SlideShare a Scribd company logo
ELS NIVELLS D’ORGANITZACIÓ
    DE LA MATÈRIA
dijous 3 de gener de 13
Els nivells d’organització de la matèria


         Quan s’observa la matèria es poden distingir diversos
         graus de complexitat estructural, que són els
         anomenats nivells d’organització de la matèria. Cada
         nivell té unes propietats que no tenen els nivells
         inferiors.
dijous 3 de gener de 13
Els nivells d’organització de la matèria

         Subatòmic

               Atòmic

                    Molecular


                Cel·lular

          Pluricel·lular

                   Població

             Ecosistema


dijous 3 de gener de 13
Els nivells d’organització de la matèria
   Els nivells subatòmic, atòmic i molecular

        Nivels d’organització abiòtics


      Nivell subatòmic

       Partícules més petites de la matèria: protons, neutrons i electrons
         Nivell atòmic
         Àtoms, la part més petita d’un element químic o d’una substància simple,
              que no es pot descompondre en d’altres més senzilles
dijous 3 de gener de 13
Els nivells d’organització de la matèria
   Els nivells subatòmic, atòmic i molecular

        Nivell molecular
        Molècules, unitats materials formades    La força que manté aquesta unió
        per la unió de dos o més àtoms         rep el nom d’enllaç químic

             Biomolècules: les molècules que constitueixen els éssers vius

        Biomolècules                  Biomolècules
         orgàniques                   inorgàniques
                                  La resta
     Constituïdes bàsicament per carboni (C) i
      hidrogen (H) units entre si. Solen tenir       Les més abundants són l’aigua
      altres tipus d’àtoms com l’oxigen (O), el       (H2O), el diòxid de carboni
      nitrogen (N), el sofre (S) o el fòsfor (P)      (CO2) i les sals minerals (NaCl)

        ...CH2-CH2-CH2-CH2-...


dijous 3 de gener de 13
Els nivells d’organització de la matèria
   Els nivells subatòmic, atòmic i molecular

        Nivell molecular
        Podem diferenciar diversos subnivells de complexitat creixent

     Macromolècules                  Complexos supramoleculars
    Resultat de la unió de moltes molècules        Unió de diverses macromolècules
    orgàniques petites. Cadascuna d’aquestes
   molècules simples rep el nom de monòmer         Glicolípids, Glicoproteïnes
         Proteïnes, DNA, glúcids i lípids


       Orgànuls cel·lulars
       Format per la unió de complexos supramoleculars

              Lisosomes, ribosomes, aparell de Golgi

dijous 3 de gener de 13
Els nivells d’organització de la matèria
       Els nivells cel·lular i pluricel·lular
                             Cèl·lula: estructura de
         El nivell cel·lular comprèn les
                            matèria viva que es compon
               cèl·lules
                              d’una membrana, un
                             citoplasma i un material
                              genètic que conté la
                            informació sobre la seva
                              estructura i el seu
                               funcionament
       Poden diferenciar el subnivell de
      colònia cel·lular, on cadascuna de les
       cèl·lules realitza les tres funcions
                            Procariota

                                   Eucariota
dijous 3 de gener de 13
Els nivells d’organització de la matèria
       Els nivells cel·lular i pluricel·lular

      El nivell pluricel·lular comprèn les
     estructures que estan constituïdes per             Vista anterior del cor

           més d’una cèl·lula
                                                  Artèria coronària esquerra

     Tal·luls. Totes les cèl·lules són iguals.   Vàlvula
                            pulmonar
                                                    Vàlvula mitral
                                                    Artèria circumflexa
           Molses i falgueres
                                                      Vàlvula aòrtica
                             Vàlvula
     Teixit. Cèl·lules semblants entre si,    tricúspide                      Atrèria marginal
                                                        esquerra
     especialitzades per a fer una mateixa
                                                       Artèries digitals
         funció. Teixit muscular        Artèria
                            coronària
                             dreta                         Artèria
       Òrgan. Unitats estructurals dels                                 descendent
                                                      anterior esquerra
                                  Atrèria marginal
      éssers vius superios que fan actes              dreta
           concrets. El cordijous 3 de gener de 13
Els nivells d’organització de la matèria
       Els nivells cel·lular i pluricel·lular
                               Glàndules
                               salivals

