Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Maximale woon- en woningwaarde-
vermeerdering met minimale kosten
fermacell
Renovatie halve-doos-in-doos
Revolutie
in reno...
1.	 Nieuw! Het ‘halve-doos-in-
doos-concept’ van fermacell	 3
1.1	 Renoveren boven nieuwbouw	 3
1.2	 Financiële en klimato...
35%
15%
31%
15%
4%
Industrie
Overige
Landbouw
Gebouwen
Vervoer
De Nederlandse woningvoorraad bevat grote aantallen flats, ...
35%
15%
31%
15%
4%
Industrie
Overige
Landbouw
Gebouwen
Vervoer
20%
14%
5%
19%
26%
6%
10%
1.4	 Meer dan vijf miljoen energi...
verhouding co2 reductie
2.1	 Het halve-doos-in-doos-concept
fermacell introduceert voor een snelle
en efficiënte renovatie...
verhouding co2 reductie
35%
15%
31%
15%
4%
Industrie
Overige
Landbouw
Gebouwen
Vervoer
16%
25%
21%
20%
18%
Bouwbesluit
199...
weinig prioriteit aan gegeven. Ongeveer
16% van de huidige woningvoorraad is
in de periode 1946-1964 gebouwd.
n	Voor renov...
Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl
Bouwdetail gebaseerd op: Bestaande toestand
houte...
kantstrook
kitvoeg of
fermacell
Voegengips*
met scheidingsstrook
wandopbouw
fermacell Gipsvezelpl.
50 mm glaswol
luchtspou...
Bouwdetail gebaseerd op: bestaande toestand
Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl
stucw...
kitvoeg of
fermacell Voegengips**
met scheidingsstrook
slagplug h.o.h. max 1000 mm
wandopbouw
fermacell Gipsvezelplaat
50 ...
Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl
Bouwdetail gebaseerd op: bestaande toestand
verti...
kruipruimte
bodemafsluiting
hoeklijn t.b.v. bevestiging
achterconstructie
indien noodzakelijk
vochtwerend behandelen
vocht...
steens metselwerk
stucwerk
betonspecie
vloeropbouw
vloerafwerking
holle baksteenvloer
Bouw- en referentiedetails gemaakt d...
plafondopbouw 2 H 21
veerregel h.o.h. 300 mm
(gevuld met glaswol)
fermacell
Gipsvezelplaat 2x10 mm
(alternatief: 2 H 26 / ...
Bouwdetail gebaseerd op: bestaande toestand
Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl
steen...
kitvoeg of
fermacell Voegengips**
met scheidingsstrook
slagplug h.o.h. max. 1000 mm
wandopbouw
fermacell Gipsvezelplaat
50...
stucwerk
kruipruimte
ventilatiekoker met
muisdicht rooster
valspecie
maaiveld -280
trasraam
fundering
vloeropbouw
vloerafw...
kruipruimte
bodemafsluiting
hoeklijn t.b.v. bevestiging
achterconstructie
slagplug h.o.h. max 700mm
wandopbouw
steenstrips...
vloeropbouw
vloerafwerking
dekvloer
combinatievloer
stucwerk
stucwerk
gestapelde wand
Bouw- en referentiedetails gemaakt d...
stucwerk
kantstrook
slagplug h.o.h.
max. 700 mm
wandopbouw
50 mm glaswol
luchtspouw
stucwerk
gestapelde wand
kitvoeg of fe...
stucwerk
gestapelde wand
wandopbouw
gestapeld binnenblad
vertinlaag
luchtspouw
metselwerk
verankering
Bouw- en referentied...
kitvoeg of
fermacell Voegengips**
met scheidingsstrook
slagplug h.o.h. max. 1000 mm
stijlen 38x95 mm
regelwerk min. 24x48 ...
maaiveld -270
stucwerk
ventilatiekoker met
muisdichtrooster
valspecie
fundering
trasraam
kruipruimte
vloeropbouw
vloerafwe...
kruipruimte
voorzetwand
luchtspouw
50 mm glaswol
fermacell Gipsvezelplaat
vloeropbouw
vloerafwerking
fermacell
Vloerelemen...
stucwerk
woningscheidende wand
i.h.w. gestorte wand
stucwerk
vloeropbouw
vloerafwerking
dekvloer
i.h.w. gestorte vloer
Bou...
50 mm glaswol
luchtspouw
stucwerk
i.h.w. gestorte wand
kitvoeg of
fermacell
Voegengips*
met scheidingsstrook
stucwerk
U-ra...
stucwerk
stelblok
woningscheidende wand
i.h.w. gestorte wand
stelanker
wandopbouw
prefab beton binnenblad
spouwisolatie
lu...
stijlen 38x100 mm
regelwerk min. 24x48 mm
wandopbouw
fermacell Gipsvezelplaat
50 mm glaswol
luchtspouw
stucwerk
i.h.w. ges...
maaiveld 125-P
open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer
open stootvoeg
t.b.v. ventilatie
ventilatiekoker met
muisdichtrooster
fun...
afdichting
stucwerk
vloeropbouw
vloerafwerking
fermacell
Vloerelement 2 E 16:
2x 10 mm fermacell
9 mm vilt
(indien noodzak...
Alleen de actuele versie is geldig.
U vindt deze op onze website.
Versie: 01/2015.
Deze brochure is met de grootst
mogelij...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

fermacell Renovatie halve-doos-in-doos

6,316 views

Published on

De Nederlandse woningvoorraad bevat grote aantallen flats, portiekwoningen en appartementencomplexen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Voor een snelle en efficiënte renovatie introduceert Fermacell het ‘halve-doos-in-doos-concept’. Een revolutionaire droogbouwoplossing die hedendaagse comfort geeft aan verouderde woningen.

De unieke materiaaleigenschappen van de fermacell Gipsvezelplaten maken het mogelijk om in renovatiewoningen nieuwbouwniveau (K=3) te realiseren door woningscheidende wanden aan slechts een zijde van een systeemwand te voorzien. Daarmee wordt aanzienlijk bespaard op materiaal en manuren ten opzichte van de traditionele doos-in-doos-oplossing. Zonder in te leveren op kwaliteit! Bovendien is het verlies aan verhuurbaar oppervlak minimaal. De systeemoplossingen die Fermacell binnen het halve-doos-in-doos-concept ontwikkelde voor vloeren, plafonds en wanden, zijn uitgebreid onderzocht. Ze voldoen, mits juist toegepast, aan de eisen die het Bouwbesluit stelt op het gebied van geluidsisolatie, brandwerendheid en thermische isolatie.

Renoveren volgens het halve-doos-in-doos-concept van Fermacell:
- Tot Bouwbesluitniveau (K=3)
- Minder manuren
- Minder materiaal
- Minimaal verlies aan verhuurbaar oppervlak
- Thermische verbetering ≥ Rc 3,5 m² K/W en ≥ Rc 5,0 m² K/W.

