Hallituksen lähiruokaohjelma
RUOKA&MATKAILU –PÄIVÄ
1.11.2013 Haaga-Helia
Kirsi Viljanen
Lähiruokakoordinaattori
Ruoka-Suom...
Lähiruoan ja luomun
kehittäminen
• Lähiruoan ja luomun edistäminen nostettu
Kataisen hallitusohjelmassa
erityiskysymyksiks...
Lähiruoka- ja luomuohjelmat
• ovat osa hallitusohjelman toteuttamista
• luovat pohjaa ja antavat lisäarvoa ja
tavoitteet l...
Mitä on lähiruoka?
• Lähiruokaohjelmassa lähiruoalla tarkoitetaan
erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman
alueen (n...
• Lähiruoka ja ruoan paikallisuus liittyvät
erityisesti lyhyisiin jakeluketjuihin. Lyhyitä
jakeluketjuja määrittää taloude...
Lähiruokasektorin kehittämisen
tavoitteet vuoteen 2020
1) Monipuolistaa lähiruoan tuotantoa ja
lisätä sitä kysyntää vastaa...
2) Parantaa pienimuotoisen
elintarvikejalostuksen ja myynnin
mahdollisuuksia lainsäädännön ja
neuvonnan keinoin
• Kehitetä...
3) Kasvattaa lähiruoan osuutta julkisista
hankinnoista parantamalla
hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä
• Kansall...
4) Parantaa alkutuotannon mahdollisuuksia
• Aloitetaan ”paikallinen tuotanto ja suoramyynti" -ohjelman valmistelu
yhteisty...
5) Tiivistää lähiruokasektorilla toimivien
yhteistyötä
• Elintarvikealan kehittäminen ja lähiruoka tunnustetaan maakuntien...
6) Lisätä ruoan ja ruokaketjun toimijoiden
arvostusta
• Lisätään kansalaisten arjen valmiuksia kotitalousasioissa muun
mua...
Luomualan kehittämisen
tavoitteet vuoteen 2020
• Lisätään luomutuotannon määrää
• Kotimaisten luomuelintarvikkeiden
tarjon...
Lähiruokaohjelma ja matkailu
Lähiruokaohjelman tavoitetila 2020:

lähiruoka on osa laadukasta
matkailutuotetta, tuo lisäar...
Matkailu ohjelman tekstisisällössä
Varsinainen ruokamatkailu, jolloin matkan
päämotiivina on ruoka ja siitä saatavien
eläm...
Maakuntien tuleekin nähdä paikallisruoka
mahdollisuutena oman maakuntansa
profiloimiseen. Ruokamatkailun jatkokehittäminen...
Ruoka on nähtävä myös osana matkailuyritysten ja kohteiden kokonaislaatua, sillä matkailijat arvioivat
kohteen laatua usei...
Lisätietoja
•
•
•
•

www.mmm.fi/lahiruoka
www.mmm.fi/luomu
www.facebook.com/Lahiruokaohjelma
http://lahiruokaohjelma.blogs...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kirsi Viljanen MMM Lähiruoka Ruokajamatkailu-päivässä 1.11.2013

1,505 views

Published on

RUOKA&MATKAILU-päivä: Lähiruoka on kestävää kehitystä
Maa- ja metsätalousministeriön lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen puhui RUOKA&MATKAILU-seminaarin yleisölle lähiruoasta.
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,505
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,130
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kirsi Viljanen MMM Lähiruoka Ruokajamatkailu-päivässä 1.11.2013

