SlideShare a Scribd company logo
З МІЖНАРОДНИМ ЖІНОЧИМ ДНЕМ 8 БЕРЕЗНЯ!
№ 3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 року
Міська інформаційно-аналітична,
художньо-публіцистина газета
Офіційне видання КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради
Доброта - мова, якою німі можуть
говорити і яку глухі можуть чути.
Дорогіжінки!
ЩировітаємовасзісвятомВесни,
радостіітепла!
УцейсвятковийДеньбажаємовамміцного
здоров’я,добробуту,довічногощастяікохання
увашісвітлісерця!
Нехайпосмішказавждиквітненаваших
устах,аочізавждибудутьосяяні
проміннямрадості!
Зсердечнимипобажаннямисправжнього
жіночогощастя,любовітадобра!
Адміністрація,
профспілковийкомітетгоспіталю
Бажаєм щастя і тепла,
Весни і усмішок, і сонця,
Щоб доля світла увійшла
До кожного віконця.
Хай навкруги цвіте бузок,
І небо буде ясним-ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання.
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання!
Бажаєм щастя і тепла,
Весни і усмішок, і сонця,
Щоб доля світла увійшла
До кожного віконця.
Хай навкруги цвіте бузок,
І небо буде ясним-ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання.
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання!
ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
2
КОЛОНКА РЕДАКТОРА МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ
Шановні читачі!
Важка доля випала на вік тих, хто
живе нині в часи значних суспільних пе-
ретворень. Змінюються погляди, перео-
цінюється минуле, народжуються герої
нової епохи.
Цієї весняної днини ми звикли віта-
ти представниць прекрасної половини
людства з Міжнародним жіночим днем.
Невідомо, чи стане наступного року
цей день, як зазвичай, святковим. Та,
попри будь–які політичні чи історичні
міркування, ми високо цінуємо значний
поступ сучасних українок на ниві ста-
новлення суверенітету і незалежності
нашої Вітчизни. Ми шануємо подвиги
жінок-волонтерок, які, ризикуючи влас-
ним життям і здоров’ям, прямують до
лінії бойових дій на Сході України. Ми
пишаємося маленькими школярка-
ми-патріотками, які пишуть листи україн-
ським воїнам і долучаються до плетіння
маскувальних сіток і збору гуманітарної
допомоги. Ми не приховуємо захоплен-
ня відважними дівчатами-членами Ме-
дичної сотні майдану, які відстоювали
право нашої держави на нове демокра-
тичне майбутнє, а нині рятують наших
хоробрих воїнів на війні за українську
незалежність. Ми тішимося успіхами у
справі зцілення душ наших бійців, над
чим працюють талановиті лікарі, пси-
хологи, медичні сестри, соціальні пра-
цівниці, санітарочки. Ми цінуємо працю
невтомних жінок-т рудівниць, які забез-
печують тепло, затишок і порядок у на-
шому закладі. Ми любимо наших тала-
новитих кухарів, старанних працівниць
кухні, адже шлях до чоловічих сердець
і справді лежить через шлунок.
Саме тому, де б ми не були і що б
не сталося, кожен день – це дароване
Богом свято доньчиної усмішки, жіночої
краси і кохання, матусиної любові і ніж-
ності, бабусиної мудрості і ласки.
Кожен день є святом, за яке ми вдяч-
ні вам, наші любі жінки! Квітніть, усміхай-
теся, кохайте і завжди будьте здорові!.
Микола
ЛИТВИНЕНКО,
головний редактор
8 березня - Міжнародний жіно-
чий день. Він присвячений найпре-
краснішій половині людства. Цей
прекрасний День ми відзначаємо
вже більше ста років.
Історія появи Міжнародного жі-
ночого дня - це була спроба віднови-
ти спотворену століттями справед-
ливість по відношенню до жіночої
статі, яка на стільки вкоренилася
у суспільстві, що бути жінкою, ще
якихось 100-150 років тому означало
тільки одне - безправ’я і гнітючий по-
слух. Як у минулі століття, так дехто і
зараз говорить про те, що жінки - це
слабка частина людства. Цьому нама-
гаються навести найбанальніші дока-
зи, мовляв чисто за фізичним показ-
никами вони поступаються у силі та
міці чоловічій статі. Але чому ж тоді
на плечі наших жінок навантажу-
вали і продовжують навантажувати
найобтяжливі і трудомісткі заняття?
Насправді ж, жінка надзвичайно ви-
тривала і в цьому вона геть перевер-
шила чоловіка. Про її витривалості
здавна складаються навіть легенди. Її
витривалість помітна і проявляється
на кожному кроці. Зваживши на всі
розрахунки можна дійти лише од-
ного висновку: жінка і чоловік абсо-
лютно різні за статтю, але абсолютно
рівні між собою. Більш того - одне без
одного приречені на смуток і печаль,
і навіть вимирання.
Щоб ця думка дійшла до розуму
сильних світу цього, кожному муж-
чині, потрібно було революційне
втручання. І воно сталося. Опускаю-
чи передісторію руху за права жінок,
найістотніші зрушення у цій сфері
настали саме під віянням революцій-
них настроїв, починаючи з відомих
подій минулого століття.
Сьогодні цивілізоване суспільство
офіційно закріпило і вирівняло пра-
ва жінок, але на стільки, на скільки
це здалося можливим і доцільним.
Надмірна увага до цієї теми дала свої
плоди і все ж якесь протистояння час
від часу ще зустрічається, особливо у
недолугому культурному середовищі.
Дехто Міжнародний жіночий
день іноді пов’язує із соціалістичним
рухом, який по суті відкрив реальні
шляхи для активної реалізації рівно-
правності жінок у широкій суспільній
свідомості. День 8-е Березня було за-
пропоновано ООН усім зацікавленим
державам використовувати для попу-
ляризації та реалізації рівноправно-
сті жіночої частини населення у своїй
громадській традиції.
Генеральною Асамблеєю ООН
День жінок проголошений Міжна-
родним днем прав жінок і миру.
Відкидаючи пафосність і офіцій-
ність всіляких державних петицій і
документів, однозначно можна ска-
зати: День 8-е Березня - це одне з
найкращих свят у календарі планети
Земля. Редакція газети у святковий
День нашої, найпрекраснішої поло-
вини людства, приєднується до при-
вітань на адресу всіх наших жінок!
Здоров’я ВАМ, миру і щастя! Зі свя-
том 8-е березня, подарунків і гарного
настрою!
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ
Напередодні Міжнародного жіночого дня 8 Березня у чи-
тальній залі Міської дитячої бібліотеки ім. Івана Торубари
відбулося засідання Міського осередку Національної спілки
журналістів України. Голова осередку Володимир Шевчен-
ко презентував спілчанам нове видання «Про що розповіла
калина», яке вперше вийшло у світ. Це казки і легенди Кре-
менчуччини, другий випуск. Це видання, єдине з Полтавщи-
ни, упродовж цього року буде демонструватися на стендах українських видавців на
МіжнароднихкнижковихярмаркахуВаршаві,Франкфурті,Лейпцигу,Пізі,Вільнюсі,
Парижі, Кракові.
Спілчани підбили підсумки зробленого за перший квартал поточного року, при-
йняли рішення стосовно прийому нових членів НСЖУ.
В. Є. Шевченко подарував казки Кременчуччини «Про що розповіла калина»
Міській централізованій бібліотечній системі для дітей ім. І. Ф. Торубари для малень-
ких відвідувачів.
Вікторія ВОЛОШИНА,
секретар Кременчуцької НСЖУ
ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
3
СВЯТА БЕРЕЗНЯ
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ІМУНІТЕТУ
Щорічно 1 березня відзначаєть-
ся «Всесвітній день імунітету». З 2002
року відзначається медичною громад-
ськістю за ініціативою Всесвітньої Ор-
ганізації Охорони Здоров’я (ВООЗ).
Його мета - залучення широкої громад-
ської уваги до проблем, пов’язаних з
поширеністю різних імунних захворю-
вань, зі збереження і зміцнення імуні-
тету. Адже імунна система людини від-
повідає за два важливі процеси: заміну
трансформованих або пошкоджених
клітин різних органів тіла і захист від
проникнення різного роду чужорідних
агентів. Таким шляхом забезпечується
протиінфекційний, протипухлинний
захист і генетична стабільність організ-
му. Початок весни - приємна і довгоочі-
кувана пора року, коли природа навко-
ло нас починає оживати, але не варто
забувати про те, що наш імунітет усю
зиму напружено захищав наш орга-
нізм, а нині настав час його підкріпити.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ
ПИСЬМЕННИКА
Відзначається за рішенням 48 кон-
гресу Міжнародного ПЕН-клубу, що
відбувся 12-18 січня 1986 року 3 бе-
резня. На відзнаку цього всесвіт-
нього свята у госпіталі відбулася
презентація нової книги україн-
ського письменника В. Шевчен-
ка-Василенка «Казки про коза-
ків» (Кременчук). Це видання, що
вийшло у світ вперше, цього року
буде демонструватися на стендах
українських видавців на Міжна-
родних книжкових ярмарках у
Варшаві, Франкфурті, Лейпцигу,
Пізі, Вільнюсі, Парижі, Кракові.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДИТЯЧОГО
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
І РАДІОМОВЛЕННЯ
Цю святкову дату оголосили пред-
ставники Дитячого фонду ООН (ЮНІ-
СЕФ) у Канні у квітні 1994 року. 5 бе-
резня - Всесвітній день дитячого теле-
бачення і радіомовлення - одне з най-
більш світлих і добрих свят.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ
З ГЛАУКОМОЮ
6 березня увесь світ відзначає цей
день з 2008 року за ініціативою Всес-
вітньої асоціації товариств глаукоми -
WGA і Всесвітньої асоціації пацієнтів з
глаукомою - WGPA.
Глаукома - захворювання очей, що
характеризується підвищенням вну-
трішньоочного тиску. Початок недуги
підступний і протікає безсимптомно.
Якщо не лікувати це захворювання, у
людини поступово починає звужувати-
ся поле зору - вона перестає помічати
розташовані збоку об’єкти, а надалі
хвороба призводить до прогресуючо-
го зниження зору, причому з часом
можлива повна його втрата. На жаль,
зір, втрачений внаслідок глаукоми,
не підлягає відновленню. За даними
Міжрегіональної громадської організа-
ції «Асоціація хворих глаукомою», нині
глаукома - одна з основних причин слі-
поти і слабкого зору. Кількість хворих
на глаукому у світі зростає і становить
майже 100 млн. людей. З 28 млн. слі-
пих у світі майже кожен п’ятий втратив
зір у зв’язку з цим захворюванням.
Бережіть свій зір, систематично
відвідуйте окуліста. Пам’ятайте - най-
важливішим чинником для лікування
наслідків глаукоми є її максимально
раннє виявлення!
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
9 березня увесь світ відзначає цю
важливу дату. Поезію Тараса Шевчен-
ка перекладено більш ніж ста мова-
ми світу. Генію України відкрито 1384
пам’ятники. Український майстер Ми-
кола Сядристий створив найменшу у
світі книжку «Кобзар», розміром трохи
більше половини квадратного міліме-
тра. Це майже у 19 разів менше від най-
меншої японської книги. Її сторінки на-
стільки тонкі, що перегортати їх можна
лише кінчиком загостреного волоска.
Зшито книгу павутинкою, а обкладин-
ка зроблена з пелюстки безсмертника.
Тарас Григорович Шевченко
народився 9-го березня 1814-го року в
родині кріпосного селянина, у селі Мо-
ринці, Київської губернії (нині це Чер-
кащина). За народженням Тарас був
таким же рабом, як і його батьки. Та з
роками ім’ям цього простого хлопчи-
ка називають кораблі, його зображен-
ня друкують на державних грошових
купюрах, поштових марках, ставлять
йому розкішні пам’ятники і меморіаль-
ні таблички, випускати на його честь
ювілейні монети і засновувати премії.
Кілька разів Кобзар відвідував
Кременчук і найбільше любив пи-
сати і замальовувати під віковіч-
ними дубами у Міському парку.
Його творчість це його душа, в
ньому він був чесний і добрий, ярий і
нескінченно багатий. Редакція газети
вітає усіх з Днем народження Тараса
Григоровича Шевченка!
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Цей День відзначається щороку 15
березня у річницю виступу президен-
та США Джона Ф. Кеннеді у Конгресі в
1961 році.
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СНУ
Щороку в Україні відзначаємо 17
березня. Сон нам життєво необхід-
ний. Під час нормального і здорового
сну в нашому організмі відбуваються
унікальні відновні процеси, без яких
нам ніяк не можна відчути бадьорість
і компенсувати повноту наших сил. За
даними медичної статистики у світі від
тих чи інших порушень сну страждає
вже більше 50% всього населення, за
останні 100 років загальний час нічно-
го сну зменшилася на 20%. Найбільш
поширені захворювання сну – безсоння
(інсомнія). Цією хворобою страждають
від 11-35% дорослого населення різних
країн світу. Серед основних причин
безсоння відзначаються миттєвий або
перманентний стрес і неврози, якими
наповнені наші будні. Частіше від без-
соння страждають люди після 50 років
і жінки. Найчастіше безсоння підстері-
гає своїх жертв восени, це пов’язано зі
зменшенням світлового дня, і навесні,
коли загострюються різні розлади нер-
вової системи і настрої. За статистикою
безсонням частіше страждають люди
з низькими споживчими можливостя-
ми. Інсомнія тягне за собою знижен-
ня концентрації уваги, дратівливість
і зниження настрою, впливає на зни-
ження імунітету в цілому. Стара істи-
на твердить, «сон - найкращі ліки», і
результати дослідження, проведеного
групою американських вчених зі Стен-
фордського Університету, ще раз під-
твердили справедливість цієї народної
істини.
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ПОДАТКОВОЇ
ТА МИТНОЇ СПРАВИ
УКРАЇНИ
Указом Президента України від 11-
го жовтня 2013-го № 554/2013 вста-
новлено професійне свято «День пра-
цівника податкової та митної справи
України», яке щорічно відзначається
18-го березня.
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДИНИ
З СИНДРОМОМ ДАУНА
Цей день обрано не випадково, це
двадцять перший день третього місяця
пов’язаний з 3 копіями 21-ої хромосо-
ми. Вперше цей День став щорічно від-
значатися з 2006 року.
Він був заснований на
VI Міжнародному
симпозіумі по син
ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
4
СВЯТА БЕРЕЗНЯ
дрому Дауна за ініціативою правлінь
Європейської та Всесвітньої асоціацій
Даун-синдром. Як свідчать статистичні
дані, ймовірність народження дитини з
синдромом Дауна становить 1:600-800
всіх новонароджених і не залежить від
раси, місця проживання, способу жит-
тя або соціального становища батьків.
Батьки дітей з синдромом Дауна зму-
шені щодня боротися за гідне існу-
вання і майбутнє своїх дітей, долаючи
величезний опір і нерозуміння з боку
суспільства.
Міжнародний день людини з син-
дромом Дауна ставить перед собою
мету привернути увагу суспільства до
проблем людей з обмеженими здіб-
ностями, адже вони трохи відрізня-
ються від звичайних людей у плані
інтелекту, багато хто з них страждають
від вроджених вад серця, але своєю
добротою, щирістю і безпосередністю
компенсують все те, у чому вони відріз-
няються від звичайних людей, а часто і
перевершують їх.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗЕМЛІ
Наша планета Земля - наш рідний
дім, в якому створені для нас особливі
умови, що сприяють нашому існуванню
і життєдіяльності, що відкривають для
нас певні можливостей і простір для їх
реалізації. Не кожна планета наділена
таким унікальним потенціалом і розта-
шована у таких унікальних умовах, які
дозволили б такий бурхливий розквіт
життя і її форм в обмеженому просто-
рі у Всесвіті. Земля така одна у всьому
всесвіті. У багатьох країнах світу цей
День відзначається у день весняного
рівнодення - 20 березня.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я
РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
Рішення про заснування Всесвіт-
нього дня здоров’я ротової порожнини
було прийнято Всесвітньої стомато-
логічної федерацією (FDI) на щоріч-
ному Всесвітньому стоматологічному
конгресі (AWDCу Дубаї в 2007 році.
Цей день з 2013 року відзначають 20
березня. Більше 90% людей у світі
страждають різними стоматологічни-
ми захворюваннями. Багато їх пов’я-
зані зі здоров’ям порожнини рота.
Серед них група серцево-судинних за-
хворювань, остеопороз і діабет. Мета
цієї події - проведення заходів та іні-
ціатив, спрямованих на підвищення
інформованості широкої громадськос-
ті у питаннях гігієни порожнини рота,
розширення наукової бази з вивчення
впливу захворювань порожнини рота
на загальний стан здоров’я, розробка
ефективних методів профілактики.
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЩАСТЯ
Будь-яка людина,
що перебуває при
здоровому глузді і
тверезому розумі,
прагне бути щасливою, або хоча б
зовсім не проти того, щоб бодай зрід-
ка, але відчувати такий стан, при яко-
му присутнє почуття найбільшого вну-
трішнього задоволення своїм власним
буттям, повноти і осмисленості життя.
Когось це почуття залишає дуже рідко,
хтось, навпаки, вже й забув, що може
відчувати щось подібне, але бути ща-
сливою людиною здавалося б дуже
просто і дуже природньо. Міжнарод-
ний день щастя відзначають щорічно
20-го березня.
Редакція газети «Турбота»
щиро бажає усім і кожному бути
щасливим! Навчитися радіти ма-
лому не так важко і під силу кож-
ному з нас. Щастя і радість - це
брати близнюки. Задовольняю-
чись малим набагато легше отри-
мати більше! Будьте щасливі, зі
святом!
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ
У 1999 році на ХХХ сесії генераль-
ної конференції ЮНЕСКО вирішено
відзначати Всесвітній день поезії 21
березня. Вперше цей День святкувався
у Парижі, де знаходиться штаб-кварти-
ра ЮНЕСКО. Всесвітній день поезії по-
винен дати можливість ширше заявити
про себе невеликим видавництвам, чи-
їми зусиллями, в основному, доходить
до читачів творчість сучасних поетів,
літературним клубам, що відроджують
одвічну традицію живого поетичного
слова. Редакція газети вітає усіх
поетів зі святом! Бажаємо плідно-
го натхнення і нових видань!
ДЕНЬ ФТИЗІАТРА
24 березня своє професійне свято
відзначають лікарі-фтизіатри. Фтизі-
атрія - розділ клінічної медицини, що
вивчає причини виникнення, законо-
мірності поширення і механізми роз-
витку туберкульозу, викликані їм па-
тологічні процеси в організмі людини
і методи його профілактики, діагности-
ки та лікування.
Редакція газети вітає ліка-
рів-фтизіатрів з професійним святом.
Бажаємо міцного здоров’я, успіхів, те-
плого затишку біля домашніх вогнищ!
ВСЕСВІТНІЙ, ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ДЕНЬ БОРОТЬБИ
З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
Відзначається за рішенням Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я 24
березня.
Стратегія DOTS - нова стратегія
боротьби з туберкульозом. Її головні
принципи: політична підтримка; ді-
агностика туберкульозу методом мі-
кроскопії; надійна поставка ліків; кон-
троль за лікуванням; регулярна оцінка
результатів. DOTS – це стратегія проти
епідемії туберкульозу, вона дозволяє
виявляти і лікувати хворих, небезпеч-
них для оточуючих. Слід знати, що ви-
ліковуються 92-95% хворих на туберку-
льоз. Впровадження DOTS – це спасін-
ня багатьох людей від смерті, хвороби і
страждання. Принцип і стратегії DOTS
універсальні для всіх країн. Зараз вона
успішно запроваджена у 180 країнах
світу.
ДЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ
УКРАЇНИ
Сучасна Національна гвардія Укра-