Het onafhankelijke adviesbureau Peutz voerde in 2012 een onderzoek uit naar de te verwachten geluidsisolatie van buitenwanden en woningscheidende constructies in appartementencomplexen, die gerenoveerd zijn volgens het halve-doos-in-doos-concept van Fermacell. Op basis van dit onderzoek concludeert Peutz dat renovatie volgens het halve-doos-in-doos-concept in het merendeel van de doorgerekende situaties voldoet aan de huidige geluidsisolatie-eisen, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

fermacell Renovatie halve-doos-in-doos

 1. 1. Maximale woon- en woningwaarde- vermeerdering met minimale kosten fermacell Renovatie halve-doos-in-doos Revolutie in renovatie Versie januari 2015
 2. 2. 1. Nieuw! Het ‘halve-doos-in- doos-concept’ van fermacell 3 1.1 Renoveren boven nieuwbouw 3 1.2 Financiële en klimatologische ontwikkelingen 3 1.3 Duurzaam renoveren loont 3 1.4 Meer dan vijf miljoen energie- onzuinige woningen 4 1.5 Geluidsoverlast vermindert het woongenot 4 1.6 Er is nog veel winst te behalen 4 1.7 Ontwikkelingen in de woningbouw 4 2. Revolutie in renovatie 5 2.1 Het halve-doos-in-doos-concept 5 2.2 Renoveren volgens het halve-doos-in-doosconcept van fermacell 5 2.3 Door Peutz bevestigd 5 2.4 Normen en streefwaarden geluidswering 5 2.5 Eengetalswaarden 5 2.6 Elke bouwperiode heeft zijn eigen kenmerken 6 2.7 Vooroorlogse woningen (tot 1945) 6 2.8 Vroeg-naoorlogse woningen (1946-1964) 6 2.9 Woningnoodwoningen (1965-1974) 7 2.10 Energiecrisiswoningen (1975-1991) 7 3. Bouwdetails 8 3.1 Vooroorlogse woningen 8-13 3.2 Vroeg-naoorlogse woningen 14-19 3.3 Woningnoodwoningen 20-25 3.4 Energiecrisiswoningen 26-31 Voor elke woningrenovatie de beste oplossing fermacell ontwikkelt en levert droge afbouwsystemen speciaal voor de renovatiemarkt. U realiseert snel en ge- makkelijk degelijke afbouwconstructies voor wanden, vloeren, plafonds, gevels en daken. Onze duurzame oplossingen voldoen aan alle eisen die de huidige tijd aan comfortabel en veilig wonen stelt. fermacell Gipsvezelplaten zijn boven- dien samengesteld uit 100% natuur- lijke en volledig recyclebare materialen. Daardoor passen ze perfect in het concept duurzaam bouwen. De samenstelling geeft gipsvezel- platen unieke eigenschappen: n Stootvast n Extreem belastbaar n Brandwerend n Geluidswerend n Warmte-isolerend n Waterafstotend Inhoud 2
 3. 3. 35% 15% 31% 15% 4% Industrie Overige Landbouw Gebouwen Vervoer De Nederlandse woningvoorraad bevat grote aantallen flats, portiekwoningen en appartementencomplexen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Voor een snelle en efficiënte renovatie introduceert fermacell het ‘halve-doos- in-doos-concept’. Een revolutionaire droogbouwoplossing die hedendaagse comfort geeft aan verouderde woningen. Wat het ‘halve-doos-in-doos-concept’ inhoudt, leest u verderop in deze brochure. Eerst vertellen we u graag meer over de stand van de huidige woningvoorraad en de noodzaak om oude energie- onzuinige woningen te renoveren. Daarna ziet u tot in detail welke revolutionaire oplossing fermacell hiervoor biedt. 1.1 Renoveren boven nieuwbouw Gemeenten maken de laatste jaren tempo met stedelijke vernieuwing. Probleemwijken worden krachtwijken, vaak door bestaande woningen te slopen en vervangende nieuwbouw te plegen voor een gevarieerde doelgroep. Dat levert veel lof op, maar er is ook kritiek. Want door sloop gaan de stedenbouw- kundige kwaliteit en de sociale struc- tuur van wijken verloren. Immers veel van de oorspronkelijke bewoners keren na de nieuwbouw niet terug. Het duurt tenslotte enige tijd voordat de nieuw- bouw is gerealiseerd. Bovendien levert nieuwbouw hogere woonlasten op. Uit onderzoek blijkt dat veel bewoners ook tevreden zijn met een beperkte op- knapbeurt van hun huis. Zij vinden het wonen in een vertrouwde omgeving belangrijker dan optimaal comfort. Daarnaast leert de ervaring dat reno- vatie van woningen nieuw elan brengt in een buurt. Dat geldt zeker wanneer tegelijkertijd met de renovatie ook de openbare ruimte wordt opgeknapt. Tot slot zorgt renovatie vaak voor meer differentiatie in de woningvoorraad (eengezins/gestapeld, huur/koop). 1.2 Financiële en klimatologische ontwikkelingen Nederland staat de komende jaren dus voor de grootscheepse ‘Operatie Renovatie’. Deze is niet alleen ingegeven door de groeiende wens om stedenbouw­ kundige kwaliteit en sociale structuur van wijken te behouden. Ook financiële en klimatologische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol. Nederland blijft achter bij de met de Europese Unie afgesproken doel-stellingen voor het terugdringen van schadelijke emissies en energiegebruik. Daarnaast zijn de gasprijzen de afgelopen jaren sterk gestegen. De verwachting is dat aan die stijging voorlopig geen einde komt. 1.3 Duurzaam renoveren loont Duurzaam renoveren van een groot deel van de bestaande Nederlandse woning­ voorraad is dus absolute nood-zaak. Die operatie vergt grote investeringen, maar de opbrengsten zijn naar verwachting nog groter. Een lagere energierekening, een verhoogd wooncomfort én een positieve bijdrage aan de klimaatdoel­ stellingen liggen binnen handbereik. Afhankelijk van de gekozen renovatie­ methode zijn de terugverdientijden over het algemeen kort en is de besparing op lange termijn groot. Rekenmodellen van Archidat wijzen uit dat grootscheepse renovatie naar energielabel A++ op lange termijn het meest voordelig is. Het lijkt een grote opgave, maar die is absoluut lonend. Een minder hoog ambitieniveau zoals, label B of A, ligt voor de hand, maar is duidelijk minder interessant dan A++. Renoveren naar label C is op korte termijn een goede investering, maar blijkt op lange termijn niet aan de voordelen van een A++ label te kunnen voldoen. Afb. 1. Verhoudingen CO2 -reductie in Nederland (Bron: CO2 benchmark) 1. Nieuw! Het ‘halve-doos-in-doos-concept’ van fermacell 3
