סקר יום העצמאות

Rami Yulzari רמי יולזרי
Rami Yulzari רמי יולזריco-founder, VP of research ZETA TOOLS at zeta-tools
‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬
‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬
‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬:
‫מייצג‬ ‫ארצי‬
‫סקר‬ ‫תוצאות‬
‫ישראלים‬ ‫גברים‬
‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫וחווית‬
‫ה‬ ‫העצמאות‬ ‫יום‬-67‫לישראל‬
‫אפריל‬2015
‫עמותת‬ ‫עבור‬ ‫מיוחד‬ ‫סקר‬‫נט‬"‫ל‬
‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬
‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬
‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬:
‫מייצג‬ ‫ארצי‬
‫ממצאים‬ ‫סיכום‬
15-17/4/15
‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
‫ה‬ ‫העצמאות‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬-67‫עמותת‬ ‫ערכה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬‫נט‬"‫ל‬‫ישראלים‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫מיוחד‬ ‫סקר‬
‫בצה‬ ‫ששירתו‬"‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫בחוויות‬ ‫הקשורים‬ ‫שונים‬ ‫היבטים‬ ‫לבחון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ל‬.
‫המחקר‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫הסקר‬ZETA TOOLS‫יולזרי‬ ‫רמי‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫בפיקוח‬.
‫בצה‬ ‫ששירת‬ ‫מי‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫הגברים‬ ‫רוב‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫מהתוצאות‬"‫פטריוט‬ ‫יותר‬ ‫הוא‬ ‫ל‬.‫וגדלה‬ ‫הולכת‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬
‫בגיל‬ ‫העלייה‬ ‫עם‬.
‫בתדירות‬ ‫שלהם‬ ‫הישרות‬ ‫על‬ ‫שחושבים‬ ‫מהגברים‬ ‫מרבע‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫מעסיקים‬ ‫וחוויותיו‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬
‫גבוהה‬/‫מאד‬ ‫גבוהה‬.‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬ ‫ששירתו‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬"‫ל‬.
‫כיום‬ ‫שהם‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫לחוויות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫כשליש‬.‫שיעור‬
‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬"‫ל‬.‫כמו‬‫השירות‬ ‫של‬ ‫הנתפסת‬ ‫ההשפעה‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫כן‬
‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫הצבאי‬21-25.‫יחד‬‫בקרב‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫כשבוחנים‬ ‫מעניין‬ ‫ממצא‬ ‫זאת‬ ‫עם‬
‫הגיל‬ ‫קבוצות‬ ‫בכל‬ ‫גבוהה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫חווית‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫קרביים‬ ‫חיילים‬.
‫לאחרים‬ ‫שלהם‬ ‫השירות‬ ‫חוויות‬ ‫על‬ ‫לספר‬ ‫בנוח‬ ‫מרגישים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫שליש‬ ‫רק‬.
‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬ ‫ששירתו‬ ‫גברים‬"‫שלהם‬ ‫החוויות‬ ‫על‬ ‫לאחרים‬ ‫לספר‬ ‫נוח‬ ‫פחות‬ ‫מרגישים‬ ‫ל‬.‫לנתון‬ ‫בצמוד‬
‫רק‬ ‫זה‬6%‫בצה‬ ‫ששירתו‬ ‫מהגברים‬"‫לטיפול‬ ‫פנו‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫ל‬/‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫חוויות‬ ‫בעקבות‬ ‫ייעוץ‬.‫צעירים‬
‫בגילאי‬21-25‫שלהם‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫בחוויות‬ ‫אחרים‬ ‫לשתף‬ ‫בנוח‬ ‫יותר‬ ‫מרגישים‬.
‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫השפעת‬ ‫בבחינת‬58%‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬
‫הפך‬‫קלים‬ ‫ליותר‬ ‫חייהם‬ ‫את‬.‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫חיילים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬.‫רק‬4%‫מהגברים‬
‫בצה‬ ‫ששירתו‬ ‫בישראל‬"‫ליותר‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫הפך‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫ל‬‫קשים‬
‫ששאלנו‬ ‫האחרונה‬ ‫השאלה‬:‫שוב‬ ‫זאת‬ ‫עושה‬ ‫היית‬?¾‫ששירתו‬ ‫מהגברים‬‫בצה‬,‫ל‬‫זאת‬ ‫ועושים‬ ‫חוזרים‬ ‫היו‬
‫שוב‬.‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬ ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬"‫ל‬.
