Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Турбота 106

4,506 views

Published on

Газета Турбота №106

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Турбота 106

 1. 1. ВІТАЄМО З ДНЕМ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА! № 6 (106) 16 ЧЕРВНЯ 2017 року Міська інформаційно-аналітична, художньо-публіцистина газета Офіційне видання КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради Доброта - мова, якою німі можуть говорити і яку глухі можуть чути. ГаннаСвириденко,ВасильСвириденко,Людмила Лобановська–лікарігоспіталю,якімаютьмедичнийстаж більше50років,отрималинагороду«Завірністьпрофесії» Шановні медичні працівники ! Прийміть найщиріші вітання зі словами вдячності за вашу благородну працю. Споконвіку більше за скарби та всілякі надбання цінувалося здоров’я людини, а тому професії лікаря, медичної сестри завжди були найнеобхіднішими і найшановнішими. Саме для них завжди були, є і будуть актуальними такі поняття: доброта, гуманність благородність і професіоналізм. Ви даруєте людям найдорожче – здоров’я, віру та надію. З нагоди свята дякуємо усім працівникам охорони здоров’я за сумлінну і невтомну працю. Нехай сторицею повертається до вас добро, даро- ване людям. Нехай у ваших домівках завжди панують щастя і мир. Міцного здоров’я, благополуччя, добра і статків вам і вашим родинам! Тетяна ФОСТІЙ, голова профспілкового комітету госпіталю
 2. 2. ТУРБОТА №6 (106) 16 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ 2 КОЛОНКА РЕДАКТОРА ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА НАВЧАННЯ У ЛИТВІ Шановні працівники госпіталю! Шановні читачі! Вітаю вас із професійним святом — Днем медичного працівника. Із щирою вдячністю вклоняюся перед вашою благородною працею. У ваших руках — здо- ров’я ветеранів, воїнів АТО. Ви слугуєте пацієнтам кожен день. Ви лікуєте ве- теранів, переживаєте разом з ними кожну хвилину хвороби, даруєте надію на одужання. Ваша професія сповнена благородної місії, служіння в ім’я інших та відданості своїй справі. На вас лежить велика відповідальність за здоров’я лю- дей. Тож нехай усі зусилля повертаються до вас сторицею. Сьогодні медицина стоїть на шляху великих прогресивних змін. Усвідомлюючи необхідність збере- ження і подовження життя і довголіття, визначено низку напрямків ефективного розвитку медичної галузі. Ми відкриті до діалогу, адже лише об’єднавши зусилля, ми зможемо досягти головного — підтримати здоров’я ветеранів, зробити їх щасливішими, поліпшити стан охорони здоров’я у госпіталі, гарантуючи ветеранам і воїнам АТО отримання якісних медичних послуг. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, спокою і достатку, радості у кожній миті буття, світлої долі, успіхів і подальших професійних здобутків! Микола ЛИТВИНЕНКО, головний редактор Шановні співробітники редакції офіційного видання госпіталю - газети «Турбота»! Щиро вітаємо вас з професійним святом – Днем журналіста! Ви докладаєте чимало зусиль, щоб наша газета була цікава і піз- навальна. Ваші статті змушують нас бути серйозними і всміхатися. Кожен місяць ми очікуємо нашу газету. За останній час вона стала дуже гарною, а поради лікарів наші пацієнти частенько ксерокопію- ють для своїх знайомих і рідних. Ми вітаємо головного редактора М. Литвиненка і редакцію газети з відзначенням вашої праці Почесною грамотою Секретаріату Наці- ональної спілки журналістів України! Нехай удача завжди буде з вами у нелегкій журналістській роботі! Зі святом Вас! Тетяна ФОСТІЙ, голова профспілкового комітету госпіталю 17 березня завершився черговий етап спеціалізованихнавчаньзаМіждержавним проектом «Допомога східним областям Українишляхомреформуваннясекторапси- хосоціальноїреабілітації»(Литва-Україна). Навчання відбувалося на базі Центру психічногоздоров’я«Vasaros»(м.Вільнюс, Литва). До навчань були залучені фа- хівціКременчуцькогообласногогоспіталю для ветеранів війни і Дніпропетровського військового госпіталю. Цей важливий про- екттривавзлистопада2015р.поберезень 2017 р. Головнаметапроекту:створеннянових сучасних і ефективних служб у секторі психосоціальної реабілітації. Лекції і практичні заняття проводили провідні фахівці Литви у сфері психічного здо- ров’я і психосоціальної реабілітації, на чолі з директором центру психічного здоров’я міста Вільнюс Марті- насом Марцінкявічусом. До групи лекторів входили: Дайва Ка- лантене,старшийадміністраторзадогля- домвідділенняпсихосоціальноїреабілітації; Ян Хілбіг, завідувач відділенням реабіліта- ції;РассаДумбляускене,керівникмедичного аудиту Каунаської лікарні; Альгімантас Ляуседас, директор психіатричної лікарні м. Рокішкіс; Тамара Кунтелія-Плеске, засновник відділення кризової інтервенції; Еміліс Субата, доцент; Тадеуш Пальоніс, фахівець ерготерапевт. Мизалюбкисерйознопереймалидосвід цих знаних у Європі професіоналів, демон- стрували наші здобутки, які з’явилися саме завдяки навчанню за цим проектом. Четверофахівцівнашогогоспіталю,на чолі з начальником - Миколою Микола- йовичем Литвиненком вже навчалися, і за- гальнимизусиллямидосяглиосновноїмети проекту: створили нові служби – Центр реабілітаціїпритерапевтичномувідділенні, мультидисциплінарну команду однодумців цього Центру. Варто відзначити, що саме роботу КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради литовські колеги ставили за приклад для інших груп. Тож, з упевненістю можу сказати, що Центр реабілітації, як спеціалізований фаховий підрозділ психосоціальної реа- білітації у нашому госпіталі працює на досить високому рівні, і повністю відпо- відає загальноприйнятим європейським стандартам. Володимир СКРИПКА, фахівець з реабілітації
