SlideShare a Scribd company logo
Unang Yugto ng
Imperyalismong
Kanluranin
Pakitang-Turo ni
Gng. Maria Lourdes C. Rosario
Guro III - GLGMNHS
Unang Yugto ng Imperyalismong
Kanluranin
Naganap noong ika-15 hanggang
ika-17 siglo
Ito rin ang panahon ng
eksplorasyon o paghahanap ng mga
lugar na hindi pa nararating ng mga
Europeo.
Ang eksplorasyon ang nagbigay-
daan sa kolonyalismo.
Kolonyalismo
Ay ang pagsakop ng
isang
makapangyarihang
bansa sa isang
mahinang bansa.
Imperyalismo
Ay ang panghihimasok, pag-
impluwensiya, o pagkontrol ng
isang makapangyarihang bansa
sa isang mahinang bansa.
Maaari itong tuwiran at di-
tuwirang pananakop.
3 bagay Motibo ng Kolonyalismo
Paghahanap ng kayamanan
Paglaganap ng Kristiyanismo
Paghahangad ng katanyagan at
karangalan
kilala sa 3 G’s – na ibig sabihin
ay God, Gold and Glory
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Mga Salik sa Eksplorasyon
1. Mga Unang Ruta ng Kalakalan
Ang mga kalakal sa Asya ay nakarating
sa Europa sa pamamagitan ng tatlong
ruta.
Hilagang Ruta: Peking -> disyerto sa
Gitnang Asya -> Samarkand at
Bokhara
-> Caspian Sea at Black Sea ->
Constantinople
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Mga Ruta sa Kalakalan
Panggitnang Ruta:
India -> Ormus sa
Persian Gulf ->
Antioch, Aleppo,
Damascus
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Mga Ruta sa Kalakalan
Timog na Ruta: India -
> Indian Ocean
-> Arabia -> Red Sea -
> Cairo o
Alexandria, Egypt
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
2. Limitadong Kaalaman ng
mga Kanluranin sa Asya
Kaunti lamang ang nalalaman ng mga
kanluranin tungkol sa Asya.
Ilan sa mga akda tungkol sa Asya ay
isinulat ng mga nakilahok sa krusada (1096-1273)
Ang pinakatanyag na akda ay isinulat ni Marco
Polo.
Tinawid niya ang Gitnang Asya hanggang
sa China kasama ang kanyang ama at tiyuhin ayon
sa kanyang aklat na The Travels of Marco Polo.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Paglalakbay ni Ibbn Batuta
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
3. Kayamanan
Dahil sa patakarang
Merkantilismo nais ng
mga Europeo na
magkaroon ng maraming
bullion o ginto at pilak.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Kayamanan
Naghangad ng mga
pagkaing pampalasa gaya
ng paminta,nutmeg,luya
at cinammon na tinatawag
na spices.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Kayamanan
Monopolyo ng Kalakalan – ang mga
mangangalakal na Venetian ang
nagkontrol ng pamilihan sa Europa dahil
nagbibigay sila ng mataas na buwis sa
mga Seljurk Turkong Muslim na
sumakop ng mga ruta ng kalakalan.
Kaya naghanap ng bagong ruta ang mga
bansa sa Europa sa tulong ng mga
Bourgeosie at Hari.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
4. Relihiyon
Nasakop ng mga Muslim ang
Spain,Hilagang Africa at
Silangang Mediterranean Sea
kaya naglungsad ang
Portugal at Spain ng
Reconquista upang mabawi
ang Iberian Peninsula.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Relihiyon
Paglungsad ng
Krusada upang
mabawi ang
Jerusalem sa mga
Muslim.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Relihiyon
Ninais nila na palaganapin ang
Kristiyanismo kaya sa bawat
ekspedisyon ay may mga
misyonerong paring kasama na
naging tagatala nila ng mga
nangyari sa kanilang
paglalakbay.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Relihiyon
New world- ito ang bagong
konsepto ng mga Europeo na
mga teritoryong lampas sa
kanilang kinagisnang daigdig
ang Europa. Ito rin ay
tumutukoy sa North and South
America.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
6. Katanyagan
Malaki ang ginampanan ng
Renaissance sa paghahangad ng mga
manlalakbay na Europeo na makarating
sa mga bagong lupain dahil nakasentro
ito sa galing ng isang tao na may
tiwala sa sarili na hangad niyang
matanyag siya at pati na ang kanyang
bansa.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
7. Pag-unlad ng Teknolohiya
Nagkaroon ng pag-unlad sa paggawa
ng mga sasakyang pandagat tulad ng
caravel at instrumento pangnabigasyon
tulad ng compass(tinuturo ang
direksyon) at astrolabe(para malaman
ang layo ng barko mula ekwador at
latitude sa pamamagitan ng pagtingin
sa mga bituin ,araw at buwan.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Mga Pagbabago sa Paglalayag
caravel: modern stronger sail
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Pag-unlad ng Teknolohiya
Nakatulong din ang suporta ng mga hari sa
ekspedisyon ng mga Europeong
manlalakbay. Halimbawa ang patron ng mga
Manlalakbay na si Prinsipe Henry the
Navigator ng Portugal na ang layunin ay
mapalaya ang mga kristiyano na naging
