Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial

 • Be the first to comment

Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial

 1. 1. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EducacióInstitut Carles VallbonaGranollers AULA D’ACOLLIDA Unitat 4 – Aliments EL MENJAR Departament dOrientació Nom: Curs: Data: Nom arxiu: CAACO_ACT_1112_MT021_R1_dossier_aliments_inicial Data : gener 2010 Elaborat: Tutora Aula acollida - Montse Talavera pàg. 1 de 85 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 2. 2. DOSSIER: EL MENJARTEMÀTICA: Centres dinterès (Els aliments)ALUMNAT: Aula dacollidaNIVELL: inicial (0)PARAULES CLAU: aliments – fruites – verdures – menjarUBICACIÓ: Aula dacollida 2
 3. 3. EL MENJAR ELS ALIMENTSEls aliments són permenjar.Cada dia necessitemmenjar aliments. 3
 4. 4. ALIMENTS EL PA LOLI LA SAL el pa loli la salEl dilluns menjo paamb oli i sal. Contesta:Què menjo el dilluns? .......Eldilluns ................................................................................................................................... 4
 5. 5. Quin dia menjo pa amb oli isal?.................................................................. LENTREPÀ EL PASTÍS LES GALETES lentrepà el pastís les galetesPer esmorzar menjo unentrepà.La mama falentrepà. Contesta:Què menjo per esmorzar? ....................................................................................... 5
 6. 6. Qui fa lentrepà? .................................................................................................... LARRÒS LOU ELS CEREALS larròs lou els cerealsEl dijous menjo un ou iel dimarts menjo arròs. Contesta:Què menjo el dimarts? ................................................................................................ 6
 7. 7. Què menjo el dijous? ..................................................................................................... Completa: pa un pastís una entrepàJo menjo uns galetes unes ou ------ cereals arròs...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
 8. 8. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Completa: pa un pastís una entrepàTu menges uns galetes unes ou ------ cereals arròs...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
 9. 9. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Completa: pa un pastísEll una entrepàElla menja uns galetes unes ou ------ cereals arròs...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9
 10. 10. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Escriu el nom: 10
 11. 11. 11
 12. 12. Al forn podem comprarpa, pastissos i bolleria. LA MEL LA PIZZA EL PEIX la mel la pizza el peixLes abelles fan la mel.Els peixos viuen almar i al riu. 12
 13. 13.  Contesta:Qui fa la mel? ......................................... ..........................................................................On viuen els peixos?............................ .........................................................................LA PASTA LES PATATES LA FREGIDES MAGDALENA la pasta les patates la magdalena fregidesLes patates fregides sónsalades. 13
 14. 14. El Pau cuina la pasta. Contesta:Com són les patates fregides? .....................................................................................Qui cuina la pasta? ......................................................................................................... EL GELAT EL POLO LA XOCOLATA el gelat el polo la xocolataLa xocolata és dolça.El polo té un pal. 14
 15. 15. A lestiu menjo gelats. Contesta:Com és la xocolata? .........................................................................................................Què té el polo? .................................................................................................................... Completa: peix un pizza una patates fregidesJo menjo uns gelat unes polo ------ pasta xocolata mel magdalena 15
 16. 16. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Completa: peix un pizza una patates fregidesTu menges uns gelat unes polo ------ pasta xocolata mel magdalena 16
 17. 17. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Completa: peix un pizza una patates fregidesEll menja uns gelatElla unes polo ------ pasta xocolata mel magdalena 17
 18. 18. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Escriu el nom: 18
 19. 19. 19
 20. 20. Lesmorzar és làpat mésimportant del dia. 20
 21. 21. LHAMBURGUESA LA CARN EL FORMATGElhamburguesa la carn el formatgeEl formatge ve de lavaca.Lhamburguesa és carnpicada. Contesta:De quin animal procedeix elformatge? ................................................... .......................................................................... 21
 22. 22. LES EL LA MANTEGASALSITXES POLLASTRE les salsitxes el pollastre la mantegaEl pollastre té duescuixes i dues ales.La Laura posa mantegaal pa. Contesta:Què té el pollastre? ...........................................................................................................Què posa la Laura al pa? .................. .......................................................................... 22
