DONG Energy - Corporate brochure

618 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DONG Energy - Corporate brochure

 1. 1. EEn frissE winduit dEnEmarkEnDat noemen wijLyDhør
 2. 2. dE koErs is bepaaLD donG Energy heeft een lange termijn visie: windmolenparken op zee. Deze positie willen we nog het leveren van betrouwbare energie zonder Co2. Dat is verder versterken. het doel dat we willen bereiken en waar we elke dag aan werken door middel van nieuwe investeringen en aardgas heeft de toekomst continue aanpassingen. er is vraag naar aardgas, het is beschikbaar en het kan worden opgeslagen. bovendien komt er bij de de 85/15 strategie: een grote sprong vooruit verbranding van aardgas aanzienlijk minder Co2 vrij Vandaag de dag wordt 85 procent van de warmte en de dan bij de verbranding van steenkool en olie. aardgas elektriciteit van DonG energy geproduceerd door is dus onmisbaar voor een jarenlange, betrouwbare en fossiele brandstoffen, voornamelijk steenkool. nu meer milieuvriendelijke energietoevoer naar centrales, hebben we onszelf een doel gesteld: in de komende 30 industrie en consumenten. bij DonG energy is jaar gaan we de Co2 uitstoot per geproduceerde kwh daarover nagedacht: via een doelgericht terugbrengen naar 15 procent van het huidige niveau. investeringsplan hebben we een aanzienlijke, continue en we pakken het meteen goed aan: binnen de productie van aardgas gerealiseerd. onze eigen komende 10 jaar wordt de Co2 uitstoot per kwh maar productie wordt daarbij aangevuld via lange termijn liefst gehalveerd. overeenkomsten met externe leveranciers. minder steenkool Volle kracht Vooruit in Energie om de Co2 uitstoot terug te dringen, hebben we in de komende jaren moet de wereldwijde energie- besloten om de productie stil te leggen bij 25 % van voorziening drastisch veranderen. DonG energy kan onze steenkoolgestookte energiecentrales. bovendien daar niet alleen voor zorgen, en daar zijn we ons bewust zijn we gestopt met de ontwikkeling van nieuwe van. we hopen wel dat we kunnen helpen. De missie steenkoolgestookte energiecentrales en zijn er plannen van DonG energy is – we hebben de koers en het doel om bij enkele van de resterende steenkoolgestookte van onze eigen reis, die we “Volle Kracht Vooruit in energiecentrales over te schakelen op het gebruik van energie” hebben gedoopt, uitgestippeld, en we zijn al biomassa. hard op weg. meer wind De natuur voorziet in ruim voldoende wind. Vandaag de dag is DonG energy wereldmarktleider op het gebied anders Eldrup van de ontwikkeling en constructie van Ceo2 3
 3. 3. dE wErEldwijdEenerGietoeVoermoet VeranDerenmeer energie met minder Co2: voorziening, of het nu op de werkplek is, thuis, als wedaarvoor zijn drastische veranderingen nodig op reis zijn of als we goederen van de ene plaats naarDe wereldbevolking groeit en het wereldwijde de andere transporteren. Vandaag de dag is 85 % vanenergieverbruik zal naar verwachting nog verder de wereldwijde energievoorziening afkomstig vanstijgen, omdat steeds meer mensen er een moderne, fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en aardgas.energie-afhankelijke levensstijl op na houden. Deze afhankelijkheid moet worden ingeperkt. HetTegelijkertijd zien we dat de huidige energieproductie Internationaal Energie Agentschap verwacht dat wehaar weerslag heeft op het klimaat: de aarde warmt op. nog vele jaren zullen blijven vertrouwen op fossieleDe eisen voor toekomstige energievoorziening zijn dus brandstoffen.duidelijk: de wereld heeft meer energie nodig, enminder CO2. Om dat te kunnen bereiken, moet het hele Betrouwbare energievoorziening:energiesysteem op de schop. een kwestie van plannen Hernieuwbare energiebronnen zoals wind, water en deEen betrouwbare energievoorziening zon, zijn onderhevig aan weersomstandigheden enis van cruciaal belang seizoenen. Tot het moment waarop de technologieënOnze moderne samenleving is afhankelijk van een beschikbaar zijn, die nodig zijn om een betrouwbarebetrouwbare energievoorziening. We staan er eigenlijk energievoorziening door middel van hernieuwbareniet bij stil, maar de continuïteit van ons dagelijkse bronnen te kunnen garanderen, zullen fossieleleven wordt gewaarborgd door een betrouwbare brandstoffen een belangrijke rol blijven spelen. 4 5