 3. 3. ТУРБОТА №6 (106) 16 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ VІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» 3 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ Наталія ВАРШАВЕР, лікар-терапевт Наталія ВАРШАВЕР, лікар-терапевт 25- 27 квітня 2017 року в Києві відбувся VІ Міжнародний медич- ний конгрес «Впровадження су- часних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я Укра- їни». Паралельно відбувався VІІІ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині - здоров’я нації» – міжнародна професійна платформа для обміну досвідом і підвищення кваліфікації, що об’єд- нує потужну науково-практичну програму і найбільші в Україні спе- ціалізовані виставки останніх до- сягнень ринку охорони здоров’я і фармацевтики. Для медичних працівників, дійсно, - це була казка! Фахові лек- ції, семінари, майстер-класи відбу- валися одночасно у 13 лекційних аудиторіях! Фахівці будь-якої спеці- альності могли з користю відвідати ці заходи і отримати інформацію на тему, яка зацікавила. Наприклад, мені, лікарю-тера- певту, найбільше сподобались лек- ції про новий напрямок у лікуванні глобальної проблеми сучасності ожиріння - аліментарну ліпосак- цію, тобто, лікування спеціально створеною білковою дієтою. Дана методика дозволяє знизити вагу на 7-10% від початкової упродовж трьох тижнів без будь-якої шкоди здоров’ю. Цікавими виявились но- вітні підходи до лікування борелі- озу - хвороби, яка може виникнути після укусу кліща. У секції ультразвукової діагнос- тики також було багато цікаво- го: доповіді про новітні підходи до обстеження щ и т о п о д і б н о ї залози, принци- пи застосування еластографії для диференціальної діагностики різ- номанітних ново- утворень печінки, молочних і щито- подібної залоз. Не можли- во оминути ви- ставку медичного обладнання. Це справжній рай для медичних працівників! Тут було майже все: починаючи від найпростішого ла- бораторного обладнання до най- сучасніших комп’ютерних і маг- ніторезонансних томографів, від портативних засобів для надання невідкладної медичної допомоги у непристосованих умовах до надсу- часного укомплектованих машин швидкої допомоги. Досить значну частину експозиції зайняла вистав- ка реабілітаційних засобів: сучас- ні протезні засоби, функціональні ліжка, автоматизовані крісла на колесах. На виставці був представ- лений медичний туризм. Найкращі медичні фахівці із Польщі, Чехії, Чорногорії запрошували на ліку- вання і медичну реабілітацію укра- їнських пацієнтів, а лікарів - на нав- чання і стажування. Відвідавши цей захід, виникає єдине бажання, щоб ця казка скорі- ше стала дійсністю, а всі ми - і ме- дичні працівники, і пацієнти стали головними дійовими особами у ній. Цей форум вже давно визнано авторитетною плат- формою, що об’єд- нує керівників галу- зі охорони здоров’я, науковців, лікарів різних спеціальнос- тей, інвесторів, ви- робників, представ- ників і дистриб’ю- торів медичного і лабораторного обладнання, інстру- ментарію, повного спектра товарів ме- дичного призна- чення, фармаце- втичної продукції - усіх представників медичної спільноти України і Європей- ського Союзу.
 4. 4. ТУРБОТА №6 (106) 16 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ 4 ПОРАДИ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ НЕФРИТ: ПРИЧИНИ, ЛІКУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА Про що нам розповідає кров? Аналізкровікоженпацієнтздаєпри будь-якому захворювані. Для отриман- ня правильних показників, кров на ана- ліз, особливо розгорнутий, слід здавати натщесерце. Краще за все здавати кров на аналіз після невеличкого відпочин- ку, уранці, до снідання. Показники загального аналізу: 1. Гемоглобін (Hb) – пігмент кро- ві, що міститься в еритроцитах. Його головна функція – транспортування кисню від легенів до тканин і виведення з організму СО2. Нормальні показники для мужчин – 130-160 г/л, для жінок – 120-140 г/л. якщо гемоглобін зниже- ний, це свідчить про можливу анемію, крововтрату або ж приховану внутріш- ню кровотечу або ураження внутрішніх органів. Підвищення гемоглобіну спо- стерігається при хворобах крові і деяких видах серцевої недостатності. 2. Еритроцити – це червоні кров’яні тільця, що містять гемоглобін. Нормальні показники у мужчин – 4.0- 5.1*10 у 12-м ступені/л, у жінок – 3.7- 4.7*10 у 12-м ступені/л. перенасиченість еритроцитів буває у здорових людей на великій висоті у горах, а також при пороці серця, хворобах бронхів, легень, нирок і печінки. Іноді це свідчить про перенасиченість стероїдних гормонів в організмі людини. Недостатність ери- троцитів свідчить про анемію, гостру крововтрату,хронічнізапальніпроцеси. 3. Лейкоцити – білі кров’яні тіль- ця. Вони продукуються у кістровому мозкуілімфатичнихвузлахізахищають організм від зовнішніх впливів. Горма для усіх – 4.0-9.0 × 10 у 9-м ступені/л. Надмірна кількість лейкоцитів свід- чить про наявність інфекції і запаленні. Велика кількість лейкоцитів буває за різних обставин, іноді не повязаних із хворобами. Вони можуть «підскочити» від фізичного напруження, стресу чи вагітності. Але буває, що лейкоцитоз пов’язаний із захво- рюваннями, а саме: бактеріальними інфекціями; запальними процесами; алергічними реакціями; лейкозами; прийомом гормональних препаратів, а також деяких серцевих прпаратів типу дигоксину. Недостатня кількість лей- коцитів – лейкопенія – може свідчити про вірусні інфекції (грип) або прийом деяких ліків, наприклад, анальгетиків, протисудинних. 4. Тромбоцити – клітини, що забезпечують сгортання крові, беруть участь в утворені тромбів. Нормальна кількість – 180-320*10 у 9-м ступені/л. Якщо тромбоцитів більше за норму, можливий туберкульоз, виразковий коліт, цироз печінки тощо. Такий же стан буває у післяопераційному періо- ді,атакожпривживаннігормональних препаратів. Зниження кількості тром- боцитів трапляється при дії алкоголю, отруєнні важкими металами, хворобах крові, нирковій недостатності, захво- рюваннях печінки, селезінки, гормо- нальних порушеннях, а також при дії деяких ліків: антибіотиків, сечогінних, дигоксину, нітрогліцерину, гормонів. 5. ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів. Це показник протікання хвороби. Зазвичай, ШОЕ збільшуєть- ся на 2-4 за добу захворювання, а піка досягає у період видужання. Норма для мужчин – 2-10 мм/год., 2-15 мм/ год. Підвищені показники бувають при інфекціях, запаленнях, анемії, хворобах нирок, гормональних пору- шеннях, шоці від травм і операцій, під час вагітності, у післяродовий період, під час місячних. Натомість, знижен- ня спостерігається за умови недостат- ності кровообігу, анафілактичному шоці. 6. Глюкоза (цукор) крові – її кон- центрація у здоровому організмі має бути 3,5-6,5 ммоль/л. надмірна кіль- кість глюкози свідчить про недостатнє і нерегулярне харчування, гормональ- ні захворювання, а низька кількість – про цукровий діабет. 7. Загальний білок – його нор- ма 60-80 г./л. При погіршенні роботи печінки, нирок, при недоїданні – зни- жується. Таке часто трапляється після жорстких дієт. 8. Загальний білірубін – має бути не вище 20,5 ммоль/л. Він інди- катор роботи печінки. При гепатитах, жовчнокамяної хвороби або при руй- нуванні еритроцитів білірубін підви- щується. 