SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Αντιλήψεις μαθητών/τριών
λυκείου για την ηλεκτρονική
μάθηση
Τμήμα project: Β4
Συντονιστής: Φωτιάδης Ηλίας
Μαθητές
ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΜΕΡ ΗΡΕΜ
ΠΑΝΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΗΣΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΟΛΥΒΑΚΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΡΟΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΙΛΑΚ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΣΙΜΠΕΛ
ΣΚΟΥΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΩΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΑΡΑΓΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΙΦΤΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΧΑΣΑΝ ΙΠΕΚ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΦΟΥΖ ΣΑΛΗ ΒΑΧΙΤ
ΧΕΤΣΟΥΡΙΑΝΙ ΝΙΚΑ
Η παραδοσιακή διδασκαλία παραμένει στο κύριο μέρος της
μια προσπάθεια μεταβίβασης γνώσεων, σε μια αίθουσα
διδασκαλίας ενός σχολείου, από έναν εκπαιδευτικό σε 25-30
μαθητές που θεωρούνται αδιαφοροποίητος, ομοιογενής
πληθυσμός
Κατά την εφαρμογή της παραδοσιακής διδασκαλίας,
παρατηρείται:
• ένας μαθησιακός στόχος σε προκαθορισμένο χρόνο για το
σύνολο των μαθητών
• μια μέθοδος για διαφορετικούς μαθησιακούς
τύπους.
Εισαγωγή
Εισαγωγή
Όμως σε κάθε τάξη συνυπάρχουν μαθητές με:
διαφορετικές δεξιότητες, εμπειρίες, λεξιλόγιο,
πολιτισμό, ενδιαφέροντα, ετοιμότητα και
διαφορετικό τρόπο μάθησης.
Η παραδοσιακή διδασκαλία δεν μπορεί σήμερα να
είναι αποτελεσματική. Για αυτό και υπάρχει η
ανάγκη εφαρμογής της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας στην τάξη
Ορισμοί
Μάθηση: Η έννοια της μάθησης έχει άμεση σχέση με τη
μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία
είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και πράξης. Η μάθηση έχει
προσωπικό χαρακτήρα. Κάθε άτομο μαθαίνει με το δικό
του μοναδικό τρόπο. Οι αλλαγές του ατόμου μέσω της
μάθησης συντελούνται στο πεδίο των γνώσεών του, των
δεξιοτήτων του και των στάσεών του.
Ορισμοί
Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Είναι η «μέθοδος» κατά την
οποία οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να προσαρμόσουν τη
διδασκαλία προσαρμόζοντας τις μαθησιακές
δραστηριότητες, με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες
του κάθε μαθητή ξεχωριστά, αφού αποτελεί διαφορετική
προσωπικότητα στην επίδοση, στα ενδιαφέροντα και στις
ιδιαίτερες κλίσεις, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες
μάθησης για κάθε μαθητή
(Αραπογιάννης, 2013)
Ορισμοί
Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning): Ορίζεται ως η
διαδικασία της μάθησης που διευκολύνεται και
υποστηρίζεται μέσω της χρήσης των ΤΠΕ με
σκοπό την απόκτηση μαθησιακών εμπειριών και
την προώθηση και διευκόλυνση της
εξατομικευμένης μάθησης οπουδήποτε και
οποτεδήποτε (Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης
στο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες την ημέρα, 7
ημέρες την εβδομάδα μέσω του internet από τους
μαθητές)
(Βουγιούκαλου, 2011)
Ορισμοί
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Είναι η υποβοηθούμενη από τις
ΤΠΕ εκπαίδευση και υλοποιείται με την υποστήριξη του
υπολογιστή σε διαδικτυακό περιβάλλον χωρίς φυσική
παρουσία του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευομένου στο
χώρο που αυτή λαμβάνει χώρα (Σαμαρτζή, 2013). Αποτελεί μια
προσπάθεια προσομοίωσης της συμβατικής εκπαίδευσης,
όποτε αυτή δεν είναι εφικτή, με χρήση της τεχνολογίας
(Βουγιούκαλου, 2011). Ο όρος χρησιμοποιείται και από την UNESCO
(Ρόκος, 2015).
Συμμετέχοντας κάποιος σε μία εξ αποστάσεως
διδασκαλία και μόνο γι’ αυτό το λόγο δε σημαίνει ότι θα
οδηγηθεί σε καλύτερα ή σε χειρότερα μαθησιακά
