Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Conte

EL CONTE.Característiques estructura i recursos

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

El Conte

  1. 1. UNITAT 2 EL CONTE C/ San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096 [email_address] www.escolapiasgandia.eses Departament llengua i valencià Pilar Román COL.LEGI ESCOLÀPIES GANDIA
  2. 2. EL CONTE <ul><li>Característiques. </li></ul><ul><li>Estructura. </li></ul><ul><li>Recursos. </li></ul><ul><li>Temps del discurs. </li></ul>
  3. 3. CARACTERÍSTIQUES El CONTE és una narració breu d’un fet o d’una sèrie De fets imaginats Argument senzill Un sol tema L’acció es desenvolupa en un episodi Pocs personatges . Predomina la narració, conté Diàlegs ,s’hi descriu allò fonamental Per a la història. Finalitat: entretenir i de vegades Aconsellar.
  4. 4. Elements d’un conte Els personatges L’espai: real evocat i imaginari El temps Època : moment històric en què es situa l’acció Durada: temps real que passa entre el prinicipi i final Temporal Intemporal
  5. 5. Tipus de contes Classificació segons : -L’autor -El destinatari -Tema Contes populars Anònim Transmesos oralment Contes literaris Escrites per un autor conegut - Quim Monzó . - Carme Riera . - Isabel-Clara Simó . -Sergi Pàmies .
  6. 6. ESTRUCTURA Presentació Plantejament Desenvolupament de L’acció Desenllaç Situació final
  7. 7. RECURSOS Conectors temporals : Ahir, hui, demà,etc. Passats o pretèrits Passat imperfet : Contava. Passat perfet compost : Ha contat Passat simple: contà Passat perifràstic: vaig contar
  8. 8. EL TEMPS DEL DISCURS En una narració els fets es presenten seguint un ordre Natural o cronològic Alterat o discontinu Retrospecció : Acció torna enrere Anticipació: Avança fets Simultaneïtat: narrar dos accions distintes alhora

×