alipin ng mga Muslim sa Africa. Kaya ang
Portugal ang unang bansang naglungsad ng
Ekspedisyon.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Ibigay ang paksa
na ating napag-
aralan?
Maraming Salamat
sa pakikinig!
Ang pag-aaral ay
kina –kareer!
Day 2
Mga Tanyag na Manlalayag
Balik-Aral
1. Ano ang kolonyalismo at
imperyalismo?
2. Ibigay ang 3 motibo ng
kolonyalismo.
3. Ibigay ang mga salik ng
eksplorasyon.
Ibigay ang mga sumusunod na
emojin flags
Mga Europeong Nanguna sa
Eksplorasyon
1. Ang mga Portuguese
2. Ang mga Espanyol
3. Ang mga Dutch
4. Ang mga English
5. Ang mga French
Portugal
Ang Portugal ang unang
bansang nanguna sa
Ekspedisyon.
Kabilang ang Portugal sa Iberian
Peninsula gaya rin ng Spain.
Pinaunlad nito ang tradisyong
pandagat.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Portugal
Naging sentro ng kalakalan ang Lisbon at
Oporto.
Ang suporta ni Prinsipe Henry the Navigator
sa mga mandaragat na Portuguese.
Pinangunahan ni Prinsipe Henry (Portugal)
ang paggalugad sa baybayin ng Africa.
Ito ay nagbunga ng pagkakatuklas sa
Azores, Canary, at Cape Verde.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Vasco de Gama
Kilalang manlalayag ay si Vasco de
Gama na narating ang Cape of Good
Hope noong 1498.
Siya ang unang Europeong nakarating
sa India sa pamamagitan ng
paglalakbay sa dagat.
Bartholomeu Dias
1488 – narating ni
Bartholomeu Dias ang
dulo ng Africa
Tinawag na Cape of
Good Hope
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Mga Nasakop ng Portugal
Hormuz sa dulo ng Persian Gulf
Goa sa India
Malacca sa Timog-Silangang
Asya
na tinuturing na Spice Island
Portugal
Aden sa Red Sea, Cochin sa
India,Malacca at Ternate sa Moluccas,
at Macao sa China
Karaniwan sa nasakop ay mga
baybayingdagat
Mga nanguna sa pananakop:
Francisco de Almeida
Alfonso de Albuquerque
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Alfonso de Albuquerque
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Portugal
Dumating ang ibang mga
Europeo naglaho na rin ang
pangunguna nito sa kalakalang
pandagat.
Nasakop ng Spain noong 1580
kaya di na naipagtanggol ang
kanyang mga kolonyal.
Ang mga Espaῇol
Christopher Columbus – isang
manlalayag na Italyano na
nakarating sa America o New World
noong 1492.
Nakakuha ng suporta kay Reyna
Isabella na nagnanais na
palaganapin ang Kristiyanismo sa
Asya.
Espanya
Naglayag si Columbus na
pakanluran at narating ang
Carribean Islands noong Oktubre
12, 1492 na inakala niya na nasa
India siya dahil ang mga tao doon
ay kayumanggi ang kulay ng balat
hindi niya alam na ito ang America
na tinawag na New World.
Christopher Columbus
Tatlong buwan ang inilagi niya sa
kanilang paglalakbay ng maabot ang
Hispaniola (Haiti at Dominican
Republic)at ang Cuba. Maraming
gintong silang natagpuan.
Pagbalik sa Spain si Columbus ay
binigyan ng titulong Admiral of the
Ocean Sea,Viceroy at Gobernador ng
mga isla na kanyang narating.
Christopher Columbus
Tatlo pang ekspedisyon ang
kanyang pinamunuan bago siya
namatay noong 1506.Narating
niya ang Caribbean at South
America pero bigo sa
paghahanap ng bagong ruta sa
Silangan.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Treaty of Tordesillas
Nagkaroon ng iringan ang Portugal
at Spain sa paglalayag ni
Christopher Columbus kaya hinati
ang mundo ni Papa Alexander VI
na ang silangang bahagi ay sa
Portugal at kanluran naman sa
Espanya.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Amerigo Vespucci
Isang Italyanong nabigador na
nagpaliwanag na ang narating ni
Columbus ay bagong mundo kaya ang
America ay pinangalan sa kanya.
Ang kapital ng United States of America
ay Washington DC ay pagpupugay sa
kanya dahil ang DC ay District of
Colombia.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Mga Nasakop ng Spain
Nasakop ng mga conquistador
ang Aztec (Mexico ngayon)
noong 1519 ni Hernando Cortez.
Nasakop ni Francisco Pizarro ang
mga Inca o peru ngayon noong
1532.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Ekspedisyon ni Ferdinand
Magellan
Ang kauna-unahang nakagilid sa buong
daigdig sa pamamagitan ng dalawang
ekspedisyon.
Natuklasan ang Strait of Magellan.
Nagbigay ng pangalan sa Karagatang
Pasipiko dahil ng dumaan ang kanyang
mga barko ito ay mapayapa.
Natuklasan ang Pilipinas.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Mga Nasakop ng Espanya
Pilipinas
Chile
Mexico
American West – California,
Nevada,Utah, Arizona,New Mexico at
Texas
Ang mga Dutch (Netherlands)
Inagaw ng mga Dutch ang Moluccas sa
Portugal at nagkaroon ng sistemang
plantasyon.
Nagkaroon ng kolonyal sa America na
tinawag na New Amsterdam na naging
