Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estel

5,301 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Caaco dos 1314_mt0100_r1_lectura2_estel

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Granollers AULA D'ACOLLIDA LECTURA 2: VOCALS, P, L, S, N (basada en L'Estel) Departament d'Orientació Nom: Curs: Data: Nom arxiu: CAACO_DOS_1314_MT0100_R1_lectura2_estel Recopilat: Tutora Aula acollida - Montse Talavera Data : gener 2014 pàg. 1 de 31 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 2. 2. Llibre de lectura basat en L'ESTEL, material seqüenciat de lectura (Eumo Editorial). Pictogrames: Sergio Palao (ARASAAC) Imatges d'internet. Número 2: vocals, p, l, s, n 2
 3. 3. Llegeix: P I L E A I N O A S U P S E O I L A I N A S I A P L I P U S P A I N A O S A E I L E O P U 3
 4. 4. p i l e a i n o a s u p s e o i l a i n a s i a p l i p u s p a i n a o s a e i l e o p u 4
 5. 5. p i l e a i n o a s u p s e o i l a i n a s i a p l i p u s p a i n a o s a e i l e o p u 5
 6. 6. OU AI AU EI au ei ou ai ai EA ae au IO eo ei OI ia ou UE iu ie ao eu oe 6
 7. 7. S s s SA SE SI SO SU SI SO SA SE SA SI SO sa si su se so sa si so se si sa su sa su si so si se sa su sa si se so 7
 8. 8. SOPA SOL OS ÓS PIS SALA SUA SAL SIS SEU PES SÈPIA SOLA SOL SOLA PAS 8
 9. 9. sopa sol os ós pis sala sua sal sis seu pes sèpia sola sol sola pas 9
 10. 10. sopa sol os ós pis sala sua sal sis seu pes sèpia sola sol sola pas 10
 11. 11. S s s AS ES IS OS US IS OS AS ES AS IS OS as is us es os as is os es is as us as us is os is es as us as is es os 11
 12. 12. SAL PAS PIS SEU SIL PUS SAP OS PES SOLA AS SOL SIS SUA SÈPIA SALA SOPA PESA ASPA SAP LLIS POLO POSA LLAPIS SIL PELA LLOP SILA PELI PAL PIPA PEUS APIS POUS SI SOPA PIUS POP AULA PUPA 12
 13. 13. sal pas pis seu sil pus sap os pes sola as sol sis sua sèpia sala sopa pesa aspa sap llis polo posa llapis sil pela llop sila peli pal pipa peus apis pous si sopa aula pupa pius pop 13
 14. 14. sal pas pis seu sil pus sap os pes sola as sol sis sua sèpia sala sopa pesa aspa sap llis polo posa llapis sil pela llop sila peli pal pipa peus apis pous si sopa aula pupa pius pop 14
 15. 15. N n n NA NE NI NO NU NI NO NA NE NA NI NO na ni nu ne no na ni no ne ni na nu na nu ni no ni ne na nu na ni ne no 15
 16. 16. NAS NENA NOU NIU SAUNA NUS NEN NINA PENA NOU NAU SONA NEU NEULA LÍNIA PANSA 16
 17. 17. nas nena nou niu sauna nus nen nina pena nou nau sona neu neula línia pansa 17
 18. 18. nas nena nou niu sauna nus nen nina pena nou nau sona neu neula línia pansa 18
 19. 19. SALA NUS NIU NOI NENA ELA UNA NEULA PAS PENA MONA PILA NEU NOU SONA MANA NIL MINA NEN LONA NOU NAS SON AS PELA AULA LÍNIA ANA OLI SOL PALA NEUS SUL POLO LAPA ONA SEU NUA ELA NAUS 19
 20. 20. sala noi nena ela nus una neula pas niu pena mona pila neu nil nou sona mana mina nen lona nou nas son as pela aula línia sol ana oli pala neus sul polo lapa ona seu nua naus ela 20
 21. 21. sala noi nena ela nus una neula pas niu pena mona pila neu nou sona mana nil mina nen lona nou nas son as pela aula línia sol ana oli pala neus sul polo lapa ona seu nua naus ela 21
 22. 22. EL el el LA la la EL SOL EL PIS LA SOPA LA SALA EL SIS EL PES LA SAL LA SÈPIA EL PAS EL NAS LA SOLA LA NENA EL NIU EL NUS LA NOU LA SAUNA 22
 23. 23. EL el el LA la la el sol el pis la sopa la sala el sis el pes la sal la sèpia el pas el nas la sola la nena el niu el nus la nou la sauna 23
 24. 24. EL el el LA la el sol el pis la sopa la sala el sis el pes la sal la sèpia el pas el nas la sola la nena el niu el nus la nou la sauna la 24
 25. 25. L' l' l' a/e/i /o /u L'ÓS L'OS L'ALA L'AULA L'OLI l'ós l'os l'ala l'aula l'oli l'ós l'os l'ala l'aula l'oli 25
 26. 26. LA LOLA I LA SALA. EL PAPA I LA NOU. LA PEPA I LA SÈPIA. EL PAPA I EL PIS. LA SOPA I LA SAL. EL NOI SEU A LA SALA. 26
 27. 27. La Lola i la sala. El papa i la nou. La Pepa i la sèpia. El papa i el pis. La sopa i la sal. El noi seu a la sala. 27
 28. 28. La Lola i la sala. El papa i la nou. La Pepa i la sèpia. El papa i el pis. La sopa i la sal. El noi seu a la sala. 28
 29. 29. LA SALA, LA NEULA I EL SOL. EL PIS, LA LUPA I EL POL. EL POLO, EL NAS I L'OLI. LA NAU, EL NOU I LA PENA. LA NENA, EL NEN I LA SOPA. LA NINA, LA NEU I LA NAU. EL PES, LA SÈPIA I LA SAL. EL NOI SUA I SEU A LA SALA. LA NOIA SOLA I EL NOI SOL. 29
 30. 30. La sala, la neula i el sol. El pis, la lupa i el pol. El polo, el nas i l'oli. La nau, el nou i la pena. La nena, el nen i la sopa. La nina, la neu i la nau. El pes, la sèpia i la sal. El noi sua i seu a la sala. La noia sola i el noi sol. 30
 31. 31. La sala, la neula i el sol. El pis, la lupa i el pol. El polo, el nas i l'oli. La nau, el nou i la pena. La nena, el nen i la sopa. La nina, la neu i la nau. El pes, la sèpia i la sal. El noi sua i seu a la sala. La noia sola i el noi sol. 31

×