Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Referat från seminarium om kompetanse fra et arbeidslivsperspektiv

58 views

Published on

Seminariet ordnades i Reykjavik 8 juni 2017.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Referat från seminarium om kompetanse fra et arbeidslivsperspektiv

  1. 1. Nordiskt nätverk för vuxnas lärande Kompetanse fra et arbeidslivsperspektiv Seminarium på Grand hotell i Reykjavik 8. juni 2017 kl. 12:00-16:00 Rapporten: Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv som NVL-nettverket om kompetanse har skapt, løfter fram viktige strategiske spørsmål, som bidrar til videreutvikling av gode overganger mellom utdanning og arbeidsliv, og mobilitet i arbeidslivet. Representanter i NVL nett om kompetanse fra arbeidslivets perspektiv Ingibjörg Elsa Guðmdunsdóttir og Ingegerd Green presenterte rapporten og rekommandasjonene. Dernest talte representanter fra islandsk arbeidsliv om det som de syntes var mest interessant og pressende. Guðrún Eyjólfsdóttir Iceland Business: Vi skal sette i gang diskusjon om kompetanseutvikling i arbeidslivet nå, alle som arbeider med dette må samarbeide. Det er behov for dialog, visjon for fremtiden, helhetlig strategi og plan. Aller viktigst er å ha framtidsvisjon og vite hvor hen vi skal. Vi kan bare ta akt hvis vi har en strategi. Det ville være fornuftig hvis arbeidslivets parter, myndigheter for utdanning og arbeidsmarked arbeidet sammen om at utvikle en strategi for kompetanseutvikling. Vi opplever en revolusjon som vil ha store konsekvenser ikke bare for arbeidslivet men også det personlige liv. For å nevne noen felt hvor vi vil se store forandringer: finans, omsorg, bioteknologi, transport, tøy produksjon, matlagning, kunstig intelligens, og diagnostikk. Vi på Island har noen fordele, vi er et lite samfunn, kompetanse omtale følger hver enkelt hele livet i små samfunn, men den skal kunnes valideres og dokumenteres. Vi er kommet et skritt på vei fordi vi er ved å bygge et system for validering – av den utdanning som foregår på arbeidsplassen. Analyse av kompetanse profiler er også en vard på veien. Halldór Grönvold Islands LO: Framtiden er nå og kompetanseutvikling er et felt som vi kan samarbeide med i Norden som det fremgår av denne framragende rapporten. Arbeidslivet forandres raskt, drevet av globalisering, digitalisering, teknisk utvikling, organisering, miljøhensyn, og mang kulturell arbeidsmarked, demografi og mobilitet. Vi i Norden har betre forutsetninger for å se mulighetene som forandringene fører med seg heller enn problemene. Vi skal delta aktivt og påvirke forandringene – det gir muligheter, ikke kun for enkeltpersoner, men også bedriftene, arbeidslivet og samfunnet som helhet. Utdanning er ikke noes som vi gjør bare mens vi er unge, vi lærer oss hele livet. Det er kompetansen som er viktig mens det spiller ingen rolle hvor den ervervet. Vi glemmer det ofte og legger for stor vekt på det formelle skolesystemet. Her på Island har vi behov for helhetlig strategi, for arbeidsmarkeds politikk, utdanningspolitikk og, kompetansepolitikk. Vi, arbeidsmarkedets parter, har tatt noen viktige skritt med utvikling av realkompetansevurdering og veiledning på arbeidsplassen, vi skal passe godt på dynamikken, kvaliteten av realkompetansevurderingen og medarbeidernes rettigheter. Det skaper muligheter for enkeltpersonenes utvikling, virksomhetenes utnyttelse av ressurser og arbeidslivets konkurranseevne.
  2. 2. Nordiskt nätverk för vuxnas lärande Diskusjonen på Island tok en annen retning enn på de forrige seminariene i Oslo og Torshavn. I Reykjavik var deltakerne mer opptatt av at diskutere det som er godt på Island og det vi kan utvikle videre:  Grasroten samarbeider om kompetanseutvikling, alla arbeidslivets parter er medeiere av Arbeidslivets opplæringssenter hvor metoder, verktøy og policy for voksnes læring utvikles.  Vi er få og vi kan ta kontakt og samarbeide og vi har erfaring av positiv effekt av samarbeidet på området.  Utviklingen av realkompetansevurderingen og analysen av kompetanse profiler spiller stor rolle for neste skritt.  Det eksisterer et bredt og gott nettverk med studie- og yrkesveiledere ved alle Livslang Læringssentra rundt om kring landet og i Reykjavik.  LLLsentra – har en utmerket mulighet for å støtte utviklingen av kompetanse – er tett på arbeidslivet i eget område kjenner behovene.  Attin www.attin.is hvor man kan finne relevante utdanningsfond og muligheter for å få utdanningskonsulent til låns i virksomhetene. Neste skritt må være å samle interessenter, relevante departement, andre myndigheter og arbeidslivets parter for å sette i gang utviklingen av kompetansestrategi for Islendingene.

×