SlideShare a Scribd company logo
MGA DAHILAN NG IKALAWANG YUGTO 
NG IMPERYALISMO AT 
KOLONYALISMONG KANLURANIN SA 
TIMOG AT KANLURANG ASYA 
• (IKA 18 HANGGANG IKA 19 NA SIGLO)
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
FOCUS QUESTION 
Paano hinubog ng 
nakalipas at 
kasalukuyang mga 
pangyayari sa Timog 
at Kanlurang Asya ang 
pag-unlad ng mga 
bansa?
MGA DAHILAN NA NAGBUNSAD SA MGA 
KANLURANIN NA LALONG MAGHANGAD NG 
KOLONYA SA TIMOG AT KANLURANG ASYA 
(IKA 18-HANGGANG IKA 19 NA SIGLO) 
MERKANTILISMO 
GAWAIN 10: TREE DIAGRAM
VENN DIAGRAM 
Kolonyalismo Imperyalismo
APAT NA PANGUNAHING 
SALIK NG IMPERYALISMO 
White Man’s 
Burden 
Kapitalismo
UDYOK NG 
NASYONALISMO 
• NAIS NG MGA 
NASYON SA EUROPE 
NA MAGKAROON NG 
MALAWAK NA 
KAPANGYARIHAN 
UPANG LABANAN 
ANG KANILANG MGA 
KARIBAL NA MGA 
BANSA.
• NANGANGA-ILANGAN 
NG 
PAGKUKUNAN 
NG MGA 
HILAW NA 
MATERYALES 
AT PAMILIHAN 
NG MGA 
PRODUKTONG 
MULA SA 
KANILA KAYA 
SILA AY 
NAGPALAWAK 
NG KANILANG 
MGA 
TERITORYO.
• ISANG SISTEMA KUNG SAAN 
MAMUMUHUNAN NG KANYANG 
SALAPI ANG ISANG TAO UPANG 
MAGKAROON NG TUBO O 
INTERES. 
• SA PAG-UNLAD NG KALAKALAN 
SA PAGITAN NG MGA EUROPEO 
AT MGA ASYANO, DUMAMI ANG 
SALAPING NAIPON NG MGA 
MANGANGALAKAL NA 
KANLURANIN. NAHIKAYAT NA 
MAGAMIT NG MGA 
MANGANGALAKAL NA 
KANLURANIN ANG KANILANG 
SALAPING NAIPON SA MGA 
PANANIM AT MINAHAN SA MGA 
KOLONYA UPANG MAS KUMITA.
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
WHITE MAN’S BURDEN 
• ISINULAT NI RUDYARD KIPLING, ISANG 
MANUNULANG INGLES, IPINASAILALIM SA 
KAISIPAN ANG MGA NASASAKUPAN NA SILA 
AY PABIGAT SA MGA KANLURANING BANSA. 
NA ANG MGA KANLURANIN AY MAY 
TUNGKULIN NA TURUAN AT TULUNGAN UPANG 
PAUNLARIN ANG KANILANG NASASAKUPAN. 
• ITO ANG NAGING KATWIRAN NG MGA 
KANLURANIN SA GINAWA NILANG 
PANANAKOP SA ASYA, ANG PAGHAHANGAD 
NA IPAKILALA ANG KANILANG SUPERYOR NA 
KULTURA, RELIHIYON AT PANINIWALA SA IBA 
PANG MGA BANSA SA MUNDO.
• NOONG GITNANG BAHAGI NG IKA-18 
SIGLO, KARAMIHAN SA MGA BANSA SA 
LUPALOP NG EUROPE AY NAGHANGAD 
NA MAGKAROON NG SARILING MGA 
KOLONYA SA MGA LUPALOP NG ASYA 
AT AFRICA. NAGING BAHAGI ITO NG 
KANILANG PAGHAHANGAD SA 
KAPANGYARIHAN AT PAGTATATAG NG 
MGA PAMAHALAANG PINATATAKBO 
NG MGA DAYUHANG MANANAKOP. 
• PINANINIWALA NILA ANG MGA BANSA 
SA ASYA AT AFRICA NA ANG 
KANILANG PAMUMUNO AY 
MAGTUTURO SA MGA ITO NG MGA 
MAKABAGONG PAMAMARAAN NG 
PAGPAPATAKBO NG MGA 
PAMAHALAAN NG PAGSASARILI AT 
MAKATUTULONG ITO NA MAGKAROON 
NG NAGSASARILING PAMAHALAAN. 
ITO ANG NAGSILBING DAHILAN NG 
PATULOY NA PAGPAPALAWAK NG 
KANILANG TERITORYO SA IBAT-IBANG 
BAHAGI NG ASYA AT AFRICA NA 
HANGARIN MAGING BAHAGI NG 
KANILANG TERITORYO.
KINAILANGAN NILA NG PAGTATAYUAN 
NG MGA BAGONG PABRIKA PARA SA 
PAGGAWA NG MARAMING PRODUKTO 
MULA SA MGA HILAW NA MATERYALES 
NA SA MGA BANSANG KANILANG 
SAKOP LAMANG LIBRENG MAKUKUHA. 
ANG MGA 
PRODUKTONG GAYA 
NG RUBBER, 
COPPER, AT GINTO AY 
NANGGAGALING SA 
AFRICA.
