SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄ Γυμασίου
Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: “Ο κύκλος του νερού - Κατανομή μορφών νερού στον
πλανήτη μας”
Προφίλ Εκπαιδευομένων: Μαθητές/-τιες Α΄ Γυμνασίου
Προηγούμενες γνώσεις: Οι μαθητές έχουν διδαχθεί από την τελευταία τάξη του
Δημοτικού (Στ΄), γενικά στοιχεία για το νερό στην ατμόσφαιρα, στις θάλασσες και
τους ωκεανούς, τα ποτάμια και τις λίμνες στη Γεωγραφία. Επίσης γνωρίζουν από τα
Μαθηματικά να υπολογίζουν τα ποσοστά συνολικών ποσών, βασικά φυσικά μεγέθη
και τις κύριες μονάδες μέτρησης από τη Φυσική, ενώ στη Βιολογία της Α΄
Γυμνασίου και στη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, έχουν γνωρίσει τα
βασικά υλικά και όργανα του εργαστηρίου.
Εκπαιδευτικοί Στόχοι Μικροδιδασκαλίας:
Γνωστικοί στόχοι
1. Να περιγράφουν οι μαθητές/τριες τον κύκλο του νερού
2. Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον κύκλο του νερού
(εξάτμιση,διαπνοή, ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, απορροή, κατείσδυση)
3. Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τις τρεις κύριες μορφές νερού στη φύση (στερεή,
υγρή, αέρια).
4. Να διακρίνουν οι μαθητές τα είδη του νερού ανάλογα με τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του (αλμυρό, υφάλμυρο, γλυκό, αέριο στην ατμόσφαιρα).
5. Να συνδέσουν τις μορφές και τα είδη του νερού με τα φυσικά περιβάλλοντα όπου
συναντώνται (κύκλος του νερού).
6. Να συσχετίσουν οι μαθητές τα ποσοτικά στοιχεία με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των διαφορετικών ειδών του νερού (σχήμα κατανομής μορφών νερού).
7. Να αντιληφθούν τη σημασία του νερού για τη ζωή
Στόχοι δεξιοτήτων
8. Με την εργασία των μαθητών/-τριών και την ενασχόληση τους με τα φύλλα
εργασίας που σχεδιάσαμε, στοχεύουμε στο να αποκτήσουν οι μαθητές την
ικανότητα, να επεξεργάζονται πληροφορίες από ποικίλους ιστοχώρους ,
εμπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις τους.
9. Η ενασχόληση του με διαδραστικό υλικό, τους οδηγεί στο να ανακαλύπτουν μόνη
τους τη γνώση.
Στόχοι στάσεων
10. Αφού οι μαθητές αντιληφθούν ότι το γλυκό καθαρό νερό του πλανήτη είναι λίγο και
η σημασία του για τη ζωή και τη διατήρηση των φυσικών φαινομένων και της
ισορροπίας τους, μεγάλη, οδηγούνται στο να ευαισθητοποιηθούν περιβαλλοντικά
και να υιοθετήσουν τρόπους διαχείρισης του νερού στη καθημερινή τους ζωή, ώστε
να χρησιμοποιούν όσο πραγματικά χρειάζονται και να μην το σπαταλούν.
11. Τέλος μαθαίνουν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους (ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία), να εκφράζουν τις απόψεις τους, να παρακολουθούν τις απόψεις των
άλλων και να συζητούν τις συμφωνίες ή διαφωνίες τους, και τέλος να καταλήγουν
σε καθολικά συμπεράσματα που προκύπτουν από ένα ολοκληρωμένο κύκλο
εργασιών.
Περιεχόμενο
Α/Α Θέματα
Διάρ
κεια
Τεχνικές Μέσα
Παρατηρήσεις
1
Εισαγωγή στο θέμα
της διδασκαλίας και
οδηγίες για τη ροή
του μαθήματος
3 Εισήγηση
Powerpoint
https://docs.google.com/presentatio
n/d/15SuRqchn2B05GlZrMDY0E6OtIg
fryjai/edit?usp=sharing&ouid=10089
4263612842771307&rtpof=true&sd=
true
2
Εκπόνηση ομαδικών
εργασιών
6
Εικόνες , Διαδραστικό
εποπτικό υλικό,
Διαδραστικοί χάρτες,
Νοητικοί χάρτες
(cmap-tools)
Google Classroom
https://classroom.google.com/c/Njcy
ODI5Mjk5NDA5?cjc=wiadp3e
Ομαδοσυνεργατική
μάθηση
3
Παρουσίαση των
αποτελεσμάτων
Φύλλων Εργασίας
8 Συζήτηση
Διάχυση της
γνώσης - μάθηση
από ομότιμους-
peer learning
4 Αξιολόγηση 2
Ασκήσεις: πολλαπλών
επιλογών,
αντιστοιχίσεων κ.ά
Φύλλο αξιολόγησης -Google Forms
https://forms.gle/WYpbXxRF7Lks
BxD99
5. Ανατροφοδότηση 1 Παρουσίαση
Powerpoint
https://docs.google.com/presentatio
n/d/1UZy8DD4-SbulTi8-
GlkL8HPYWBWbAz3m/edit?usp=shar
ing&rtpof=true&sd=true
ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 1
Τίτλος : « Η κατανομή του νερού στην επιφάνεια της Γης»
1. Με ποια μορφή το νερό, βρίσκεται σε μεγαλύτερη ποσότητα στη Γη;
…………………………………………………………………………………………
