Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Z ANEMARIVANJE, Z LOSTAVLJANJE I EKSPLOATACIJA DETETA  by neovizant
DEFINICIJA ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA <ul><li>“ Zloupotreba ili zlostavljanje deteta obuhvata sve oblike fizičkog i/il...
<ul><li>Pod nasiljem nad decom se podrazumevaju odnosi i ponašanja pojedinaca i institucija kojima se ugrožava ili omet...
OBLICI : <ul><li>Fizičko zlostavljanje </li></ul><ul><li>Seksualno zlostavljanje </li></ul><ul><li>Emocionalno zlostavlja...
FIZIČKO ZLOSTAVLJANJE <ul><li>Ponašanja (roditelja, ili osobe koja je na položaju na kome ima odgovornost, moć ili poveren...
<ul><li>Obzirom na čestu evidentnost posledica ovog tipa zlostavljanja (modrice, rane, prelomi...) ovaj oblik deluje kao...
<ul><li>Danas je sve prihvaćenije stanovište da telesno kažnjavanje dece predstavlja kršenje njihovih osnovnih ljudskih ...
SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE <ul><li>Svaki vid zloupotrebe deteta u cilju seksualnog zadovoljenja ili uživanja odrasle osobe (i...
Oblici: <ul><li>- opscene telefonske pozive </li></ul><ul><li>- opscene razgovore i aluzije na seks i seksualnost </li></u...
STATISTIČKI PODACI <ul><li>Podaci o rasprostranjenosti značajno variraju u zavisnosti od metoda prikupljanja podataka, obu...
Počinioci: <ul><li>Većina počinilaca nisu stranci, već OSOBE DOBRO POZNATE DECI (npr.Sex Offender &Rape Center Philadelp...
Žrtve: <ul><li>- Naši podaci slični svetskim - znatno češće ženskog pola(ITC- od 4 prijavljena slučaja: 3Ž  : 1M) </li>...
<ul><li>DECA NE LAŽU, NE IZMIŠLJAJU OVAKVE DOŽIVLJAJE I DOGAĐAJE! </li></ul><ul><li>Zato je važna reakcija osoba kojima ih...
EMOCIONALNO ZLOSTAVLJANJE <ul><li>Odnos ili ponašanje kojim se zapostavlja, ugrožava, podcenjuje, vređa ili verbalno napad...
Oblici: <ul><li>ODBACIVANJE – ponašanje kojim se iskazuje napuštanje ili osuda (ismejavanje, omalovažavanje, ponižavanje,...
ZANEMARIVANJE I NEMARNO POSTUPANJE <ul><li>Kontinuirano grubo zanemarivanje i osujećivanje potreba dece i izostanak njihov...
EKSPLOATACIJA <ul><li>Odnosi se na korišćenje deteta za rad ili druge aktivnosti a u korist drugih osoba. </li></ul><ul><l...
POSLEDICE <ul><li>Zavise od:  vrste zlostavljanja, uzrasta deteta, vremena trajanja, učestalosti zlostavljanja, ličnih k...
<ul><li>Dugoročne posledice : </li></ul><ul><li>- PTSD </li></ul><ul><li>- čitav niz mentalnih poremećaja koji se dovo...
