Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Makó ea 2011

290 views

Published on

A "Nemzeti Köznevelési Rendszer". Makó, 2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Makó ea 2011

 1. 1. Újabb reform előtt a közoktatás A „Nemzeti Köznevelési Rendszer” Makó, 2011. augusztus 25. Radó Péter oktatáspolitikai elemző vezető tanácsadó Expanzió Humán Tanácsadó prado@expanzio.hu
 2. 2. Az ajánlat 1. Mi a Nemzeti Köznevelési Rendszer? 2. Hogyan készül a reform? 3. Az oktatáspolitika orientációja 4. Vihető-e rendszer a változástömkelegbe? (Egy kis fogalommagyarázat) 5. NKR: a „hardware” 6. NKR: a „software” 7. Pedagógusok: mit hoz az NKR és mit visz el? 8. Tanulók: kiket érint és kiket nem? 9. Tanulás: megoldás-e bármire is a központosítás?
 3. 3. Mi az NKR? • Rövid válasz: fogalmunk sincs. (Nincs nyilvánosságra hozott szakmai koncepció, nincs nyilvános konzultáció, a törvény előkészítését nem előzte meg semmilyen stratégiai tervezés.) • Hosszú válasz: teljes rendszer-rekonstrukció, a közoktatás minden elemének újraírása. (Rendszerváltás a közoktatásban: 1985-tól 2003-ig tartó hosszú folyamat, jelenlegi reform mindennek a visszavonása.) • A nyilvánosságra került szándékok alapján: NKR = konzervatív frazeológiával leöntött államszocialista restauráció. (Minden tervezett változtatás mintája az 1985 előtti rendszer.)
 4. 4. Hogyan készül a reform? • Négy oktatáspolitikát alakító kormányzati ágens és végtelenül gyenge politika koordináció, érdekeltekkel való egyeztetés megszűnt • Privilegizált helyzetbe hozott érdekcsoportok rettentően nagy befolyást gyakorolnak • Szakmai-szakértői háttér nincs, nemzetközi referenciák következetes figyelmen kívül hagyása → oktatási államtitkárság elvesztette a kapcsolatát a valósággal • Az oktatáspolitika kommunikációs célú rögtönzések sorozata, egyes kezdeményezések mögött nincs stratégiai gondolkodás • Az oktatáspolitika csinálás dokumentálhatatlan szubjektív vélekedéseken és széles körben osztott oktatáspolitikai mítoszokon alapszik.
 5. 5. Az oktatáspolitika orientációja • Problémaérzékenység megszűnt (minden tanulással kapcsolatos eredményességi probléma lekerült a napirendről) • „Értékalapú oktatáspolitika” – lényegében pótcselekvés • Rendszerreform kényszer – megfelelő referenciák és minták hiányában a szocialista múlthoz való visszatérés konzervatív ideológiai köntösben • Az állam mindenhatóságába vetett töretlen hit • Pedagógiai populizmus
 6. 6. Egy kis fogalommagyarázat Az oktatás rendszerkörnyezete (funkcionális kormányzati alrendszerek)
 7. 7. NKR: a „hardware” Irányítás: intézményi és helyi közösségi autonómiák felszámolása, adminisztratív irányítás („dekók”) és hatalomkoncentráció → az irányítás elveszti a kapcsolatát a tanítás-tanulás problémáival és képtelenné válik a kontextusok sokféleségének kezelésére Minőségértékelés: kompetenciamérés funkciójától idegen módon való használata, tanfelügyelet (külső intézményértékelés) helyett szakfelügyelet (egyes pedagógusok tantárgyi ellenőrzése), intézményi önértékelés megszüntetése Finanszírozás: feladatfinanszírozásról az input- finanszírozásra való visszaállás → iskolák finanszírozása az iskolák által ellátott feladattól.
 8. 8. Finanszírozás: illusztráció Lemorzsolódás az általános iskolákban a kilencvenes években (normatív finanszírozás 1991-től) (Normatív finanszírozás 1991-től)
 9. 9. NKR: a „software” Tartalmi szabályozás: mi működik és mi nem? • A világ: folyamatok szabályozása helyett az elvárt eredmények (kimenetek) szabályozása – ez Magyarországon előrehaladt, majd megrekedt az érettségi reformmal (általános iskolai bizonyítvány mögött nincsenek követelmények) • NKR: visszatérés a hetvenes évek szabályozási rendszeréhez a hatékony szabályozás helyett a szabályozás illúziója → csak a szabályozatlanság nőhet • Célok: kompetencia célok helyett tantárgyi tudás középpontba állítása („Petőfi nem maradhat ki”) → lényegében a nevelés mozgásterének szűkítése
 10. 10. Pedagógusok Mit hoz az NKR és mit visz el? • Az eredetileg felkínált alku: magasabb fizetés és állásbiztonság ígérete a szakmai autonómia elvételéért cserébe • Ezzel szemben: – Előmeneteli rendszer lehet, hogy lesz, de magasabb fizetés nem – Oktatáspolitikai lépések tömege, melyek csökkentik a közoktatás munkaerő igényét (70-100 milliárd kivonása a közoktatásból) – Munkaterhelés nem kompenzált növekedése – Szakszervezeti jogosítványok helyett állam által létrehozott pedagógus kamara
 11. 11. Tanulók Egy atavisztikus társadalomkép oktatáspolitikává alakítása: • Elitoktatás megerősítése, érettségivel záruló intézményi kapacitások szűkítése • Tanulók nagy számának átterelése a szakképzésbe, tankötelezettség idejének lecsökkentése, duális szakképzés és közismeret oktatásának csökkentése a szakképzésben • Felsőoktatási keretszámok csökkentése, nyelvvizsgához kötött belépés a felsőoktatásba
 12. 12. Tanulás: illusztráció A közoktatási rendszert decentralizáló és annak fejlesztési lehetőségeit kihasználó közép-európai országok (A PISA szövegértési eredmények alakulása néhány közép-európai országban, 2000-2009)
 13. 13. Minderről bővebben olvashatnak az OktpolCafé blogon www.oktpolcafe.hu Köszönöm a figyelmet!

×