Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Аналіз роботи м/о

17 views

Published on

Аналіз роботи шкільного методичного об'єднання вчителів математики, фізики та інформатики за 2017-2018 н.р.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Аналіз роботи м/о

  1. 1. АНАЛІЗ РОБОТИ ШМО вчителів математики, фізики, астрономії та інформатики за 2017 – 2018 навчальний рік Члени ШМО 2017 – 2018 н.р.: • Герасименко І.В. • Позаненко Н.В. • Литвиненко О.С • Сокуренко Л.П. У 2017 – 2018 навчальному році навчальні програми з математики, фізики, астрономії та інформатики вчителями виконані в повному обсязі. Робота всіх членів ШМО була цілеспрямована на вирішення проблеми школи «Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження ІКТ та здоров’язберігаючих технологій», а також проблеми МО «Розвиток здібностей і навичок учнів, підвищення престижу знань, формування математичних і фізичних компетентностей шляхом впровадження ІКТ та здоров’язберігаючих технологій. Творчий і здоровий розвиток учителя і учня.» В цьому році учні школи забезпечені підручниками з математики майже в повному обсязі, але є проблеми. Підручник з математики А.Г. Мерзляк для учнів 5 кл (5-Б тільки 15 підручників), Математика 6 – Тарасенко для 6 кл., тільки учні 6-Б були забезпечені підручниками, які відповідали програмі. Алгебра і геометрія для 7, 8, 9 класів є сучасними, цікавими, з диференційованими завданнями, містять матеріал «Для тих, хто хоче знати більше» і завдання для учнів з початковим рівнем знань. Вчителі математики 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х 10-х і 11-х класів в цьому році працювали за новими сучасними підручниками, які відповідали навчальній програмі. Набагато гірше склалася ситуація з підручниками з фізики: учні 7-х і8-х класів забезпечені підручниками неповністю, а учні 10-х класів, які навчалися за програмою рівень стандарту, на мали підручників зовсім; тільки учні 9-го і 11-го класів повністю забезпечені підручниками академічного рівня, що відповідає програмі. Але повністю відсутні збірники задач з фізики для всіх класів. Учні 7-х і 8-х класів отримали підручники лише в жовтні 2017 р і були забезпечені підручниками тільки на 80%. В умовах класно-урочної системи навчання рівнева диференціація постає ефективним засобом формування в учнів самооцінки, самоконтролю. Значних результатів з цього питання досягли: Позаненко Н.В., Герасименко І.В., Литвиненко О.С., Сокуренко Л.П. Заслуговують на увагу відкриті уроки: • Позаненко Н.В. в 5-Б «Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками». Використовує стимули в своїй роботі. За вдало написану контрольну або самостійну роботу учні отримують стрічки з написом «Молодець», «Розумник», «Всезнайка». У 8-Б класі: «Свято барвистих друзів. Раціональні вирази». Чи можна поєднати квіти і раціональні математичні вирази? Вчителю це вдалося. На уроці учні відчули красу квітки і красу математичної науки: в тому, і в іншому є надзвичайна логіка і гармонія. Адже "думка колись була простою квіткою", - як сказав поет М.Заболоцький. "Різнобарвні" форми роботи: математична розминка, "Ромашка", вправа "Математичний мак", квітково-математичні фантазії, задачі, пов'язані з квітами, вікторина, троянди Ґвідо Ґранді, - із зацікавленням сприймалися
  2. 2. учнями, давали поштовх до логічного мислення, формували інтерес до математики. Розв'язування складних математичних задач чергувалося з поетичним словом, піснею. Мета уроку була досягнута. Учні отримали і знання, і позитивні емоції. • Герасименко І.В. в 10 класі «Космічні швидкості. Штучні супутники Землі». У своїй роботі використовує елементи лекційно-практичної технології, проблемного та розвивального навчання; методику взаємодії учнів на уроці. Учні Герасименко І.В. є призерами Всеукраїнської олімпіади з фізики і астрономії (міської – 6 учнів з фізики, обласної – 3 учні). Відкритий урок з теми «Лабораторна робота № 12 «Визначення ККД похилої площини» у 7-А класі, на якому продемонструвала високу майстерність вчителя. Урок був методично грамотним, детально і всебічно продуман кожен етап уроку, вдало було використано ІКТ, урок повністю відповідав сучасним вимогам фізики, носив навчально – розвиваючий характер, спостерігався організаційний зв’язок теоретичного матеріалу з практичним застосуванням здобутих знань у побуті, техніці. Учні активно та із задоволенням працювали на уроці, демонструючи свої знання та навички самостійної роботи з приладами. • Литвиненко О.