עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה

Rami Yulzari רמי יולזרי
Rami Yulzari רמי יולזריco-founder, VP of research ZETA TOOLS at zeta-tools

ראיינו מנהלי שיווק בענף הפארמה . מהו החלק יחסי של דיגיטל ב 2013 ? מה מתוכנן ל 2014 ? באיזה כלים עושים שימוש לקהל הרחב ? באיזה כלים לקהל מקצועי ? באלו כלים מתכננים להתמקד במהלך 2014 ? הסקר נערך במהלך המחצית הראשונה של מרץ לקראת כנס digital-pharmarketing מדגם של 25 מנהלי שיווק מתחום הפארמה הכולל : מנהלי מותג, מנהלי יחידה עסקית, מנהלי תחום, סמנכ"ל שיווק ומנכ"ל גברים ונשים.

‫עושים‬
‫דיגיטל‬
‫בריא‬
2014
‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬
‫בתחום‬
‫הפארמה‬
‫ומגמות‬ ‫כיוונים‬
‫בענף‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלי‬ ‫ראיינו‬
‫הפארמה‬.
‫של‬ ‫יחסי‬ ‫החלק‬ ‫מהו‬‫דיגיטל‬‫ב‬
2013?‫ל‬ ‫מתוכנן‬ ‫מה‬2014?
‫שימוש‬ ‫עושים‬ ‫כלים‬ ‫באיזה‬
‫הרחב‬ ‫לקהל‬?‫כלים‬ ‫באיזה‬
‫מקצועי‬ ‫לקהל‬?
‫להתמקד‬ ‫מתכננים‬ ‫כלים‬ ‫באלו‬
‫במהלך‬2014?
‫המחצית‬ ‫במהלך‬ ‫נערך‬ ‫הסקר‬
‫כנס‬ ‫לקראת‬ ‫מרץ‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬
digital-pharmarketing
‫של‬ ‫מדגם‬25‫שיווק‬ ‫מנהלי‬
‫מתחום‬‫הפארמה‬‫הכולל‬:
‫מותג‬ ‫מנהלי‬,‫יחידה‬ ‫מנהלי‬
‫עסקית‬,‫תחום‬ ‫מנהלי‬,‫סמנכ‬"‫ל‬
‫ומנכ‬ ‫שיווק‬"‫ל‬
‫ונשים‬ ‫גברים‬.
‫דיגיטליים‬ ‫שיווק‬ ‫פתרונות‬
‫במהלך‬ ‫בשימוש‬2013
‫הרחב‬ ‫לקהל‬
80%
64%
48%
48%
36%
32%
32%
32%
20%
12%
4%
‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬(‫ברשתות‬ ‫ממומן‬ ‫פרסום‬ ‫כולל‬
‫חברתיות‬)
‫למוצר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬
‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שיחה‬ ‫וניתוח‬ ‫ניטור‬
‫אתרים‬ ‫קידום‬SEO
‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫פעילות‬
‫אלקטרוני‬ ‫דיוור‬
‫סלולר‬ ‫אתרי‬
‫לטלפון‬ ‫אפליקציות‬/‫טבלט‬
‫בלוג‬ ‫באמצעות‬ ‫פעילות‬
‫וובינרים‬
‫יודע‬ ‫לא‬/‫זוכר‬ ‫לא‬
‫ביותר‬ ‫הנפוצים‬ ‫הפתרונות‬:‫מרבית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫צוין‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬
‫המשיבים‬.‫למוצר‬ ‫ייחודיים‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬,‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫ניטור‬,‫קידום‬
‫אתרים‬.
‫דיגיטליים‬ ‫שיווקיים‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫לפניך‬,‫במהלך‬ ‫שימוש‬ ‫עשיתם‬ ‫פתרונות‬ ‫באיזה‬ ‫סמן‬2013‫בשיווק‬
‫הרחב‬ ‫לקהל‬? ?
‫דיגיטליים‬ ‫שיווק‬ ‫פתרונות‬
‫במהלך‬ ‫בשימוש‬2013
‫מקצועי‬ ‫לקהל‬–‫רופאים‬,‫רוקחים‬,‫וכו‬ ‫מוסדות‬'
92%
83%
79%
67%
54%
38%
25%
13%
‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬
‫אלקטרוני‬ ‫דיוור‬
‫למוצר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬
‫לתעמולה‬ ‫ואייפד‬ ‫אפליקציות‬
‫לטלפון‬ ‫אפליקציות‬/‫טבלט‬
‫סלולר‬ ‫אתרי‬
‫וובינרים‬
‫בחברה‬ ‫המצטבר‬ ‫רב‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ניתוח‬
‫שונים‬ ‫מערוצים‬(Big Data)
‫כלים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫שימוש‬ ‫יש‬ ‫מקצועי‬ ‫לקהל‬ ‫בשיווק‬ ‫כי‬ ‫רושם‬ ‫עושה‬
‫דיגיטליים‬.‫רחב‬ ‫שימוש‬ ‫ויחסית‬ ‫בדיוור‬ ‫נרחב‬ ‫שימוש‬ ‫בולט‬ ‫בעיקר‬
‫מובייל‬ ‫באפליקציות‬.
‫דיגיטליים‬ ‫שיווקיים‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫לפניך‬,‫במהלך‬ ‫שימוש‬ ‫עשיתם‬ ‫פתרונות‬ ‫באיזה‬ ‫סמן‬2013‫בשיווק‬