αποτελέσματα σε σύγκριση με τη συμβατική
διδασκαλία. Μία παραδοσιακή εκπαιδευτική
διαδικασία οδηγεί στην επίτευξη των εκπαιδευτικών
στόχων μέσα από σωστή σχεδίαση και στηριζόμενη στο
κατάλληλο εκπαιδευτικό μοντέλο και στην κατάλληλη
θεωρία μάθησης. Το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση
από απόσταση (Αδάμ, 2015)
Ορισμοί
Συστήματα διαχείρισης μάθησης: Είναι πακέτο
λογισμικού, που στηρίζεται στις τεχνολογίες διαδικτύου με
σκοπό να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
(Μπράτη, 2013) με εύχρηστο και παιδαγωγικά σωστό τρόπο.
Μέσω αυτών είναι δυνατή η δημιουργία, η οργάνωση, η
διάθεση και γενικότερα η διαχείριση ενός συνόλου
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα από μια κεντρική
διεπιφάνεια, σε ένα τοπικό ή ευρύτερο δίκτυο (Σαμαρτζή, 2013)
Γνωστά συστήματα
διαχείρισης μάθησης
• Moodle
• LAMS
• e-class
• Edmodo
Πλεονεκτήματα χρήσης LMS
• Υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών
και εκπαιδευτικών
• Αίρουν τους χωροχρονικούς περιορισμούς
• Προσφέρουν εξαιρετικό βαθμό ελευθερίας στον
τρόπο μάθησης
• Επιτρέπουν τη γρήγορη και ανέξοδη διδασκαλία
(Δημητριάδης, 2014)
Σκοπός
Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής
εργασίας είναι η εξοικείωση των μαθητών με
τα συστήματα διαχείρισης μάθησης, όπως το
free open e-class
Στόχος
Η καταγραφή των αντιλήψεων των
μαθητών που παρακολούθησαν μαθήματα
ηλεκτρονικής μάθησης, σχετικά με τη
χρήση της στη διδασκαλία
Μεθοδολογία
Μέσο συλλογής δεδομένων: ο καταρτισμός
ενός ερωτηματολογίου
Δείγμα: 19 μαθητές της Β΄ τάξης του 2ου Γενικού
Λυκείου Κομοτηνής που συμμετείχαν σε
ηλεκτρονικό μάθημα που αναπτύχθηκε στην
πλατφόρμα «free open e-class» στα πλαίσια του
μαθήματος της ερευνητικής εργασίας
Αγόρια
58%
Κορίτσια
42%
Φύλο
Αγόρι
Κορίτσι
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
0.00 0.00 0.00
84.21
15.79
%
Συχνότητα
Ποσοστό μαθητών που γνωρίζουν τι είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
0.00 0.00 0.00 0.00
100.00
%
Συχνότητα
Ποσοστό μαθητών που γνωρίζουν έστω και μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (LAMS,
Moodle, e-class)
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
0.00 0.00 0.00 0.00
100.00
%
Συχνότητα
Ποσοστό μαθητών που έχουν χρησιμοποιήσει, ως μαθητές, κάποια πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης σε κάποιο μάθημα
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
0.00
26.32
52.63
21.05
0.00
%
Συχνότητα
Ποσοστό μαθητών που θεωρούν ότι τα ΣΔΜ μπορούν να κάνουν αποτελεσματικότερη τη
μάθηση
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
0.00
15.79
10.53
36.84 36.84
%
Συχνότητα
Ποσοστό μαθητών που θεωρούν εύκολη τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
5.26
31.58
42.11
15.79
5.26
%
Συχνότητα
Ποσοστό μαθητών που πιστεύει ότι η χρήση ενός ΣΔΜ ενθαρρύνει την ενεργητική προσέγγιση
της μάθησης, ενεργοποιώντας και διατηρώντας το ενδιαφέρον του μαθητή
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
0.00
10.53
73.68
15.79
0.00
%
Συχνότητα
Ποσοστό μαθητών που πιστεύει ότι δέχονται άμεση και κατάλληλη ανατροφοδότηση στις
επιλογές τους από το ΣΔΜ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
5.26
26.32 26.32
31.58
10.53
%
Συχνότητα
Ποσοστό μαθητών που πιστεύει ότι με την ηλεκτρονική μάθηση δίνεται η δυνατότητα
προσαρμογής του περιεχομένου στις ανάγκες και στο επίπεδο γνώσεων τους
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
0.00
31.58
21.05
36.84
10.53
%
Συχνότητα
Ποσοστό μαθητών που θεωρεί ότι κάποια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να
ενεργοποιήσει τη συμμετοχική δράση τους
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
5.26
15.79
31.58
42.11
5.26
%
Συχνότητα