New York.
Kilalang manlalayag nito ay si Henry
Hudson
Ang mga Ducth
Hindi agad nakapagsimula sa
pakikipagsapalaran sa Asya dahil sa
tunggalian laban sa Spain
Bumuo ng Dutch East India Company
Moluccas, Formosa (Taiwan), Batavia
(Jakarta)
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Henry Hudson
Isang manlalakbay na Ingles nanilbihan
sa mga Dutch.
Natuklasan ang New Netherland at New
Amsterdam ngayon ay New York na
nagkaroon ng isang trade outpost
noong 1624.
Nakatuklas ng Hudson Strait, Hudson
Bay at Hudson River
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Ang mga English
Noong 1600 binigyan ng England ang
English East India Company ng karapatang
makapagsulong ng interes na pangkalakalan
at monopolyo sa Africa,East Indies,Virginia
at iba pang bahagi ng America.
Natanggalan sa digmaan sa Spain kaya hindi
nakapagtatag agad ng kolonya sa America.
Nasakop ng English at naging
kolonyal
Roanoke Island
Carribean at North America na naging
batayan ng Imperyong British
Nagkaroon ng kolonyal sa East Indies (
kapuluan sa Timog-Silangang Asya) at
West Indies (Timog-Silangang Bahagi
ng North America at hilagang bahagi ng
South America.
Nasakop ng English at naging
kolonyal
Naagaw sa mga Espanyol ang Jamaica
Jamestown sa Virginia ang unang kolonya sa
America hanggang sa naging 13 .
Virginia, Maryland,North Carolina,South
Carolina, Georgia, Delaware,New
Jersey,Pennsylvania, New York, Rhode
Island,Connecticut,Massachusetts,at New
Hampshire.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Ang Nasakop ng France
Jacques Cartier- noong
1534 naabot niya ang St.
Lawrence River at
isinailalim sa France ang
silangang bahagi ng
Canada.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Ang mga France
Samuel de Champlain – noong
1608 itinatag niya ang Quebec
bilang unang permanenteng
kolonyal ng French at sentro ng
kalakalan ng fur o produktong
gawa sa balahibo ng hayop.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Ang mga French
Louis Jolliet- noong 1673,
naabot niya at misyonerong
Heswita na si Jacques
Marquette ang Mississippi
River at naglakbay hanggang
Arkansas River.
Louis
Jolliet
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Ang mga French
Rene-Robert Cavelier o Sieur de LaSalle
Kanyang pinangunahan noong 1628 ang
ekdpedisyon sa Mississippi hanggang sa Gulf
of Mexico. Ang lahat ng lupaing ito ay inalay
kay Haring Louis XIV ng France kaya
tinawag itong Louisiana kaya nagkaroon ng
paligsahan sa pagitan ng France at England.
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Tungkol saan
ang ating Pinag-
aralan sa Araw
na ito?
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Day 3
Balik-Aral
Ibigay ang 5 kanluraning Bansang
nanakop ng mga bansa sa mundo.
Siya ang natatuklas ng America.
Siya ang nakatuklas ng Pacific Ocean.
Day 3
Mga Epekto ng Eksplorasyon
1.Una naging sentro ng kalakalang
pandaigdig ang Europe.
2. Bumagsak ang mga Imperyong Aztec at
Inca kaya nagkaroon ng malawakang lupain
ang mga Espanyol.
3. Sa Europe makikita ang pagtaas ng mga
presyo ng bilihin dahil sa pagkakaroon ng
mas maraming ginto at pilak.
Mga Epekto ng Eksplorasyon
4. Dumami ang mga uri ng pagkain at
populasyon sa Europe.
5. Lumaganap ang mga sakit gaya ng
bulutong, yellow fever,tigdas o tipus.
6. nagkaroon ng Columbian Exchange o
pagpapalitan ng mga halaman,hayop o sakit.
7. nagkaroon ng bagong lahi tinatawag na
mestizo.
Mga Epekto ng Eksplorasyon
Ang mga Eksplorasyon na
pinangungunahan ng mga Espanyol at
Portuguese ay nagbigay-daan sa
malawakang pagkakatuklas sa mga
lupain hindi pa nagagalugad at mga
sibilisasyon na hindi pa natutuklasan.
Ito rin ang naglakas sa ugnayang
silangan at kanluran.
Mga Epekto ng Eksplorasyon
Nakapukaw ito ng interes sa mga
makabagong pamamaraan at
teknolohiya sa heograpiya at
paglalayag.
Sumigla ang paglaganap ng
sibilisasyong kanluranin sa
silangan.
Mga Epekto ng Eksplorasyon
Nagdulot din ito ng
maraming suliranin sa mga
bansang nasakop tulad ng
kawalan ng kasarinlan,
paninikil at pagsasamantala
sa kanilang likas na yaman.
Mga Epekto ng Eksplorasyon
Nagkaroon ng pagbabagosa
ecosystem sa daigdig na nagresulta
ng palitan ng mga
hayop,halaman,pati mga sakit sa
Old World (Asya,Europe at Africa)
at New World (North and South
America)
Mga Epekto ng Eksplorasyon
Nagkaroon ng kalakalan ng mga
alipin na galing Africa upang tustusan
ng lakas paggawa sa North at South
America dahil sa marami sa mga
katutubo ang namatay sa mga sakit.
Nasira ang kultura ng mga Africa at
nabawasan ang popilasyon ng Africa.
Maraming Salamat
Ang Pag-aaral ay
kinakareer!