їни (НГУ) - підрозділ, що входить до
системи Міністерства внутрішніх справ
України. НГУ створена 12-го березня
2014-го року Законом України «Про
Національну гвардію України». До
її складу увійшли внутрішні війська
України, добровольці і патріоти, що
стали на захист народу і державності
України в один з найважчих моментів
у новітній історії країни, посягань на її
цілісність і суверенітет.
26 березня редакція газети ві-
тає гвардійців та їхні родини зі
святом! Бажаємо високого профе-
сіоналізму, здоров’я і стійкості!
ДЕНЬ НЕФРОЛОГА
Щороку своє професійне свято лі-
карі-нефрологи відзначають 27 берез-
ня. Нефрологія - галузь медицини, що
вивчає функції і хвороби нирок, діа-
гностику хвороб нирки та їх лікування.
Нефролог – лікар до компетенції якого
входить лікування різних хвороб ни-
рок.
Перші кроки у становленні нефро-
логії як науки відбулися ще на початку
XIX ст. В окрему клінічну спеціаль-
ність нефрологія виділилася у 60-ті
роки ХХ ст. цього дня редакція газети
приєднується до привітань на адресу
лікарів-нефрологів. Редакція газети
бажає лікарям міцного здоров’я,
успіхів у нелегкій праці і бага-
то-багато щастя!
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕАТРУ
Міжнародний день театру був вста-
новлений у 1961 році IX конгресом
Міжнародного інституту театру (МІТ).
Цей день відзначається щорічно 27 бе-
резня. Це не просто професійне свято
митців сцени, це свято мільйонів гля-
дачів. Редакція газети щиро вітає
усіх, хто причетний до храму Мис-
тецтва – Театру, з професійним
святом. Бажаємо вам успіхів і на-
тхнення, найміцнішого здоров’я!
Наші пацієнти і працівники госпі-
талю завжди раді вам!
ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
Тамара ПУСТОВА,
головна медична сестра
5
У 2000 році у госпіталі було ство-
рено Раду медичних сестер (РМС),
головою якої було обрано Т. В. Пу-
стову, головну медичну сестру. РМС
створена для організації праці серед-
нього медичного персоналу, підви-
щення професійного рівня, покра-
щення якості роботи середніх медич-
них спеціалістів, культури їх роботи у
наданні медичної допомоги ветера-
нам, інвалідам, учасникам бойових
дій, дітям війни (з інвалідністю), во-
їнам з АТО.
У складі РМС старші медичні се-
стри відділень:
- Тетяна Володимирівна
Фостій, старша сестра медична
неврологічного відділення, - відпові-
дальна за виробничий сектор;
- Ірина Вікторівна Мельник,
старша сестра медична кардіоло-
гічного відділення, - відповідальна
за санітарно-профілактичний
сектор;
- Вікторія Володимирівна
Жила, старша сестра медична те-
рапевтичного відділення, - відпові-
дальна за сектор харчування;
- Лілія Василівна Салашна,
старша сестра медична фізіоте-
рапевтичного відділення, - відпові-
дальна за навчально-виховний
сектор.
Основними завданнями та
функціями РМС є:
- проведення роботи з метою ви-
ховання колективу середніх та мо-
лодших медичних працівників, до-
тримання принципів деонтології;
- проведення роботи з метою під-
вищення кваліфікації середнього та
молодшого медичного персоналу;
- організація оволодівання се-
реднім медичним персоналом суміж-
них спеціальностей;
- участь у роботі з метою здійснен-
ня наставництва по відношенню до
молодих спеціалістів;
- забезпечення естетики праці
та правильної організації робочих
місць;
- здійснення роботи з метою до-
тримання правил охорони праці, тех-
ніки безпеки;
- проведення роботи з метою під-
вищення культури та якості медич-
ного обслуговування наших пацієн-
тів.
На практиці робота виглядає
так:
- один раз на місяць старші сестри
медичні роблять перехресні рейди по
всім відділенням та підрозділам гос-
піталю, метою яких є контроль за:
- виконанням сестрами медични-
ми призначень лікарів;
- дотриманням трудової дисци-
пліни;
- організацією безпечних умов
праці правильною організацією
робочих місць з метою профілакти-
ки зараження вірусним гепатитом,
ВІЧ-інфекцією;
- зберіганням, обліком лікарських
засобів та їх роздачею пацієнтам;
- дотриманням санітарно-протие-
підемічного режиму у відділеннях;
- санітарним станом палат, їда-
лень, місць загального користування;
- приготуванням дезрозчинів,
маркуванням ємностей, проведен-
ням генеральних прибирань;
- роботою дезкамери, ЦСВ, праль-
ні;
- санітарним станом їдалень у
відділеннях, виконання режиму об-
робки, зберігання посуду, наявності
миючих, дезінфікуючих засобів;
- правильністю зберігання паці-
єнтами продуктів харчування у хо-
лодильниках відділень, дотримання
термінів їх зберігання.
РМС організовує:
- підготовку і проведення загаль-
них конференцій мед сестринського
персоналу;
- естетичне оформлення відді-
лень.
РМС працює за планом (річ-
ним, квартальним) і діяльність тісно
пов’язана з діяльністю усіх відділень
і підрозділів госпіталю.
РМС проводить раз на місяць засі-
дання, на якому кожна старша сестра
медична звітує про проведену роботу
свого сектора за минулий місяць, під-
биття підсумків роботи, обговорює
ще не усунуті недоліки, що виникли
під час перевірок.
РМС має право:
- розробляти та вносити пропози-
ції з приводу питань вдосконалення
організації роботи;
- вносити пропозиції, здійснення
яких потребує грошових витрат на
розгляд начальника госпіталю;
- проводити рейди-перевірки з
метою контролю за організацією
праці середнього та молодшого ме-
дичного персоналу та виконання
ними своїх посадових обов’язків;
- розбирати на своїх засіданнях
випадки порушень середнім і молод-
шим персоналом дис-
ципліни і мораль-
но-етичних норм.
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ГОСПІТАЛЮ
РАДА СЕСТЕР МЕДИЧНИХ
ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
6
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ГОСПІТАЛЮ
КОМАНДНА РОБОТА ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Майже 33 роки минуло з того часу,
як влада міста урочисто перерізала
стрічку і відкрила для пацієнтів госпі-
таль для інвалідів Великої Вітчизня-
ної війни. Саме таку назву на той час
мав наш лікувальний заклад. Ліку-
вали у ньому тих, хто здобув Велику
Перемогу у далекому сорок п’ятому.
Пацієнти особливого контингенту
– наслідки війни давали взнаки. Тому
і персонал підібрали особливий –
кваліфікований, досвідчений і, як ка-
жуть, за покликом серця.
Пройшли роки, але ми не стоїмо
на місці. Наш госпіталь росте, набу-
ває сили: відкриті нові відділення, ре-
конструйовані палати, придбане нове
медичне та побутове обладнання ,
здійснена реорганізація роботи ка-
дрів , що дозволило покращити і роз-
ширити обсяг медичної реабілітації
інвалідам війни. В останні роки, з по-
чатку антитерористичної операції на
Сході України ми приймаємо на ліку-
вання бійців, які признані учасниками
бойових дій. Це молодь, яка зовсім
нещодавно пізнала, що таке війна.
Вони одержали травми не лише фі-
зичні, але і психічні. І саме зараз над-
звичайно актуальним стало питання
комплексної реабілітації демобілізо-
ваних воїнів. Від ефективності про-
веденої реабілітації залежить швид-
кість відновлення утрачених функцій.
Щоб досягти найкращого ефекту ре-
абілітація повинна бути довготрива-
лою, невпинною і об’єднати лікуваль-
ні заходи, фізичну та психологічну
реабілітації.
Наказом КЗ «Кременчуцький об-
ласний госпіталь для ветеранів вій-
ни» за № 93 від 26 грудня 2016 року,
згідно вимог наказів Департаменту
охорони здоров’я Полтавської дер-
жавної адміністрації за № 99 від 10
грудня 2016 року
«Про створення
Центрів психосоці-
альної реабілітації учасників анти-
терористичної операції та ветеранів
війни на базі комунальних закладів
«Полтавський обласний клінічний гос-
піталь для ветеранів війни» та «Кре-
менчуцький обласний госпіталь для
ветеранів війни» Полтавської облас-
ної ради», а також проекту «Допомога
областям Східної України шляхом ре-
формування сектору психосоціальної
реабілітації», рекомендації експертів
з Литви щодо удосконалення захо-
дів по психосоціальній реабілітації
створено Центр реабілітації на базі
терапевтичного відділення у кількості
30 ліжок (15 стаціонарних ліжок для
бійців, які потребують цілодобового
нагляду лікарями і 15 місць денного
перебування для пацієнтів, які бажа-
ють за час короткої відпустки мати
можливість спілкуватися з родинами
увечорі в колі родини, натомість, от-
римуючи повноцінне лікування вдень,
до 17.00). згідно наказу була ретель-
но підібрана мультидисциплінарна
команда(МДК)з 13 фахівців (у межах
затвердженого штатного розпису):
Салашний В. А., Червинський Е. М. -
лікарі терапевти;
- Старущенко В. М. - лікар-психоте-
рапевт;
- Осадча В. І., Базалевська А. М. –
психологи;
- Скрипка В. С. – реабілітолог;
- Солодовник І. А. – інструктор з
ЛФК;
- Дашко З. В. – інструктор з арт-те-
рапії;
- Татарчук С. В., Пікуліна Л. В. - се-
стри медичні;
- Дашко З. В. – сестра медична з фі-
зіотерапії;
- Парафіло А. В. - інструктор з тру-
дової адаптації;
- Пугач І. Ю. - соціальний працівник.
Відповідальний з організацій-
но-методичної та координаційної ро-
боти в МДК - Старущенко В. М.
Згідно Наказу начальника госпі-
талю від 24 лютого 2017 р. відпові-
дальною по взаємодії з Громадською
спілкою «Всеукраїнське об’єднання
учасників АТО «УКРАЇНЦІ – РАЗОМ!»
та іншими організаціями призначена
Пугач І. Ю. – соціальний працівник
Центру.
Робота Центру організована та-
ким чином:
З 8-ї ранку, ті, кому призначено, до
8.30 здають лабораторні аналізи, з 8-ї
до 9 ранку учасників АТО оглядають
лікарі Центру, призначають консуль-
тації фахівців, діагностичні обстежен-
ня на поточний день лікування.
О 9-й годині пацієнти збираються
у затишній, спеціально обладнаній
їдальні на сніданок. Для них пода-
ються різні страви на вибір, тобто,
кожен обирає собі страву за смаком
і бажанням.
Після сніданку пацієнти збира-
ються і разом з психологами, у їх-
ньому кабінеті, проводять групові
заняття,узгоджують індивідуальні
Дорожні карти на поточну добу з
визначенням необхідного об’єму об-
стеження, лікувальних і спеціально
розроблених реабілітаційних заходів,
що триває до 14-ї години.
О 14-й годині пацієнти обідають.
У терапевтичному відділенні бійці
отримують призначене медикамен-
тозне лікування. У фізіотерапевтич-
ному відділенні отримують лікуваль-
ний масаж, синглетно-кисневу та фі-
тотерапію,світло-електролікування,
сеанси аромотерапії, галотерапії,
лікувальної фізкультури, механотера-
пію.
Заняття з арт-терапії проводить
медична сестра, яка має освіту ху-
дожника Дашко З.В. За допомогою
художньої творчості, коли бракує
слів, солдати мають можливість ви-
разити свій внутрішній стан «іншими
голосами»: малюнками, кольорами.
У кабінеті ерготерапії – май-
стерні з трудової адаптації, заняття
проводить колишній пацієнт госпі-
талю, один з найперших учасників
АТО, Анатолій Парафіло. Із зони бо-
йових дій він повернувся прикутим
до ліжка… Але підкорятися хворобі
не став! Завдяки його особистій силі
волі, прагненням жити повноцінним
життям, підтримці небайдужих лю-
дей, своєчасному лікуванню і реабі-
літації недуг був поборений!Поряд з
ним завжди вірний супутник, надійний
друг – його половинка, тендітна дру-
жина Тетяна. І зараз Анатолій сам є
членом нашої мультидисциплінарної
команди. Тому уроки ерготерапії віді-
грають важливу роль у процесі реабі-
літації наших пацієнтів.
Завдяки підтримці ректорату і
кафедри фізичної культури Кремен-
чуцького національного класичного
університету ім. Михайла Остроград-
ського наші бійці мають можливість
двічі на тиждень займатися плаван-
ням у басейні «Нептун». Тренує бій-
ців наш фізичний реабілітолог Воло-
димир Скрипка.
Також двічі на тиждень уроки
Володимир САЛАШНИЙ,
старший терапевт Центру реабілітації
(Початок. Продовження на с. 7)
ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
(Продовження. Початок на с. 6)
7
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ГОСПІТАЛЮ
ПОРАДИ ЛІКАРЯ
КОМАНДНА РОБОТА ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ЩО ПРОВОКУЄ БІЛЬ У КОЛІНАХ?
верхової їзди на іподромі надав кі-
но-спортивний клуб «Black Horse».
Двічі на місяць бійці відвідують
заняття у міській гончарній майстер-
ні. Волонтери організовують бійцям
екскурсії по місту, відвідують солдат
у госпіталі.
Вже стало традицією, щочетверга
об 11.00 в актовій залі заняття прово-
дять майбутні вчителі - студенти Кре-
менчуцького педагогічного коледжу
ім. А. С. Макаренка. В інші дні тижня
з 11.00 до 11.30 – кава-брейк у тій са-
мій їдальні.
О 14.00 – обід, під час якого пси-
хологи проводять групову роботу з
бійцями,спілкуються, діляться вра-
женнями,підводять підсумки прове-
деної роботи за день.
Обговорюють плани роботи на на-
ступний день.
Після цього бійці денного перебу-
вання ідуть додому. А пацієнти стаці-
онарного лікування до 16.00 можуть
відвідувати індивідуальні консульта-
ції з психологами, тренажерний зал
та інші заходи психологічної реабілі-
тації: настільний теніс, шахи, шашки.
Право на проходження реабілі-
тації у Центрі має кожен боєць АТО,
який визнаний учасником бойових дій
або інвалідом війни. Для цього по-
трібне направлення або безпосеред-
нє звернення в Центр реабілітації.
Корисну для бійців інформацію
про роботу Центру реабілітації читай-
те на сторінці у Фейсбуці – АТО Кре-
менчуцький госпіталь.
Незалежно від віку біль у колінах – це привід для турбо-
ти. Можливо проблема не пов’язана з м’язами або суглоба-
ми, що під’єднані до колінної чашечки. Але, у будь-якому ви-
падку, організм сигналізує вам про те, що не все у нормі. Для
ефективного і відчутного лікування потрібно знати не лише
ознаки і симптоми, але й основні причини. Адже, знаючи їх,
ви зможете попередити больову ситуацію у значній мірі.
Основні причини болю в колінах:
1.Артроз. Найрозповсюдженіша причина болю у колі-
нах. Існує більш ніж 100 різних форм артриту, ревматичних
захворювань і недугів, пов’язаних з ним. Практично усі фор-
ми артриту можуть впливати на здоров’я колін. Але найроз-
повсюдженішими з них є остеоартрит і ревматоїдний
артрит.
Остеоартрит – при цьому захворюванні поступово
зношується хрящ, а отже, структура кістки теж змінюється.
Остеоартрит – може бути спричинений ушкодженнями і суг-
лобах. Як правило, це захворювання розвивається у людей
похилого віку. Якщо ж у вас була травма коліна або ж існує
… форма цього розладу, то навіть у молодому віці можна за-
хворіти на цей недуг.
Ревматоїдний артрит – це аутоімунне захворювання,
що може захопити будь-який суглоб в організмі людини, в
тому числі і коліна. При ревматоїдному артриті ушко-
джуються синовіальні оболонки суглоба, що спричиняє його
запалення і може призвести до руйнування хряща і кістки, а
у деяких випадках навіть м’язи, сухожилля і зв’язки.
До інших розповсюджених форм артриту, що є причи-
нами болю у колінах, відносяться: подагра, вовчак, псоріа-
тичний артрит, реактивний артрит.
2.Бурсит. Бурса – це медичний термін, що означає си-
новіальну сумку, в якій міститься рідина, що діє наче подуш-
ка для суглобів, щоб захистити їх від ушкоджень. Якщо ви
неодноразово падали або ж мали інші травми, це може спри-
чинити подразнення бурси і в результаті отримаєте біль і
набряк в області коліна.
3.Тенделіт. Ще одна причина болю у колінах. Тенделіт
– це запалення сухожиль, що спричиняє біль під час бігу,
стрибків чи швидкої ходи. Тенделіт колінного суглоба зда-
тен збільшити ризики розривів крупних сухожиль.
4.Ушкодження меніска колінного суглоба. Мені-
ск – хрящова прокладка, діюча як амортизатор для суглобів.
Меніск, зазвичай, болить після різкого повороту коліна. Це
спричиняє біль і набряк.
5.Розтяження. Раптовий біль у коліні під час виконан-
ня будь-якого виду фізичного навантаження свідчить про те,
що вочевидь ви перенапружили коліно. Це означає, що
тканини коліна були розтягнуті. Щоб уникнути подібних
розтяжок завжди слід розігріватися під час виконання фі-
зичних вправ. Розім’яти ноги слід і після тренування чи ран-
кової гімнастики.
6.Надмірна вага. Найрозповсюдженіша причина поя-
ви болю у колінах. Зайві кілограми створюють дискомфорт
і у рази збільшують навантаження на суглоби. Таке перена-
вантаження збільшує ризик виникнення артрозу, адже при-
скорює процес дегенерації хряща.
7.Невдалий вибір взуття. Мова йде, в основному, про
жінок. Взуття на дуже високих підборах – це справжнє по-
карання для їхніх колін. Занадто високі підбори провокують
стиснення коліна, а це означає, що тривале перебування у
такому взутті з часом сприяє погіршенню роботи суглоба і
призводить до артрозу колінного суглоба.
8.Біль у тазостегновому суглобі або ногах. Якщо ви
з певних причин відчуваєте біль у стегні або ногах, то під час
ходіння починаєте кульгати, щоб не навантажувати суглоби,
що болять. Хода змінюється і коліно перенавантажується,
спричиняючи стрес. Це може бути причиною болю у колі-
нах.
9.Відсутність гнучкості і м’язової сили. Слабкі ско-
рочені м’язи надають набагато меншу підтримку для сугло-
бів. Тому під час тренувань чи фізкультури не слід забувати
про спеціальні вправи для зміцнення ніг.
10.Старі, колишні травми. Колишні травми коліна у
майбутньому збільшують вірогідність появи болю у колінах.
А тому слід уважно, перш ніж зробити крок, оглянути доріж-
ку, стежку, яку обрали, щоб не впасти, щоб не спіткнутися,
щоб не вивихнути суглоб, спричинивши травму і біль.
Дмитро ПЕТРАЩУК,
лікар ортопед-травматолог
ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
8
СВЯТКОВИЙ ФОТОВЕРНІСАЖ
ВІТАЄМО З МІЖНАРОДНИМ ЖІНОЧИМ
ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
9
СВЯТКОВИЙ ФОТОВЕРНІСАЖ
ДНЕМ – 8 БЕРЕЗНЯ, ЛЮБІ ЖІНКИ!
ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
10
ПОРАДИ ЛІКАРЯ
Сучасні лікарі мають можливість
заглянути всередину тіла людини,
не завдаючи шкоди, знайти причину
хвороби, побачити та продемонстру-
вати зображення ще ненародженої
дитини. Все це стало можливим з по-
явою методу ультразвукової діагнос-
тики (УЗД).
УЗД використовують для діагнос-
тики захворювань, спостерігання за
динамікою процесу, оцінювання ре-
зультатів лікування. Метод працює
за принципом ехолокації: відбитий
ультразвуковий сигнал від неодно-
рідних структур на екрані дисплею
перетворюється на точку, що світить-
ся. Таким чином, велика кількість та-
ких точок перевтілюється на просто-
рове двовимірне зображення.
Висока інформативність, нешкід-
ливість для пацієнта, можливість
проведення динамічних спостере-
жень та діагностично-лікувальних
процедур зробили УЗД одним із ос-
новних методів діагностики захво-
рювань внутрішніх органів.
Метод знаходиться в постійному
розвитку, так як в ультразвукових
діагностичних апаратах використо-
вують все нові й нові технології, які
дозволять отримати зображення все
більшого ступеню роздільної здатно-
сті.
1. УЗД черевної порожнини доз-
воляє виявити камені, пухлини,
скупчення рідини, новоутворення.
Коли говорять про подібне дослі-