Ποσοστό μαθητών που θεωρούν ότι τα ΣΔΜ θα μπορούσε να συμβάλει στη διδασκαλία ενός
μαθήματος
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
10.53
26.32 26.32 26.32
10.53
%
Συχνότητα
Ποσοστό μαθητών που πιστεύουν ότι τα ΣΔΜ αίρουν τους χωροχρονικούς περιορισμούς της
συμβατικής διδασκαλίας
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
Συμπεράσματα (1)
• 73.68% των μαθητών θεωρεί ότι τα
συστήματα διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ)
μπορούν αρκετά ή και πολύ να συμβάλουν
στην αποτελεσματικότερη μάθηση
• 73.69% των μαθητών πιστεύει ότι τα ΣΔΜ θα
μπορούσαν αρκετά ή και πολύ να συμβάλουν
στη διδασκαλία ενός μαθήματος
Συμπεράσματα (2)
• 73.68% των μαθητών θεωρεί πολύ ή πάρα
πολύ εύκολη τη χρήση κάποιας πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης
• 42.11% των μαθητών θεωρεί ότι τα ΣΔΜ
μπορούν να συμβάλουν πολύ ή πάρα πολύ
στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Συμπεράσματα (3)
• 47.37% των μαθητών θεωρεί πολύ ή/και πάρα
πολύ ότι τα ΣΔΜ μπορούν να ενεργοποιήσουν
τη συμμετοχική τους δράση
• 73.68% των μαθητών θεωρεί ότι δέχεται
αρκετά άμεση και κατάλληλη ανατροφοδότηση
στις επιλογές του από τα ΣΔΜ
Συμπεράσματα (4)
• 52.64% των μαθητών θεωρεί αρκετά
ή/και πολύ ότι τα ΣΔΜ αίρουν τους
χωροχρονικούς περιορισμούς στη
διδασκαλία
Συμπεράσματα (5)
• Φαίνεται ότι οι μαθητές έχουν θετική στάση ως
προς τη χρήση των ΣΔΜ στην εκπαίδευση και
θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
συμπληρωματικά εργαλεία μάθησης
• Επίσης, πιστεύουν ότι η διδασκαλία με τα
συστήματα διαχείρισης μπορεί να είναι
εφαρμόσιμη στην τάξη τους, αποτελεσματική και
ευχάριστη
Βιβλιογραφία (1)
Αδάμ, Χ.Δ. (2015). Η Χρήση του Λογισμικού Κοινωνικής Δικτύωσης στη Δια
Βίου Μάθηση . Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,Τμήμα
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Αραπογιάννης, Ε. (2013). Αξιοποίηση συστήματος και υπηρεσιών
ηλεκτρονικής μάθησης για την υποστήριξη διαφοροποιημένης
διδασκαλίας της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, Σχολή Θετικών και
Εφαρμοσμένων Επιστημών,Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Βιβλιογραφία (2)
Βουγιούκαλου, Μ. (2011). Η Επίδραση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στο
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν μέσα στο Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας:
Moodle, Elluminate Live, ΝομικόΥπόβαθρο. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή
διατριβή,Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημίο Πειραιά
Δημητριάδης, Η. (2014). Δημιουργία Συστήματος
Διαχείρισης Προσαρμοστικών Μαθημάτων. Αδημοσίευτη
μεταπτυχιακή διατριβή,Τμήμα Πληροφορικής,
Πανεπιστημίο Πειραιά
Βιβλιογραφία (3)
Μουτάφη, Κ. (2014). Ανάπτυξη μοντέλου και αλγορίθμων μοντελοποίησης
ενός χρήστη – εκπαιδευομένου σε προσαρμοστικά περιβάλλοντα
ηλεκτρονικής μάθησης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,Τμήμα
Μηχανικών ΗλεκτρονικώνΥπολογιστών και Πληροφορικής,
Πολυτεχνείο Πάτρας
Μπράτη, Χ.Μ. (2013). Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με βάση
την τεχνολογία ροής εργασίας. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,
ΤμήμαΨηφιακώνΣυστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Βιβλιογραφία (4)
Ρόκος, Ε. (2015). Διαδικασιοστρεφές σύστημα ηλεκτρονικής
μάθησης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αδημοσίευτη
μεταπτυχιακή διατριβή,ΤμήμαΨηφιακών Συστημάτων,
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Σαμαρτζή, Χ.Μ. (2013). Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής
μάθησης με βάση την τεχνολογία ροής εργασίας.
Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,ΤμήμαΨηφιακών
Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