 4. 4. 35% 15% 31% 15% 4% Industrie Overige Landbouw Gebouwen Vervoer 20% 14% 5% 19% 26% 6% 10% 1.4 Meer dan vijf miljoen energie- onzuinige woningen De bestaande Nederlandse woning- voorraad telt momenteel zo'n 7,2 miljoen woningen, voor 7,4 miljoen huishoudens. Van deze 7,2 miljoen Nederlandse woningen zijn er meer dan vijf miljoen energie-onzuinig: ze hebben energie­ label C of lager. Het renoveren van deze woningen is de komende jaren een belangrijke opgave voor de bouw. Temeer omdat de vraag naar nieuwe woningen verder afneemt. Volgens berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeit de Nederlandse bevolking door van 16,6 miljoen naar 17,5 miljoen inwoners in 2038. Het verwachte aantal huishoudens groeit fors, van 7,4 miljoen nu tot 8,5 miljoen in 2045. Oorzaak is de vergrijzing en de daarmee gepaarde groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. 1.5 Geluidsoverlast vermindert het woongenot Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Utrecht blijkt dat mensen een woning zonder geluidsoverlast van buren als een van de zeven basisvoorzieningen beschouwen. Zij vinden burenlawaai even erg als bijvoorbeeld criminaliteit in hun woonomgeving. In 1986 verleende de politie in Nederland zo’n 70.000 keer assistentie vanwege burenlawaai. Dat bezorgde naar schatting 950 tot 1.200 politiemensen een volledige dagtaak (onderzoek RIGO). TNO stelde vast dat ongeveer twee op de drie Nederlanders regelmatig geluidshinder ondervindt van de buren. Burenlawaai verdrong zelfs verkeerslawaai in de top 5 van veroorzakers van geluidoverlast. In grote steden komt burenlawaai vaker voor dan in kleine gemeenten. Mensen wonen dichter op elkaar, vaak in gestapelde bouwblokken. Stedelijke gemeenten worden regelmatig geconfronteerd met problemen die te maken hebben met burenlawaai (VROM 2007). Uit een, door de Nationale Woningraad uitgevoerd onderzoek, blijkt dat 94% van de ondervraagde woning­ corporaties regelmatig klachten van huurders ontvangt over burenlawaai. Geluidsoverlast is voor huurders veruit de belangrijkste reden om bij de ver­ huurder te klagen over de buren. In 1991 besteedde gemiddeld één medewerker per corporatie een halve dagtaak aan de problemen rond burenlawaai. 1.6 Er is nog veel winst te behalen Om meer inzicht te krijgen in de stand en staat van de Nederlandse woning­ voorraad stelde Archidat een database op, gebaseerd op onderzoeksgegevens van het CBS, Woononderzoek Nederland (WoON 2006) en het DataWonen.nl- bestand van de Rijksoverheid en Agent­ schapNL. Er is gekeken naar het aantal en type woningen en naar de verschil­ lende bouwperiodes, energetische kwaliteit en toegepaste bouwtechnieken. Conclusie: meer dan de helft van de woningvoorraad is gebouwd voor de energiecrisis van 1973. Deze woningen voldoen oorspronkelijk aan energielabel G of F. Door plaatsing van CV-ketels, dubbel glas en/of isolatie is de energie­ zuinigheid vaak licht verbeterd. Hierdoor komt de gemiddelde energielabel van deze woningen nu uit op E. Maar er valt nog veel winst te behalen op het gebied van energiezuinigheid, wooncomfort en duurzaamheid. 1.7 Ontwikkelingen in de woningbouw De meest recente ontwikkelingen in de Nederlandse woningbouw spelen zich af op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. De overheid speelt hierin een belangrijke rol, door het aanscherpen van de Energieprestatie­ coëfficiënt (EPC) en de Rc-waarde van de thermische schil voor nieuwbouw- woningen. Ook stimuleert de overheid energetische verbetering van de bestaande woningvoorraad. Een voor­ beeld hiervan is de wijziging in het woningwaarderingsstelsel. Sinds 1 juli 2011 telt het energielabel mee bij de puntenberekening van huurwoningen, die bepalend is voor de hoogte van de huurprijs. Ondanks deze positieve tendens kan de huidige woningvoorraad nog een grote inhaalslag maken op het gebied van energiezuinigheid. Naast het energetisch verbeteren van de schil, kunnen tegelijkertijd de geluidsisolatie, brand-werendheid, koudebruggen en eventuele vochtproblemen aangepakt worden. Verder laat de luchtdichtheid van de schil vaak nog te wensen over. Afb. 2. Percentages woningen naar energie- label in Nederland. Totaal 7,2 miljoen woningen waarvan ruim 5 miljoen onzuinig. (Bron: Archidat) 4
 5. 5. verhouding co2 reductie 2.1 Het halve-doos-in-doos-concept fermacell introduceert voor een snelle en efficiënte renovatie het ‘halve-doos- in-doos-concept’. Een revolutionaire droogbouwoplossing die hedendaagse comfort biedt aan verouderde woningen. De unieke materiaaleigenschappen van onze fermacell Gipsvezelplaten maken het mogelijk om in renovatiewoningen nieuwbouwniveau (K=3) te realiseren door woningscheidende wanden aan slechts een zijde van een systeemwand te voorzien. Daarmee bespaart u aan­ zienlijk op materiaal en manuren ten opzichte van de traditionele doos-in- doosoplossing. Zonder in te leveren op kwaliteit! Bovendien is het verlies aan verhuurbaar oppervlak minimaal. De systeemoplossingen die wij binnen het halve-doos-in-doos-concept ontwikkelden voor vloeren, plafonds en wanden, zijn uitgebreid onderzocht. Ze voldoen, mits juist toegepast, aan de eisen die het Bouwbesluit stelt op het gebied van geluidsisolatie, brand­ werendheid en thermische isolatie. 2.2 Renoveren volgens het halve- doos-in-doosconcept van fermacell: n Tot Bouwbesluitniveau (K=3) n Minder manuren n Minder materiaal n Minimaal verlies aan verhuurbaar oppervlak n Thermische verbetering ≥ Rc 3,5 m2 K/W en ≥ Rc 5,0 m2 K/W. 2.3 Door Peutz bevestigd Het onafhankelijke adviesbureau Peutz voerde in 2012 een onderzoek uit naar de te verwachten geluidsisolatie van buitenwanden en woningscheidende constructies in appartementen- complexen, die gerenoveerd zijn volgens het halve-doos-in-doos-concept van fermacell. Op basis van dit onderzoek concludeert Peutz dat renovatie volgens het halve-doos-in-doos-concept in het merendeel van de doorgerekende situaties voldoet aan de huidige geluids­ isolatie-eisen, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Een uitzondering vormen scheidings­ vloeren in woningen die voorzien zijn van een lichte holle bakstenen scheidings­ vloer en lichtbetonnen combinatievloer. Peutz adviseert in deze situatie aanvul- lende geluidmetingen in een represen- tatieve praktijksituatie, om zodoende meer inzicht te verkrijgen in de te reali- seren lucht- en contact-geluidsisolatie. 