 23. 23. EL IOGURT LAMANIDA EL SUCRE el iogurt lamanida el sucreEl sucre és dolç.El iogurt té molt calci.Lamanida té enciam itomàquet. Contesta:Com és el sucre? ................................................................................................................Què té el iogurt? ................................................................................................................ 23
 24. 24.  Completa: carn un pollastre una iogurtJo menjo uns sucre unes mantega ------ formatge hamburguesa salsitxes amanida............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 24
 25. 25.  Completa: carn un pollastre una iogurtTu menges uns sucre unes mantega ------ formatge hamburguesa salsitxes amanida............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25
 26. 26.  Completa: carn un pollastre una iogurtEll menja uns sucreElla unes mantega ------ formatge hamburguesa salsitxes amanida............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 26
 27. 27.  Escriu el nom: 27
 28. 28. El menjar ràpid no ésbo per a la salut. 28
 29. 29. ALIMENTS: LA FRUITAHi ha molts tipus defruites.La fruita és molt sana. 29
 30. 30. EL RAÏM LALBERCOC LA CARBASSA el raïm lalbercoc la carbassaLalbercoc i la carbassasón de color taronja. Contesta:De quin color són la carbassa ilalbercoc?..................................................................................................................................Tagrada el raïm?............................................................................................................... 30
 31. 31. LES CIRERES LA PRUNA EL COCO les cireres la pruna el cocoLes cireres i les prunessón fruites destiu.El coco és marró iblanc. Contesta:Les cireres i les prunes són fruitesd.........................De quin color és el coco? ................................................................................................. 31
 32. 32. LA MADUIXA LA FIGA EL KIWIla maduixa la figa el kiwiEl kiwi és verd i lamaduixa és vermella.La figa és verda o lila. Contesta:De quin color és la maduixa?.....................................................................................De quin color és la figa? .................................................................................................De quin color és el kiwi?................................................................................................ 32
 33. 33.  Completa: raïm un albercoc una carbassaJo menjo uns cireres unes pruna ------ coco maduixa figa kiwi............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 33
 34. 34.  Completa: raïm un albercoc una carbassaTu menges uns cireres unes pruna ------ coco maduixa figa kiwi............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 34
 35. 35.  Completa: raïm un albercocEll una carbassaElla menja uns cireres unes pruna ------ coco maduixa figa kiwi............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 35
 36. 36.  Escriu el nom: 36
 37. 37. A la fruiteria venenfruita i verdura. 37
 38. 38. DE QUIN COLOR ÉS?Pinta els aliments i escriu dequin color són: El raïm és verd i lila. . . .. La pruna és groga i lila. . . .. La maduixa és vermella. . . .. El kiwi és marró i verd. . . .. La cirera és vermella. . . .. 38
 39. 39. LA LLIMONA LA POMA EL MELÓ la llimona la poma el melóLa llimona és àcida.La poma és molt sana.La llimona és groga. Contesta:Com és la llimona? ..........................................................................................................Com és la poma?............................................................................................................... 39
 40. 40. EL PRÉSSEC LA TARONJA LA PERA el préssec la taronja la peraEl préssec és una fruitadestiu.La pera és verda i lataronja és taronja. Contesta:El préssec és una fruitad..............................De quin color és la pera? .............................................................................................. 40
 41. 41. LA PINYA EL PLÀTAN LA SÍNDRIA la pinya el plàtan la síndriaLa síndria té moltespepites negres.Els micos mengenplàtans. Contesta:Què té la síndria?..............................................................................................................Què mengen els micos? ............................................................................................... 41
 42. 42.  Completa: llimona un poma una melóJo menjo uns préssec unes taronja ------ pera pinya plàtan síndria............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42
 43. 43.  Completa: llimona un poma una melóTu menges uns préssec unes taronja ------ pera pinya plàtan síndria............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 43
 44. 44.  Completa: llimona un pomaEll una melóElla menja uns préssec unes taronja ------ pera pinya plàtan síndria............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 44
 45. 45.  Escriu el nom: 45
 46. 46. QUINES FRUITES MAGRADEN? M AGRADA...Magrada la poma.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. NO M AGRADA...No magrada la pruna.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 46