More Related Content

Similar to παρουσίαση β4 β' τετραμήνου

εκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσειςεκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσεις
Vasilis Sotiroudas
 
από απόσταση εκπαίδευση
από απόσταση εκπαίδευσηαπό απόσταση εκπαίδευση
από απόσταση εκπαίδευση
Maria Kaplaneri
 
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Giorgos Basmatzidis
 
MOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
MOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗMOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
MOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
EirinaiosTzoumerkiot
 
διατρβή του Χαράλαμπου Γεωργάκαινα
διατρβή του Χαράλαμπου Γεωργάκαιναδιατρβή του Χαράλαμπου Γεωργάκαινα
διατρβή του Χαράλαμπου Γεωργάκαινα
Eleni Papadopoulou
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Chrysanthi Tziortzioti
 
Lionarakis methodos
Lionarakis methodosLionarakis methodos
Lionarakis methodos
Vasso Servou
 
Saferinternet newsletter issue3_2013
Saferinternet newsletter issue3_2013Saferinternet newsletter issue3_2013
Saferinternet newsletter issue3_2013
Tsormpatzoglou Nestor
 

Similar to παρουσίαση β4 β' τετραμήνου (20)

Ερευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοΕρευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο
 
Mathisi20plus Δημήτρης Γκούσκος
Mathisi20plus Δημήτρης ΓκούσκοςMathisi20plus Δημήτρης Γκούσκος
Mathisi20plus Δημήτρης Γκούσκος
 
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...
 
εκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσειςεκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσεις
 
από απόσταση εκπαίδευση
από απόσταση εκπαίδευσηαπό απόσταση εκπαίδευση
από απόσταση εκπαίδευση
 
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευσηνέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
 
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευσηνέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
 
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευσηνέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
 
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
 
Ex apostaseos didaskalia..
Ex apostaseos didaskalia..Ex apostaseos didaskalia..
Ex apostaseos didaskalia..
 
MOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
MOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗMOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
MOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
διατρβή του Χαράλαμπου Γεωργάκαινα
διατρβή του Χαράλαμπου Γεωργάκαιναδιατρβή του Χαράλαμπου Γεωργάκαινα
διατρβή του Χαράλαμπου Γεωργάκαινα
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
 
Blogs-Πρόταση καλής πρακτικής
Blogs-Πρόταση καλής πρακτικήςBlogs-Πρόταση καλής πρακτικής
Blogs-Πρόταση καλής πρακτικής
 
Εκπαιδευτικοι και ΤΠΕ
Εκπαιδευτικοι και ΤΠΕΕκπαιδευτικοι και ΤΠΕ
Εκπαιδευτικοι και ΤΠΕ
 
Μαθητές και Διαδίκτυο, Γυμνάσιο Δροσιάς
Μαθητές και Διαδίκτυο, Γυμνάσιο ΔροσιάςΜαθητές και Διαδίκτυο, Γυμνάσιο Δροσιάς
Μαθητές και Διαδίκτυο, Γυμνάσιο Δροσιάς
 