<ul><li>Nabrojani oblici zlostavljanja i zanemarivanja dece se često javljaju udruženi i imaju dugotrajno dejstvo na njeg...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zanemarivanje Zlostavlj I Eksploat Deteta

1,306 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zanemarivanje Zlostavlj I Eksploat Deteta

 1. 1. Z ANEMARIVANJE, Z LOSTAVLJANJE I EKSPLOATACIJA DETETA by neovizant
 2. 2. DEFINICIJA ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA <ul><li>“ Zloupotreba ili zlostavljanje deteta obuhvata sve oblike fizičkog i/ili emocionalnog zlostavljanja, seks u alnu zloupotrebu, zanemarivanje ili nemaran postupak, kao i komercijalnu ili drugu eksploataciju, što dovodi do stvarnog ili potencijalnog narušavanja detetovog zdravlja , njegovog preživljavanja, razvoja ili dostojanstva u okviru odnosa koji uključuje odgovornost, poverenje ili moć .” (SZO,1999.) </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Pod nasiljem nad decom se podrazumevaju odnosi i ponašanja pojedinaca i institucija kojima se ugrožava ili ometa normalan psihički i fizički razvoj, integritet ličnosti , ili se osujećuje zadovoljenje dečijih potreba. </li></ul>
 4. 4. OBLICI : <ul><li>Fizičko zlostavljanje </li></ul><ul><li>Seksualno zlostavljanje </li></ul><ul><li>Emocionalno zlostavljanje </li></ul><ul><li>Zanemarivanje i nemarno postupanje </li></ul><ul><li>Eksploatacija </li></ul>
 5. 5. FIZIČKO ZLOSTAVLJANJE <ul><li>Ponašanja (roditelja, ili osobe koja je na položaju na kome ima odgovornost, moć ili poverenje deteta) u kojima se upotrebom fizičke sile, sa ili bez upotrebe drugih sredstava nanose povrede, ozlede ili rane deci . </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Obzirom na čestu evidentnost posledica ovog tipa zlostavljanja (modrice, rane, prelomi...) ovaj oblik deluje kao najlakši za prepoznavanje . Posebnu pa žnju treba obratiti na vrstu povreda, uzrast deteta, kao i objašnjenja njihovog nastanka. </li></ul><ul><li>Prvo definisanje fi zičkog zlostavljanja u zakonu USA je bilo 1962.god. – lekari su obavezani da prijavljuju sumnju na zlostavljanje prilikom obrade povreda kod dece. </li></ul><ul><li>Sve osobe i stručna lica koja su u kontaktu sa detetom (vaspitači, učitelji, nastavnici, lekari, medicinsko osoblje,srodnici, komšije...) u prilici su da nadležnim organima prijave sumnju na zlostavljanje, ali se zapaža da se to retko dešava izuzev kada je reč o ekstremnim slučajevima. Fizičko zlostavljanje u krugu porodice najčešće ostaje nevidljivo (“vaspitna metoda”, “pravo na privatnost”). </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Danas je sve prihvaćenije stanovište da telesno kažnjavanje dece predstavlja kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava (Konvencija o pravima deteta) </li></ul><ul><li>Razlika između disciplinovanja i kažnjavanja – prvo je obučavanje i usmeravanje dece za razvijanje njihove sposobnosti prosuđivanja, vere u sebe i izgradnju pozitivnih odnosa, odnosno pozitivnog društvenog ponašanja; drugo – često odražava pre ljutnju ili očaj roditelja, nego što je osmišljena strategija za promenu ponašanja deteta, a telesno kažnjavanje se, iako je bilo opšteprihvaćeno, nije pokazalo kao efikasno u smislu trajne željene promene ponašanja. </li></ul>
 8. 8. SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE <ul><li>Svaki vid zloupotrebe deteta u cilju seksualnog zadovoljenja ili uživanja odrasle osobe (ili drugog deteta koje ima, zbog svog uzrasta ili razvoja, položaj koji mu daje odgovornost, poverenje ili moć). </li></ul>