С. в 7-А «Виконання обчислень в табличному процесорі». Багато уваги Олександр Сергійович приділяє позакласній роботі і регулярно проводить засідання клубу «Інтелектуал». • Сокуренко Л.П. в 7-А «Формули скороченого множення». Використовує в своїй роботі методи випереджаючого навчання. Члени МО поповнили кабінети дидактичним матеріалом і методичними розробками: • Позаненко Н.В. розробила дидактичний матеріал з контрольних і самостійних робіт для учнів 5-х і 8-х класів з математики, алгебри і геометрії. • Герасименко І.В. розробила систему лабораторного і фізичного практикуму з фізики для 10 класу і дидактичний матеріал для учнів 9 класу з фізики за новою програмою. • Литвиненко О.С. – нові розробки практичних завдань по «Word», «Exel». • Сокуренко Л.П. розробила і систематизувала дидактичний матеріал для учнів 7 класів. Згідно проблеми школи і ШМО були сплановані засідання, позакласні заходи і відкриті уроки. Значна увага приділялась розвитку здібний і талановитих учнів і, як результат – перемога в олімпіадах: № п/п П.І.Б. вчителя предмет Назва конкурсу, турніру, змагання Загальна кількість призерів Прізвище, ім’я учня Навчальний рік ІІ тур ІІІ тур 1 Позаненко Наталія Василівна математика олімпіада І ІІІ ІІІ Кузнєцов О., 8-Б Штивола М., 8-Б 2017 – 2018
  3. 3. 2 Литвиненко Олександр Сергійович інформатика олімпіада ІІІ Штивола М., 8-Б 2017 – 2018 3 Сокуренко Леся Петрівна математика олімпіада ІІ ІІІ Хінцицька М., 6-А Рітченко І., 6-Б 2017 – 2018 4 Герасименко Інна Василівна фізика, астрономія олімпіада І І І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ ІІІ Лунгол О., 11 Штивола М., 8-Б Макаренко Я., 7-А Бережний О., 8-Б Гочик В., 7-А Деревич В., 10 (астрономія) 2017 – 2018 56 учня 3 – 10 класів приймали участь у Всеукраїнському конкурсі з інформатики і комп’ютерної вправності, вчитель Литвиненко О.С., з них: • відмінний результат отримали 3 учня; • добрий результат – 21 учнів; • звання «Учасника» – 32 учнів. 22 учня 5 – 6 класів приймали участь у Всеукраїнській інтеролімпіаді з математики «На урок», вчитель Сокуренко Л.П., з них отримали: • диплом І ступеня – 2 учня; • диплом ІІ ступеня – 4 учня; • диплом ІІІ ступеня – 3 учня; • звання «Учасника» – 13 учнів. Поглибити вивчене, навчити учнів знаходити логічні зв’язки між явищами та поняттями, не лякатися, почувши питання «Чому?», допомагають позакласні заходи. На шкільну учнівську конференцію вчитель інформатики Литвиненко О.С. разом з учнями підготував два проекти: індивідуальний «Середовище програмування Scratch, як засіб створення двовимірних ігор аркадного типу» (5-Б кл, Махненко В.) і груповий «Соціальна реклама» (10 кл. Кулик К., Лебідь В., Клочков М., Панова А. та ні.). Перевагами даних проектів є самостійність роботи учнів, соціальна значущість проектів. Наприкінці березня цього року наша школа на чолі вчителя інформатики і математики Литвиненка О.С. приєдналася до ґрантового проекту від Фонду спільноти Кремнієвої долини, в рамках якого на базі нашої школи, як і в багатьох інших навчальних закладах світу, була відкрита локальна мережна академія CISCO. А протягом квітня восьмикласники школи вже долучилися до навчання на першому дистанційному курсі цієї Академії "Вступ до кіберпезпеки". В ході роботи над матеріалами курсу школярі опрацювали досить об'ємний матеріал: вивчили основні поняття кіберпезпеки, дізналися про різновиди кібератак та методи захисту від них, проаналізували свої особисті акаунти в соціальних мережах на предмет конфіденційності своїх даних, ознайомилися з принципами організації захисту інформації в різних організаціях тощо. З усіх пропонованих матеріалів учні могли не тільки прочитати наданий мережною академією текстовий матеріал, а й переглянути вебінари, проведені керівниками та інструкторами Центру підготовки інструкторів Cisco академій при Національному університеті "Львівська політехніка", Технічному університеті "Дніпровська політехніка", Запорізькій державній інженерній академії, Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського та Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.