2. Ποιο είναι η δεύτερη διαθέσιμη μορφή νερού στη Γη;
…………………………………………………………………………………………
3. Ποια είναι η ποσοτική σχέση Ωκεανών και Υπόλοιπου Νερού;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Το περισσότερο γλυκό νερό της Γης βρίσκεται στους
…………………… ….. …………….
5. Ποια είναι η αναλογία του νερού των ποταμών και των λιμνών, με το
υπόλοιπο νερό (γλυκό) της Γης;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Τι γνωρίζουμε από τα Μέσα Ενημέρωσης για τη ρύπανση των υδάτων,
ποταμών και λιμνών στον πλανήτη μας;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Τι μέτρα προτείνετε για την προστασία τους;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 2
Τίτλος : « Ο Κύκλος του Νερού»
Μελέτησε τη διαδραστική απεικόνιση και κατέγραψε:
1. Τι ονομάζουμε Υδρολογικό Κύκλο;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Τι ονομάζουμε εξάτμιση;
....……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Τι ονομάζουμε εξάτμιση - διαπνοή;
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Τι ονομάζουμε Ατμοσφαιρικά Κατακρημνίσματα;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Τι ονομάζουμε Απορροή;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Τι ονομάζουμε Κατείσδυση;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Συσχέτισε (έναν με ένα )του όρους της στήλης Α με αυτούς της στήλης
Β:
Α Β
1. Απορροή α. Ποτάμια
2. Κατείσδυση β. Ρυάκια
3. Απορροή γ. Χείμαρροι
4. Κατείσδυση δ. Υπόγεια Νερά
5. Απορροή ε. Θερμές Πηγές
8. Σε τι ποσοστό βρίσκεται το νερού των Ωκεανών (αλμυρό νερό) στη Γη ;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9. Είναι πολύτιμο το γλυκό νερό της Γης;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. Προτείνετε τρόπους για να την προστασία του
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………….....……………………………
ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 3
Τίτλος : « Αποθέματα Γλυκού Νερού το 2025»
Αφού μελετήσετε το διαδραστικό χάρτη απαντήστε:
1. Ποια ποτάμια της Γης είναι έντονα ρυπασμένα ή μολυσμένα;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………
2. Σε ποιες περιοχές της Γης, για το μοίρασμα των νερών των ποταμών,
οι χώρες που το μοιράζονται, βρίσκονται σε συγκρούσεις μεταξύ τους;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Σε ποιες περιοχές της Γης, το νερό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες
των κατοίκων τους;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Καταγράψτε δύο χώρες με υψηλά αποθέματα νερού, δύο με μέτρια και
δύο με χαμηλά:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Σε ποιες περιοχές του πλανήτη μας υπάρχουν λιγοστά αποθέματα
νερού;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
….……………
6. Μπορείτε να προτείνετε λύσεις για μείωση της ρύπανση ή μόλυνση των
ποταμών;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Μπορείτε να παραθέσεις προτάσεις, για την ορθολογική διαχείριση των
υδάτων, σε περιοχές με χαμηλά αποθέματα νερού;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 4
Τίτλος : « Υδρολογικός κύκλος ή Κύκλος του νερού
Αφού μελετήσετε το εννοιολογικό χάρτη απαντήστε στις ερωτήσεις:
1. Από ποια σημεία της επιφάνειας της Γης εξατμίζεται το νερό ;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Πού οδηγείται;
………………………………………………………………………………………
Με ποιες μορφές , καταλήγει το νερό από την ατμόσφαιρα, στην επιφάνεια
της Γης;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Ποιοι είναι οι “δρόμοι” του νερού, όταν αυτό καταλήξει στην επιφάνειά της;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. Η διαδρομή του νερού στην ξηρά περιγράφεται με τα ρήματα απορρέει
και κατεισδύει.
Που οδηγείται τελικά το νερό που απορρέει στην επιφάνεια της γης;
…………………………………………………………………………………………
Που οδηγείται τελικά το νερό που κατεισδύει μέσα στο υπέδαφος;
……………………………………………………….……….....................................
.
9. Που καταλήγει, το μεγαλύτερο μέρος του νερού, στον αέναο αυτό
Κύκλο;
…………………………………………………………………………………………
