Fond za inovacionu delatnost - Programi finansiranja

723 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fond za inovacionu delatnost - Programi finansiranja

 1. 1. FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Programi finansiranja Beograd, 02. novembar 2012. godine
 2. 2. O Fondu Fond za inovacionu delatnost je osnovan po ugledu na slične organizacije u Evropi i svetu Finansira se kroz saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, organizacijama, donatorima i privatnim sektorom 2
 3. 3. Ciljevi Fonda Stvaranje i podsticanje inovativnog preduzetništva Stvaranje i unapređenje inovacionog sistema u Srbiji Poboljšanje opšte svesti o ulozi tehnološkog razvoja i inovacija u privredi Uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i drugim licima radi finansiranja inovacija Podsticanje inovativnosti u prioritetnim oblastima nauke i tehnologije u skladu sa Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Srbije (2010-2015) 3
 4. 4. Projekat podrške inovacijama u Srbiji• Finansiranje: € 8,4 miliona kroz IPA I 2011• Implementacija: Svetska banka i Fond za inovacionu delatnost• Model investiranja: Sufinansiranje kroz grantove po međunarodnim modelima• Programi: Program Ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija• Korisnici: Inovativne start up i spin off kompanije, mikro i mala i srednja preduzeća• Trajanje: Decembar 2011. godine do decembra 2014. godine• Komponente: 1. Podizanje kapaciteta Fonda za inovacionu delatnost 2. Programi finansiranja inovativnih kompanija 3. Tehnička pomoć za naučne institute 4
 5. 5. Program ranog razvoja (Mini Grants Program)Ukupan obim Programa do €3,000,000 • Dokaz koncepta (proof of concept), faza prototipa, zaštita prava Finansiranje intelektualne svojine, priprema poslovnog plana za privlačenje početnog kapitala • Inovativne start up i spin off mikro i male kompanije osnovane u Korisnik Srbiji u poslednje 2 godine u većinski privatnom srpskom vlasništvu Vrednost granta • Do €80,000 Vremenski period • do 12 meseci • Finansiranje ovim programom pokriva do 85% troškova projekta Karakteristike • Obavezno sufinansiranje 5
 6. 6. Program ranog razvoja Aktivnosti za finansiranje Program ranog razvoja inovativnim kompanijama donira sredstva za aktivnosti: • Istraživanje i razvoj • Prijave patenata i sertifikacija • Razvoj poslovanja • Obuka www.innovacionifond.rs Priručnik Programa ranog razvoja minigrants@inovacionifond.rs 6
 7. 7. Program sufinansiranja inovacija (Matching Grants Program)Ukupan obim Programa do €3,000,000 • Istraživanje i razvoj i komercijalizacija, novih ili poboljšanih Finansiranje tehnologija, proizvoda i procesa • Inovativne, mikro i male kompanije u većinski privatnom Korisnik vlasništvu koje posluju u Srbiji Vrednost granta • Do €300,000 Vremenski period • do 24 meseci • Finansiranje pokriva do 70% troškova projekta • Obaveza otplate u iznosu od 5% royalties zasnovanih na prihodu Karakteristike od prodaje ili 15% zasnovanih na prihodu od izdatih licenci • Otplata u roku do 5 godina nakon završetka projekta ili do 120% dobijenog iznosa. 7
 8. 8. Program sufinansiranja inovacija Aktivnosti za finansiranje Program sufinansiranja inovativnim kompanijama donira sredstva za aktivnosti: • Razvoja kompanije i istraživanje • Prijava patenata i sertifikacija • Razvoja poslovanja, reviziju • Obuke • Marketinga, podrške prodaji www.innovacionifond.rs Priručnik Programa sufinansiranja inovacija matchinggrants@inovacionifond.rs 8
 9. 9. Zahtevi programa finansiranja  Kompanija ima pravo da koristi intelektualnu svojinu (IS) iIntelektualna know-how za tehnologiju, proizvod ili uslugu koji se svojina razvija  IS i know-how stvoreni tokom projekta pripadaju kompanijiZaštita životne  Kompanija popunjava Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu sredine  Kategorizacija uticaja na životnu sredinu 9