 4. 4. donG EnErGy non-stop energie drie mogelijkheden voor betrouwbare Als energiebedrijf dragen wij de verantwoordelijkheid energie zonder Co2 om onze klanten de energie te leveren die ze willen, Onze 85/15 strategie leidt ons naar ons doel: het wanneer ze willen en waar ze willen, en dat 24 uur per halveren, binnen 10 jaar, van de CO2 uitstoot per kWhlEVErt dé EnErGiE dag, elke dag van het jaar. DONG Energy exploreert, die wordt gegenereerd in onze warmte- en produceert, levert, verhandelt en verkoopt energie aan elektriciteitsproductie.We bouwen steeds meer groothandel klanten en eindverbruikers. Dankzij onze windturbines en kunnen met de levering van aardgas– ooK in De toeKomst eigen productie en lange termijn overeenkomsten met nog jaren vooruit. Op deze manier kunnen we andere energieproducenten, kunnen wij onze klanten betrouwbare – en meer klimaatvriendelijke – energie een jarenlange, betrouwbare olie-, aardgas-, leveren aan energiecentrales en klanten. warmte- en stroomvoorziening garanderen. Maar ook innovatie speelt een belangrijke rol. Daarom minder schadelijke effecten voor milieu is DONG Energy betrokken bij een aantal opwindende en klimaat projecten en partnerschappen op het gebied van We zijn allemaal verantwoordelijk voor energie- windenergie, verbranding van biomassa, productie van besparing, om de schadelijke effecten van energie- tweede generatie bio-ethanol en flexibele productie en -consumptie op het milieu en het klimaat consumptiepatronen. terug te dringen. Als energiebedrijf draagt DONG Energy extra verantwoordelijkheid: wij moeten garan- Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over onze deren dat de energie die wij aan onze klanten leveren, reis richting betrouwbare energie zonder CO2. zo milieuvriendelijk mogelijk wordt gewonnen, geproduceerd en geleverd. Die verantwoordelijkheid nemen wij uiterst serieus. 6 7
 5. 5. dE stratEGiE wind is van cruciaal belang om de 85/15 strategie te laten slagen, zal DonG energy veranderen, zodat de Co2 uitstoot per geproduceerde enorme investeringen moeten doen. windenergie is een kwh beperkt kan worden. belangrijk onderdeel van ons investeringsplan voor deWOrDT WErkElIjkHEID komende jaren. in 2009 opende DonG energy wat tot nu toe het grootste windmolenpark op zee in europa is: Co2-neutrale biomassa helpt ons op weg Gedurende vele jaren werd in onze energiecentralesDOOr INVEsTErINGEN horns rev 2. in de komende jaren gaan we flink investeren in nog een aantal windparken op zee. Gunfleet vooral steenkool gebruikt als brandstof, maar in de afgelopen jaren zijn we overgeschakeld op Co2-neutrale sands en walney, voor de kust van Groot-brittannië, zijn brandstoffen, zoals stro en houten pallets. eigenlijk mag voorbeelden van nieuwe projecten, en samen met een DonG energy tot de best presterende bedrijven ter aantal partners investeert DonG energy in London array. wereld gerekend worden waar het gaat om de inzet van als de bouw van London array voltooid is, dan is dit biomassa voor de productie van warmte en stroom. in de ’s werelds grootste windmolenpark op zee. komende jaren zullen we nog veel meer gebruik gaan maken van biomassa. we