9. Креатінін – відповідає за ваші нирки. Його нормальна концентрація 0,18 ммоль/л. Підвищення норми – ознака ниркової недостатності, якщо не сягає норми – слід підвищувати імунітет. Нефрит - це запальне захворювання нирок, що має двосторонній характер. Під час перебігу хвороби уражаються ниркові клубочки, чашеч- ки, канальці і балії. Медики класифікують неф- рит з локалізації запального процесу, а також по тяжкості захворювання. Нефрит найчастіше зустрічається у дітей і молодих чоловіків. Роз- різняютьгломерулонефрит,пієлонефрит,інтер- стиціальний нефрит, спадковий і променевий види нефриту. Причиною виникнення нефриту може стати гостре захворювання (ГРВІ, грип, скарла- тина, ангіна та інші хвороби), хронічний осере- док інфекції (наприклад, не запломбовані зуби, хронічний тонзиліт). Нефрит розвивається че- рез 10 - 20 діб після виникнення гострого захво- рювання. Виникненню нефриту може сприяти слабкість організму після боротьби з інфекцією, нестача певних вітамінів, перевтома. Крім того, спровокувати захворювання може переохоло- дження, причому як загальне, так і окремих частин організму. Внаслідок переохолодження погіршується кровопостачання нирок, що спри- яє розвитку в них запального процесу. Первинними скаргами хворих нефритом є стомлення, зниження апетиту, головні болі, іноді тупі болі в області попереку. У разі гострого перебігу хвороби виникає набряклість і неве- лике підвищення температури тіла. Шкіра стає блідою, особливо це стосується шкіри обличчя. Зменшення виділення сечі - ще один пошире- ний симптом нефриту. Сеча, зазвичай, каламут- на або з червонуватим відтінком. Для постановки діагнозу, для вибору адек- ватної методики лікування необхідно професій- но обстежитися фахівцями. Основні методи діагностики: збір анамнезу; аналіз сечі; біохімічний аналіз крові; ультразву- кове дослідження нирок (УЗД нирок). У залежності від характеру і форм запально- го процесу в нирках підбирають необхідне ліку- вання. Якщо нефрит характеризується гострим перебігом, необхідно дотримуватися суворого постільного режиму, а також спеціальної дієти, що обмежує прийом рідини. Крім того, призна- чається антибактеріальна терапія (гентаміцин, пеніцилін, кефзол, цепорін і подібні препарати). Залежновідтяжкостіпроцесулікаремобираєть- ся необхідна інтенсивність лікування антибіоти- ками. Якщо консервативний підхід у лікуванні не дає значних результатів, використовують хірургічне втручання, що передбачає декапсу- ляцію нирок, розтин гнійників, що утворилися. Успішністькурсулікуваннябагатоучомуза- лежить від повноти дотримання всіх лікарських рекомендацій. Відсутність необхідної терапії та нехтування порадами уролога може призвести до ниркової недостатності. Профілактика нефриту передбачає повне і своєчасне лікування інфекційних і хронічних захворювань. Крім того, важливу роль відіграє загальне загартовування організму і ведення здорового способу життя. Олександр ГОНЧАРОВ, лікар-уролог Людмила ГОРБ, завідувачка клінічно - діагностичної лабораторії
 5. 5. ТУРБОТА №6 (106) 16 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ 5 ПОРАДИ ЛІКАРЯ ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ГОЛОВНОГО БОЛЮ Мабуть, немає такої людини, у якої хоча б одного разу не боліла голова. Більшість людей ставить- ся до головного болю без особли- вої тривоги. Але слід знати, що у деяких випадках головний біль може бути симптомом серйозних захворювань. За сучасною класифікацією, до головного болю відносять і такі скарги, як почуття дискомфор- ту, нудота, відчуття розпирання у черепній коробці. Сьогодні ліка- рі нараховують майже 100 тисяч причин головного болю. Мігрень – хвороба переважно жіноча. Представниці прекрасної половини людства страждають нею у 2-3 рази частіш за чоловіків, що більшість фахівців пов’язують з особливостями гормональної, ендокринної та імунної систем жіночого організму. Лікарі давно звернули увагу на тісний взаємо- зв’язок приступу мігрені з певною фазою менструального циклу. Характерні ознаки: подіб- на нападам течія, односторон- ня локалізація (у лівій чи правій половині голови), часто супро- воджується нудотою (аж до блювоти), світлобоязню. Друга характерна ознака – наявність так званої аури (передвісника приступу) у вигляді певних запа- хів, порушення зору (виблискуючі точки, зигзаги, іскри з очей). До- сягнувши свого апогею, больовий приступ, що може тривати до трьох діб, поступово згасає. Але через певний час може поверну- тися знову. Чи варто тривожитися? Мігрень не створює небезпеку, але може істотно знизити якість життя. Саме тому необхідно об- стежитися у лікаря-невролога (невропатолога), який за необхід- ності призначить антимігренозні препарати. При мігренозному го- ловному болю звичні анальгети- ки не діють. Для їх усунення існує спеціальний клас препаратів – триптани. Головний біль напружен- ня Частіш за все головний біль напруження зумовлений спаз- мом м’язів черепа, шиї, скальпу у результаті м’язового напружен- ня, стресу, тривалої роботи за комп’ютером у вимушеній позі. Характерні ознаки: присту- поподібний перебіг болю. Біль ча- стіш за все локалізується в області тімені і волосистої частини голови (потилиця). Головний біль може тривати довго. Чи варто тривожитися? Як і мігрень, головний біль на- пруження не небезпечний. Поз- бавитися від неї можна, прийня- ти знеболювальне (нестероїдний протизапальний препарат), а у подальшому намагатися уникати факторів, що провокують такий біль. Захворювання шийного відділу хребта Головний біль – досить частий супутник остеохондрозу та інших захворювань і травм хребта. Характерні ознаки: у цьому випадку болі стягують, давлять, а іноді болі смикаючі, пекучі і ло- калізуються в області потилиці. Вони нагадують або невралгію, або головний біль напруження. Чи варто тривожитися? Безпосередньої небезпеки такі головні болі не мають. Але розі- братися у їхній причині все ж не завадить. Для цього доведеться зробити рентгенографію шийного відділу хребта, а за необхідності комп’ютерну томографію голов- ного мозку, електроенцефалогра- му. Крім нестероїдних протиза- пальних препаратів для лікування цього виду головного болю може знадобитися масаж, голково- рефлексна і мануальна терапія. Гіпертонічна хвороба Такий головний біль має су- динний характер і виникає при підвищеному артеріальному тис- ку. Характерні ознаки: це дав- лячі, розпираючі болі в області потилиці. Чи варто тривожитися? Тривожитися варто лише сто- совно нестабільного артеріального тиску. Щойно ви його нормалізує- те, головний біль мине. Пухлина головного мозку, інсульт За наявності вже описаних симптомів, а також інших станів, що загрожують життю (гематома, аневризма, важка черепно-мозко- ва травма). Характерні ознаки: інтен- сивний головний біль