     Sistemes. Conjunt d’òrgans semblants.                        Faringe

          Sistema muscular.             Cavitat oral           Llengua

                                              Esòfag                                                Pàncrees

     Aparell. Conjunt s’òrgans que poden           Fetge              Estómac

    ser molt diferents els uns dels altres. Els  Vesícula biliar

     actes dels aparells estan coordinats i     Duodè

     constitueixen el que s’anomena una       Conducte
                              biliar
         funció. L’aparell digestiu
                            Intestí gruixut


                                                   Ili
                               Apèndix


                                       Recte
                                           Anusdijous 3 de gener de 13
Els nivells d’organització de la matèria
   Els nivells de població i d’ecosistema
                         Biocenosi. Comunitat de
      Població. Format per les poblacions,     poblacions
       conjunt d’individus de la mateixa
     espècia que viuen en una mateixa zona   Biòtop. Les condicions
      i en un mateix temps. Població de    fisicoquímiques del lloc
          conills del Montseny       on viuen les comunitats

     Ecosistema. Comprèn els ecosistemes,
      conjunt de poblacions de diferents
     espècies que viuen interrelacionades


          Biosfera. El conjunt
       d’ecosistemes de tota la Terradijous 3 de gener de 13
Els nivells d’organització de la matèria
       1. Nivell subatòmic
         Protons
                                                 Biosfera
         Neutrons
                                                  Éssers vius i superfície terrestre
         Electrons
     2. Nivell atòmic
       Àtoms                                       7. Nivell d’ecosistema
                                                   Interacció entre la comunitat i factors
                                                   abiòtics del biòtop

 3. Nivell molecular
                                                  Comunitat
   Molècules
                                                  Poblacions d’essers vius que habiten en el
   Macromolècules
                                                  mateix medi
   Capacitat de dur a terme
                                                  Interacció entre espècies: depredació,
   funcions biològiques simples
                                                  parasitisme, simbiosi, etc.

   Orgànuls cel·lulars
    Mitocondris                                       6. Nivell de població
    Cloroplasts                                         Éssers vius de la mateixa espècie que
    Nucli                                            viuen en una àrea determinada
    ...                                             Evolució
    Capacitat de dur a terme                                   Organització social
    activitats químiques
    complexes                                   5. Nivell pluricel·lular
                                             Teixits
                                             Òrgans
             4. Nivell cel·lular                       Aparells
               La part més petita de la matèria viva que pot existir    Sstemes
               en el medi.                         Propietats biològiques complexes: intel·ligència,
               Cèl·lula: la part més petita de matèria viva capaç de    instint, olfacte, vista...
               nodrir-se, reproduir-se i relacionar-se

dijous 3 de gener de 13

More Related Content

What's hot

APARELL EXCRETOR
APARELL EXCRETORAPARELL EXCRETOR
04. Els bioelements
04. Els bioelements04. Els bioelements
04. Els bioelements
Dani Ribo
 
Elements i compostos (2)
Elements i compostos (2)Elements i compostos (2)
Elements i compostos (2)
Ramon Grau
 
U.D.1 La composició dels éssers vius
U.D.1 La composició dels éssers viusU.D.1 La composició dels éssers vius
U.D.1 La composició dels éssers vius
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
30. La forma i la mida de les cèl·lules
30. La forma i la mida de les cèl·lules30. La forma i la mida de les cèl·lules
30. La forma i la mida de les cèl·lules
Dani Ribo
 
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDAUD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Orgànuls i les seves funcions. Cèlia Torras
Orgànuls i les seves funcions. Cèlia TorrasOrgànuls i les seves funcions. Cèlia Torras
Orgànuls i les seves funcions. Cèlia Torras
alex_mascu
 
Estats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mesclesEstats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mescles
Lurdes Morral
 
Enllaç químic covalent
Enllaç químic covalentEnllaç químic covalent
Enllaç químic covalenttcasalisintes
 
EL SISTEMA NERVIÓS
EL SISTEMA NERVIÓSEL SISTEMA NERVIÓS
UD6 LA QUÍMICA DEL CARBONI
UD6 LA QUÍMICA DEL CARBONIUD6 LA QUÍMICA DEL CARBONI
UD6 LA QUÍMICA DEL CARBONI
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Metodes separacio mescles
Metodes separacio mesclesMetodes separacio mescles
Metodes separacio mesclesgsirvent
 