zoeken naar meer efficiëntie windenergie speelt een belangrijke rol bij het bereiken fossiele brandstoffen zijn niet allemaal van ons doel, en we hebben meer dan 15 jaar ervaring hetzelfde met het ontwerpen, bouwen en bedienen van Fossiele brandstoffen zijn niet allemaal hetzelfde, en bij windmolenparken op zee. Die expertise zetten we nu in onze warmte- en elektriciteitsproductie profiteren wij van om de bouw van onze toekomstige windmolenparken op deze diversiteit in eigenschappen. omdat de Co2 uitstoot zee te industrialiseren, om zo de kosteffectiviteit van de bij aardgas veel lager is per geproduceerde kwh, zullen projecten verder te verhogen. we steenkool op steeds grotere schaal gaan vervangen maar: wind is geen betrouwbare energiebron. op dit door aardgas. ook hiervoor ligt ons investeringsplan moment is de betrouwbare energievoorziening afkomstig klaar. in noorwegen, Groot-brittannië en nederland van de energiecentrales, en dat zal nog heel lang zo bouwt DonG energy energiecentrales waar uitsluitend blijven. Daarom investeren we ook in manieren om de aardgas wordt gebruikt. productiemethodes van onze energiecentrales te 8 9
 6. 6. nEratiE twEEdE GE L bio-ethano ZonnE-EnErGiE te n van de eersINNOVATIE 2009 werd ee de Zonne-energie is een enorm potentiële en Co in november or de prod uctie van twee 2 demonstra tiecentrales vo Don G energy’s vrije energiebron, maar de technologie moet nog reld geopend. ethanol ter we ht achter verder verfijnd worden om zonne-energie een generatie bio- con is de drijvende krac dochterond erneming inbi etha nol, dat kan belangrijke rol toe te kunnen bedelen in de neutrale bio- van stro tot Co2 algehele energievoorziening. DonG energy richt de verwerkingis De weG ine. oegd aan benz zich voornamelijk op zonnepanelen die zonne- worden toegev energie omzetten in elektriciteit: wij hebben een nologie zonne-energie systeem geleverd aan de Crowne De unieke tech s van inbico n zou weleen plaza towers in Kopenhagen, dat tot nu toe het lossinge n grootste zonne-energieproject van scandinavië is. één van de op kunnen zi jn voor hetopschudding in het energiesysteem flexibel energieverbruik toekomstige van Co2 terugdringenom het klimaat te beschermen moeten we het gebruik we moeten nog steeds flink investeren in hernieuwbare rt- uitstoot in de transpovan fossiele brandstoffen in de energievoorziening energiebronnen en ons best doen om hernieuwbare sector.terugdringen, dat is een feit. maar als we geleidelijk aan energie te integreren in het energiesysteem. bij DonG n Daarnaast kaafscheid nemen van fossiele brandstoffen bij de energy wordt hieraan hard gewerkt. hoe meer bio-etha nol ervoorwereldwijde energieproductie, dan nemen we óók hernieuwbare energie wordt geïntegreerd in het minder zorgen, dat we rdenafscheid van een flexibele energiebron die ervoor zorgt energiesysteem, hoe groter het risico dat de balans afhankelijk wodat de energievoorziening op de vraag kan worden tussen productie en consumptie verstoord wordt. van olie .afgestemd. met hernieuwbare energiebronnen, zoalswind, water en zon is het anders: totdat we een manier als de consumptie beter wordt afgestemd op degevonden hebben om hernieuwbare energie op energieproductie, dan kunnen we de hernieuwbaredoeltreffende wijze op te slaan, blijft productie door energie beter benutten. een van de aandachtspuntenmiddel van hernieuwbare energiebronnen afhankelijk van DonG energy is dan ook het aanpassen van devan weersomstandigheden en seizoenen, en niet van de energieconsumptie, zodat deze beter is afgestemd op flEXiBElEvraag. de energieproductie van windturbines. Daarom werken ConsUmptie Biomassa wij gericht aan de ontwikkeling van een intelligent