дження, мають на увазі діагностику
захворювань печінки, жовчного мі-
хура, підшлункової залози, селезін-
ки, зміни органів при гострих і хро-
нічних запальних процесах, доброя-
кісних і злоякісних новоутвореннях,
аномаліях розвитку, посттравматич-
них і післяопераційних станах тощо.
2. Обстеження органів сечостате-
вої системи допомагає виявити за-
хворювання нирок, сечового міхура,
передміхурової залози, доброякісні
та злоякісні процеси, вроджені вади
розвитку. УЗ дослідження перед-
міхурової залози для комплексної
оцінки здоров’я чоловіка, згідно ре-
комендацій Всесвітньої Організації
охорони здоров’я, повинно проводи-
тися із застосуванням спеціального
датчика через пряму кишку.
3. УЗД — безпечний, безболісний
та інформативний
метод дослідження
молочних залоз і
щитоподібної залози. УЗД молоч-
них залоз є цінним діагностичним
доповненням до маммографії. Під
час УЗД можуть бути виявлені вог-
нищеві та дифузні захворювання
молочних залоз. Інтерпретація отри-
маного зображення дозволяє, кори-
стуючись міжнародною класифіка-
цією ВІRADS, відпрацювати тактику
подальшого обстеження і лікування
пацієнтів.
Аналогічно, існують критерії
THIRADS, якими користуються під
час обстеження щитоподібної зало-
зи.
4. УЗД у гінекології використо-
вуються для діагностики маткової
вагітності, позаматкової вагітності,
вогнищевих або дифузних захворю-
вань матки і придатків. Спираючись
на отриману інформацію, роблять
висновки щодо подальшого обсте-
ження із застосуванням інших мето-
дів (комп’ютерної томографії, маг-
нітно-резонансної томографії тощо)
розробляють тактику оперативного
втручання або консервативного ліку-
вання.
5. Ультразвукова діагностика в
акушерстві абсолютно нешкідлива
ні для вагітної, ні для її майбутньої
дитини. Вона допомагає діагностува-
ти фізіологічні показники розвитку,
виявити уроджені вади або захворю-
вання плоду, оцінити стан вагітної
матки та плаценти.
7. Метод УЗД — самий пошире-
ний метод візуалізації в педіатрії
взагалі і особливо в неонатології, і є
методом вибору для виявлення за-
хворювань внутрішніх органів і вад
розвитку у новонароджених.
8. Метод УЗД полягає в основі
дослідження морфологічного та ди-
намічного станів серця та судин. Він
дозволяє не тільки дослідити «зов-
нішній вигляд» серця та судин, а й
прорахувати функціональні «здіб-
ності» серця, швидкість кровотоку в
різних судинах, оцінити тонус судин.
В УЗД є іще багато різноманіт-
них напрямків - це і дослідження
щільності органів та різних тканин
за допомогою метода еластографії, і
дослідження структур мозку з вико-
ристанням нейросонографії, і взяття
зразків тканин - пункційна біопсія
під УЗД- контролем,і більш інформа-
тивне дослідження серця за допомо-
гою стравохідного введення датчика,
і ще багато інших. Нині стрімко на-
бирає оберти використання 3D та 4D
моделювання зображення під час
УЗД.
Таким чином, на сьогоднішній
день ультразвукове дослідження - це
високоінформативний і абсолютно
безпечний метод дослідження, що
легко переноситься усіма, без винят-
ку, пацієнтами. Результати, отримані
за допомогою УЗД апарату, стають
вирішальним аргументом під час ви-
значення і постановки діагнозу, при
виборі тактики лікування багатьох
захворювань.
У нашому лікувальному закла-
ді вам, за необхідності, дослідять за
допомогою ультразвуку органи че-
ревного і позачеревного просторів,
щитоподібної залози, лімфатичних
вузлів, суглобів, м’яких тканин, мо-
лочних залоз.
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
Наталія ВАРШАВЕР, лікар-терапевт
ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
11
ПОРАДИ ЛІКАРЯ
ЗАГРОЗА ДЛЯ СУГЛОБІВ
Дуже багато людей похилого віку
страждають на артроз. Кожному слід
знати про це захворювання, щоб
ефективно з ним боротися.
Артроз захоплює увесь суглоб,
але розпочинає зі змін у хрящо-
вій тканині. Внутрішньо суглобний
хрящ виконує дві основні функції:
забезпечує ковзання кісток відносно
одна одної і зменшує тиск на поверх-
ні кісток під час руху.
Жоден матеріал, створений лю-
диною, не володіє такою ж низькою
силою тертя і такою ж високою здат-
ністю пом’якшувати поштовхи.
Але усе це стосується тільки здо-
рового хряща. Якщо ж він починає
руйнуватися, кістки рухаються від-
носно одна одної важко і часто з
болем. Навіть звичне для людини
навантаження переноситься погано.
Від цього страждають і поверхні кіст-
ки, і суглобна капсула, і навколишні
м’язи, і зв’язки.
Проблеми у суглобі – наслідок
порушення обміну речовин
Частина кліток внутрішньо суг-
лобного хряща руйнується постійно.
Але паралельно синтезуються нові
клітини. У молодих і здорових людей
ці два процеси перебувають у рівно-
вазі, тому стан хрящової тканини за-
лишається стабільним. Поштовхом
для розвитку артрозу стають зміни
в обміні речовин, через які процеси
руйнування починають переважати.
Слугувати їх причиною може
одномоментно травма або постійно
підвищене навантаження на суглоб.
Але найважливіший фактор ризику
– вік. Після 50-55 років природним
чином уповільнюється оновлення
усіх клітин, і клітини хряща – не ви-
ключення. До того ж організм почи-
нає втрачати вологу. А так як хрящ
на 80% складається з води, це при-
зводить до зменшення його об’єму,
зниження міцності і пружності.
Важкість перебігу хвороби
залежить від образу життя
Артроз надзвичайно рідко діа-
гностується у людей молодше з 30
років, відносно рідко у тих, кому
менше 50 років, а от до 70 років він
є практично у кожної людини. Але
вираженість захворювання буває до-
волі різною: у декого стан суглобів у
80 років кращий, ніж у декого в 40
років. Щоправда, інколи це зале-
жить від генетики, але найважливі-
шу роль відіграє спосіб життя. Що ж
найважливіше?
Фізична активність. Якщо вона
надмірна, хрящ швидко руйнуєть-
ся. Але малорухливий спосіб життя
шкідливий. У хрящах суглобів не-
має судин, а тому поживні речовини
вони отримують з кровотоку у навко-
лишніх тканинах.
Якщо працюючи, ми в основному
сидимо, а дозвілля проводимо на ди-
вані, кровопостачання погіршується,
хрящ недоотримує харчування і його
клітини не можуть вчасно оновлюва-
тися.
Намагайтеся знайти навантажен-
ня, яке буде адекватним для вас.
Якість харчування
Люди з надмірною вагою тіла
частіше страждають артрозом. Ар-
троз протікає в них більш склад-
ніше. Атож уникайте надмірного
вживання їжі, слідкуйте за калорій-
ність свого харчування! При цьому
надзвичайно важливо, щоб суглоби
отримували усі необхідні речовини.
Натомість, не потрібно змушувати
себе виснажувати різними дієтами.
Корисні продукти, багаті на сір-
ку: яйця, рибу, бобові, цибуля, про-
росла пшениця. Сірка є будівельним
матеріалом для деяких структур хря-
щової тканини, сприяє її своєчасно-
му оновленню. Сьогодні сірку навіть
додають у препарати для лікування
артрозу, адже вона допомагає змен-
шити біль і запалення.
Турбота про загальний стан
здоров’я
Існує низка захворювань, що при-
скорюють розвиток артрозу. У першу
чергу це проблеми опорно-рухового
апарату, через які на деякі суглоби
збільшується навантаження. Напри-
клад, плоскостопість і викривлення
хребта. Друга категорія – стан, на
фоні якого погіршується кровообіг.
Наприклад, варикоз чи атероскле-
роз. Можуть впливати на оновлення
хряща захворювання щитоподібної
залози і обміну речовин. Усі ці не-
дуги слід обов’язково тримати під
контролем. В цілому, чим більше ви
турбуєтеся про загальне благополуч-
чя власного організму, тим краще
буде і стан суглобів.
Біль у суглобі – це надзвичайно
важливий, але не перший
симптом
Саме біль змушує пацієнта зверну-
тися до лікаря. В міру розвитку захво-
рювання біль збільшується: спочатку
біль з’являється тільки надвечір або
ж після фізичного навантаження і
минає, після відпочинку. Згодом три-
валість болю збільшується, вона збе-
рігається і у спокої. Але перша ознака
захворювання – це все ж таки не біль,
а ранкова скованість у суглобі. Люди-
на, прокинувшись, відзначає, що їй
важко наступати на ногу, або є узяти
до рук зубну щітку, або тримати пря-
мою спину. Людина починає рухати-
ся і упродовж півгодини дискомфорт
зникає. Люди кажуть – «розходився,
розходжуся і все гаразд». Але саме
така картина характерна для ранніх
стадій артрозу.
Запам’ятайте! Чим раніше по-
чати лікування, тим кращим буде
ефект
Якщо хрящ почав руйнуватися,
повернути його у попередній стан
– неможливо! Сучасна медици-
на не має таких препаратів, на фоні
прийому яких хрящ відростав по но-
вому. Однак існують засоби, здатні
зупинити руйнування хряща – це
хондропротектори. Сьогодні їх при-
значають усім, у кого діагностовано
артроз. Зазвичай до складу таких
препаратів входять речовини глю-
козамін, хондроітин сульфат або їх
комбінація. Вони блокують роботу
ферментів, що руйнують клітини
хряща, допомагають хрящу активні-
ше утримувати вологу.
Чим менше змін у суглобі встиг-
ло відбутися до початку прийому
хондропротекторів, тим кращим є
прогноз.
Майже усі пацієнти, які розпо-
чали лікування на першій стадії, ча-
стіш за все обходяться без знеболю-
ваних і практично не змінюють свого
способу життя.
А отже, краще не
затягуйте з візи-
том до фахівця!
Людмила ЛОБАНОВСЬКА,
«Заслужений лікар України»
ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
12
(Початок. Продовження на с. 13)
«…Донечко, я тобі зібрала вузлик
з речами і хлібом. Йди… Йди, доню…
У тебе ще дві молодші сестри ростуть.
Хто їх заміж візьме? Усі знають, що
ти чотири роки була на фронті, по-
ряд з військовими…»
…Одного разу вночі розвідку боєм
вела ціла рота. До світанку вона ві-
дійшла, а з нейтральної полоси по-
чувся стогін. Відходячи, солдати за-
лишили пораненого.
– Не ходи, вб’ють! – не пускали
медсестру бійці, - Бачиш, уже сві-
тає…
Не послухалася, поповзла. Зна-
йшла пораненого, тягла його воло-
ком вісім годин поспіль, прив’язав-
ши ременем до своєї руки. Приво-
локла живого. Урятувала. Командир
дізнався, оголосив згарячу п’ять діб
арешту за самовільну відлучку. На-
томість, заступник командира полку
відреагував по-іншому:
- Заслуговує нагороди за поря-
тунок солдата!
У дев’ятнадцять років у мене була
медаль «За відвагу». У дев’ятнад-
цять років я стала сивою, мов лунь.
У дев’ятнадцять років в останнім бою
були прострелені обидві легені, друга
куля пройшла між двох хребців. Па-
ралізувало ноги…
Усі мене вважали вбитою… У
дев’ятнадцять років… Але я виповзла
з поля бою. Доповзла до палатки, де
оперували. Мене урятували військові
хірурги…
А сьогодні у мене онука святкує
дев’ятнадцятиріччя.
Дивлюся я на неї і
не вірю своїм очам.
Дитя!..
***
І коли фашистський снайпер по-
казався утретє, а це ж усього лише
мить – покажеться, сховається, - я
вирішила стріляти. Вирішила, аж
раптом у голові думка: це ж людина,
хоча й ворог, але ж людина, і у мене
раптово почали дрижати руки, по
усьому тілу пробігли дрижаки, озноб.
З’явився якийсь страх…
До мене іноді у вісні і зараз повер-
тається те відчуття…
Після фанерних мішеней стріля-
ти у живу людину було дуже важко.
Я ж його бачу в оптичний приціл,
ясно бачу. Наче він близько, майже
поруч…
Усередині мене щось противить-
ся… Щось не дає змоги прийняти
рішення. Але я узяла себе у руки і на-
тисла на спусковий гачок…
Не одразу вийшло…
Зовсім це не жіноча справа – не-
навидіти і вбивати. Не наша…
Потрібно було себе переконувати.
Умовляти…
***
…У ті роки дівчата рвалися на
фронт добровільно, а боягуз сам вою-
вати не піде. Це були сміливі, незви-
чайні дівчата. Існує статистика: втра-
ти серед медиків переднього краю
були на другому місці після втрат у
стрілецьких батальйонах. У піхоті.
Що таке, наприклад, витягти пора-
неного з поля бою? Ми піднялися в
атаку, а нас фашисти почали косити з
кулеметів. І батальйону не стало. Усі
лежали на землі. Але не усі були вби-
ті, було багато поранених. Фашисти
б’ють, не припиняючи вогонь. Зовсім
неочікувано для усіх з траншеї виска-
кує спочатку одна медсестричка чи
санітарка, потім – друга, третя…
Вони починають перев’язувати і
тягти поранених до своєї траншеї…
Траплялося, що навіть фашисти були
ошелешені від подиву. Годин до де-
сяти вечора усі дівчата були важко
поранені, а кожна уря-
тувала максимум двох-
трьох. Дівчат нагороджу-
вали скупо, на початку
війни нагородами не
розкидалися. До того ж,
витягти пораненого слід
було обов’язково з його
особистою зброєю. Бо
перше питання, яке зада-
вали у медсанбаті:
- Де його зброя?
На початку війни
зброї не вистачало. Гвин-
тівку, автомат, кулемет
– усе це потрібно було тягти разом з
пораненим. Бо можна було за це піти
під трибунал…
У сорок першому було видано
наказ № 281 про представлення до
нагороди за врятування життів сол-
дат: за п’ятнадцять важкопоранених,
винесених з поля бою разом з особи-
стою зброєю – медаль «За бойові за-
слуги», за урятування двадцяти п’я-
ти воїнів – орден Червоної Зірки, за
порятунок сорока – орден Червоного
Прапора, за врятування вісімдесяти
– орден Леніна…
А, що означало урятувати під час
бою хоча б одного солдата… Витягти
його з-під куль…
***
Людина, навіть, не усвідомлює,
що коїлося у душах медсестер чи са-
нітарів, якими ми тоді були… Таких
наївних і таких щирих. З такою ві-
рою!..
Коли наш командир полку отри-
мав прапор і скомандував:
- Полк, під прапор! На коліна!
Усі ми відчували себе щасливими.
Стоїмо навколішки і у кожної сльози
на очах, через отаке потрясіння душі.
Сьогоднішнє покоління у це про-
сто не повірить…
***
Під час мінометного обстрілу
мене ураганною хвилею відкинуло
до цегляної стінки. Втратила свідо-
мість…
Коли опритомніла, був уже вечір.
Підвела голову, спробувала стиснути
пальці – начебто рухаються, ледь-
ледь продрала ліве око, підвелася і
пішла до відділення усі в крові. У ко-
ридорі зустріла нашу старшу сестру,
вона не впізнала мене, запитала:
- Хто ви? Звідки?
Підійшла ближче, зойкнула і за-
питала:
- Де це тебе так довго носило,
Ксеніє? Поранені голодні, а тебе не-
має.
Уривки зі спогадів жінок Великої Вітчизняної…
ПРАВДА, ПРО ЯКУ НЕ МОЖНА БУЛО ГОВОРИТИ
ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
13
(Продовження. Початок на с. 12)
Уривки зі спогадів жінок Великої Вітчизняної…
Мені швиденько перев’язали
голову, ліву руку вище ліктя, і я по-
дибала отримувати вечерю. В очах
темніло, піт лився градом. Почала
роздавати вечерю, впала, втративши
свідомість. Знов допомогли опритом-
ніти, але тільки й чула:
- Давай! Швидше!
І за мить знову:
- Скоріш! Швидше повертайся!
А за два дні у мене брали кров для
важкопоранених…
***
... Ми ж на фронт пішли моло-
денькими. Дівчатка. А я за війну на-
віть підросла на десять сантиметрів.
Матуся удома поміряла…
***
...У нашої матусі не було синів...
А коли почалася осада Сталінграду,
ми добровільно пішли на фронт. Усі
разом. Уся родина: мама і п’ятеро до-
нечок. Батько у той час вже воював...
***
... Мене мобілізували, бо я була лі-
карем. Їхала з почуттям обов’язку. А
мій тато був щасливий, що донька на
фронті захищає Батьківщину. Бать-
ко пішов у військкомат рано-вранці.
Він пішов отримувати мій атестат і
йшов рано-вранці спеціально, щоб
усі в селі побачили, що його донька
на фронті...
***
... Пам’ятаю, відпустили мене у
звільнення. Перш ніж піти до тітки,
я зайшла до крамниці. До війни дуже
любила цукерки. Заходжу, кажу:
- Дайте цукерок.
Продавець дивиться на мене, мов
на божевільну. Я не розуміла: що
таке – карточки, що таке – блокада?
Усі люди, які стояли у черзі, повер-
нулися до мене, а у мене гвинтівка
більша, ніж я. Коли нам їх видали, я
подивилася і мені спало на думку:
- Коли я доросту до цієї гвинтів-
ки?..
Аж раптом уся черга стала проха-
ти за мене:
- Дайте їй цукерок! Виріжте у
нас талони! І мені дали жменьку цу-
керок...
***
... Я була вже на війні, коли в мене
вперше трапилося... Наше... Жіно-
че... Побачила у себе кров на нозі та
як закричу:
- Мене поранило якось!
Разом зі мною у розвідці був
фельдшер, чоловік поважного віку.
Він підбіг до мене:
- Куди поранило?
– Не знаю куди! Але ж кров...
Він по-батьківськи усміхнувся,
відвів мене убік і розповів усе...
Я «ходила у розвідку» після війни
років п’ятнадцять. Щоночі. І снилося
мені, що у мене заклинило автомат,
що нас оточили... Прокидалася від
того, що скреготіла зубами... Схо-
плювалася і намагалася пригадати –
де я? Ще на війні чи вже удома?..
***
... Їхала я на фронт матеріаліст-
кою. Атеїсткою. Радянською шко-
ляркою-відмінницею, яку прекрасно
навчали у школі. А там... Там я стала
молитися... Одразу ж після першого
бою під арт пострілами... Згодом по-
чала молитися перед кожним боєм,
читала свої молитви. Адже справжніх
я не знала і Біблії навіть не бачила.
Слова прості... Мої власні слова...
Зміст був один, щоб я живою повер-
нулася до мамусі і татка. Ніхто не ба-
чив і не знав, як я молилася. Я – та-
ємно. Крадькома молилася. Обереж-
но. Адже, якби хтось дізнався... Ми
тоді були зовсім інші. У ті роки жили
зовсім інші люди. Ви – розумієте?..
***
... Форми на фронтових медсестер
не можна було напастися: завжди у
крові. Мого першого пораненого за-
пам’ятала на усе життя – старший
лейтенант Белов. Пам’ятаю і остан-
нього – Сергій Петрович Трохимов,
сержант мінометного взводу. У семи
десятому році він приїжджав до мене
у гості. Донькам я показала його по-
ранену голову, на який і сьогодні за-
лишився великий шрам.
А усього з-під вогню винесла чо-
тириста вісімдесят одного поранено-
го. Хтось із фронтових журналістів
підрахував – цілий стрілецький ба-
тальйон...
Витягувала на собі чоловіків, які
були удвічі, а то й втричі важчі за
мене. А поранені вони ще важкіші.
Його самого тягти, а ще й зброю, а
коли на ньому шинель, чоботища...
Звалиш собі на спину вісімдесят, а
іноді й більше кілограмів і преш, мов
віл... Покладеш біля фельдшерів і
знов повзеш за наступним... І знову
сімдесят-вісімдесят кілограмів... І так
лише за одну атаку п’ять-шість... А в
мені тоді було усього сорок вісім кі-
лограмів – вага балерини. Нині вже
й не віриться...
***
... А потім мене призначили ко-
мандувати відділенням. Усе відді-
лення – молодесенькі хлопчаки. Ми
цілий день на катері. Катер неве-
личкий, там немає ніяких гальюнів.
Хлопцям можна і через борт справи-
ти нужду та й усе. Ну, а як мені? Кіль-
ка разів дотерпіла до того, що дове-
лося стрибнути за борт і «плавати».
Черговий кричить:
- Старшина за бортом!
Витягають. Начебто елементарна
дрібниця... Але я потім довго лікува-
лася через цю дрібницю...
***
... Я повернулася з війни зовсім
сивою. Лише двадцять один рік, а я
сива. У мене було важке поранення,
контузія, я погано чула на одне вухо.
Удома мене матінка зустріла слова-
ми:
- Я вірила у те, що ти прийдеш.
Я за тебе молилася і удень, і вночі.
... А брат загинув на фронті. Мама
плакала:
- Нині однаково
– народжуй дівча-
ток і хлопчиків...
ПРАВДА, ПРО ЯКУ НЕ МОЖНА БУЛО ГОВОРИТИ
турбота 103
турбота 103
турбота 103

