Brochure prestatiehuis

1,012 views

Published on

brochure van het Prestatiehuisconcept

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,012
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
333
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brochure prestatiehuis

 1. 1. Passief renoveren.In een keer goed.
 2. 2. Beter presteren met passief renoverenIn de toekomstige woningmarkt waarin energie- energiekosten en hogere huuropbrengsten levertprijzen blijven stijgen en budgetten van woning- bewoners lagere woonlasten op en zorgt ervoor dat decorporaties meer en meer onder druk staan, is investering van woningcorporaties op de lange termijnduurzame renovatie de oplossing. Daarmee kiest u - 40 jaar - rendeert. Daarom noemen wij het resultaatvoor beter rendement op de lange termijn en leef- van ons renovatieproject - de volledig en duurzaamcomfort met lagere woonlasten voor de bewoners. gerenoveerde woning - het Prestatiehuis.Team Prestatiehuis is dé innovatieve specialist voor de Geïntegreerde aanpakduurzame renovatie van laagbouw huizen, daterend Team Prestatiehuis is een consortium van vier gerenom-uit de jaren ‘60 tot ’80. Team Prestatiehuis garandeert meerde ondernemingen die ieder hun eigen expertisedat de bestaande woning binnen tien werkdagen van inbrengen voor het Prestatiehuis. Het team bestaat uitA tot Z wordt gerenoveerd op basis van een slim, snel, Brink Climate Systems, Doorwin, Van Ieperen Groepbetaalbaar en compleet concept. De renovatie enerzijds en VDM. Zij werken op basis van geoptimaliseerdeen de toepassing van energiebesparende technieken bouwprocessen en geïntegreerde prefab waarbijanderzijds zorgen ervoor dat de vernieuwde woning bewonersmanagement centraal staat. Team Prestatie-optimale prestaties levert. Zowel op het gebied van een huis garandeert dat de renovatie kan plaatsvinden ingezond binnenklimaat en leefcomfort als wat betreft bewoonde situatie. Bewoners hoeven hun huis niet uitenergieverbruik. Het positieve verschil tussen lagere en woningcorporaties besparen hiermee aanzienlijk op onder andere verhuisvergoedingen. De geïntegreerde aanpak van Team Prestatiehuis op basis van een bewe- zen concept geeft opdrachtgevers de zekerheid van een ongestoord renovatieproces en maximale milieupresta- ties. Wij bieden woningcorporaties maximale ontzorging doordat wij als één team werken, terwijl u voor alle facetten en in elke fase van het bouwproces één en hetzelfde aanspreekpunt heeft. Team Prestatiehuis is klaar om voor u aan de slag te gaan!
 3. 3. Prestatiehuis: een doordacht conceptDankzij complete bouwkundige renovatie in com- Betere prestatiesbinatie met energiebesparende maatregelen wordt De ingrijpende renovatie van bestaande woningen ineen bestaande laagbouwwoning getransformeerd combinatie met energiebesparende maatregelen entot een Prestatiehuis. Een woning die optimaal installaties maken een huis een Prestatiehuis. Een huiswooncomfort combineert met minimaal energie- dat zowel beter presteert op het gebied van energie-verbruik, lagere woonlasten en gezond rendement verbruik als wat betreft de exploitatie. De hoogwaardigevoor woningcorporaties. revitalisatie van de woning verlaagt de onderhouds- behoefte over de gehele exploitatieperiode en daarmeeAan het concept Prestatiehuis liggen twee uitgangs- de TCO. Daarnaast leidt de kwaliteitsverbetering van depunten ten grondslag. Enerzijds een lagere total cost of woning uiteraard tot een hogere restwaarde.ownership (TCO) in combinatie met hogere huurop-brengsten. Dit maakt het Prestatiehuis een aantrekkelijk Investeringalternatief voor woningcorporaties. Anderzijds mogen de Doordat de energiekosten voor de huurder nagenoegbewoners van het Prestatiehuis na de renovatie rekenen wegvallen na de renovatie, ontstaat er ruimte om deop een hoger wooncomfort en gezonder binnenklimaat huurprijs te verhogen, terwijl de bewoner financieel nogtegen lagere netto woonlasten. steeds beter af is. De combinatie van lagere TCO en hogere huuropbrengsten rechtvaardigt de investering dieLagere woonlasten nodig is om van een huis een Prestatiehuis te maken.De huren stijgen jaarlijks met enkele procenten. De immateriële verbeteringen - hoger leefcomfort enDe energieprijzen zullen de komende jaren en decennia, gezonder binnenklimaat plús een positieve bijdrage aannaar alle waarschijnlijkheid met tientallen procenten een duurzame samenleving - zijn daarbij nog niet eensstijgen. Dit tezamen zal het bewonen van een huurhuis opgeteld. Passief renoveren. In een keer goed!op termijn onbetaalbaar maken voor veel Nederlanders.Ingrijpen is dus nodig. Het energiezuinig maken vanbestaande woningen biedt de uitweg. Door de energie-kosten te minimaliseren, verlagen de netto woonlasten.Zelfs na een huurverhoging.