 47. 47. ALIMENTS: LA VERDURAHi ha moltes verdures.La verdura es planta alhort 47
 48. 48. LA CARXOFA LAPI LALBERGÍNIA la carxofa lapi lalbergíniaLa carxofa i lapi sónde color verd.Lalbergínia és lila. Contesta:De quin color són la carxofa ilapi?..................................................................................................................................De quin color és lalbergínia?....................................................................................... 48
 49. 49. EL BRÒQUIL LA CEBA EL XAMPINYÓ el bròquil la ceba el xampinyóEl bròquil és de colorverd.La ceba i el xampinyósón blancs. Contesta:La ceba i el xampinyósón ...................................De quin color és el bròquil?............................................................................................ 49
 50. 50. LA COL LA COLIFLOR LESPÀRREC la col la coliflor lespàrrecLa col i lespàrrec sónde color verd.La coliflor és blanca. Contesta:De quin color és la coliflor?..........................................................................................De quin color és la col? .................................................................................................De quin color és lespàrrec?.......................................................................................... 50
 51. 51.  Completa: carxofa un api una albergíniaJo menjo uns bròquil unes ceba ------ xampinyó col coliflor espàrrec............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 51
 52. 52.  Completa: carxofa un api una albergíniaTu menges uns bròquil unes ceba ------ xampinyó col coliflor espàrrec............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 52
 53. 53.  Completa: carxofa un apiEll una albergíniaElla menja uns bròquil unes ceba ------ xampinyó col coliflor espàrrec............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 53
 54. 54.  Escriu el nom: 54
 55. 55. La verdura és moltsana. Cada dia hem demenjar verdura. 55
 56. 56. LESPINAC EL PÈSOL LA MONGETA TENDRA lespinac el pèsol la mongeta tendraLespinac, el pèsol i lamongeta tendra són decolor verd. Contesta:De quin color són lespinac, elpèsol i la mongeta tendra?........................................................................................................................................................................ 56
 57. 57. LA PATATA EL COGOMBRE EL PEBROT la patata el cogombre el pebrotLa patata és marró.El pebrot pot ser verd overmell. Contesta:El pebrot pot ser ................................................................................................................De quin color és la patata?............................................................................................. 57
 58. 58. EL TOMÀQUET LA PASTANAGA EL RAVE el tomàquet la pastanaga el raveEl tomàquet és vermell,la pastanaga és taronjai el rave és rosa. Contesta:De quin color és el tomàquet?.....................................................................................De quin color és la pastanaga? ..................................................................................De quin color és el rave?................................................................................................. 58
 59. 59.  Completa: espinac un pèsol una mongetaJo menjo uns patata unes cogombre ------ pebrot tomàquet pastanaga rave............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 59
 60. 60.  Completa: espinac un pèsol una mongetaTu menges uns patata unes cogombre ------ pebrot tomàquet pastanaga rave............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 60
 61. 61.  Completa: espinac un pèsolEll una mongetaElla menja uns patata unes cogombre ------ pebrot tomàquet pastanaga rave............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 61
 62. 62.  Escriu el nom: 62
 63. 63. QUINA VERDURA MAGRADA? M AGRADA...Magrada la patata.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. NO M AGRADA...No magrada el rave.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 63
 64. 64. ALIMENTS: LES BEGUDESÉs estiu i fa molta calor.La nena sua i el nenbeu aigua perquè té moltaset. 64
 65. 65.  Contesta:És hivern o és estiu? ..........................................Fa fred o fa calor? ................................................Què li passa a la nena? ...........................................................................................................................Què fa el nen? ...............................................................................................................................................Per què beu el nen? .................................................................................................................................... 65
 66. 66. LAIGUA EL CAFÈ EL REFRESC laigua el cafè el refrescLaigua no té color.El cafè és fosc i amarg.El refresc pot ser decola, taronja i llimona. Contesta:De quin color és laigua? ...............................................................................................Com és el cafè?...................................................................................................................... 66
