Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Det här är Intercult

614 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Det här är Intercult

 1. 1. DET HÄR ÄR INTERCULT IWONA PREIS 7 FEBRUARI 2012
 2. 2. <ul><li>1996 </li></ul><ul><li>Grundare Chris Torch </li></ul><ul><li>7 medarbetare </li></ul><ul><li>Nytorgsgatan 15 - kontor, lägenhet, annexet </li></ul><ul><li>Ekonomisk förening </li></ul>I KORTHET
 3. 3. <ul><li>Europa i en demokratiseringsprocess </li></ul><ul><li>Konst och kultur behövs för att visa solidaritet, väcka opinion/engagera, diskutera, förstå, hela, utveckla civila och politiska strukturer </li></ul><ul><li>Nationellt och europeiskt ansvar </li></ul><ul><li>EU-skepticism i svenska kulturlivet (JA till EU 95) </li></ul>” SARAJEVO” 1993
 4. 4. TRANSNATIONELLT?
 5. 5. INTERNATIONELL UTBLICK INTERKULTURELL INSIKT
 6. 6. <ul><li>Vi skapar konst- och kulturprojekt, transnationella </li></ul><ul><li>samarbeten över kulturella, geografiska och </li></ul><ul><li>disciplinära gränser. </li></ul>VAD VI GÖR PRODUKTION/PROJEKT Vi arbetar för att internationalisera Sveriges kulturliv genom kompetensutveckling, rådgivning, debatt och påverkansarbete. EUROPEISKT RESURSCENTRUM FÖR KULTUR
 7. 7. WE DO & SHARE!
 8. 8. RESURSMODELL EXPERTIS NÄTVERK PRAKTIK
 9. 9. EXPERTIS NÄTVERK PRAKTIK Know-how Finansieirng Koncept Partnerskap Ansökan Budget Administration Kommunikation Flerårigt Multilateralt Nyckelaktörer Styrelser Advisory & steering boards Internationellt Europeiskt Nordiskt Formella Informella EU:s kulturpolitik Medlemstater Grannlandspolicys Förförståelse Bevakning Analys Program Policyutveckling
 10. 10. <ul><li>CORNERS/Research & Development 2011-2012 * * = Intercult huvudpartner </li></ul><ul><li>Europa Direkt - Intercult becomes Stockholms Europe Direct 2009-2012 </li></ul><ul><li>Black/North SEAS 2007-2010 * - multi-annual cooperation </li></ul><ul><li>Home not Home 2008 – European Year of Intercultural Dialogue </li></ul><ul><li>European Operations (Operational Grant) 2006 * </li></ul><ul><li>25++ 2006 </li></ul><ul><li>THEOREM (network) 1998-2006 - multi-annual cooperation </li></ul><ul><li>Culturebase.net (network) 2002 och 2006 </li></ul><ul><li>SEAS/Second Wave 2005 </li></ul><ul><li>SEAS/Phase 2 - Production 2004 </li></ul><ul><li>Comedia Network (nätverk) 2002-2004 – multi-annual cooperation </li></ul><ul><li>Baltikum-Adriatico 2003 * </li></ul><ul><li>Hotel Europa 2000 * </li></ul><ul><li>Albanian Traces 1999 * </li></ul><ul><li>Landscape X (project) 1997-1998 * </li></ul><ul><li>Bacchanalia (theatre production) 1996 * </li></ul><ul><li>Sarajevo (theatre production) 1993 * </li></ul>VÅRA EU KULTURPROJEKT
 11. 11. Skegness/Lincolnshire UK
 12. 12. <ul><li>20 commissions of contemporary art… </li></ul><ul><li>80 000 spectators and participants </li></ul><ul><li>21 cities and towns around the Black and North Sea regions </li></ul><ul><li>Over 70 artists from 14 countries </li></ul><ul><li>More than 500 separate events </li></ul><ul><li>… including 6 CityScape conferences on Arts and Urban Re:Invention </li></ul><ul><li>SEAS Dock evaluation and documentation web site </li></ul>BLACK/NORTH SEAS 2006-2010 ACTIONS