More Related Content

What's hot

Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
eliasjoy
 
Ang rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipikoAng rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipiko
Mary Grace Ambrocio
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Greg Aeron Del Mundo
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Olhen Rence Duque
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
Edna Regie Radam
 
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismoMga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
crisanta angeles
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng EnlightenmentAng Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Omar Al-khayyam Andes
 
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Dwight Vizcarra
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
Avilei
 
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYALGRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
Jt Engay
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
Mary Grace Ambrocio
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
enrico baldoviso
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
Mary Grace Ambrocio
 
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
KristelleMaeAbarco3
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
jennilynagwych
 
Eksplorasyon
EksplorasyonEksplorasyon
Eksplorasyon
marionmol
 
Mga krusada
Mga krusadaMga krusada
Mga krusada
jerichoendriga
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Jhing Pantaleon
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
Joab Duque
 

What's hot (20)

Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 
Ang rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipikoAng rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipiko
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
 
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismoMga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng EnlightenmentAng Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
 
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
 
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYALGRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 
Rebolusyong Pranses
Rebolusyong PransesRebolusyong Pranses
Rebolusyong Pranses
 
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
 
Eksplorasyon
EksplorasyonEksplorasyon
Eksplorasyon
 
Mga krusada
Mga krusadaMga krusada
Mga krusada
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 

Similar to Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin

Ap8 q3 ppt2
Ap8 q3 ppt2Ap8 q3 ppt2
Ap8 q3 ppt2
Mary Rose David
 
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPEAralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
SMAP Honesty
 
Unang yugto ng imperyalismo
Unang yugto ng imperyalismoUnang yugto ng imperyalismo
Unang yugto ng imperyalismo
Kim Liton
 
ARALIN_2_UNANG_YUGTO_NG_IMPERYALISMONG_K.docx
ARALIN_2_UNANG_YUGTO_NG_IMPERYALISMONG_K.docxARALIN_2_UNANG_YUGTO_NG_IMPERYALISMONG_K.docx
ARALIN_2_UNANG_YUGTO_NG_IMPERYALISMONG_K.docx
IsraelMonge3
 
Group2 faith
Group2 faithGroup2 faith
Group2 faith
Ronel Caagbay
 
Paglawak ng Kapangyarihan.pptx
Paglawak ng Kapangyarihan.pptxPaglawak ng Kapangyarihan.pptx
Paglawak ng Kapangyarihan.pptx
ElvrisRamos1
 
AP-8-Q3_M2.pptx
AP-8-Q3_M2.pptxAP-8-Q3_M2.pptx
AP-8-Q3_M2.pptx
Lady Pilongo
 
Kaugnayan ng Rebulasyong Pangkaisipan sa Rebulasyong Amerikano at Pranses
Kaugnayan ng Rebulasyong Pangkaisipan sa Rebulasyong Amerikano at PransesKaugnayan ng Rebulasyong Pangkaisipan sa Rebulasyong Amerikano at Pranses
Kaugnayan ng Rebulasyong Pangkaisipan sa Rebulasyong Amerikano at Pranses
Gellan Barrientos
 
Aralin 2 Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa.pdf
Aralin 2 Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa.pdfAralin 2 Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa.pdf
Aralin 2 Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa.pdf
VergilSYbaez
 
Ap proj. 4th g chloe
Ap proj. 4th g chloeAp proj. 4th g chloe
Ap proj. 4th g chloe
Thelai Andres
 
UNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
UNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINUNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
UNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
ssuserff4a21
 
week-2-ppt.-1.pptxhsjsjskansksosksksksksmzss
week-2-ppt.-1.pptxhsjsjskansksosksksksksmzssweek-2-ppt.-1.pptxhsjsjskansksosksksksksmzss
week-2-ppt.-1.pptxhsjsjskansksosksksksksmzss
ZebZebBormelado
 
Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismo sa KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin
edmond84
 
The Age of Discovery and Colonization.pptx
The Age of Discovery and Colonization.pptxThe Age of Discovery and Colonization.pptx
The Age of Discovery and Colonization.pptx
JosHua455569
 
AP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptx
AP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptxAP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptx
AP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptx
DAVEREYMONDDINAWANAO
 
Unang Yugto ng Imperyalismo
Unang Yugto ng ImperyalismoUnang Yugto ng Imperyalismo
Unang Yugto ng Imperyalismo
Genesis Ian Fernandez
 
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
JoAnnOleta
 
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)
Joshua Escarilla
 
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)
Joshua Escarilla
 

Similar to Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin (20)

Ap8 q3 ppt2
Ap8 q3 ppt2Ap8 q3 ppt2
Ap8 q3 ppt2
 
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPEAralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
 
Unang yugto ng imperyalismo
Unang yugto ng imperyalismoUnang yugto ng imperyalismo
Unang yugto ng imperyalismo
 
