Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Radionica 1 partnerstvo u transferu znanja-psp i isp-v mandic day 1

531 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Radionica 1 partnerstvo u transferu znanja-psp i isp-v mandic day 1

 1. 1. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Tehnološki transfer, Tehnološko brokerstvo: Radionica 1: Podrška razvoju preduzeća 5. jul 2011. Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd Partnerstvo u transferu znanja - Program studentske prakse - Program industrijskih stipendija Prof. dr Vesna Mandić, Koordinator CTC Kragujevac mandic@kg.ac.rsProf. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP ć WBC Regionalni model saradnje univerziteta i preduzeća www.wbc-vmnet.rsProf. Dr Vesna Mandić 1
 2. 2. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP 30 miliona EUR za NTP u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu Novi Sad Belgrade Kragujevac NisProf. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Podrška razvoju WBC regionalnih klastera CTC Kragujevac podržava formiranje novih i aktivnosti postojećih klastera u Srbiji, kroz realizaciju kratkih obuka inovacije znanja, uključenje u EU projekte i realizaciju usluga u razvoju proizvoda i procesa • www.embeded.rs, •www.ssc.rs, •http://acserbia.org.rs/sr) Dalja saradnja na pripremi zajedničkih aplikacija za EU projekte iz programa namenjenih klasterima Povezivanje klastera iz Srbije sa sličnim u regionu WBC i okolnim zemljama EUProf. Dr Vesna Mandić 2
 3. 3. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP č Formiranje Konzorcijuma za zajedničke EU projekte sa SME ❖ Saradnja sa preduzećima kroz uključenje u zajedničke meñunarodne u okviru FP7 programa (Cooperation, Capacity, People) ❖ EUREKA istraživačke projekte predlaže industrija u saradnji sa univerzitetima i RTD institucijama - tržišno orijentisani ❖ EUREKAs Eurostars program je prvi EU fond specijalno kao program podrške SME koje imaju istraživčku delatnost ❖ Preduzimaju se veoma konkretni koraci na formiranju zajednilkih timova, generisanju ideja, grupisanju srodnih tema i ekspertiza (sinergija), za aktuelne pozive FP7 programa i EUREKA MOŽETE I VI BITI DEO TIMA JOIN AND BENEFIT!Prof. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFPProf. Dr Vesna Mandić 3
 4. 4. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFPProf. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP TSNA analiza - 800 upitnika na terenu u WBC regionu Razvijena metodologija i IV vrste upinika, sa ciljem sveobuhvatne TSNA analize u regionu i sagledavanja: • Potreba preduzeća za naprednim obukama i razvojnim uslugama • Potreba tržišta rada, odnosno nezaposlenih lica, u saradnji sa NSZ u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Herzegovini, i Crnoj Gori. Deataljni IZVEŠTAJI dostupni na sajtu.Prof. Dr Vesna Mandić 4
 5. 5. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFPProf. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP CTC centri nude sledeće obuke: CTC Kragujevac: 1. CAD/CAM modeliranje – CATIA (40 časova) 2. Projektovanje alata (industrijski alati za obradu lima, koračni) (40 časova) 3. Modeliranje i optimizacija proizvodnih procesa primenom FE/FV simulacija (40 časova) 4. Upravljanje projektom (20 časova) 5. CAM modeliranje i generisanje NC koda za troosne CNC glodalice (40 časova) 6. Industrijska metrologija (40 časova) CTC Banja Luka: 1. Napredno CAD modeliranje korišćenjem SolidWorks (40 časova) 2. NC programiranje i osnove CAM modeliranja (40 časova)Prof. Dr Vesna Mandić 5
 6. 6. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP CTC centri nude sledeće obuke: CTC Rijeka: 1. Primena CATIA-e u konstruisanju i razvoju proizvoda (40 časova) 2. Simulacija procesa obrade i tehnike brze izrade prototipova (SolidWorks, SolidCam, RP) – uvodni kurs (40 časova) 3. Pristupi unapreñivanja kvaliteta proizvodnih procesa (40 časova) 4. Osnove projektnog managementa (40 časova) 5. Primena Microsoft Projecta pri planiranju i praćenju projekata (20 časova) 6. Kvalifikacijski program razvoja novog proizvoda i proizvodnog procesa (40 časova) CTC Podgorica: 1. CAD – ProEngineer (40 časova) 2. Office informatika (40 časova)Prof. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP WBC VMnet mreža Virtual 1170 članova ukupno, iz WBC regiona Manufacturing Network - VMnet in the WBCs VMnet statistics 1200 Number of VMnet members 1000 800 600 400 200 0 Ju 00 7 Ju 00 8 Ju 00 9 Ju 01 0 11 pr 0 7 us 07 il 8 us 08 il 9 us 09 il 0 us 10 il 1 Fe ber 07 Fe er 08 Fe ber 09 Fe er 10 D tob 007 8 D tob 009 0 ry 6 ry 7 ua 0 08 ry 9 ua 10 A 200 A 200 A 201 A 201 D tob 00 D tob 01 ua 0 0 ua 0 0 ua 0 0 ug 20 ug 20 ug 20 ug 20 20 20 0 b 0 0 b 0 20 2 2 2 2 c t2 c t2 c t2 c t2 em r 2 em r 2 em r 2 em r 2 2 2 2 2 n n n n il ry ry Fe ber e e e e pr pr pr pr A em br br br br br A A A A O O O O ec ec ec ec ec DProf. Dr Vesna Mandić 6