10. Μπορείτε να προτείνετε έργα ή τρόπους για να παραμείνει στην
επιφάνεια της Γης, μέρος του νερού που καταλήγει στη θάλασσα;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11. Ποιες περιοχές της Γης, έχουν περισσότερο ανάγκη από τα έργα
αυτά;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ “ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ -ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ”:
«ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΤΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΝΕΡΟΥ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ»
1.1 Πώς κατανέμεται το νερό στην επιφάνεια της Γης;
⮚ Παρατήρησε το σχήμα.
⮚ Εντόπισε το ποσοστό του γλυκού νερού που είναι κάθε στιγμή
διαθέσιμο για τον άνθρωπο.
Παρατηρώντας την Εικόνα 1, προσπάθησε να απαντήσεις στις εξής
ερωτήσεις:
Συζήτησε με τους συμμαθητές σου τις παρατηρήσεις σου
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Εικόνα SEQ Εικόνα * ARABIC 1
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………
1.2. ΠΕΙΡΑΜΑ: «ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ»
● Υποθέτοντας ότι δέκα λίτρα (10L) νερό αντιπροσωπεύουν
όλο το νερό της γης, και γνωρίζοντας τα ποσοστά του νερού
που υπάρχουν στους ωκεανούς, στα παγόβουνα… , από τον
πίνακα 1, να υπολογίσετε τις ποσότητες νερού που
αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία νερού σε ml,
συμπληρώνοντας τον πίνακα 2.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ
ΩΚΕΑΝΟΙ 97,39 %
ΠΑΓΟΒΟΥΝΑ/ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ
ΚΟΡΥΦΕΣ
2,01 %
ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ 0,58 %
ΛΙΜΝΕΣ - ΠΟΤΑΜΙΑ 0,02 %
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΗ 100 %
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, προηγούμενης έκδοσης, σελ.54.
ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
� Υπολογίστε το σύνολο του γλυκού νερού που βρίσκεται στον πλανήτη
μας (Παγόβουνα, Υπόγειο νερό , Λίμνες γλυκού νερού, Ποτάμια) σε ml,
σύνολο του γλυκού νερού ……………….ml,
και αφαιρέστε το από τον κουβά.
Χρησιμοποιείστε για το σκοπό αυτό τις κωνικές φιάλες.
� Από το νερό που βρίσκεται στις κωνικές φιάλες, απομονώστε την
ποσότητα του νερού σε ml, που είναι γλυκό και χρειάζεται ο άνθρωπος
για να καλύψει τις ανάγκες του (0.15% έως 0,20% της υδρόσφαιρας,
σελ 36, βιβλίο Γεωλογίας – Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου).
δηλ. 10.000 * 0.2/100=……… ml.
Χρησιμοποιείστε για το σκοπό αυτό σύριγγες των 20 ml.
� Από την ποσότητα του νερού που υπάρχει μέσα στη σύριγγα,
αφαιρέστε το νερό που μπορώ να πάρω άμεσα χωρίς να απαιτούνται
έργα εξόρυξης νερού, όπως γεωτρήσεις, έργα υδρομάστευσης πηγών
κ.λπ. δηλαδή το νερό των ποταμών και λιμνών σε
……………….. ml.
Χρησιμοποιείστε για το σκοπό αυτό δοκιμαστικό σωλήνα.
Η ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΣΤΑ 10 L ΝΕΡΟΥ
ΜΟΡΦΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΑ 10
L ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΒΑ
ΩΚΕΑΝΟΙ ml
ΠΑΓΟΒΟΥΝΑ/ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ
ΚΟΡΥΦΕΣ
ml
ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ ml
ΛΙΜΝΕΣ - ΠΟΤΑΜΙΑ ml
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΗ 10.000 ml
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
� Αφού παρατηρήσετε την ποσότητα του νερού που έμεινε στο
δοκιμαστικό σωλήνα, σχολιάστε τι θα συμβεί στον πλανήτη και στο
οικοσύστημα, αν συνεχίσουμε να ρυπαίνουμε και να μολύνουμε τα
ποτάμια και τις λίμνες, σε όλα τα σημεία της γης;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………
� Προτείνετε λύσεις να αρθεί το περιβαλλοντικό αυτό πρόβλημα.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………
● Συζητείστε τα αποτελέσματα των εργασιών σας στην τάξη.
● Παρουσιάστε τα, η κάθε ομάδα ξεχωριστά και όλοι μαζί συνολικά,
γράφοντας στον πίνακα της τάξης τις τελικές απαντήσεις.
Ζητήστε από τον καθηγητή σας επιπλέον πληροφορίες, για ότι από τα
φαινόμενα αυτά, σας προκάλεσε σύγχυση.

