Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שיווק לאמהות ישראל 2014

2,711 views

Published on

תוצאות סקרהמציג את הנתונים בישראל של אמהות כקונות וכצרכניות ובמאפייני השיח הדיגיטלי שלהן .

שיווק לאמהות ישראל 2014

 1. 1. ‫חיפוש‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מוצרים‬
 2. 2. ‫גוגל‬83% ‫חברים‬ ‫בפייסבוק‬ 46% ‫פורומים‬/ ‫בלוגים‬ 44% ‫קבוצות‬ ‫פייסבוק‬ 48% ‫עמודי‬ ‫מותג‬ 31% ‫מידע‬ ‫חיפוש‬ ‫על‬ ‫באינטרנט‬ ‫מוצרים‬ ? ‫מידע‬ ‫חיפוש‬ ‫בעת‬ ‫נעזרת‬ ‫את‬ ‫אתרים‬ ‫באילו‬ ‫מותגים‬ ‫על‬/‫מוצרים‬?‫כל‬ ‫את‬ ‫סמני‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬
 3. 3. ‫אמהות‬‫לילדים‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫צעירים‬3 ‫על‬ ‫יותר‬ ‫סומכות‬ ‫קבוצות‬‫אמהות‬ ‫בפייסבוק‬‫פורומים‬ ‫ועל‬ ‫בלוגים‬ ‫או‬ ‫אמהות‬‫לילדים‬ ‫בוגרים‬13-18 ‫חוות‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫סומכות‬ ‫באינטרנט‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫נשענות‬ ‫שמגיע‬ ‫מידע‬ ‫מהילדים‬ ‫מוצאות‬ ‫הן‬ ‫היכן‬ ‫מוצרים‬ ‫על‬ ‫מידע‬?
 4. 4. ‫משפיע‬ ‫מי‬ ‫החלטות‬ ‫על‬ ‫קנייה‬?
 5. 5. ‫משפיע‬ ‫הכי‬ ‫מי‬ ‫החלטות‬ ‫על‬ ‫בבית‬ ‫הקניה‬? ‫אמא‬ ‫אבא‬ ‫ילדים‬ 87% 12% 1% ‫אמהות‬‫החלטות‬ ‫מקבלות‬ ‫הן‬ ‫הבית‬ ‫במשק‬ ‫עיקריות‬ ‫קנייה‬. ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫כוחם‬ ‫קטן‬ ‫עיקרי‬ ‫החלטות‬ ‫כמקבל‬. ‫תעסוקתי‬ ‫סטטוס‬ ‫הבדלי‬ ‫האם‬ ‫של‬ ‫כוחה‬ ‫על‬ ‫משפיעים‬ ‫צרכניות‬ ‫החלטות‬ ‫כמקבלת‬. ‫בקרב‬‫אמהות‬‫בבית‬ ‫שנשארות‬ ‫כמשפיעה‬ ‫האם‬ ‫של‬ ‫כוחה‬ ‫עומד‬ ‫עיקרית‬‫על‬85%‫בעוד‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫היא‬ ‫עצמאיות‬ ‫בקרב‬ 96% ?‫הגדולה‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫למי‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫הקנייה‬ ‫בהחלטות‬ ‫ביותר‬‫בבית‬?