Ang mga mamamayan ng Paris, London, at Berlin 
ay natutong uminom ng tsaa, tsokolate at kape. 
BULAK at JUTE 
sa INDIA 
at TIN naman 
sa TIMOG 
SILANGANG ASYA 
Kasabay ng kanilang mga pagkain gumamit din sila ng mga 
sabon na nanggaling sa paim oil ng Africa at langis ng niyog ng Asya.
MGA PAMAMARAAN UPANG 
MAKAKUHA NG BAGONG LUPAIN 
• GUMAMAIT NG MGA KASUNDUAN 
• BINIBILI ANG MGA LUPAIN MULA SA MGA DATING MANANAKOP. 
• SIMPLENG SINASAKOP ANG ISANG LUPAIN SA PAMAMAGITAN 
NG PUWERSANG MILITAR. 
• HINIMOK ANG KANILANG MGA MAMAMAYAN NA MAGLAKBAY 
TUNGO SA MGA BANSA SA ASYA AT PASIPIKO. 
• BINIGYAN NILA NG PAGKAKATAON NA MAG-ARI NG MGA 
LUPAIN ANG MGA ITO. PATAKBUHIN ANG PAMAHALAANG 
ITINATAG, PAMUNUAN ITO AT KONTROLIN ANG MGA PATAKARAN 
NG KOLONYAL.
PAGSUSURI NG TEKSTO 
KOLONYALISMO 
• NAGMULA SA SALITANG LATIN NA 
COLONUS NA ANG IBIG SABIHIN AY 
MAGSASAKA. 
• ITO AY PATAKARAN NG ISANG BANSA 
NA MAMAHALA NG MGA SINAKOP 
UPANG MAGAMIT ANG LIKAS NA 
YAMAN NG MGA SINAKOP PARA SA 
SARILING INTERES. 
• KADALASAN NAGSISIMULA SA 
PAKIKIPAGKAIBIGAN AT 
PAKIKIPAGKALAKALAN. KAPAG 
NAKUHA NA ANG GUSTO AY SAKA 
ISASAKATUPARAN ANG HANGARIN NA 
GAMITIN, PAGSAMANTALAHAN, AT 
PAKINABANGAN NANG HUSTO ANG 
LIKAS NA YAMAN NG KOLONYA. 
• ANG LAHAT NG ITO AY PARA SA 
KAPAKINABANGAN NG MGA 
MANANAKOP 
IMPERYALISMO 
• NAGMULA SA SALITANG LATIN NA 
IMPERIUM NA ANG IBIG SABIHIN AY 
COMMAND. ISANG SALITANG LATIN NA 
NAGPASIMULANG GAMITIN SA PANAHON 
NG PANANAKOP NG IMPERYONG ROMA. 
• ANG IMPERYALISMO AY 
NANGANGAHULUGANG DOMINASYON 
NG ISANG MAKAPANGYARIHANG 
NASYON-ESTADO SA ASPEKTONG 
PANGPOLITIKA, PANGKABUHAYAN AT 
KULTURAL NAPAMUMUHAY NG MAHINA AT 
MALIIT NA NASYON ESTADO UPANG 
MAGING PANDAIGDIGANG 
MAKAPANGYARIHAN. 
• ANGPAGTATATAG NG MARAMING 
KOLONYA ANG MAGBIBIGAY DAAN SA 
PAGPAPALAWAK NG MGA NASASAKUPAN 
UPANG MAKAPAGTATAG NG IMPERYO.
MGA DAHILAN NA NAGBUNSAD SA MGA 
KANLURANIN NA LALONG MAGHANGAD NG 
KOLONYA SA TIMOG AT KANLURANG ASYA 
(IKA 18-HANGGANG IKA 19 NA SIGLO) 
MERKANTILIS 
MO 
NASYO 
NALISM 
O 
GAWAIN 10: TREE DIAGRAM
PAMPROSESONG TANONG: 
• ANO ANG WHITE MANS BURDEN? 
• KUNG IKAW AY ISANG MAMAMAYAN NA 
NAKARANAS NG PANANAKOP NG MGA 
KANLURANING BANSA, ANO ANG IYONG TUGON 
SA SINABI NI RUDYARD KIPLING? 
• TUNAY BA NA ANG MGA KANLURANING MGA 
BANSA AY NAKATULONG SA PAG-UNLAD NG 
PAMUMUHAY NG MGA ASYANO? 
PANGATWIRANAN.
PANGKATANG GAWAIN 
• PANUTO: 
• HAHATIIN KO KAYO SA DALAWANG PANGKAT. HAHAYAAN KO KAYO NA 
MAKAPAGPAKITA NG MALIKHAING PAGSASALAYSAY.BIGYANG DIIN SA 
PAGSASALAYSAY ANG MAHAHALAGANG PANGYAYARI AYON SA REHIYON 
NG MGA BANSA SA ASYA . PAGKATAPOS NITO IYONG SAGUTIN ANG DATA 
RETRIEVAL CHART SA IBABA. 
• TIMOG ASYA 
• KANLURANG ASYA 
• IPAKIKITA ANG MGA PARAAN AT PATAKARAN NG KOLONYALISMO AT 
IMPERYALISMO NG MGA KANLURANIN SA IKALAWANG YUGTO (18-19 
SIGLO)SA PAGDATING SA TIMOG AT KANLURANG ASYA. 
• BIGYANG PANSIN ANG MGA PAGBABAGONG NAGANAP(EPEKTO) SA 
PARAAN NG PAMUMUHAY NG MGA TAGA-TIMOG AT KANLURANG ASYA.

