BEST-konferansen 2014 - Trude andresen, ks

645 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
645
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
385
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BEST-konferansen 2014 - Trude andresen, ks

 1. 1. Innova&ve  offentlige  innkjøp     –  for  å  løse  velferdsu9ordringene         BEST-­‐konferansen  14.  februar  2014       Trude  Andresen        Områdedirektør  KS  forskning,  innovasjon  og  digitalisering  
 2. 2. KS’  visjon     En  selvstendig   og  nyskapende   kommunesektor  
 3. 3. Hva  er  innovasjon  egentlig?   ü NyO   ü NyPg   ü NyPggjort   Innovasjon  -­‐  en  ny,  og  sam&dig  så  god  løsning,  at  folk  vil  ta  den  i  bruk.  Den  skaper  merverdi  
 4. 4. Norge  trenger  en  innova,v  offentlig  sektor   KS  ønsker  et  innovasjonssystem  for  kommunal  sektor  :        Et  innovasjonssystem  er  rammebe&ngelsene  for  innovasjon,    herunder  utdanning,  forskning,  risikoavlastning  og  &lpasning    av  lovverk        Kommunene  har  behov  for  risikoavlastning  i  sine    innovasjonsprosesser          –  vi  trenger  et  Innovasjon  Norge  for  kommunal  sektor      
 5. 5. Innovasjon  i  offentlig  sektor  står  på  dagsorden   6  
 6. 6.    L                     B                      (S&g  Roar  Wigestrand,  2013)  
 7. 7. en  s4…   Når  ekspertene  lager  en  trapp,     lager  brukerne  en  s1…    
 8. 8.    B                   L    (S&g  Roar  Wigestrand,  2013)  
 9. 9. Samskaping       -­‐  Det  er  imidler&d  sjældent,  at  offentlig   innova&on  skabes  af  en  enkelt  aktør.  Det  er  i   mødet  mellem  de  forskellige  aktører  at   innova&onen  skabes.   -­‐  Samarbejde  skaber  forstyrrelse,  bedre  videns-­‐ grundlag,  gensidig  læring,  bedre   risikohåndtering,  koordineret  implementering   og  fælles  ejerskab       Jacob  Torfing,  2013    
 10. 10. Kulturer  må  møtes   • Respekt  for  hverandres  oppdrag:  verdiskaping  både  i   offentlig  og  privat  sektor   • Respekt  for  hverandres  kompetanse   • Kjennskap  &l  hverandres  behov  og  løsninger    
 11. 11. Nasjonalt  program  for  leverandørutvikling   -­‐  innovasjon  i  offentlige  innkjøp:  NHO,  Difi  og  KS     Offentlige  anskaffelser  må   utnyOes  på  en  mer  ak&v  måte     som  s&mulerer  &l  konkurranse,     næringsutvikling,  innovasjon  og     bedre  løsninger  for  offentlig  sektor.     Vi  må  samhandle  smartere!     www.leverandorutvikling.no    
 12. 12. Manglende  mål  om  innovasjon  i  offentlige  innkjøpsstrategier   100 %     80 % 60 % 40 % 20 % 0% Etterlevelse av Lov og Forskrift Målsettinger for innkjøpsarbeidet Effektive Etikk og anskaffelser antikorrupsjon Miljø Økonomiske mål Etisk handel Leverandøroppfølging Innovasjon PWC  2011   )  
 13. 13. Gevinster  (hva  har  programarbeidet  bidraK  ,l?)   Hovedfunn  så  langt       •  Innovasjon  gjennom  offentlige  anskaffelser  er  saO  på  dagsorden  hos   myndigheter,  stat,  kommune,  virkemiddelapparat  og  næringsliv       •  Innkjøpere  i  stat  og  kommune  melder  om  gevinster  i  form  av  bedre   løsninger  og  økt  konkurranse         •  Leverandørene  mener  dialogak&vitetene  er  nyPge,  blir  mo&vert  &l   å  innovere  og  utvikler  sin  konkurransekrac  yOerligere      
 14. 14. Flaskehalser  (på  hvilke  områder  har  vi  mangler?)   Hovedfunn  så  langt       •  Manglende  ledelsesforankring  og  lite  fokus  på  innovasjon  gjennom   hele  organisasjonen  er  en  systemsperre  i  forhold  &l  modernisering       •  Innkjøpere  og  fagansvarlige  har  for  lite  kunnskap  og  "verktøy"  i   innova&ve  innkjøp.  Leverandører  har  liten  forståelse  for  lengre   (endret)  innkjøpsprosess       •  Innkjøperne  har  ikke  &lstrekkelig  risikoavlastning  i  form  av  støOe  fra   ledelse,  økonomiske  incen&ver  og  opera&v  bistand  fra  fasilitator    
 15. 15. Innovasjon Trondheim kommune skal være bevisst på sin rolle som en stor og viktig aktør for å fremme innovasjon og nyskaping, gjennom sine anskaffelser. For å utfordre og stimulere til best mulige løsninger for å dekke kommunens behov, bør kommunen ha økt fokus på innovasjon som metode i anskaffelsesarbeidet. Innkjøpstjenesten 16
 16. 16. Offentlige     velferdsprodusenter   Næringslivet,  de  frivillige   organisasjonene  og  sosiale   entreprenører   Forsknings-­‐  og   utviklingsmiljøer  
 17. 17. System  teller  –     kultur  og  ledelse  avgjør   Helten er han som finner feilen? For  å  skape  innovasjonskultur  avgjør  ledelse  -­‐  både  på  poli&sk  og   administra&vt  nivå.       Vi  trenger  ledere  som  slipper  organisasjonen  fri  &l  å  finne  nye  løsninger  og   som  eOerspør  nyskaping  –  og  som  har  mot  &l  å  feile     Ledere  som  seOer  i  system  og  som  lager  rom  for  nyskaping  og  innovasjon,  på   nasjonalt,  regionalt  og  lokalt  nivå  av  forvaltningen.  
 18. 18. Arbeidet  med  å  løse  flokene  starter  i  dag…   Nei takk ! Vi har ikke tid

×