 6. 6. ‫החלטות‬ ‫על‬ ‫משפיעים‬ ‫הכי‬ ‫המקורות‬ ‫הקנייה‬‫כללי‬ ‫באופן‬ 85% ‫של‬ ‫המלצה‬ ‫חברה‬/‫קרובת‬ ‫משפחה‬ 39% ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫מותג‬ ‫של‬ ‫רשמי‬ 33% ‫מידע‬ ‫שקיבלתי‬ ‫מהילדים‬ ‫שלי‬ 38% ‫גולשים‬ ‫המלצת‬ ‫משפיע‬ ‫פחות‬ ‫אחרות‬ ‫של‬ ‫המלצות‬ ‫עצמאיות‬ ‫בקרב‬. ‫בקרב‬‫אמהות‬‫גיל‬ ‫עד‬ ‫צעירים‬ ‫לילדים‬3 ‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫פרסומות‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬. ‫בקרב‬‫אמהות‬‫לילדים‬ ‫גיל‬ ‫עד‬3‫בבית‬ ‫המלצות‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫גולשות‬ ‫של‬ ‫באינטרנט‬ ‫פי‬ ‫כמעט‬ ‫היא‬ ‫אחרות‬2 ‫בהשוואה‬‫לאמהות‬ ‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫לילדים‬. ‫פרסום‬:25% ? ‫כשאת‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬‫מעונינת‬‫לעצמך‬ ‫לרכוש‬ ‫ו‬/‫מה‬ ‫כלשהו‬ ‫שירות‬ ‫או‬ ‫מוצר‬ ‫למשפחה‬ ‫או‬ ‫הם‬3‫על‬ ‫משפיעים‬ ‫שהכי‬ ‫המידע‬ ‫מקורות‬ ‫שלך‬ ‫ההחלטה‬
 7. 7. ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫הכי‬ ‫מי‬ ‫חדש‬ ‫מוצר‬ ‫רכישת‬? ‫קרובות‬ ‫חברות‬ 74%
 8. 8. ‫חדש‬ ‫מוצר‬ ‫רכישת‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫מי‬? ‫אמהות‬‫לילדים‬ ‫סומכות‬ ‫צעירים‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫אחרות‬ ‫גולשות‬ ‫של‬ 74% 55% 33% 31% 21% 20% 15% 15% 14% 13% ‫קרובות‬ ‫חברות‬ ‫גולשים‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬/‫באינטרנט‬ ‫ות‬ ‫כללי‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫תוכן‬ ‫כתבת‬: ‫היצרן‬ ‫של‬ ‫רשמי‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬/‫המותג‬: ‫בעיתונות‬ ‫פרסום‬/‫מגזינים‬: ‫בטלוויזיה‬ ‫פרסומות‬ ‫בעיתון‬ ‫חדשותית‬ ‫כתבה‬ ‫באינטרנט‬ ‫פרסומות‬: ‫אחר‬ ‫בפייסבוק‬ ‫מותג‬ ‫עמוד‬ ?‫כשאת‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬‫מעוניינת‬‫ו‬ ‫לעצמך‬ ‫לרכוש‬/‫הם‬ ‫מה‬ ‫חדש‬ ‫מוצר‬ ‫למשפחה‬ ‫או‬3 ‫שלך‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫משפיעים‬ ‫שהכי‬ ‫המידע‬ ‫מקורות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬
 9. 9. ‫חדש‬ ‫מוצר‬ ‫רכישת‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫מי‬? ‫תעסוקתי‬ ‫סטטוס‬ ‫לפי‬ ‫השוואה‬ 64% 46% 14% 18% 36% 43% 14% 29% 18% 11% 77% 54% 34% 35% 19% 17% 15% 13% 13% 15% 67% 71% 46% 25% 13% 13% 13% 13% 21% 4% ‫קרובות‬ ‫חברות‬ ‫גולשים‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬/‫באינטרנט‬ ‫ות‬ ‫כללי‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫תוכן‬ ‫כתבת‬: ‫היצרן‬ ‫של‬ ‫רשמי‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬/‫המותג‬: ‫בעיתונות‬ ‫פרסום‬/‫מגזינים‬: ‫בטלוויזיה‬ ‫פרסומות‬ ‫בעיתון‬ ‫חדשותית‬ ‫כתבה‬ ‫באינטרנט‬ ‫פרסומות‬: ‫אחר‬ ‫בפייסבוק‬ ‫מותג‬ ‫עמוד‬ ‫אמא‬ ‫במשרה‬ ‫מלאה‬ ‫שכירה‬‫עצמאית‬ ?