виникає миттєво. Нерідко він супроводжу- ється втратою орієнтації, порушен- ням зору, мови, нудотою, блюво- тою. Чи варто тривожитися? Безумовно варто! Адже такий приступ може закінчитися або тим, що хворий загине, або його інвалі- дизацією. Саме тому, слід якомога швидше викликати швидку медич- ну допомогу, навівши симптоми. Не можна приймати ніяких знебо- лювальних препаратів до приїзду лікаря, крім нестероїдних проти- запальних препаратів (особливо аспірин, що може спровокувати внутрішньочерепну кровотечу). Захворювання внутрішніх органів Дуже часто головний біль вини- кає при захворюванні жовчовивід- них шляхів, а також у хворих з ни- рковою недостатністю, цукровим діабетом. Характерні ознаки: біль, як правило, в області лоба, правого ока, може бути пульсуючим або постійним, тупим. Чи варто тривожитися? Через головний біль не варто. Але слід лікувати їх причину. Інфекційні захворювання Головний біль при грипі, ОРЗІ та інших інфекційних небезпечних захворюваннях. Характерні ознаки: силь- ний розпираючий біль, спричи- нений роздратуванням мозкових оболонок, які набрякають у відпо- відь на запалення. Можуть супро- воджуватися високою температу- рою, нудотою, світлобоязню. Чи варто тривожитися? Хвилюватися варто лише у тому випадку, якщо головний біль виникає гостро, супроводжуєть- ся нудотою і блювотою. У цьому випадку слід викликати швидку медичну допомогу, бо цей біль можу бути симптомом менінгіту. Валентина КАПУСТА, лікар-невропатолог
 6. 6. ТУРБОТА №6 (106) 16 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ 6 ПОРАДИ ЛІКАРЯ КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛУНИЦІ Розпочався сезон полуни- ці. А чи знаєте ви, як впливає ця смачна ароматна ягода на ваше здоров’я?  Полуницяпосілагіднемісцеухар- човій промисловості, косметології, народній медицині. Завдяки своєму складу вона володіє протизапальни- ми і антимікробними властивостя- ми, надає загальну оздоровчу дію на організм, допомагає нормалізувати обмін речовин і налагодити роботу внутрішніх органів. Склад полуниці Речовини, що входять до складу полуниці, наділяють її унікальними харчовими і цілющими властивос- тями. Ця ягода на 85% складається з води. У решті її складу входять саха- рид, вітамін С, вітаміни групи В, каро- тин, фолієва кислота, калій, кальцій, фосфор, магній, натрій, залізо, цинк. Крім того, полуниця містить орга- нічні кислоти (яблучну і саліцилову), клітковину, пектини. Полуниця має низькукалорійність.У100гцієїягоди міститься лише 30,7 ккал. Чим корисна полуниця? Засіб для боротьби з авітамі- нозом Після зимово-весняного періоду багатьом знайома проблема нестачі вітамінів. Регулярно вживаючи полу- ницю у сезон цієї ягоди, ви поповните організм вітаміном С, який необхід- ний для зміцнення імунітету. Фолієва кислота (вітамін В9), якою також ба- гата полуниця, необхідна для профі- лактики серцево-судинних і шкірних захворювань. Полуниця покращує обмін речовин Вітамінний склад, фруктові кис- лоти і вуглеводи, які не напружують інсулярного апарату підшлункової залози, сприяють поліпшенню обмін- них процесів в організмі, тим самим, відбувається його омолодження. Полуниця нормалізує роботу кишечника і очищає організм Будучи джерелом полісахаридів і органічних кислот, полуниця спри- яє нормалізації складу мікрофлори кишечника. Вона допомагає зв’язати і вивести з організму токсини, важкі метали. Пектин, який міститься в ній ефективно діє проти закрепів. Полуниця до- помагає схуднути Полуниця спри- яє розщепленню жирів і нормалізує рівень цукру у крові. Ця ягода — низь- кокалорійний продукт, який підхо- дить для розвантажувальних днів. Полуниця оздоровлює серце- во-судинну систему За рахунок вмісту саліцилової кис- лоти полуниця сприяє розрідженню крові і запобігає утворенню згустків. Завдяки цьому знижується наван- таження на серце. Вітамін С, калій, клітковина і поліфеноли пригнічують всмоктування холестерину в кишеч- нику, що теж важливо для нормаль- ної роботи судин. Полуниця - м’який потогін- ний і жарознижуючий засіб Цими властивостями полуниця теж володіє завдяки вмісту саліцило- вої кислоти, тому може використову- ватися під час простудних і вірусних захворювань для зниження темпера- тури тіла. Полуниця покращує настрій і загальний тонус Ароматичні речовини, що міс- тяться в полуниці, стимулюють ви- вільнення серотоніну, тим самим, покращуючи настрій. А антиоксидант фізетін покращує пам’ять і розумову діяльність. Полуниця здійснює профі- лактику і лікування захворю- вань щитовидної залози Полуниця позитивно впливає на обмінні процеси йоду. Полуниця впливає на статеву сферу Цинк, що міститься в ягодах, впливає на гормон тестостерон, що регулює статевий потяг. Сприятли- во на статевій функції позначається і вміст в полуниці антиоксидантів. Користь суниці для шкіри Натуральні косметичні маски, приготовані на основі полуниці, відбі- люють шкіру, роблять її еластичною, допомагають позбутися прищів зав- дяки антисептичним властивостям, володіє відлущувальною дією. «Зворотній бік» полуниці Щоб корисна ягода не перетвори- лася на шкідливу, не варто поспіша- ти наїдатися перших полуниць, які з’явилися на ринку наприкінці весни. Перші ягоди часто оброблені хіміч- ними речовинами, що прискорили їх дозрівання. Краще дочекатися се- зону природного дозрівання полуни- ці. Важливо пам’ятати, що в ягодах полуниці можуть бути яйця глистів. Вони потрапляють на листя і ягоди з фекальних добрив, якими обробляли землю. Щоб не заразитися гельмінта- ми, ретельно мийте ягоди і обдайте їх окропом: яйця глистів гинуть при ви- соких температурах. Кому потрібно бути обереж- ним з полуницею Незважаючи на безліч корисних властивостей, якими володіє полуни- ця, деяким людям все ж варто обме- жити її вживання, або взагалі від неї відмовитися. Насамперед, потрібно пам’ятати, що полуниця належить до продук- тів-алергенів. Алергікам, маленьким дітям і вагітним жінкам потрібно з обережністю ставитися до цієї ягоди. Полуниця може погіршити стан тих, хто страждає виразковою хворобою або гастритами, оскільки насіння цієї ягоди і кислоти, що містяться в ній подразнюють слизову шлунка. При хворобах суглобів допускається їсти полуницю в обмеженій кількості, адже вона може стати причиною по- силення подагричних болів. Тим, хто приймає антигіпертен- зивні препарати на основі енала- прилу, теж варто бути обережним з полуницею. Вміщені в ній речовини у поєднанні з ліками збільшують на- вантаження на нирки. Сезон полуниці короткий. Щоб ласувати цією ягодою з користю для здоров’яякможнадовше,їїможназа- морозити або засушити. Людмила ЛИТВИНЕНКО, лікар-терапевт