MOOCs- Η λαϊκή επιμόρφωση στον 21ο Αιώνα
MOOCs- Η λαϊκή επιμόρφωση στον 21ο ΑιώναMOOCs- Η λαϊκή επιμόρφωση στον 21ο Αιώνα
MOOCs- Η λαϊκή επιμόρφωση στον 21ο Αιώνα
 
Content form
Content formContent form
Content form
 
Lionarakis methodos
Lionarakis methodosLionarakis methodos
Lionarakis methodos
 
Saferinternet newsletter issue3_2013
Saferinternet newsletter issue3_2013Saferinternet newsletter issue3_2013
Saferinternet newsletter issue3_2013
 

More from 2lykkomo

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdf
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdfΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdf
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdf
2lykkomo
 
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo
 

More from 2lykkomo (20)

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ endosxolikes 2023-24
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ endosxolikes 2023-24ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ endosxolikes 2023-24
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ endosxolikes 2023-24
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2024.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2024.pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2024.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2024.pdf
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ.docx
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ.docxΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ.docx
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ.docx
 
ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΥΣΙΕΣ_covid_ΓΡΙΠΗΣ.pdf
ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΥΣΙΕΣ_covid_ΓΡΙΠΗΣ.pdfΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΥΣΙΕΣ_covid_ΓΡΙΠΗΣ.pdf
ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΥΣΙΕΣ_covid_ΓΡΙΠΗΣ.pdf
 
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdf
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdfΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdf
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdf
 
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
 
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
 
STRATOLOGIA_myschool_prosklisi_strateusimwn_klasi_2027.pdf
STRATOLOGIA_myschool_prosklisi_strateusimwn_klasi_2027.pdfSTRATOLOGIA_myschool_prosklisi_strateusimwn_klasi_2027.pdf
STRATOLOGIA_myschool_prosklisi_strateusimwn_klasi_2027.pdf
 
13.11.2023_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf
13.11.2023_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf13.11.2023_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf
13.11.2023_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf
 
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdfΕσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ.pdf
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ.pdfΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ.pdf
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ.pdf
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdfΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdf
 
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdfΑποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdf
 
παρουσιαση B' τετραμήνου α4
παρουσιαση B' τετραμήνου α4παρουσιαση B' τετραμήνου α4
παρουσιαση B' τετραμήνου α4
 
παρουσιαση α' τετραμήνου α4
παρουσιαση α' τετραμήνου α4παρουσιαση α' τετραμήνου α4
παρουσιαση α' τετραμήνου α4
 
Project a2 b tetramino istoselida
Project a2 b tetramino istoselidaProject a2 b tetramino istoselida
Project a2 b tetramino istoselida
 
οδήγηση και χρήση ουσιών
οδήγηση και χρήση ουσιώνοδήγηση και χρήση ουσιών
οδήγηση και χρήση ουσιών
 
παυλινα
παυλιναπαυλινα
παυλινα
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειεςΡατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
 
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣ
 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΑΒΛΟΥ- ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΑΒΛΟΥ- ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΑΒΛΟΥ- ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΑΒΛΟΥ- ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 
Θεοδώρα η Μεγάλη, ΦΕΝΙΑ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Θεοδώρα η Μεγάλη, ΦΕΝΙΑ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΘεοδώρα η Μεγάλη, ΦΕΝΙΑ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Θεοδώρα η Μεγάλη, ΦΕΝΙΑ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ - ΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
Σεβασμός .
Σεβασμός                      .Σεβασμός                      .
Σεβασμός .
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptx
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptxΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptx
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptx
 
Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, Άγγελος Δόσης
Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, Άγγελος ΔόσηςΟ εκχριστιανισμός των Σλάβων, Άγγελος Δόσης
Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, Άγγελος Δόσης
 
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική ΑυτοκρατορίαΗ απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
 
Πού οδηγούν τα έμφυλα στερεότυπα;
Πού οδηγούν τα έμφυλα        στερεότυπα;Πού οδηγούν τα έμφυλα        στερεότυπα;
Πού οδηγούν τα έμφυλα στερεότυπα;
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2οΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥ
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
 
Μάχη του Πουατιέ,ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΟΠΡΙΝΕΣΚΟΥ
Μάχη του Πουατιέ,ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΟΠΡΙΝΕΣΚΟΥΜάχη του Πουατιέ,ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΟΠΡΙΝΕΣΚΟΥ
Μάχη του Πουατιέ,ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΟΠΡΙΝΕΣΚΟΥ
 