‫כשאת‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬‫מעוניינת‬‫ו‬ ‫לעצמך‬ ‫לרכוש‬/‫הם‬ ‫מה‬ ‫חדש‬ ‫מוצר‬ ‫למשפחה‬ ‫או‬3 ‫שלך‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫משפיעים‬ ‫שהכי‬ ‫המידע‬ ‫מקורות‬
 10. 10. ‫ילדים‬ ‫מעורבות‬ ‫של‬ ‫והשפעה‬ ‫אחרות‬ ‫אימהות‬
 11. 11. ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫הילדים‬ ‫מעורבות‬ ‫צרכניות‬‫תעסוקתי‬ ‫סטטוס‬ ‫לפי‬ ‫השוואה‬ 21% 19% 13% •‫סטטוס‬ ‫לפי‬ ‫הילדים‬ ‫בהשפעת‬ ‫הבדל‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫של‬ ‫תעסוקתי‬. •‫אמהות‬‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫ההשפעה‬ ‫בבית‬ ‫שנמצאות‬. •‫אמהות‬‫השפעה‬ ‫עצמאיות‬‫יותר‬ ‫נמוכה‬. *‫רבה‬‫במידה‬‫ציינו‬/‫מאוד‬‫רבה‬‫במידה‬ ‫אמא‬ ‫במשרה‬ ‫מלאה‬ ‫שכירה‬‫עצמאית‬ ?‫צריכה‬ ‫בנושאי‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫מעורבים‬ ‫שלך‬ ‫הילדים‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬/‫קניות‬/ ‫ו‬ ‫לבית‬ ‫רכישות‬/‫למשפחה‬ ‫או‬? 19% ‫המדגם‬ ‫כלל‬
 12. 12. 19% ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫הילדים‬ ‫מעורבות‬ ‫צרכניות‬‫ילדים‬ ‫גילאי‬ ‫לפי‬ ‫השוואה‬ 10% ‫אמהות‬ ‫לילדים‬ ‫בגילאי‬ 18% 24% ‫עד‬3 3-12 13-18 ‫צרכניות‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫המעורבות‬ ‫ככל‬ ‫וגדלה‬ ‫הולכת‬ ‫היא‬ ‫אך‬ ‫יחסית‬ ‫מצומצמת‬ ‫גדולים‬ ‫יותר‬ ‫שהילדים‬ *‫רבה‬‫במידה‬‫ציינו‬/‫מאוד‬‫רבה‬‫במידה‬ ‫צריכה‬ ‫בנושאי‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫מעורבים‬ ‫שלך‬ ‫הילדים‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬/ ‫קניות‬/‫רכישות‬‫ו‬ ‫לבית‬/‫למשפחה‬ ‫או‬? ? ‫אמהות‬ ‫לילדים‬ ‫בגילאי‬ ‫אמהות‬ ‫לילדים‬ ‫בגילאי‬
 13. 13. ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫השפעת‬‫אמהות‬‫אחרות‬ ‫תעסוקתי‬ ‫סטטוס‬ ‫לפי‬ ‫השוואה‬ 82% 78% 71% ‫מוצרים‬ ‫קונה‬ ‫כשאת‬/‫באיזו‬ ‫שלך‬ ‫הילדים‬ ‫עבור‬ ‫שונים‬ ‫שירותים‬ ‫ו‬ ‫ניסיון‬ ‫על‬ ‫מסתמכת‬ ‫את‬ ‫מידה‬/‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫או‬‫אמהות‬‫אחרות‬? ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬‫אמהות‬‫גבוהה‬ ‫אחרות‬ ‫כל‬ ‫בקרב‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬‫האמהות‬–78% ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ההשפעה‬‫אמהות‬‫שנשארות‬ ‫בבית‬/‫עובדות‬ ‫לא‬ ‫ההשפעה‬‫נמוכה‬‫בקרב‬ ‫יותר‬‫אמהות‬‫עצמאיות‬. *‫רבה‬‫במידה‬‫ציינו‬/‫מאוד‬‫רבה‬‫במידה‬ ‫אמא‬ ‫במשרה‬ ‫מלאה‬ ‫עצמאית‬ ? 78% ‫המדגם‬ ‫כלל‬‫שכירה‬