LES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSieslt
 
Tasca parts i funcions de l'aparell digestiu
Tasca parts i funcions de l'aparell digestiuTasca parts i funcions de l'aparell digestiu
Tasca parts i funcions de l'aparell digestiuRafael Alvarez Alonso
 
U.D.2 L'ENLLAÇ QUÍMIC
U.D.2 L'ENLLAÇ QUÍMICU.D.2 L'ENLLAÇ QUÍMIC
U.D.2 L'ENLLAÇ QUÍMIC
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Característiques dels éssers vius
Característiques dels éssers viusCaracterístiques dels éssers vius
Característiques dels éssers vius
sonia ruiz
 
3. teixit muscular i contracció muscular
3. teixit muscular i contracció muscular3. teixit muscular i contracció muscular
3. teixit muscular i contracció muscularToni Gordillo
 
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALSLA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. CatabolismeBiologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme
Oriol Baradad
 
Biomolècules
BiomolèculesBiomolècules
Biomolècules
Jordi Bas
 

What's hot (20)

APARELL EXCRETOR
APARELL EXCRETORAPARELL EXCRETOR
APARELL EXCRETOR
 
04. Els bioelements
04. Els bioelements04. Els bioelements
04. Els bioelements
 
Elements i compostos (2)
Elements i compostos (2)Elements i compostos (2)
Elements i compostos (2)
 
U.D.1 La composició dels éssers vius
U.D.1 La composició dels éssers viusU.D.1 La composició dels éssers vius
U.D.1 La composició dels éssers vius
 
30. La forma i la mida de les cèl·lules
30. La forma i la mida de les cèl·lules30. La forma i la mida de les cèl·lules
30. La forma i la mida de les cèl·lules
 
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDAUD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA
 
Orgànuls i les seves funcions. Cèlia Torras
Orgànuls i les seves funcions. Cèlia TorrasOrgànuls i les seves funcions. Cèlia Torras
Orgànuls i les seves funcions. Cèlia Torras
 
Estats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mesclesEstats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mescles
 
Enllaç químic covalent
Enllaç químic covalentEnllaç químic covalent
Enllaç químic covalent
 
EL SISTEMA NERVIÓS
EL SISTEMA NERVIÓSEL SISTEMA NERVIÓS
EL SISTEMA NERVIÓS
 
UD6 LA QUÍMICA DEL CARBONI
UD6 LA QUÍMICA DEL CARBONIUD6 LA QUÍMICA DEL CARBONI
UD6 LA QUÍMICA DEL CARBONI
 
Metodes separacio mescles
Metodes separacio mesclesMetodes separacio mescles
Metodes separacio mescles
 
LES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALS
 
Tasca parts i funcions de l'aparell digestiu
Tasca parts i funcions de l'aparell digestiuTasca parts i funcions de l'aparell digestiu
Tasca parts i funcions de l'aparell digestiu
 
U.D.2 L'ENLLAÇ QUÍMIC
U.D.2 L'ENLLAÇ QUÍMICU.D.2 L'ENLLAÇ QUÍMIC
U.D.2 L'ENLLAÇ QUÍMIC
 
Característiques dels éssers vius
Característiques dels éssers viusCaracterístiques dels éssers vius
Característiques dels éssers vius
 
3. teixit muscular i contracció muscular
3. teixit muscular i contracció muscular3. teixit muscular i contracció muscular
3. teixit muscular i contracció muscular
 
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALSLA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
 
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. CatabolismeBiologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme
 
Biomolècules
BiomolèculesBiomolècules
Biomolècules
 

Similar to 02. Els nivells d’organització de la matèria

El cos humà
El cos humàEl cos humà
El cos humà
ipenam
 
La cèl·lula
La cèl·lula La cèl·lula
La cèl·lula ivan676
 
La cel lula
La cel lulaLa cel lula
La cel lula
Albytah Oneto
 
La cel·lula
La cel·lulaLa cel·lula
La cel·lula
nnneus
 
La cèl·lula.pptx
La cèl·lula.pptxLa cèl·lula.pptx
La cèl·lula.pptx
JosJavierCarretoPasc
 
La Cel
La CelLa Cel
La Celconchi
 
La cèl·lula
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Mprof
 
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2dolors
 
Eso3 nat-0910-ud01-01
Eso3 nat-0910-ud01-01Eso3 nat-0910-ud01-01
Eso3 nat-0910-ud01-01xavieralacid
 