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
 
ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑ
ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑ
ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑ
 
Βενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία Μπάρδα
Βενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία ΜπάρδαΒενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία Μπάρδα
Βενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία Μπάρδα
 
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣΟ ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Η ΝΟΣΟΣ), ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
 

παρουσίαση β4 β' τετραμήνου

 • 1. Αντιλήψεις μαθητών/τριών λυκείου για την ηλεκτρονική μάθηση Τμήμα project: Β4 Συντονιστής: Φωτιάδης Ηλίας
 • 2. Μαθητές ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΜΕΡ ΗΡΕΜ ΠΑΝΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΗΣΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΒΑΚΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΛΑΚ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΣΙΜΠΕΛ ΣΚΟΥΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΡΑΓΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΦΤΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ ΧΑΣΑΝ ΙΠΕΚ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΦΟΥΖ ΣΑΛΗ ΒΑΧΙΤ ΧΕΤΣΟΥΡΙΑΝΙ ΝΙΚΑ
 • 3. Η παραδοσιακή διδασκαλία παραμένει στο κύριο μέρος της μια προσπάθεια μεταβίβασης γνώσεων, σε μια αίθουσα διδασκαλίας ενός σχολείου, από έναν εκπαιδευτικό σε 25-30 μαθητές που θεωρούνται αδιαφοροποίητος, ομοιογενής πληθυσμός Κατά την εφαρμογή της παραδοσιακής διδασκαλίας, παρατηρείται: • ένας μαθησιακός στόχος σε προκαθορισμένο χρόνο για το σύνολο των μαθητών • μια μέθοδος για διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους. Εισαγωγή
 • 4. Εισαγωγή Όμως σε κάθε τάξη συνυπάρχουν μαθητές με: διαφορετικές δεξιότητες, εμπειρίες, λεξιλόγιο, πολιτισμό, ενδιαφέροντα, ετοιμότητα και διαφορετικό τρόπο μάθησης. Η παραδοσιακή διδασκαλία δεν μπορεί σήμερα να είναι αποτελεσματική. Για αυτό και υπάρχει η ανάγκη εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη
 • 5. Ορισμοί Μάθηση: Η έννοια της μάθησης έχει άμεση σχέση με τη μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και πράξης. Η μάθηση έχει προσωπικό χαρακτήρα. Κάθε άτομο μαθαίνει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Οι αλλαγές του ατόμου μέσω της μάθησης συντελούνται στο πεδίο των γνώσεών του, των δεξιοτήτων του και των στάσεών του.
 • 6. Ορισμοί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Είναι η «μέθοδος» κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία προσαρμόζοντας τις μαθησιακές δραστηριότητες, με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, αφού αποτελεί διαφορετική προσωπικότητα στην επίδοση, στα ενδιαφέροντα και στις ιδιαίτερες κλίσεις, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες μάθησης για κάθε μαθητή (Αραπογιάννης, 2013)
 • 7. Ορισμοί Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning): Ορίζεται ως η διαδικασία της μάθησης που διευκολύνεται και υποστηρίζεται μέσω της χρήσης των ΤΠΕ με σκοπό την απόκτηση μαθησιακών εμπειριών και την προώθηση και διευκόλυνση της εξατομικευμένης μάθησης οπουδήποτε και οποτεδήποτε (Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω του internet από τους μαθητές) (Βουγιούκαλου, 2011)
 • 8. Ορισμοί Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Είναι η υποβοηθούμενη από τις ΤΠΕ εκπαίδευση και υλοποιείται με την υποστήριξη του υπολογιστή σε διαδικτυακό περιβάλλον χωρίς φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευομένου στο χώρο που αυτή λαμβάνει χώρα (Σαμαρτζή, 2013). Αποτελεί μια προσπάθεια προσομοίωσης της συμβατικής εκπαίδευσης, όποτε αυτή δεν είναι εφικτή, με χρήση της τεχνολογίας (Βουγιούκαλου, 2011). Ο όρος χρησιμοποιείται και από την UNESCO (Ρόκος, 2015).
