Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esquema text narratiu

3,831 views

Published on

El text narratiu: idees bàsiques.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Esquema text narratiu

  1. 1. Explica una historia , real o fictícia, sobre uns personatges en un lloc i un temps concret. Són textos narratius els contes, les llegendes, les notícies, les novel·les, els dietaris, les anècdotes. plantejament nus desenllaç S’estructura en Presentació de personatges, situació i ambient Situació a resoldre Resolució de la situació Elements que intervenen temaargument personatges narrador espaitemps EL TEXT NARRATIU Accions principals de la història Idea principal que vol expressar l’autor Els protagonistes dels fets. Hi ha principals i secundaris Qui explica la historia. Pot ser intern (1ª persona) o extern (3ª persona). Època en què passen els fets i durada Lloc on passen els fets

×