Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A Leviathán oktatáspolitikája

963 views

Published on

Az államkonzervatív oktatási rendszer jellemzői

Published in: Education
  • Be the first to comment

A Leviathán oktatáspolitikája

  1. 1. A Leviathán oktatáspolitikája 2010-2014 Radó Péter 2014 március
  2. 2. A Leviathán természete Mindaz, amit a kormányzat államosított adományvonalak, állami beruházások építészeti tervezése, állami tulajdonrész kiterjesztése cégekben (MOL, Rába, stb.), babakötvények, dohányárusítás, gáztározók, helyi közigazgatás, hajógyári sziget, hírszolgáltatás, hulladékgazdálkodás, önkormányzati iskolák, járóbeteg ellátás egy része, kórházak, közműcégek, magánnyugdíj pénztárak, MAL, magánvállalkozások kierőszakolt megvásárlása (kb. 150), megyei múzeumok és könyvtárak (átmenetileg), meteorológia, mobilfizetés, oktatási szakmai szolgáltatások, patikák, pályázatírás, repülőtér, restik, „state capture”, szociális és gyermekvédelmi intézmények, takarékszövetkezetek, tankönyvkiadás, tankönyvterjesztés, tűzoltóság,
  3. 3. Zsigeri rendszer-átalakítás (nincs mesterterv) Az államkonzervatív modell forrásai: 1. A kereszténydemokraták avítt, erőteljes nemzeti frazeológiába csomagolt, szélsőségesen pedagógus és nevelésközpontú szakmai-pedagógiai eszménye 2. A FIDESZ szakértői által jó ideje képviselt központi pedagógus életpálya modell, központi bérfinanszírozás és szakfelügyelet 3. A miniszterelnök régóta dédelgetett iskolaállamosítási vágya és egyéb személyes „street-level” nünükék 4. A kormányzat dekoncentrált államigazgatási szervezetek létrehozásán alapuló közigazgatási reformja (járások) 5. A költségvetési politika által az oktatási kormányzatra kényszerített radikális forrásszűkítés Mivel nincs tervezés és oktatáspolitikai alku, mindezek az elemek szépen elválnak egymástól.
  4. 4. Két Leviathán Államszocialista oktatási rendszer Államkonzervatív oktatási rendszer Legitimációs alap Osztálynélküli társadalom Nemzet felemelkedése Társadalompolitika Social engineering: munkásosztály helyzetbe hozása Social engineering: nemzeti középosztály helyzetbe hozása Tanulási pályák Nivellál (egységes iskolaszerkezet) Kirekeszt (szélsőségesen szelektív iskolaszerkezet) Rendszerszabályo- zás Erőforrások és folyamatok standardizációja, piac teljes kikapcsolása Erőforrások és folyamatok standardizációja, piac majdnem teljes kikapcsolása Rendszerirányítás Dekoncentrált bürokratikus adminisztratív irányítás Centralizált bürokratikus adminisztratív irányítás Politikai kontroll Direkt intézményesült politikai kontroll Áttételes korporatív politikai kontroll Ideológiai irányultság Indoktrináció, kommunista ideológia kizárólagossága, világnézetünk alapjai Indoktrináció, keresztény ideológia kizárólagossága, hittan és erkölcsi nevelés Minőség Kizárólag központi standardoknak való megfelelés Kizárólag központi standardoknak való megfelelés Oktatáspolitikai fókusz Pedagógus központúság Pedagógusközpontúság Oktatáspolitika alkotás Zárt, kizárólag szabályozással Zárt, kizárólag szabályozással
  5. 5. Rendszerirányítás és politikai kontroll Korporatív irányítás: •Az iskolák beolvasztása a KLIK-be •A pedagógusok köztisztviselői foglalkoztatása •A pedagógusok korporációba kényszerítése •Nem állami („laikus”) szereplők kiszorítása •Pedagógusok által kontrollált pedagógusok Teljes felelősség elvonás: •A pedagógia államosítása •Teljesítményelvárások hatálytalanítása •Intézményi felelősség elvonása •Pedagógusok szakmai autonómiájának felszámolása •Külső elvárások (érdekcsoportok, közösségi, szülői, stb.) érvénytelenítése •Szülői felelősség korlátozása
  6. 6. Oktatási célok: értékhangsúlyok
  7. 7. Köszönöm a figyelmet!

×