 • 9. Συμμετέχοντας κάποιος σε μία εξ αποστάσεως διδασκαλία και μόνο γι’ αυτό το λόγο δε σημαίνει ότι θα οδηγηθεί σε καλύτερα ή σε χειρότερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με τη συμβατική διδασκαλία. Μία παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων μέσα από σωστή σχεδίαση και στηριζόμενη στο κατάλληλο εκπαιδευτικό μοντέλο και στην κατάλληλη θεωρία μάθησης. Το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση από απόσταση (Αδάμ, 2015)
 • 10. Ορισμοί Συστήματα διαχείρισης μάθησης: Είναι πακέτο λογισμικού, που στηρίζεται στις τεχνολογίες διαδικτύου με σκοπό να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Μπράτη, 2013) με εύχρηστο και παιδαγωγικά σωστό τρόπο. Μέσω αυτών είναι δυνατή η δημιουργία, η οργάνωση, η διάθεση και γενικότερα η διαχείριση ενός συνόλου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα από μια κεντρική διεπιφάνεια, σε ένα τοπικό ή ευρύτερο δίκτυο (Σαμαρτζή, 2013)
 • 12. Πλεονεκτήματα χρήσης LMS • Υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών • Αίρουν τους χωροχρονικούς περιορισμούς • Προσφέρουν εξαιρετικό βαθμό ελευθερίας στον τρόπο μάθησης • Επιτρέπουν τη γρήγορη και ανέξοδη διδασκαλία (Δημητριάδης, 2014)
 • 13. Σκοπός Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας είναι η εξοικείωση των μαθητών με τα συστήματα διαχείρισης μάθησης, όπως το free open e-class
 • 14. Στόχος Η καταγραφή των αντιλήψεων των μαθητών που παρακολούθησαν μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης, σχετικά με τη χρήση της στη διδασκαλία
 • 15. Μεθοδολογία Μέσο συλλογής δεδομένων: ο καταρτισμός ενός ερωτηματολογίου Δείγμα: 19 μαθητές της Β΄ τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Κομοτηνής που συμμετείχαν σε ηλεκτρονικό μάθημα που αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα «free open e-class» στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας
 • 17. 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 0.00 0.00 0.00 84.21 15.79 % Συχνότητα Ποσοστό μαθητών που γνωρίζουν τι είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
 • 18. 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % Συχνότητα Ποσοστό μαθητών που γνωρίζουν έστω και μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (LAMS, Moodle, e-class) Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
 • 19. 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % Συχνότητα Ποσοστό μαθητών που έχουν χρησιμοποιήσει, ως μαθητές, κάποια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης σε κάποιο μάθημα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
 • 20. 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 0.00 26.32 52.63 21.05 0.00 % Συχνότητα Ποσοστό μαθητών που θεωρούν ότι τα ΣΔΜ μπορούν να κάνουν αποτελεσματικότερη τη μάθηση Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
 • 21. 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 0.00 15.79 10.53 36.84 36.84 % Συχνότητα Ποσοστό μαθητών που θεωρούν εύκολη τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
 • 22. 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 5.26 31.58 42.11 15.79 5.26 % Συχνότητα Ποσοστό μαθητών που πιστεύει ότι η χρήση ενός ΣΔΜ ενθαρρύνει την ενεργητική προσέγγιση της μάθησης, ενεργοποιώντας και διατηρώντας το ενδιαφέρον του μαθητή Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
 • 23. 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 0.00 10.53 73.68 15.79 0.00 % Συχνότητα Ποσοστό μαθητών που πιστεύει ότι δέχονται άμεση και κατάλληλη ανατροφοδότηση στις επιλογές τους από το ΣΔΜ Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
 • 24. 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 5.26 26.32 26.32 31.58 10.53 % Συχνότητα Ποσοστό μαθητών που πιστεύει ότι με την ηλεκτρονική μάθηση δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής του περιεχομένου στις ανάγκες και στο επίπεδο γνώσεων τους Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
 • 25. 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 0.00 31.58 21.05 36.84 10.53 % Συχνότητα Ποσοστό μαθητών που θεωρεί ότι κάποια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να ενεργοποιήσει τη συμμετοχική δράση τους Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