2.4 Normen en streefwaarden geluidswering Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen waar­aan de geluidswering voor (nieuw) te bouwen woningen moet voldoen. Bouwvergunningen die na de invoering van dit nieuwe Besluit worden aangevraagd, moeten met betrekking tot de geluidswering tussen woningen minimaal voldoen aan de volgende eisen (artikel 3.16 en 3.17): n Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidsniveau- verschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie (of woonfunctie) is niet kleiner dan 52 dB. n Het volgens NEN 5077 bepaalde ge- wogen contactgeluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie (of woonfunctie) is niet groter dan 47 dB. Betreft de te beschermen ruimte een niet in het verblijfsgebied gelegen besloten ruimte, dan gelden 5 dB minder strenge eisen. In situaties waarin een verhoogde geluidswering wordt nagestreefd, wordt vaak gebruik gemaakt van de in de norm NEN 1070:1999 aangegeven kwaliteitsklassen voor geluidwering. De kwaliteitscijfers bestrijken globaal de kwaliteitsniveaus van net haalbaar met de huidige techniek (k=1), conform de huidige bouwpraktijk (k=3), tot minimaal noodzakelijk bij woningverbetering (k=5). Kwaliteitscijfer k=2 komt overeen met de verhoogde geluidswering. 2.5 Eengetalswaarden Aansluitend op de Europese normen zijn in de huidige versie van het Bouw­besluit de ééngetalswaarden gewijzigd. De relatie tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ grootheden kan als volgt worden samengevat: DnT;A,k ≈ Ilu,k + 51 en LnT;A ≈ 59 – Ico Tabel 1. Geluidsisolatie naar kwaliteitscijfer Te beschermen ruimte is een verblijfsruimte van een woning. Bron van geluid in een ruimte buiten de woning. Kwaliteitscijfer K=1 K=2 K=3 K=4 K=5 Luchtgeluidsisolatie DnT;A ≥ 62 DnT;A ≥ 57 DnT;A ≥ 52 DnT;A ≥ 47 DnT;A ≥ 42 Contactgeluidsisolatie LnT;A ≥ 44 LnT;A ≥ 49 LnT;A ≥ 54 LnT;A ≥ 59 LnT;A ≥ 64 2. Revolutie in renovatie 5
 6. 6. verhouding co2 reductie 35% 15% 31% 15% 4% Industrie Overige Landbouw Gebouwen Vervoer 16% 25% 21% 20% 18% Bouwbesluit 1992-2011 Energiecrisis 1975-1991 Woningnood 1965-1974 Vroeg-naoorlogs 1946-1964 Vooroorlogs ‹1945 Percentages Nederlandse woningvoorraad 20% 14% 5% 19% 26% 6% 10% v 35% 15% 31% 15% 4% Industrie Overige Landbouw Gebouwen Vervoer 16% 25% 21% 20% 18% Bouwbesluit 1992-2011 Energiecrisis 1975-1991 Woningnood 1965-1974 Vroeg-naoorlogs 1946-1964 Vooroorlogs ‹1945 20% 14% 5% 19% 26% 6% 10% 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 Bouwbesluit Energiecrisis Woningnood Vroeg-naoorlogs Vooroorlogs een- gezins- woningen meer- gezins- woningen 2.6 Elke bouwperiode heeft zijn eigen kenmerken Om te bepalen welke van onze systeem­ oplossingen het beste bij uw renovatie­ project past, kunnen we de Nederlandse woningvoorraad het best in verschillende bouwperiodes verdelen. De woningen uit een bepaalde bouwperiode kennen belang­rijke bouwtechnische overeen­ komsten, die doorgaans om dezelfde renovatieoplossingen vragen. Er is overigens geen scherpe overgang tussen de verschillende bouwperiodes. Vaak voltrokken veranderingen zich geleidelijk. De woningen van na 1991 laten we hier buiten beschouwing omdat vanaf dat moment het Bouwbesluit van kracht werd. n Vooroorlogse woningen (tot 1945) n Vroeg-naoorlogse woningen (1946-1964) n Woningnoodwoningen (1965-1974) n Energiecrisiswoningen (1975-1991) (Bron: Archidat) 2.7 Vooroorlogse woningen (tot 1945) Ongeveer 20% van de Nederlandse woningvoorraad is voor 1945 gebouwd. De wanden van deze woningen zijn vaak massief: steens of anderhalfsteens. Pas in 1920 verschenen sporadisch de eerste spouwwanden, met een vocht­werend buitenblad en een dragend en/of woningscheidend binnenblad. Maar het duurde tot 1946 alvorens spouwmuren de standaard werden. Vooroorlogse woningen hebben meestal een houten kap- en vloerconstructie. De eerste keer dat in Nederland gesproken wordt over geluidswering, is in Artikel 195 van de Amsterdamse Bouwverordening in 1929. De prestaties op het gebied van geluids­ isolatie zijn in vooroorlogse woningen echter matig tot slecht. Halfsteens-/ steensdikke woning­scheidende wanden voldoen matig. Ook met de thermische isolatie is het bij deze woningen niet best gesteld en vaak zelfs afwezig. n Voor renovatieoplossingen met fermacell zie pag 8 t/m 13 2.8 Vroeg-naoorlogse woningen (1946-1964) In de Tweede Wereldoorlog kreeg de Nederlandse woningvoorraad een flinke klap te verwerken. Na de oorlog kwam de nieuwbouw bovendien maar langzaam op gang, door een tekort aan bouw­ materialen en deskundige bouw­vakkers. Het industriële bouwen won langzaam terrein. Toch zijn de meeste woningen uit deze periode nog traditioneel gebouwd, zoals men voor de oorlog gewend was. De gevels bestaan uit ongeïsoleerde, doorgaans gemetselde, spouwmuren. De begane grondvloer en dakconstructie zijn uitgevoerd in hout, maar door materiaaltekort maken soms ook in steenachtige materialen (holle baksteenvloer) hun opwachting. Ook doordat de bouw op zoek gaat naar snelle, goedkope, niet-traditionele bouwwijzen. De woningen zijn in vergelijking met vooroorlogse woningen relatief klein en verkeren bovendien bouwkundig in matige staat. De prestaties op het gebied van geluids- werendheid en thermische isolatie zijn slecht. De eerste eisen waaraan de geluidswering in en tussen woningen moet voldoen, zijn vastgelegd in norm- ontwerp V1070 uit 1952. Vanwege het ontbreken van voldoende wetenschap- pelijke kennis, bevatte deze voornorm nog geen meetmethode. Omdat er op dat moment vooral behoefte was aan uitbreiding van de woningvoorraad, is Afb. 3. Percentages Nederlandse woningvoorraad (Bron: Archidat) Afb. 4. Aantallen per woningsoort (Bron: Archidat) 6
