Asia oceania maps

3,317 views

Published on

Maps for 3º ESO, Oceania and Asia

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,649
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asia oceania maps

 1. 1. Asia & Oceania - Maps
 2. 2. Political Asia
 3. 3. Asian Countries and capitals NORTH AND CENTRAL ASIA Turkmenistan / t km n st n/ˌ ɜː ɛ ɪˈ ɑː – Ashgabat / b t/ɑʃɡɑˈ ɑ Kazakhstan / k z k stæn/ˌ ɑː ɑː ˈ – Astana /æ stænə/ˈ Kyrgyzstan/ k ə z st n/ˈ ɪ ɡɪ ˌ ɑː – Bishkek /b k k/ɪʃˈ ɛ Tajikistan /t d k st n/ɑːˌ ʒɪ ɪˈ ɑː – Dushanbe /du nb /ːˈʃɑː ɪ Russia / r ə/ˈ ʌʃ – Moscow / m skə /ˈ ɒ ʊ Uzbekistan / zb k st n/ˌʌ ɛ ɪˈ ɑː – Tashkent /russian: ta kj nt/ʃˈ ɛ
 4. 4. EAST ASIA China / t a nə/ˈ ʃ ɪ - Beijing / be d ŋ/ˈ ɪˈ ʒɪ North Korea /kə r ə/ˈ ɪ - Pyongyang / pj ŋ jæŋ/ˈ ɒ ˈ South Korea - Seoul /sə l/ʊ Taiwan / ta w n/ˈ ɪˈ ɑː - Taipei / ta pe /ˈ ɪˈ ɪ Japan /d ə pæn/ʒ ˈ - Tokyo / tə kjə /ˈ ʊ ʊ Mongolia /m ŋ gə l ə/ɒ ˈ ʊ ɪ - Ulan Bator / l n b t /ʊˈ ɑː ˈ ɑː ɔː
 5. 5. SOUTH ASIA Bangladesh / b ŋ lə d bæŋ-/ˌ ɑː ɡ ˈ ɛʃ ˌ - Dhaka / dækə/ˈ Pakistan / p k st n/ˌ ɑː ɪˈ ɑː - Islamabad / z l mə b d/ɪ ˈ ɑː ˌ ɑː Nepal /n p l/ɪˈ ɔː - Kathmandu / kætmæn du /ˌ ˈ ː Sri Lanka / sri læŋkə/ˌ ː ˈ - Sri Jayawardenapura Kotte Maldives / m l di vz/ˈ ɔː ˈ ː - Malé / m le /ˈ ɑː ɪ India / nd ə/ˈɪ ɪ - New Delhi / d l /ˈ ɛ ɪ Bhutan /bu t n/ːˈ ɑː – Thimphu / θ mfu /ˈ ɪ ː
 6. 6. Southeast Asia Brunei /bru na /ːˈ ɪ - Bandar Seri Begawan / b nd s r bə wən/ˈ ɑː ɑː ˈ ɛ ɪ ˈɡɑː Thailand / ta lænd/ˈ ɪˌ – Bangkok / bæŋk k/ˈ ɒ East Timor / ti m ta -/ˈ ː ɔː ˈ ɪ – Dili /'dili/ Vietnam / vj t næm/ˌ ɛ ˈ - Hanoi /hæ n /ˈ ɔɪ Indonesia / ndə ni z ə/ˌɪ ʊˈ ː ɪ – Jakarta /d ə k tə/ʒ ˈ ɑː Malaysia /mə le z ə/ˈ ɪ ɪ - Kuala Lumpur / kw lə l mp ə -pə/ˈ ɑː ˈ ʊ ʊ Philippines / f l pi nz/ˈ ɪ ɪˌ ː – Manila /mə n lə/ˈ ɪ Burma / b mə/ˈ ɜː (or Myanmar / mjænm /ˈ ɑː ) – Naypyidaw / ne pji ta /ˈ ɪ ˈ ː ˈ ʊ Cambodia /kæm bə d ə/ˈ ʊ ɪ - Phnom Penh / pn m p n/ˌ ɒ ˈ ɛ Papua New Guinea / pæpj ənju g n /ˈ ʊ ːˈ ɪ ɪ - Port Moresby /p t m zb /ɔː ˈ ɔː ɪ Singapore / s ŋə p /ˌ ɪ ˈ ɔː – Singapore Laos /la z/ʊ – Vientiane / vj nt n/ˌ ɛ ɪˈɑː