 7. 7. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP 170 dokumenata 3 nove oblastiProf. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP E-mail obaveštavanje obaveš 1. Važni dogadjaji 2. On-line aukcije 3. Prodaja nove i polovne opreme 4. Konkursi za dobijanje finansijskih sredstava 5. Elektronski časopisi sa najnovijim informacijama iz oblasti mašinstva i informacionih tehnologijha v Woodworkers Journal eZine v Aluplanet daily v European Plastic Product Manufacturer v The 9000 Store Newsletter, Your Guide to ISO 9001 Implementation & Certification v Tube Talk, an official publication of Fabricators & Manufacturers Association v Go Industry Online Auction v ASM International Online v Industrial Engineering News v Fabricating Update, an official, monthly publication of Fabricators & Manufacturers Association v All Metals & Forge v CAD Library new catalogs v ThomasGlobal.com Newsletter v European Toll & Mould Making Weekly NewsletterProf. Dr Vesna Mandić 7
 8. 8. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFPProf. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Program industrijskih stipendija (IFP) IFP programa je namenjen uspostavljanju održivog partnerstva izmedju univerziteta i industrije kroz boravak industrijskih stipendista (diplomiranih i inženjera iz industrije) u istraživačkim i akademskim centrima, sa ciljem realizacije naprednih ciljanih treninga za industrisjke stipendiste i zajedničkih istraživanja shodno potrebama industrijskog sponzora.Prof. Dr Vesna Mandić 8
 9. 9. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Program industrijskih stipendija Radeći u timu sa iskusnim istraživačima, industrijski stipendista može steći istraživačka iskustva i znanja kroz uključenje u tekuće projekte, neophodne za dalje razvojne aktivnosti u preduzeću sponzoru. Fleksibilna dužina trajanja IFP, u više perioda u toku godine, omogućava angažovanje industrijskog stipendiste na razvojnim i inovacionim projektima od zajedničkog interesa, za akademskog i industrijskog partnera. Izuzetna prilika za transfer tehnologija i uključenje mladih ljudi u inovativne projekte koji doprinose razmeni iskustava, ideja, znanja, i povećanju inovativnog potencijala i konkurentnosti preduzeća.Prof. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Ciljevi IFP sa aspekta sponzor preduzeća da poveže dve različite kulture poslovnog i akade-mskog sveta, da podigne svest o značaju uspostavljanja održivog partnerstva javnog i privatnog sektora, baziranog na obostranim interesima. najkvalitetnija obuka i razvoj karijere za diplomirane i zaposlene, koji ima afinitete i potencijal da se bavi istraživačkim aktivnostima. realizacija zajedničkih istraživačkih i razvojnih projekata preduzeće koristiti resurse R&D institucije, najčešće one koje nema u svojim razvojnim odeljenjima. preduzeće može unaprediti svoju tehnologiju, proizvode i podići inovativni potencijal i konkurentsku poziciju na tržištu integracija IFP sa razvojnom strategijom preduzeća daje dugoročno značajne koristi.Prof. Dr Vesna Mandić 9
 10. 10. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Program industrijskih stipendija Okvir Sa ekonomskog stanovišta, stipendija se finansira od strane preduzeća koje je sponzor ili grupe sponzora iz oblasti industrije, kao i organizacije koje ih podržavaju (opštine, Ministarstva, inovacioni fondovi, prva šansa i druge vrste finansijskih olakšica) Akademski mentor i odgovorno lice preduzeća pružita pomoć stipendisti u realizaciji treninga i istraživačkih aktivnosti, prateći rezultate, efekte i napredovanje stipendiste. Ciljevi i najmanje očekivani rezultati svakog pojedinačnog IFP se definišu na početku, kroz Radni program IFP Stipendista dobija pristup svoj raspoloživoj opremi, uredjajima, softverima, literaturi, on-line bazama, neophodnim za realizaciju dogovorenog IFP radnog programaProf. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Koristi za industrijskog stipendistu odlična referenca i značajni kontakte sa istraživačima univerziteta; poboljšaće svoje kreativno razmišljanje, rešavaje problema, upravljanje projektom i veštine koje se grade u timskom radu; radiće u sredini u kojoj se sarañuje i sa akademicima i ljudima iz industrije, formirajući dugoročne kontakte i mreže za buduću saradnju pristup akademskim servisima (on line baze podataka, softveri, laboratorisjka oprema, akademska mreža), tekući kursevi I seminari mogućnost publikovanja radova I prijave patenata sa istraživačkim timom na univerzitetuProf. Dr Vesna Mandić 10
