Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014

ישראלים מחפשים מידע בריאותי ברשת
ממצאי מחקר
מה מחפשים ? מה ההשפעות של המידע באינטרנט על קבלת החלטות בתחום הבריאות ? מאיזה מכשירים מחפשים ? בריאות בסלולר ועוד....

  • Login to see the comments

ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014

  1. 1. ‫ישראלים‬ ‫מחפשים‬ ‫בריאות‬ ‫ברשת‬ 2014
  2. 2. ‫מידע‬ ‫חיפוש‬ ‫הרגלי‬ ‫לבדוק‬ ‫ביקשנו‬ ‫בריאותי‬. ‫של‬ ‫מדגם‬504‫ישראלים‬ ‫משיבים‬, ‫עברית‬ ‫דוברי‬,‫פאנל‬ ‫מתוך‬ ‫דגימה‬ ‫אינטרנטי‬. ‫ממחצית‬ ‫למעלה‬‫ממחצית‬ ‫מהאוכלוסיה‬‫נייד‬ ‫ממחשב‬ ‫מחפשים‬ /‫נייח‬.18%‫סלולרי‬ ‫ממכשיר‬.10% ‫מטאבלט‬. 62%‫מכלל‬‫האוכלוסיה‬‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫השפיע‬ ‫שמצאו‬ ‫המידע‬ /‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫שלהם‬. ‫לכ‬60%‫יש‬‫סמארטפון‬.‫לכ‬-22% ‫אחת‬ ‫אפליקציה‬ ‫לפחות‬ ‫יש‬ ‫מהם‬ ‫ו‬ ‫בבריאות‬ ‫שעוסקת‬/‫בכושר‬ ‫או‬.
  3. 3. ‫שמחפשים‬ ‫מידע‬ ‫סוגי‬ ‫ברשת‬ 75% 74% 70% 68% 51% 45% 30% 20% 8% 10% 70% 72% 71% 67% 45% 45% 33% 20% 9% 12% 80% 79% 69% 70% 57% 44% 27% 19% 7% 8% ‫ספציפית‬ ‫מחלה‬ ‫או‬ ‫בריאותית‬ ‫בעיה‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫עת‬ ‫באותה‬ ‫ממנה‬ ‫שסבלת‬ ‫רפואית‬ ‫פרוצודורה‬ ‫או‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫או‬ ‫בריאות‬ ‫בביטוח‬ ‫הקשור‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫רפואיות‬ ‫זכויות‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקות‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫ולידה‬ ‫הריון‬ ‫ודיאטה‬ ‫תזונה‬ ‫רופא‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫אחר‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫גברים‬ ‫נשים‬
  4. 4. ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫מידת‬ ‫על‬ ‫באינטרנט‬ ‫המידע‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ 6% 14% 10% 46% 58% 52% 16% 16% 16% 15% 11% 13% 12% 6% 8% ‫נשים‬ ‫גברים‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫מאד‬ ‫מעטה‬ ‫במידה‬ ‫מעטה‬ ‫במידה‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬
  5. 5. ‫גולשים‬ ‫שמהם‬ ‫מכשירים‬/ ‫בריאותי‬ ‫מידע‬ ‫מחפשים‬ ‫נייח‬ ‫מחשב‬54% ‫סלולרי‬ ‫טלפון‬18% ‫נייד‬ ‫מחשב‬47% ‫טאבלט‬10%
  6. 6. ‫בנושא‬ ‫אפליקציות‬ ‫בריאות‬/‫כושר‬
  7. 7. ‫מחקר‬ ‫שירותי‬ ‫לתחום‬‫הפארמה‬/ ‫בריאות‬ ‫מקצועיות‬ ‫מהירות‬ ‫יעילות‬, ‫אמינות‬, ‫ניסיון‬, ‫שקיפות‬, ‫לתקציב‬ ‫התאמה‬ ‫צרו‬‫עימנו‬‫קשר‬:054-4427769(‫רמי‬) rami@zeta-tools.co.il ‫בקרב‬ ‫סקרים‬ ‫רופאים‬ ‫כלל‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫ועוד‬ ‫סטטיסטי‬ ‫ייעוץ‬ ‫ניטור‬/‫ומחקר‬ ‫ניתוח‬ ‫ברשתות‬ ‫שיחה‬ ‫מבוסס‬ ‫חברתיות‬. ‫חולים‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬/ ‫מחלות‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫ו‬ ‫כרוניות‬/‫מצבים‬ ‫או‬ ‫מורכבים‬ ‫רפואיים‬

×