 1. 1. Hallituksen lähiruokaohjelma RUOKA&MATKAILU –PÄIVÄ 1.11.2013 Haaga-Helia Kirsi Viljanen Lähiruokakoordinaattori Ruoka-Suomi –teemaryhmän pj. Maa- ja metsätalousministeriö kirsi.viljanen@mmm.fi
 2. 2. Lähiruoan ja luomun kehittäminen • Lähiruoan ja luomun edistäminen nostettu Kataisen hallitusohjelmassa erityiskysymyksiksi, näkyvät myös kansallisessa ruokastrategiassa • Hallituksen luomu- ja lähiruokaohjelmat sekä ao. sektoreiden kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 hyväksytty periaatepäätöksenä 16.5.2013 valtioneuvoston yleisistunnossa
 3. 3. Lähiruoka- ja luomuohjelmat • ovat osa hallitusohjelman toteuttamista • luovat pohjaa ja antavat lisäarvoa ja tavoitteet lähiruoka- ja luomusektorien kehittämistyölle, myös pitkälle tulevaisuuteen • tavoitteiden toteuttaminen vaatii sitoutumista ja yhteistyötä koko ketjulta • hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätöksenä => sitoo eri hallinnonaloja • ohjaa valtakunnallista ja alueellista kehittämistyötä
 4. 4. Mitä on lähiruoka? • Lähiruokaohjelmassa lähiruoalla tarkoitetaan erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen (noin maakuntaa vastaava) paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria ja on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Tämän ohjelman toimenpiteet kattavat lisäksi elintarv.alan pienempien yritysten erikoistuotteet, jotka omalla alueellaan ovat lähiruokaa, mutta joita eri kanavissa myydään muuallakin Suomessa.
 5. 5. • Lähiruoka ja ruoan paikallisuus liittyvät erityisesti lyhyisiin jakeluketjuihin. Lyhyitä jakeluketjuja määrittää taloudellisten toimijoiden määrän väheneminen ketjussa, toimijoiden yhteistyö, paikallinen talouskasvu ja tuottajien ja kuluttajien maantieteelliset ja sosiaaliset yhteydet.
 6. 6. Lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1) Monipuolistaa lähiruoan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi sekä nostaa lähiruoan jalostusastetta • Keskeisimmät hallinnon toimenpiteet • Tuetaan rahoituksellisesti (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Suomen elinkeinokalatalousohjelma, rakennerahasto-ohjelma) lähiruokayritysten käynnistys-, investointija kehittämistoimintaa, kasvuyrittäjyyttä sekä lähiruokasektorin yleiseen kehittämiseen, tunnettavuuden lisäämiseen ja osaamisen tason nostoon liittyviä kehittämistoimenpiteitä. • Ruokamatkailua ja laadukasta ruokaa osana matkailun palveluketjua kehitetään systemaattisesti alan yhdessä luomien tavoitteiden suuntaisesti. Suomen matkailustrategiassa huomioidaan laadukas ruoka osana matkailua.
 7. 7. 2) Parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön ja neuvonnan keinoin • Kehitetään edelleen kansallista elintarvikelainsäädäntöä siten, että EU:n sallimat joustot paikalliseen tuotantoon otetaan täysimääräisesti käyttöön. Selvitetään elintarvikelainsäädäntömuutosten vaikutuksia alan pk-yritysten toimintaan. • Tehostetaan koulutusta ja neuvontaa elintarvikelainsäädännöstä ja siitä viestimistä ja ohjeistusta parannetaan. Edistetään hyvän käytännön oppaiden laadintaa. • Kehitetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritystukijärjestelmää muun muassa selkeyttämällä ohjelmaan liittyvää lainsäädäntöä ja tukiprosenttiporrastuksia sekä kiinnittämällä entistä enemmän huomiota tukien vaikuttavuuteen.
 8. 8. 3) Kasvattaa lähiruoan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä • Kansallisen hankintalainsäädännön kehittäminen edelleen. • Hankintaosaamista lisäävien ja hankintakäytäntöjä kehittävien toimenpiteiden rahoitus ja toteutus. • Tarjotaan hankintaprosesseissa mukanaoleville ohjeistusta ja neuvontaa sekä kehitetään työkaluja, kriteereitä ja ohjeistusta, jotka mahdollistavat kestävät hankinnat. • Kannustetaan kuntia ja maakuntia kasvattamaan lähiruoan osuutta hankinnoissaan ja kannustetaan kuntia tekemään lähiruoan käytön edistämisestä päätökset, jotka kirjataan kunnan ja sille palveluja tuottavan ruokapalvelun strategioihin. • Maakunta- ja kuntatasolla edistetään lähiruokaa mm. lisäämällä tuottajien ja hankkijoiden yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä levittämällä parhaita käytäntöjä.