 13. 13. SEAS Xpedition – Hopa, Turkey September 2010
 14. 14. <ul><li>Det Europeiska Projektets Framtid En konferens om kulturens roll i Europa 2020-strategin 9 december 2011, Europahuset, Stockholm I samarbete med Riksteatern och Eu-kommissionen i Sverige </li></ul><ul><li>Re:Imagining Cultural Space International conference and lab on the policy and practice of flexible art spaces and cultural organisations in Europe 17-19 november 2010, Orionteatern, Stockholm </li></ul><ul><li>Re: Designing Cultural Politics Internationell konferens om relationen mellan lokal, regional, nationell och europeisk kulturpolitik 3-4 december 2009, Orionteatern, Stockholm </li></ul>EXPERTIS
 15. 15. Det Europeiska Projektets Framtid 2011 (img) ARRANGÖR OCH SAMTALSLEDNING
 16. 16. <ul><li>IETM sedan 1993 </li></ul><ul><li>Culture Action Europe sedan 2005 </li></ul><ul><li>Platform for Intercultural Europe sedan 2006 </li></ul><ul><li>River//Cities sedan 2006 </li></ul><ul><li>European Museum Forum sedan 2010 </li></ul><ul><li>ARTerial Network sedan 2011 </li></ul>NÄTVERK
 17. 17. <ul><li>Konsultationer till 100 institutioner, fria organisationer och initiativ </li></ul><ul><li>Kurser i projektutveckling, projektledning, finansiering, partnerskap, interkulturell kompetens, nya publikgrupper, nätverk, EU-kunskap </li></ul><ul><li>Årlig internationell konferens där politiker, tjänstemän och utövare möts </li></ul><ul><li>ERK-enkäten till Intercults svenska nätverk 2300 pers </li></ul><ul><li>Påverkansarbete </li></ul>EUROPEISKT RESURSCENTRUM FÖR KULTUR
 18. 18. <ul><li>Gör EU mer tillgängligt för kultursektorn </li></ul><ul><li>Politiska-, budget- och medborgarfrågor </li></ul><ul><li>EDI nyhetsbrev tips och nyheter om Europa </li></ul><ul><li>Aktiviteter med Europafokus - kvartersdag, frukostseminarier mm </li></ul>EUROPA DIREKT BRED INFORMATION OM EU PÅ UPPDRAG AV EU-KOMMISSIONEN
 19. 19. <ul><li>INFORMATION, FINANSIERING, NÄTVERK </li></ul><ul><li>OCH KOMPETENSUTVECKLING </li></ul><ul><li>IWONA PREIS 7 FEBRUARI 2012 </li></ul>BRANSCHPLATTFORM FÖR ÖKAT ENGAGEMANG I EUROPA KOMMUNIKATION 2012 12-02-09
 20. 20. <ul><li>Information - bevakningstjänst </li></ul><ul><li>Nätverk - förmedlingstjänst </li></ul><ul><li>Kompetens - utbildningstjänst </li></ul><ul><li>Finansiering - konkret vägledning till EU ansökan </li></ul>BRANSCHPLATTFORMEN
 21. 21. <ul><li>Leverera omvärldsbevakning av kultur i Europa </li></ul><ul><li>Förmedla kontakter med internationella nätverk </li></ul><ul><li>Erbjuda mötesplats för erfarenhetsutbyte </li></ul><ul><li>Leverera branschanpassade EU-utbildningar </li></ul><ul><li>Vägleda till EU-projekt inom aktuella program </li></ul><ul><li>Hands-on rådgivning för EU-finansiering </li></ul><ul><li>Hjälpa till med ansökningar under hela processen </li></ul>GÖRA EU BEGRIPLIGT, ÖVERSKÅDLIGT OCH TILLGÄNGLIGT FÖR KULTURSEKTORN
 22. 22. SPRIDNING AV EUROPAPROJEKT VANESSA WARE 7 FEBRUARI 2012
 23. 23. TYP AV PROJEKT?