More Related Content

What's hot

Eksplorasyon
EksplorasyonEksplorasyon
Eksplorasyon
marionmol
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
jennilynagwych
 
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
KristelleMaeAbarco3
 
Ikalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismoIkalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismo
kelvin kent giron
 
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
Khristine Joyce Reniva
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Jhing Pantaleon
 
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGIKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
eliasjoy
 
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Jhing Pantaleon
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
campollo2des
 
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin saModyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Evalyn Llanera
 
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo pptKolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
KateDionzon
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Jared Ram Juezan
 
Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
Ang panahon
Ang panahonAng panahon
Ang panahon
Thelai Andres
 
Ibat ibang Ideolohiya
Ibat ibang IdeolohiyaIbat ibang Ideolohiya
Ibat ibang Ideolohiya
ExcelsaNina Bacol
 
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptxNEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
Juliet Cabiles
 
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Joy Ann Jusay
 
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
Joy Ann Jusay
 

What's hot (20)

Eksplorasyon
EksplorasyonEksplorasyon
Eksplorasyon
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
 
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
 
Ikalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismoIkalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismo
 
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
 
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGIKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
 
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
 
Ap
ApAp
Ap
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin saModyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
 
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo pptKolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
Ideolohiya
 
Ang panahon
Ang panahonAng panahon
Ang panahon
 
Ibat ibang Ideolohiya
Ibat ibang IdeolohiyaIbat ibang Ideolohiya
Ibat ibang Ideolohiya
 
Pag-usbong ng Bourgeoisie
Pag-usbong ng BourgeoisiePag-usbong ng Bourgeoisie
Pag-usbong ng Bourgeoisie
 
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptxNEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
 
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
 
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
 

Viewers also liked

Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Greg Aeron Del Mundo
 
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Jamaica Olazo
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
ApHUB2013
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd yearIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
ApHUB2013
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Greg Aeron Del Mundo
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Vanessa Marie Matutes
 
Unang yugto mg imperyalismong kanluranin
Unang yugto mg imperyalismong kanluraninUnang yugto mg imperyalismong kanluranin
Unang yugto mg imperyalismong kanluranin
Jose Espina
 
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Dwight Vizcarra
 
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Jared Ram Juezan
 
Modyul 7 ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
Modyul 7  ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imperModyul 7  ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
Modyul 7 ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
南 睿
 
Introduction to Philippine Literature
Introduction to Philippine LiteratureIntroduction to Philippine Literature
Introduction to Philippine Literature
Sarang Escobar
 
Satiristly
SatiristlySatiristly
Satiristly
Kristine Anne
 
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asyaUna at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
darleneamarasigan
 
Mitolohiya
MitolohiyaMitolohiya
Mitolohiya
Kristine Anne
 
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asyaUnang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
jenelyn calzado
 
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Juan Miguel Palero
 
Pamana ng kanlurang asya
Pamana ng kanlurang asyaPamana ng kanlurang asya
Pamana ng kanlurang asya
Jose Espina
 

Viewers also liked (20)

Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd yearIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYAEXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
 
Panahon ng pagtuklas
Panahon ng pagtuklasPanahon ng pagtuklas
Panahon ng pagtuklas
 
Unang yugto mg imperyalismong kanluranin
Unang yugto mg imperyalismong kanluraninUnang yugto mg imperyalismong kanluranin
Unang yugto mg imperyalismong kanluranin
 