 14. 14. ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫אמינות‬‫אמהות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫לחוות‬ ‫בהתייחס‬‫אמהות‬‫איזו‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫אחרות‬‫אמא‬‫הכי‬ ‫בעינייך‬ ‫אמינה‬? ? 39% 30% 20% 9% 2% ‫בבלוגים‬ ‫שכותבת‬ ‫מנוסה‬ ‫אמא‬/‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫מהגן‬ ‫מכירה‬ ‫שאני‬ ‫אמא‬/‫בי‬"‫ס‬ ‫סלבריטאית‬ ‫אמא‬/‫מפרסמת‬ ‫שווה‬ ‫במידה‬ ‫כולן‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬
 15. 15. ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫אמינות‬‫אמהות‬ 27% 43% 23% 46% 26% 36% 12% 22% 18% ‫מלאה‬ ‫במשרה‬ ‫אמא‬‫כשכירה‬ ‫עובדת‬‫עצמאית‬ ‫שכותבת‬ ‫מנוסה‬ ‫אמא‬ ‫בבלוגים‬/‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫מהגן‬ ‫מכירה‬ ‫שאני‬ ‫אמא‬/‫בי‬"‫ס‬ ‫סלבריטאית‬ ‫אמא‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫לחוות‬ ‫בהתייחס‬‫אמהות‬‫איזו‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫אחרות‬‫אמא‬‫הכי‬ ‫בעינייך‬ ‫אמינה‬? ? •‫בקרב‬‫אמהות‬‫בבית‬ ‫שנמצאות‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫אמא‬‫אחרת‬ ‫גן‬ ‫הקרובה‬ ‫מהסביבה‬/‫בי‬"‫ס‬ ‫אמינה‬ ‫כהכי‬ ‫נתפסת‬. •‫בקרב‬‫אמהות‬‫שעובדות‬ ‫אמינה‬ ‫הכי‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫כשכירות‬ ‫של‬ ‫היא‬‫אמא‬‫שכותבת‬ ‫מנוסה‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬/‫באינטרנט‬ •‫אמהות‬‫נתפסות‬ ‫סלבריטאיות‬ ‫כל‬ ‫בקרב‬ ‫אמינות‬ ‫פחות‬ ‫כהכי‬ ‫האמהות‬.
 16. 16. ‫חברתית‬ ‫מדיה‬
 17. 17. ‫אפליקציית‬WhatsApp 14% 30% 27% 17% 6% 8% ‫וואטסאפ‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ‫גן‬ ‫בקבוצות‬ ‫חברה‬ ‫לא‬/‫בי‬"‫ס‬ ‫אחת‬ ‫בקבוצה‬ ‫קבוצות‬ ‫בשתי‬ ‫קבוצות‬ ‫בשלוש‬ ‫ויותר‬ ‫קבוצות‬ ‫בארבע‬ ‫בקבוצות‬ ‫חברה‬ ‫את‬ ‫האם‬‫וואטסאפ‬‫הורים‬ ‫של‬/‫אמהות‬‫בגן‬/‫הספר‬ ‫בבית‬, ‫בכמה‬ ‫כן‬ ‫אם‬? ?
 18. 18. ‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫נוכחות‬ 86%35% 23% 6% 6% 46% ‫עובדות‬ ‫כעצמאיות‬ 25% ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫פעילות‬ ?
 19. 19. ‫תעסוקה‬ ‫השכלה‬ ‫של‬ ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫מדגם‬300‫אמהות‬ ‫דגימה‬ ‫טעות‬:4.5%± ‫שאלון‬ ‫מבוסס‬ ‫סקר‬‫אינטרנטי‬. ‫דגימת‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ‫פאנל‬ ‫מתוך‬ ‫דגימה‬‫שכבות‬. ‫בתאריכים‬ ‫נעשה‬ ‫הנתונים‬ ‫איסוף‬24-26.06.2014 22%‫אמהות‬‫אחד‬ ‫לילד‬ 37%‫אמהות‬‫ילדים‬ ‫לשני‬ 27%‫אמהות‬‫ל‬-3‫ילדים‬ 16%‫אמהות‬‫ל‬-4‫ילדים‬ ‫יותר‬ ‫או‬. 1%‫יסודית‬ ‫השכלה‬ 22%‫תיכונית‬ ‫השכלה‬ 20%‫מקצועית‬ ‫השכלה‬/‫תיכונית‬ ‫על‬ 50%‫אקדמאיות‬ 11%‫אמא‬‫מלאה‬ ‫במשרה‬ 3%‫מובטלת‬/‫עובדת‬ ‫לא‬ 22%‫חלקית‬ ‫משרה‬ ‫שכירה‬ 52%‫מלאה‬ ‫משרה‬ ‫שכירה‬ 10%‫מהבית‬ ‫עסק‬ ‫עצמאית‬ 2%‫לבית‬ ‫מחוץ‬ ‫עסק‬ ‫עצמאית‬ ‫ילדים‬ ‫מספר‬ ‫הילדים‬ ‫גילאי‬ 24%‫שנה‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫ילדים‬ 36%‫בגילאי‬ ‫ילדים‬1-3 45%‫גילאי‬3-6 41%‫גילאי‬7-12 40%‫גילאי‬13+ 3%‫בנות‬21-25 17%‫בנות‬26-30 28%‫בנות‬31-35 18%36-40 33%‫גילאי‬41+ ‫גיל‬
 20. 20. ‫סולומון‬ ‫מזי‬ 054-8197733 mazi@zeta-tools.co.il ‫יולזרי‬ ‫רמי‬ 054-4427769 rami@zeta-tools.co.il ‫יותר‬ ‫מהירה‬ ‫בצורה‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫לך‬ ‫לעזור‬ ‫נוכל‬, ‫יותר‬ ‫יעילה‬,‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫ובעלות‬ ‫יותר‬ ‫שקופה‬. ‫עבורכם‬ ‫לבצע‬ ‫נוכל‬‫בחו‬ ‫מחקרים‬"‫ל‬.‫אחרת‬ ‫במדינה‬ ‫קהלים‬ ‫חושבים‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫תרצו‬ ‫אם‬, ‫ושליטה‬ ‫בקרה‬ ‫ביכולת‬ ‫גם‬ ‫משמעותי‬ ‫יתרון‬ ‫לנו‬ ‫נותן‬ ‫בינלאומיות‬ ‫לרשתות‬ ‫שלנו‬ ‫החיבור‬ ‫בעלויות‬ ‫ואפילו‬ ‫הביצוע‬ ‫במהירות‬. ‫בכלל‬ ‫סקרים‬‫האוכלוסיה‬ ‫שיחה‬ ‫מבוסס‬ ‫מחקר‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫חולים‬ ‫סקרי‬ ‫רופאים‬ ‫סקרי‬ ‫יעד‬ ‫בקהלי‬ ‫מחקרים‬ ‫בחו‬"‫ל‬ ‫לקבל‬ ‫לכם‬ ‫שיעזרו‬ ‫שאלות‬ ‫חולים‬ ‫או‬ ‫רופאים‬ ‫לשאול‬ ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אלינו‬ ‫פנו‬ ‫המכירות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שיגדילו‬ ‫החלטות‬. ‫הסקרים‬ ‫תוצאות‬ ‫לתוך‬ ‫שיחה‬ ‫ניתוח‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ ‫גם‬ ‫לשלב‬ ‫אפשר‬ ‫עכשיו‬.‫ניטור‬ ‫המושלמת‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫יתנו‬ ‫הטקסט‬ ‫של‬ ‫איכותני‬ ‫וניתוח‬ ‫השיחה‬. ‫שיתמכו‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫ולספק‬ ‫המתאים‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫הנכונות‬ ‫השאלות‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ ‫הנדרשת‬ ‫ההחלטות‬ ‫בקבלת‬.‫כלל‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫ואיכותי‬ ‫גדול‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫מפעילים‬ ‫של‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫ישראל‬ ‫אוכלוסיית‬26‫של‬ ‫השאלות‬ESOMAR ‫אוהדים‬ ‫דפי‬ ‫על‬ ‫סקרים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫חושבים‬ ‫באמת‬ ‫שלכם‬ ‫האוהדים‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬?‫להבין‬ ‫לכם‬ ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫שלהם‬ ‫המניעים‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬,‫בדיונים‬ ‫משתתפים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫שלהם‬ ‫הצרכים‬. ‫קשר‬ ‫צרו‬ 054-4427769

×