Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunio eines

4,291 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to like this

Reunio eines

  1. 1. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EducacióInstitut Carles VallbonaHISTÒRIA: REUNIÓ DEINES AULA DACOLLIDANom: Data: Reunió dEines (Activitat adaptada del material "Reflexiones para la vida") Un dia les eines (1) van fer una reunió en forma dassemblea (1) Eina: Objecte fet perquè volien arreglar les seves diferències i millorar les seves per a una acció relacions. determinada i utilitzat directament per la mà El martell (2) feia de president, però lassemblea li va notificar per a actuar sobre la que havia de renunciar. Quina era la causa? Doncs que feia matèria es fa de la massa soroll i, a més, es passava el dia donant cops. fusta cremada. El martell va acceptar la seva culpa, però va demanar que el raspall (3) també fos expulsat, ja que sempre feia el seu treball a la superfície, i no aprofundia en res. El raspall va acceptar també, però va demanar lexpulsió del cargol (4) perquè calia donar-li moltes voltes perquè servís per alguna cosa. (2) Martell. El cargol va acceptar també, però a la seva vegada va demanar lexpulsió del paper de vidre (5) Va dir que era molt aspre en el seu tracte i sempre tenia friccions amb els altres. I el paper de vidre va acceptar, amb la condició de que fos expulsat el metre (6), perquè sempre es passava el dia mesurant als altres, com si ell fos perfecte. (3) Raspall. De cop i volta va entrar el fuster (7), es va posar el davantal i va començar a treballar. Va fer servir el martell, el raspall, el paper de vidre, el metre i el cargol. Finalment, de la fusta treballada, va sortir un moble molt bonic. Quan les eines es van quedar soles va continuar la reunió. Llavors va començar a parlar el xerrac (8) i va dir: (4) Cargol. - Senyors, ha quedat demostrat que tenim molts defectes, però el fuster treballa amb les nostres qualitats. Això és el que ens fa ser valuosos i importants. Així que no pensem en les nostres debilitats sinó que ens hem de concentrar en les (5) Paper de vidre. nostres fortaleses i aspectes positius. Lassemblea va trobar llavors que el martell era fort, contundent i el raspall suau i eficaç. Es van adonar que el cargol tenia lhabilitat dunir i donar força, i el paper de vidre era especial per afinar i llimar asprors. Nom arxiu: REUNIO_EINES Data : març 2012 Adaptat: Montse Talavera pàg. 1 de 3
  2. 2. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EducacióInstitut Carles Vallbona També van observar que el metre era precís i exacte. Llavors (6) Metre. es van sentir un bon equip, capaç de fer servir i produir diversos productes i mobles de qualitat. Passa el mateix amb nosaltres? Pensa en totes les persones que tenvolten. (7) Fuster: Persona que té per ofici fer objectes de fusta i treballar la fusta. (8) Xerrac. Preguntes sobre la històriaAnem a recordar algunes coses de la lectura de la història. Prepara individualment lesrespostes a les preguntes que fem per, després, comentar-les entre tots.1- Què passa en la història?2- Qui són els protagonistes de la història? Nom arxiu: REUNIO_EINES Data : març 2012 Adaptat: Montse Talavera pàg. 2 de 3
  3. 3. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EducacióInstitut Carles Vallbona3- Quin ofici hi apareix a la història?4- Digues cinc objectes que pot fabricar una persona que es dediqui a aquest ofici:5- Hi ha alguna eina que et sembli la més útil? Per què?6- En què es pot comparar aquesta història a la vida real? Explica-ho. Nom arxiu: REUNIO_EINES Data : març 2012 Adaptat: Montse Talavera pàg. 3 de 3

×