 7. 7. weinig prioriteit aan gegeven. Ongeveer 16% van de huidige woningvoorraad is in de periode 1946-1964 gebouwd. n Voor renovatieoplossingen met fermacell zie pag 14 t/m 19 2.9 Woningnoodwoningen (1965-1974) Ongeveer 18% van de Nederlandse woningvoorraad stamt uit de periode 1965-1974. Deze bouwperiode kenmerkt zich door een toenemende woningnood. Massaproductie lost alle woonproble- men op, zo luidde destijds de gedachte. Systeembouw en in het werk gestort beton waren in deze periode populair. Ze zorgden voor de gewenste kortere bouwtijden en daarmee voor een hoge productie. De principes van deze sys- teembouw zijn gebaseerd op standaard- componenten zoals balken, kolommen, vloeren en dakelementen; later ook gevelelementen in architectonisch be- ton. Bijna elke fabrikant had zijn eigen systeem. De verschillen waren klein. In hoog tempo verrezen hele woonwijken. De gevels van deze woningen bestaan uit ongeïsoleerde spouwwanden in com- binatie met stapel- en paneelbouw (klein- schalige, geprefabriceerde vulelementen). De hoge bouwsnelheid ging ten koste van de kwaliteit van de woningen: te dunne wanden, slechte thermische en akoestische isolatie, povere afwerking. In de toegepaste vloersystemen kan be- tonrot voor grote problemen zorgen. Ook komen op verschillende plaatsen koude­ bruggen voor. Op het gebied van geluids- werendheid scoren de woningen slecht. De eerste norm NEN 1070 uit 1962 was van grote invloed op de bouwpraktijk in de jaren na het verschijnen ervan. Bij het beoordelen van nieuw te bouwen woningen en woningprojecten op hun akoestische eigenschappen, werd de norm algemeen als richtlijn gehanteerd. De norm bevatte begrippen en definities van de te hanteren grootheden voor lucht- en contactgeluidsisolatie, naast maatstaven om de kwaliteit van de ge- luidswering in één getal uit te drukken. Daar onder ook de eisen waaraan de ge- luidswering in woningen moest voldoen. n Voor renovatieoplossingen met fermacell zie pag 20 t/m 25 2.10 Energiecrisiswoningen (1975-1991) Als gevolg van de oliecrisis in 1973 stelde de overheid vanaf 1973 isolatie- eisen aan daken en gevels. Woningen werden beperkt geïsoleerd en dubbel- glas behoorde tot de standaard. De prestaties op het gebied van geluids- isolatie verbeteren enigszins door de toepassing van zwaardere bouwcon- structies, die zich in deze periode licht doorontwikkelen. De kwaliteit van de woningen kan matig genoemd worden. Tien jaar na het verschijnen van de eerste druk van de NEN 1070, ontwikkelde de kennis van akoestiek, de woningbouw en de woning-inrichting zich sterk. Bovendien bleek de norm uit 1962 op een aantal punten niet geheel juist. De tweede druk verscheen in 1976. In deze NEN 1070 (1976) zijn nog geen eisen ge- formuleerd ten aanzien van de sterkte van geluiden in het gebouw afkomstig van buiten, zoals verkeersgeluiden en industriegeluiden. In 1979 werd de Wet Geluidhinder aangenomen (Staatsblad nr. 99, 1979). Deze wet bracht tevens een aanpassing in de Woningwet tot stand, die het wettelijk kader schiep voor het regelen van deze materie. Deze regeling lag vast in het Besluit Geluidwering Gebouwen, die ook eisen stelt aan de geluidswering van gevels en daken. Tot 1982 werden de eisen aan de lucht- en contactgeluidsisolatie tussen wonin- gen in de gemeentelijke bouwverorde- ningen overgenomen. Daarna zijn ze aangevuld met de eisen uit het Besluit Geluidwering Gebouwen (BGG, 1982) en vanaf 1992 uit het Bouwbesluit (NNI, 2000). In februari 1986 verscheen een aanvulling op de NEN 1070 uit 1976. Van de totale Nederlandse woningvoorraad is ongeveer een kwart gebouwd in de periode tussen 1975 en 1991. n Voor renovatieoplossingen met fermacell zie pag 26 t/m 31 In het vervolg van deze brochure geven we van de vier hierboven beschreven bouwperiodes telkens drie voorbeelden van renovatieoplossingen met fermacell. Naast de in deze brochure opgenomen bouwdetailtekeningen, heeft fermacell nog ruim 100 renovatiedetails meer uitgewerkt. Neem voor een maatwerk- advies voor uw specifieke renovatie- project(en) contact op met een van onze technisch adviseurs. Zij kunnen u het halve-doos-in-doos-concept verder toelichten en toepassen op uw situatie. Kijk voor meer informatie op: www.fermacell.nl www.archidat.nl/bouwcad-online/ renovatie-en-verbouw/leverancier 7
 8. 8. Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Bouwdetail gebaseerd op: Bestaande toestand houten vloerdelen houten balklaag kooflijst rachelwerk rietlaag stucwerk stucwerk steens metselwerk balken onderling verspringend aangebracht haakanker Energiezuinige renovatie en verbouw Vooroorlogse woningen - bouwperiode ≤ 1945 101918022 10 210 10 230 fermacell - bouwdetail 042 - 043 (bestaand) Verdiepingsvloer met woningscheidende wand 8
 9. 9. kantstrook kitvoeg of fermacell Voegengips* met scheidingsstrook wandopbouw fermacell Gipsvezelpl. 50 mm glaswol luchtspouw stucwerk steens metselwerk plafondopbouw 2 H 21 100 mm steenwol veerregel h.o.h. 300 mm (vrije afstand fermacell Gipsvezelplaat tot bouwmuur max. 150mm) fermacell Gipsvezelplaat 2x10 mm (alternatief: 2 H 26 / 2 H 26²) vloeropbouw vloerafwerking fermacell Vloerelement 2 E 26**: 2x 12,5 mm fermacell 9 mm vilt (indien noodzakelijk egaliseren met fermacell Droge egalisatiekorrels) houten vloerdelen houten balklaag fermacell bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl fermacell - bouwdetail 042 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Vooroorlogse woningen - bouwperiode ≤ 1945 * Zie ook: verwerkingsrichtlijnen Fermacell BV. ** Alternatief; vloeropbouw met vloerverwarming Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO ≥ 60 min. kwaliteitcijfer 3 (bouwbesluit) DnT;A = 56 dB LnT;A = 54 dB DnT;A = 54 dB LnT;A = 53 dB 125 50 10 10 210 10 3025 2027100802234 283 9
 10. 10. Bouwdetail gebaseerd op: bestaande toestand Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl stucwerk steens metselwerk 21010 230 10 210 10 Energiezuinige renovatie en verbouw Vooroorlogse woningen - bouwperiode ≤ 1945 fermacell - bouwdetail 048 - 051 (bestaand) Buitenwand met woningscheidende wand 10
 11. 11. kitvoeg of fermacell Voegengips** met scheidingsstrook slagplug h.o.h. max 1000 mm wandopbouw fermacell Gipsvezelplaat 50 mm glaswol luchtspouw stucwerk steens metselwerk wandopbouw stucwerk steens metselwerk HR-isolatieplaat waterwerende, dampdoorlatende laag regelwerk min. 24x48 mm spouw fermacell Powerpanel H2 O spanningsverdelende laag wapeningslaag steenstrips (alternatief: fermacell Stucsysteem*) minerale wol t.b.v. opvangen onregelmatigheden buitenblad stijlen 38x120 mm regelwerk min. 24x48 mm fermacell bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Montagewanden en gevelelementen (half-doos-in-doos) Vooroorlogse woningen - bouwperiode ≤ 1945 * FC = fermacell / Pp = Powerpanel FC Pp HD wapeningsband FC Pp HD wapeningslijm FC Pp HD basismortel (raaplaag en eindlaag) FC Pp HD wapeningsweefsel (in basismortel geïntegreerd) ** Zie ook: verwerkingsrichtlijnen Fermacell BV. Bouwdetail gebaseerd op: gevel: Rc ≥ 5,0 m² K/W RAtr = 45 dB(A) bij een gesloten gevel bij gevel met raam (afm. cf. daglichttoetredingseisen bb2012); GA,k = 25 dB(A) (basis uitvoering) G A,k = 34 dB(A) (plus uitvoering) WBDBO ≥ 60 min. DnT;A ≥ 52 dBbinnenwand: fermacell - bouwdetail 048 Buitenwand met woningscheidende wand 125 50 10 10 210 10 3025 15 125 24241202521010 11