ARALIN_2_UNANG_YUGTO_NG_IMPERYALISMONG_K.docx
ARALIN_2_UNANG_YUGTO_NG_IMPERYALISMONG_K.docxARALIN_2_UNANG_YUGTO_NG_IMPERYALISMONG_K.docx
ARALIN_2_UNANG_YUGTO_NG_IMPERYALISMONG_K.docx
 
Group2 faith
Group2 faithGroup2 faith
Group2 faith
 
Paglawak ng Kapangyarihan.pptx
Paglawak ng Kapangyarihan.pptxPaglawak ng Kapangyarihan.pptx
Paglawak ng Kapangyarihan.pptx
 
AP-8-Q3_M2.pptx
AP-8-Q3_M2.pptxAP-8-Q3_M2.pptx
AP-8-Q3_M2.pptx
 
Kaugnayan ng Rebulasyong Pangkaisipan sa Rebulasyong Amerikano at Pranses
Kaugnayan ng Rebulasyong Pangkaisipan sa Rebulasyong Amerikano at PransesKaugnayan ng Rebulasyong Pangkaisipan sa Rebulasyong Amerikano at Pranses
Kaugnayan ng Rebulasyong Pangkaisipan sa Rebulasyong Amerikano at Pranses
 
Aralin 2 Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa.pdf
Aralin 2 Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa.pdfAralin 2 Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa.pdf
Aralin 2 Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa.pdf
 
Ap proj. 4th g chloe
Ap proj. 4th g chloeAp proj. 4th g chloe
Ap proj. 4th g chloe
 
UNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
UNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINUNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
UNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
 
week-2-ppt.-1.pptxhsjsjskansksosksksksksmzss
week-2-ppt.-1.pptxhsjsjskansksosksksksksmzssweek-2-ppt.-1.pptxhsjsjskansksosksksksksmzss
week-2-ppt.-1.pptxhsjsjskansksosksksksksmzss
 
Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismo sa KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin
 
The Age of Discovery and Colonization.pptx
The Age of Discovery and Colonization.pptxThe Age of Discovery and Colonization.pptx
The Age of Discovery and Colonization.pptx
 
AP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptx
AP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptxAP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptx
AP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptx
 
Unang Yugto ng Imperyalismo
Unang Yugto ng ImperyalismoUnang Yugto ng Imperyalismo
Unang Yugto ng Imperyalismo
 
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
 
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)
 
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)
 
2athenaRPTgroup2
2athenaRPTgroup22athenaRPTgroup2
2athenaRPTgroup2
 

More from campollo2des

An overview of the 2020 online and self guided
An overview of the 2020 online and self guidedAn overview of the 2020 online and self guided
An overview of the 2020 online and self guided
campollo2des
 
Limang tema at heograpiya
Limang tema at heograpiyaLimang tema at heograpiya
Limang tema at heograpiya
campollo2des
 
Mga tanyag na griyego
Mga tanyag na griyegoMga tanyag na griyego
Mga tanyag na griyego
campollo2des
 
Heograpiya ng greece2
Heograpiya ng greece2Heograpiya ng greece2
Heograpiya ng greece2
campollo2des
 
Antarctica
AntarcticaAntarctica
Antarctica
campollo2des
 
Europe
Europe Europe
Europe
campollo2des
 
Solar system tv
Solar system tvSolar system tv
Solar system tv
campollo2des
 
Heograpiya
HeograpiyaHeograpiya
Heograpiya
campollo2des
 
Kabihasna ng roma part2
Kabihasna ng roma  part2Kabihasna ng roma  part2
Kabihasna ng roma part2
campollo2des
 
Kabihasnan ng sinaunang roma1
Kabihasnan ng sinaunang roma1Kabihasnan ng sinaunang roma1
Kabihasnan ng sinaunang roma1
campollo2des
 
Mga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang laranganMga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang larangan
campollo2des
 
Middle ages
Middle agesMiddle ages
Middle ages
campollo2des
 
Mga emperador ng roma
Mga emperador ng romaMga emperador ng roma
Mga emperador ng roma
campollo2des
 
Pamana ng Romano sa kabihasnan
Pamana ng Romano sa kabihasnanPamana ng Romano sa kabihasnan
Pamana ng Romano sa kabihasnan
campollo2des
 

More from campollo2des (14)

An overview of the 2020 online and self guided
An overview of the 2020 online and self guidedAn overview of the 2020 online and self guided
An overview of the 2020 online and self guided
 
Limang tema at heograpiya
Limang tema at heograpiyaLimang tema at heograpiya
Limang tema at heograpiya
 
Mga tanyag na griyego
Mga tanyag na griyegoMga tanyag na griyego
Mga tanyag na griyego
 
Heograpiya ng greece2
Heograpiya ng greece2Heograpiya ng greece2
Heograpiya ng greece2
 
Antarctica
AntarcticaAntarctica
Antarctica
 
Europe
Europe Europe
Europe
 
Solar system tv
Solar system tvSolar system tv
Solar system tv
 
Heograpiya
HeograpiyaHeograpiya
Heograpiya
 
Kabihasna ng roma part2
Kabihasna ng roma  part2Kabihasna ng roma  part2
Kabihasna ng roma part2
 
Kabihasnan ng sinaunang roma1
Kabihasnan ng sinaunang roma1Kabihasnan ng sinaunang roma1
Kabihasnan ng sinaunang roma1
 
Mga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang laranganMga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang larangan
 