‫פאנל‬ ‫מתוך‬ ‫בדגימה‬ ‫אינטרנטי‬ ‫שאלון‬ ‫באמצעות‬ ‫נערך‬ ‫הסקר‬.‫של‬ ‫מייצג‬ ‫מדגם‬400‫בגילאי‬ ‫גברים‬21+
‫בצה‬ ‫ששירתו‬"‫ל‬.
‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬
‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬
‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬:
‫מייצג‬ ‫ארצי‬
‫השאלה‬:
‫שמי‬ ‫חושב‬ ‫אתה‬ ‫האם‬
‫כחייל‬ ‫בצבא‬ ‫ששירת‬/‫ת‬
‫פטריוט‬ ‫יותר‬ ‫הוא‬ ‫קרבי‬
‫לאחרים‬ ‫בהשוואה‬?
‫ממצאים‬:
72%‫ששירת‬ ‫מי‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫הגברים‬ ‫מכלל‬
‫ישראלי‬ ‫פטריוט‬ ‫יותר‬ ‫הוא‬ ‫בצבא‬.
‫עולה‬ ‫שהגיל‬ ‫ככל‬ ‫יותר‬ ‫רווחת‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬.
‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬21-25‫המחזיקים‬ ‫שיעור‬
‫בדיעה‬‫על‬ ‫עומד‬ ‫זו‬63%‫גילאי‬ ‫ובקרב‬56+‫הוא‬
‫של‬ ‫שיעור‬ ‫על‬ ‫עומד‬80%.
‫ששירתו‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫בולטת‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬
‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬"‫ל‬.
15-17/4/15
‫שאלה‬ ‫סוג‬:
‫אפשרית‬ ‫סגורה‬ ‫שאלה‬
‫אחת‬ ‫תשובה‬.
‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
63%
24%
5%
8%
70%
23%
4%
3%
75%
22%
1%
2%
80%
18%
1%
1%
72%
22%
3%
3%
‫פטריוט‬ ‫יותר‬
‫דבר‬ ‫אותו‬
‫פטריוט‬ ‫פחות‬
‫יודע‬ ‫לא‬
21-25 26-45 41-55 56+ ‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬
‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬
‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬:
‫מייצג‬ ‫ארצי‬
‫השאלה‬:‫באיזו‬‫מידה‬
‫על‬ ‫חושב‬ ‫אתה‬‫שלך‬ ‫חוויות‬
‫הצבאי‬ ‫מהשירות‬?
‫ממצאים‬:
28%‫על‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫הגברים‬ ‫מכלל‬
‫גבוהה‬ ‫בתדירות‬ ‫הצבאי‬ ‫מהשירות‬ ‫חוויות‬.
‫ל‬ ‫עד‬ ‫מגיע‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬48%‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬
‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬"‫ל‬.
‫יש‬ ‫יותר‬ ‫צעיר‬ ‫שהגיל‬ ‫ככל‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫כן‬ ‫כמו‬
‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫לחשוב‬ ‫נטייה‬
‫ץאריך‬:15-17/4/15
‫שאלה‬ ‫סוג‬:
‫אפשרית‬ ‫סגורה‬ ‫שאלה‬
‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬.
‫מייצגים‬ ‫בגרף‬ ‫האחוזים‬
‫בתדירות‬ ‫שענה‬ ‫מי‬ ‫את‬
‫גבוהה‬/‫מאד‬ ‫גבוהה‬
‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
48%
23%
28%
1
‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫שירתו‬
‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫שירתו‬
‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬
‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬
‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬:
‫מייצג‬ ‫ארצי‬
‫השאלה‬:‫מידה‬ ‫באיזו‬
‫על‬ ‫לאחרים‬ ‫לספר‬ ‫לך‬ ‫נוח‬
‫הצבאי‬ ‫מהשירות‬ ‫שלך‬ ‫חוויות‬?
‫ממצאים‬:
‫רק‬‫על‬ ‫לספר‬ ‫בנוח‬ ‫מרגישים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫שליש‬
‫לאחרים‬ ‫שלהם‬ ‫השירות‬ ‫חוויות‬.
‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬ ‫ששירתו‬ ‫גברים‬"‫פחות‬ ‫מרגישים‬ ‫ל‬
‫שלהם‬ ‫החוויות‬ ‫על‬ ‫לאחרים‬ ‫לספר‬ ‫נוח‬.
‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬ ‫כן‬ ‫כמו‬21-25‫הגברים‬ ‫שיעור‬
‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫על‬ ‫לספר‬ ‫בנוח‬ ‫שמרגישים‬
‫אחרות‬ ‫גיל‬ ‫לקבוצות‬ ‫בהשוואה‬.
‫שאלה‬ ‫סוג‬:
‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬
‫אחת‬ ‫תשובה‬.‫האחזוים‬
‫שענו‬ ‫למי‬ ‫מתייחסים‬
‫רבה‬ ‫במידה‬/‫מאד‬ ‫רבה‬
22%
40%
34%
1
‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬
‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬
‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬:
‫מייצג‬ ‫ארצי‬
‫השאלה‬:‫פנית‬ ‫האם‬
‫חוויות‬ ‫עכב‬ ‫טיפול‬ ‫או‬ ‫לייעוץ‬
‫שלך‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬?
‫ממצאים‬:
‫רק‬6%‫פנו‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫בישראל‬ ‫הגברים‬ ‫מכלל‬
‫לטיפול‬/‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫חוויות‬ ‫עכב‬ ‫ייעוץ‬.
‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫לייעוץ‬ ‫הפונים‬ ‫שיעור‬
‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬"‫ל‬.
‫לייעוץ‬ ‫פנייה‬ ‫על‬ ‫המדווחים‬ ‫שיעור‬/‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫טיפול‬
‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬21-25.
‫שאלה‬ ‫סוג‬:
‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬
‫אחת‬ ‫תשובה‬.‫האחזוים‬
‫כי‬ ‫שענו‬ ‫למי‬ ‫מתייחסים‬
‫לטיפול‬ ‫פנו‬/‫ייעוץ‬.
10%
5%
6%
1
‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬
‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬
‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬:
‫מייצג‬ ‫ארצי‬
‫השאלה‬:‫מידה‬ ‫באיזו‬
‫השירות‬ ‫שחוויות‬ ‫מרגיש‬ ‫אתה‬
‫מי‬ ‫על‬ ‫השפיעו‬ ‫שלך‬ ‫הצבאי‬
‫כיום‬ ‫שאתה‬?
‫ממצאים‬:
‫לחוויות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫כשליש‬
‫כיום‬ ‫שהם‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬.
‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬
‫בצה‬ ‫קרבי‬"‫ל‬.
‫השירות‬ ‫של‬ ‫הנתפסת‬ ‫ההשפעה‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫כן‬ ‫כמו‬
‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫הצבאי‬21-25.
‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫כשבוחנים‬ ‫מעניין‬ ‫ממצא‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬
‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫קרביים‬ ‫חיילים‬ ‫בקרב‬
‫הגיל‬ ‫קבוצות‬ ‫בכל‬ ‫גבוהה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫חווית‬.
‫שאלה‬ ‫סוג‬:
‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬
‫אחת‬ ‫תשובה‬.‫האחזוים‬
‫שענו‬ ‫למי‬ ‫מתייחסים‬
‫רבה‬ ‫במידה‬/‫מאד‬ ‫רבה‬
55%
25%
34%
1
‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬
‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬
‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬:
‫מייצג‬ ‫ארצי‬
‫השאלה‬:‫מידה‬ ‫באיזו‬
‫הצבאי‬ ‫שהשירות‬ ‫מרגיש‬ ‫אתה‬
‫אותם‬ ‫הפך‬ ‫או‬ ‫חייך‬ ‫על‬ ‫הקל‬
‫קשים‬ ‫ליותר‬?
‫ממצאים‬:
58%‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬
‫ה‬]‫קלים‬ ‫ליותר‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫ך‬.‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬
‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫חיילים‬ ‫בקרב‬.
‫רק‬4%‫בצה‬ ‫ששירתו‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬"‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫ל‬
‫קשים‬ ‫ליותר‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫הפך‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬
‫שאלה‬ ‫סוג‬:
‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬
‫אחת‬ ‫תשובה‬.‫האחזוים‬
‫שענו‬ ‫למי‬ ‫מתייחסים‬
‫רבה‬ ‫במידה‬/‫מאד‬ ‫רבה‬
55%
3%
42%
58%
4%
36%
69%
6%
25%
‫קלים‬ ‫יותר‬
‫קשים‬ ‫יותר‬
‫השפיע‬ ‫לא‬
‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬
‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬
‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬:
‫מייצג‬ ‫ארצי‬
‫השאלה‬:‫בהתחשב‬
‫על‬ ‫היום‬ ‫יודע‬ ‫שאתה‬ ‫במה‬
‫ניתן‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬
‫היית‬ ‫האם‬ ‫לאחור‬ ‫לחזור‬
‫בצה‬ ‫שוב‬ ‫משרת‬"‫ל‬?
‫ממצאים‬:
74%‫בצה‬ ‫ששירתו‬ ‫מהגברים‬"‫ומשרתים‬ ‫חוזרים‬ ‫היו‬ ‫ל‬
‫שוב‬.
‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬
‫בצה‬"‫ל‬.
‫שאלה‬ ‫סוג‬:
‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬
‫אחת‬ ‫תשובה‬.
85%
15%
70%
30%
74%
26%
‫כן‬
‫לא‬
‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬
‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬
‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬:
‫מייצג‬ ‫ארצי‬
‫דמוגרפיה‬
‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
‫גבר‬100%
‫אשה‬48%
‫איזור‬‫ירושלים‬15%
‫הארץ‬ ‫צפון‬23%
‫איזור‬‫הארץ‬ ‫ומרכז‬ ‫אביב‬ ‫תל‬35%
‫השרון‬ ‫איזור‬7%
‫הארץ‬ ‫דרום‬20%
‫מגורים‬ ‫אזור‬
‫פייסבוק‬86%
‫אינסטגרם‬21%
‫פינטרסט‬7%
‫גוגל‬+49%
‫טוויטר‬13%
‫וואטסאפ‬77%
‫מהן‬ ‫אחד‬ ‫באף‬4%
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
1 of 10