 11. 11. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Koristi za sponzor preduzeće dostupna akademska ekspertiza i istraživački rezultati; transfer tehnologija sa univerziteta ka industriji; podstiče primenu naučnog pristupa u industrijskom okruženju; promoviše razvoj novih veština korisnih za industriju; podstiče razvoj profesije za osoblje visokog potencijala, integrišući ciljeve karijere sa mogućnostima stipendije; stvara važan komunikacioni kanal sa univerzitetom, pomažući da se znanje prenese čak i u tehnološkim oblastima izvan odreñenih aktivnosti istraživanja;Prof. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Implementacija IFP IFP program je fleksibilan, kako u pogledu trajanja (3-12 meseci) tako i u pogledu procedure izbora industrijskog stipendiste, preduzeća sponzora i istraživačke grupe. Zainteresovana preduzeća i pojedinci mogu kontaktirati CTC centre odnosno lokalne IFP koordinatore. Industrijski stipendista koji je zaposlen u preduzeću sponzoru će popuniti Prijavni formular sa definisanim oblastima u okviru kojih se IFP realizuje, dužinom trajanja, i predlogom R&D institucije (i istraživačkog mentora) u kojoj bi se program realizovao. Ukoliko je industrijski stipendista zaposlen u preduzeću sponzoru, prijavu usklañuje sa razvojnim potrebama preduzeća IFP koordinator nakon analize predloga i procene podobnosti kandidata pomaže trima ugovornim stranama u definisanju procedura implementacije i ugovaranju.Prof. Dr Vesna Mandić 11
 12. 12. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Implementacija IFP Važan deo aktivnosti je i razrada IFP radnog programa, koji predstavlja i sastavni deo Ugovora, kao njegov anneks, a koji sadrži: •Oblast istraživanja i naprednih treninga •Ciljeve IFP programa •Očekivane rezultate i ishode IFP •Akcioni plan •Struktura budgeta (plata industrijskog stipendiste, putni troškovi, troškovi potrošnog materijala i eksperimenata, nadoknada za istraživačkog mentora, troškovi IPR i patentiranja, ostali troškovi) •Diseminacijske akcije i publikovanje rezultataProf. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Monitoring i izveštavanje Industrijski stipendista u prvoj nedelji implementacije programa mora proći tzv. Inicijalni trening, za upoznavanje institucije u kojoj boravi, njenih resursa, projekata, pravilnika koji odnose na prava i obaveze zaposlenih Industrijski stipendista odgovorno obavlja sve planirane aktivnosti, uz koordinaciju akademskog mentora Obavezni su mesecni izveštaji i izrada finalnog izveštaja Monitoring IFP će se raditi na dva nivoa. • Prvi za praćenje opšteg napretka u implementaciji I razvoju IFP programa na nivou institucije koordinatora, • Drugi novo kontrole I praćenja napretka se odnosi na pojedinačni IFP, Na kraju IFP programa stipendista dobija SertifikatProf. Dr Vesna Mandić 12
 13. 13. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Program industrijskih stipendija (IFP) Aneksi 4.1 Informativni vodič za industrijskog stipendistu; 4.2 Informativni vodič za R&D instituciju domaćina; 4.3 Vodič za akadenskog/istraživačkog mentora; ISP program i njegovi 4.4 Izjava industrijskog stipendiste; aneksi dostupni na 4.5 Model ugovora; sajtovima 4.6 Mesečni ISP izveštaj napretka; www.wbc-vmnet.rs 4.7 Sertifikat akadenskog/istraživačkog mentora; www.ctc.kg.ac.rs 4.8 Mesečni obrasci za radno vreme; 4.9 ISP monitoring obrazac.Prof. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Priključite se i profitirajte Prateća dokumenta dostupna na sajtu www.ctc.kg.ac.rsProf. Dr Vesna Mandić 13
 14. 14. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Program studentske prakse (PSP) ima značajnu ulogu u povezivanju obrazovanja i zapošljavanja pomoć studentima da usmere svoje obrazovanje ka potrebama tržišta rada i da poboljšaju svoju poziciju i zapošljivist. olakšava uključivanje studenata u radno okruženje, omogućivši im sticanje profesionalnog iskustva i veština, pored teorijskog znanja.Prof. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Koristi za studente sticanje praktičnih znanja i veština iz oblasti studija, često je povezano sa rešavanjem realnih problema na radnom mestu, student može videti kako se nastavna materija obrañena u okviru predmeta na studijama primenjuje i koliko je relevantna za realne situacije u poslu, što povećava motivaciju za učenje, ostvarivanje poslovnih kontakata i povećanje šansi za kasnije zapošlja-vanje kroz dodatne reference u CV-ju, radeći na konkretnim poslovima, razvoj veština poslovne komunikacije i rada u timu, uvid u mogućnosti razvoja karijere i pravlan izbor zanimanja, šire razumevanje domaćeg i meñunarodnog poslovnog okruženja i komunikacija neophodnih za razvoj karijere i biznisa, nekada praksa može da bude izvor dodatnih prihoda, ukoliko preduzeće/institucija koja obezbeñuje mesto za praksu želi i može da finansira deo realizovanih aktivnosti studenta; definiše se ugovorom.Prof. Dr Vesna Mandić 14
