Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Text Narratiu

46,084 views

Published on

Published in: Travel

Text Narratiu

  1. 1. EL TEXT NARRATIU
  2. 2. Què és un text narratiu? <ul><li>És un text en què s’explica una història. </li></ul><ul><li>Són textos narratius: </li></ul><ul><li>Les novel·les </li></ul><ul><li>Els contes </li></ul><ul><li>Una notícia del diari </li></ul><ul><li>Una anècdota que t’explica algú </li></ul>
  3. 3. Exemples <ul><li>Digues quins d’aquests textos són narratius i quins no: </li></ul><ul><li>El Quijote </li></ul><ul><li>Instruccions de com fer servir el DVD </li></ul><ul><li>Llibre de Català </li></ul><ul><li>Conte de la Caputxeta Vermella </li></ul><ul><li>Història sobre les darreres vacances </li></ul>
  4. 4. Elements del text narratiu <ul><li>Tots els textos narratius tenen tres parts: </li></ul><ul><li>Introducció (és el principi) </li></ul><ul><li>Nus (s’explica la trama de la història) </li></ul><ul><li>Desenllaç (sabem què passa al final) </li></ul>
  5. 5. Els personatges <ul><li>A més, hi ha els personatges, que són els que fan l’acció. </li></ul><ul><li>N’hi ha de principals i de secundaris. </li></ul><ul><li>Els principals són els més importants </li></ul><ul><li>Els secundaris no són tan importants com els principals </li></ul>
  6. 6. L’espai <ul><li>L’espai és el lloc on succeeix l’acció. </li></ul><ul><li>Pot ser a una ciutat, a un poble, al camp, a la platja, a dins d’una casa… </li></ul>
  7. 7. El temps <ul><li>El temps és el moment en què passa l’acció. </li></ul><ul><li>Pot ser ara mateix, en el present. </li></ul><ul><li>Pot ser en el passat, en temps molt antics, per exemple. </li></ul><ul><li>Pot ser en el futur, en un temps imaginat, com a les novel·les de ciència ficció </li></ul>
  8. 8. El narrador <ul><li>El narrador és qui explica la història. </li></ul><ul><li>Pot ser un personatge de la novel·la o pot ser algú que explica la història des de fora </li></ul>
  9. 9. FIN!

×