 9. 9. Oblici: <ul><li>- opscene telefonske pozive </li></ul><ul><li>- opscene razgovore i aluzije na seks i seksualnost </li></ul><ul><li>- pokazivanje detetu svojih genitalija i uobičajeno pokrivenih delova tela (egzibicionizam) </li></ul><ul><li>- voajerizam </li></ul><ul><li>- milovanje koje ne odgovara ili je protiv volje deteta </li></ul><ul><li>- snimanje pornografskih slika ili filmova sa decom </li></ul><ul><li>- pokušaj seksualnog odnosa i seksualni odnos </li></ul><ul><li>- pokušaj silovanja i silovanje </li></ul><ul><li>- incest </li></ul><ul><li>- dečiju prostituciju </li></ul>
 10. 10. STATISTIČKI PODACI <ul><li>Podaci o rasprostranjenosti značajno variraju u zavisnosti od metoda prikupljanja podataka, obuhvaćenosti različitih vidova seks. zlostavljanja i sl., takođe, prijavljeni slučajevi su tek vrh ledenog brega. </li></ul><ul><li>Najobuhvatinija studija od strane Komiteta za seksualne delikte protiv dece i mladih u Kanadi – 53% žena i 31% muškaraca su bili seksualno zlostavljani dok su bili deca. </li></ul><ul><li>Svaka treća devojčica i svaki deseti dečak dožive seks. Zlostavljanje do svoje 18-te godine. </li></ul>
 11. 11. Počinioci: <ul><li>Većina počinilaca nisu stranci, već OSOBE DOBRO POZNATE DECI (npr.Sex Offender &Rape Center Philadelphia – u 80% slučajeva silovanja počinilac je poznat detetu, i u trenutku dela deca su mu bila poverena na čuvanje). </li></ul><ul><li>Podaci ITC - polna struktura počinilaca : M -97,87% Ž- 2,13% </li></ul><ul><li>- figura oca : 44,67% (biološki o.38,29% ; očuh 6,38%) </li></ul><ul><li>- osoba van porodičnog okruženja poznata detetu : 29,79% </li></ul><ul><li>To im daje moć nad detetom i jako otežava mogućnost deteta da saopšti šta se dogodilo, posebno ako nema dobar kontakt sa (ostalim) članovima porodice. </li></ul><ul><li>Koriste različite metode zastrašivanja deteta da bi očuvali tajnost – pretnje detetu, članovima porodice, ističu da mu niko neće verovati, naglašavaju njegovu “krivicu” i “saučesništvo” u događaju, izoluju ga kroz zabrane kontakata, predstavljaju mu zlostavljanje kao posebnu naklonost o kojoj ne treba da priča drugima, ili naprotiv ističu da je to nešto uobičajeno i sl. </li></ul>
 12. 12. Žrtve: <ul><li>- Naši podaci slični svetskim - znatno češće ženskog pola(ITC- od 4 prijavljena slučaja: 3Ž : 1M) </li></ul><ul><li>- ITC - trajanje zlostavljanja – višemesečno 10,25%; višegodišnje 89,75% </li></ul><ul><li>- upotreba fizičke sile 23% (adolescentkinje) </li></ul><ul><li>Potiskivanje i negiranje traumatičnih doživljaja je jedan od načina nošenja sa takvim iskustvom. </li></ul><ul><li>Strah od pretnji počinioca , kao i od odbacivanja od strane okoline , utiču na nesaopštavanje. </li></ul><ul><li>Nekada tek naknadno, odrastajući otkriju svoju seksualnu viktimizaciju – prepoznaju seksualnu komponentu ranije neprijatnih ali i nejasnih postupaka odraslih. </li></ul><ul><li>Znaci upozorenja (telesni i psihološki) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>DECA NE LAŽU, NE IZMIŠLJAJU OVAKVE DOŽIVLJAJE I DOGAĐAJE! </li></ul><ul><li>Zato je važna reakcija osoba kojima ih poveri – VAŽNO JE DA IM VERUJEMO! </li></ul><ul><li>Ako se i dogodi lažno prijavljivanje, ono je obično posledica manipulacije od strane neke druge odrasle osobe. </li></ul><ul><li>Znatno češće je naknadno poricanje, negiranje prethodno date izjave – važno je razumeti razloge za to. </li></ul><ul><li>DETE NIKADA NIJE KRIVO NITI ODGOVORNO ZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE! </li></ul>
 14. 14. EMOCIONALNO ZLOSTAVLJANJE <ul><li>Odnos ili ponašanje kojim se zapostavlja, ugrožava, podcenjuje, vređa ili verbalno napada ličnost deteta i ispoljavaju negativna osećanja prema njemu </li></ul>
