Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עיצוב הדרכה ועיצוב משחק – השונים הם

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

עיצוב הדרכה ועיצוב משחק – השונים הם

 1. 1. ‫עיצוב הדרכה ועיצוב משחק –‬ ‫השונים הם?‬ ‫שחר עוז‬
 2. 2. ‫מי אני ?‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫מראשוני הילידים הדיגיטלים‬ ‫חוגי-סיור‬ ‫תנועת הנוער פסגות‬ ‫תלמיד מצטיין שעוזר‬ ‫גרעין נח"ל‬ ‫קצין חי"ר‬ ‫טכנולוגיה למערכות למידה, ‪HIT‬‬ ‫‪Omek Interactive‬‬
 3. 3. ‫שאלת מחקר:‬ ‫כיצד משחקי המחשב (הטובים)‬ ‫פותרים שאלות שמערכת החינוך‬ ‫מתמודדת איתן היום‬
 4. 4. ‫פיתוח משחק =‬ ‫החוויה של השחקן במרכז‬ ‫‪User centered design‬‬ ‫חנוך הנער על-פי דרכו‬
 5. 5. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫= שיעור‬
 6. 6. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫"אמא, ספרי לי סיפור"‬ ‫השחקן = המשיח‬ ‫גבולות העולם‬
 7. 7. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫עקרון‬ ‫המשיחיות‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬
 8. 8. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬
 9. 9. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫עקרון‬ ‫המשיחיות‬ ‫חוקים‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬
 10. 10. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫• חופש מלא לשחקן‬ ‫• הענקת תחושת שליטה‬
 11. 11. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬
 12. 12. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫• שליטה במשתמש‬ ‫• משוב מיידי ומדויק‬
 13. 13. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫עקרון‬ ‫המשיחיות‬ ‫חוקים‬ ‫תחושת‬ ‫שליטה‬ ‫משוב‬ ‫מיידי‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬
 14. 14. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫• מטרת-על‬ ‫• מטרות קטנות בדרך‬
 15. 15. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫עקרון‬ ‫המשיחיות‬ ‫חוקים‬ ‫תחושת‬ ‫שליטה‬ ‫משוב‬ ‫מיידי‬ ‫מטרות:‬ ‫על וביניים‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬
 16. 16. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫• עומס מידע מול חוסר בתוכן.‬
 17. 17. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫עקרון‬ ‫המשיחיות‬ ‫חוקים‬ ‫תחושת‬ ‫שליטה‬ ‫משוב‬ ‫מיידי‬ ‫מטרות:‬ ‫על וביניים‬ ‫איזון תוכן‬ ‫ועומס‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬
 18. 18. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫• ‪Level design‬‬ ‫עיצוב שלב‬ ‫קושי‬ ‫זמן‬
 19. 19. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫• ‪Level design‬‬ ‫עיצוב שלב‬ ‫• בונוס על התמודדות‬ ‫עם אתגר קשה במיוחד‬
 20. 20. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫עקרון‬ ‫המשיחיות‬ ‫חוקים‬ ‫תחושת‬ ‫שליטה‬ ‫משוב‬ ‫מיידי‬ ‫מטרות:‬ ‫על וביניים‬ ‫איזון תוכן‬ ‫ועומס‬ ‫איזון‬ ‫אתגר‬ ‫ויכולת‬ ‫?‬ ‫?‬
 21. 21. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫• מנגנון דרבון והנעה לפעולה‬ ‫• ציטוטים ממשחק טוב:‬ ‫– "הצלחתי ואני טוב!"‬ ‫– "נפסלתי ואני צריך‬ ‫להשתפר"‬ ‫• ציטוטים ממשחק לא טוב:‬ ‫– "אה, מפתיע... סיימתי שלב"‬ ‫– "אוף! הפסדתי. איזה באסה!‬ ‫אמא, אני הולך לעידו"‬
 22. 22. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫עקרון‬ ‫המשיחיות‬ ‫חוקים‬ ‫תחושת‬ ‫שליטה‬ ‫משוב‬ ‫מיידי‬ ‫מטרות:‬ ‫על וביניים‬ ‫איזון תוכן‬ ‫ועומס‬ ‫איזון‬ ‫אתגר‬ ‫ויכולת‬ ‫טיפוח‬ ‫תחושת‬ ‫הצלחה‬ ‫?‬
 23. 23. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫• סיכום ביצוע ותיאור התקדמות‬ ‫– "האם הייתי בסדר?"‬ ‫– "עד כמה הייתי טוב?"‬ ‫– "במה אני יותר טוב ובמה פחות?"‬
 24. 24. ‫כיצד בנוי משחק טוב ?‬ ‫עקרון‬ ‫המשיחיות‬ ‫חוקים‬ ‫תחושת‬ ‫שליטה‬ ‫משוב‬ ‫מיידי‬ ‫מטרות:‬ ‫על וביניים‬ ‫איזון תוכן‬ ‫ועומס‬ ‫איזון‬ ‫אתגר‬ ‫ויכולת‬ ‫טיפוח‬ ‫תחושת‬ ‫הצלחה‬ ‫רפלקציה‬ ‫ומשוב‬
 25. 25. ‫סיכום המלצות מעשיות‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫להקשות ולאתגר. לתגמל בהתאם.‬ ‫כולנו אוהבים סיפורים.‬ ‫תנו תחושת שליטה וחופש בחירה. תשלטו‬ ‫בשיעור, באפשרויות הבחירה ובכתה.‬ ‫הגדירו מטרות, חוקים וגבולות.‬ ‫רפלקציה ומשוב.‬
 26. 26. ‫איך עושים שיעור טוב?‬ ‫עקרון‬ ‫המשיחיות‬ ‫הילד צריך לבחור להיות בשיעור. אחרת יהיה מאד קשה ללמד אותו‬ ‫משהו. הכינו טיזר, צרו התלהבות והתרגשות. זה לא פופוליסטי, אלא‬ ‫השקעה.‬ ‫חוקים‬ ‫קבעו חוקים תוך-כתתיים. תנו מסגרת. לא רק בענייני נקיון ומשמעת,‬ ‫אלא גם צרו עולם סיפורי לילדים. מי שהשולחן שלו נשאר נקי כל היום‬ ‫מקבל פרס. מי שעוזר למישהו אחר לשמור על השולחן שלו נקי –‬ ‫יקבל פרס גדול יותר.‬ ‫תחושת‬ ‫שליטה‬ ‫שליטה‬ ‫בתלמיד‬ ‫ומשוב מיידי‬ ‫העמידו אפשרויות בפני הכתה ותנו להם להחליט עליהן. מה לומדים‬ ‫קודם? מי עוזר למי? הצבת בעלי תפקידים.‬ ‫עקבו אחר כל תלמיד באפן אישי על-ידי מערכת סטטיסטיקות‬ ‫מסועפת ומורכבת. שימו לב לזמן שלוקח לו להבין נקודה מסוימת‬ ‫במקצוע מסוים. נסו להבין מה מצית תשוקה בכל תלמיד ותלמיד.‬ ‫השתדלו להעניק משוב מיידי על כל דבר. על הצלחה, חוסר הצלחה,‬ ‫חוסר התקדמות, התקדמות מהירה.‬
 27. 27. ‫שחר עוז‬ ‫מעצב חוויה לימודית וטכנולוגית‬ ‫‪SHACHAR.OZ@GMAIL.COM‬‬

×