‫מקצועי‬ ‫לקהל‬(‫רופאים‬,‫רוקחים‬,‫וכדומה‬ ‫מוסדות‬)? ?
‫מיקוד‬ ‫דיגיטליים‬ ‫כלים‬
‫במהלך‬2014
‫למוצר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬74%
‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬56%
‫אתרים‬ ‫קידום‬SEO40%
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬30%
‫סלולר‬ ‫אתרי‬/‫אפליקציות‬26%
‫אלקטרוני‬ ‫דיוור‬63%
‫למוצר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬58%
‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬46%
‫לסלולר‬ ‫אפליקציות‬38%
‫אתרים‬ ‫קידום‬SEO21%
‫רחב‬ ‫קהל‬
‫רופאים‬
‫הם‬ ‫מה‬ ‫הרשימה‬ ‫מתוך‬3‫בפעילות‬ ‫הקרובה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫להתמקד‬ ‫הולכים‬ ‫אתם‬ ‫בהן‬ ‫האפשרויות‬
2013
13%
‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫השקעה‬
2014‫ל‬ ‫בהשוואה‬2013
‫במהלך‬2013‫כ‬ ‫בממוצע‬ ‫הושקעו‬13%‫מתקציב‬
‫דיגיטלי‬ ‫בתקציב‬ ‫השיווק‬.
87%‫מהמשיבים‬,‫עד‬ ‫ענו‬20%
13%‫מעל‬ ‫ענו‬20%
2014
15%
‫במהלך‬2014‫כ‬ ‫בממוצע‬ ‫מתוכנן‬16%‫השיווק‬ ‫מתקציב‬
‫דיגיטלי‬ ‫בתקציב‬.
83%‫מהמשיבים‬,‫עד‬ ‫ענו‬20%
17%‫מעל‬ ‫ענו‬20%
‫של‬ ‫עלייה‬15%
‫מחקר‬ ‫שירותי‬
‫לתחום‬‫הפארמה‬/
‫בריאות‬
‫מקצועיות‬
‫מהירות‬
‫יעילות‬,
‫אמינות‬,
‫ניסיון‬,
‫שקיפות‬,
‫לתקציב‬ ‫התאמה‬
‫צרו‬‫עימנו‬‫קשר‬:054-4427769(‫רמי‬)
rami@zeta-tools.co.il
‫בקרב‬ ‫סקרים‬
‫רופאים‬
‫כלל‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬
‫האוכלוסיה‬
‫ועוד‬ ‫סטטיסטי‬ ‫ייעוץ‬
‫ניטור‬/‫ומחקר‬ ‫ניתוח‬
‫ברשתות‬ ‫שיחה‬ ‫מבוסס‬
‫חברתיות‬.
‫חולים‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬/
‫מחלות‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬
‫ו‬ ‫כרוניות‬/‫מצבים‬ ‫או‬
‫מורכבים‬ ‫רפואיים‬
‫ייעוץ‬
‫ופתרונות‬
‫לבריאות‬
‫דיגיטלית‬
http://www.e-pochonder.com/

Recommended

ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014 by
ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014
ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014Rami Yulzari רמי יולזרי
1.3K views7 slides
החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים . by
החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים . החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים .
החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים . Rami Yulzari רמי יולזרי
2.1K views27 slides
שיווק לאמהות ישראל 2014 by
שיווק לאמהות ישראל 2014שיווק לאמהות ישראל 2014
שיווק לאמהות ישראל 2014Rami Yulzari רמי יולזרי
3K views21 slides
מחדד הרעיונות 9.6.2016 - לקראת קאן - חדשנות by
מחדד הרעיונות 9.6.2016 - לקראת קאן - חדשנותמחדד הרעיונות 9.6.2016 - לקראת קאן - חדשנות
מחדד הרעיונות 9.6.2016 - לקראת קאן - חדשנותLeo Burnett Israel
421 views14 slides
כתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטלי by
כתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטליכתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטלי
כתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטליRami Yulzari רמי יולזרי
2.1K views1 slide
גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ? by
גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ? גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ?
גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ? Rami Yulzari רמי יולזרי
1.9K views16 slides

