Leiner 130511

492 views

Published on

Katinka Greve Leiners presentasjon av sosialt entreprenørskap under oppstartseminaret for prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold 13. mai 2011 i Sandefjord.

Published in: Sports, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leiner 130511

 1. 1. Ferd Sosiale Entreprenører - innovasjon og sosial forvandling Katinka Greve Leiner Barnevernet Vestfold, 13.mai 2011
 2. 2. Innovasjoner og nyskaping
 3. 4. Norge – verdens beste land å bo i, men… <ul><li>650.000 utenfor arbeidslivet. </li></ul><ul><ul><li>Andel aldersgruppen 18-25 øker voldsomt </li></ul></ul><ul><li>Høyt frafall på skolen, spesielt blant gutter </li></ul><ul><li>Økende andel unge med psykiske problemer </li></ul><ul><li>Høyeste overdosedødsfall i Europa </li></ul><ul><li>Høye selvmordstall blant unge </li></ul><ul><li>Høye tall tilbakefall for unge lovbrytere </li></ul><ul><li>Mobbing på skolen, vold i hjemmet </li></ul><ul><li>Økende avstand mellom ungdom og besteforeldre </li></ul><ul><li>Systemene er konstruert for å håndtere volum, </li></ul><ul><li>ikke enkeltmennesker med spesielle behov </li></ul>
 4. 5. Sosiale entreprenører <ul><li>Nyskapende løsninger på sosiale problemer </li></ul>
 5. 6. Sosiale entreprenører <ul><li>Nyskapende løsninger på sosiale problemer </li></ul><ul><li>Bygger organisasjoner eller strukturer som løser utfordringene – og setter nye standarder </li></ul>
 6. 7. Sosiale entreprenører <ul><li>Nyskapende løsninger på sosiale problemer </li></ul><ul><li>Bygger organisasjoner eller strukturer som løser utfordringene – og setter nye standarder </li></ul><ul><li>Drives av de sosiale resultatene - men også en finansieringsmodell som gjør bedriften levedyktig </li></ul>
 7. 8. Sosiale entreprenører <ul><li>Nyskapende løsninger på sosiale problemer </li></ul><ul><li>Bygger organisasjoner eller strukturer som løser utfordringene – og setter nye standarder </li></ul><ul><li>Drives av de sosiale resultatene - og finner en finansieringsmodell som gjør bedriften levedyktig </li></ul>
 8. 9. Entreprenørskap – noen definisjoner <ul><li>” Entreprenøren flytter økonomiske ressurser ut av et område med lav og over i et område med høyere avkastning” (Jean Baptiste Say, fr. økonom) </li></ul><ul><li>” Kommersialisering av en idé og etablering av en økonomisk bærekraftig aktivitet eller forretning” (BI) </li></ul><ul><li>” Entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet, og om evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet ” (Regjeringens handlingsplan for Entreprenørskap i Utdanningen 2009-2014) </li></ul><ul><li>” Å skape varige verdier ved eget initiativ” (JHA) </li></ul>
 9. 10. En god entreprenør (gründer) <ul><li>Ser mulighetene, ikke vanskelighetene </li></ul><ul><li>Skaper verdier </li></ul><ul><li>Reformerer og revolusjonerer </li></ul><ul><li>Mobiliserer andres ressurser for å nå sine mål </li></ul>Et nytt fenomen? <ul><li>” Sosial entreprenør” </li></ul><ul><li>Det sosiale målet er viktigst </li></ul><ul><li>…… men trenger penger </li></ul>
 10. 11. Sosiale Entreprenører grunnla organisasjoner vi i dag tar for gitt… <ul><li>Gustave Moynier & Henri Dunant </li></ul><ul><li>Robert Baden-Powell </li></ul><ul><li>Eglantyne Jebb & Dorothy Buxton </li></ul><ul><li>Maria Montessorri </li></ul><ul><li>Gisle Johnson </li></ul><ul><li>Fredrikke Marie Qvam </li></ul>
 11. 12. Noen nyere norske sosiale entreprenører <ul><li>Natteravnene: Dag Halgard og Gudmund Johnsen, v/Politiet i Oslo </li></ul><ul><li>=Oslo: Vibeke Omberg </li></ul><ul><li>Gatejuristen: Cathrine Moksness v/ Kirkens Bymisjon og Fransiscushjelpen </li></ul><ul><li>Right to Play: Johann Olav Koss </li></ul><ul><li>Fretex Frelsesarmeen </li></ul>
 12. 13. Fra ren idealisme til god profitt Idealisten (- kr) Realisten (0 kr) Forretningen (+kr) Kapitalisten (++ kr) FATTIGHUSET