  4. 4. За підсумками заключного онлайн-тестування учні 8-А та 8-Б класів Є.Метошоп, А.Пальоний, Д.Трощенкова, Д.Бацун, О.Бережний, С.Вартік та М.Штивола, отримали відповідні сертифікати. Вітаємо перших випускників і запрошуємо усіх бажаючих учнів 8-11 класів до вивчення інших цікавих та потрібних курсів з інформаційних технологій. З 07. 05. – 11. 05. 2018 р., згідно плану роботи школи і ШМО, було проведено тиждень «Математики, фізики та астрономії, і інформтаики». Метою організації і проведення різних заходів під час предметного тижня є: • пропаганда математичних, фізичних, астрономічних та інформатичних знань; • підвищення інтересу учнів до математики, фізики, астрономії та космонавтики, інформатики, розвиток ініціативи, учнівської творчості; • виховання в учнів потреби щодо використання науково-популярної літератури та інших джерел інформації для поповнення знань; • поглиблення знань учнів; • професійна орієнтація. Провідна роль в організації предметного тижня належить не тільки вчителю, а і учням, але особливістю є те, що приймати участь повинні всі учні, які вивчають математику, фізику та астрономію, інформатику. Тиждень математики, фізики та астрономії і інформатики – це час тісної співпраці вчителя та учнів. Зусилля вчителя з організації позакласної роботи позитивно позначаються на результатах навчання з предметів. Відбувається поглиблення, розширення і систематизація знань учнів. Тиждень пройшов організовано, на високому методичному рівні. Всі заплановані заходи були проведені. Всі вчителі методичного об’єднання приймали участь, підготували і провели заходи. При проведенні тижня були охоплені всі учні 5 – 11 кл. В понеділок, 07. 05., відбулося відкриття тижня: була проведена лінійка, присвячена відкриттю тижня математики, фізики та астрономії і інформатики, яку підготувала і провела вчитель математики Сокуренко Л.П. В понеділок також були оформлені: • Вернісаж «Посмішка фізиків» – вч. Герасименко І.В. – 10 і 11 кл. • «Математична вітальня», де учням були запропоновані математичні кросворди і ребуси, які вони з цікавістю розгадували. 20 квітня грою "Що? Де? Коли?" завершився V шкільний чемпіонат інтелектуальних ігор, який проводив вчитель математики і інформатики Литвиненко О.С.. Протягом тижня ерудити 7-11 класів змагалися в командній першості та демонстрували як свої знання навчальних предметів шкільного курсу, так і вміння логічно та нестандартно мислити. Вперше за час проведення цих традиційних щорічних шкільних турнірів одна з команд впевнено вигравала в усіх трьох етапах змагання ("Доміно", "Чортова дюжина", "Що? Де? Коли?") та здобула заслужену перемогу й титул найсильнішої команди знавців школи. За підсумками ж чемпіонату переможцями в молодшій віковій категорії (7-8 класи) стала команда 8-Б класу (ІІ місце - 8-А кл., ІІІ місце - 7-Б кл.), а в старшій (9-11 класи) та в загальношкільному рейтингу перемогу здобула команда 10 класу (ІІ місце - 11 клас, ІІІ місце - 9 клас).