More Related Content

Viewers also liked

מחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to school by
מחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to schoolמחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to school
מחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to schoolLeo Burnett Israel
958 views23 slides
סקר יום העצמאות by
סקר יום העצמאותסקר יום העצמאות
סקר יום העצמאותRami Yulzari רמי יולזרי
1.3K views10 slides
Instagram in israel 2015 by
Instagram in israel 2015Instagram in israel 2015
Instagram in israel 2015Rami Yulzari רמי יולזרי
4.8K views47 slides
האינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/ה by
האינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/ההאינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/ה
האינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/הRami Yulzari רמי יולזרי
4.5K views3 slides
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש by
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפשמחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפשLeo Burnett Israel
241 views18 slides
מחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנט by
מחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנטמחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנט
מחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנטLeo Burnett Israel
333 views15 slides

Viewers also liked(13)

מחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to school by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to schoolמחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to school
מחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to school
Leo Burnett Israel958 views
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפשמחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש
Leo Burnett Israel241 views
מחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנט by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנטמחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנט
מחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנט
Leo Burnett Israel333 views
מחדד הרעיונות - סיכום פרסי הקליאו by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - סיכום פרסי הקליאומחדד הרעיונות - סיכום פרסי הקליאו
מחדד הרעיונות - סיכום פרסי הקליאו
Leo Burnett Israel477 views
מחדד הרעיונות - סופרבול by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - סופרבולמחדד הרעיונות - סופרבול
מחדד הרעיונות - סופרבול
Leo Burnett Israel1.6K views
מחדד הרעיונות - מבנאלי לויראלי by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - מבנאלי לויראלימחדד הרעיונות - מבנאלי לויראלי
מחדד הרעיונות - מבנאלי לויראלי
Leo Burnett Israel657 views
Crazy For Brands - מחדד הרעיונות by Leo Burnett Israel
Crazy For Brands - מחדד הרעיונותCrazy For Brands - מחדד הרעיונות
Crazy For Brands - מחדד הרעיונות
Leo Burnett Israel417 views
GSMA 2017 | 200 Plus Slides by Zohar Urian
GSMA 2017 | 200 Plus SlidesGSMA 2017 | 200 Plus Slides
GSMA 2017 | 200 Plus Slides
Zohar Urian1.1K views
מחדד הרעיונות - סיכום פסטיבל Eurobest by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - סיכום פסטיבל Eurobestמחדד הרעיונות - סיכום פסטיבל Eurobest
מחדד הרעיונות - סיכום פסטיבל Eurobest
Leo Burnett Israel716 views

Similar to עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה

Green news june 2014 by
Green news june 2014Green news june 2014
Green news june 2014green media
332 views11 slides
השלבים ליצירת נוכחות ושיווק באינטרנט - BRANDWIZ by
השלבים ליצירת נוכחות ושיווק באינטרנט - BRANDWIZהשלבים ליצירת נוכחות ושיווק באינטרנט - BRANDWIZ
השלבים ליצירת נוכחות ושיווק באינטרנט - BRANDWIZBrandWiz (Strategic, Branding & Design)
612 views28 slides
שיווק 2014 - רונן עפר by
שיווק 2014 - רונן עפרשיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפרRonen Offer
366 views80 slides
שיווק באמצעות האינטרנט- סילבוס by
שיווק באמצעות האינטרנט- סילבוסשיווק באמצעות האינטרנט- סילבוס
שיווק באמצעות האינטרנט- סילבוסRotem Hirschfeld
357 views6 slides
שיווק בעידן הדיגיטלי by
שיווק בעידן הדיגיטלי שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי Zazim bareshet
196 views56 slides

Similar to עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה (20)