 12. 12. Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Bouwdetail gebaseerd op: bestaande toestand vertinlaag gemetselde fundering kruipruimte steens metselwerk ventilatiekanaal met muisdicht rooster trasraam houten vloerdelen houten balklaag stucwerk maaiveld -280 210 10 220 18022 P = 0 Energiezuinige renovatie en verbouw Vooroorlogse woningen - bouwperiode ≤ 1945 fermacell - bouwdetail 052 - 055 (bestaand) Fundering met buitenwand (eindgevel) 12
 13. 13. kruipruimte bodemafsluiting hoeklijn t.b.v. bevestiging achterconstructie indien noodzakelijk vochtwerend behandelen vochtbestendige isolatieplaat kantstrook waterwerende laag maaiveld -180 fermacell Powerpanel HD 15 mm wandopbouw steenstrips wapeningslaag spanningsverdelende laag (alternatief: fermacell Stucsysteem*) fermacell Powerpanel H2 O luchtspouw regelwerk min. 24x48 mm waterwerende, dampdoorlatende laag HR-isolatieplaat stijlen 38x120 mm minerale wol steens metselwerk vloeropbouw vloerafwerking fermacell Vloerelement 2 E 26** 2x 12,5 mm fermacell 9 mm vilt (indien noodzakelijk egaliseren met fermacell Droge egalisatiekorrels) houten vloerdelen isolatie tussen balklaag HR-isolatiestrook fermacell bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl * FC = fermacell / Pp = Powerpanel FC Pp HD wapeningsband FC Pp HD wapeningslijm FC Pp HD basismortel (raaplaag en eindlaag) FC Pp HD wapeningsweefsel (in basismortel geïntegreerd) Gevel- en vloerelementen Vooroorlogse woningen - bouwperiode ≤ 1945 ** Alternatief; vloeropbouw met vloerverwarming Bouwdetail gebaseerd op: gevel: Rc ≥ 5,0 m² K/W RAtr = 45 dB(A) bij een gesloten gevel bij gevel met raam (afm. cf. daglichttoetredingseisen bb2012); GA,k = 25 dB(A) (basis uitvoering) GA,k = 34 dB(A) (plus uitvoering) vloer: Rc ≥ 5,0 m² K/W fermacell - bouwdetail 052 Fundering met buitenwand (eindgevel) 4405 sokkelprofiel let op ventilatie 15 125 24 24 120 25 210 10 13
 14. 14. steens metselwerk stucwerk betonspecie vloeropbouw vloerafwerking holle baksteenvloer Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Bouwdetail gebaseerd op: bestaande toestand Energiezuinige renovatie en verbouw Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964 101205020 10 210 10 230 fermacell - bouwdetail 064 - 065 (bestaand) Verdiepingsvloer met woningscheidende wand 14
 15. 15. plafondopbouw 2 H 21 veerregel h.o.h. 300 mm (gevuld met glaswol) fermacell Gipsvezelplaat 2x10 mm (alternatief: 2 H 26 / 2 H 26²) stucwerk U-randprofiel, akoestisch ontkoppeld, bevestiging m.b.v. slagplug h.o.h. 600 mm kantstrook slagplug h.o.h. max. 700 mm wandopbouw fermacell Gipsvezelpl. 50 mm glaswol luchtspouw stucwerk steens metselwerk kitvoeg of fermacell Voegengips** met scheidingsstrook vloeropbouw vloerafwerking fermacell Vloerelement 2 E 35** 2x 12,5 mm fermacell 20 mm minerale wol (indien noodzakelijk egaliseren met fermacell Droge egalisatiekorrels) holle baksteenvloer fermacell bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl * Zie ook: verwerkingsrichtlijnen Fermacell BV. ** Alternatief; vloeropbouw met vloerverwarming Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal 2027101702025 272 fermacell - bouwdetail 064 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand 125 50 10 10 210 10 10 50 125 375 Montagewanden en vloerelementen (doos-in-doos) Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964 WBDBO ≥ 60 min. kwaliteitcijfer 3 (bouwbesluit) DnT;A = 58 dB LnT;A = 41 dB DnT;A = 52 dB LnT;A = 53 dB 15
 16. 16. Bouwdetail gebaseerd op: bestaande toestand Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl steens metselwerk stucwerk wandopbouw metselwerk luchtspouw vertinlaag metselwerk Energiezuinige renovatie en verbouw Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964 230 10 210 10 1006010010 fermacell - bouwdetail 070 - 073 (bestaand) Buitenwand met woningscheidende wand 16
 17. 17. kitvoeg of fermacell Voegengips** met scheidingsstrook slagplug h.o.h. max. 1000 mm wandopbouw fermacell Gipsvezelplaat 50 mm glaswol luchtspouw stucwerk steens metselwerk wandopbouw fermacell Gipsvezelplaat 50 mm glaswol luchtspouw stucwerk metselwerk vertinlaag HR-isolatieplaat waterwerende, dampdoorlatende laag spouw fermacell Powerpanel H2 O spanningsverdelende laag wapeningslaag steenstrips (alternatief: fermacell stucsysteem*) stijlen 38x95 mm regelwerk min. 24x48 mm fermacell bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Montagewanden en gevelelementen (doos-in-doos) Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964 * FC = fermacell / Pp = Powerpanel FC Pp HD wapeningsband FC Pp HD wapeningslijm FC Pp HD basismortel (raaplaag en eindlaag) FC Pp HD wapeningsweefsel (in basismortel geïntegreerd) ** Zie ook: verwerkingsrichtlijnen Fermacell BV. 125 50 10 10 210 10 10 50 125 375 15 125 28100510010 10 50125 fermacell - bouwdetail 071 Buitenwand met woningscheidende wand Bouwdetail gebaseerd op: gevel: Rc ≥ 5,0 m² K/W RAtr = 67 dB(A) bij een gesloten gevel bij gevel met raam (afm. cf. daglichttoetredingseisen bb2012); GA,k = 25 dB(A) (basis uitvoering) GA,k = 34 dB(A) (plus uitvoering) binnenwand: WBDBO ≥ 60 min. DnT;A ≥ 58 dB 17
 18. 18. stucwerk kruipruimte ventilatiekoker met muisdicht rooster valspecie maaiveld -280 trasraam fundering vloeropbouw vloerafwerking holle baksteenvloer wandopbouw metselwerk luchtspouw vertinlaag metselwerk Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Bouwdetail gebaseerd op: bestaande toestand Energiezuinige renovatie en verbouw Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964 100 60 100 10 270 P = 0 1205020 fermacell - bouwdetail 074 - 077 (bestaand) Fundering met buitenwand (langsgevel) 18
