Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autoavaluació per a l'alumnat.

Full d'autoavaluació

  • Login to see the comments

Autoavaluació per a l'alumnat.

  1. 1. Sóc amable i respectuós amb els companys i els adults. Sé estar a la fila en silenci i pel passadís camino tranquil/·la. Sé resoldre els petits conflictes parlant. Aixeco la mà per demanar torn de paraula i escolto quan els altres parlen. Demano ajuda quan no ho entenc. Sé fer feina en equip; compleixo el meu rol. (portaveu, moderador...) Faig bona lletra i ho presento net i polit. Faig feina a bon ritme i sense distreure’m. Nom: Data: AUTOAVALUACIÓ He de millorar ......................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... SEMPRE A VEGADES MAI

×