 24. 24. <ul><li>Möten </li></ul><ul><li>Konstnärliga verk </li></ul><ul><li>Festival </li></ul><ul><li>Seminarier </li></ul><ul><li>Process, process, process </li></ul>TYP AV PROJEKTAKTIVITET/PRODUKT
 25. 25. <ul><li>Samarbeten, flera partners </li></ul><ul><li>Aktiviteter i många länder </li></ul><ul><li>Olika typer av organisationer med olika förutsättningar och behov </li></ul><ul><li>Flera aktivitetsfaser </li></ul><ul><li>Liten kommunikationsbudget </li></ul>TYP AV PROJEKTORGANISATION
 26. 26. DIGITAL STRATEGI
 27. 27. <ul><li>Intercult - Twitter och nyhetsbrev </li></ul><ul><li>CORNERS - blogg </li></ul><ul><li>Katarina Kvartersdag - Facebook </li></ul><ul><li>Det Europieska Projektets Framtid - Microsite & Live streaming </li></ul><ul><li>SEAS - webbplats </li></ul>VAR LÄGGER VI KRUTET?
 28. 28. IMG
 29. 29. <ul><li>VD Ida Bur én Twittrar </li></ul><ul><li>Ping och Retweet (RT) </li></ul><ul><li>#Nordadvocacy #KULTUREU2020 </li></ul><ul><li>Followers 464, following 569 som kan sprida tweets </li></ul><ul><li>Dialog med followers + Intervju på Svt Kulturnyheterna </li></ul>INTERCULT PÅ TWITTER Intercult
 30. 30. IMG
 31. 31. IMG
 32. 32. <ul><li>Berätta om Xpeditioner till Europas hörn med 20 konstnärer och forskare + otaliga möten med lokala aktörer och folk </li></ul><ul><li>Kommentarer och hälsningar från dem vi möter och de som följer på avstånd </li></ul><ul><li>Projektmedlemmar kan följa från kontoret </li></ul><ul><li>Nya partners får inblick </li></ul><ul><li>Dokumentation - Docu-Art </li></ul><ul><li>Alla kan bidra - en ansvarig redaktör som själv bloggar </li></ul><ul><li>Flickr för foton, vimeo för video - nätverk i sig </li></ul><ul><li>Facebook viktigt för att driva trafik </li></ul>CORNERS BLOGG www.cornersofeurope.org
 33. 33. IMG
 34. 34. <ul><li>Nå ut lokalt </li></ul><ul><li>Fototävling för att driva trafik och intresse i ny målgrupp </li></ul><ul><li>Uppdaterad evenemangsinformation </li></ul><ul><li>Partners kan sprida via sina FB-vänner och fans påminns på sina väggar </li></ul>KATARINA KVARTERSDAG PÅ FACEBOOK
 35. 35. IMG
 36. 36. <ul><li>Dra beslutsfattare från kulturlivet och myndigheter </li></ul><ul><li>En uppdaterad landningssida, registrering och info </li></ul><ul><li>Live streaming via Bambuser </li></ul><ul><li>Del av Intercults digitala infrastruktur - billigt, enkelt, hänger ihop </li></ul><ul><li>Driver trafik via samarbetspartners nätverk och VIP-listor - digitala inbjudningar, påminnelser, erbjudanden </li></ul>DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID MICROSITE & LIVE STREAMING www.intercult.se/deteuropeiskaprojektetsframtid
 37. 38. <ul><li>Dokumentation och utvärdering </li></ul><ul><li>Över 250 länkade objekt som presenterar av 3,5 år, 20 nya verk, resande festival, partners, konstnärer, filmer </li></ul><ul><li>Samma URL som projektets webbplats </li></ul><ul><li>Varje partner kan djuplänka till ”sin” del av projektet </li></ul><ul><li>Aktuellt?? </li></ul>SEAS WEBBPLATS SEAS Dock - www.seas.se
 38. 39. TACK! www.intercult.se

×