More Related Content

What's hot

Den medpacivnuka
Den medpacivnukaDen medpacivnuka
Den medpacivnuka
михаил соболев
 
лідер 10
лідер 10лідер 10
лідер 10
Ольга Шумік
 
201302 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7
201302 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7201302 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7
201302 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7
kpschool7
 
лідер 3
лідер 3лідер 3
лідер 3
Ольга Шумік
 
Krasovuckiy
KrasovuckiyKrasovuckiy
Gromadske slovo (11.03.2017)
Gromadske slovo (11.03.2017)Gromadske slovo (11.03.2017)
Gromadske slovo (11.03.2017)
Gromadske Slovo
 
Zakhyst vitchyzny-10-klas-leleka-2018
Zakhyst vitchyzny-10-klas-leleka-2018Zakhyst vitchyzny-10-klas-leleka-2018
Zakhyst vitchyzny-10-klas-leleka-2018
kreidaros1
 
4 демокр ки1вщина_вересень_2011
4 демокр ки1вщина_вересень_20114 демокр ки1вщина_вересень_2011
4 демокр ки1вщина_вересень_2011
Igor Naida
 
Місця для відстою транспортних засобів
Місця для відстою транспортних засобів Місця для відстою транспортних засобів
Місця для відстою транспортних засобів
Анастасія Зубова
 
Світло твого життя 8-14
Світло твого життя 8-14Світло твого життя 8-14
Світло твого життя 8-14
Maksym Balaklytskyi
 
воїни ато
воїни атовоїни ато
воїни ато
YANA199707
 
Добре діло (“Новомиргородський курінь імені Андрія Гурічева”)
Добре діло (“Новомиргородський курінь імені Андрія Гурічева”)Добре діло (“Новомиргородський курінь імені Андрія Гурічева”)
Добре діло (“Новомиргородський курінь імені Андрія Гурічева”)
Андрій Федоров
 
Революція гідності: ми пам'ятатимемо
Революція гідності: ми пам'ятатимемоРеволюція гідності: ми пам'ятатимемо
Революція гідності: ми пам'ятатимемо
Savua
 
Найбільше щастя – жити задля правди
  Найбільше щастя – жити задля правди  Найбільше щастя – жити задля правди
Найбільше щастя – жити задля правди
library_darnitsa
 
Spogady maidan-rozvorot
Spogady maidan-rozvorotSpogady maidan-rozvorot
Spogady maidan-rozvorot
Nova Gromada
 
Газета "Ліцеїст". Випуск №5
Газета "Ліцеїст". Випуск №5Газета "Ліцеїст". Випуск №5
Газета "Ліцеїст". Випуск №5
uskpl7
 
№123 (12_2014)
№123 (12_2014)№123 (12_2014)
Презентація-огляд «Майдан: сторінки живої історії» (до Дня Гідності та Свободи)
Презентація-огляд «Майдан: сторінки живої історії» (до Дня Гідності та Свободи)Презентація-огляд «Майдан: сторінки живої історії» (до Дня Гідності та Свободи)
Презентація-огляд «Майдан: сторінки живої історії» (до Дня Гідності та Свободи)
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
 

What's hot (20)

Den medpacivnuka
Den medpacivnukaDen medpacivnuka
Den medpacivnuka
 
лідер 10
лідер 10лідер 10
лідер 10
 
201302 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7
201302 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7201302 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7
201302 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7
 