 15. 15. Oblici: <ul><li>ODBACIVANJE – ponašanje kojim se iskazuje napuštanje ili osuda (ismejavanje, omalovažavanje, ponižavanje, kažnjavanje zbog normalnih aktivnosti u igri ili pozitivnih ponašanja, odbijanje gestovima izraženih potreba za ljubavlju i sl.) </li></ul><ul><li>TERORISANJE – ponašanje koje stvara klimu straha, pretnja teškim kaznama ili nametanje nerealnih očekivanja i kažnjavanja ako ih dete ne ispuni (pretnja ozleživanjem deteta i drugih članova porodice, ili uništavanje njegovih stvari, naslilje prema njegovim ljubimcima i sl.) </li></ul><ul><li>IGNORISANJE – psihološka nedostupnost roditelja detetu (odbijanje razgovora, nepokazivanje interesa za dete, nereagovanje na njegov bol, zahteve za pažnjom, ljubavlju...) </li></ul><ul><li>IZOLACIJA – sprečavanje deteta da uspostavlja normalne socijalne kontakte (zabranjivenje igre sa drugom decom, ispisivanje iz škole, usađivanje preteranog, neopravdanog straha prema osobama izvan porodice) </li></ul>
 16. 16. ZANEMARIVANJE I NEMARNO POSTUPANJE <ul><li>Kontinuirano grubo zanemarivanje i osujećivanje potreba dece i izostanak njihove zaštite. </li></ul><ul><li>Odnosi se na fiziološke, razvojne, zdravstvene, obrazovne, kulturne potrebe i zbrinjavanje dece, u okviru razumno raspoloživih sredstava porodice ili pružaoca nege, a što može izazvati nepovratne zastoje u različitim aspektima razvoja deteta. </li></ul>
 17. 17. EKSPLOATACIJA <ul><li>Odnosi se na korišćenje deteta za rad ili druge aktivnosti a u korist drugih osoba. </li></ul><ul><li>Obuhvata rad dece, prostituciju i druge aktivnosti koje narušavaju detetovo fizičko ili mentalno zdravlje, obrazovanje, moralni ili socijalno-emocionalni razvoj. </li></ul>
 18. 18. POSLEDICE <ul><li>Zavise od: vrste zlostavljanja, uzrasta deteta, vremena trajanja, učestalosti zlostavljanja, ličnih karakteristika, reakcije odraslih na obelodanjivanje, postojanja podrške i trenutka dobijanja psihološke pomoći . </li></ul><ul><li>Neposredne posledice : </li></ul><ul><li>- poricanje – otcepljivanje od traumatičnog događaja, utiče na kasniji razvoj i adaptaciju deteta </li></ul><ul><li>- osećanje krivice koje ometa dalji intelektualni, emocionalni i soc. razvoj </li></ul><ul><li>- povlačenje iz kontakata sa okruženjem </li></ul><ul><li>- napadi besa i povremena agresija – ponašanje kojim se najčešće u vršnjačkoj grupi prevazilazi doživljaj gubitka kontrole i bespomoćnosti </li></ul><ul><li>- čitav niz mogućih problema u ponašanju, poremećaja navika, razvojnih smetnji i zastoja </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Dugoročne posledice : </li></ul><ul><li>- PTSD </li></ul><ul><li>- čitav niz mentalnih poremećaja koji se dovode u vezu sa ranim traumatskim doživljajima: depresija, panični poremećaj, poremećaji ishrane, zloupotreba alkohola/narkotika, samopovređivanja, pokušaji suicida... </li></ul><ul><li>- negativne psihološke reakcije – smanjeno samopoštovanje, osećaj gubitka/nedostatka kontrole, teškoće uspostavljanja intimnosti i kasnije seksualne teškoće </li></ul><ul><li>- problem reviktimizacije u adolescenciji ili kasnijem životnom dobu </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Nabrojani oblici zlostavljanja i zanemarivanja dece se često javljaju udruženi i imaju dugotrajno dejstvo na njegov fizički i psihički razvoj. </li></ul><ul><li>Zato je važno učiniti sve što je u našoj moći u cilju prevencije zanemarivanja i zlostavljanja, kao i zaštite deteta kada do njega dođe. Saradnja svih institucija i organizacija koje se na različite načine bave ovim problemom ( pravosuđe, policija, soc. zaštita, zdravstvo, školstvo..) i njihova koordinisana akcija u kojoj je na centralnom mestu interes deteta, jedini je način borbe protiv nasilja nad decom i mladima. </li></ul>

×