More Related Content

Recently uploaded

GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxGAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxgogol1964
 
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLouisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLampriniMagaliou
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗmarscord
 
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...LampriniMagaliou
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxPapanikolaou Dimitris
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxLampriniMagaliou
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxLampriniMagaliou
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας7gymnasiokavalas
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxLampriniMagaliou
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxLampriniMagaliou
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxLampriniMagaliou
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxLampriniMagaliou
 

Recently uploaded (20)

GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxGAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
 
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLouisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
 
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
 
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
 
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
 
Σεβασμός .
Σεβασμός                      .Σεβασμός                      .
Σεβασμός .
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
 
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.

 • 1. Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄ Γυμασίου Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: “Ο κύκλος του νερού - Κατανομή μορφών νερού στον πλανήτη μας” Προφίλ Εκπαιδευομένων: Μαθητές/-τιες Α΄ Γυμνασίου Προηγούμενες γνώσεις: Οι μαθητές έχουν διδαχθεί από την τελευταία τάξη του Δημοτικού (Στ΄), γενικά στοιχεία για το νερό στην ατμόσφαιρα, στις θάλασσες και τους ωκεανούς, τα ποτάμια και τις λίμνες στη Γεωγραφία. Επίσης γνωρίζουν από τα Μαθηματικά να υπολογίζουν τα ποσοστά συνολικών ποσών, βασικά φυσικά μεγέθη και τις κύριες μονάδες μέτρησης από τη Φυσική, ενώ στη Βιολογία της Α΄ Γυμνασίου και στη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, έχουν γνωρίσει τα βασικά υλικά και όργανα του εργαστηρίου. Εκπαιδευτικοί Στόχοι Μικροδιδασκαλίας: Γνωστικοί στόχοι 1. Να περιγράφουν οι μαθητές/τριες τον κύκλο του νερού 2. Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον κύκλο του νερού (εξάτμιση,διαπνοή, ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, απορροή, κατείσδυση) 3. Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τις τρεις κύριες μορφές νερού στη φύση (στερεή, υγρή, αέρια). 4. Να διακρίνουν οι μαθητές τα είδη του νερού ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του (αλμυρό, υφάλμυρο, γλυκό, αέριο στην ατμόσφαιρα). 5. Να συνδέσουν τις μορφές και τα είδη του νερού με τα φυσικά περιβάλλοντα όπου συναντώνται (κύκλος του νερού). 6. Να συσχετίσουν οι μαθητές τα ποσοτικά στοιχεία με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών του νερού (σχήμα κατανομής μορφών νερού). 7. Να αντιληφθούν τη σημασία του νερού για τη ζωή Στόχοι δεξιοτήτων 8. Με την εργασία των μαθητών/-τριών και την ενασχόληση τους με τα φύλλα εργασίας που σχεδιάσαμε, στοχεύουμε στο να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα, να επεξεργάζονται πληροφορίες από ποικίλους ιστοχώρους , εμπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις τους. 9. Η ενασχόληση του με διαδραστικό υλικό, τους οδηγεί στο να ανακαλύπτουν μόνη τους τη γνώση.