 13. 14. Internasjonalt stor aktivitet <ul><li>Det finnes stadig flere organisasjoner, fond, stiftelser og studier internasjonalt som satser på sosiale entreprenører </li></ul>acumen FUND De unge og lovende!
 14. 15. <ul><li>Elopak (96,6%) </li></ul><ul><li>Swix Sport (100%) </li></ul><ul><li>Aibel (49%) </li></ul><ul><li>TeleComputing (46%) </li></ul><ul><li>Ventureportefølje </li></ul><ul><li>Energy Ventures Fond I, II og III </li></ul><ul><li>Energy Ventures AS (25%) </li></ul><ul><li>Nordisk aksjeportefølje </li></ul><ul><li>Hedgefond </li></ul><ul><li>Utenlandske askjefond </li></ul><ul><li>Private Equity fond </li></ul><ul><li>Herkules Private Equity Fund I, II og III </li></ul><ul><li>Herkules Capital I AS (40%) </li></ul><ul><li>Special Opportunities </li></ul><ul><li>Norwegian Microfinance Initiative (NMI) </li></ul><ul><li>Eiendoms-utvikling </li></ul><ul><li>Eiendoms-investeringer </li></ul><ul><li>Eiendoms-forvaltning </li></ul>Ferd Ekstern Forvaltning Ferd Eiendom Ferd Invest Ferd Capital Ferd Ferd Sosiale Entreprenører <ul><li>Ungt Entreprenørskap </li></ul><ul><li>Forskerfabrikken </li></ul><ul><li>Gatemagasinet ASFALT </li></ul><ul><li>Rehabpiloten </li></ul><ul><li>New Page </li></ul><ul><li>UNICUS </li></ul><ul><li>Forandringsfabrikken </li></ul><ul><li>Trivselsleder </li></ul><ul><li>Aball1 </li></ul>Et privateid norsk industri- og finanskonsern
 15. 16. IKT Industri Oljeservice Andre bransjer Omsetning NOK 26 mrd, 18.000 ansatte (m. 50%+ )
 16. 17. Visjon Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag Emosjonelle verdier Instrumentelle verdier VISJON Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor POSISJON En eier og partner som går nye veier for å gjøre gode idéer til god butikk Kapital Nettverk Kompetanse Lagspill Eventyrlyst Troverdighet Langsiktighet FORRETNINGSIDÉ Ferd skal satse på aktivt og langsiktig eierskap i sterke selskaper med et internasjonalt potensial samt finansielle investeringer, basert på kjernekompetanse innen finans, forretningsutvikling og nettverk
 17. 18. Hvorfor Ferd satser på sosiale entreprenører VÅR VISJON Skape varige verdier og sette tydelige spor Eventyrlyst Kompetanse Kapital Nettverk
 18. 19. Ferd sine sosiale entreprenører <ul><li>Står for saker og verdier Ferd vil assosieres med </li></ul><ul><li>Retter seg mot barn og unge </li></ul><ul><ul><li>Forebyggende </li></ul></ul><ul><ul><li>Utviklende </li></ul></ul><ul><li>Har potensial til å nå mange i Norge - og i verden </li></ul><ul><li>Resultatene må kunne måles… </li></ul><ul><li>Minst 3 års avtaler </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Ungt Entreprenørskap </li></ul><ul><li>ER–bedrift , Lise Aasmundstad </li></ul><ul><li>F orskerfabrikken , Hanne Finstad </li></ul><ul><li>UNICUS , Lars Kjellerød-Johansen </li></ul><ul><li>New Page , Marco Elsafadi og Magne Espelid </li></ul><ul><li>Gatemagasinet ASFALT , Maggi Hatløy og Kirkens Bymisjon Rogaland </li></ul><ul><li>Forandringsfabrikken , Marit Sanner </li></ul><ul><li>Trivselsleder , Kjartan Eide </li></ul><ul><li>Aball1 , Glenn Andersen og Tor Sandnes </li></ul>Ferds sosiale entreprenører
 20. 21. Det offentlige som innkjøper/ansvarlig <ul><li>Tørre å teste nye løsninger på kroniske problem – uansett hvem som kommer med løsningen </li></ul><ul><li>Samle og dele læring fra ”Pilotprosjekter” </li></ul><ul><li>Anbudsordningen må slippe til små og nyskapende aktører </li></ul><ul><li>Etterspørre og måle effekt – ikke bare volum og pris </li></ul><ul><li>Kontraktlengde bør være så lang at nye løsninger kan forsøkes skalert i perioden </li></ul><ul><li>Kompetansekrav ift. hva ungdommen finner troverdig, ikke formelle kriterier </li></ul>
 21. 22. www.ferd.no Twitter: @FerdCEO @FerdSosEntr Ferd Sosiale Entreprenører på

×