 7. 7. ТУРБОТА №6 (106) 16 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ Цього року День Трійці святкували 4 червня. Воно відзначалося три дні: неділя, понеділок і вівторок. У неділю у православ- них храмах виконувалась одна з найбільш урочистих і красивих служб у році. Всі три святкові дні в церквах читають молебні і по- минають померлих предків. Є на Трійцю традиція, яку дотримуєть- ся вже не одне покоління. П’ятидесятни- ця – ще одна назва свята Трійці – нагадує людям, про те, що потрібно за традицією прикрасити будинки гілками, травою і кві- тами. Зелень символізує у народній тради- ції на Трійцю життя, а після засохлі гілки прийнято спалювати. Але найголовніша прикраса на Трійцю – це березові гілки, які кладуть на вікна у будинку. Березу вва- жають символом чистоти, непорочності, її здавна називали знаком відображенням наближення літа, тому вона давно стала частиною традицій свята Трійця. Усі віруючі обов’язково відвідують цер- кву. Польовими квітами і гілками прикра- шають не лише житло, а й підлогу храму, в якому читають молитви і славлять Бога. У вихідний день можна виїхати на при- роду для пікніка, а можна зібратися усією родиною за великим столом – ніяких обме- жень в їжі у цей день немає. На Трійцю не бажано виконувати фі- зичну роботу, прибирати будинок, шити або затівати велике прання. Подібна діяль- ність не є гріховною, але вважається, що по- бутова метушня не повинна відволікати нас від головної суті свята. У церкві відбуваються святкові служби. Неможна ходити на цвинтар, варто ходити до церкви, а на кладовища – у спеціальні поминальні дні. Раніше цього дня влаштовували масо- ві гуляння. Молодь співала пісні, водила хороводи, розпалювали багаття і навіть га- дала. Юнаки з усією серйозністю, вибирали собі наречених. Дівчатка теж могли вибра- ти собі нареченого. Для цього всі незаміжні дівчата плели вінки на зелені свята і одяга- ли їх на голову того юнака чи парубка, хто був їм до вподоби. Такий обряд вважався свого роду заручинами. Ворожіння відбувалися у формі гри і влаштовувалися біля водойм. Дівчата пле- ли вінки на зелені свята і кидали їх у річку. Чий вінок далі попливе, та дівчина найш- видше вийде заміж. Часто таке передба- чення збувалося, тому наступні покоління дівчат виконували ті ж обряди на Трійцю. На Трійцю по погоді можна зробити прогноз наперед. Якщо цього дня іде дощ - літо буде врожайним, грибним і теплим. Поганою прикметою на П’ятидесятницю вважають жарку погоду, літо може бути по- сушливим. 7 СВЯТА ТРІЙЦЯ: ТРАДИЦІЇ, ЗВИЧАЇ, ОБРЯДИ, НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Як доводить практика, літні люди, ті яким за шістдесят, теж потребують захисту, і це не зважаючи на той факт, що найчасті- ше вони, на відміну від дітей, мають бага- тий досвід, відмінні професійні навички і мудрість, якої ще не вистачає підростаючо- му поколінню. І все ж, за інших, здавалося б рівних умовах, вони піддаються дискри- мінації за віковою ознакою, часто опиня- ючись за межею бідності, у злиднях і не затребувані суспільством по справедливості і набутої вікової гідності. Почастішали ви- падки зловживань щодо літніх людей. У похилому віці прийнято підбивати підсумки прожитих минулих років. Але життя не закінчилося, кожен день прино- сить все нові й нові враження. І сприйма- ється новий день як цілий всесвіт, здатний дарувати різні емоції. Цінність кожної хви- лини життя набуває особливого значення і смаку. З роками люди стають мудрішими, розсудливішими. Маючи неабиякий досвід, можуть дати пораду молодим. Наше старше покоління - золотий фонд, скарбниця досвіду і знань, і, можли- во, це і є саме той скарб, що шукає і аж ніяк не може знайти Україна, щоб стати замож- ною і щасливою державою. Те, як суспільство ставиться до своїх лю- дей похилого віку, безпосередньо впливає на стабільність і процвітання всього соціу- му. Шанобливе і соціально відповідальне ставлення до стареньких - запорука і гаран- тія благополуччя для тих, хто так чи інакше стане на їх місце у найближчих і наступних роках, не слід про це забувати! 15 ЧЕРВНЯ - ДЕНЬ ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 22 червня 1941 р. війська гітлерівської Німеччини віроломно вторглися на те- риторію Радянського Союзу, порушивши Договір про ненапад. Почалась Велика Ві- тчизняна війна. - Цей нечуваний напад на нашу краї- ну немає прикладів віроломства в історії цивілізованих народів, - трагічна звістка, що пролунала у виступі по радіо наркома закордонних справ СРСР В. Молотова, роз- колола історію нашої країни на три епохи: довоєнну, воєнну й повоєнну. У німецького командування був розро- блений план «Барбаросса» — план «бли- скавичної війни»: розгром Червоної Армії мав відбутися за 6-7 тижнів. Група армій «Північ» завдала удару в напрямку Ленін- града (сьогодні — Санкт-Петербург), група армій «Центр» — в напрямку Мінськ-Мо- сква, група армій «Південь» — вдарила в напрямку Києва. Берлінське радіо уро- чисто повідомило всьому світові, що кон- центрація військ на радянсько-німецько- му кордоні є «найбільшою за всю історію людства». «Дуже важливе місце в планах німець- кого командування відводилося загар- банню в найкоротші строки України з її величезними сировинними ресурсами та родючими землями. На окупованих укра- їнських територіях фашисти встановили «новий порядок». Згідно з планом «Ост», Україна розглядалась як «лебенсраум» — життєвий простір для німецького народу. Наша країна призначалася для по- стачання продуктів і сировини «новій Європі». Народи, які населяли окуповану Україну, підлягали знищенню або висе- ленню, а та частина, корінного населення, яка б вижила, мала перетворитися на ра- бів. Після закінчення війни на захопленій землі передбачалося переселити 8-9 млн. німецьких колоністів. Але ворог зустрів неочікуваний відчай- душний опір. Проти нацистського режиму розгорнулася партизанська та підпільна бо- ротьба, виник Рух Опору. ...З метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, їх подвигу та жертовно- сті ... на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Зброй- них Сил і жертв нацистських пересліду- вань... 22 червня відзначається у нашій кра- їні як День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Всі, хто став для нас прикладом безза- вітної любові до Вітчизни і свого народу, незламної волі і героїзму, живуть у вдячній пам’яті народів. Це пам’ять про подвиги, здійснені на полях боїв з агресором, пам’ять про тих, хто вершив історію, прийняв смерть заради Перемоги, заради Батьків- щини, заради майбут- нього. Повага й шана до них передаються з покоління в покоління. 22 червня - ДЕНЬ СКОРБОТИ І ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