лідер 3
лідер 3лідер 3
лідер 3
 
Krasovuckiy
KrasovuckiyKrasovuckiy
Krasovuckiy
 
Gromadske slovo (11.03.2017)
Gromadske slovo (11.03.2017)Gromadske slovo (11.03.2017)
Gromadske slovo (11.03.2017)
 
Zakhyst vitchyzny-10-klas-leleka-2018
Zakhyst vitchyzny-10-klas-leleka-2018Zakhyst vitchyzny-10-klas-leleka-2018
Zakhyst vitchyzny-10-klas-leleka-2018
 
4 демокр ки1вщина_вересень_2011
4 демокр ки1вщина_вересень_20114 демокр ки1вщина_вересень_2011
4 демокр ки1вщина_вересень_2011
 
грудень 2010
грудень 2010грудень 2010
грудень 2010
 
Місця для відстою транспортних засобів
Місця для відстою транспортних засобів Місця для відстою транспортних засобів
Місця для відстою транспортних засобів
 
Світло твого життя 8-14
Світло твого життя 8-14Світло твого життя 8-14
Світло твого життя 8-14
 
воїни ато
воїни атовоїни ато
воїни ато
 
Добре діло (“Новомиргородський курінь імені Андрія Гурічева”)
Добре діло (“Новомиргородський курінь імені Андрія Гурічева”)Добре діло (“Новомиргородський курінь імені Андрія Гурічева”)
Добре діло (“Новомиргородський курінь імені Андрія Гурічева”)
 
Революція гідності: ми пам'ятатимемо
Революція гідності: ми пам'ятатимемоРеволюція гідності: ми пам'ятатимемо
Революція гідності: ми пам'ятатимемо
 
№115 (04_2014)
№115 (04_2014)№115 (04_2014)
№115 (04_2014)
 
Найбільше щастя – жити задля правди
  Найбільше щастя – жити задля правди  Найбільше щастя – жити задля правди
Найбільше щастя – жити задля правди
 
Spogady maidan-rozvorot
Spogady maidan-rozvorotSpogady maidan-rozvorot
Spogady maidan-rozvorot
 
Газета "Ліцеїст". Випуск №5
Газета "Ліцеїст". Випуск №5Газета "Ліцеїст". Випуск №5
Газета "Ліцеїст". Випуск №5
 
№123 (12_2014)
№123 (12_2014)№123 (12_2014)
№123 (12_2014)
 
Презентація-огляд «Майдан: сторінки живої історії» (до Дня Гідності та Свободи)
Презентація-огляд «Майдан: сторінки живої історії» (до Дня Гідності та Свободи)Презентація-огляд «Майдан: сторінки живої історії» (до Дня Гідності та Свободи)
Презентація-огляд «Майдан: сторінки живої історії» (до Дня Гідності та Свободи)
 

Similar to турбота 103

березень15
березень15березень15
березень15
Tetyana Hitrik
 
Газета "Ліцеїст". Випуск №7
Газета "Ліцеїст". Випуск №7Газета "Ліцеїст". Випуск №7
Газета "Ліцеїст". Випуск №7
uskpl7
 
Робота учнівського самоврядування за час карантину
Робота учнівського самоврядування за час карантинуРобота учнівського самоврядування за час карантину
Робота учнівського самоврядування за час карантину
Валерій Кольцюк
 
Like 36 .pdf
Like 36 .pdfLike 36 .pdf
Like 36 .pdf
Like61
 
Gromadske slovo (20.06.2017)
Gromadske slovo (20.06.2017)Gromadske slovo (20.06.2017)
Gromadske slovo (20.06.2017)
Gromadske Slovo
 
жовтень15
жовтень15жовтень15
жовтень15
Tetyana Hitrik
 
Журнал "МИ" №2
Журнал "МИ" №2Журнал "МИ" №2
Журнал "МИ" №2
Gender Ua
 
Traven
Traven Traven
Traven
TravenTraven
Новий погляд листопад
Новий погляд листопадНовий погляд листопад
Новий погляд листопад
Rebbit2015
 
201403 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7
201403 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7201403 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7
201403 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7
kpschool7
 
газета березень2013
газета березень2013газета березень2013
газета березень2013
Fa4t
 
Газета "Ліцеїст". Випуск №9
Газета "Ліцеїст". Випуск №9Газета "Ліцеїст". Випуск №9
Газета "Ліцеїст". Випуск №9
uskpl7
 
Добре діло 2022.pptx
Добре діло 2022.pptxДобре діло 2022.pptx
Добре діло 2022.pptx
Андрій Федоров
 
Press release kremenchug1606
Press release kremenchug1606Press release kremenchug1606
Press release kremenchug1606
European Choice
 
до друку № 24
до друку № 24до друку № 24
до друку № 24
kotsiubar
 
шкільна газета рогівської зош
шкільна газета рогівської зошшкільна газета рогівської зош
шкільна газета рогівської зош
Ольга Демидова
 
Noviy poglyad 3
Noviy poglyad 3Noviy poglyad 3
Noviy poglyad 3
Rebbit2015
 

Similar to турбота 103 (20)

березень15
березень15березень15
березень15
 
Газета "Ліцеїст". Випуск №7
Газета "Ліцеїст". Випуск №7Газета "Ліцеїст". Випуск №7
Газета "Ліцеїст". Випуск №7
 
Робота учнівського самоврядування за час карантину
Робота учнівського самоврядування за час карантинуРобота учнівського самоврядування за час карантину
Робота учнівського самоврядування за час карантину
 
Like 36 .pdf
Like 36 .pdfLike 36 .pdf
Like 36 .pdf
 
Mch 21
Mch 21Mch 21
Mch 21
 
Gromadske slovo (20.06.2017)
Gromadske slovo (20.06.2017)Gromadske slovo (20.06.2017)
Gromadske slovo (20.06.2017)
 
жовтень15
жовтень15жовтень15
жовтень15
 
Журнал "МИ" №2
Журнал "МИ" №2Журнал "МИ" №2
Журнал "МИ" №2
 
Traven
Traven Traven
Traven
 
Traven
TravenTraven
Traven
 
Новий погляд листопад
Новий погляд листопадНовий погляд листопад
Новий погляд листопад
 
201403 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7
201403 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7201403 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7
201403 “Наша сім'я” Газета Кам'янець-Подільської ЗОШ №7
 
листопад14
листопад14листопад14
листопад14
 
газета березень2013
газета березень2013газета березень2013
газета березень2013
 
Газета "Ліцеїст". Випуск №9
Газета "Ліцеїст". Випуск №9Газета "Ліцеїст". Випуск №9
Газета "Ліцеїст". Випуск №9
 
Добре діло 2022.pptx
Добре діло 2022.pptxДобре діло 2022.pptx
Добре діло 2022.pptx
 
Press release kremenchug1606
Press release kremenchug1606Press release kremenchug1606
Press release kremenchug1606
 
до друку № 24
до друку № 24до друку № 24
до друку № 24
 
шкільна газета рогівської зош
шкільна газета рогівської зошшкільна газета рогівської зош
шкільна газета рогівської зош
 