energienetwerk. elektriciteit kan nog steeds niet in toereikende hoeveelheden worden opgeslagen, maar moet DonG energy hoort bij de best presterende na productie onmiddellijk gebruikt worden. we bedrijven ter wereld waar het gaat om het gebruik kunnen windenergie nog beter benutten, als we van stro als brandstof bij de productie van warmte in staat zijn om het elektriciteitsverbruik aan te en energie. we werken aan grootschaliger gebruik passen aan de generatie van windenergie. en van biomassa in onze energiecentrales en zijn, dat brengt ons bij elektrische auto’s, omdat de samen met een aantal partners, actief op het accu van een auto kan worden opgeladen als er gebied van renescience. meer dan genoeg windenergie is, bijvoorbeeld windEnErGiE ‘s nachts. in samenwerking met better place Denmark werken wij aan een kader voor renescience is een ontwikkelingsproject, waarbij de gebied nu zijn we begonnen met biologisch afval wordt voorbehandeld met enzymen De ont wikkelingen op het atie van het volledige elektrische auto’s in Denemarken. zee gaan industrialis die het afval vloeibaar maken, voordat het wordt van windmolenparken op Zo kunnen gedreven ont werp- en bouwproces. verwerkt tot synthetisch gas of biobrandstof. razendsnel en worden aan he we in de toekomst nog effectievere door de enorme technisc werpen Door windmolenparken op zee ont knowhow van DonG energy. het en bouwen . de jaren heen hebben we n ont werp van windmolenparke geoptimaliseerd en fun der ingen en d. kabelaansluitingen verbeter 10 11
 7. 7. KennisIs DE slEuTEl TOTGArANTIE Op ENErGIEVOOrzIENING IN DE TOEkOMsTactief in alle schakels van de energieketen ambitie, gecombineerd met de wil en hetDonG energy is actief in alle schakels van de vermogen om veranderingen door te voerenenergieketen – van exploratie en productie van olie en De medewerkers van DonG energy vertegen-aardgas in de bodem tot productie van warmte en woordigen samen een breed scala aan opleidingen,stroom, aan- en verkoop van energie op de europese vaardigheden en ervaring. wij beschikken overenergiemarkt en verkoop en levering van gas en medewerkers die gespecialiseerd zijn op het gebiedelektriciteit aan onze klanten. omdat we actief van bouwkunde en economie, maar ook over anderebetrokken zijn in alle fases van de energieketen, specialisten, zoals geologen. we hebben een grootbeschikken we over een unieke en uitgebreide kennis aantal medewerkers met algemene kennis, project-van de markt, onze partners, belanghebbenden en managers, verkoop- en servicemedewerkers enklanten. maar het allerbelangrijkste is, dat onze administratieve krachten, die allemaal onderdeelklanten dankzij onze kennis en toegang tot een breed vormen van de stuwkracht en het potentieel vanscala aan energie-oplossingen, verzekerd zijn van de DonG energy. alle collega’s zijn anders, en onze takenbeste lange termijn oplossingen. zijn verschillend, maar één ding hebben we met elkaar gemeen: onze ambitie. 12 13
 8. 8. EXploratiE & produCtiE OpWEkkING ExplOrATIE & prODuCTIE in ons VakGEBiEd MIkkEN WE HOOG EN GraVEn wE diEp ENErGIEMArkTEN De afdeling Exploratie & productie is, zoals de naam exploratievergunningen voor de barentszee. We zijn al zegt, verantwoordelijk voor DONG Energy’s de grootste vergunninghouder in het gebied ten exploratie en productie van olie en aardgas. westen van de shetland eilanden en zijn actief bezig Exploratie & productie beschikt over een met onderzoek in de wateren rond de Faröer uitgebreide expertise en specialistische kennis op eilanden en voor de kust van Groenland. dit gebied, alsmede op het gebied van ontwikkeling van bestaande en nieuwe velden. Exploratie & productie is betrokken bij Gassled, dat onder meer ‘s werelds