 19. 19. kruipruimte bodemafsluiting hoeklijn t.b.v. bevestiging achterconstructie slagplug h.o.h. max 700mm wandopbouw steenstrips wapeningslaag spanningsverdelende laag (alternatief: fermacell Stucsysteem*) fermacell Powerpanel H2 O luchtspouw regelwerk min. 24x48 mm waterwerende, dampdoorlatende laag HR-isolatieplaat stijlen 38x95 mm metselwerk vochtbestendige isolatieplaat fermacell Powerpanel HD 15 mm kantstrook fundering vloeropbouw vloerafwerking fermacell Vloerelement 2 E 26: 2x 12,5 mm fermacell 9 mm vilt (indien noodzakelijk egaliseren met fermacell Droge egalisatiekorrels) holle baksteenvloer HR-isolatieplaat voorzetwand luchtspouw 50 mm glaswol fermacell Gipsvezelpl. fermacell bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Montagewanden en gevelelementen (doos-in-doos) Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964 * FC = fermacell / Pp = Powerpanel FC Pp HD wapeningsband FC Pp HD wapeningslijm FC Pp HD basismortel (raaplaag en eindlaag) FC Pp HD wapeningsweefsel (in basismortel geïntegreerd) Bouwdetail gebaseerd op: gevel: Rc ≥ 5,0 m² K/W RAtr = 67 dB(A) bij een gesloten gevel bij gevel met raam (afm. cf. daglichttoetredingseisen bb2012); GA,k = 25 dB(A) (basis uitvoering) GA,k = 34 dB(A) (plus uitvoering) vloer: Rc ≥ 5,0 m² K/W fermacell - bouwdetail 075 Fundering met buitenwand (langsgevel) 15 125 28 100 5 100 10 10 50 125 343 12017034 P = 0 maaiveld -240 let op ventilatie sokkelprofiel 19
 20. 20. vloeropbouw vloerafwerking dekvloer combinatievloer stucwerk stucwerk gestapelde wand Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Bouwdetail gebaseerd op: bestaande toestand Energiezuinige renovatie en verbouw Woningnoodwoningen - bouwperiode 1965-1974 fermacell - bouwdetail 086 - 089 (bestaand) Verdiepingsvloer met woningscheidende wand 102002020 10 210 10 230 20
 21. 21. stucwerk kantstrook slagplug h.o.h. max. 700 mm wandopbouw 50 mm glaswol luchtspouw stucwerk gestapelde wand kitvoeg of fermacell Voegengips* met scheidingsstrook U-randprofiel, akoestisch ontkoppeld, bevestiging m.b.v. slagplug h.o.h. 600 mm plafondopbouw 2 H 21 veerregel h.o.h. 300 mm (gevuld met glaswol) fermacell Gipsvezelplaat 2x10 mm (alternatief: 2 H 26 / 2 H 26²) vloeropbouw vloerafwerking fermacell Vloerelement 2 E 35** 2x 12,5 mm fermacell 20 mm minerale wol (indien noodzakelijk egaliseren met fermacell Droge egalisatiekorrels) dekvloer combinatievloer fermacell bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Woningnoodwoningen - bouwperiode 1965-1974 * Zie ook: verwerkingsrichtlijnen Fermacell BV. Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal ** Alternatief; vloeropbouw met vloerverwarming fermacell - bouwdetail 086 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand 125 50 10 10 210 10 10 50 125 375 20271020020 20 25 322 WBDBO ≥ 60 min. kwaliteitcijfer 3 (bouwbesluit) DnT;A = 54 dB LnT;A = 44 dB DnT;A = 53 dB LnT;A = 58 dB fermacell Gipsvezelpl. 21
 22. 22. stucwerk gestapelde wand wandopbouw gestapeld binnenblad vertinlaag luchtspouw metselwerk verankering Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Bouwdetail gebaseerd op: bestaande toestand Energiezuinige renovatie en verbouw Woningnoodwoningen - bouwperiode 1965-1974 1006010010 270 10 210 10 230 fermacell - bouwdetail 092 - 095 (bestaand) Buitenwand met woningscheidende wand 22
 23. 23. kitvoeg of fermacell Voegengips** met scheidingsstrook slagplug h.o.h. max. 1000 mm stijlen 38x95 mm regelwerk min. 24x48 mm wandopbouw fermacell Gipsvezelplaat 50 mm glaswol luchtspouw stucwerk gestapelde wand vertinlaag HR-isolatieplaat waterwerende, dampdoorlatende laag spouw fermacell Powerpanel H2 O spanningsverdelende laag wapeningslaag steenstrips (alternatief: fermacell Stucsysteem*) wandopbouw fermacell Gipsvezelplaat 50 mm glaswol luchtspouw stucwerk gestapelde wand fermacell bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Montagewanden en gevelelementen (doos-in-doos) Woningnoodwoningen - bouwperiode 1965-1974 * FC = fermacell / Pp = Powerpanel FC Pp HD wapeningsband FC Pp HD wapeningslijm FC Pp HD basismortel (raaplaag en eindlaag) FC Pp HD wapeningsweefsel (in basismortel geïntegreerd) ** Zie ook: verwerkingsrichtlijnen Fermacell BV. 15 125 28100510010 10 50125 125 50 10 10 210 10 10 50 125 375 fermacell - bouwdetail 093 Buitenwand met woningscheidende wand Bouwdetail gebaseerd op: gevel: Rc ≥ 5,0 m² K/W RAtr = 67 dB(A) bij een gesloten gevel bij gevel met raam (afm. cf. daglichttoetredingseisen bb2012); GA,k = 25 dB(A) (basis uitvoering) GA,k = 34 dB(A) (plus uitvoering) binnenwand: WBDBO ≥ 60 min. DnT;A ≥ 54 dB geluid: kwaliteitcijfer 3 (bouwbesluit) 23
 24. 24. maaiveld -270 stucwerk ventilatiekoker met muisdichtrooster valspecie fundering trasraam kruipruimte vloeropbouw vloerafwerking dekvloer segmentvloer wandopbouw metselwerk luchtspouw vertinlaag gestapeld binnenblad Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Bouwdetail gebaseerd op: bestaande toestand 1802020 100 60 100 10 270 Energiezuinige renovatie en verbouw Woningnoodwoningen - bouwperiode 1965-1974 P = 0 fermacell - bouwdetail 096 - 099 (bestaand) Fundering met buitenwand (langsgevel) 24
 25. 25. kruipruimte voorzetwand luchtspouw 50 mm glaswol fermacell Gipsvezelplaat vloeropbouw vloerafwerking fermacell Vloerelement 2 E 16: 2x 10 mm fermacell 9 mm vilt (indien noodzakelijk egaliseren met fermacell Droge egalisatiekorrels) dekvloer segmentvloer HR-isolatieschuim bodemafsluiting ventilatiekoker met muisdichtrooster hoeklijn t.b.v. bevestiging achterconstructie fermacell Powerpanel HD 15 mm fundering vochtbestendige isolatieplaat wandopbouw steenstrips wapeningslaag spanningsverdelende laag (alternatief: fermacell Stucsysteem*) fermacell Powerpanel H2 O luchtspouw regelwerk min. 24x48 mm waterwerende, dampdoorlatende laag HR-isolatieplaat stijlen 38x100 mm vertinlaag gestapeld binnenblad maaiveld -180 fermacell bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl * FC = fermacell / Pp = Powerpanel FC Pp HD wapeningsband FC Pp HD wapeningslijm FC Pp HD basismortel (raaplaag en eindlaag) FC Pp HD wapeningsweefsel (in basismortel geïntegreerd) Gevel- en vloerelementen en montagewanden (doos-in-doos) Woningnoodwoningen - bouwperiode 1965-1974 Bouwdetail gebaseerd op: gevel: Rc ≥ 5,0 m² K/W RAtr = 67 dB(A) bij een gesloten gevel bij gevel met raam (afm. cf. daglichttoetredingseisen bb2012); GA,k = 25 dB(A) (basis uitvoering) GA,k = 34 dB(A) (plus uitvoering) vloer: Rc ≥ 5,0 m² K/W fermacell - bouwdetail 097 Fundering met buitenwand (langsgevel) 351802029 15 125 28 100 5 100 10 10 50 125 343 sokkelprofiel P = 0 let op ventilatie 25