Noviy poglyad 3
Noviy poglyad 3Noviy poglyad 3
Noviy poglyad 3
 

турбота 103

 • 1. З МІЖНАРОДНИМ ЖІНОЧИМ ДНЕМ 8 БЕРЕЗНЯ! № 3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 року Міська інформаційно-аналітична, художньо-публіцистина газета Офіційне видання КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради Доброта - мова, якою німі можуть говорити і яку глухі можуть чути. Дорогіжінки! ЩировітаємовасзісвятомВесни, радостіітепла! УцейсвятковийДеньбажаємовамміцного здоров’я,добробуту,довічногощастяікохання увашісвітлісерця! Нехайпосмішказавждиквітненаваших устах,аочізавждибудутьосяяні проміннямрадості! Зсердечнимипобажаннямисправжнього жіночогощастя,любовітадобра! Адміністрація, профспілковийкомітетгоспіталю Бажаєм щастя і тепла, Весни і усмішок, і сонця, Щоб доля світла увійшла До кожного віконця. Хай навкруги цвіте бузок, І небо буде ясним-ясним; І щоб життя було в жінок Щасливим і прекрасним. Аби завжди в душі у вас Горів вогонь кохання. І хай у цей весняний час Здійсняться всі бажання! Бажаєм щастя і тепла, Весни і усмішок, і сонця, Щоб доля світла увійшла До кожного віконця. Хай навкруги цвіте бузок, І небо буде ясним-ясним; І щоб життя було в жінок Щасливим і прекрасним. Аби завжди в душі у вас Горів вогонь кохання. І хай у цей весняний час Здійсняться всі бажання!
 • 2. ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 2 КОЛОНКА РЕДАКТОРА МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ Шановні читачі! Важка доля випала на вік тих, хто живе нині в часи значних суспільних пе- ретворень. Змінюються погляди, перео- цінюється минуле, народжуються герої нової епохи. Цієї весняної днини ми звикли віта- ти представниць прекрасної половини людства з Міжнародним жіночим днем. Невідомо, чи стане наступного року цей день, як зазвичай, святковим. Та, попри будь–які політичні чи історичні міркування, ми високо цінуємо значний поступ сучасних українок на ниві ста- новлення суверенітету і незалежності нашої Вітчизни. Ми шануємо подвиги жінок-волонтерок, які, ризикуючи влас- ним життям і здоров’ям, прямують до лінії бойових дій на Сході України. Ми пишаємося маленькими школярка- ми-патріотками, які пишуть листи україн- ським воїнам і долучаються до плетіння маскувальних сіток і збору гуманітарної допомоги. Ми не приховуємо захоплен- ня відважними дівчатами-членами Ме- дичної сотні майдану, які відстоювали право нашої держави на нове демокра- тичне майбутнє, а нині рятують наших хоробрих воїнів на війні за українську незалежність. Ми тішимося успіхами у справі зцілення душ наших бійців, над чим працюють талановиті лікарі, пси- хологи, медичні сестри, соціальні пра- цівниці, санітарочки. Ми цінуємо працю невтомних жінок-т рудівниць, які забез- печують тепло, затишок і порядок у на- шому закладі. Ми любимо наших тала- новитих кухарів, старанних працівниць кухні, адже шлях до чоловічих сердець і справді лежить через шлунок. Саме тому, де б ми не були і що б не сталося, кожен день – це дароване Богом свято доньчиної усмішки, жіночої краси і кохання, матусиної любові і ніж- ності, бабусиної мудрості і ласки. Кожен день є святом, за яке ми вдяч- ні вам, наші любі жінки! Квітніть, усміхай- теся, кохайте і завжди будьте здорові!. Микола ЛИТВИНЕНКО, головний редактор 8 березня - Міжнародний жіно- чий день. Він присвячений найпре- краснішій половині людства. Цей прекрасний День ми відзначаємо вже більше ста років. Історія появи Міжнародного жі- ночого дня - це була спроба віднови- ти спотворену століттями справед- ливість по відношенню до жіночої статі, яка на стільки вкоренилася у суспільстві, що бути жінкою, ще якихось 100-150 років тому означало тільки одне - безправ’я і гнітючий по- слух. Як у минулі століття, так дехто і зараз говорить про те, що жінки - це слабка частина людства. Цьому нама- гаються навести найбанальніші дока- зи, мовляв чисто за фізичним показ- никами вони поступаються у силі та міці чоловічій статі. Але чому ж тоді на плечі наших жінок навантажу- вали і продовжують навантажувати найобтяжливі і трудомісткі заняття? Насправді ж, жінка надзвичайно ви- тривала і в цьому вона геть перевер- шила чоловіка. Про її витривалості здавна складаються навіть легенди. Її витривалість помітна і проявляється на кожному кроці. Зваживши на всі розрахунки можна дійти лише од- ного висновку: жінка і чоловік абсо- лютно різні за статтю, але абсолютно рівні між собою. Більш того - одне без одного приречені на смуток і печаль, і навіть вимирання. Щоб ця думка дійшла до розуму сильних світу цього, кожному муж- чині, потрібно було революційне втручання. І воно сталося. Опускаю- чи передісторію руху за права жінок, найістотніші зрушення у цій сфері настали саме під віянням революцій- них настроїв, починаючи з відомих подій минулого століття. Сьогодні цивілізоване суспільство офіційно закріпило і вирівняло пра- ва жінок, але на стільки, на скільки це здалося можливим і доцільним. Надмірна увага до цієї теми дала свої плоди і все ж якесь протистояння час від часу ще зустрічається, особливо у недолугому культурному середовищі. Дехто Міжнародний жіночий день іноді пов’язує із соціалістичним рухом, який по суті відкрив реальні шляхи для активної реалізації рівно- правності жінок у широкій суспільній свідомості. День 8-е Березня було за- пропоновано ООН усім зацікавленим державам використовувати для попу- ляризації та реалізації рівноправно- сті жіночої частини населення у своїй громадській традиції. Генеральною Асамблеєю ООН День жінок проголошений Міжна- родним днем прав жінок і миру. Відкидаючи пафосність і офіцій- ність всіляких державних петицій і документів, однозначно можна ска- зати: День 8-е Березня - це одне з найкращих свят у календарі планети Земля. Редакція газети у святковий День нашої, найпрекраснішої поло- вини людства, приєднується до при- вітань на адресу всіх наших жінок! Здоров’я ВАМ, миру і щастя! Зі свя- том 8-е березня, подарунків і гарного настрою! КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ Напередодні Міжнародного жіночого дня 8 Березня у чи- тальній залі Міської дитячої бібліотеки ім. Івана Торубари відбулося засідання Міського осередку Національної спілки журналістів України. Голова осередку Володимир Шевчен- ко презентував спілчанам нове видання «Про що розповіла калина», яке вперше вийшло у світ. Це казки і легенди Кре- менчуччини, другий випуск. Це видання, єдине з Полтавщи- ни, упродовж цього року буде демонструватися на стендах українських видавців на МіжнароднихкнижковихярмаркахуВаршаві,Франкфурті,Лейпцигу,Пізі,Вільнюсі, Парижі, Кракові. Спілчани підбили підсумки зробленого за перший квартал поточного року, при- йняли рішення стосовно прийому нових членів НСЖУ. В. Є. Шевченко подарував казки Кременчуччини «Про що розповіла калина» Міській централізованій бібліотечній системі для дітей ім. І. Ф. Торубари для малень- ких відвідувачів. Вікторія ВОЛОШИНА, секретар Кременчуцької НСЖУ
 • 3. ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 3 СВЯТА БЕРЕЗНЯ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ІМУНІТЕТУ Щорічно 1 березня відзначаєть- ся «Всесвітній день імунітету». З 2002 року відзначається медичною громад- ськістю за ініціативою Всесвітньої Ор- ганізації Охорони Здоров’я (ВООЗ). Його мета - залучення широкої громад- ської уваги до проблем, пов’язаних з поширеністю різних імунних захворю- вань, зі збереження і зміцнення імуні- тету. Адже імунна система людини від- повідає за два важливі процеси: заміну трансформованих або пошкоджених клітин різних органів тіла і захист від проникнення різного роду чужорідних агентів. Таким шляхом забезпечується протиінфекційний, протипухлинний захист і генетична стабільність організ- му. Початок весни - приємна і довгоочі- кувана пора року, коли природа навко- ло нас починає оживати, але не варто забувати про те, що наш імунітет усю зиму напружено захищав наш орга- нізм, а нині настав час його підкріпити. ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПИСЬМЕННИКА Відзначається за рішенням 48 кон- гресу Міжнародного ПЕН-клубу, що відбувся 12-18 січня 1986 року 3 бе- резня. На відзнаку цього всесвіт- нього свята у госпіталі відбулася презентація нової книги україн- ського письменника В. Шевчен- ка-Василенка «Казки про коза- ків» (Кременчук). Це видання, що вийшло у світ вперше, цього року буде демонструватися на стендах українських видавців на Міжна- родних книжкових ярмарках у Варшаві, Франкфурті, Лейпцигу, Пізі, Вільнюсі, Парижі, Кракові. ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДИТЯЧОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ Цю святкову дату оголосили пред- ставники Дитячого фонду ООН (ЮНІ- СЕФ) у Канні у квітні 1994 року. 5 бе- резня - Всесвітній день дитячого теле- бачення і радіомовлення - одне з най- більш світлих і добрих свят. ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ГЛАУКОМОЮ 6 березня увесь світ відзначає цей день з 2008 року за ініціативою Всес- вітньої асоціації товариств глаукоми - WGA і Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою - WGPA. Глаукома - захворювання очей, що характеризується підвищенням вну- трішньоочного тиску. Початок недуги підступний і протікає безсимптомно. Якщо не лікувати це захворювання, у людини поступово починає звужувати- ся поле зору - вона перестає помічати розташовані збоку об’єкти, а надалі хвороба призводить до прогресуючо- го зниження зору, причому з часом можлива повна його втрата. На жаль, зір, втрачений внаслідок глаукоми, не підлягає відновленню. За даними Міжрегіональної громадської організа- ції «Асоціація хворих глаукомою», нині глаукома - одна з основних причин слі- поти і слабкого зору. Кількість хворих на глаукому у світі зростає і становить майже 100 млн. людей. З 28 млн. слі- пих у світі майже кожен п’ятий втратив зір у зв’язку з цим захворюванням. Бережіть свій зір, систематично відвідуйте окуліста. Пам’ятайте - най- важливішим чинником для лікування наслідків глаукоми є її максимально раннє виявлення! ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 9 березня увесь світ відзначає цю важливу дату. Поезію Тараса Шевчен- ка перекладено більш ніж ста мова- ми світу. Генію України відкрито 1384 пам’ятники. Український майстер Ми- кола Сядристий створив найменшу у світі книжку «Кобзар», розміром трохи більше половини квадратного міліме- тра. Це майже у 19 разів менше від най- меншої японської книги. Її сторінки на- стільки тонкі, що перегортати їх можна лише кінчиком загостреного волоска. Зшито книгу павутинкою, а обкладин- ка зроблена з пелюстки безсмертника. Тарас Григорович Шевченко народився 9-го березня 1814-го року в родині кріпосного селянина, у селі Мо- ринці, Київської губернії (нині це Чер- кащина). За народженням Тарас був таким же рабом, як і його батьки. Та з роками ім’ям цього простого хлопчи- ка називають кораблі, його зображен- ня друкують на державних грошових купюрах, поштових марках, ставлять йому розкішні пам’ятники і меморіаль- ні таблички, випускати на його честь ювілейні монети і засновувати премії. Кілька разів Кобзар відвідував Кременчук і найбільше любив пи- сати і замальовувати під віковіч- ними дубами у Міському парку. Його творчість це його душа, в ньому він був чесний і добрий, ярий і нескінченно багатий. Редакція газети вітає усіх з Днем народження Тараса Григоровича Шевченка! ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ Цей День відзначається щороку 15 березня у річницю виступу президен- та США Джона Ф. Кеннеді у Конгресі в 1961 році. МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СНУ Щороку в Україні відзначаємо 17 березня. Сон нам життєво необхід- ний. Під час нормального і здорового сну в нашому організмі відбуваються унікальні відновні процеси, без яких нам ніяк не можна відчути бадьорість і компенсувати повноту наших сил. За даними медичної статистики у світі від тих чи інших порушень сну страждає вже більше 50% всього населення, за останні 100 років загальний час нічно- го сну зменшилася на 20%. Найбільш поширені захворювання сну – безсоння (інсомнія). Цією хворобою страждають від 11-35% дорослого населення різних країн світу. Серед основних причин безсоння відзначаються миттєвий або перманентний стрес і неврози, якими наповнені наші будні. Частіше від без- соння страждають люди після 50 років і жінки. Найчастіше безсоння підстері- гає своїх жертв восени, це пов’язано зі зменшенням світлового дня, і навесні, коли загострюються різні розлади нер- вової системи і настрої. За статистикою безсонням частіше страждають люди з низькими споживчими можливостя- ми. Інсомнія тягне за собою знижен- ня концентрації уваги, дратівливість і зниження настрою, впливає на зни- ження імунітету в цілому. Стара істи- на твердить, «сон - найкращі ліки», і результати дослідження, проведеного групою американських вчених зі Стен- фордського Університету, ще раз під- твердили справедливість цієї народної істини. ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ Указом Президента України від 11- го жовтня 2013-го № 554/2013 вста- новлено професійне свято «День пра- цівника податкової та митної справи України», яке щорічно відзначається 18-го березня. МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДИНИ З СИНДРОМОМ ДАУНА Цей день обрано не випадково, це двадцять перший день третього місяця пов’язаний з 3 копіями 21-ої хромосо- ми. Вперше цей День став щорічно від- значатися з 2006 року. Він був заснований на VI Міжнародному симпозіумі по син
 • 4. ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 4 СВЯТА БЕРЕЗНЯ дрому Дауна за ініціативою правлінь Європейської та Всесвітньої асоціацій Даун-синдром. Як свідчать статистичні дані, ймовірність народження дитини з синдромом Дауна становить 1:600-800 всіх новонароджених і не залежить від раси, місця проживання, способу жит- тя або соціального становища батьків. Батьки дітей з синдромом Дауна зму- шені щодня боротися за гідне існу- вання і майбутнє своїх дітей, долаючи величезний опір і нерозуміння з боку суспільства. Міжнародний день людини з син- дромом Дауна ставить перед собою мету привернути увагу суспільства до проблем людей з обмеженими здіб- ностями, адже вони трохи відрізня- ються від звичайних людей у плані інтелекту, багато хто з них страждають від вроджених вад серця, але своєю добротою, щирістю і безпосередністю компенсують все те, у чому вони відріз- няються від звичайних людей, а часто і перевершують їх. ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗЕМЛІ Наша планета Земля - наш рідний дім, в якому створені для нас особливі умови, що сприяють нашому існуванню і життєдіяльності, що відкривають для нас певні можливостей і простір для їх реалізації. Не кожна планета наділена таким унікальним потенціалом і розта- шована у таких унікальних умовах, які дозволили б такий бурхливий розквіт життя і її форм в обмеженому просто- рі у Всесвіті. Земля така одна у всьому всесвіті. У багатьох країнах світу цей День відзначається у день весняного рівнодення - 20 березня. ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ Рішення про заснування Всесвіт- нього дня здоров’я ротової порожнини було прийнято Всесвітньої стомато- логічної федерацією (FDI) на щоріч- ному Всесвітньому стоматологічному конгресі (AWDCу Дубаї в 2007 році. Цей день з 2013 року відзначають 20 березня. Більше 90% людей у світі страждають різними стоматологічни- ми захворюваннями. Багато їх пов’я- зані зі здоров’ям порожнини рота. Серед них група серцево-судинних за- хворювань, остеопороз і діабет. Мета цієї події - проведення заходів та іні- ціатив, спрямованих на підвищення інформованості широкої громадськос- ті у питаннях гігієни порожнини рота, розширення наукової бази з вивчення впливу захворювань порожнини рота на загальний стан здоров’я, розробка ефективних методів профілактики. МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЩАСТЯ Будь-яка людина, що перебуває при здоровому глузді і тверезому розумі, прагне бути щасливою, або хоча б зовсім не проти того, щоб бодай зрід- ка, але відчувати такий стан, при яко- му присутнє почуття найбільшого вну- трішнього задоволення своїм власним буттям, повноти і осмисленості життя. Когось це почуття залишає дуже рідко, хтось, навпаки, вже й забув, що може відчувати щось подібне, але бути ща- сливою людиною здавалося б дуже просто і дуже природньо. Міжнарод- ний день щастя відзначають щорічно 20-го березня. Редакція газети «Турбота» щиро бажає усім і кожному бути щасливим! Навчитися радіти ма- лому не так важко і під силу кож- ному з нас. Щастя і радість - це брати близнюки. Задовольняю- чись малим набагато легше отри- мати більше! Будьте щасливі, зі святом! ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ У 1999 році на ХХХ сесії генераль- ної конференції ЮНЕСКО вирішено відзначати Всесвітній день поезії 21 березня. Вперше цей День святкувався у Парижі, де знаходиться штаб-кварти- ра ЮНЕСКО. Всесвітній день поезії по- винен дати можливість ширше заявити про себе невеликим видавництвам, чи- їми зусиллями, в основному, доходить до читачів творчість сучасних поетів, літературним клубам, що відроджують одвічну традицію живого поетичного слова. Редакція газети вітає усіх поетів зі святом! Бажаємо плідно- го натхнення і нових видань! ДЕНЬ ФТИЗІАТРА 24 березня своє професійне свято відзначають лікарі-фтизіатри. Фтизі- атрія - розділ клінічної медицини, що вивчає причини виникнення, законо- мірності поширення і механізми роз- витку туберкульозу, викликані їм па- тологічні процеси в організмі людини і методи його профілактики, діагности- ки та лікування. Редакція газети вітає ліка- рів-фтизіатрів з професійним святом. Бажаємо міцного здоров’я, успіхів, те- плого затишку біля домашніх вогнищ! ВСЕСВІТНІЙ, ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ Відзначається за рішенням Всесвіт- ньої організації охорони здоров’я 24 березня. Стратегія DOTS - нова стратегія боротьби з туберкульозом. Її головні принципи: політична підтримка; ді- агностика туберкульозу методом мі- кроскопії; надійна поставка ліків; кон- троль за лікуванням; регулярна оцінка результатів. DOTS – це стратегія проти епідемії туберкульозу, вона дозволяє виявляти і лікувати хворих, небезпеч- них для оточуючих. Слід знати, що ви- ліковуються 92-95% хворих на туберку- льоз. Впровадження DOTS – це спасін- ня багатьох людей від смерті, хвороби і страждання. Принцип і стратегії DOTS універсальні для всіх країн. Зараз вона успішно запроваджена у 180 країнах світу. ДЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Сучасна Національна гвардія Укра- їни (НГУ) - підрозділ, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. НГУ створена 12-го березня 2014-го року Законом України «Про Національну гвардію України». До її складу увійшли внутрішні війська України, добровольці і патріоти, що стали на захист народу і державності України в один з найважчих моментів у новітній історії країни, посягань на її цілісність і суверенітет. 26 березня редакція газети ві- тає гвардійців та їхні родини зі святом! Бажаємо високого профе- сіоналізму, здоров’я і стійкості! ДЕНЬ НЕФРОЛОГА Щороку своє професійне свято лі- карі-нефрологи відзначають 27 берез- ня. Нефрологія - галузь медицини, що вивчає функції і хвороби нирок, діа- гностику хвороб нирки та їх лікування. Нефролог – лікар до компетенції якого входить лікування різних хвороб ни- рок. Перші кроки у становленні нефро- логії як науки відбулися ще на початку XIX ст. В окрему клінічну спеціаль- ність нефрологія виділилася у 60-ті роки ХХ ст. цього дня редакція газети приєднується до привітань на адресу лікарів-нефрологів. Редакція газети бажає лікарям міцного здоров’я, успіхів у нелегкій праці і бага- то-багато щастя! МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕАТРУ Міжнародний день театру був вста- новлений у 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру (МІТ). Цей день відзначається щорічно 27 бе- резня. Це не просто професійне свято митців сцени, це свято мільйонів гля- дачів. Редакція газети щиро вітає усіх, хто причетний до храму Мис- тецтва – Театру, з професійним святом. Бажаємо вам успіхів і на- тхнення, найміцнішого здоров’я! Наші пацієнти і працівники госпі- талю завжди раді вам!
