WoON Twente H.Manrho 13 05 2009

445 views

Published on

Kennisplatform Duurzame Gebouwde Omgeving Overijssel, bijeenkomst 13 mei 2009: "Wonen in een energiebedrijf"
Presentatie H. Manrho (WoON, Twente)

Published in: Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
445
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

WoON Twente H.Manrho 13 05 2009

 1. 1. Duurzame wo ning bo uw De W oonplaats, Sité en Saxion werken er sam aan. en
 2. 2. He t do e l Een concept voor nieuwbouw w , aarbij: • w de oningen veel minde r e ne rg ie gebruiken; • benodigde energie zoveel m de ogelijk duurzaam opgew w ekt ordt; • w de oningen be taalbaar, comfortabel en gezond zijn; • pe te e rbaarhe id voorop staat re (generiek concept) .
 3. 3. He t e ne rg ie c o nc e pt Het concept streeft naar een energieprestatie- coëfficiënt (EPC) van 0,4. Dat is 50% onder de wettelijke norm per 01-01-2006. Deze energieprestatie w ordt bereikt door een combinatie van: •een zeer g o e d g e ïs o le e rde g e bo uws c hil; •een zeer e ne rg ie -e ffic ië nt ve ntilatie s ys te e m ; •duurzame e ne rg ie . Het concept w ordt uitgewerkt en toegepast in een dem onstratieproject.
 4. 4. Ee n ze e r g o e d g e ïs o le e rde bo uws van 6 tot 8 voor gevels, daken en Rc-waarden c hil begane grond vloer bevorderen de isolatie van de bouwschil.
 5. 5. Ee n ze e r g o e d g e ïs o le e rde bo uws binnenspouw Geïsoleerde c hil bladen en dunne buiten- bekleding (bijvoorbeeld keramische tegels of stuc- werk) zorgen voor m ruim voor gevelisolatie. eer te
 6. 6. Ee n ze e r g o e d g e ïs o le e rde bo uws c hil Toepassen van energie-efficiënte beglazing draagt bij aan een goed geïsoleerde bouw schil HR+ g las + Ge ïs ole e rde koz ijne n
 7. 7. Ee n e ne rg ie -e ffic ië nt ve ntilatie s ys te e m Voor een energie- efficiënt ventilatie- systeem is het nodig: •Kierdicht te bouwen; • arm terug te W te w innen uit ventilatielucht.
 8. 8. Duurzame e ne rg ie Het toepassen van zo nne -e ne rg ie is een vorm van duurzam energie. e Het com bineren van PV en zonnecollector in één paneel biedt kosten- en ruimtevoordelen. Zonne s troom door PV Zonne w armte door z onne colle ctor
 9. 9. Duurzame e ne rg ie Het toepassen van een warmte po mp is een vorm van duurzam e energie. In de winter verw en arm m bodem arm et w te. In de zom koelen m er et bodem koelte. Over het gehele jaar blijft de bodem therm isch in evenwicht.
 10. 10. Co mfo rt & Ge zo ndhe id Co mfo rt Zeer goede isolatie, lage temperatuurverw ing, geen tocht vanuit arm ventilatieroosters en ‘ zom koeling vanuit de s er bodem m aken de woning com fortabel. Ge zo ndhe id Het regel- en reinigbare ventilatiesysteem en het regelm atig vervangen van filters en het reinigen van kanalen voorkom en gezondheidsrisico’ s.
 11. 11. Ervaring o pdo e n Om het concept te im plem enteren wordt aan de Kneedw in Enschede e e n de mo ns tratie - eg pro je c t gerealiseerd, m als doel: et • aantonen van de haalbaarheid van Het het concept in de praktijk; •Toepassing van het concept te kunnen monitoren; • Kennisoverdracht te stimuleren.
 12. 12. He t de mo ns tratie pro je c t • Realisatie begin 2007
 13. 13. He t de mo ns tratie pro je c t •Toepassing van het energieconcept in een appartem entencom plex m 18 w et ooneenheden ten behoeve van senioren en zorg. •Van de specifieke innovaties: het pv- therm isch systeem en het adem end raam w ordt toepassing onderzocht.
 14. 14. He t de mo ns tratie pro je c t - mo nito ring ikkel- en beheerproces Gedurende het ontw wordt het demonstratieproject gemonitord door Saxion Hogescholen m inzet van studenten et op onder andere: • Energieprestatie; • Comfort; • Ervaringen van bewoners; • Ervaringen van de beheerder.
 15. 15. Ke nnis o ve rdrac ht Kennisoverdracht vindt plaats middels: • Een toolkit voor projectmanagers/-leiders; • Rondleidingen door het gerealiseerde demonstratieproject aan de Kneedweg; • Een symposium.
 16. 16. Me e r info rmatie • Projectcoördinator/De Woonplaats Dik Roetert Steenbruggen 053 475 75 75 Drsteenbruggen@ de-w oonplaats.nl • Sité Woondiensten Rik ter Welle 0314 37 20 00 RTW@ Site-Woondiensten.nl • Saxion Hogescholen W Gilijam im se 053 487 13 49 w.gilijamse@ saxion.nl

×