 67. 67. SUC DE LA LLET LLIMONADA TARONJA suc de la llet llimonada taronjaEl suc de taronja ésmolt bo.La llet és de colorblanc. Contesta:Com és el suc de taronja?...............................................................................................De quin color és la llet?................................................................................................... 67
 68. 68. LA CERVESA EL TE EL VI la cervesa el te el viEl vi es fa amb raïm.La cervesa té alcohol.El te és amarg. Contesta:Amb què es fa el vi?..........................................................................................................Què té la cervesa? ..............................................................................................................Com és el te?.......................................................................................................................... 68
 69. 69.  Completa: aigua un cafè una refrescJo bec uns suc de taronja unes llet ------ te cervesa llimonada vi............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 69
 70. 70.  Completa: aigua un cafè una refrescTu beus uns suc de taronja unes llet ------ te cervesa llimonada vi............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 70
 71. 71.  Completa: aigua un cafèEll una refrescElla beu uns suc de taronja unes llet ------ te cervesa llimonada vi............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 71
 72. 72.  Escriu el nom: 72
 73. 73. La mare fa el menjar.La mare cuina.El pare fa el menjar.El pare cuina.Els nens fan el menjar.Els nens cuinen.El noi té gana. 73
 74. 74. A la Xina mengenmolt arròs.A la Xina mengenarròs amb palillos.Què mengen a la Xina? ....................................................................................................................Amb què mengen a la Xina? ..................... ....................................................................... 74
 75. 75. A la Xina hi ha moltarròs.Larròs es planta alaigua.On hi ha molt arròs? ...............................................................................................................................On es planta larròs? ........................................ ....................................................................................... 75
 76. 76. Cada dia menjo unentrepà per esmorzar.Magraden els espaguetisamb tomàquet.A lestiu menjo gelats.Magrada la pizza. 76
 77. 77. Els dimarts i els dijousmenjo peix.El formatge ve de lavaca.Les abelles fabriquenla mel.El pastís és dolç. 77
 78. 78. El pare i la mare han anat adinar al restaurant amb els seusfills Pau i Núria.Els pares mengen sopa. El Pau ila Núria mengen pizza. Contesta:On han anat el pare i la mare? ..........................................................................................Què mengen els pares? .............................................................................................................. 78
 79. 79. Avui és divendres. La mare haanat al supermercat per comprarmenjar. La mare ha comprat: pa,llet, aigua, galetes, salsitxes,verdura i moltes coses més. Contesta:On ha anat avui la mare? .....................................................................................................Què ha comprat la mare? ....................................................................................................... 79
 80. 80. El supermercat és una botiga moltgran on es pot comprar moltescoses. Hi ha uns carros perquè lagent posi totes les coses a dins. Contesta:Què és un supermercat? ...........................................................................................................On posa la gent les coses que compra?.................................................................................................................................................................... 80
 81. 81. El mercat de Granollers és eldijous. Al mercat hi ha moltesparades: de roba, de menjar, desabates, de música, etc. Contesta:Quin dia és el mercat de Granollers?..................................................................................Què es pot comprar al mercat? ............................................................................................. 81
 82. 82. La botiga on podem comprar pa,pastissos, magdalenes, galetes ialtres pastes es diu forn. Lapersona que fa el pa es diu forner. Contesta:On podem comprar el pa? ......................................................................................................Què més podem comprar al forn? ...................................................................................... 82
 83. 83. Vaig a comprar la fruita i laverdura a la verduleria i a lafruiteria. El venedor té unabalança per pesar la fruita i laverdura. Contesta:On vaig a comprar la verdura?............................................................................................Per què té una balança el venedor? .................................................................................. 83
 84. 84.  Busca fotos daliments,enganxa-les i escriu el seu nom: 84
 85. 85. 85

×