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humanoceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
AdrianaMiclea2
 
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
INS Escola Intermunicipal del Penedès
 
L'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers viusL'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers viusCC NN
 
La cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaLa cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaCC NN
 
La cèl·lula, la unitat mínima de vida
La cèl·lula, la unitat mínima de vidaLa cèl·lula, la unitat mínima de vida
La cèl·lula, la unitat mínima de vidabsaura2
 
Tema 1 l'organització de l'ésser humà
Tema 1 l'organització de l'ésser humàTema 1 l'organització de l'ésser humà
Tema 1 l'organització de l'ésser humà
María Esperanza Castelló Olucha
 
3 els éssers vius
3 els éssers vius3 els éssers vius
3 els éssers viusblasman
 
Bases anatomiques i fisiologiques de l'esport
Bases anatomiques i fisiologiques de l'esportBases anatomiques i fisiologiques de l'esport
Bases anatomiques i fisiologiques de l'esport
Escola Marius Torres
 
Els éssers vius. La cèl·lula
Els éssers vius. La cèl·lulaEls éssers vius. La cèl·lula
Els éssers vius. La cèl·lula
Marta Barceló Romeu
 

Similar to 02. Els nivells d’organització de la matèria (20)

El cos humà
El cos humàEl cos humà
El cos humà
 
La cèl·lula
La cèl·lula La cèl·lula
La cèl·lula
 
La cel lula
La cel lulaLa cel lula
La cel lula
 
La cel·lula
La cel·lulaLa cel·lula
La cel·lula
 
La cèl·lula.pptx
La cèl·lula.pptxLa cèl·lula.pptx
La cèl·lula.pptx
 
La Cel
La CelLa Cel
La Cel
 
La cèl·lula
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
 
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2
 
La cèl.lula
La cèl.lulaLa cèl.lula
La cèl.lula
 
Eso3 nat-0910-ud01-01
Eso3 nat-0910-ud01-01Eso3 nat-0910-ud01-01
Eso3 nat-0910-ud01-01
 
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humanoceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
 
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
 
L'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers viusL'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers vius
 
La cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaLa cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vida
 
La cèl·lula, la unitat mínima de vida
La cèl·lula, la unitat mínima de vidaLa cèl·lula, la unitat mínima de vida
La cèl·lula, la unitat mínima de vida
 
Tema 1 l'organització de l'ésser humà
Tema 1 l'organització de l'ésser humàTema 1 l'organització de l'ésser humà
Tema 1 l'organització de l'ésser humà
 
3 els éssers vius
3 els éssers vius3 els éssers vius
3 els éssers vius
 
Bases anatomiques i fisiologiques de l'esport
Bases anatomiques i fisiologiques de l'esportBases anatomiques i fisiologiques de l'esport
Bases anatomiques i fisiologiques de l'esport
 
Els éssers vius. La cèl·lula
Els éssers vius. La cèl·lulaEls éssers vius. La cèl·lula
Els éssers vius. La cèl·lula
 
Cèl·lula
Cèl·lulaCèl·lula
Cèl·lula
 

More from Dani Ribo

90. Els problemes ètics derivats de la biotecnologia cel·lular
90. Els problemes ètics derivats de la biotecnologia cel·lular90. Els problemes ètics derivats de la biotecnologia cel·lular
90. Els problemes ètics derivats de la biotecnologia cel·lular
Dani Ribo
 
89. La clonació i les cèl·lules mare
89. La clonació i les cèl·lules mare89. La clonació i les cèl·lules mare
89. La clonació i les cèl·lules mare
Dani Ribo
 
88. La reproducció assistida
88. La reproducció assistida88. La reproducció assistida
88. La reproducció assistida
Dani Ribo
 
87. El desenvolupament embrionari
87. El desenvolupament embrionari87. El desenvolupament embrionari
87. El desenvolupament embrionari
Dani Ribo
 
86. Les etapes en la reproducció
86. Les etapes en la reproducció86. Les etapes en la reproducció
86. Les etapes en la reproducció
Dani Ribo
 