 7. 7. WEST AND SOUTHWEST ASIA United Arab Emirates - Abu Dhabi / æbu d b /ˈ ː ˈ ɑː ɪ Jordan / d dˈ ʒɔː ə n/ – Amman /ə m n/ˈ ɑː Turkey / t k /ˈ ɜː ɪ – Ankara / æŋkərə/ˈ Iraq / r k/ɪˈ ɑː – Baghdad /bæ dæd/ɡˈ Azerbaijan / æzəba d n/ˌ ɪˈ ʒɑː – Baku /russian: ba ku/ˈ Lebanon / l bənən/ˈ ɛ – Beirut /be ru t/ɪˈ ː Syria / s r ə/ˈ ɪ ɪ – Damascus /də m skəs/ˈ ɑː Qatar /kæ t /ˈ ɑː – Doha /kæ t /ˈ ɑː Israel / zre əl -r əl/ˈɪ ɪ ɪ – Jerusalem /d ə ru sələm/ʒ ˈ ː Afghanistan /æf æn st n/ˈɡ ɪˌ ɑː – Kabul /kə b l/ˈ ʊ
 8. 8. WEST AND SOUTHWEST ASIA Kuwait /k we t/ʊˈ ɪ - Kuwait City Bahrain /b re n/ɑːˈ ɪ – Manama /mə n mə/ˈ ɑː Oman /ə m n/ʊˈ ɑː - Muscat / m skət/ˈ ʌ Palestine / pæl sta n/ˈ ɪˌ ɪ – Ramallah /rə mælə/ˈ Saudi Arabia / s d sa - ə re b ə/ˈ ɔː ɪ ˈ ʊ ˈ ɪ ɪ – Riyadh /r j d/ɪˈ ɑː Yemen / j mən/ˈ ɛ - Sana'a /s n /ɑːˈ ɑː Georgia / d d jə/ˈ ʒɔː ʒ – Tbilisi /təb li s /ɪˈ ː ɪ Iran / r n/ɪˈ ɑː – Tehran /t ə r n - ræn/ɛ ˈ ɑː ˈ
 9. 9. Physical Asia
 10. 10. RELIEF - Mountains -The Caucasus / k kəsəs/ˈ ɔː -The Urals [ j ərəlz]ˈ ʊ -Altai Mountains / l ta /ɑː ˈ ɪ -Hindu Kush / h ndu ku /ˈ ɪ ː ːʃ -Eastern Ghats / ts/ɡɔː -Western Ghats -The Himalayas / h mə le əz/ˌ ɪ ˈ ɪ -Everest / vər st/ˈɛ ɪ -K2 -Mount Fuji / fu d /ˈ ː ʒɪ Urals The Himalayas K2 FUJI Everest
 11. 11. RELIEF - Peninsulas -Arabian Peninsula /ə re b ən/ˈ ɪ ɪ -Indostanic Peninsula (Hindustan) / h nd st n/ˌ ɪ ʊˈ ɑː -Indochina / ndə t a nə/ˈɪ ʊˈ ʃ ɪ -Korean Peninsula /kə ri ən/ˈ ː -Malay Peninsula /mə le /ˈ ɪ -Anatolian Peninsula / ænə tə l ən/ˌ ˈ ʊ ɪ Korean Peninsula
 12. 12. RELIEF -Eastern Siberia /sa b ər əɪˈ ɪ ɪ d zət/ˈ ɛ -Gobi Desert / ə b /ˈɡ ʊ ɪ -Thar Desert /θ /ɑː -Arabian Desert /ə re b ən/ˈ ɪ ɪ -West Siberian Plain - Central Siberian Plateau / plætə /ˈ ʊ -Deccan Plateau / d kən/ˈ ɛ Central Siberian Plateau West Siberian Plain Eastern Siberia
 13. 13. Rivers and lakes 1 -Yenisei River / j n se /ˌ ɛ ɪˈ ɪ 2 -Yellow River (Hwang Ho) / wæŋ hə /ˈ ˈ ʊ 3 -Yangtze River / jæŋts /ˈ ɪ 4 -Ganges River / ænd i z/ˈɡ ʒ ː 5 -Indus River / ndəs/ˈɪ 6 -Tigris River / ta r s/ˈ ɪɡ ɪ 7 -Euphrates River /ju fre ti z/ːˈ ɪ ː 8 -Lake Baikal/ba k l - kæl/ɪˈ ɑː ˈ 9 -Lake Balkhash /russian: bal xa /ˈ ʃ 1 2 3 4 5 7 6 9 8