grootste pijpleidingsysteem Onze portfolio bevat circa 70 exploratie- en voor aardgas in zee exploiteert. Dit systeem productievergunningen, zoals het siri gebied en transporteert aardgas van Noors grondgebied naar syd-Arne in het Deense deel van de Noordzee, en Noord-Europa en Groot-brittannië. Voor ons VErkOOp & DIsTrIbuTIE ons grootste productieveld Ormen lange in het betekent dit, dat we toegang hebben tot een Noorse plat. bovendien beschikken we over belangrijke infrastructuur. vergunningen voor ula, Gyda, Tamber en Alve in het Noorse deel van de Noordzee en over14 15
 9. 9. VoorbeeLD 1 VoorbeeLD 2 EXploratiE & produCtiEormEn lanGE: koplopErs tEn wEstEneen immens aarDGasVeLD Van De shetLanD eiLanDenhet enorme aardgasveld ormen Lange ligt in het DonG energy is eigenaar van circa 10 procent van het ten westen van de shetland eilanden leidt DonG gecombineerd met de meest innovatievenoorse deel van de noordzee, waar de zee 800 tot 1100 veld. het is ons grootste productieveld, en één van de energy een grootscheeps exploratieproject. naar seismologische technologieën, zijn we toch al heelmeter diep is. De installatie van de productieuitrusting meest geavanceerde productiecentrales ter wereld. het schatting ligt bijna een vijfde deel van de resterende ver gekomen. in 2009 hebben we aardgas gevondenwas een flinke uitdaging vanwege een aantal aardgas wordt gewonnen door een installatie op de olie- en aardgasreserves van Groot-brittannië in dit in een van de gebieden waarvoor we een vergunningcomplicerende factoren, zoals de diepte van de zee, zeebodem, die is aangesloten op een grote verwerkings- gebied opgeslagen. hebben.de harde wind en de ongelijkmatige zeebodem. centrale op het vasteland, gelegen in nyhamna in noorwegen. Van daaruit wordt het gas getransporteerd we hebben het gebied ten westen van de shetland we verwachten dat het gebied ten westen van de via het Gassled systeem. eilanden grondig onderzocht, hetgeen een flinke shetland eilanden in de toekomst tot de grootste uitdaging was vanwege harde wind, diep water, sterke productievelden van exploratie & productie zal het aandeel van exploratie & productie in de geschatte stromingen en vulkanische ondergrond. echter, behoren. reserves van ormen Lange bedraagt circa 40 miljard m3 dankzij onze specialistische kennis en ervaring, aardgas. ormen Lange speelt dus een belangrijke rol OpWEkkING waar het gaat om de garantie van aardgasvoorziening voor een deel van onze markt, in de komende jaren. VoorbeeLD 3 ENErGIEMArkTEN niEuwE kansEn in een beKenD jasje zoeken en boren naar olie en aardgas is een door nieuwe seismologische technologieën kostbare onderneming. Daarom is het van groot beschikken we dan ook over meer gedetailleerde belang dat we de bodem grondig verkennen, resultaten dan voorheen. voordat we beginnen met boortesten. Een van de Met de nieuwe geluiddempingstechnologieën is het methoden die daarvoor geschikt is, is het gebruik bijvoorbeeld mogelijk om onnodig geluid, dat zou van seismische geluidsgolven, die aangeven waar kunnen leiden tot een verkeerde interpretatie van zich mogelijk olie en aardgas bevinden op een seismische gegevens, weg te filteren. diepte van enkele kilometers onder de zeebodem. VErkOOp & DIsTrIbuTIE Door met andere ogen te kijken naar verbeterde Exploratie& productie wint al jarenlang olie en versies van bestaande gegevens, kunnen we ver- aardgas uit de Noordzee, en in de loop der tijd borgen olie- en aardgasreserves gemakkelijker hebben we dan ook enorme hoeveelheden opsporen. zo kunnen we bestaande bronnen seismische gegevens verzameld en geanalyseerd. optimaal benutten, voordat we op zoek gaan naar De technologische ontwikkeling staat niet stil, en nieuwe. 16 17