 • 5. ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ Тамара ПУСТОВА, головна медична сестра 5 У 2000 році у госпіталі було ство- рено Раду медичних сестер (РМС), головою якої було обрано Т. В. Пу- стову, головну медичну сестру. РМС створена для організації праці серед- нього медичного персоналу, підви- щення професійного рівня, покра- щення якості роботи середніх медич- них спеціалістів, культури їх роботи у наданні медичної допомоги ветера- нам, інвалідам, учасникам бойових дій, дітям війни (з інвалідністю), во- їнам з АТО. У складі РМС старші медичні се- стри відділень: - Тетяна Володимирівна Фостій, старша сестра медична неврологічного відділення, - відпові- дальна за виробничий сектор; - Ірина Вікторівна Мельник, старша сестра медична кардіоло- гічного відділення, - відповідальна за санітарно-профілактичний сектор; - Вікторія Володимирівна Жила, старша сестра медична те- рапевтичного відділення, - відпові- дальна за сектор харчування; - Лілія Василівна Салашна, старша сестра медична фізіоте- рапевтичного відділення, - відпові- дальна за навчально-виховний сектор. Основними завданнями та функціями РМС є: - проведення роботи з метою ви- ховання колективу середніх та мо- лодших медичних працівників, до- тримання принципів деонтології; - проведення роботи з метою під- вищення кваліфікації середнього та молодшого медичного персоналу; - організація оволодівання се- реднім медичним персоналом суміж- них спеціальностей; - участь у роботі з метою здійснен- ня наставництва по відношенню до молодих спеціалістів; - забезпечення естетики праці та правильної організації робочих місць; - здійснення роботи з метою до- тримання правил охорони праці, тех- ніки безпеки; - проведення роботи з метою під- вищення культури та якості медич- ного обслуговування наших пацієн- тів. На практиці робота виглядає так: - один раз на місяць старші сестри медичні роблять перехресні рейди по всім відділенням та підрозділам гос- піталю, метою яких є контроль за: - виконанням сестрами медични- ми призначень лікарів; - дотриманням трудової дисци- пліни; - організацією безпечних умов праці правильною організацією робочих місць з метою профілакти- ки зараження вірусним гепатитом, ВІЧ-інфекцією; - зберіганням, обліком лікарських засобів та їх роздачею пацієнтам; - дотриманням санітарно-протие- підемічного режиму у відділеннях; - санітарним станом палат, їда- лень, місць загального користування; - приготуванням дезрозчинів, маркуванням ємностей, проведен- ням генеральних прибирань; - роботою дезкамери, ЦСВ, праль- ні; - санітарним станом їдалень у відділеннях, виконання режиму об- робки, зберігання посуду, наявності миючих, дезінфікуючих засобів; - правильністю зберігання паці- єнтами продуктів харчування у хо- лодильниках відділень, дотримання термінів їх зберігання. РМС організовує: - підготовку і проведення загаль- них конференцій мед сестринського персоналу; - естетичне оформлення відді- лень. РМС працює за планом (річ- ним, квартальним) і діяльність тісно пов’язана з діяльністю усіх відділень і підрозділів госпіталю. РМС проводить раз на місяць засі- дання, на якому кожна старша сестра медична звітує про проведену роботу свого сектора за минулий місяць, під- биття підсумків роботи, обговорює ще не усунуті недоліки, що виникли під час перевірок. РМС має право: - розробляти та вносити пропози- ції з приводу питань вдосконалення організації роботи; - вносити пропозиції, здійснення яких потребує грошових витрат на розгляд начальника госпіталю; - проводити рейди-перевірки з метою контролю за організацією праці середнього та молодшого ме- дичного персоналу та виконання ними своїх посадових обов’язків; - розбирати на своїх засіданнях випадки порушень середнім і молод- шим персоналом дис- ципліни і мораль- но-етичних норм. СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ГОСПІТАЛЮ РАДА СЕСТЕР МЕДИЧНИХ
 • 6. ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 6 СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ГОСПІТАЛЮ КОМАНДНА РОБОТА ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ Майже 33 роки минуло з того часу, як влада міста урочисто перерізала стрічку і відкрила для пацієнтів госпі- таль для інвалідів Великої Вітчизня- ної війни. Саме таку назву на той час мав наш лікувальний заклад. Ліку- вали у ньому тих, хто здобув Велику Перемогу у далекому сорок п’ятому. Пацієнти особливого контингенту – наслідки війни давали взнаки. Тому і персонал підібрали особливий – кваліфікований, досвідчений і, як ка- жуть, за покликом серця. Пройшли роки, але ми не стоїмо на місці. Наш госпіталь росте, набу- ває сили: відкриті нові відділення, ре- конструйовані палати, придбане нове медичне та побутове обладнання , здійснена реорганізація роботи ка- дрів , що дозволило покращити і роз- ширити обсяг медичної реабілітації інвалідам війни. В останні роки, з по- чатку антитерористичної операції на Сході України ми приймаємо на ліку- вання бійців, які признані учасниками бойових дій. Це молодь, яка зовсім нещодавно пізнала, що таке війна. Вони одержали травми не лише фі- зичні, але і психічні. І саме зараз над- звичайно актуальним стало питання комплексної реабілітації демобілізо- ваних воїнів. Від ефективності про- веденої реабілітації залежить швид- кість відновлення утрачених функцій. Щоб досягти найкращого ефекту ре- абілітація повинна бути довготрива- лою, невпинною і об’єднати лікуваль- ні заходи, фізичну та психологічну реабілітації. Наказом КЗ «Кременчуцький об- ласний госпіталь для ветеранів вій- ни» за № 93 від 26 грудня 2016 року, згідно вимог наказів Департаменту охорони здоров’я Полтавської дер- жавної адміністрації за № 99 від 10 грудня 2016 року «Про створення Центрів психосоці- альної реабілітації учасників анти- терористичної операції та ветеранів війни на базі комунальних закладів «Полтавський обласний клінічний гос- піталь для ветеранів війни» та «Кре- менчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської облас- ної ради», а також проекту «Допомога областям Східної України шляхом ре- формування сектору психосоціальної реабілітації», рекомендації експертів з Литви щодо удосконалення захо- дів по психосоціальній реабілітації створено Центр реабілітації на базі терапевтичного відділення у кількості 30 ліжок (15 стаціонарних ліжок для бійців, які потребують цілодобового нагляду лікарями і 15 місць денного перебування для пацієнтів, які бажа- ють за час короткої відпустки мати можливість спілкуватися з родинами увечорі в колі родини, натомість, от- римуючи повноцінне лікування вдень, до 17.00). згідно наказу була ретель- но підібрана мультидисциплінарна команда(МДК)з 13 фахівців (у межах затвердженого штатного розпису): Салашний В. А., Червинський Е. М. - лікарі терапевти; - Старущенко В. М. - лікар-психоте- рапевт; - Осадча В. І., Базалевська А. М. – психологи; - Скрипка В. С. – реабілітолог; - Солодовник І. А. – інструктор з ЛФК; - Дашко З. В. – інструктор з арт-те- рапії; - Татарчук С. В., Пікуліна Л. В. - се- стри медичні; - Дашко З. В. – сестра медична з фі- зіотерапії; - Парафіло А. В. - інструктор з тру- дової адаптації; - Пугач І. Ю. - соціальний працівник. Відповідальний з організацій- но-методичної та координаційної ро- боти в МДК - Старущенко В. М. Згідно Наказу начальника госпі- талю від 24 лютого 2017 р. відпові- дальною по взаємодії з Громадською спілкою «Всеукраїнське об’єднання учасників АТО «УКРАЇНЦІ – РАЗОМ!» та іншими організаціями призначена Пугач І. Ю. – соціальний працівник Центру. Робота Центру організована та- ким чином: З 8-ї ранку, ті, кому призначено, до 8.30 здають лабораторні аналізи, з 8-ї до 9 ранку учасників АТО оглядають лікарі Центру, призначають консуль- тації фахівців, діагностичні обстежен- ня на поточний день лікування. О 9-й годині пацієнти збираються у затишній, спеціально обладнаній їдальні на сніданок. Для них пода- ються різні страви на вибір, тобто, кожен обирає собі страву за смаком і бажанням. Після сніданку пацієнти збира- ються і разом з психологами, у їх- ньому кабінеті, проводять групові заняття,узгоджують індивідуальні Дорожні карти на поточну добу з визначенням необхідного об’єму об- стеження, лікувальних і спеціально розроблених реабілітаційних заходів, що триває до 14-ї години. О 14-й годині пацієнти обідають. У терапевтичному відділенні бійці отримують призначене медикамен- тозне лікування. У фізіотерапевтич- ному відділенні отримують лікуваль- ний масаж, синглетно-кисневу та фі- тотерапію,світло-електролікування, сеанси аромотерапії, галотерапії, лікувальної фізкультури, механотера- пію. Заняття з арт-терапії проводить медична сестра, яка має освіту ху- дожника Дашко З.В. За допомогою художньої творчості, коли бракує слів, солдати мають можливість ви- разити свій внутрішній стан «іншими голосами»: малюнками, кольорами. У кабінеті ерготерапії – май- стерні з трудової адаптації, заняття проводить колишній пацієнт госпі- талю, один з найперших учасників АТО, Анатолій Парафіло. Із зони бо- йових дій він повернувся прикутим до ліжка… Але підкорятися хворобі не став! Завдяки його особистій силі волі, прагненням жити повноцінним життям, підтримці небайдужих лю- дей, своєчасному лікуванню і реабі- літації недуг був поборений!Поряд з ним завжди вірний супутник, надійний друг – його половинка, тендітна дру- жина Тетяна. І зараз Анатолій сам є членом нашої мультидисциплінарної команди. Тому уроки ерготерапії віді- грають важливу роль у процесі реабі- літації наших пацієнтів. Завдяки підтримці ректорату і кафедри фізичної культури Кремен- чуцького національного класичного університету ім. Михайла Остроград- ського наші бійці мають можливість двічі на тиждень займатися плаван- ням у басейні «Нептун». Тренує бій- ців наш фізичний реабілітолог Воло- димир Скрипка. Також двічі на тиждень уроки Володимир САЛАШНИЙ, старший терапевт Центру реабілітації (Початок. Продовження на с. 7)
 • 7. ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ (Продовження. Початок на с. 6) 7 СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ГОСПІТАЛЮ ПОРАДИ ЛІКАРЯ КОМАНДНА РОБОТА ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЩО ПРОВОКУЄ БІЛЬ У КОЛІНАХ? верхової їзди на іподромі надав кі- но-спортивний клуб «Black Horse». Двічі на місяць бійці відвідують заняття у міській гончарній майстер- ні. Волонтери організовують бійцям екскурсії по місту, відвідують солдат у госпіталі. Вже стало традицією, щочетверга об 11.00 в актовій залі заняття прово- дять майбутні вчителі - студенти Кре- менчуцького педагогічного коледжу ім. А. С. Макаренка. В інші дні тижня з 11.00 до 11.30 – кава-брейк у тій са- мій їдальні. О 14.00 – обід, під час якого пси- хологи проводять групову роботу з бійцями,спілкуються, діляться вра- женнями,підводять підсумки прове- деної роботи за день. Обговорюють плани роботи на на- ступний день. Після цього бійці денного перебу- вання ідуть додому. А пацієнти стаці- онарного лікування до 16.00 можуть відвідувати індивідуальні консульта- ції з психологами, тренажерний зал та інші заходи психологічної реабілі- тації: настільний теніс, шахи, шашки. Право на проходження реабілі- тації у Центрі має кожен боєць АТО, який визнаний учасником бойових дій або інвалідом війни. Для цього по- трібне направлення або безпосеред- нє звернення в Центр реабілітації. Корисну для бійців інформацію про роботу Центру реабілітації читай- те на сторінці у Фейсбуці – АТО Кре- менчуцький госпіталь. Незалежно від віку біль у колінах – це привід для турбо- ти. Можливо проблема не пов’язана з м’язами або суглоба- ми, що під’єднані до колінної чашечки. Але, у будь-якому ви- падку, організм сигналізує вам про те, що не все у нормі. Для ефективного і відчутного лікування потрібно знати не лише ознаки і симптоми, але й основні причини. Адже, знаючи їх, ви зможете попередити больову ситуацію у значній мірі. Основні причини болю в колінах: 1.Артроз. Найрозповсюдженіша причина болю у колі- нах. Існує більш ніж 100 різних форм артриту, ревматичних захворювань і недугів, пов’язаних з ним. Практично усі фор- ми артриту можуть впливати на здоров’я колін. Але найроз- повсюдженішими з них є остеоартрит і ревматоїдний артрит. Остеоартрит – при цьому захворюванні поступово зношується хрящ, а отже, структура кістки теж змінюється. Остеоартрит – може бути спричинений ушкодженнями і суг- лобах. Як правило, це захворювання розвивається у людей похилого віку. Якщо ж у вас була травма коліна або ж існує … форма цього розладу, то навіть у молодому віці можна за- хворіти на цей недуг. Ревматоїдний артрит – це аутоімунне захворювання, що може захопити будь-який суглоб в організмі людини, в тому числі і коліна. При ревматоїдному артриті ушко- джуються синовіальні оболонки суглоба, що спричиняє його запалення і може призвести до руйнування хряща і кістки, а у деяких випадках навіть м’язи, сухожилля і зв’язки. До інших розповсюджених форм артриту, що є причи- нами болю у колінах, відносяться: подагра, вовчак, псоріа- тичний артрит, реактивний артрит. 2.Бурсит. Бурса – це медичний термін, що означає си- новіальну сумку, в якій міститься рідина, що діє наче подуш- ка для суглобів, щоб захистити їх від ушкоджень. Якщо ви неодноразово падали або ж мали інші травми, це може спри- чинити подразнення бурси і в результаті отримаєте біль і набряк в області коліна. 3.Тенделіт. Ще одна причина болю у колінах. Тенделіт – це запалення сухожиль, що спричиняє біль під час бігу, стрибків чи швидкої ходи. Тенделіт колінного суглоба зда- тен збільшити ризики розривів крупних сухожиль. 4.Ушкодження меніска колінного суглоба. Мені- ск – хрящова прокладка, діюча як амортизатор для суглобів. Меніск, зазвичай, болить після різкого повороту коліна. Це спричиняє біль і набряк. 5.Розтяження. Раптовий біль у коліні під час виконан- ня будь-якого виду фізичного навантаження свідчить про те, що вочевидь ви перенапружили коліно. Це означає, що тканини коліна були розтягнуті. Щоб уникнути подібних розтяжок завжди слід розігріватися під час виконання фі- зичних вправ. Розім’яти ноги слід і після тренування чи ран- кової гімнастики. 6.Надмірна вага. Найрозповсюдженіша причина поя- ви болю у колінах. Зайві кілограми створюють дискомфорт і у рази збільшують навантаження на суглоби. Таке перена- вантаження збільшує ризик виникнення артрозу, адже при- скорює процес дегенерації хряща. 7.Невдалий вибір взуття. Мова йде, в основному, про жінок. Взуття на дуже високих підборах – це справжнє по- карання для їхніх колін. Занадто високі підбори провокують стиснення коліна, а це означає, що тривале перебування у такому взутті з часом сприяє погіршенню роботи суглоба і призводить до артрозу колінного суглоба. 8.Біль у тазостегновому суглобі або ногах. Якщо ви з певних причин відчуваєте біль у стегні або ногах, то під час ходіння починаєте кульгати, щоб не навантажувати суглоби, що болять. Хода змінюється і коліно перенавантажується, спричиняючи стрес. Це може бути причиною болю у колі- нах. 9.Відсутність гнучкості і м’язової сили. Слабкі ско- рочені м’язи надають набагато меншу підтримку для сугло- бів. Тому під час тренувань чи фізкультури не слід забувати про спеціальні вправи для зміцнення ніг. 10.Старі, колишні травми. Колишні травми коліна у майбутньому збільшують вірогідність появи болю у колінах. А тому слід уважно, перш ніж зробити крок, оглянути доріж- ку, стежку, яку обрали, щоб не впасти, щоб не спіткнутися, щоб не вивихнути суглоб, спричинивши травму і біль. Дмитро ПЕТРАЩУК, лікар ортопед-травматолог
 • 8. ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 8 СВЯТКОВИЙ ФОТОВЕРНІСАЖ ВІТАЄМО З МІЖНАРОДНИМ ЖІНОЧИМ
 • 9. ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 9 СВЯТКОВИЙ ФОТОВЕРНІСАЖ ДНЕМ – 8 БЕРЕЗНЯ, ЛЮБІ ЖІНКИ!