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
 
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
 
Modyul 7 ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
Modyul 7  ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imperModyul 7  ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
Modyul 7 ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
 
Introduction to Philippine Literature
Introduction to Philippine LiteratureIntroduction to Philippine Literature
Introduction to Philippine Literature
 
Satiristly
SatiristlySatiristly
Satiristly
 
2athenaRPTgroup2
2athenaRPTgroup22athenaRPTgroup2
2athenaRPTgroup2
 
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asyaUna at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
 
Mitolohiya
MitolohiyaMitolohiya
Mitolohiya
 
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asyaUnang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
 
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
 
Pamana ng kanlurang asya
Pamana ng kanlurang asyaPamana ng kanlurang asya
Pamana ng kanlurang asya
 

Similar to Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at

mgadahilanngikalawangyugtongimperyalismoat-141125113056-conversion-gate02.pdf
mgadahilanngikalawangyugtongimperyalismoat-141125113056-conversion-gate02.pdfmgadahilanngikalawangyugtongimperyalismoat-141125113056-conversion-gate02.pdf
mgadahilanngikalawangyugtongimperyalismoat-141125113056-conversion-gate02.pdf
MerlindaQuintero
 
MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA DAIGDIG.pptx
MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA DAIGDIG.pptxMGA SINAUNANG KABIHASNAN SA DAIGDIG.pptx
MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA DAIGDIG.pptx
JoAnneRochelleMelcho2
 
Aralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptx
Aralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptxAralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptx
Aralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptx
RenanteNuas1
 
TOPIC 3_MIGRASYON-COT.pptx
TOPIC 3_MIGRASYON-COT.pptxTOPIC 3_MIGRASYON-COT.pptx
TOPIC 3_MIGRASYON-COT.pptx
GarryCudiaGonzales
 
8
88
Feminizimu
FeminizimuFeminizimu
IsiZulu
 IsiZulu IsiZulu
Feminizimu zulu
Feminizimu zuluFeminizimu zulu
Feminizimu zulu
Bafana Rumo
 
Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pptxIkalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
deped Philippines
 
kaligirang-pangkasaysayan-noli.pptx buhay ni rizal
kaligirang-pangkasaysayan-noli.pptx buhay ni rizalkaligirang-pangkasaysayan-noli.pptx buhay ni rizal
kaligirang-pangkasaysayan-noli.pptx buhay ni rizal
kimdavidmerana03
 
Grade 7 ebulosyon ng tao
Grade 7  ebulosyon ng taoGrade 7  ebulosyon ng tao
Grade 7 ebulosyon ng tao
kelvin kent giron
 
Bringing Africa back to life
Bringing Africa back to life Bringing Africa back to life
Bringing Africa back to life
Robert Colquhoun
 
ARALING PANLIPUNAN 6 4TH QUARTER WEEK 1.pptx
ARALING PANLIPUNAN 6 4TH QUARTER WEEK 1.pptxARALING PANLIPUNAN 6 4TH QUARTER WEEK 1.pptx
ARALING PANLIPUNAN 6 4TH QUARTER WEEK 1.pptx
JennilynDescargar
 
Aralin 4 part 2
Aralin 4 part 2Aralin 4 part 2
Aralin 4 part 2
sevenfaith
 
Mga patakarang ipinatupad ng mga espanyol sa pilipinas
Mga patakarang ipinatupad ng mga espanyol sa pilipinasMga patakarang ipinatupad ng mga espanyol sa pilipinas
Mga patakarang ipinatupad ng mga espanyol sa pilipinas
GianAlamo
 
nasyonalismo.pptx
nasyonalismo.pptxnasyonalismo.pptx
nasyonalismo.pptx
MelodyRiate2
 
Musika sa mindoro
Musika sa mindoroMusika sa mindoro
Musika sa mindoro
Jen S
 
G8 orchids team socrates
G8 orchids team socratesG8 orchids team socrates
G8 orchids team socrates
Genesis Ian Fernandez
 
Paghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayan
Paghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayanPaghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayan
Paghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayan
michael saudan
 
ebolusyon
ebolusyonebolusyon

Similar to Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at (20)

mgadahilanngikalawangyugtongimperyalismoat-141125113056-conversion-gate02.pdf
mgadahilanngikalawangyugtongimperyalismoat-141125113056-conversion-gate02.pdfmgadahilanngikalawangyugtongimperyalismoat-141125113056-conversion-gate02.pdf
mgadahilanngikalawangyugtongimperyalismoat-141125113056-conversion-gate02.pdf
 
MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA DAIGDIG.pptx
MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA DAIGDIG.pptxMGA SINAUNANG KABIHASNAN SA DAIGDIG.pptx
MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA DAIGDIG.pptx
 
Aralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptx
Aralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptxAralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptx
Aralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptx
 
TOPIC 3_MIGRASYON-COT.pptx
TOPIC 3_MIGRASYON-COT.pptxTOPIC 3_MIGRASYON-COT.pptx
TOPIC 3_MIGRASYON-COT.pptx
 
8
88
8
 
Feminizimu
FeminizimuFeminizimu
Feminizimu
 
IsiZulu
 IsiZulu IsiZulu
IsiZulu
 
Feminizimu zulu
Feminizimu zuluFeminizimu zulu
Feminizimu zulu
 
Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pptxIkalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
 
kaligirang-pangkasaysayan-noli.pptx buhay ni rizal
kaligirang-pangkasaysayan-noli.pptx buhay ni rizalkaligirang-pangkasaysayan-noli.pptx buhay ni rizal
kaligirang-pangkasaysayan-noli.pptx buhay ni rizal
 
Grade 7 ebulosyon ng tao
Grade 7  ebulosyon ng taoGrade 7  ebulosyon ng tao
Grade 7 ebulosyon ng tao
 
Bringing Africa back to life
Bringing Africa back to life Bringing Africa back to life
Bringing Africa back to life
 
ARALING PANLIPUNAN 6 4TH QUARTER WEEK 1.pptx
ARALING PANLIPUNAN 6 4TH QUARTER WEEK 1.pptxARALING PANLIPUNAN 6 4TH QUARTER WEEK 1.pptx
ARALING PANLIPUNAN 6 4TH QUARTER WEEK 1.pptx
 
Aralin 4 part 2
Aralin 4 part 2Aralin 4 part 2
Aralin 4 part 2
 
Mga patakarang ipinatupad ng mga espanyol sa pilipinas
Mga patakarang ipinatupad ng mga espanyol sa pilipinasMga patakarang ipinatupad ng mga espanyol sa pilipinas
Mga patakarang ipinatupad ng mga espanyol sa pilipinas
 
nasyonalismo.pptx
nasyonalismo.pptxnasyonalismo.pptx
nasyonalismo.pptx
 
Musika sa mindoro
Musika sa mindoroMusika sa mindoro
Musika sa mindoro
 
G8 orchids team socrates
G8 orchids team socratesG8 orchids team socrates
G8 orchids team socrates
 
Paghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayan
Paghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayanPaghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayan
Paghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayan
 
ebolusyon
ebolusyonebolusyon
ebolusyon
 

More from Olhen Rence Duque

Alituntunin sa Online Class
Alituntunin sa Online ClassAlituntunin sa Online Class
Alituntunin sa Online Class
Olhen Rence Duque
 
Employees relations
Employees relationsEmployees relations
Employees relations
Olhen Rence Duque
 
Deepen Suliraning Pangkapaligiran G-10
Deepen Suliraning Pangkapaligiran G-10Deepen Suliraning Pangkapaligiran G-10
Deepen Suliraning Pangkapaligiran G-10
Olhen Rence Duque
 
Bb. pilipinas universe 1962-1989
Bb. pilipinas universe 1962-1989Bb. pilipinas universe 1962-1989
Bb. pilipinas universe 1962-1989
Olhen Rence Duque
 
1960 1968 ms. u
1960 1968 ms. u1960 1968 ms. u
1960 1968 ms. u
Olhen Rence Duque
 
Kurba ng suplay at demand
Kurba ng suplay at demandKurba ng suplay at demand
Kurba ng suplay at demand
Olhen Rence Duque
 
Viva miss u 4 ever
Viva miss u 4 everViva miss u 4 ever
Viva miss u 4 ever
Olhen Rence Duque
 
Bill of rights
Bill of rightsBill of rights
Bill of rights
Olhen Rence Duque
 
Unangdigmaangpandaigdig
Unangdigmaangpandaigdig Unangdigmaangpandaigdig
Unangdigmaangpandaigdig
Olhen Rence Duque
 
Earthquake, sunog, tsunami atbp
Earthquake, sunog, tsunami atbpEarthquake, sunog, tsunami atbp
Earthquake, sunog, tsunami atbp
Olhen Rence Duque
 
Ms. universe 1969 1989
Ms. universe 1969 1989Ms. universe 1969 1989
Ms. universe 1969 1989
Olhen Rence Duque
 
The cold war begins
The cold war beginsThe cold war begins
The cold war begins
Olhen Rence Duque
 
Diborsiyobrokenfamilyatsame sexmarriage-
Diborsiyobrokenfamilyatsame sexmarriage-Diborsiyobrokenfamilyatsame sexmarriage-
Diborsiyobrokenfamilyatsame sexmarriage-
Olhen Rence Duque
 