 10. 10. ExplOrATIE & prODuCTIE opwEkkinGGENErATIONmodErnEWArMTE- EN ENErGIEprODuCTIEis multidimEnsionaal ENErGIEMArkTENGeneration is verantwoordelijk voor de warmte- en energie-productie van DONG Energy. De productie vindt plaats in eenaantal thermische centrales in Denemarken, onder meer metgebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen en danvoornamelijk in Denemarken, Groot-brittannië, zweden enpolen.Generation behoort tot ‘s werelds meest ervaren bedrijven ophet gebied van ontwerp, constructie en exploitatie vanwindmolenparken op zee. In 2009 hebben we Horns rev 2geopend: tot nu toe het grootste windmolenpark op zee ter VErkOOp & DIsTrIbuTIEwereld. En er liggen nog meer grote windmolenparken in hetverschiet.Door ons te richten op technologische ontwikkeling hebbenwe een groot aantal vaardigheden verworven op het gebiedvan ontwikkeling en exploitatie van uiterst efficiëntethermische centrales, die geschikt zijn voor verschillendesoorten brandstoffen, zoals steenkool, olie en biomassa. 18 19
 11. 11. VoorbeeLD 1 VoorbeeLD 2 ExplOrATIE & prODuCTIEdonG EnErGy inVEstEErt aardGasFLinK in winDWindenergie speelt een belangrijke rol bij de Dit windmolenpark ligt voor de oostkust van Groot- Aardgas speelt een belangrijke rol bij de veranderingen op hetverwezenlijking van onze lange termijn visie. In de brittannië, aan de monding van de Theems. begin gebied van warmte- en energieproductie die DONG Energy wilherfst van 2009 hebben we Horns rev 2 geopend: het 2011 hopen we te kunnen beginnen met de bouw van doorvoeren. bij aardgas bedraagt de CO2 uitstoot pertot nu toe grootste windmolenpark op zee ter wereld. het Walney windmolenpark in de Ierse zee. geproduceerde kWh slechts de helft van de uitstoot dieDit park ligt in de Noordzee, ongeveer 30 kilometer vrijkomt bij de verbranding van steenkool. bovendien kanuit de westkust van Denemarken. Horns rev 2 is samen met onze partners bouwen we het windmolen- aardgas getransporteerd en opgeslagen worden, waardoor deuitgerust met 91 turbines, die samen garant staan park london Array. De productiecapaciteit is alleen in noodzakelijke betrouwbaarheid gewaarborgd wordt.voor een productiecapaciteit van 209 MW: de de startfase al driemaal groter dan die van Horns revjaarlijkse energieconsumptie van ongeveer 200.000 2. Daarmee is london Array, als de bouw in 2012 In Noorwegen, Groot-brittannië en Nederland bouwen we aanhuishoudens. voltooid is, het grootste windmolenpark op zee ter energiecentrales waar uitsluitend aardgas wordt gebruikt en wereld. als de bouw van de Engelse energiecentrale severn voltooid is, opwEkkinGWe werken aan nog meer – en nog grotere – dan zal dit naar verwachting tot de meest efficiënte aardgasge-windmolenparken: het windmolenpark Gunfleet stookte energiecentrales van Groot-brittanniësands is sinds 2010 actief geworden. behoren. VoorbeeLD 3 mEEr GEBruik ENErGIEMArkTEN Van biomassa Dong Energy gebruikt al enige tijd CO2 neutrale brand- stof, zoals stro en houtsnippers, in een aantal van haar energiecentrales. Eigenlijk zijn we koplopers waar het gaat om gebruik van biomassa voor de productie van warmte en energie. In de komende jaren willen we het gebruik van biomassa voor de productie van warmte en energie nog verder uitbreiden door het gebruik van steenkool terug te VErkOOp & DIsTrIbuTIE dringen. Deze omslag in de thermische productie van DONG Energy zal uiteindelijk leiden tot minder CO2 uitstoot per geproduceerde kWh. 20 21