 8. 8. ТУРБОТА №6 (106) 16 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ 88 Джумабой БОБОХОНОВ, лікар-терапевт ОБЕРЕЖНО! СПАЛАХ ІНФЕКЦІЇ У 2017 році в Україні виник спалах захворюваності на ботулізм. Ботулізм - досить важке захворювання токси- ко-інфекційного характеру, особливості перебігу якого призводять до ураження нервової системи, спинного і довгастого мозку. Ботулізм, симптоми якого прояв- ляються при потраплянні в організм ботулотоксину – містяться у продуктах, аерозолях і воді, в результаті комплек- су процесів призводить теж до розвит- ку гострої та прогресуючої дихальної недостатності. У результаті відсутності належного лікування ботулізму не ви- ключається настання летального ре- зультату. Вперше збудник цього захворюван- ня був виявлений у ковбасі, а згодом - у тілах загиблих після її вживання людей. І сьогодні в якості основних причин бо- тулізму виділяють вживання в їжу шин- ки, копченої та солоної риби. Крім попадання токсинів з їжею, можливі й інші шляхи зараження бо- тулізмом, що визначає такі види цього захворювання, як, наприклад, ботулізм новонароджених або рановий ботулізм. За рахунок гарної всмоктуваності наси- чення токсином крові відбувається вже упродовж першої доби з моменту його потрапляння в організм, проте ті його дози, контакту яких з нервовою ткани- ною не сталося, вже на третю-четверту добу з організму виводяться з сечею. Що стосується патогенетичних механізмів, що сприяють розвитку ін- токсикації, то на даний момент вони не до кінця зрозумілі. Причини ботулізму. Способи передачі В якості джерел і резервуарів ін- фекції ботулізму виступає ґрунт, си- нантропні тварини, тобто синантропи - істоти, які живуть разом з людьми у масштабах їхнього житла, істоти, які знаходяться у безпосередній близькос- ті від них, а саме зовнішні і внутрішні паразити (комарі, кліщі, гельмінти, блохи тощо), миші, пацюки, горобці, ластівки тощо. Сюди ж відноситься риба, водоплавні птахи і власне люди. Якщо носієм збудника цього захво- рювання є тварина, то видимої для ньо- го шкоди під впливом інфекції не вияв- ляється. Що стосується безпосередньо хворих осіб, то для тих, хто їх оточує, епідеміологічно небезпечними вони не є. Виділення бактерій із зараженого організму в будь-яких варіантах відбу- вається фекальним або оральним шля- хом при подальшому потраплянні їх у воду, ґрунт тощо. Зовнішнє середовище як окремі її елементи може забруднюватися через розкладання загиблих від розглянутого захворювання птахів і гризунів (тобто безпосередньо через їхні трупи). Механізм передачі захворюван- ня є фекально-оральним. Причини ботулізму Вживання в їжу продуктів: домаш- ня консервація (особливо це овочі та гриби), шинка, риба (солона, копчена), ковбаси. Майже всі ті продукти, які за- знали ґрунтової забруднення або за- бруднення за допомогою вмісту кишеч- ника тварин, риб і птахів, містять у собі спори збудника захворювання. Сприйнятливість до ботулізму Враховуючи той факт, що актив- ність токсину відбувається у рамках мі- німальних доз, то це, в свою чергу, ви- ключає можливість появи відповідних імунних реакцій з боку організму, від- повідно, імунітет у відношенні такого впливу просто не виробляється. Ботулізм: симптоми Тривалість інкубаційного періоду цього захворювання у переважній біль- шості випадків досить коротка - кілька годин. У деяких випадках можливо по- довження терміну до 7-10 діб, що, відпо- відно, визначає необхідність постійного спостереження за тим, яким буде стан здоров’я кожної з осіб, які вжили про- дукт, що був основною причиною появи першого випадку цього захворювання. Початковий період Симптоматика захворювання може характеризуватися нечіткістю, змаза- ністю, тобто схожістю з низкою інших видів захворювань, у результаті чого раннє діагностування стає складним. Виходячи з характеру клініки даного періоду, можуть бути виділені такі його умовні варіації з характерною для них симптоматикою: Гастроентеричний. З’являються виражені больові відчуття переймопо- дібного типу в області епігастрії, може з’явитися блювання (одно - або двора- зова) з виділенням з’їдених продуктів. Перебіг захворювання може нагадувати симптоматику харчової токсикоінфек- ції. Одночасно з цим важливо брати до уваги той факт, що для ботулізму не є характерним виражене підвищення температури, при цьому його течії влас- тивий розвиток значною сухості, що відзначаються в області слизових рото- вої порожнини, причому невелика, по суті, втрата рідини у цьому випадку та- кого прояву не пояснює; утрудненість у проходженні вздовж стравоходу їжі, що описується хворими як відчуття «груд- ки у горлі». «Очної» - характерна поява розла- дів, пов’язаних із зоровою функцією. Такими розладами можуть бути «муш- ки» або туман перед очима, відчуття сітки і втрата чіткості у розгляді конту- рів навколишніх предметів. Можливе опущення повік (або птоз), косоокість, нерівномірність у стані зіниць або їх розширення, двоїння в очах. Буває, що у цей період розвивається так звана гостра далекозорість, скорегувати яку можна з використанням плюсових лінз для цього. Важкі випадки перебігу за- хворювання можуть супроводжуватися нерухомістю очних яблук. Дихальна недостатність Цей варіант перебігу ботулізму є найнебезпечнішим із наведених, він блискавично розвивається. Прояви ди- хальної недостатності - поява задишки і тахікардії, ціанозу (тобто синюшності слизових і шкіри). Дихання за типом визначається як патологічне. Небезпе- ка цього періоду у тому, що, крім вира- женості наведених проявів, можливо настає летальний результату, причому він може настати у найближчі 3-4 годи- ни. Розпал ботулізму Клініка проявів цього захворюван- ня - досить характерна, виділяється вона поєднанням деяких синдромів. Відзначаються порушення рухливості очних яблук, порушується ковтання, що спочатку стосується лише жорстких продуктів харчування, а після - і рідких. Іноді навіть спроба пиття звичайної води призводить до її виливання через ніс, що відбувається у результаті парезу ковтальних м’язів (тобто їх характер- БОТУЛІЗМ: СИМТОМИ, ПРИЧИНИ,