 4. 4. Prestatieproject De KroevenEind 2010 werd onder regie van opdrachtgever van grondgebonden woningen. De realisatie was danAramis Alleewonen een renovatieproject in ook alleen mogelijk dankzij een bijzondere vorm vanRoosendaal - De Kroeven 505 - uitgevoerd. Naast samenwerking tussen de uitvoerende partijen. Elk vanbouwkundige revitalisatie was het de bedoeling de partijen bracht zijn eigen expertise en specialistischede 134 huurwoningen energiezuinig te maken op disciplines in. Het logistieke proces, dat vooral op debasis van het Passiefhuis-principe. schouders van Van Ieperen Groep rustte, mag gerust uniek worden genoemd.De opdrachtgever legde de lat bijzonder hoog voor ditproject. Zowel voor zichzelf als voor de uitvoerende Prefabpartijen. Als woningcorporatie had Aramis Alleewonen VDM Woningen was verantwoordelijk voor het in éénhaar bewoners namelijk een budgetneutrale ingreep in dag vervangen van de voor- en achtergevels en het dakhet vooruitzicht gesteld. Daarmee werd bedoeld dat de door geprefabriceerde HSB-elementen. Een completebeoogde verlaging van de energiekosten (die het gevolg transformatie van de buitenschil in één werkdag iszou zijn van het passief maken van de woningen) ten heel bijzonder en veel speling in de planning was erminste de huurverhoging na renovatie zou compenseren. niet. Daarom waren de dakelementen in de fabriek al voorzien van onder meer dakbedekking, luchtdichteComplex doorvoeren en zonnecollectoren.De uitvoerende partijen - Brink Climate Systems,Van Ieperen Groep en VDM Woningen - kregen ophun beurt van de opdrachtgever een set strakke eisenmee. Het was de bedoeling dat tijdens de vijftien dagendurende ingreep per woning de bewoners gewoon inhun huizen konden blijven wonen.UniekIn Nederland was nog nooit eerder gekozen voor eenPassiefhuis-renovatie op een dergelijk grote schaal
 5. 5. Bouwen volgens het ‘plug & play’-principe werd tot hetuiterste doorgevoerd. Datzelfde gold voor de gevel-elementen. Deze waren bij plaatsing al voorzien van zeergoed isolerende kozijnen met drievoudige beglazing.Voor de complete renovering van een tussenwoningwaren op deze manier slechts acht prefab elementennodig.Zon in het verleden veel ervaring opgedaan met grote enOm de energielasten maximaal te kunnen reduceren complexe renovatieprojecten en nadrukkelijkis naast uitstekende isolatie ook de allergoedkoopste geïnvesteerd in communicatietrajecten. Dit wierp zijnenergieleverancier nodig. De zon dus. Brink Climate vruchten af bij De Kroeven waarbij de bewoners te allenSystems heeft een compact Passiefhuistoestel tijde met vragen, opmerkingen en problemen terechtontwikkeld, waarin alle diciplines samenkomen. konden bij de projectuitvoerder.Verwarmen, ventileren met warmteterugwinning enwarm tapwater. De energie voor verwarming en warm Tevredentapwater wordt zoveel mogelijk uit de zonneboiler De samenwerking heeft tot uitstekende resultatengehaald. Een passiefhuis is uitermate geschikt om en een meer dan tevreden opdrachtgever geleid.de kleine hoeveelheid warmte die nodig is voor het De uitvoerende partijen waren zelf ook dermateverwarmen van de woning uit de zonneboiler te halen. content dat zij besloten de gezamenlijke inspanningenDoor de hoge kwaliteit zonnecollectoren en de juist en opgedane kennis te bundelen. Daarmee was degekozen voorraadbuffer kan ook nog eens tot 60% op geboorte van Team Prestatiehuis een feit. Als éénenergieverbruik voor warm tapwater worden bespaard. geïntegreerde organisatie, die voortdurend eenDe behoefte aan bijverwarming van de ruimte is het beroep kan doen op de kennis en kunde van dehele jaar door minimaal. deelnemende partijen, staat Team Prestatiehuis klaar voor volgende duurzame renovatieprojecten. MaarCommunicatie dan binnen tien werkdagen! De geoliede samen-Naast de technische en procesmatige aspecten is werking bij De Kroeven heeft zoveel inzicht en routineuitstekende communicatie met de bewoners essentieel opgeleverd dat de benodigde investeringen (naast deom het project te doen slagen. Van Ieperen Groep heeft renovatieduur) drastisch kunnen worden verlaagd.