 26. 26. stucwerk woningscheidende wand i.h.w. gestorte wand stucwerk vloeropbouw vloerafwerking dekvloer i.h.w. gestorte vloer Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Energiezuinige renovatie en verbouw Energiecrisiswoningen - bouwperiode 1975-1991 10 230 10 250 101752020 Bouwdetail gebaseerd op: bestaande toestand fermacell - bouwdetail 108 - 109 (bestaand) Verdiepingsvloer met woningscheidende wand 26
 27. 27. 50 mm glaswol luchtspouw stucwerk i.h.w. gestorte wand kitvoeg of fermacell Voegengips* met scheidingsstrook stucwerk U-randprofiel, akoestisch ontkoppeld, bevestiging m.b.v. slagplug h.o.h. 600 mm plafondopbouw 2 H 21 veerregel h.o.h. 300 mm (gevuld met glaswol) fermacell Gipsvezelplaat 2x10 mm (alternatief: 2 H 26 / 2 H 26²) kantstrook slagplug h.o.h. max. 700 mm vloeropbouw vloerafwerking fermacell Vloerelement 2 E 16** 2x 10 mm fermacell 9 mm vilt (indien noodzakelijk egaliseren met fermacell Droge egalisatiekorrels) dekvloer i.h.w. gestorte vloer fermacell bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Energiecrisiswoningen - bouwperiode 1975-1991 * Zie ook: verwerkingsrichtlijnen Fermacell BV. ** Alternatief; vloeropbouw met vloerverwarming Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO ≥ 60 min. kwaliteitcijfer 3 (bouwbesluit) DnT;A = 57 dB LnT;A = 47 dB DnT;A = 53 dB LnT;A = 55 dB 125 50 10 10 230 10 3225 fermacell - bouwdetail 108 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand 2027101752029 281 wandopbouw fermacell Gipsvezelpl. 27
 28. 28. stucwerk stelblok woningscheidende wand i.h.w. gestorte wand stelanker wandopbouw prefab beton binnenblad spouwisolatie luchtspouw metselwerkafdichting dilatatievoeg voorzien van afdichtingsband Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Energiezuinige renovatie en verbouw Energiecrisiswoningen - bouwperiode 1975-1991 100305010010 290 10 230 10 250 Bouwdetail gebaseerd op: Rc wand ≥ 1,3 m² K/W fermacell - bouwdetail 114 - 117 (bestaand) Buitenwand met woningscheidende wand 28
 29. 29. stijlen 38x100 mm regelwerk min. 24x48 mm wandopbouw fermacell Gipsvezelplaat 50 mm glaswol luchtspouw stucwerk i.h.w. gestorte wand wandopbouw prefab beton binnenblad vertinlaag HR-isolatieplaat waterwerende, dampdoorlatende laag spouw fermacell Powerpanel H2 O spanningsverdelende laag wapeningslaag steenstrips (alternatief: fermacell stucsysteem*) kitvoeg of fermacell Voegengips** met scheidingsstrook slagplug h.o.h. max. 1000 mm luchtdicht membraan fermacell bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Montagewanden en gevelelementen (half-doos-in-doos) Energiecrisiswoningen - bouwperiode 1975-1991 * FC = fermacell / Pp = Powerpanel FC Pp HD wapeningsband FC Pp HD wapeningslijm FC Pp HD basismortel (raaplaag en eindlaag) FC Pp HD wapeningsweefsel (in basismortel geïntegreerd) ** Zie ook: verwerkingsrichtlijnen Fermacell BV. Bouwdetail gebaseerd op: gevel: Rc ≥ 5,0 m² K/W RAtr = 45 dB(A) bij een gesloten gevel bij gevel met raam (afm. cf. daglichttoetredingseisen bb2012); GA,k = 25 dB(A) (basis uitvoering) GA,k = 34 dB(A) (plus uitvoering) binnenwand: WBDBO ≥ 60 min. DnT;A ≥ 52 dB 125 50 10 10 230 10 3225 15 125 2814010010 fermacell - bouwdetail 114 Buitenwand met woningscheidende wand 29
 30. 30. maaiveld 125-P open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer open stootvoeg t.b.v. ventilatie ventilatiekoker met muisdichtrooster fundering waterkerende laag stucwerk uitsparing t.b.v. ventilatie afdichting trasraam wandopbouw metselwerk luchtspouw spouwisolatie prefab beton binnenblad Bouw- en referentiedetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Energiezuinige renovatie en verbouw Energiecrisiswoningen - bouwperiode 1975-1991 100 30 50 100 10 290 P = 0 3153020 300 Bouwdetail gebaseerd op: Rc wand ≥ 1,3 m² K/W Rc vloer ≥ 1,3 m² K/W fermacell - bouwdetail 118 - 121 (bestaand) Fundering met buitenwand (langsgevel) vloeropbouw vloerafwerking dekvloer ribcassettevloer 30
 31. 31. afdichting stucwerk vloeropbouw vloerafwerking fermacell Vloerelement 2 E 16: 2x 10 mm fermacell 9 mm vilt (indien noodzakelijk egaliseren met fermacell Droge egalisatiekorrels) dekvloer ribcassettevloer na-isolatie hoeklijn t.b.v. bevestiging achterconstructie waterkerende laag fundering vochtbestendige isolatieplaat wandopbouw steenstrips wapeningslaag spanningsverdelende laag (alternatief: fermacell stucsysteem*) fermacell Powerpanel H2 O luchtspouw regelwerk min. 24x48 mm waterwerende, dampdoorlatende laag HR-isolatieplaat stijlen 38x100 mm prefab beton binnenblad maaiveld -180 fermacell Powerpanel HD 15 mm fermacell bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl Montagewanden en gevelelementen (half-doos-in-doos) Energiecrisiswoningen - bouwperiode 1975-1991 * FC = fermacell / Pp = Powerpanel FC Pp HD wapeningsband FC Pp HD wapeningslijm FC Pp HD basismortel (raaplaag en eindlaag) FC Pp HD wapeningsweefsel (in basismortel geïntegreerd) Bouwdetail gebaseerd op: gevel: Rc ≥ 5,0 m² K/W RAtr = 45 dB(A) bij een gesloten gevel bij gevel met raam (afm. cf. daglichttoetredingseisen bb2012); GA,k = 25 dB(A) (basis uitvoering) GA,k = 34 dB(A) (plus uitvoering) vloer: Rc ≥ 5,0 m² K/W 3153029 15 125 28 140 100 10 3055 let op ventilatie P = 0 sokkelprofiel 300 fermacell - bouwdetail 118 Fundering met buitenwand (langsgevel) 31
 32. 32. Alleen de actuele versie is geldig. U vindt deze op onze website. Versie: 01/2015. Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Technische wijzigingen voorbehouden. Fermacell BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in deze brochure zouden kunnen voorkomen. Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met Fermacell BV. fermacell® is een geregistreerd merk van de XELLA-groep. Fermacell BV Postbus 398 6600 AJ Wijchen Tel.: +31 (0)24 649 51 11 Fax: +31 (0)24 649 51 26 fermacell-nl@xella.com www.fermacell.nl België: Postbus 16 8790 Waregem Vlaanderen (m.u.v. Vlaams Brabant): Tel. : +32 (0)475 708 437 Groot-Brussel + Brabant (Vlaams- en Waals-Brabant): Tel. : +32 (0)471 273 051 fermacell-be@xella.com www.fermacell.be FC-025-00027

×