Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

El Text Teatral

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
El text teatral
El text teatral
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 8 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to El Text Teatral (20)

Advertisement

El Text Teatral

  1. 1. MªCarmen Cabello Sanchez 2-B
  2. 2. <ul><li>Què és el text teatral? </li></ul><ul><li>Característiques del text teatral. </li></ul><ul><li>Tipus de textos del text teatral. </li></ul><ul><li>Estructura d’un text teatral. </li></ul><ul><li>Característiques lingüístiques del text teatral. </li></ul><ul><li>Tècniques i recursos per a elaborar un text teatral. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>El text teatral és una de les expressions del registre literari que posseeix unes característiques especials. És un text creat per a ser interpretat per actors tot i que també es pot llegir. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Està destinat a ser representat. </li></ul><ul><li>A diferència d’altres gèneres literaris, la història que s’explica no es narra, sinó que ens arriba directament per mitjà dels personatges i els seus diàlegs. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>El text teatral té dos tipus de textos: </li></ul><ul><li>- EL TEXT PRINCIPAL: Format pel diàleg entre els personatges, en estil directe. </li></ul><ul><li>- EL TEXT ACOTAT O ACOTACIONS: Entre parèntesis i en cursiva. Indica al director o al lector com cal ambientar el temps, l’espai i quins personatges esdevenen. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Un text teatral s’estructura en actes i escenes. </li></ul><ul><li>- ACTES: Són les parts en què es divideix el text teatral. Cada acte correspon amb el plantejament, nus i desenllaç de la història. </li></ul><ul><li>-ESCENES: Són les parts d’un acte. Una escena és cadascuna de les parts que indiquen l’entrada o la sortida dels personatges. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>En el text de les acotacions: </li></ul><ul><li>- Hi predomina la funció enunciativa , ja que tenen com a finalitat exposar informació. </li></ul><ul><li>- Ha d’estar redactat amb claredat , per tal de que el director o el lector de l’obra pugui interpretar aquesta informació. </li></ul><ul><li>- Predominen els noms i els adjectius . </li></ul><ul><li>- S’hi descriuen espais, escenaris i aspectes de personatges. </li></ul><ul><li>En el diàleg: </li></ul><ul><li>- Trobem una estructura de pregunta-resposta . </li></ul><ul><li>- Abundància de vocatius : dona, senyores, el babau... </li></ul><ul><li>- Situació dels interlocutors, la forma d’actuar dels interlocutors,la relació amb la acció . </li></ul><ul><li>- De vegades, aparició de monòlegs , on cal destacar l’apart ( quan el personatge es dirigeix al públic com si es parles ell mateix. </li></ul><ul><li>- Característiques típiques de la llengua oral. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>En el text acotat: </li></ul><ul><li>- Contindrà indicacions d’allò que fan els personatges, la seva caracterització, la seva manera de parlar i també, precisions sobre l’escenari, els sorolls d’ambient... </li></ul><ul><li>En el text principal: </li></ul><ul><li>- Haurà de reflectir l’estatus de cada personatge. </li></ul><ul><li>- Varietat d’entonacions. </li></ul><ul><li>- Frases inacabades. </li></ul><ul><li>- Interjeccions: mostren els sentiments del parlant. </li></ul>

×