 15. 15. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Koristi za preduzeća studenti donose nove ideje i drugačija tumačenja tekućih problema preduzeća; u toku sa savremenim trendovima i novim tehnologijama, uspostavljanje čvršćih veza sa univerzitetima/fakultetima/istraživačkim centrima i jačanje razvojnih kapaciteta, duže prakse mogu da posluže za procenu i odabir novih zaposlenih, praksa je prilika da se utiče na unapreñenje obrazovanja studenata i njihovu bolju pripremu za uključivanje u radne procese pri zapošljavanju, uključivanje studenata u tekuće projekte i pojačanje projektnog tima svežim kadrom, zaposleni uključeni u realizaciju prakse jačaju veštine monitoringa, troškovi obuka zaposlenih se smanjuju pri zapošljavanju diplomaca koji su prošli praksu u tom preduzeću/instituciji, podizanje renomea i publiciteta preduzeća/institucije kroz podršku i sponzorstvo prakse.Prof. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Implementacija PPPProf. Dr Vesna Mandić 15
 16. 16. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Implementacija PPPProf. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Aneksi PPP programa 4.1 Informativni vodič za studente 4.2 Informativni vodič za preduzeće/instituciju 4.3 Infromativni vodič za mentore 4.4 Prijavni formular 4.5 Uput/potvrda za obavljanje studentske prakse 4.6 Model ugovora 4.7 Izveštaj u slučaju nesreće 4.8 Monitoring izveštaj industrijskog mentora 4.9 Monitoring izveštaj akademskog mentora 4.10 Evaluacioni izveštaj akademskog mentora 4.11 Evaluacioni upitnik za studente 4.12 Model radnog programa prakse 4.13 Model završnog izveštaja 4.14 Model dnevnika prakse Dostupni na sajtu www.ctc.kg.ac.rsProf. Dr Vesna Mandić 16
 17. 17. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP The triple helix providesa flexible framework forknowledge-based economic It is very important toachieve partnershipbetween universities withother players:• industry,• Ministries (for sciences andtechnological development,for education, economy,infrastructure, etc.)• international R&D instit.,• scientific diaspora,• society, etc.Prof. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Recommendations and future steps Recommendation 1 Governments of the WBCs should accelerate a transition of researchers from academic sphere to enterprises through a greater emphasis on the mobility aspects of the best young researchers. Recommendation 2 Governments of the WBCs should also introduce tax incentives for projects which involve knowledge transfer from universities to enterprises in order to encourage innovation in SMEs. Recommendation 3 Establishment of the Science and Technology Parks should be encouraged with activities to promote networking between their tenants. Recommendation 4 Industrial clusters should be encouraged to move to internationalization so that they develop an outward exporting orientation and link up with international systems of innovation.Prof. Dr Vesna Mandić 17
 18. 18. Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Recommendations and future steps Recommendation 5 Universities should boost their incubation centers to provide more support to researchers to commercialize their application oriented research results though the creation of new spin-off enterprises. Recommendation 6 Universities in WBC region should establish Technology Transfer Centers to handle property rights issues and the licensing of inventions and innovations created in university laboratories and to encourage patenting and licensing of technologies to enterprises. Recommendation 7 Universities should focus on applied research activities. A record of collaboration with enterprises and participation in joint research projects should be included in academic staff promotion criteria.Prof. Dr Vesna Mandić Partnerstvo u transferu znanja – PSP i IFP Hvala na pažnji Prof. Dr. Vesna Mandic mandic@kg.ac.rs www.wbc-vmnet.rs www.ctc.kg.ac.rsProf. Dr Vesna Mandić 18

×