 12. 12. ExplOrATIE & prODuCTIE OpWEkkING ENErGIEMArkTEN DE lINk TussEN EnErGiEmarktEn produCtiE EN CONsuMpTIE De afdeling Energiemarkten is de link tussen elektriciteit en aanverwante producten aan energieproductie en de markt, met als belangrijke groothandel klanten in Denemarken, zweden, taak het waarborgen van de balans tussen de Duitsland en Nederland. energievoorziening van DONG Energy en de energievraag van onze klanten. Daarnaast bezit en exploiteert Energiemarkten een VErkOOp & DIsTrIbuTIE deel van DONG Energy’s aardgasinfrastructuur. De afdeling koopt, verkoopt en levert elektriciteit en De afdeling beheert ook de portfolio van aardgas op de Noord-Europese energiemarkt. Wij koopcontracten voor aardgas, om de levering verhandelen elektriciteit, aardgas, steenkool, olie, daarvan aan onze klanten te kunnen garanderen. CO2 quota en CO2 kredieten op de Europese energiebeurzen. bovendien verkopen we aardgas,22 23
 13. 13. VoorbeeLD 1 ExplOrATIE & prODuCTIEdE lnG tErminalin rotterDamIn de toekomst zal lNG liquefied Natural Gas uit de bodem wordt gewonnen. zo kunnen we het[vloeibaar aardgas] een belangrijke toeleveringsbron aardgas per schip transporteren over lange afstanden.worden voor DONG Energy. We zijn partner bij de De bedoeling is dat we lNG gaan importeren en dittoekomstige Nederlandse lNG terminal, die door Gate vervolgens verder transporteren via het EuropeseTerminal wordt gebouwd in de haven van rotterdam, en transportsysteem voor aardgas.beschikken over een jaarlijks capaciteitsaandeel van 25procent, voor een periode van 20 jaar. Als de terminal Dit is een geweldige aanvulling op onze aardgastoevoerklaar is in 2011, dan heeft deze een opslagcapaciteit per pijpleiding vanuit Denemarken, Noorwegen, Groot-van maar liefst 12 miljard m3 lNG per jaar. brittannië en rusland met aardgas uit andere delen van de wereld, waardoor ook de garantie bestaat van eenDoor het aardgas af te laten koelen tot -161 °C, wordt groter aantal leveranciers en bronnen.het volume 600 maal kleiner dan dat van aardgas dat OpWEkkINGVoorbeeLD 2 VoorbeeLD 3EnErGiEVErhandElinG op hEt juistE momEnt VrijBlijVEnd adViEs ofen teGen De jUiste prijs CompLeet portFoLiobeheerDe afdeling energiemarkten zorgt dat de energie altijd energy zelf; deze mensen hebben ervaring met De afdeling Energiemarkten heeft partnerschappen metvoor de juiste prijs en op het juiste moment verhandeld risicomanagement en zorgen ervoor, dat de talloze plaatselijke en regionale leveranciers in Noord- EnErGiEmarktEnwordt. Daardoor is de energieportfolio zowel op korte energieportfolio optimaal en in balans blijft. energy Europa. We ontwikkelen voortdurend nieuwe productenals op lange termijn altijd optimaal en dus een markets beschikt over een compleet overzicht van de die onze partners kunnen aanwenden om hun handel tetoegevoegde waarde voor groothandels en voor ons. volledige energieportfolio van DonG energy – met een optimaliseren. breed scala aan producten. Daarom kunnen we snelonze ervaren handelaars houden dagelijks de beslissen en op het juiste moment handelen. DONG Energy Deals is één van die producten: eenveranderingen in energieprijzen op de europese instrument voor risicomanagement waarmee onzeenergiebeurzen bij, zodat ze altijd op het juiste moment partners aardgas kunnen verhandelen op basis vanelektriciteit, aardgas, steenkool, olie, Co2 quota en Co2 financiële contracten, dus via ons “vaste prijs product”.kredieten kunnen kopen en verkopen. zodoende zijn onze partners dagelijks en met weinig risico beschermd tegen prijsschommelingen.onze handelaars zijn dan ook constant bezig met hetanalyseren van factoren die van invloed zouden kunnen Als onze groothandel klanten vragen om een maximaalzijn voor onze groothandel klanten en voor DonG resultaat met minimale inzet, dan biedt Energiemarkten aan om alle energieaankopen te regelen en de meest VErkOOp & DIsTrIbuTIE gunstige energieportfolio af te stemmen op de wensen van onze groothandel klanten. 24 25