 9. 9. ТУРБОТА №6 (106) 16 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ `9 ОБЕРЕЖНО! СПАЛАХ ІНФЕКЦІЇ ною слабкості через «відключення» від нервової системи). Під час перебігу захворювання від- значаються порушення фонації, для яких характерна послідовність перебі- гу у вигляді чотирьох основних стадій. Спочатку відзначається осиплість голо- су або зниження тембру, що відбуваєть- ся у результаті сухості, що позначається на слизових зв’язках. Розвивається дизартрія, що вияв- ляється за описом відчуттям «каші у роті», після чого може спостерігати- ся зміна голосу на користь гугнявості. Зрештою, зміни досягають стадії появи повної афонії, тобто відсутності голосу в промовистої його формі при переході до шепоту, що пояснюється парезом го- лосових зв’язок. Через відсутність кашльового по- штовху у хворого виникають напади задухи, це відбувається внаслідок по- трапляння у гортань рідини або слизу. У деяких випадках спостерігають- ся инерваційні порушення - у вигляді перекошування особи, неможливості оскалу зубів тощо. При розпалі ботулізму у хворих можуть виникати скарги на виражену м’язову слабкість, нестійкість ходи (яку можна порівняти з ходою п’яної люди- ни). Перші години захворювання мо- жуть протікати у комплексі з сухістю слизових ротової порожнини, запора- ми. Температура тіла найчастіше має нормальні показники, лише зрідка під- вищуючись до субфебрильних відміток, але з’являється тахікардія (почастішан- ня серцебиття), можлива артеріальна гіпертензія (підвищення тиску), задиш- ка, поверховість дихання, розширення зіниць. Тахікардія може чергуватися з брадикардією (стан, при якому, навпа- ки, частота серцевих скорочень знижу- ється). Можливі уродинамічні пору- шення - проявляються у вигляді мимо- вільного сечовипускання або, навпаки, у вигляді гострої затримки виділення сечі. Актуальна м’язова слабкість най- більшою мірою виражена в області по- тиличних м’язів, що, в свою чергу, при- зводить до звисання голови і до спроб пацієнтів до її притримування. Збере- ження цього стану може тривати навіть півроку. Слухові функції і свідомість залишаються у нормі, які-небудь пору- шення в чутливій сфері також відсутні. Ускладнення ботулізму Ускладнення ботулізму можуть бути трьох типів, для кожного з яких харак- терні власні прояви: Специфічні ускладнення. Сюди відноситься міозит при частому ура- женні литкових, потиличних і стегно- вих м’язів, що проявляється у вигляді припухлості і ускладненості у спробах здійснення рухів, а також у хворобли- вості. Крім міозиту не виключаєть- ся можливість такого специфічного ускладнення, як поразка нервових сер- цевих вузлів, що, в свою чергу, призво- дить до утворення у пацієнтів аритмій. Бактеріальні (вторинні) усклад- нення. Сюди відноситься пневмонія і гнійна форма трахеобронхіту, ателекта- зи і пієлонефрит, а також сепсис. Постлікувальні (або ятрогенні) ускладнення. Проявляються вони у формі атрофії кишечника, сироваткової хвороби, гіперфосфатемії, гіперглікемії. Діагностування ботулізму ґрун- тується на врахуванні наступних даних: - епідемічні дані (вживання хворими продуктів домашньої консервації); - клінічні дані (зосередження уражен- ня нервової системи та його симе- тричність, актуальність інтокси- каційного, гарячкового, менінгіаль- ного і загальномозкових синдромів); - дані лабораторної діагностики (зо- крема вона орієнтована на виявлення збудника у біоматеріалах пацієнта і в продуктах, також застосовані РН (тобто реакція нейтралізації) у комп- лексі з ІФА (імуноферментний аналіз); - дані щодо виявлення рівня специфіч- ного типу ферментів, на підставі яких визначається ступінь компенсації, ак- туальна для судин і серця (додатково в даному випадку проводиться ЕКГ). Ботулізм: лікування Тривалість перебігу захворювання може становити майже три тижні, що актуально за умови забезпечення необ- хідного лікування. Відновлення невро- логічної симптоматики здійснюється у зворотному порядку, зосереджуючись спочатку на диханні, а після - на ков- танні. Інші прояви симптомів ботулізму виліковуються без якоїсь особливої по- слідовності, можливо і їх збереження протягом тривалого часового періоду (близько 1,5 міс. і довше). У пацієн- тів, які перехворіли на ботулізм, всі симптоми зникають без сліду, від- повідно, і без яких-небудь наслідків. Якщо лікування не відбувається, то не виключається можливість летального результату. Лікування має кілька етапів: Використання протиботулінічної кінської антитоксичної сироватки, яка може бути моновалентною або полі- валентною (даний варіант актуальний при невідомому типі впливає на боту- лотоксин). Може бути використаний людський иммуноглобін (протиботулі- нічний). З сироваткою у будь-якому з її варі- антів вводиться також преднізолон, чия дія покликана виключити можливість розвитку анафілактичного шоку. Для недопущення останнього прояву до вве- дення сироватки проводиться проба з використанням малих доз, згодом, якщо не виникає алергічна реакція, то доза преднізолону збільшується. У результаті актуального для хворих парезу підвищується ризик закупорки у них дихальних шляхів і розвитку дихаль- ної недостатності. Ці фактори є загрозою для життя, а тому необхідно забезпечити хворим парентеральне і зондове харчу- вання при одночасному підключенні їх до апарату штучної вентиляції легенів. У разі актуальності ураження міо- карда пропонуються цитопротектори. Бактеріальні ускладнення вимага- ють використання антибіотиків широко- го спектру дії. Ранні стадії захворювання передба- чають необхідність впливу на збудника через ШКТ, що досягається за рахунок очисних клізм, промивання шлунка і призначення сорбентів. Додатково призначається дієта, з раціону виключаються страви, насичені екстрактивними складовими, а також жирні продукти і прянощі. Пропонуєть- ся напівпостільний/постільний режим. Важливим моментом є необхідність негайного виклику «швидкої допомоги» при ознаках харчового отруєння (нудота і блювання, біль в животі) у комплексі з вираженою м’язовою слабкістю, мовни- ми і зоровими порушеннями, а також з ковтальними порушеннями. В іншому випадку зволікання і виключення такої допомоги може призвести до летального результату! Перша допомога при ботулізмі (отруєння з підозрою на це захворюван- ня): крім виклику швидкої, дати хворо- му велику кількість рідини і забезпечити йому доступ до свіжого повітря. У разі припинення дихання необхід- но перейти до процедури штучного ди- хання. Важливо знайти, по можливості, залишки тієї їжі, яка була до настання такого стану з’їдена хворим - це необхід- но для проведення лабораторних аналі- зів. У будь-якому випад- ку потрібна консуль- тація інфекціоніста. СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ, УСКЛАДНЕННЯ, ЛІКУВАННЯ