Middle ages
Middle agesMiddle ages
Middle ages
 
Mga emperador ng roma
Mga emperador ng romaMga emperador ng roma
Mga emperador ng roma
 
Pamana ng Romano sa kabihasnan
Pamana ng Romano sa kabihasnanPamana ng Romano sa kabihasnan
Pamana ng Romano sa kabihasnan
 

Recently uploaded

Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
JhonabelPauyo
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 

Recently uploaded (13)

Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 

Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin

 • 1. Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin Pakitang-Turo ni Gng. Maria Lourdes C. Rosario Guro III - GLGMNHS
 • 2. Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin Naganap noong ika-15 hanggang ika-17 siglo Ito rin ang panahon ng eksplorasyon o paghahanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga Europeo. Ang eksplorasyon ang nagbigay- daan sa kolonyalismo.
 • 3. Kolonyalismo Ay ang pagsakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa.
 • 4. Imperyalismo Ay ang panghihimasok, pag- impluwensiya, o pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Maaari itong tuwiran at di- tuwirang pananakop.
 • 5. 3 bagay Motibo ng Kolonyalismo Paghahanap ng kayamanan Paglaganap ng Kristiyanismo Paghahangad ng katanyagan at karangalan kilala sa 3 G’s – na ibig sabihin ay God, Gold and Glory
 • 7. Mga Salik sa Eksplorasyon 1. Mga Unang Ruta ng Kalakalan Ang mga kalakal sa Asya ay nakarating sa Europa sa pamamagitan ng tatlong ruta. Hilagang Ruta: Peking -> disyerto sa Gitnang Asya -> Samarkand at Bokhara -> Caspian Sea at Black Sea -> Constantinople
 • 9. Mga Ruta sa Kalakalan Panggitnang Ruta: India -> Ormus sa Persian Gulf -> Antioch, Aleppo, Damascus
 • 11. Mga Ruta sa Kalakalan Timog na Ruta: India - > Indian Ocean -> Arabia -> Red Sea - > Cairo o Alexandria, Egypt
 • 13. 2. Limitadong Kaalaman ng mga Kanluranin sa Asya Kaunti lamang ang nalalaman ng mga kanluranin tungkol sa Asya. Ilan sa mga akda tungkol sa Asya ay isinulat ng mga nakilahok sa krusada (1096-1273) Ang pinakatanyag na akda ay isinulat ni Marco Polo. Tinawid niya ang Gitnang Asya hanggang sa China kasama ang kanyang ama at tiyuhin ayon sa kanyang aklat na The Travels of Marco Polo.
 • 18. 3. Kayamanan Dahil sa patakarang Merkantilismo nais ng mga Europeo na magkaroon ng maraming bullion o ginto at pilak.
 • 20. Kayamanan Naghangad ng mga pagkaing pampalasa gaya ng paminta,nutmeg,luya at cinammon na tinatawag na spices.
 • 22. Kayamanan Monopolyo ng Kalakalan – ang mga mangangalakal na Venetian ang nagkontrol ng pamilihan sa Europa dahil nagbibigay sila ng mataas na buwis sa mga Seljurk Turkong Muslim na sumakop ng mga ruta ng kalakalan. Kaya naghanap ng bagong ruta ang mga bansa sa Europa sa tulong ng mga Bourgeosie at Hari.
 • 24. 4. Relihiyon Nasakop ng mga Muslim ang Spain,Hilagang Africa at Silangang Mediterranean Sea kaya naglungsad ang Portugal at Spain ng Reconquista upang mabawi ang Iberian Peninsula.
 • 26. Relihiyon Paglungsad ng Krusada upang mabawi ang Jerusalem sa mga Muslim.
 • 28. Relihiyon Ninais nila na palaganapin ang Kristiyanismo kaya sa bawat ekspedisyon ay may mga misyonerong paring kasama na naging tagatala nila ng mga nangyari sa kanilang paglalakbay.
 • 30. Relihiyon New world- ito ang bagong konsepto ng mga Europeo na mga teritoryong lampas sa kanilang kinagisnang daigdig ang Europa. Ito rin ay tumutukoy sa North and South America.
 • 33. 6. Katanyagan Malaki ang ginampanan ng Renaissance sa paghahangad ng mga manlalakbay na Europeo na makarating sa mga bagong lupain dahil nakasentro ito sa galing ng isang tao na may tiwala sa sarili na hangad niyang matanyag siya at pati na ang kanyang bansa.
 • 35. 7. Pag-unlad ng Teknolohiya Nagkaroon ng pag-unlad sa paggawa ng mga sasakyang pandagat tulad ng caravel at instrumento pangnabigasyon tulad ng compass(tinuturo ang direksyon) at astrolabe(para malaman ang layo ng barko mula ekwador at latitude sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bituin ,araw at buwan.
 • 37. Mga Pagbabago sa Paglalayag caravel: modern stronger sail