85. Reproducció sexual
85. Reproducció sexual85. Reproducció sexual
85. Reproducció sexual
Dani Ribo
 
84. Reproducció asexual o vegetativa
84. Reproducció asexual o vegetativa84. Reproducció asexual o vegetativa
84. Reproducció asexual o vegetativa
Dani Ribo
 
83. Diferències entre reproducció i sexualitat
83. Diferències entre reproducció i sexualitat83. Diferències entre reproducció i sexualitat
83. Diferències entre reproducció i sexualitat
Dani Ribo
 
82. La reproducció asexual i sexual
82. La reproducció asexual i sexual82. La reproducció asexual i sexual
82. La reproducció asexual i sexual
Dani Ribo
 
81. La divisió generadora de cèl·lules amb la meitat de cromosomes
81. La divisió generadora de cèl·lules amb la meitat de cromosomes81. La divisió generadora de cèl·lules amb la meitat de cromosomes
81. La divisió generadora de cèl·lules amb la meitat de cromosomes
Dani Ribo
 
80. La divisió generadora de cèl·lules amb el mateix nombre de cromosomes
80. La divisió generadora de cèl·lules amb el mateix nombre de cromosomes80. La divisió generadora de cèl·lules amb el mateix nombre de cromosomes
80. La divisió generadora de cèl·lules amb el mateix nombre de cromosomes
Dani Ribo
 
79. Tipus de divisió cel·lular
79. Tipus de divisió cel·lular79. Tipus de divisió cel·lular
79. Tipus de divisió cel·lular
Dani Ribo
 
78. Riscos i implicacions ètiques de l'enginyeria genètica
78. Riscos i implicacions ètiques de l'enginyeria genètica78. Riscos i implicacions ètiques de l'enginyeria genètica
78. Riscos i implicacions ètiques de l'enginyeria genètica
Dani Ribo
 
77. El projecte genoma humà
77. El projecte genoma humà77. El projecte genoma humà
77. El projecte genoma humà
Dani Ribo
 
76. El càncer. una malaltia genètica
76. El càncer. una malaltia genètica76. El càncer. una malaltia genètica
76. El càncer. una malaltia genètica
Dani Ribo
 
75. L'enginyeria genètica i la producció agrícola i animal
75. L'enginyeria genètica i la producció agrícola i animal75. L'enginyeria genètica i la producció agrícola i animal
75. L'enginyeria genètica i la producció agrícola i animal
Dani Ribo
 
74. L'enginyeria genètica i la teràpia de malalties humanes
74. L'enginyeria genètica i la teràpia de malalties humanes74. L'enginyeria genètica i la teràpia de malalties humanes
74. L'enginyeria genètica i la teràpia de malalties humanes
Dani Ribo
 
73. L'enginyeria genètica
73. L'enginyeria genètica73. L'enginyeria genètica
73. L'enginyeria genètica
Dani Ribo
 
72. El DNA dels organismes eucariotes
72. El DNA dels organismes eucariotes72. El DNA dels organismes eucariotes
72. El DNA dels organismes eucariotes
Dani Ribo
 
71. L'evolució del concepte de gen
71. L'evolució del concepte de gen71. L'evolució del concepte de gen
71. L'evolució del concepte de gen
Dani Ribo
 

More from Dani Ribo (20)

90. Els problemes ètics derivats de la biotecnologia cel·lular
90. Els problemes ètics derivats de la biotecnologia cel·lular90. Els problemes ètics derivats de la biotecnologia cel·lular
90. Els problemes ètics derivats de la biotecnologia cel·lular
 
89. La clonació i les cèl·lules mare
89. La clonació i les cèl·lules mare89. La clonació i les cèl·lules mare
89. La clonació i les cèl·lules mare
 
88. La reproducció assistida
88. La reproducció assistida88. La reproducció assistida
88. La reproducció assistida
 
87. El desenvolupament embrionari
87. El desenvolupament embrionari87. El desenvolupament embrionari
87. El desenvolupament embrionari
 
86. Les etapes en la reproducció
86. Les etapes en la reproducció86. Les etapes en la reproducció
86. Les etapes en la reproducció
 
85. Reproducció sexual
85. Reproducció sexual85. Reproducció sexual
85. Reproducció sexual
 
84. Reproducció asexual o vegetativa
84. Reproducció asexual o vegetativa84. Reproducció asexual o vegetativa
84. Reproducció asexual o vegetativa
 