 • 10. ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 10 ПОРАДИ ЛІКАРЯ Сучасні лікарі мають можливість заглянути всередину тіла людини, не завдаючи шкоди, знайти причину хвороби, побачити та продемонстру- вати зображення ще ненародженої дитини. Все це стало можливим з по- явою методу ультразвукової діагнос- тики (УЗД). УЗД використовують для діагнос- тики захворювань, спостерігання за динамікою процесу, оцінювання ре- зультатів лікування. Метод працює за принципом ехолокації: відбитий ультразвуковий сигнал від неодно- рідних структур на екрані дисплею перетворюється на точку, що світить- ся. Таким чином, велика кількість та- ких точок перевтілюється на просто- рове двовимірне зображення. Висока інформативність, нешкід- ливість для пацієнта, можливість проведення динамічних спостере- жень та діагностично-лікувальних процедур зробили УЗД одним із ос- новних методів діагностики захво- рювань внутрішніх органів. Метод знаходиться в постійному розвитку, так як в ультразвукових діагностичних апаратах використо- вують все нові й нові технології, які дозволять отримати зображення все більшого ступеню роздільної здатно- сті. 1. УЗД черевної порожнини доз- воляє виявити камені, пухлини, скупчення рідини, новоутворення. Коли говорять про подібне дослі- дження, мають на увазі діагностику захворювань печінки, жовчного мі- хура, підшлункової залози, селезін- ки, зміни органів при гострих і хро- нічних запальних процесах, доброя- кісних і злоякісних новоутвореннях, аномаліях розвитку, посттравматич- них і післяопераційних станах тощо. 2. Обстеження органів сечостате- вої системи допомагає виявити за- хворювання нирок, сечового міхура, передміхурової залози, доброякісні та злоякісні процеси, вроджені вади розвитку. УЗ дослідження перед- міхурової залози для комплексної оцінки здоров’я чоловіка, згідно ре- комендацій Всесвітньої Організації охорони здоров’я, повинно проводи- тися із застосуванням спеціального датчика через пряму кишку. 3. УЗД — безпечний, безболісний та інформативний метод дослідження молочних залоз і щитоподібної залози. УЗД молоч- них залоз є цінним діагностичним доповненням до маммографії. Під час УЗД можуть бути виявлені вог- нищеві та дифузні захворювання молочних залоз. Інтерпретація отри- маного зображення дозволяє, кори- стуючись міжнародною класифіка- цією ВІRADS, відпрацювати тактику подальшого обстеження і лікування пацієнтів. Аналогічно, існують критерії THIRADS, якими користуються під час обстеження щитоподібної зало- зи. 4. УЗД у гінекології використо- вуються для діагностики маткової вагітності, позаматкової вагітності, вогнищевих або дифузних захворю- вань матки і придатків. Спираючись на отриману інформацію, роблять висновки щодо подальшого обсте- ження із застосуванням інших мето- дів (комп’ютерної томографії, маг- нітно-резонансної томографії тощо) розробляють тактику оперативного втручання або консервативного ліку- вання. 5. Ультразвукова діагностика в акушерстві абсолютно нешкідлива ні для вагітної, ні для її майбутньої дитини. Вона допомагає діагностува- ти фізіологічні показники розвитку, виявити уроджені вади або захворю- вання плоду, оцінити стан вагітної матки та плаценти. 7. Метод УЗД — самий пошире- ний метод візуалізації в педіатрії взагалі і особливо в неонатології, і є методом вибору для виявлення за- хворювань внутрішніх органів і вад розвитку у новонароджених. 8. Метод УЗД полягає в основі дослідження морфологічного та ди- намічного станів серця та судин. Він дозволяє не тільки дослідити «зов- нішній вигляд» серця та судин, а й прорахувати функціональні «здіб- ності» серця, швидкість кровотоку в різних судинах, оцінити тонус судин. В УЗД є іще багато різноманіт- них напрямків - це і дослідження щільності органів та різних тканин за допомогою метода еластографії, і дослідження структур мозку з вико- ристанням нейросонографії, і взяття зразків тканин - пункційна біопсія під УЗД- контролем,і більш інформа- тивне дослідження серця за допомо- гою стравохідного введення датчика, і ще багато інших. Нині стрімко на- бирає оберти використання 3D та 4D моделювання зображення під час УЗД. Таким чином, на сьогоднішній день ультразвукове дослідження - це високоінформативний і абсолютно безпечний метод дослідження, що легко переноситься усіма, без винят- ку, пацієнтами. Результати, отримані за допомогою УЗД апарату, стають вирішальним аргументом під час ви- значення і постановки діагнозу, при виборі тактики лікування багатьох захворювань. У нашому лікувальному закла- ді вам, за необхідності, дослідять за допомогою ультразвуку органи че- ревного і позачеревного просторів, щитоподібної залози, лімфатичних вузлів, суглобів, м’яких тканин, мо- лочних залоз. УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА Наталія ВАРШАВЕР, лікар-терапевт
 • 11. ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 11 ПОРАДИ ЛІКАРЯ ЗАГРОЗА ДЛЯ СУГЛОБІВ Дуже багато людей похилого віку страждають на артроз. Кожному слід знати про це захворювання, щоб ефективно з ним боротися. Артроз захоплює увесь суглоб, але розпочинає зі змін у хрящо- вій тканині. Внутрішньо суглобний хрящ виконує дві основні функції: забезпечує ковзання кісток відносно одна одної і зменшує тиск на поверх- ні кісток під час руху. Жоден матеріал, створений лю- диною, не володіє такою ж низькою силою тертя і такою ж високою здат- ністю пом’якшувати поштовхи. Але усе це стосується тільки здо- рового хряща. Якщо ж він починає руйнуватися, кістки рухаються від- носно одна одної важко і часто з болем. Навіть звичне для людини навантаження переноситься погано. Від цього страждають і поверхні кіст- ки, і суглобна капсула, і навколишні м’язи, і зв’язки. Проблеми у суглобі – наслідок порушення обміну речовин Частина кліток внутрішньо суг- лобного хряща руйнується постійно. Але паралельно синтезуються нові клітини. У молодих і здорових людей ці два процеси перебувають у рівно- вазі, тому стан хрящової тканини за- лишається стабільним. Поштовхом для розвитку артрозу стають зміни в обміні речовин, через які процеси руйнування починають переважати. Слугувати їх причиною може одномоментно травма або постійно підвищене навантаження на суглоб. Але найважливіший фактор ризику – вік. Після 50-55 років природним чином уповільнюється оновлення усіх клітин, і клітини хряща – не ви- ключення. До того ж організм почи- нає втрачати вологу. А так як хрящ на 80% складається з води, це при- зводить до зменшення його об’єму, зниження міцності і пружності. Важкість перебігу хвороби залежить від образу життя Артроз надзвичайно рідко діа- гностується у людей молодше з 30 років, відносно рідко у тих, кому менше 50 років, а от до 70 років він є практично у кожної людини. Але вираженість захворювання буває до- волі різною: у декого стан суглобів у 80 років кращий, ніж у декого в 40 років. Щоправда, інколи це зале- жить від генетики, але найважливі- шу роль відіграє спосіб життя. Що ж найважливіше? Фізична активність. Якщо вона надмірна, хрящ швидко руйнуєть- ся. Але малорухливий спосіб життя шкідливий. У хрящах суглобів не- має судин, а тому поживні речовини вони отримують з кровотоку у навко- лишніх тканинах. Якщо працюючи, ми в основному сидимо, а дозвілля проводимо на ди- вані, кровопостачання погіршується, хрящ недоотримує харчування і його клітини не можуть вчасно оновлюва- тися. Намагайтеся знайти навантажен- ня, яке буде адекватним для вас. Якість харчування Люди з надмірною вагою тіла частіше страждають артрозом. Ар- троз протікає в них більш склад- ніше. Атож уникайте надмірного вживання їжі, слідкуйте за калорій- ність свого харчування! При цьому надзвичайно важливо, щоб суглоби отримували усі необхідні речовини. Натомість, не потрібно змушувати себе виснажувати різними дієтами. Корисні продукти, багаті на сір- ку: яйця, рибу, бобові, цибуля, про- росла пшениця. Сірка є будівельним матеріалом для деяких структур хря- щової тканини, сприяє її своєчасно- му оновленню. Сьогодні сірку навіть додають у препарати для лікування артрозу, адже вона допомагає змен- шити біль і запалення. Турбота про загальний стан здоров’я Існує низка захворювань, що при- скорюють розвиток артрозу. У першу чергу це проблеми опорно-рухового апарату, через які на деякі суглоби збільшується навантаження. Напри- клад, плоскостопість і викривлення хребта. Друга категорія – стан, на фоні якого погіршується кровообіг. Наприклад, варикоз чи атероскле- роз. Можуть впливати на оновлення хряща захворювання щитоподібної залози і обміну речовин. Усі ці не- дуги слід обов’язково тримати під контролем. В цілому, чим більше ви турбуєтеся про загальне благополуч- чя власного організму, тим краще буде і стан суглобів. Біль у суглобі – це надзвичайно важливий, але не перший симптом Саме біль змушує пацієнта зверну- тися до лікаря. В міру розвитку захво- рювання біль збільшується: спочатку біль з’являється тільки надвечір або ж після фізичного навантаження і минає, після відпочинку. Згодом три- валість болю збільшується, вона збе- рігається і у спокої. Але перша ознака захворювання – це все ж таки не біль, а ранкова скованість у суглобі. Люди- на, прокинувшись, відзначає, що їй важко наступати на ногу, або є узяти до рук зубну щітку, або тримати пря- мою спину. Людина починає рухати- ся і упродовж півгодини дискомфорт зникає. Люди кажуть – «розходився, розходжуся і все гаразд». Але саме така картина характерна для ранніх стадій артрозу. Запам’ятайте! Чим раніше по- чати лікування, тим кращим буде ефект Якщо хрящ почав руйнуватися, повернути його у попередній стан – неможливо! Сучасна медици- на не має таких препаратів, на фоні прийому яких хрящ відростав по но- вому. Однак існують засоби, здатні зупинити руйнування хряща – це хондропротектори. Сьогодні їх при- значають усім, у кого діагностовано артроз. Зазвичай до складу таких препаратів входять речовини глю- козамін, хондроітин сульфат або їх комбінація. Вони блокують роботу ферментів, що руйнують клітини хряща, допомагають хрящу активні- ше утримувати вологу. Чим менше змін у суглобі встиг- ло відбутися до початку прийому хондропротекторів, тим кращим є прогноз. Майже усі пацієнти, які розпо- чали лікування на першій стадії, ча- стіш за все обходяться без знеболю- ваних і практично не змінюють свого способу життя. А отже, краще не затягуйте з візи- том до фахівця! Людмила ЛОБАНОВСЬКА, «Заслужений лікар України»
 • 12. ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 12 (Початок. Продовження на с. 13) «…Донечко, я тобі зібрала вузлик з речами і хлібом. Йди… Йди, доню… У тебе ще дві молодші сестри ростуть. Хто їх заміж візьме? Усі знають, що ти чотири роки була на фронті, по- ряд з військовими…» …Одного разу вночі розвідку боєм вела ціла рота. До світанку вона ві- дійшла, а з нейтральної полоси по- чувся стогін. Відходячи, солдати за- лишили пораненого. – Не ходи, вб’ють! – не пускали медсестру бійці, - Бачиш, уже сві- тає… Не послухалася, поповзла. Зна- йшла пораненого, тягла його воло- ком вісім годин поспіль, прив’язав- ши ременем до своєї руки. Приво- локла живого. Урятувала. Командир дізнався, оголосив згарячу п’ять діб арешту за самовільну відлучку. На- томість, заступник командира полку відреагував по-іншому: - Заслуговує нагороди за поря- тунок солдата! У дев’ятнадцять років у мене була медаль «За відвагу». У дев’ятнад- цять років я стала сивою, мов лунь. У дев’ятнадцять років в останнім бою були прострелені обидві легені, друга куля пройшла між двох хребців. Па- ралізувало ноги… Усі мене вважали вбитою… У дев’ятнадцять років… Але я виповзла з поля бою. Доповзла до палатки, де оперували. Мене урятували військові хірурги… А сьогодні у мене онука святкує дев’ятнадцятиріччя. Дивлюся я на неї і не вірю своїм очам. Дитя!.. *** І коли фашистський снайпер по- казався утретє, а це ж усього лише мить – покажеться, сховається, - я вирішила стріляти. Вирішила, аж раптом у голові думка: це ж людина, хоча й ворог, але ж людина, і у мене раптово почали дрижати руки, по усьому тілу пробігли дрижаки, озноб. З’явився якийсь страх… До мене іноді у вісні і зараз повер- тається те відчуття… Після фанерних мішеней стріля- ти у живу людину було дуже важко. Я ж його бачу в оптичний приціл, ясно бачу. Наче він близько, майже поруч… Усередині мене щось противить- ся… Щось не дає змоги прийняти рішення. Але я узяла себе у руки і на- тисла на спусковий гачок… Не одразу вийшло… Зовсім це не жіноча справа – не- навидіти і вбивати. Не наша… Потрібно було себе переконувати. Умовляти… *** …У ті роки дівчата рвалися на фронт добровільно, а боягуз сам вою- вати не піде. Це були сміливі, незви- чайні дівчата. Існує статистика: втра- ти серед медиків переднього краю були на другому місці після втрат у стрілецьких батальйонах. У піхоті. Що таке, наприклад, витягти пора- неного з поля бою? Ми піднялися в атаку, а нас фашисти почали косити з кулеметів. І батальйону не стало. Усі лежали на землі. Але не усі були вби- ті, було багато поранених. Фашисти б’ють, не припиняючи вогонь. Зовсім неочікувано для усіх з траншеї виска- кує спочатку одна медсестричка чи санітарка, потім – друга, третя… Вони починають перев’язувати і тягти поранених до своєї траншеї… Траплялося, що навіть фашисти були ошелешені від подиву. Годин до де- сяти вечора усі дівчата були важко поранені, а кожна уря- тувала максимум двох- трьох. Дівчат нагороджу- вали скупо, на початку війни нагородами не розкидалися. До того ж, витягти пораненого слід було обов’язково з його особистою зброєю. Бо перше питання, яке зада- вали у медсанбаті: - Де його зброя? На початку війни зброї не вистачало. Гвин- тівку, автомат, кулемет – усе це потрібно було тягти разом з пораненим. Бо можна було за це піти під трибунал… У сорок першому було видано наказ № 281 про представлення до нагороди за врятування життів сол- дат: за п’ятнадцять важкопоранених, винесених з поля бою разом з особи- стою зброєю – медаль «За бойові за- слуги», за урятування двадцяти п’я- ти воїнів – орден Червоної Зірки, за порятунок сорока – орден Червоного Прапора, за врятування вісімдесяти – орден Леніна… А, що означало урятувати під час бою хоча б одного солдата… Витягти його з-під куль… *** Людина, навіть, не усвідомлює, що коїлося у душах медсестер чи са- нітарів, якими ми тоді були… Таких наївних і таких щирих. З такою ві- рою!.. Коли наш командир полку отри- мав прапор і скомандував: - Полк, під прапор! На коліна! Усі ми відчували себе щасливими. Стоїмо навколішки і у кожної сльози на очах, через отаке потрясіння душі. Сьогоднішнє покоління у це про- сто не повірить… *** Під час мінометного обстрілу мене ураганною хвилею відкинуло до цегляної стінки. Втратила свідо- мість… Коли опритомніла, був уже вечір. Підвела голову, спробувала стиснути пальці – начебто рухаються, ледь- ледь продрала ліве око, підвелася і пішла до відділення усі в крові. У ко- ридорі зустріла нашу старшу сестру, вона не впізнала мене, запитала: - Хто ви? Звідки? Підійшла ближче, зойкнула і за- питала: - Де це тебе так довго носило, Ксеніє? Поранені голодні, а тебе не- має. Уривки зі спогадів жінок Великої Вітчизняної… ПРАВДА, ПРО ЯКУ НЕ МОЖНА БУЛО ГОВОРИТИ
 • 13. ТУРБОТА №3 (103) 8 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 13 (Продовження. Початок на с. 12) Уривки зі спогадів жінок Великої Вітчизняної… Мені швиденько перев’язали голову, ліву руку вище ліктя, і я по- дибала отримувати вечерю. В очах темніло, піт лився градом. Почала роздавати вечерю, впала, втративши свідомість. Знов допомогли опритом- ніти, але тільки й чула: - Давай! Швидше! І за мить знову: - Скоріш! Швидше повертайся! А за два дні у мене брали кров для важкопоранених… *** ... Ми ж на фронт пішли моло- денькими. Дівчатка. А я за війну на- віть підросла на десять сантиметрів. Матуся удома поміряла… *** ...У нашої матусі не було синів... А коли почалася осада Сталінграду, ми добровільно пішли на фронт. Усі разом. Уся родина: мама і п’ятеро до- нечок. Батько у той час вже воював... *** ... Мене мобілізували, бо я була лі- карем. Їхала з почуттям обов’язку. А мій тато був щасливий, що донька на фронті захищає Батьківщину. Бать- ко пішов у військкомат рано-вранці. Він пішов отримувати мій атестат і йшов рано-вранці спеціально, щоб усі в селі побачили, що його донька на фронті... *** ... Пам’ятаю, відпустили мене у звільнення. Перш ніж піти до тітки, я зайшла до крамниці. До війни дуже любила цукерки. Заходжу, кажу: - Дайте цукерок. Продавець дивиться на мене, мов на божевільну. Я не розуміла: що таке – карточки, що таке – блокада? Усі люди, які стояли у черзі, повер- нулися до мене, а у мене гвинтівка більша, ніж я. Коли нам їх видали, я подивилася і мені спало на думку: - Коли я доросту до цієї гвинтів- ки?.. Аж раптом уся черга стала проха- ти за мене: - Дайте їй цукерок! Виріжте у нас талони! І мені дали жменьку цу- керок... *** ... Я була вже на війні, коли в мене вперше трапилося... Наше... Жіно- че... Побачила у себе кров на нозі та як закричу: - Мене поранило якось! Разом зі мною у розвідці був фельдшер, чоловік поважного віку. Він підбіг до мене: - Куди поранило? – Не знаю куди! Але ж кров... Він по-батьківськи усміхнувся, відвів мене убік і розповів усе... Я «ходила у розвідку» після війни років п’ятнадцять. Щоночі. І снилося мені, що у мене заклинило автомат, що нас оточили... Прокидалася від того, що скреготіла зубами... Схо- плювалася і намагалася пригадати – де я? Ще на війні чи вже удома?.. *** ... Їхала я на фронт матеріаліст- кою. Атеїсткою. Радянською шко- ляркою-відмінницею, яку прекрасно навчали у школі. А там... Там я стала молитися... Одразу ж після першого бою під арт пострілами... Згодом по- чала молитися перед кожним боєм, читала свої молитви. Адже справжніх я не знала і Біблії навіть не бачила. Слова прості... Мої власні слова... Зміст був один, щоб я живою повер- нулася до мамусі і татка. Ніхто не ба- чив і не знав, як я молилася. Я – та- ємно. Крадькома молилася. Обереж- но. Адже, якби хтось дізнався... Ми тоді були зовсім інші. У ті роки жили зовсім інші люди. Ви – розумієте?.. *** ... Форми на фронтових медсестер не можна було напастися: завжди у крові. Мого першого пораненого за- пам’ятала на усе життя – старший лейтенант Белов. Пам’ятаю і остан- нього – Сергій Петрович Трохимов, сержант мінометного взводу. У семи десятому році він приїжджав до мене у гості. Донькам я показала його по- ранену голову, на який і сьогодні за- лишився великий шрам. А усього з-під вогню винесла чо- тириста вісімдесят одного поранено- го. Хтось із фронтових журналістів підрахував – цілий стрілецький ба- тальйон... Витягувала на собі чоловіків, які були удвічі, а то й втричі важчі за мене. А поранені вони ще важкіші. Його самого тягти, а ще й зброю, а коли на ньому шинель, чоботища... Звалиш собі на спину вісімдесят, а іноді й більше кілограмів і преш, мов віл... Покладеш біля фельдшерів і знов повзеш за наступним... І знову сімдесят-вісімдесят кілограмів... І так лише за одну атаку п’ять-шість... А в мені тоді було усього сорок вісім кі- лограмів – вага балерини. Нині вже й не віриться... *** ... А потім мене призначили ко- мандувати відділенням. Усе відді- лення – молодесенькі хлопчаки. Ми цілий день на катері. Катер неве- личкий, там немає ніяких гальюнів. Хлопцям можна і через борт справи- ти нужду та й усе. Ну, а як мені? Кіль- ка разів дотерпіла до того, що дове- лося стрибнути за борт і «плавати». Черговий кричить: - Старшина за бортом! Витягають. Начебто елементарна дрібниця... Але я потім довго лікува- лася через цю дрібницю... *** ... Я повернулася з війни зовсім сивою. Лише двадцять один рік, а я сива. У мене було важке поранення, контузія, я погано чула на одне вухо. Удома мене матінка зустріла слова- ми: - Я вірила у те, що ти прийдеш. Я за тебе молилася і удень, і вночі. ... А брат загинув на фронті. Мама плакала: - Нині однаково – народжуй дівча- ток і хлопчиків... ПРАВДА, ПРО ЯКУ НЕ МОЖНА БУЛО ГОВОРИТИ