 14. 14. VErkOOp & DIsTrIbuTIE ExplOrATIE & prODuCTIEENErGIEOplOssINGEN VOOrtoEkomstiGEKLanten en hanDeLDe afdeling Verkoop & Distributie is de schakel in aardgas en een verwerkingcentrale voor aardgasde waardeketen, die DONG Energy verbindt met in Denemarken.de eindgebruikers. Verkoop & Distributieverkoopt en levert elektriciteit, aardgas en bovendien verkoopt Verkoop & Distributieaanverwante diensten. elektriciteit, aardgas en aanverwante producten aan ongeveer 1 miljoen eindgebruikers in OpWEkkINGWij garanderen een betrouwbare en efficiënte Denemarken, zweden en Nederland. Wij gevenlevering van energieoplossingen aan advies omtrent energiebesparing aan onzeeindgebruikers: we beheren en onderhouden klanten, en baseren ons daarbij op onzedistributienetwerken voor elektriciteit en uitgebreide expertise op het gebied van energieaardgas, alsmede een opslagcentrale voor en energieoplossingen. ENErGIEMArkTEN VErkoop & distriButiE 26 27
 15. 15. VoorbeeLD 1 ExplOrATIE & prODuCTIEElEktrisChE auto’s alsopLossinG Voor opsLaG Van winDenerGieDe zon schijnt en de wind waait, of er nu vraag is naar betrokken bij een Deens project met elektrische auto’s.energie of niet. als we meer gebruik willen gaan maken elektrische auto’s kunnen de opslag van windenergievan hernieuwbare energie, moeten we dus manieren namelijk mogelijk maken. wanneer de productie vanvinden om die energie op te slaan, zodat productie en windenergie de vraag overstijgt, bijvoorbeeld ’s nachts,consumptie niet noodzakelijk tegelijkertijd hoeven dan kan de energie worden opgeslagen in de accu’s vanplaats te vinden. DonG energy werkt hard aan een elektrische auto’s. De energie die ’s nachtsoplossing voor deze uitdaging. geproduceerd wordt, kan dan overdag gebruikt worden voor transport.een voorbeeld is het project van de elektrische auto.samen met better place Denemarken is DonG energy OpWEkkINGVoorbeeLD 2 VoorbeeLD 3partnErsChappEn mEt industriE dE EErstE Brandstof Voor auto’s En BussEn ENErGIEMArkTENVerLaGen het enerGieVerbrUiK ter wereLD met het swan eCo-LabeLDONG Energy adviseert bedrijven over manieren om hun Een voorbeeld is het klimaatpartnerschap met een van Door ons partnerschap met het Zweedse Gothenburg FordonsGas is een mengsel van Co2 neutraal biogas,energieverbruik te beperken en hun energieoplossingen de meest bezochte themaparken van Europa, Tivoli. energy, hebben wij een aandeel van 50 procent in het afkomstig van organisch materiaal, en aardgas.te optimaliseren. Normaal gesproken levert een partner- Ons doel is om Tivoli te helpen bij het terugdringen van Zweedse bedrijf FordonsGas. in west-Zweden FordonsGas bevat minimaal 50 procent biogas, enschap een energiebesparing van 10 procent op, en het het energieverbruik met minimaal 10 procent. Vanaf eind exploiteert en bouwt dit bedrijf tankstations met daarom is de Co2 uitstoot per kilometer lager dan bijbetreffende bedrijf kan ervoor kiezen om de winst te 2009 is de energie van Tivoli afkomstig van een van de FordonsGas brandstof voor auto’s en bussen. benzine. Daarom heeft FordonsGas als eerste ter wereldgebruiken voor aankoop van hernieuwbare energie. grootste windturbines van Denemarken, die door DONG het noord-europese swan eco-label verworven. Energy is gebouwd in de buurt van kopenhagen. VErkoop & distriButiE 28 29
 16. 16. donG Energy heeft een lange termijn visie:het leveren van betrouwbare energie zonder Co2. Datis het doel dat we willen bereiken en waar we elke dagaan werken met nieuwe investeringen en continueaanpassingen.anders EldrupCeo, DonG energy 30 31
 17. 17. www.dongenergy.nl donG Energy sales B.V postbus 5032 5201 GA ‘s-Hertogenbosch Tel. +31 73 61 60 20008.12.46.01

×