 • 39. Pag-unlad ng Teknolohiya Nakatulong din ang suporta ng mga hari sa ekspedisyon ng mga Europeong manlalakbay. Halimbawa ang patron ng mga Manlalakbay na si Prinsipe Henry the Navigator ng Portugal na ang layunin ay mapalaya ang mga kristiyano na naging alipin ng mga Muslim sa Africa. Kaya ang Portugal ang unang bansang naglungsad ng Ekspedisyon.
 • 42. Ibigay ang paksa na ating napag- aralan?
 • 43. Maraming Salamat sa pakikinig! Ang pag-aaral ay kina –kareer!
 • 44. Day 2 Mga Tanyag na Manlalayag
 • 45. Balik-Aral 1. Ano ang kolonyalismo at imperyalismo? 2. Ibigay ang 3 motibo ng kolonyalismo. 3. Ibigay ang mga salik ng eksplorasyon.
 • 46. Ibigay ang mga sumusunod na emojin flags
 • 47. Mga Europeong Nanguna sa Eksplorasyon 1. Ang mga Portuguese 2. Ang mga Espanyol 3. Ang mga Dutch 4. Ang mga English 5. Ang mga French
 • 48. Portugal Ang Portugal ang unang bansang nanguna sa Ekspedisyon. Kabilang ang Portugal sa Iberian Peninsula gaya rin ng Spain. Pinaunlad nito ang tradisyong pandagat.
 • 52. Portugal Naging sentro ng kalakalan ang Lisbon at Oporto. Ang suporta ni Prinsipe Henry the Navigator sa mga mandaragat na Portuguese. Pinangunahan ni Prinsipe Henry (Portugal) ang paggalugad sa baybayin ng Africa. Ito ay nagbunga ng pagkakatuklas sa Azores, Canary, at Cape Verde.
 • 65. Vasco de Gama Kilalang manlalayag ay si Vasco de Gama na narating ang Cape of Good Hope noong 1498. Siya ang unang Europeong nakarating sa India sa pamamagitan ng paglalakbay sa dagat.
 • 66. Bartholomeu Dias 1488 – narating ni Bartholomeu Dias ang dulo ng Africa Tinawag na Cape of Good Hope
 • 76. Mga Nasakop ng Portugal Hormuz sa dulo ng Persian Gulf Goa sa India Malacca sa Timog-Silangang Asya na tinuturing na Spice Island
 • 77. Portugal Aden sa Red Sea, Cochin sa India,Malacca at Ternate sa Moluccas, at Macao sa China Karaniwan sa nasakop ay mga baybayingdagat Mga nanguna sa pananakop: Francisco de Almeida Alfonso de Albuquerque
 • 91. Portugal Dumating ang ibang mga Europeo naglaho na rin ang pangunguna nito sa kalakalang pandagat. Nasakop ng Spain noong 1580 kaya di na naipagtanggol ang kanyang mga kolonyal.
 • 92. Ang mga Espaῇol Christopher Columbus – isang manlalayag na Italyano na nakarating sa America o New World noong 1492. Nakakuha ng suporta kay Reyna Isabella na nagnanais na palaganapin ang Kristiyanismo sa Asya.
 • 93. Espanya Naglayag si Columbus na pakanluran at narating ang Carribean Islands noong Oktubre 12, 1492 na inakala niya na nasa India siya dahil ang mga tao doon ay kayumanggi ang kulay ng balat hindi niya alam na ito ang America na tinawag na New World.
 • 94. Christopher Columbus Tatlong buwan ang inilagi niya sa kanilang paglalakbay ng maabot ang Hispaniola (Haiti at Dominican Republic)at ang Cuba. Maraming gintong silang natagpuan. Pagbalik sa Spain si Columbus ay binigyan ng titulong Admiral of the Ocean Sea,Viceroy at Gobernador ng mga isla na kanyang narating.
 • 95. Christopher Columbus Tatlo pang ekspedisyon ang kanyang pinamunuan bago siya namatay noong 1506.Narating niya ang Caribbean at South America pero bigo sa paghahanap ng bagong ruta sa Silangan.
 • 105. Treaty of Tordesillas Nagkaroon ng iringan ang Portugal at Spain sa paglalayag ni Christopher Columbus kaya hinati ang mundo ni Papa Alexander VI na ang silangang bahagi ay sa Portugal at kanluran naman sa Espanya.
 • 108. Amerigo Vespucci Isang Italyanong nabigador na nagpaliwanag na ang narating ni Columbus ay bagong mundo kaya ang America ay pinangalan sa kanya. Ang kapital ng United States of America ay Washington DC ay pagpupugay sa kanya dahil ang DC ay District of Colombia.
 • 113. Mga Nasakop ng Spain Nasakop ng mga conquistador ang Aztec (Mexico ngayon) noong 1519 ni Hernando Cortez. Nasakop ni Francisco Pizarro ang mga Inca o peru ngayon noong 1532.
 • 118. Ekspedisyon ni Ferdinand Magellan Ang kauna-unahang nakagilid sa buong daigdig sa pamamagitan ng dalawang ekspedisyon. Natuklasan ang Strait of Magellan. Nagbigay ng pangalan sa Karagatang Pasipiko dahil ng dumaan ang kanyang mga barko ito ay mapayapa. Natuklasan ang Pilipinas.
 • 134. Mga Nasakop ng Espanya Pilipinas Chile Mexico American West – California, Nevada,Utah, Arizona,New Mexico at Texas
 • 135. Ang mga Dutch (Netherlands) Inagaw ng mga Dutch ang Moluccas sa Portugal at nagkaroon ng sistemang plantasyon. Nagkaroon ng kolonyal sa America na tinawag na New Amsterdam na naging New York. Kilalang manlalayag nito ay si Henry Hudson