 10. 10. ТУРБОТА №6 (106) 16 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ 10 ПОРАДИ ЛІКАРЯ (Початок. Продовження на с. 11) ЧОМУ ТАК БАГАТО ПРОБЛЕМ ЗІ СПИНОЮ? Еволюція дала людині пластичну кістково-м’язову систему, яка з роками здатна змінюватися – функціонально переналаштовуватися, щоб успішно впоратися з покладеними на неї наван- таженнями. Наші м’язи, кістки, м’які тканини стають сильніші, якщо постійно зму- шувати їх працювати (тренувати). Це одна з причин того, чому болі у спині не є особливою проблемою для людей, чия робота пов’язана з регулярним пе- ренесенням вантажів. Їхня спина пере налаштувалася для того, щоб успішно справлятися з такими навантаження- ми. Набагато більше небезпеки у цьо- му відношенні піддаються так звані «солдати вихідного дня», коли людина у суботу-неділю вирішує перекопати увесь город чи спахати поле, привести до ладу садочок тощо, тобто, здійснити трудові подвиги на дачній чи присадиб- ній ділянці. А це не припустимо. Людина розвинула масивні попе- рекові хребці з товстими амортизуючи- ми міжхребцевими дисками, які дуже еластичні і стійкі до травм. Насправ- ді вони набагато надійніші за штучні протези, якими хірурги-ортопеди за- мінюють ушкоджені диски. Проблема у тому, що коли ці диски травмуються, вони майже не піддаються відновлен- ню. Міжхребцеві диски фактично поз- бавлені кровообігу, адже ніякі кровоно- сні судини не витримають колосальних стискаючих навантажень. Ситуацію ускладнює дуже низька щільність клі- тин у хрящовій тканині. Через відсут- ність хорошого кровопостачання, яке стимулювало б утворення нових клітин на місці травмованих, диски маже не здатні відновлюватися, а до того ж, у них з віком розпочинаються дегенера- тивні процеси. Люди дуже часто забувають, що природа-матінка дала нам найсклад- ніший «одноразовий» механізм, а людська культура і натура не завжди сприяють правильному поводженню з цим механізмом. Люди часто-густо самі позбавляють себе гнучкості хребта, особливо у його поперековому відділі. Як молодь, так і люди старшого віку ці- лісінькими днями сидять на стільцях і втрачають рухливість. Натомість, представники африкан- ських та індійських племен дуже багато рухаються і часто сидять навпочіпки. А в результаті у них і у поважному віці зберігається така ж рухливість хребта як і у дитинстві і молодості. Якщо у вас гнучкий поперек, ваші диски залишаються пружними і елас- тичними. Їх набагато важче ушкодити під час згинання чи скручування. Але, якщо ви втрачаєте цю рухливість, будь- яке згинання створює значні переван- таження на хребет, призводить до син- дрому «солдата вихідного дня». Поведінка дисків при травмуванні дозволяє пояснити глобальну епіде- мію болю у спині. Здорові диски про- сто не можуть відчувати біль. Оскільки вони є амортизаційними подушками, що приймають на себе усе стискуюче навантаження на хребет, тому й не за- безпечені ні кровоносними судинами, ні нервами. Але під час зісковзування хребців чи грижі у диску можуть утво- рюватися радіальні тріщини, через які всередину нього починають проростати кровоносні судини і нерви. У результаті може розпочатися вимивання життєво важливих молекул, що відповідають за гідратацію диску, а також приток у диск імунологічних факторів, що спричиня- ють місцеве запалення. Саме це запа- лення і спричиняє біль. Крім того, людина не призначена для того, щоб дуже довго і непорушно перебувати у вертикальному положен- ні, як це часто відбувається у сьогоден- ні. Справа у тому, що у такому стані на- вантаження концентрується на задній частині міжхребцевого диска і дузі хре- бця. Коли ми стоїмо прямо, значна ча- стина навантаження передається через маленькі крихкі апофізарні суглоби на задній частині хребців. Відомо, що люди похилого віку стають помітно менші зростом. Багато у чому це спричиняється тим, що дегене- рація дисків призводить до скорочення відстані між хребцями і збільшує на- вантаження на апофізи хребців. Натомість, у молодих людей на ці апофізарні суглоби доводиться менше 10% усього стискаючого навантажен- ня на хребет, але до 50 років це на- вантаження збільшується на 20-30%, особливо при лордичній поставі. При сплющенні міжхребцевих дисків через ці дуже делікатні суглоби може передаватися до 90% усього стискаю- чого навантаження. Це призводить до значного ремоделірування кісткової тканини, надмірного росту кісткових новоутворень (остеофітів) і остеоар- триту. Але природа спромоглася компен- сувати ці недоліки вагомою перевагою. Вони наділили наш скелет здатністю до швидкого і значного адаптивного ремо- делірування. Якщо людина проведе шість міся- ців у ліжку, кісткова вага зменшиться на 15%. Адаптивне ремоделірування дозволяє людському тілу збільшувати кісткову масу, коли це необхідно, еко- номити цінні ресурси, шляхом їх скоро- чення, коли вона не потрібна. Саме здатність до такої перебудови м’язів і кісток є однією з причин того, чому суперспортсмени сьогодні можуть встановлювати все нові й нові світові рекорди, набагато перевершуючи ре- корди своїх попередників. Насправді ж людське тіло ще не досягло меж своїх можливостей. Існують три серйозні проблеми, притаманні лише людині та її пра- щурам, у яких винне наш вертикальне положення. Це остеопороз, вагітність і пологи, сколіоз. Остеопороз – складне метаболіч- не і гормональне захворювання, але у ньому задіяний і біомеханічний фак- тор. Кістки складаються з двох типів тканин: кортикальної тканини (твердої і щільної), яка утворює зовнішню ча- стину скелетних структур, і губчастої або трабекулярної тканини, що утворює внутрішню частину кістки і є мережею безлічі тонких кісткових перегородок, що називаються трабекулами. У людей розмір хребців збільшуєть- ся в міру просування від шиї до тазу, у нас також дуже велика кістка п’яти. Але, незважаючи на великий розмір нижніх хребців, вони відрізняються меншою щільністю і мають набагато більше губчастої тканини і набагато менше кортикальної, ніж аналогічні хребці у чотирилапих. Шийки наших довгих кісток – ву- зькі перешийки між кістковим тілом і суглобною частиною, якою кістка з’єд- нується з іншими структурами, - мають аналогічну будову. При прикладенні сили до губчастої кістки, вона вигинається, що робить її ефективним амортизатором. Але ті ж самі особливості губчастої кістки, що дозволяють їй гарно амортизувати ударні навантаження, підвищують ві- рогідність розвитку остеопорозу. Тонкі, довгі і рідко розташовані тра- бекули роблять кістку пружною і гнуч- кою, але у той же час створюють інші Василь СВИРИДЕНКО, «Заслужений лікар України»

×