  5. 5. Математичну веселу перерву провела у вівторок, 08. 05., Сокуренко Л.П. з учнями 5 - 11 класів: цікаві запитання з математики, на які діти давали відповіді та із задоволенням приймали участь у вікторинах і розгадуванні математичних кросвордів. 10. 05. відкритий урок з теми «Лабораторна робота № 12 «Визначення ККД похилої площини» у 7-А класі провела вчитель фізики Герасименко І.В., на якому продемонструвала високу майстерність вчителя. Урок був методично грамотним, детально і всебічно продуман кожен етап уроку, вдало було використано ІКТ, урок повністю відповідав сучасним вимогам фізики, носив навчально – розвиваючий характер, спостерігався організаційний зв’язок теоретичного матеріалу з практичним застосуванням здобутих знань у побуті, техніці. Учні активно та із задоволенням працювали на уроці, демонструючи свої знання та навички самостійної роботи з приладами. 11. 05. Позаненко Н.В. провела відкритий урок у 8-Б класі: «Свято барвистих друзів. Раціональні вирази». Чи можна поєднати квіти і раціональні математичні вирази? Вчителю це вдалося. На уроці учні відчули красу квітки і красу математичної науки: в тому, і в іншому є надзвичайна логіка і гармонія. Адже "думка колись була простою квіткою", - як сказав поет М.Заболоцький. "Різнобарвні" форми роботи: математична розминка, "Ромашка", вправа "Математичний мак", квітково-математичні фантазії, задачі, пов'язані з квітами, вікторина, троянди Ґвідо Ґранді, - із зацікавленням сприймалися учнями, давали поштовх до логічного мислення, формували інтерес до математики. Розв'язування складних математичних задач чергувалося з поетичним словом, піснею. Мета уроку була досягнута. Учні отримали і знання, і позитивні емоції. На 2-у уроці в п’ятницю, 11.05., у 8Б класі відбулася інтелектуальна гра-змагання «Знавці фізики», яку провела Герасименко І.В. Учні із захопленням і цікавістю приймали участь, гра пройшла цікаво, діти продемонстрували високі знання з фізики. Перемогла команда «Нащадки Архімеда», капітан команди – Бережний Олексій. В п ятницю, 11. 05., Сокуренко Л.П. провела виховний захід «Я люблю Україну іʹ математику», в якому приймали участь учні 8 – 10 класів. Захід був пронизан любов’ю до Батьківщини і математики та розумінням величністю цієї науки. Команда учнів «Число π» отримала І місце, команда «Формула успіху» - ІІ місце. Предметний тиждень приніс незабутні враження учням, які вивчають математику, фізику і астрономію та інформатику. Учителі шкільного методичного об’єднання протягом року постійно працювали над підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти, приймали участь у роботі шкільних і міських методичних об’єднань, тематичних семінарів.
  6. 6. Математичну веселу перерву провела у вівторок, 08. 05., Сокуренко Л.П. з учнями 5 - 11 класів: цікаві запитання з математики, на які діти давали відповіді та із задоволенням приймали участь у вікторинах і розгадуванні математичних кросвордів. 10. 05. відкритий урок з теми «Лабораторна робота № 12 «Визначення ККД похилої площини» у 7-А класі провела вчитель фізики Герасименко І.В., на якому продемонструвала високу майстерність вчителя. Урок був методично грамотним, детально і всебічно продуман кожен етап уроку, вдало було використано ІКТ, урок повністю відповідав сучасним вимогам фізики, носив навчально – розвиваючий характер, спостерігався організаційний зв’язок теоретичного матеріалу з практичним застосуванням здобутих знань у побуті, техніці. Учні активно та із задоволенням працювали на уроці, демонструючи свої знання та навички самостійної роботи з приладами. 11. 05. Позаненко Н.В. провела відкритий урок у 8-Б класі: «Свято барвистих друзів. Раціональні вирази». Чи можна поєднати квіти і раціональні математичні вирази? Вчителю це вдалося. На уроці учні відчули красу квітки і красу математичної науки: в тому, і в іншому є надзвичайна логіка і гармонія. Адже "думка колись була простою квіткою", - як сказав поет М.Заболоцький. "Різнобарвні" форми роботи: математична розминка, "Ромашка", вправа "Математичний мак", квітково-математичні фантазії, задачі, пов'язані з квітами, вікторина, троянди Ґвідо Ґранді, - із зацікавленням сприймалися учнями, давали поштовх до логічного мислення, формували інтерес до математики. Розв'язування складних математичних задач чергувалося з поетичним словом, піснею. Мета уроку була досягнута. Учні отримали і знання, і позитивні емоції. На 2-у уроці в п’ятницю, 11.05., у 8Б класі відбулася інтелектуальна гра-змагання «Знавці фізики», яку провела Герасименко І.В. Учні із захопленням і цікавістю приймали участь, гра пройшла цікаво, діти продемонстрували високі знання з фізики. Перемогла команда «Нащадки Архімеда», капітан команди – Бережний Олексій. В п ятницю, 11. 05., Сокуренко Л.П. провела виховний захід «Я люблю Україну іʹ математику», в якому приймали участь учні 8 – 10 класів. Захід був пронизан любов’ю до Батьківщини і математики та розумінням величністю цієї науки. Команда учнів «Число π» отримала І місце, команда «Формула успіху» - ІІ місце. Предметний тиждень приніс незабутні враження учням, які вивчають математику, фізику і астрономію та інформатику. Учителі шкільного методичного об’єднання протягом року постійно працювали над підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти, приймали участь у роботі шкільних і міських методичних об’єднань, тематичних семінарів.

×