83. Diferències entre reproducció i sexualitat
83. Diferències entre reproducció i sexualitat83. Diferències entre reproducció i sexualitat
83. Diferències entre reproducció i sexualitat
 
82. La reproducció asexual i sexual
82. La reproducció asexual i sexual82. La reproducció asexual i sexual
82. La reproducció asexual i sexual
 
81. La divisió generadora de cèl·lules amb la meitat de cromosomes
81. La divisió generadora de cèl·lules amb la meitat de cromosomes81. La divisió generadora de cèl·lules amb la meitat de cromosomes
81. La divisió generadora de cèl·lules amb la meitat de cromosomes
 
80. La divisió generadora de cèl·lules amb el mateix nombre de cromosomes
80. La divisió generadora de cèl·lules amb el mateix nombre de cromosomes80. La divisió generadora de cèl·lules amb el mateix nombre de cromosomes
80. La divisió generadora de cèl·lules amb el mateix nombre de cromosomes
 
79. Tipus de divisió cel·lular
79. Tipus de divisió cel·lular79. Tipus de divisió cel·lular
79. Tipus de divisió cel·lular
 
78. Riscos i implicacions ètiques de l'enginyeria genètica
78. Riscos i implicacions ètiques de l'enginyeria genètica78. Riscos i implicacions ètiques de l'enginyeria genètica
78. Riscos i implicacions ètiques de l'enginyeria genètica
 
77. El projecte genoma humà
77. El projecte genoma humà77. El projecte genoma humà
77. El projecte genoma humà
 
76. El càncer. una malaltia genètica
76. El càncer. una malaltia genètica76. El càncer. una malaltia genètica
76. El càncer. una malaltia genètica
 
75. L'enginyeria genètica i la producció agrícola i animal
75. L'enginyeria genètica i la producció agrícola i animal75. L'enginyeria genètica i la producció agrícola i animal
75. L'enginyeria genètica i la producció agrícola i animal
 
74. L'enginyeria genètica i la teràpia de malalties humanes
74. L'enginyeria genètica i la teràpia de malalties humanes74. L'enginyeria genètica i la teràpia de malalties humanes
74. L'enginyeria genètica i la teràpia de malalties humanes
 
73. L'enginyeria genètica
73. L'enginyeria genètica73. L'enginyeria genètica
73. L'enginyeria genètica
 
72. El DNA dels organismes eucariotes
72. El DNA dels organismes eucariotes72. El DNA dels organismes eucariotes
72. El DNA dels organismes eucariotes
 
71. L'evolució del concepte de gen
71. L'evolució del concepte de gen71. L'evolució del concepte de gen
71. L'evolució del concepte de gen
 

Recently uploaded

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
MireiaForcadaSabat
 

Recently uploaded (7)