 6. 6. Woningcorporaties worstelen met de vraag of zij hun verouderde woningen gaan renoveren of nieuwbouw moeten plegen. Renovatie volgens het Prestatiehuis- concept pakt de zaken in één keer goed aan. Deze energetische transformatie en hoogwaardige bouwkundige renovatie is een robuuste oplossing die een beterBeter rendement rendement garandeert. De TCO verlaagt aantoonbaar.met lagere De energiekosten worden tot wel 80% verlaagd! Datwoonlasten maakt hogere huuropbrengsten mogelijk en dus een beter rendement. Bovendien vermeerdert het huizenbezit in waarde. De bewoner geniet van lagere woonlasten. Een eventuele huurverhoging kan worden doorgevoerd omdat deze wordt gecompenseerd door de veel lagere energielasten. Lagere woonlasten zijn dus gewaarborgd. Uiteindelijk zijn alle inspanningen gericht op het woon- plezier van de bewoners. Ook tijdens de renovatie draait alles om hun comfort. Zij kunnen tijdens de werkzaam- heden in hun huis blijven wonen en dankzij een slimme aanpak wordt de overlast tot een minimum beperkt. Team Prestatiehuis levert maatwerk per woning en steltDe bewoner zich daarbij flexibel op. Wensen, vragen en eventuelestaat centraal problemen van bewoners worden vooraf, tijdens één op één gesprekken, in beeld gebracht en zo goed mogelijk beantwoord en opgelost. Informatieavonden houden belanghebbenden op de hoogte en de projectuitvoerder is altijd bereikbaar voor bewoners.
 7. 7. Het Prestatiehuis heeft tevreden bewoners. Na de renovatie is hun wooncomfort aanzienlijk verbeterd en heeft het huis de uitstraling van een nieuwbouwwoning. Binnen heerst een perfect klimaat. De ventilatie is uit-Maximale stekend en het binnenklimaat is hierdoor gezonder danduurzaamheid ooit. Koudeval en schimmels behoren definitief tot het verleden. Het Prestatiehuis staat voor maximale duur-en een hoog zaamheid. Dankzij de uitstekende schilisolatie is er nogleefcomfort nauwelijks een energievraag. Door warmteterugwinning op de ventilatielucht en het gebruik van een zonneboiler wordt deze energievraag teruggebracht naar maximaal 25 kWh/m2 volgens het PassiefBouwenKeur (verbruik huidige nieuwbouwwoning: circa 60 kWh/m2). Team Prestatiehuis werkt snel. Dankzij prefab-oplos- singen, een geïntegreerd bouwproces en volkomen op elkaar ingespeelde teamleden vindt de complete verbouwing plaats binnen tien werkdagen. Dat is nietRealisatie in alleen heel prettig voor de bewoners zelf, het betekent bovendien kostenbesparing op verhuisvergoedingen,bewoonde huurderving, bewonersbegeleiding, et cetera. Tijdenstoestand in de renovatie houdt Team Prestatiehuis voortdurend de10 werkdagen vinger aan de pols en zorgt ervoor dat bewoners niet in de kou komen te zitten. Want elke avond om 7 uur is de tapwater- en verwarmingsvoorziening weer werkend.
