Hva kan Innovasjon Norge bidra med

449 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Andel av befolkningen i alderen 18 til 64 år involvert i forsøk på oppstart av bedrift eller som er involvert i en bedrift yngre en 42 måneder .
 • Dette er tjenester/program fra ulike faser i innovasjonsprosessen. Vi jobber aktivt for med veiledning, nettverksbygging, oppfølging. I oppstarten av et prosjekt kan Innovasjon Norge være med på å sikre at nye bedrifter ser dagens lys og utvikler seg. Slik utfordres også det etablerte næringslivet til å utvikle seg. EntreprenørskapVed å bistå i å etablere en forretningsidé kan Innovasjon Norge være med på å sikre at nye bedrifter ser dagens lys og utvikler seg. Slik utfordres også det etablerte næringslivet til å utvikle seg.Eksempel: Stipend til etablerereStipendet stimulerer til økt etableringsvirksomhet for å skape lønnsomme arbeidsplasser, samt å øke etableringen av konkurransedyktige, fremtidsrettede og nyskapende virksomheter. Dette skal igjen bidra til nyskaping og fornyelse i næringslivet.Stipend til etablerere: tjeneste som omfatter etablerer-, oppfinner-, inkubator og bygdeutviklingsstipendEtablererstipend og Inkubatorstipend:Stipend rettersegbåde mot personersomønsker å utvikleogetablereegenbedrift, samttilnyetableringer med høytkunnskaps- og/ellerteknologinivå. Omfatteretablerer-, inkubator- ogbygdeutviklingstipend.Eksempel: NyvekstNyvekst er en tilskuddsordning som skal bidra til å utløse og realisere potensialet for vekst i nyetablerte eller unge bedrifter lokalisert innenfor det distriktspolitiske virkeområde.Ordningen legger avgjørende vekt på å støtte bedrifter med et stort verdiskapingspotensial, derfor vil det i første rekke være bedrifter som retter seg mot både et nasjonalt og internasjonalt marked som er aktuelle for tjenesten.Eksempel: HøyvekstInnovasjon Norge skal gjennom Høyvekstprogrammet fokusere på bedrifter med stort potensial for vekst. Høyvekst skal gjennom et skreddersydd tjenestetilbud og en arbeidsform med aktiv oppfølging, bidra til at utvalgte bedrifter lykkes raskere og bedre. Innovasjon Norge skal både være en sterk bidragsyter og en aktiv kobler. Unge i fokus: InnovasjonNorgessatsingpåungeskalbidratil at detblirlettere for ungeetablerere. Vi skalgiungetilgangtilkompetanse, nettverkogkapital. Vi skalogsåsørge for å høynekvalitetenpå de prosjektene vi går inn i. Vi erspesieltopptattav å økeantalletungeetablerere i distriktene.  Innovasjon Norge har forskjellige skreddersydde tilbud for deg som er mellom 18 og 35 år.Kvinnerer en prioritertmålgruppe i InnovasjonNorge. InnovasjonNorgeskvinnesatsingskalbidratiløktverdiskapinggjennom å styrkekvinnersposisjon i næringslivet, bådesometablerere, i ledelseog i styrer.
 • Bedriften har utviklet et unikt system for intelligent sensorstyrt veibelysning som vil redusere energiforbruket uten at det går på bekostning av trafikksikkerheten
 • ThorsteinTønnesson i Tiny MeshFullstendigautomatisering for fjernavlesningavstrømmålere.
 • Den gode ideen må kombineres med evne og vilje for å kunne omskapes til et produkt eller en tjeneste som selger.Tøffere internasjonal konkurranseHardere kamp om kvalifisert arbeidskraftBærekraftig innovasjoner
 • Hva kan Innovasjon Norge bidra med