 • 2. Στόχοι στάσεων 10. Αφού οι μαθητές αντιληφθούν ότι το γλυκό καθαρό νερό του πλανήτη είναι λίγο και η σημασία του για τη ζωή και τη διατήρηση των φυσικών φαινομένων και της ισορροπίας τους, μεγάλη, οδηγούνται στο να ευαισθητοποιηθούν περιβαλλοντικά και να υιοθετήσουν τρόπους διαχείρισης του νερού στη καθημερινή τους ζωή, ώστε να χρησιμοποιούν όσο πραγματικά χρειάζονται και να μην το σπαταλούν. 11. Τέλος μαθαίνουν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία), να εκφράζουν τις απόψεις τους, να παρακολουθούν τις απόψεις των άλλων και να συζητούν τις συμφωνίες ή διαφωνίες τους, και τέλος να καταλήγουν σε καθολικά συμπεράσματα που προκύπτουν από ένα ολοκληρωμένο κύκλο εργασιών. Περιεχόμενο Α/Α Θέματα Διάρ κεια Τεχνικές Μέσα Παρατηρήσεις 1 Εισαγωγή στο θέμα της διδασκαλίας και οδηγίες για τη ροή του μαθήματος 3 Εισήγηση Powerpoint https://docs.google.com/presentatio n/d/15SuRqchn2B05GlZrMDY0E6OtIg fryjai/edit?usp=sharing&ouid=10089 4263612842771307&rtpof=true&sd= true 2 Εκπόνηση ομαδικών εργασιών 6 Εικόνες , Διαδραστικό εποπτικό υλικό, Διαδραστικοί χάρτες, Νοητικοί χάρτες (cmap-tools) Google Classroom https://classroom.google.com/c/Njcy ODI5Mjk5NDA5?cjc=wiadp3e Ομαδοσυνεργατική μάθηση 3 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων Φύλλων Εργασίας 8 Συζήτηση Διάχυση της γνώσης - μάθηση από ομότιμους- peer learning 4 Αξιολόγηση 2 Ασκήσεις: πολλαπλών επιλογών, αντιστοιχίσεων κ.ά Φύλλο αξιολόγησης -Google Forms https://forms.gle/WYpbXxRF7Lks BxD99 5. Ανατροφοδότηση 1 Παρουσίαση Powerpoint
 • 3. https://docs.google.com/presentatio n/d/1UZy8DD4-SbulTi8- GlkL8HPYWBWbAz3m/edit?usp=shar ing&rtpof=true&sd=true ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 1 Τίτλος : « Η κατανομή του νερού στην επιφάνεια της Γης» 1. Με ποια μορφή το νερό, βρίσκεται σε μεγαλύτερη ποσότητα στη Γη; ………………………………………………………………………………………… 2. Ποιο είναι η δεύτερη διαθέσιμη μορφή νερού στη Γη; ………………………………………………………………………………………… 3. Ποια είναι η ποσοτική σχέση Ωκεανών και Υπόλοιπου Νερού; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 4. Το περισσότερο γλυκό νερό της Γης βρίσκεται στους …………………… ….. ……………. 5. Ποια είναι η αναλογία του νερού των ποταμών και των λιμνών, με το υπόλοιπο νερό (γλυκό) της Γης; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6. Τι γνωρίζουμε από τα Μέσα Ενημέρωσης για τη ρύπανση των υδάτων, ποταμών και λιμνών στον πλανήτη μας; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7. Τι μέτρα προτείνετε για την προστασία τους; ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
 • 4. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 2 Τίτλος : « Ο Κύκλος του Νερού» Μελέτησε τη διαδραστική απεικόνιση και κατέγραψε: 1. Τι ονομάζουμε Υδρολογικό Κύκλο; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2. Τι ονομάζουμε εξάτμιση; ....…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3. Τι ονομάζουμε εξάτμιση - διαπνοή; ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 4. Τι ονομάζουμε Ατμοσφαιρικά Κατακρημνίσματα; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 5. Τι ονομάζουμε Απορροή; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6. Τι ονομάζουμε Κατείσδυση;