Globalisasyon
GlobalisasyonGlobalisasyon
Globalisasyon
Olhen Rence Duque
 
Pagtataya ng Natutuhan (ARALING PANLIPUNAN)
Pagtataya ng Natutuhan (ARALING PANLIPUNAN)Pagtataya ng Natutuhan (ARALING PANLIPUNAN)
Pagtataya ng Natutuhan (ARALING PANLIPUNAN)
Olhen Rence Duque
 
Paglakas ng Europe-- Merkantilismo
Paglakas ng Europe-- MerkantilismoPaglakas ng Europe-- Merkantilismo
Paglakas ng Europe-- Merkantilismo
Olhen Rence Duque
 
Rebolusyong Industriyal
Rebolusyong IndustriyalRebolusyong Industriyal
Rebolusyong Industriyal
Olhen Rence Duque
 
Repormasyon
Repormasyon Repormasyon
Repormasyon
Olhen Rence Duque
 
Kontrarepormasyon
KontrarepormasyonKontrarepormasyon
Kontrarepormasyon
Olhen Rence Duque
 
Depeen Nasyonalismo Poland
Depeen Nasyonalismo PolandDepeen Nasyonalismo Poland
Depeen Nasyonalismo Poland
Olhen Rence Duque
 

More from Olhen Rence Duque (20)

Alituntunin sa Online Class
Alituntunin sa Online ClassAlituntunin sa Online Class
Alituntunin sa Online Class
 
Employees relations
Employees relationsEmployees relations
Employees relations
 
Deepen Suliraning Pangkapaligiran G-10
Deepen Suliraning Pangkapaligiran G-10Deepen Suliraning Pangkapaligiran G-10
Deepen Suliraning Pangkapaligiran G-10
 
Bb. pilipinas universe 1962-1989
Bb. pilipinas universe 1962-1989Bb. pilipinas universe 1962-1989
Bb. pilipinas universe 1962-1989
 
1960 1968 ms. u
1960 1968 ms. u1960 1968 ms. u
1960 1968 ms. u
 
Kurba ng suplay at demand
Kurba ng suplay at demandKurba ng suplay at demand
Kurba ng suplay at demand
 
Viva miss u 4 ever
Viva miss u 4 everViva miss u 4 ever
Viva miss u 4 ever
 
Bill of rights
Bill of rightsBill of rights
Bill of rights
 
Unangdigmaangpandaigdig
Unangdigmaangpandaigdig Unangdigmaangpandaigdig
Unangdigmaangpandaigdig
 
Earthquake, sunog, tsunami atbp
Earthquake, sunog, tsunami atbpEarthquake, sunog, tsunami atbp
Earthquake, sunog, tsunami atbp
 
Ms. universe 1969 1989
Ms. universe 1969 1989Ms. universe 1969 1989
Ms. universe 1969 1989
 
The cold war begins
The cold war beginsThe cold war begins
The cold war begins
 
Diborsiyobrokenfamilyatsame sexmarriage-
Diborsiyobrokenfamilyatsame sexmarriage-Diborsiyobrokenfamilyatsame sexmarriage-
Diborsiyobrokenfamilyatsame sexmarriage-
 
Globalisasyon
GlobalisasyonGlobalisasyon
Globalisasyon
 
Pagtataya ng Natutuhan (ARALING PANLIPUNAN)
Pagtataya ng Natutuhan (ARALING PANLIPUNAN)Pagtataya ng Natutuhan (ARALING PANLIPUNAN)
Pagtataya ng Natutuhan (ARALING PANLIPUNAN)
 
Paglakas ng Europe-- Merkantilismo
Paglakas ng Europe-- MerkantilismoPaglakas ng Europe-- Merkantilismo
Paglakas ng Europe-- Merkantilismo
 
Rebolusyong Industriyal
Rebolusyong IndustriyalRebolusyong Industriyal
Rebolusyong Industriyal
 
Repormasyon
Repormasyon Repormasyon
Repormasyon
 
Kontrarepormasyon
KontrarepormasyonKontrarepormasyon
Kontrarepormasyon
 
Depeen Nasyonalismo Poland
Depeen Nasyonalismo PolandDepeen Nasyonalismo Poland
Depeen Nasyonalismo Poland
 

Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at

 • 1. MGA DAHILAN NG IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONYALISMONG KANLURANIN SA TIMOG AT KANLURANG ASYA • (IKA 18 HANGGANG IKA 19 NA SIGLO)
 • 4. FOCUS QUESTION Paano hinubog ng nakalipas at kasalukuyang mga pangyayari sa Timog at Kanlurang Asya ang pag-unlad ng mga bansa?
 • 5. MGA DAHILAN NA NAGBUNSAD SA MGA KANLURANIN NA LALONG MAGHANGAD NG KOLONYA SA TIMOG AT KANLURANG ASYA (IKA 18-HANGGANG IKA 19 NA SIGLO) MERKANTILISMO GAWAIN 10: TREE DIAGRAM
 • 7. APAT NA PANGUNAHING SALIK NG IMPERYALISMO White Man’s Burden Kapitalismo
 • 8. UDYOK NG NASYONALISMO • NAIS NG MGA NASYON SA EUROPE NA MAGKAROON NG MALAWAK NA KAPANGYARIHAN UPANG LABANAN ANG KANILANG MGA KARIBAL NA MGA BANSA.
 • 9. • NANGANGA-ILANGAN NG PAGKUKUNAN NG MGA HILAW NA MATERYALES AT PAMILIHAN NG MGA PRODUKTONG MULA SA KANILA KAYA SILA AY NAGPALAWAK NG KANILANG MGA TERITORYO.
 • 10. • ISANG SISTEMA KUNG SAAN MAMUMUHUNAN NG KANYANG SALAPI ANG ISANG TAO UPANG MAGKAROON NG TUBO O INTERES. • SA PAG-UNLAD NG KALAKALAN SA PAGITAN NG MGA EUROPEO AT MGA ASYANO, DUMAMI ANG SALAPING NAIPON NG MGA MANGANGALAKAL NA KANLURANIN. NAHIKAYAT NA MAGAMIT NG MGA MANGANGALAKAL NA KANLURANIN ANG KANILANG SALAPING NAIPON SA MGA PANANIM AT MINAHAN SA MGA KOLONYA UPANG MAS KUMITA.
 • 12. WHITE MAN’S BURDEN • ISINULAT NI RUDYARD KIPLING, ISANG MANUNULANG INGLES, IPINASAILALIM SA KAISIPAN ANG MGA NASASAKUPAN NA SILA AY PABIGAT SA MGA KANLURANING BANSA. NA ANG MGA KANLURANIN AY MAY TUNGKULIN NA TURUAN AT TULUNGAN UPANG PAUNLARIN ANG KANILANG NASASAKUPAN. • ITO ANG NAGING KATWIRAN NG MGA KANLURANIN SA GINAWA NILANG PANANAKOP SA ASYA, ANG PAGHAHANGAD NA IPAKILALA ANG KANILANG SUPERYOR NA KULTURA, RELIHIYON AT PANINIWALA SA IBA PANG MGA BANSA SA MUNDO.
 • 13. • NOONG GITNANG BAHAGI NG IKA-18 SIGLO, KARAMIHAN SA MGA BANSA SA LUPALOP NG EUROPE AY NAGHANGAD NA MAGKAROON NG SARILING MGA KOLONYA SA MGA LUPALOP NG ASYA AT AFRICA. NAGING BAHAGI ITO NG KANILANG PAGHAHANGAD SA KAPANGYARIHAN AT PAGTATATAG NG MGA PAMAHALAANG PINATATAKBO NG MGA DAYUHANG MANANAKOP. • PINANINIWALA NILA ANG MGA BANSA SA ASYA AT AFRICA NA ANG KANILANG PAMUMUNO AY MAGTUTURO SA MGA ITO NG MGA MAKABAGONG PAMAMARAAN NG PAGPAPATAKBO NG MGA PAMAHALAAN NG PAGSASARILI AT MAKATUTULONG ITO NA MAGKAROON NG NAGSASARILING PAMAHALAAN. ITO ANG NAGSILBING DAHILAN NG PATULOY NA PAGPAPALAWAK NG KANILANG TERITORYO SA IBAT-IBANG BAHAGI NG ASYA AT AFRICA NA HANGARIN MAGING BAHAGI NG KANILANG TERITORYO.
 • 14. KINAILANGAN NILA NG PAGTATAYUAN NG MGA BAGONG PABRIKA PARA SA PAGGAWA NG MARAMING PRODUKTO MULA SA MGA HILAW NA MATERYALES NA SA MGA BANSANG KANILANG SAKOP LAMANG LIBRENG MAKUKUHA. ANG MGA PRODUKTONG GAYA NG RUBBER, COPPER, AT GINTO AY NANGGAGALING SA AFRICA.