 14. 14. Oceans and seas -Arctic Ocean -Indian Ocean -Pacific Ocean -Bering Sea -Sea of Okhotsk / ə k tsk/ˈ ʊ ɒ -Arabian Sea -Aral Sea / ærəl/ˈ -Caspian Sea -Red Sea -Barents Sea / bærənts si /ˈ ˈ ː Arctic Ocean Indian Ocean Pacific Ocean Bering Sea Sea of Okhotsk Arabian Sea Aral Sea Caspian Sea Black Sea Barents Sea
 15. 15. Coastal features -Strait of Hormuz /h mu z/ɔːˈ ː -Strait of Bering -Bay of Bengal /b n lɛ ˈɡɔː -Gulf of Oman /ə m n/ʊˈ ɑː -Persian Gulf / p ən/ˈ ɜːʃ -Gulf of Thailand / ta lænd/ˈ ɪˌ Strait of Hormuz Strait of Bering Bay of BengalGulf of Oman
 16. 16. OCEANIA - POLITICAL
 17. 17. Political Oceania Several terms are in use to describe the region comprising Australia and the nations of the Pacific Ocean. The term Oceania is usually preferred, and this is the term in use by the United Nations. The term Pacific Islands generally excludes the islands of New Zealand, and the continent of Australia. The indigenous Māori of New Zealand are a Polynesian people. Historically the region was called Australasia, although this often meant just Australia, New Zealand and sometimes Papua New Guinea. The term gives special emphasis to Australia and is falling out of favour. The countries (26 total) are listed below according to their UN classification:
 18. 18. Australasia (Australia and New Zealand) · Australia - Canberra · New Zealand - Wellington · Christmas Island - Flying Fish Cove · Cocos Islands - West Island
 19. 19. Melanesia · Fiji - Suva · New Caledonia - Nouméa · Papua New Guinea - Port Moresby · Solomon Islands - Honiara · Vanuatu - Port Vila
 20. 20. Micronesia · Guam - Hagåtña · Kiribati - Tarawa atol · Marshall Islands - Majuro · Federated States of Micronesia - Palikir · Nauru - Yaren · Northern Mariana Islands - Saipan · Palau - Koror
 21. 21. Polynesia · American Samoa - Pago Pago · Cook Islands - Avarua · French Polynesia - Papeete · Niue - Alofi · Pitcairn Islands - Adamstown · Samoa - Apia · Tokelau - Tukelau · Tonga - Nuku'alofa · Tuvalu - Funafuti · Wallis and Futuna Islands - Mata-Utu
 22. 22. Physical Oceania
 23. 23. Oceania - Relief -Great Dividing Range. -Mount Cook -Puncak Jaya [ punt aˈ ʃ d aja]ˈ ʒ (Papua, Indonesia) -Great Victoria Cook Mount

×