  1. 1. Innovasjon Norge -Hva kan vi bidra med?Gründerdag Inspiria 31. oktober 2012Ann-Mari Skinne
  2. 2. Disposisjon av foredrag1. Innovasjon Norge sin rolle2. Status for entreprenørskap3. Innovasjon Norge sitt tjenestetilbud til gründere 2
  3. 3. Mål Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenesvirkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Hovedmål:Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Delmål: Delmål: Delmål: Flere vekstkraftige Flere innovativeFlere gode gründere bedrifter næringsmiljøer
  4. 4. Vi gir lokale ideer globale muligheter
  5. 5. Vi gir lokale idéer globale muligheter 5
  6. 6. Klynger i for entreprenørskap Status regionen
  7. 7. Global Entrepreneurship Monitor2011 7
  8. 8. Akershus og Østfold høyest TEAKilde: GEM Norge og Global Entrepreneurship Monitor
  9. 9. Entreprenøriell aktivitet etter aldersgruppeKilde: GEM Norge og Global Entrepreneurship Monitor
  10. 10. Få har stor planer om vekst 10
  11. 11. Noen kjennetegn ved vekstskapere• Vekstbedrifter har større ambisjoner• Vekstbedrifter har en konkurranseorientert og innovativ kultur• Vekstbedrifter ønsker å lykkes internasjonalt• Vekstbedrifter investerer mer i FoU og kompetanseutvikling• Vekstbedrifter er visjonære og ydmyke
  12. 12. Klynger i regionen Innovasjon Norges tjenestetilbud til gründere
  13. 13. Entreprenørskap er risiko• 1 av 3 av nyetablerte bedrifter lever etter 5 år• Få av dem er vekstbedrifterInnovasjon Norge vil dele risikoen med deg! 13
  14. 14. Våre tjenester FinansieringProfilering Nettverk Kompetanse Rådgivning 14
  15. 15. Faser i et innovasjonsprosjekt 15
  16. 16. Virkemidler for utvikling av oppstartsbedrifter Spisstilbud: Nettverk (bedriftsnettverk, Arena, NCE) Bærekraftige innovasjoner Kompetanse (temakurs, FRAM, Navigator) Rådgivning (mentor, IPR, design, internasjonalisering, EU-rådgivning) Finansiering (etablerertilskudd, SkatteFUNN, OFU/IFU, såkornfond, lån) Breddetilbud: Kvinnovasjon Tilbud til alle etablerere Etablereropplæring (skal- skal ikke) 1. linjetjeneste -EtablererveiledningMOBILISERING IDEAVKLARING UTVIKLING MARKEDSINTRO VEKST 16
  17. 17. Nyetableringer i Norge - støtte er et selektivt virkemiddel Ny etableringer• 46.000 nyetablerte foretak i 2010 (100%) (SSB)• Innovasjon Norge hadde 1.000 enkeltkunder i målgruppen etablerere (0-2 år).• Innovasjon Norge er involvert i ca 2- 2,5% av alle nyetablerte enkeltbedrifter. IN (2,5%) 17
  18. 18. Tjenester til gründereFinansiering • EtablerertilskuddTjenester • Mentorordning • IPR rådgivning • Designrådgivning • Internasjonal rådgivningHøyvekstavtaler, skreddersyddtjenestetilbud for bedrifter med stortpotensiale for vekst. Foto: Jan Lillehamre/Innovasjon Norge 18
  19. 19. Etablerertilskudd – hva ser vi etter?• Unik forretningsidé på nasjonalt eller internasjonalt nivå• Markedsrettet• Potensiale for vekst• Lønnsomhet• Verdiskaping i Norge• Gjennomføringsevne ; kompetanse og ressurser• Trenger risikoavlastning• Foretak er etablert, fortrinnsvis under 3 år, unntaksvis inntil 5 år 19
  20. 20. Comlight AS – Årets Gründerkvinne 2011 Sensorstyrt veibelysning • Etablereropplæring • Etablerertilskudd • Skattefunn • Utviklingskontrakt • Risikolån 20
  21. 21. Thiny Mesh ASAutomatisertfjernavlesning avstrømmålere• Etablerertilskudd• Skattefunn• Gründerpris 2011• NCE Smart Energy• GET – Global Entrepreneurship Training, Babson Collage• INs utekontor New Delhi, London 21
  22. 22. Innovasjon – i samspill medomgivelser 22
  23. 23. Vi utfordrer deg Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale ambisjoner? Vil du skape en sterk merkevare?

  ×