 • 15. Ang mga mamamayan ng Paris, London, at Berlin ay natutong uminom ng tsaa, tsokolate at kape. BULAK at JUTE sa INDIA at TIN naman sa TIMOG SILANGANG ASYA Kasabay ng kanilang mga pagkain gumamit din sila ng mga sabon na nanggaling sa paim oil ng Africa at langis ng niyog ng Asya.
 • 16. MGA PAMAMARAAN UPANG MAKAKUHA NG BAGONG LUPAIN • GUMAMAIT NG MGA KASUNDUAN • BINIBILI ANG MGA LUPAIN MULA SA MGA DATING MANANAKOP. • SIMPLENG SINASAKOP ANG ISANG LUPAIN SA PAMAMAGITAN NG PUWERSANG MILITAR. • HINIMOK ANG KANILANG MGA MAMAMAYAN NA MAGLAKBAY TUNGO SA MGA BANSA SA ASYA AT PASIPIKO. • BINIGYAN NILA NG PAGKAKATAON NA MAG-ARI NG MGA LUPAIN ANG MGA ITO. PATAKBUHIN ANG PAMAHALAANG ITINATAG, PAMUNUAN ITO AT KONTROLIN ANG MGA PATAKARAN NG KOLONYAL.
 • 17. PAGSUSURI NG TEKSTO KOLONYALISMO • NAGMULA SA SALITANG LATIN NA COLONUS NA ANG IBIG SABIHIN AY MAGSASAKA. • ITO AY PATAKARAN NG ISANG BANSA NA MAMAHALA NG MGA SINAKOP UPANG MAGAMIT ANG LIKAS NA YAMAN NG MGA SINAKOP PARA SA SARILING INTERES. • KADALASAN NAGSISIMULA SA PAKIKIPAGKAIBIGAN AT PAKIKIPAGKALAKALAN. KAPAG NAKUHA NA ANG GUSTO AY SAKA ISASAKATUPARAN ANG HANGARIN NA GAMITIN, PAGSAMANTALAHAN, AT PAKINABANGAN NANG HUSTO ANG LIKAS NA YAMAN NG KOLONYA. • ANG LAHAT NG ITO AY PARA SA KAPAKINABANGAN NG MGA MANANAKOP IMPERYALISMO • NAGMULA SA SALITANG LATIN NA IMPERIUM NA ANG IBIG SABIHIN AY COMMAND. ISANG SALITANG LATIN NA NAGPASIMULANG GAMITIN SA PANAHON NG PANANAKOP NG IMPERYONG ROMA. • ANG IMPERYALISMO AY NANGANGAHULUGANG DOMINASYON NG ISANG MAKAPANGYARIHANG NASYON-ESTADO SA ASPEKTONG PANGPOLITIKA, PANGKABUHAYAN AT KULTURAL NAPAMUMUHAY NG MAHINA AT MALIIT NA NASYON ESTADO UPANG MAGING PANDAIGDIGANG MAKAPANGYARIHAN. • ANGPAGTATATAG NG MARAMING KOLONYA ANG MAGBIBIGAY DAAN SA PAGPAPALAWAK NG MGA NASASAKUPAN UPANG MAKAPAGTATAG NG IMPERYO.
 • 18. MGA DAHILAN NA NAGBUNSAD SA MGA KANLURANIN NA LALONG MAGHANGAD NG KOLONYA SA TIMOG AT KANLURANG ASYA (IKA 18-HANGGANG IKA 19 NA SIGLO) MERKANTILIS MO NASYO NALISM O GAWAIN 10: TREE DIAGRAM
 • 19. PAMPROSESONG TANONG: • ANO ANG WHITE MANS BURDEN? • KUNG IKAW AY ISANG MAMAMAYAN NA NAKARANAS NG PANANAKOP NG MGA KANLURANING BANSA, ANO ANG IYONG TUGON SA SINABI NI RUDYARD KIPLING? • TUNAY BA NA ANG MGA KANLURANING MGA BANSA AY NAKATULONG SA PAG-UNLAD NG PAMUMUHAY NG MGA ASYANO? PANGATWIRANAN.
 • 20. PANGKATANG GAWAIN • PANUTO: • HAHATIIN KO KAYO SA DALAWANG PANGKAT. HAHAYAAN KO KAYO NA MAKAPAGPAKITA NG MALIKHAING PAGSASALAYSAY.BIGYANG DIIN SA PAGSASALAYSAY ANG MAHAHALAGANG PANGYAYARI AYON SA REHIYON NG MGA BANSA SA ASYA . PAGKATAPOS NITO IYONG SAGUTIN ANG DATA RETRIEVAL CHART SA IBABA. • TIMOG ASYA • KANLURANG ASYA • IPAKIKITA ANG MGA PARAAN AT PATAKARAN NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO NG MGA KANLURANIN SA IKALAWANG YUGTO (18-19 SIGLO)SA PAGDATING SA TIMOG AT KANLURANG ASYA. • BIGYANG PANSIN ANG MGA PAGBABAGONG NAGANAP(EPEKTO) SA PARAAN NG PAMUMUHAY NG MGA TAGA-TIMOG AT KANLURANG ASYA.