 • 5. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7. Συσχέτισε (έναν με ένα )του όρους της στήλης Α με αυτούς της στήλης Β: Α Β 1. Απορροή α. Ποτάμια 2. Κατείσδυση β. Ρυάκια 3. Απορροή γ. Χείμαρροι 4. Κατείσδυση δ. Υπόγεια Νερά 5. Απορροή ε. Θερμές Πηγές 8. Σε τι ποσοστό βρίσκεται το νερού των Ωκεανών (αλμυρό νερό) στη Γη ; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 9. Είναι πολύτιμο το γλυκό νερό της Γης; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 10. Προτείνετε τρόπους για να την προστασία του ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………….....…………………………… ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 3 Τίτλος : « Αποθέματα Γλυκού Νερού το 2025» Αφού μελετήσετε το διαδραστικό χάρτη απαντήστε: 1. Ποια ποτάμια της Γης είναι έντονα ρυπασμένα ή μολυσμένα;
 • 6. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………… 2. Σε ποιες περιοχές της Γης, για το μοίρασμα των νερών των ποταμών, οι χώρες που το μοιράζονται, βρίσκονται σε συγκρούσεις μεταξύ τους; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3. Σε ποιες περιοχές της Γης, το νερό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων τους; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 4. Καταγράψτε δύο χώρες με υψηλά αποθέματα νερού, δύο με μέτρια και δύο με χαμηλά: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 5. Σε ποιες περιοχές του πλανήτη μας υπάρχουν λιγοστά αποθέματα νερού; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ….…………… 6. Μπορείτε να προτείνετε λύσεις για μείωση της ρύπανση ή μόλυνση των ποταμών; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7. Μπορείτε να παραθέσεις προτάσεις, για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, σε περιοχές με χαμηλά αποθέματα νερού;
 • 7. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 4 Τίτλος : « Υδρολογικός κύκλος ή Κύκλος του νερού Αφού μελετήσετε το εννοιολογικό χάρτη απαντήστε στις ερωτήσεις: 1. Από ποια σημεία της επιφάνειας της Γης εξατμίζεται το νερό ; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3. Πού οδηγείται; ……………………………………………………………………………………… Με ποιες μορφές , καταλήγει το νερό από την ατμόσφαιρα, στην επιφάνεια της Γης; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 4. Ποιοι είναι οι “δρόμοι” του νερού, όταν αυτό καταλήξει στην επιφάνειά της; ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
 • 8. 8. Η διαδρομή του νερού στην ξηρά περιγράφεται με τα ρήματα απορρέει και κατεισδύει. Που οδηγείται τελικά το νερό που απορρέει στην επιφάνεια της γης; ………………………………………………………………………………………… Που οδηγείται τελικά το νερό που κατεισδύει μέσα στο υπέδαφος; ……………………………………………………….………..................................... . 9. Που καταλήγει, το μεγαλύτερο μέρος του νερού, στον αέναο αυτό Κύκλο; ………………………………………………………………………………………… 10. Μπορείτε να προτείνετε έργα ή τρόπους για να παραμείνει στην επιφάνεια της Γης, μέρος του νερού που καταλήγει στη θάλασσα; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 11. Ποιες περιοχές της Γης, έχουν περισσότερο ανάγκη από τα έργα αυτά; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ “ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ -ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ”: «ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΤΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ» 1.1 Πώς κατανέμεται το νερό στην επιφάνεια της Γης; ⮚ Παρατήρησε το σχήμα. ⮚ Εντόπισε το ποσοστό του γλυκού νερού που είναι κάθε στιγμή διαθέσιμο για τον άνθρωπο.