 • 26. 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 5.26 15.79 31.58 42.11 5.26 % Συχνότητα Ποσοστό μαθητών που θεωρούν ότι τα ΣΔΜ θα μπορούσε να συμβάλει στη διδασκαλία ενός μαθήματος Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
 • 27. 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 10.53 26.32 26.32 26.32 10.53 % Συχνότητα Ποσοστό μαθητών που πιστεύουν ότι τα ΣΔΜ αίρουν τους χωροχρονικούς περιορισμούς της συμβατικής διδασκαλίας Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
 • 28. Συμπεράσματα (1) • 73.68% των μαθητών θεωρεί ότι τα συστήματα διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ) μπορούν αρκετά ή και πολύ να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη μάθηση • 73.69% των μαθητών πιστεύει ότι τα ΣΔΜ θα μπορούσαν αρκετά ή και πολύ να συμβάλουν στη διδασκαλία ενός μαθήματος
 • 29. Συμπεράσματα (2) • 73.68% των μαθητών θεωρεί πολύ ή πάρα πολύ εύκολη τη χρήση κάποιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης • 42.11% των μαθητών θεωρεί ότι τα ΣΔΜ μπορούν να συμβάλουν πολύ ή πάρα πολύ στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
 • 30. Συμπεράσματα (3) • 47.37% των μαθητών θεωρεί πολύ ή/και πάρα πολύ ότι τα ΣΔΜ μπορούν να ενεργοποιήσουν τη συμμετοχική τους δράση • 73.68% των μαθητών θεωρεί ότι δέχεται αρκετά άμεση και κατάλληλη ανατροφοδότηση στις επιλογές του από τα ΣΔΜ
 • 31. Συμπεράσματα (4) • 52.64% των μαθητών θεωρεί αρκετά ή/και πολύ ότι τα ΣΔΜ αίρουν τους χωροχρονικούς περιορισμούς στη διδασκαλία
 • 32. Συμπεράσματα (5) • Φαίνεται ότι οι μαθητές έχουν θετική στάση ως προς τη χρήση των ΣΔΜ στην εκπαίδευση και θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικά εργαλεία μάθησης • Επίσης, πιστεύουν ότι η διδασκαλία με τα συστήματα διαχείρισης μπορεί να είναι εφαρμόσιμη στην τάξη τους, αποτελεσματική και ευχάριστη
 • 33. Βιβλιογραφία (1) Αδάμ, Χ.Δ. (2015). Η Χρήση του Λογισμικού Κοινωνικής Δικτύωσης στη Δια Βίου Μάθηση . Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αραπογιάννης, Ε. (2013). Αξιοποίηση συστήματος και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης για την υποστήριξη διαφοροποιημένης διδασκαλίας της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών,Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • 34. Βιβλιογραφία (2) Βουγιούκαλου, Μ. (2011). Η Επίδραση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν μέσα στο Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Moodle, Elluminate Live, ΝομικόΥπόβαθρο. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημίο Πειραιά Δημητριάδης, Η. (2014). Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Προσαρμοστικών Μαθημάτων. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημίο Πειραιά
 • 35. Βιβλιογραφία (3) Μουτάφη, Κ. (2014). Ανάπτυξη μοντέλου και αλγορίθμων μοντελοποίησης ενός χρήστη – εκπαιδευομένου σε προσαρμοστικά περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,Τμήμα Μηχανικών ΗλεκτρονικώνΥπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνείο Πάτρας Μπράτη, Χ.Μ. (2013). Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με βάση την τεχνολογία ροής εργασίας. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, ΤμήμαΨηφιακώνΣυστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 36. Βιβλιογραφία (4) Ρόκος, Ε. (2015). Διαδικασιοστρεφές σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,ΤμήμαΨηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά Σαμαρτζή, Χ.Μ. (2013). Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με βάση την τεχνολογία ροής εργασίας. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,ΤμήμαΨηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Editor's Notes

 1. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 2. Χάρη σε αυτή η γεωγραφική απόσταση έχει παψει να αποτελεί και παιδαγωγική απόσταση.
 3. Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας θεωρήθηκε καλύτερο μέσο συλλογής δεδομένων ο καταρτισμός ενός ερωτηματολογίου