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
 

02. Els nivells d’organització de la matèria

 • 1. ELS NIVELLS D’ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA dijous 3 de gener de 13
 • 2. Els nivells d’organització de la matèria Quan s’observa la matèria es poden distingir diversos graus de complexitat estructural, que són els anomenats nivells d’organització de la matèria. Cada nivell té unes propietats que no tenen els nivells inferiors. dijous 3 de gener de 13
 • 3. Els nivells d’organització de la matèria Subatòmic Atòmic Molecular Cel·lular Pluricel·lular Població Ecosistema dijous 3 de gener de 13
 • 4. Els nivells d’organització de la matèria Els nivells subatòmic, atòmic i molecular Nivels d’organització abiòtics Nivell subatòmic Partícules més petites de la matèria: protons, neutrons i electrons Nivell atòmic Àtoms, la part més petita d’un element químic o d’una substància simple, que no es pot descompondre en d’altres més senzilles dijous 3 de gener de 13
 • 5. Els nivells d’organització de la matèria Els nivells subatòmic, atòmic i molecular Nivell molecular Molècules, unitats materials formades La força que manté aquesta unió per la unió de dos o més àtoms rep el nom d’enllaç químic Biomolècules: les molècules que constitueixen els éssers vius Biomolècules Biomolècules orgàniques inorgàniques La resta Constituïdes bàsicament per carboni (C) i hidrogen (H) units entre si. Solen tenir Les més abundants són l’aigua altres tipus d’àtoms com l’oxigen (O), el (H2O), el diòxid de carboni nitrogen (N), el sofre (S) o el fòsfor (P) (CO2) i les sals minerals (NaCl) ...CH2-CH2-CH2-CH2-... dijous 3 de gener de 13
 • 6. Els nivells d’organització de la matèria Els nivells subatòmic, atòmic i molecular Nivell molecular Podem diferenciar diversos subnivells de complexitat creixent Macromolècules Complexos supramoleculars Resultat de la unió de moltes molècules Unió de diverses macromolècules orgàniques petites. Cadascuna d’aquestes molècules simples rep el nom de monòmer Glicolípids, Glicoproteïnes Proteïnes, DNA, glúcids i lípids Orgànuls cel·lulars Format per la unió de complexos supramoleculars Lisosomes, ribosomes, aparell de Golgi dijous 3 de gener de 13
 • 7. Els nivells d’organització de la matèria Els nivells cel·lular i pluricel·lular Cèl·lula: estructura de El nivell cel·lular comprèn les matèria viva que es compon cèl·lules d’una membrana, un citoplasma i un material genètic que conté la informació sobre la seva estructura i el seu funcionament Poden diferenciar el subnivell de colònia cel·lular, on cadascuna de les cèl·lules realitza les tres funcions Procariota Eucariota dijous 3 de gener de 13
 • 8. Els nivells d’organització de la matèria Els nivells cel·lular i pluricel·lular El nivell pluricel·lular comprèn les estructures que estan constituïdes per Vista anterior del cor més d’una cèl·lula Artèria coronària esquerra Tal·luls. Totes les cèl·lules són iguals. Vàlvula pulmonar Vàlvula mitral Artèria circumflexa Molses i falgueres Vàlvula aòrtica Vàlvula Teixit. Cèl·lules semblants entre si, tricúspide Atrèria marginal esquerra especialitzades per a fer una mateixa Artèries digitals funció. Teixit muscular Artèria coronària dreta Artèria Òrgan. Unitats estructurals dels descendent anterior esquerra Atrèria marginal éssers vius superios que fan actes dreta concrets. El cor dijous 3 de gener de 13
 • 9. Els nivells d’organització de la matèria Els nivells cel·lular i pluricel·lular Glàndules salivals Sistemes. Conjunt d’òrgans semblants. Faringe Sistema muscular. Cavitat oral Llengua Esòfag Pàncrees Aparell. Conjunt s’òrgans que poden Fetge Estómac ser molt diferents els uns dels altres. Els Vesícula biliar actes dels aparells estan coordinats i Duodè constitueixen el que s’anomena una Conducte biliar funció. L’aparell digestiu Intestí gruixut Ili Apèndix Recte Anus dijous 3 de gener de 13
 • 10. Els nivells d’organització de la matèria Els nivells de població i d’ecosistema Biocenosi. Comunitat de Població. Format per les poblacions, poblacions conjunt d’individus de la mateixa espècia que viuen en una mateixa zona Biòtop. Les condicions i en un mateix temps. Població de fisicoquímiques del lloc conills del Montseny on viuen les comunitats Ecosistema. Comprèn els ecosistemes, conjunt de poblacions de diferents espècies que viuen interrelacionades Biosfera. El conjunt d’ecosistemes de tota la Terra dijous 3 de gener de 13
 • 11. Els nivells d’organització de la matèria 1. Nivell subatòmic Protons Biosfera Neutrons Éssers vius i superfície terrestre Electrons 2. Nivell atòmic Àtoms 7. Nivell d’ecosistema Interacció entre la comunitat i factors abiòtics del biòtop 3. Nivell molecular Comunitat Molècules Poblacions d’essers vius que habiten en el Macromolècules mateix medi Capacitat de dur a terme Interacció entre espècies: depredació, funcions biològiques simples parasitisme, simbiosi, etc. Orgànuls cel·lulars Mitocondris 6. Nivell de població Cloroplasts Éssers vius de la mateixa espècie que Nucli viuen en una àrea determinada ... Evolució Capacitat de dur a terme Organització social activitats químiques complexes 5. Nivell pluricel·lular Teixits Òrgans 4. Nivell cel·lular Aparells La part més petita de la matèria viva que pot existir Sstemes en el medi. Propietats biològiques complexes: intel·ligència, Cèl·lula: la part més petita de matèria viva capaç de instint, olfacte, vista... nodrir-se, reproduir-se i relacionar-se dijous 3 de gener de 13