 • 9. Παρατηρώντας την Εικόνα 1, προσπάθησε να απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις: Συζήτησε με τους συμμαθητές σου τις παρατηρήσεις σου ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Εικόνα SEQ Εικόνα * ARABIC 1
 • 10. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………… 1.2. ΠΕΙΡΑΜΑ: «ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ» ● Υποθέτοντας ότι δέκα λίτρα (10L) νερό αντιπροσωπεύουν όλο το νερό της γης, και γνωρίζοντας τα ποσοστά του νερού που υπάρχουν στους ωκεανούς, στα παγόβουνα… , από τον πίνακα 1, να υπολογίσετε τις ποσότητες νερού που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία νερού σε ml, συμπληρώνοντας τον πίνακα 2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΚΕΑΝΟΙ 97,39 % ΠΑΓΟΒΟΥΝΑ/ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ 2,01 % ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ 0,58 % ΛΙΜΝΕΣ - ΠΟΤΑΜΙΑ 0,02 % ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 0,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΗ 100 % ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, προηγούμενης έκδοσης, σελ.54.
 • 11. ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ � Υπολογίστε το σύνολο του γλυκού νερού που βρίσκεται στον πλανήτη μας (Παγόβουνα, Υπόγειο νερό , Λίμνες γλυκού νερού, Ποτάμια) σε ml, σύνολο του γλυκού νερού ……………….ml, και αφαιρέστε το από τον κουβά. Χρησιμοποιείστε για το σκοπό αυτό τις κωνικές φιάλες. � Από το νερό που βρίσκεται στις κωνικές φιάλες, απομονώστε την ποσότητα του νερού σε ml, που είναι γλυκό και χρειάζεται ο άνθρωπος για να καλύψει τις ανάγκες του (0.15% έως 0,20% της υδρόσφαιρας, σελ 36, βιβλίο Γεωλογίας – Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου). δηλ. 10.000 * 0.2/100=……… ml. Χρησιμοποιείστε για το σκοπό αυτό σύριγγες των 20 ml. � Από την ποσότητα του νερού που υπάρχει μέσα στη σύριγγα, αφαιρέστε το νερό που μπορώ να πάρω άμεσα χωρίς να απαιτούνται έργα εξόρυξης νερού, όπως γεωτρήσεις, έργα υδρομάστευσης πηγών κ.λπ. δηλαδή το νερό των ποταμών και λιμνών σε ……………….. ml. Χρησιμοποιείστε για το σκοπό αυτό δοκιμαστικό σωλήνα. Η ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΣΤΑ 10 L ΝΕΡΟΥ ΜΟΡΦΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΑ 10 L ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΒΑ ΩΚΕΑΝΟΙ ml ΠΑΓΟΒΟΥΝΑ/ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ml ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ ml ΛΙΜΝΕΣ - ΠΟΤΑΜΙΑ ml ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΗ 10.000 ml ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
 • 12. � Αφού παρατηρήσετε την ποσότητα του νερού που έμεινε στο δοκιμαστικό σωλήνα, σχολιάστε τι θα συμβεί στον πλανήτη και στο οικοσύστημα, αν συνεχίσουμε να ρυπαίνουμε και να μολύνουμε τα ποτάμια και τις λίμνες, σε όλα τα σημεία της γης; ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………… � Προτείνετε λύσεις να αρθεί το περιβαλλοντικό αυτό πρόβλημα. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ● Συζητείστε τα αποτελέσματα των εργασιών σας στην τάξη. ● Παρουσιάστε τα, η κάθε ομάδα ξεχωριστά και όλοι μαζί συνολικά, γράφοντας στον πίνακα της τάξης τις τελικές απαντήσεις.
 • 13. Ζητήστε από τον καθηγητή σας επιπλέον πληροφορίες, για ότι από τα φαινόμενα αυτά, σας προκάλεσε σύγχυση.