Green news june 2014 by green media
Green news june 2014Green news june 2014
Green news june 2014
green media 332 views
שיווק 2014 - רונן עפר by Ronen Offer
שיווק 2014 - רונן עפרשיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפר
Ronen Offer366 views
שיווק באמצעות האינטרנט- סילבוס by Rotem Hirschfeld
שיווק באמצעות האינטרנט- סילבוסשיווק באמצעות האינטרנט- סילבוס
שיווק באמצעות האינטרנט- סילבוס
Rotem Hirschfeld357 views
שיווק בעידן הדיגיטלי by Zazim bareshet
שיווק בעידן הדיגיטלי שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי
Zazim bareshet196 views
Green news 2014 ניוזלטר ספטמבר by green media
Green news 2014 ניוזלטר ספטמברGreen news 2014 ניוזלטר ספטמבר
Green news 2014 ניוזלטר ספטמבר
green media 252 views
שיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקום by Video-Push
שיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקוםשיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקום
שיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקום
Video-Push1.8K views
BBR WIZER Apps by BBR Israel
BBR WIZER AppsBBR WIZER Apps
BBR WIZER Apps
BBR Israel1.1K views
מפגש2 by ARIELLITA
מפגש2מפגש2
מפגש2
ARIELLITA462 views
מגמות בינלאומיות בשיווק דיגיטלי רב ערוצי סיכום שנת 2016 by inforumobile
מגמות בינלאומיות בשיווק דיגיטלי רב ערוצי סיכום שנת 2016מגמות בינלאומיות בשיווק דיגיטלי רב ערוצי סיכום שנת 2016
מגמות בינלאומיות בשיווק דיגיטלי רב ערוצי סיכום שנת 2016
inforumobile143 views
The one question that bothers startups the most – Practical Marketing by Gaia-VSM
The one question that bothers startups the most – Practical MarketingThe one question that bothers startups the most – Practical Marketing
The one question that bothers startups the most – Practical Marketing
Gaia-VSM331 views
מצגת יכולות של חברה KGB MEDIA by Mike Waizman
מצגת יכולות של חברה KGB MEDIA מצגת יכולות של חברה KGB MEDIA
מצגת יכולות של חברה KGB MEDIA
Mike Waizman640 views

עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה

 • 2. ‫בענף‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלי‬ ‫ראיינו‬ ‫הפארמה‬. ‫של‬ ‫יחסי‬ ‫החלק‬ ‫מהו‬‫דיגיטל‬‫ב‬ 2013?‫ל‬ ‫מתוכנן‬ ‫מה‬2014? ‫שימוש‬ ‫עושים‬ ‫כלים‬ ‫באיזה‬ ‫הרחב‬ ‫לקהל‬?‫כלים‬ ‫באיזה‬ ‫מקצועי‬ ‫לקהל‬? ‫להתמקד‬ ‫מתכננים‬ ‫כלים‬ ‫באלו‬ ‫במהלך‬2014? ‫המחצית‬ ‫במהלך‬ ‫נערך‬ ‫הסקר‬ ‫כנס‬ ‫לקראת‬ ‫מרץ‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ digital-pharmarketing ‫של‬ ‫מדגם‬25‫שיווק‬ ‫מנהלי‬ ‫מתחום‬‫הפארמה‬‫הכולל‬: ‫מותג‬ ‫מנהלי‬,‫יחידה‬ ‫מנהלי‬ ‫עסקית‬,‫תחום‬ ‫מנהלי‬,‫סמנכ‬"‫ל‬ ‫ומנכ‬ ‫שיווק‬"‫ל‬ ‫ונשים‬ ‫גברים‬.
 • 3. ‫דיגיטליים‬ ‫שיווק‬ ‫פתרונות‬ ‫במהלך‬ ‫בשימוש‬2013 ‫הרחב‬ ‫לקהל‬ 80% 64% 48% 48% 36% 32% 32% 32% 20% 12% 4% ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬(‫ברשתות‬ ‫ממומן‬ ‫פרסום‬ ‫כולל‬ ‫חברתיות‬) ‫למוצר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שיחה‬ ‫וניתוח‬ ‫ניטור‬ ‫אתרים‬ ‫קידום‬SEO ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫פעילות‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דיוור‬ ‫סלולר‬ ‫אתרי‬ ‫לטלפון‬ ‫אפליקציות‬/‫טבלט‬ ‫בלוג‬ ‫באמצעות‬ ‫פעילות‬ ‫וובינרים‬ ‫יודע‬ ‫לא‬/‫זוכר‬ ‫לא‬ ‫ביותר‬ ‫הנפוצים‬ ‫הפתרונות‬:‫מרבית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫צוין‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬ ‫המשיבים‬.‫למוצר‬ ‫ייחודיים‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬,‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫ניטור‬,‫קידום‬ ‫אתרים‬. ‫דיגיטליים‬ ‫שיווקיים‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫לפניך‬,‫במהלך‬ ‫שימוש‬ ‫עשיתם‬ ‫פתרונות‬ ‫באיזה‬ ‫סמן‬2013‫בשיווק‬ ‫הרחב‬ ‫לקהל‬? ?
 • 4. ‫דיגיטליים‬ ‫שיווק‬ ‫פתרונות‬ ‫במהלך‬ ‫בשימוש‬2013 ‫מקצועי‬ ‫לקהל‬–‫רופאים‬,‫רוקחים‬,‫וכו‬ ‫מוסדות‬' 92% 83% 79% 67% 54% 38% 25% 13% ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דיוור‬ ‫למוצר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫לתעמולה‬ ‫ואייפד‬ ‫אפליקציות‬ ‫לטלפון‬ ‫אפליקציות‬/‫טבלט‬ ‫סלולר‬ ‫אתרי‬ ‫וובינרים‬ ‫בחברה‬ ‫המצטבר‬ ‫רב‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ניתוח‬ ‫שונים‬ ‫מערוצים‬(Big Data) ‫כלים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫שימוש‬ ‫יש‬ ‫מקצועי‬ ‫לקהל‬ ‫בשיווק‬ ‫כי‬ ‫רושם‬ ‫עושה‬ ‫דיגיטליים‬.‫רחב‬ ‫שימוש‬ ‫ויחסית‬ ‫בדיוור‬ ‫נרחב‬ ‫שימוש‬ ‫בולט‬ ‫בעיקר‬ ‫מובייל‬ ‫באפליקציות‬. ‫דיגיטליים‬ ‫שיווקיים‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫לפניך‬,‫במהלך‬ ‫שימוש‬ ‫עשיתם‬ ‫פתרונות‬ ‫באיזה‬ ‫סמן‬2013‫בשיווק‬ ‫מקצועי‬ ‫לקהל‬(‫רופאים‬,‫רוקחים‬,‫וכדומה‬ ‫מוסדות‬)? ?
 • 5. ‫מיקוד‬ ‫דיגיטליים‬ ‫כלים‬ ‫במהלך‬2014 ‫למוצר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬74% ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬56% ‫אתרים‬ ‫קידום‬SEO40% ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬30% ‫סלולר‬ ‫אתרי‬/‫אפליקציות‬26% ‫אלקטרוני‬ ‫דיוור‬63% ‫למוצר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬58% ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬46% ‫לסלולר‬ ‫אפליקציות‬38% ‫אתרים‬ ‫קידום‬SEO21% ‫רחב‬ ‫קהל‬ ‫רופאים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫הרשימה‬ ‫מתוך‬3‫בפעילות‬ ‫הקרובה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫להתמקד‬ ‫הולכים‬ ‫אתם‬ ‫בהן‬ ‫האפשרויות‬
 • 6. 2013 13% ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫השקעה‬ 2014‫ל‬ ‫בהשוואה‬2013 ‫במהלך‬2013‫כ‬ ‫בממוצע‬ ‫הושקעו‬13%‫מתקציב‬ ‫דיגיטלי‬ ‫בתקציב‬ ‫השיווק‬. 87%‫מהמשיבים‬,‫עד‬ ‫ענו‬20% 13%‫מעל‬ ‫ענו‬20% 2014 15% ‫במהלך‬2014‫כ‬ ‫בממוצע‬ ‫מתוכנן‬16%‫השיווק‬ ‫מתקציב‬ ‫דיגיטלי‬ ‫בתקציב‬. 83%‫מהמשיבים‬,‫עד‬ ‫ענו‬20% 17%‫מעל‬ ‫ענו‬20% ‫של‬ ‫עלייה‬15%
 • 7. ‫מחקר‬ ‫שירותי‬ ‫לתחום‬‫הפארמה‬/ ‫בריאות‬ ‫מקצועיות‬ ‫מהירות‬ ‫יעילות‬, ‫אמינות‬, ‫ניסיון‬, ‫שקיפות‬, ‫לתקציב‬ ‫התאמה‬ ‫צרו‬‫עימנו‬‫קשר‬:054-4427769(‫רמי‬) rami@zeta-tools.co.il ‫בקרב‬ ‫סקרים‬ ‫רופאים‬ ‫כלל‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫ועוד‬ ‫סטטיסטי‬ ‫ייעוץ‬ ‫ניטור‬/‫ומחקר‬ ‫ניתוח‬ ‫ברשתות‬ ‫שיחה‬ ‫מבוסס‬ ‫חברתיות‬. ‫חולים‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬/ ‫מחלות‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫ו‬ ‫כרוניות‬/‫מצבים‬ ‫או‬ ‫מורכבים‬ ‫רפואיים‬