 9. 9. 4) Parantaa alkutuotannon mahdollisuuksia • Aloitetaan ”paikallinen tuotanto ja suoramyynti" -ohjelman valmistelu yhteistyössä tuottaja- ja neuvontajärjestöjen kanssa. • Maatalouteen liittyvissä politiikkatoimissa tunnistetaan alkutuotannon tuotteiden ja niiden jalostuksen ja markkinoille saattamisen sekä lyhyiden jakeluketjujen mahdollisuudet ja tukijärjestelmin niitä tukevat investoinnit. Investointeja kannustavien tukijärjestelmien vaikuttavuutta parannetaan.
 10. 10. 5) Tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä • Elintarvikealan kehittäminen ja lähiruoka tunnustetaan maakuntien kehittämisstrategioissa ja -ohjelmissa sekä ELY-keskusten alueellisissa kehittämisohjelmissa. • Alueilla on lähiruokaohjelman vastuuhenkilöitä, jotka toimivat kontaktina ohjelman ja alueellisen toiminnan välillä. • Ohjelmakaudella 2014-20 käynnistetään aluerahoituksella jokaiselle, noin maakuntaa vastaavalle, alueelle monivuotiset elintarvikealan ja lähiruoan kehittämiseen keskittyvät koordinointihankkeet, jotka kokoavat yhteen alueen toimijat ja hankkeet ja verkottavat ne muiden alueiden vastaaviin koordinaatiohankkeisiin sekä osallistuvat alan valtakunnallisiin kehittämistoimiin. Uudella ohjelmakaudella mahdollistetaan myös alueellista kehittämistoimintaa tukevien valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden toteuttaminen.
 11. 11. 6) Lisätä ruoan ja ruokaketjun toimijoiden arvostusta • Lisätään kansalaisten arjen valmiuksia kotitalousasioissa muun muassa ruoan käsittely- ja valmistustaitoja edistävien neuvontajärjestöjen kuten maa- ja kotitalousnaiset, Suomen 4H-liitto ja Martat toiminnan kautta. • Edistetään ruokakasvatusta sisällyttämällä ruoka- ja ravitsemusnäkökulmaa varhaiskasvatukseen, peruskoulun ja lukion eri oppiaineisiin, opettajankoulutuksiin sekä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Kohdennetaan käytettävissä olevia resursseja kotitalousopetukseen ja tuetaan sen valinnaisuutta.
 12. 12. Luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 • Lisätään luomutuotannon määrää • Kotimaisten luomuelintarvikkeiden tarjontaa monipuolistetaan • Parannetaan luomuruoan saatavuutta kaupan ja ammattikeittiöiden kautta
 13. 13. Lähiruokaohjelma ja matkailu Lähiruokaohjelman tavoitetila 2020: lähiruoka on osa laadukasta matkailutuotetta, tuo lisäarvoa ja kannattavuutta maakuntien ruoka- ja matkailualan toimijoille ja lisää Suomen houkuttelevuutta matkakohteena
 14. 14. Matkailu ohjelman tekstisisällössä Varsinainen ruokamatkailu, jolloin matkan päämotiivina on ruoka ja siitä saatavien elämysten tavoittelu, on kasvamassa. Ruokamatkailu tarjoaa mahdollisuuden tutustua paikallisiin elämäntapoihin, makuihin ja kulttuureihin matkan aikana.
 15. 15. Maakuntien tuleekin nähdä paikallisruoka mahdollisuutena oman maakuntansa profiloimiseen. Ruokamatkailun jatkokehittäminen kannattavaksi liiketoiminnaksi ja matkailijoita aidosti houkuttelevaksi tuotteeksi vaatii työkalujen rakentamista verkosto- ja jakelukanaviin, tuotteistamiseen, palvelumuotoiluun, tuotesuosituksiin ja kannattavuuslaskelmiin sekä tehokkaampaa imagomarkkinointia.
 16. 16. Ruoka on nähtävä myös osana matkailuyritysten ja kohteiden kokonaislaatua, sillä matkailijat arvioivat kohteen laatua usein ruoan kautta, vaikka ruoka ei matkailun päätarkoitus olisikaan. Laadukas ruoka on aina osa matkailun palveluketjua.
 17. 17. Lisätietoja • • • • www.mmm.fi/lahiruoka www.mmm.fi/luomu www.facebook.com/Lahiruokaohjelma http://lahiruokaohjelma.blogspot.fi/

×