Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Felsőokt minőség problémák szri konfi 2013

157 views

Published on

A felsőoktatás valódi minőségi problémái. Szabadság és Reform Intézet konferenciája 2013.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Felsőokt minőség problémák szri konfi 2013

 1. 1. A felsőoktatás valódi minőségi problémái SZRI konferencia 2013.04.11. Radó Péter oktatáspolitikai elemző vezető tanácsadó Expanzió Humán Tanácsadó www.oktpolcafe.hu
 2. 2. Problémák és álproblémák (Bevezető megjegyzések) • Felsőoktatási intézmények „fekete dobozok” (gyenge tudásháttér) – nehezen dokumentálható problémák (FTT stratégia) • Szándékosan szűkített minőségfogalom: minőség = tanulás minősége (minőség más aspektusai most kimaradnak) • Tanulás minőségének három feltétele: – Gazdag programkínálat, rugalmas és átjárható tanulási pályák – Tanulás-intenzív oktatás – A tudás és tudásátadás nemzetközi relevanciája • Mit tesz, és mit nem tesz hozzá a közoktatás? • Amiről nem beszélek: minőség finanszírozási és munkaerő-piaci leágazásai, kutatás minősége.
 3. 3. 1. probléma: az expanzió hatása „A közoktatás romló eredményessége” • Középiskolai kimenetek fölötti felsőoktatási kontroll elvesztése 2005-től (belépők tudásszintjének hanyatlá- sáról szóló panaszok felerősödése)
 4. 4. 2. probléma: az érettségi reform A felvételi pontszá- mok és a fizika fel- mérő eredményei közötti kapcsolat (BME 2008) → Átlagosan alacsonyabb és nem az elvárt tu- dással belépő hallgatók ↔ Alkalmazkodás helyett az állam „behívása”
 5. 5. 3. probléma: demográfia (megváltozó érdekeltségek) Expanzió kifulladása 2006/2007-től (demográfia) Intézményrendszer és programkínálat fenntarthatósága marad a probléma (a szektor magával foglal- kozik) ↔ A verseny ösztönöz- hetne a minőségjaví- tásra, ha lenne (okta- táspolitika hatása)
 6. 6. 4. probléma: rugalmatlan tanulási utak Amilyen a képzés szerkezete lehetne Bolognai rendszerre való átállás: rugalmatlan képzésszerkezet megmarad, programok újragondolása elmarad (Programok egymáshoz és kimeneti szabályozókhoz való illeszkedése gyenge, célok nem tanulási eredmények, általános alapozó szakasz többnyire nincs, kevés ki- és belépési pont, Phd képzés „iskolás”)
 7. 7. 5. probléma: tanulás-intenzív oktatásra való átállás elmaradása Frontális oktatási technikák túlsúlya, az elméleti és gyakorlati tárgyak gyenge egymásra épülésének, a csekély hallgatói munkát generáló, túl sok tantárgy, hallgatói munkaterhek kiegyensúlyozatlansága, szegényes értékelési eszköztár, rugalmatlan oktatói HRM, …
 8. 8. 6. probléma: nemzetközi nyitás elmaradása Az Európai Felsőoktatási Térség vonzereje a nem EFT-hallgatók számára → Nemzetközi képzési piac- ra való kilépés minőség- javító hatása nem érvé- nyesül
 9. 9. Egy álprobléma: az intézményrendszer „szétaprózódottsága” és a minőség Nappali tagozatos hallgatók száma a magyarországi intézményekben (2009) A hallgatók kb. 85%-a a fővárosban és öt vidéki városban tanul. A valóban kicsik egyházi vagy művészeti intézmé- nyek. A főiskolák sokkal nagyobb arányban vesznek részt a felnőttoktatásban – fontos szerepet játszanak.
 10. 10. Amit a közoktatás hozzátesz: szűk merítési bázis Bekerülési esélyek: gimnáziumban tanulók nagyobb arányban jelentkeznek (77,3%), és még nagyobb arányban jutnak be (81,9%) = Középfokról kilépők 35%-ból kerül ki a felsőoktatásba belépők 82%-a Középfokú intézmények Átlagos szövegértés Teljesítménye (2010)

×