 8. 8. De zeven pijlers de woning in maximaal vijf aaneengesloten werkdagen plaatsvinden. De bewoner hoeft daarbij zijn huis niet te verlaten.Het Prestatiehuis is een robuuste en toekomst-vaste oplossing om bestaande woningen voor Pijler 4: Pasklare afwerking - Team Prestatiehuiseen lange periode energiezuinig, comfortabel gaat tot het uiterste wat betreft prefabricage en brengt heten rendabel te maken. ‘plug & play’-principe op die manier letterlijk in praktijk. De afwerking van de prefab-delen is pasklaar. Oftewel:Team Prestatiehuis garandeert de transformatie van in een keer goed.een bestaande woning tot een Passiefhuis binnen tienwerkdagen en met minimale overlast. Basis daarvoor is Pijler 5: Minimale overlast - Team Prestatiehuis steltde geïntegreerde aanpak door alle betrokken disciplines. de bewoner centraal, maar vindt het ook belangrijk omDit leidt tot een perfect op elkaar afgestemd bouw- en de overlast voor buren en buurtgenoten te beperken.installatieproces dat op zeven pijlers berust. Daarom is het logistiek proces ingericht volgens het ‘just in time’- principe, zodat het aantal rijbewegingen voorPijler 1: Prefabricage - Wanden en daken worden aan- en afvoer van materialen tot het absolute minimumprefab aangeleverd. Compleet met kozijnen, gevelafwer- beperkt blijft.king, zonneboiler (dak), et cetera. Zo wordt de schil vande woning binnen één dag vervangen. Bewoners krijgen Pijler 6: Bewezen aanpak - Team Prestatiehuis garan-de garantie dat ’s avonds de kachel weer brandt. deert dat de verbouwing binnen maximaal tien werkdagen plaatsvindt, met maximaal comfort en minimale hinderPijler 2: Integratie - De installatiekanalen worden voor de bewoner. De ervaringen bij het renovatieproject|prefab in de nieuwe gevels opgenomen. Naast een De Kroeven in Roosendaal tonen aan dat deze garantieuiterst korte verbouwingstijd betekent dit bovendien voor honderd procent haalbaar is.minder overlast (geen verlaagde plafonds en schachten).Een goede luchtdichtheid voorkomt energielekken. Pijler 7: Certificaat - Het Prestatiehuis voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. De woningen voldoen aan hetPijler 3: Vijf dagen binnen - Team Prestatiehuis stelt Passiefhuis-keurmerk (maximaal 25 kWh/m2) dat wordtde bewoner centraal in zijn aanpak. Het bouw- en instal- uitgereikt door stichting PassiefBouwen.nl.latieproces is zo ingericht dat de werkzaamheden binnen
 9. 9. Aan de slag leggen de lat voor onszelf altijd hoger. Het gaat immers niet om voldoen aan de norm, maar om het leveren van prestaties!Team Prestatiehuis bundelt de expertise van vierondernemingen om als één geïntegreerde partij Rendementprognosede revitalisatie van bestaande woningen aan Ons concept Prestatiehuis is gebaseerd op een totalte pakken. Dat doen wij met minimale overlast cost of ownership-benadering en een uitgekiend onder-voor bewoners en maximaal profijt voor onze houdsconcept. Wij rekenen u graag voor - aan de handopdrachtgevers. Voor u dus. van een voorbeeldproject geprojecteerd op uw actuele woningportefeuille - hoe uw investering op een termijnSamenwerken met Team Prestatiehuis betekent aller- van veertig jaar rendeert. U zult het zien: in een keereerst dat u kunt rekenen op een vertrouwd renovatie- goed en volledig duurzaam renoveren zal financieel hetproces en een geweldig resultaat: in een keer goed. Een aantrekkelijkst blijken te zijn!huis waarin mensen gezond en prettig wonen terwijlhun netto woonlasten afnemen en dat woningcorpora- Eén teamties de zekerheid biedt van een gezond rendement op Samenwerken met Team Prestatiehuis betekent samen-hun investering. Energielasten blijven ook in de toekomst werken met één partner via korte en eenduidige lijnen.betaalbaar. U heeft altijd een en hetzelfde aanspreekpunt. Team Prestatiehuis heeft de volledige verantwoordelijkheid enUniek in de wereld bewoners kunnen rekenen op een flexibele en mee-Team Prestatiehuis werkt op basis van een bewezen denkende bouwer op de vloer en in de straat. Binnenconcept, zoals onder meer toegepast in het prijswin- tien werkdagen en in een keer goed. Voor ons isnende project De Kroeven in Roosendaal. Het hart van dat geen belofte, maar een afspraak waaraan wij graaghet Prestatiehuis is het speciaal daarvoor ontwikkelde, gehouden willen worden.geïntegreerde Passiefhuistoestel dat uniek is in de wereld.Normen overstijgenTeam Prestatiehuis gaat uit van haar eigen (bouw-)normen. Dat wil zeggen dat wij bestaande normenalleen als vertrekpunt nemen en nooit als doel. Wij
 10. 10. Flexibiliteit in Duurzaamheid Rendement Lage woonlasten concepten Bewoners staan Leefcomfort Tien werkdagen Bewoonde situatie centraal www.prestatiehuis.nlTeam PrestatiehuisPostbus 353400 AA IJsselsteinTelefoon 088 - 126 53 50www.prestatiehuis.nlinfo@prestatiehuis.nl

×