 10. 10. Program ranog razvoja Program sufinansiranja inovacija ObukeOblasti:• Finansijski menadžment• Razvoj poslovanja• Zaštita intelektualne svojine• Načini finansiranja inovativnog preduzetništva Specifične potrebe kompanija (deo granta) 10
 11. 11. Proces prijave projekata• Prijava se podnosi putem portala za prijavljivanje (ELEKTRONSKIM PUTEM – www.inovacionifond.rs);• Prvi korak je popunjavanje prijavnog formulara i dobijanje potvrde o registraciji i User Name i Password za pristup portalu; 11
 12. 12. Međunarodna procena Međunarodni recenzenti Nezavisna Ekspertska komisija • Dr. Alexander Ziegler- Jons • Lex De Lange • Vladeta Marjanović • Dr. Gordana Vunjak Novaković • Risto Kalske Dugogodišnje iskustvo u relevantnim oblastima Eksperti iz akademskog i poslovnog sveta Svetski priznati stručnjaci 12
 13. 13. Nezavisni proces evaluacije - Ekspertska komisija -Vladeta Marjanović • Direktor, Razvoj tržišnog poslovanja, Cisco Services, Cisco Systems, SADLex De Lange • Generalni direktor, Zernike Group Holding B.V, HolandijaDr. Alexander Ziegler- Jons • Direktor za nauku i transfer tehnologija na Jacksob Univerzitetu Bremen,Nemačka • Profesor biomedicinskog inženjeringa i Direktor laboratorije za matične ćelije i inženjering tkiva, KolumbijaDr. Gordana Vunjak Novaković univerziteta, SAD • Član Američke Nacionalne akademije za inžinjerstvo (The National Academy of Engineering ) • Direktor Pre-Seed finansiranja u Finskom Fondu zaRisto Kalske inovacije (SITRA), Finska 13
 14. 14. Procena Predloga projekata -Kriterijumi za ocenu- Inovativnost Potencijal korisnost zaKljučno osoblje Sufinansiranje i Tržišna vrednost prihod Jedinstvenost /partnerstvo inovacije Korišćenje Upravljanje Izvodljiva sredstava i rizikom metodologija adekvatnost tehnologije i implementacije budžeta implementacije projekta 14
 15. 15. Proces procene Predloga projekata Ekspertska EkspertskaRecenzenti Fond komisija komisija Odluka Stručna Poseta Finalna Uži izbor o procena kompanijama procena finansiranju 15
 16. 16. Odluka o finansiranju Na konkurentskoj osnovi Potpuna Prijava Rezultati stručne procene Odluka Rezultati užeg izbora o Posete kompanijama finansiranju 16
 17. 17. Program ranog razvoja Rezultati prvog javnog poziva Javni poziv otvoren 5. decembra 2011. godine. Zaključno sa rokom za podnošenje Prijava do 31. januara 2012. godine:Novi Sad Stari Banovci Beograd Pančevo • 93 registrovane kompanije • 43 projekta koji ispunjavaju uslove Topola Kragujevac podobnosti Trstenik • 16 projekata koji su ušli u uži izbor 11 projekata kojima je dodeljeno finansiranje 17
 18. 18. Pregled dobitnika finansiranja Rezultati prvog javnog pozivaTechno Foam d.o.o. DNET Inov. Centar za Strawberry energy Cardio Solutions Infor. Tehn. d.o.o. d.o.o. d.o.o.Stari Banovci Novi Sad Beograd BeogradEuro Heat d.o.o. Axon-Inteligentni iStreetlight d.o.o. sistemi d.o.o.Kragujevac Novi Sad BeogradMatop d.o.o.Topola Adecom Group d.o.o. Angros d.o.o. Pančevo Trstenik 18
 19. 19. Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija Rezultati drugog javnog poziva Rok za podnošenje Prijava do 31. avgusta 2012. godine:Kula ZrenjaninNovi Sad Sremski Karlovci • 146 registrovanih kompanija - 106 Mini i 40 Obrenovac Beograd Starčevo Matching Valjevo Velika Plana • 132 projekta koji ispunjavaju uslove podobnosti – 98 Mini i 34 Matching Kruševac Niš • 35 projekata koji su ušli u uži izbor – 27 Leskovac Mini i 8 Matching 19
 20. 20. HVALA NA PAŽNJI! Natalija Sandić, Viši Savetnik E-mail: natalija.sandic@inovacionifond.rs Vladimir Vojvodić, Savetnikwww.inovacionifond.rs E-mail: vladimir.vojvodic@inovacionifond.rs 20
 21. 21. Pitanja i odgovori 21

×