Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suuntaviitat-2013

607 views

Published on

Kehityskulkuja oppimisen laboroinnissa

Published in: Business
 • Be the first to comment

Suuntaviitat-2013

 1. 1. Otavan Opisto 2014-16
 2. 2. Otavan Opisto • 1.9.2009 • Hannu Linturi HALLINTO - kannatusyhdistyksen omistama savokarjalalainen opisto perustettiin 1892 - kunnallistaminen 1988, kodinhoitajakoulusta perustettiin Sosiaalialan oppilaitos - kunnanhallituksen alainen yksikkö 1995, kunnallinen liikelaitos 2005 TALOUS - budjetti > 6 miljoonaa euroa - tulos koko edellisen valtuustokauden miljoona tai enemmän - henkilöstöä 80-90 TOIMINTA - vapaa sivistystyö 2400 opintoviikkoa - lukio 700 opiskelijaa - perusopetus 180 opiskelijaa - projektit puoli miljoonaa
 3. 3. SYSTEEMI JA OTAVAN OPISTO nettilukio nettiperuskoulu ilmiöt delfoi pajat pajat pajat työelämä kansalais- järjestöt maahan- muuttajat ilmiöt sosiaalinen media
 4. 4. YLEISSIVISTÄVÄ OTAVAN OPISTO nettilukio nettiperuskoulu ilmiöt delfoi pajat pajat pajat työelämä kansalais- järjestöt maahan- muuttajat ilmiöt sosiaalinen media pelit
 5. 5. VAPAAN OSUUSKUNTA nettilukio nettiperuskoulu ilmiöt delfoi pajat pajat pajat työelämä kansalais- järjestöt maahan- muuttajat ilmiöt sosiaalinen media pelit
 6. 6. TOIMINTA-AJATUS • 1.9.2009 • Hannu Linturi Otavan Opisto tutkii, tuottaa, kehittää ja ylläpitää koulutuksen, opetuksen ja oppimisen palveluita internaattiin ja internetiin. Kehittävä toiminta perustuu tulevaisuudentutkimuksen lähestymistapoihin ja kulttuurievolutionaariseen käsitykseen oppimisesta. Otavan Opiston Osuuskunnan tarkoituksena on uudistaa kansalaisyhteiskunnan yksilöiden (kansalaisten) ja yhteisöjen (kansalaisjärjestöt) oppimista, opetusta ja koulutusta (metodit, mediat, pedagogia, tietotekniikka, ympäristö) sivistys- ja tulevaisuusnäkökulmasta tavalla, joka täydentää, laajentaa, vaihtoehtoistaa tai kyseenalaistaa
 7. 7. ATK 1984 Lyhytkurssit ATK-kurssit Omat ohjelmat (täydennys) Etäopetus 1990 Audiografiikka Etäopetus- verkosto Aikuislukio (vaihtoehto) Internetix Campus 1996 Nettilukio Mikaeli, Metodix Nettiperuskoulu (laajennus) Illich-pajat 2004 Tulevaisuuden- tutkimus Sosiaalinen media (kyseenalaistus) Laboratorio 2008 Somettuminen Ilmiöpohjaisuus Oppimisen tulevaisuus Projektit Osuuskunta Liberona koulutuksen pelikentällä
 8. 8. TULOT TP 2012 TA 2013 3/2013 ENNUSTE ERO % MYYNTITUOTOT 397 € 441 € 107 € 442.000 € 100,1 % MAKSUTUOTOT 0 € 0 € 0 € 0 € 100,0 % TUET JA AVUSTUKSET 5,569 € 5,565 € 1,509 € 5,600 € 100,6 % MUUT 21 € 7 € 2 € 15 € 214,3 % YHTEENSÄ 5,988 € 6,014 € 1,618 € 6,057 € 100,7 % MENOT PALKAT 3,140 € 3,596 € 735 € 3,600 € 100,1 % PALVELUT 808 € 1,326 € 172 € 1,330 € 100,3 % HANKINNAT 323 € 493 € 60 € 500 € 101,4 % MUUT 322 € 373 € 87 € 350 € 93,7 % YHTEENSÄ 4,594 € 5,789 € 1.055 € 5,780 € 99,8 % VUOSIKATE 1,412 € 234 € 564 € 277 € 118,0 % POISTO 13 € 10 € 0 € 10 € 100,0 % TULOS 1,399 € 225 € 564 € 267 € 132,2 %
 9. 9. Kolmikantadynamiikka
 10. 10. Toiminta 2013
 11. 11. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 v. 2007 v. 2009 v. 2009 v. 2010 v. 2010 v. 2012 kesä pitkä ict paja osuuskunta muut VS-VIIKOT 2007-2012