 • 136. Ang mga Ducth Hindi agad nakapagsimula sa pakikipagsapalaran sa Asya dahil sa tunggalian laban sa Spain Bumuo ng Dutch East India Company Moluccas, Formosa (Taiwan), Batavia (Jakarta)
 • 139. Henry Hudson Isang manlalakbay na Ingles nanilbihan sa mga Dutch. Natuklasan ang New Netherland at New Amsterdam ngayon ay New York na nagkaroon ng isang trade outpost noong 1624. Nakatuklas ng Hudson Strait, Hudson Bay at Hudson River
 • 148. Ang mga English Noong 1600 binigyan ng England ang English East India Company ng karapatang makapagsulong ng interes na pangkalakalan at monopolyo sa Africa,East Indies,Virginia at iba pang bahagi ng America. Natanggalan sa digmaan sa Spain kaya hindi nakapagtatag agad ng kolonya sa America.
 • 149. Nasakop ng English at naging kolonyal Roanoke Island Carribean at North America na naging batayan ng Imperyong British Nagkaroon ng kolonyal sa East Indies ( kapuluan sa Timog-Silangang Asya) at West Indies (Timog-Silangang Bahagi ng North America at hilagang bahagi ng South America.
 • 150. Nasakop ng English at naging kolonyal Naagaw sa mga Espanyol ang Jamaica Jamestown sa Virginia ang unang kolonya sa America hanggang sa naging 13 . Virginia, Maryland,North Carolina,South Carolina, Georgia, Delaware,New Jersey,Pennsylvania, New York, Rhode Island,Connecticut,Massachusetts,at New Hampshire.
 • 176. Ang Nasakop ng France Jacques Cartier- noong 1534 naabot niya ang St. Lawrence River at isinailalim sa France ang silangang bahagi ng Canada.
 • 183. Ang mga France Samuel de Champlain – noong 1608 itinatag niya ang Quebec bilang unang permanenteng kolonyal ng French at sentro ng kalakalan ng fur o produktong gawa sa balahibo ng hayop.
 • 190. Ang mga French Louis Jolliet- noong 1673, naabot niya at misyonerong Heswita na si Jacques Marquette ang Mississippi River at naglakbay hanggang Arkansas River.
 • 195. Ang mga French Rene-Robert Cavelier o Sieur de LaSalle Kanyang pinangunahan noong 1628 ang ekdpedisyon sa Mississippi hanggang sa Gulf of Mexico. Ang lahat ng lupaing ito ay inalay kay Haring Louis XIV ng France kaya tinawag itong Louisiana kaya nagkaroon ng paligsahan sa pagitan ng France at England.
 • 199. Tungkol saan ang ating Pinag- aralan sa Araw na ito?
 • 201. Day 3 Balik-Aral Ibigay ang 5 kanluraning Bansang nanakop ng mga bansa sa mundo. Siya ang natatuklas ng America. Siya ang nakatuklas ng Pacific Ocean.
 • 202. Day 3
 • 203. Mga Epekto ng Eksplorasyon 1.Una naging sentro ng kalakalang pandaigdig ang Europe. 2. Bumagsak ang mga Imperyong Aztec at Inca kaya nagkaroon ng malawakang lupain ang mga Espanyol. 3. Sa Europe makikita ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin dahil sa pagkakaroon ng mas maraming ginto at pilak.
 • 204. Mga Epekto ng Eksplorasyon 4. Dumami ang mga uri ng pagkain at populasyon sa Europe. 5. Lumaganap ang mga sakit gaya ng bulutong, yellow fever,tigdas o tipus. 6. nagkaroon ng Columbian Exchange o pagpapalitan ng mga halaman,hayop o sakit. 7. nagkaroon ng bagong lahi tinatawag na mestizo.
 • 205. Mga Epekto ng Eksplorasyon Ang mga Eksplorasyon na pinangungunahan ng mga Espanyol at Portuguese ay nagbigay-daan sa malawakang pagkakatuklas sa mga lupain hindi pa nagagalugad at mga sibilisasyon na hindi pa natutuklasan. Ito rin ang naglakas sa ugnayang silangan at kanluran.
 • 206. Mga Epekto ng Eksplorasyon Nakapukaw ito ng interes sa mga makabagong pamamaraan at teknolohiya sa heograpiya at paglalayag. Sumigla ang paglaganap ng sibilisasyong kanluranin sa silangan.
 • 207. Mga Epekto ng Eksplorasyon Nagdulot din ito ng maraming suliranin sa mga bansang nasakop tulad ng kawalan ng kasarinlan, paninikil at pagsasamantala sa kanilang likas na yaman.
 • 208. Mga Epekto ng Eksplorasyon Nagkaroon ng pagbabagosa ecosystem sa daigdig na nagresulta ng palitan ng mga hayop,halaman,pati mga sakit sa Old World (Asya,Europe at Africa) at New World (North and South America)
 • 209. Mga Epekto ng Eksplorasyon Nagkaroon ng kalakalan ng mga alipin na galing Africa upang tustusan ng lakas paggawa sa North at South America dahil sa marami sa mga katutubo ang namatay sa mga sakit. Nasira ang kultura ng mga Africa at nabawasan ang popilasyon ng Africa.