Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verduurzaaming bestaand vastgoed dhv

469 views

Published on

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verduurzaaming bestaand vastgoed dhv

  1. 1. Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Verduurzaming bestaand vastgoed Duurzame renovatie DHV hoofdkantoor levert besparing opVerduurzaming van bestaand vastgoed kan zonder meerkosten Zongestuurde lichtwering draagt bij aan energiebesparing DHV is een toonaangevend internationaal advies- en ingenieurs- bureau dat diensten verleent en innovatieve oplossingen aanbiedt op het gebied van mobiliteit; water; bouw & industrie; gebieds- ontwikkeling; milieu & duurzaamheid. Onze dienstverlening richt zich op de totale projectcyclus en omvat management consultancy, adviesdiensten, ontwerp en engineering, project-, contract- enDHV B.V. assetmanagement.Postbus 1132 DHV, met het hoofdkantoor in Nederland, maakt deel uit van de3800 BC Amersfoort DHV Groep met een netwerk van 70 kantoren wereldwijd. OnzeT (033) 468 20 00 klanten profiteren van de via dit netwerk beschikbare kennis,F (033) 468 28 01E info@dhv.com resulterend in een integrale projectaanpak gericht op een duur-www.dhv.nl zame ontwikkeling van onze leefomgeving. Altijd een oplossing verder
  2. 2. VAN G NAAR A Het DHV hoofdkantoor was het eerste met een grote open kantoortuin Een volledig transparante gevel zorgt voor betere daglichttoetreding Medewerkers zijn gelukkiger en gezonder in een duurzame werkomgeving Voor energielabel A zijn innovatieve oplossingen nodig Duurzame renovatie hoofdkantoor zonder meerkosten De vastgoedwereld staat voor een grote uitdaging: oplossingen nodig. Nieuwe installaties zorgen ervoor ontwerpfase zijn al heel snel weg te strepen tegen die dat de koeling en warmte efficiënter gebruik maken lagere exploitatiekosten. DHV kan op een jaarlijkse hoe kunnen we op duurzame wijze bestaand vastgoed van energie. Daarnaast wordt restwarmte en vocht energiebesparing van € 100.000,- rekenen. hergebruiken? Hoe geven we bestaande verouderde teruggewonnen voor hergebruik. Het gebouw krijgt een nieuwe uitstraling door een volledig transparante Hoog comfort (kantoor)gebouwen een hernieuwd en duurzaam leven? glazen gevel die betere daglichttoetreding combi- Het bijzondere kantoorpand was het eerste met een En hoe blijft dat betaalbaar? DHV geeft antwoord. neert met zongestuurde lichtwering. open karakter in de vorm van een grote kantoortuin. DHV-ers werken er graag en willen dat ook blijven doen. Kosten omlaag Het hoge comfortniveau blijft na de renovatie op duur- Van G naar A Een duurzame verbouwing hoeft niet meer te kosten zame wijze gehandhaafd. Een goed binnenklimaat leidt DHV brengt bij de renovatie van het eigen hoofdkan- toor in Amersfoort het energielabel van G naar A. Dat dan een reguliere renovatie. Door de integrale aanpak van het project komt er een duurzamer ontwerp tot gezondere en tevreden werknemers; geen onbelang- rijke overweging. Renovatie van een ouder gebouw kan WIJ RENOVEREN VAN G NAAR A G NAAR A WIJ RENOVEREN VAN is bijzonder voor een gebouw van bijna 40 jaar oud. op tafel. De virtuele scheidslijn tussen ontwerp- en dus gelijktijdig comfortbehoud of -verhoging én een Gebouwen met het energie A-label leveren energie- exploitatiefase verdwijnt; zo worden gevels, dak en energiebesparing opleveren. prestaties vergelijkbaar met de huidige eisen voor installaties direct met elkaar in verband gebracht. nieuwbouw. Om een groot kantoorgebouw uit bouw- Dat levert vervolgens weer meer energiebesparing DHV is zelf verantwoordelijk voor het volledige ontwerp jaar 1970 op dat niveau te brengen zijn innovatieve op tijdens de exploitatie. De extra manuren in de en het projectmanagement van deze renovatie.

×