 12. 12. TIIMIT 1 ratkaisu 2 ict 3 mmm 4 ohjaus 5 seutu 6 ops 7 kampus 8 sisältö 9 internaatti 1 0 johto 11 netti Otavan Opiston tiimit v. 2012 9 1 2 7 10 3 4 6 8 5 11
 13. 13. LINEAARINEN KOMPLEKSINEN HÄIRIÖ/KAAOS VISIONAARINEN ENNAKOINTI Arvioidaan tulevat muutokset ja valmistaudutaan niihin kehittämällä uusia taitoja, kykyjä ja toimintamalleja. MISSIO Vahvistetaan missiota, rakennetaan arvopohjaista johtotähteä. UUSI JÄRKI Organisoidaan uutta ymmärrystä, muotoillaan oma asema ja rajat uudelleen, haetaan outoja “viehättäjiä”, asetetaan ja poistetaan ehtoja ja rajoitteita. STRATEGINEN VISIO Varmistetaan kiinnittyminen visioon, uudelleen allokoidaan olemassa olevat resurssit, korostetaan ongelmanratkaisua. YHTEISTYÖ Ohjataan ja lisätään eri toimijoiden, ryhmien ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta. LETTING COME Luodaan ympäristöjä ja kokeiluja, jotka mahdollistavat uusien toimintamallien ja -tapojen syntymiseen. TAKTINEN REAGOINTI Hyödynnetään olemassa olevia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia, uudelleen organisoidaan toimintaa, otetaan käyttöön parhaita käytäntöjä. TILANNETIETO Avataan strategisia keskusteluita, rakennetaan monipuolinen tosiasiapohja omasta toiminnasta ja toimintaympäristöstä. LETTING GO Annetaan väistämättömän tapahtua, minimoidaan negavaikutukset ja vahvistetaan muuta toimintaa.
 14. 14. 7-S-Model (McKinsey Seven-S-Framework) The seven Success Factors for a Company “Hard“ factors “Soft“ factors Structure Staff Shared Values SystemsStrategy Skills Style
 15. 15. 7-S-Model The seven Success Factors for a Company Shared Values Kestävimmät ja yhteisimmät visiot ovat opiston toiminta-ajatukseen jo 80-luvun lopulla kytketyt grundtvigilaiset lähtökohdat: moninäkökulmaisuus (totuus), dialogi (kauneus), kansaisuus eli vähemmistöjen demokratia (hyvyys), ja aikakäsityksen jatkaminen menneeseen ja tulevaan (viisaus, kestävä kehitys). Sulkuihin on sijoitettu Platonin alkuperäiset ydinarvot kauneus, totuus ja hyvyys. Structure Staff Shared Values SystemsStrategy Skills Style
 16. 16. 7-S-Model The seven Success Factors for a Company Strategy Opiston tämän päivän tilanne on monessa suhteessa seurausta opiston 80-luvulla omaksumasta dynaamisesta strategiasta, jonka mukaan tehtävät muotoutuvat (libero-)suhteessa koulujärjestelmään: täydentävä, laajentava, vaihtoehtoistava ja kyseenalaistava. Strategia on sopusoinnussa vapaan sivistystyön lähtökohtien kanssa, ja liittyy vapauden vanki -paradoksiin. Menestymisten välttämätön seuraus on luopuminen. Osataanko se? Structure Staff Shared Values SystemsStrategy Skills Style
 17. 17. Otavan Opisto Osuus- kunta Mikkeli
 18. 18. MIKKELI (VALTAKUNTA) OTAVAN OPISTO OSUUSKUNTA
 19. 19. Ilmiö Peli Netti
 20. 20. PARADOKSIT 1. ”Stakeholder”: kenen tarkoituksia toteutat? Kunta, valtio vai kolmas sektori? 2. Alueajattelu: reviirikoulu (paikkasidonnaisuus) vai valtakunnallinen rajaton koulu? 3. Internaatti: maailman simuloituminen, internet? 4. Tehtävä ja tulos: prosessipedagogia, yhdistelmäpedagogia, synergiapedagogia? 5. Erikoistuminen (matriisitehtävä) vai yhdistäminen (verkostotehtävä)?

×