Recommended

כתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטלי by
כתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטליכתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטלי
כתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטליRami Yulzari רמי יולזרי
2.1K views1 slide
דיגיטל ומשפחה 2015 by
דיגיטל ומשפחה 2015דיגיטל ומשפחה 2015
דיגיטל ומשפחה 2015Rami Yulzari רמי יולזרי
2.5K views25 slides
האינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/ה by
האינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/ההאינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/ה
האינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/הRami Yulzari רמי יולזרי
4.5K views3 slides
Instagram in israel 2015 by
Instagram in israel 2015Instagram in israel 2015
Instagram in israel 2015Rami Yulzari רמי יולזרי
4.8K views47 slides
גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ? by
גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ? גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ?
גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ? Rami Yulzari רמי יולזרי
1.9K views16 slides

More Related Content

Viewers also liked

עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה by
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה Rami Yulzari רמי יולזרי
2.8K views8 slides
שיווק לאמהות ישראל 2014 by
שיווק לאמהות ישראל 2014שיווק לאמהות ישראל 2014
שיווק לאמהות ישראל 2014Rami Yulzari רמי יולזרי
3K views21 slides
ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014 by
ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014
ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014Rami Yulzari רמי יולזרי
1.3K views7 slides
מחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to school by
מחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to schoolמחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to school
מחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to schoolLeo Burnett Israel
958 views23 slides
מצב בריאות האשה 2014 by
מצב בריאות האשה 2014מצב בריאות האשה 2014
מצב בריאות האשה 2014Rami Yulzari רמי יולזרי
922 views31 slides
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש by
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפשמחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפשLeo Burnett Israel
241 views18 slides

Viewers also liked(14)

עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה by Rami Yulzari רמי יולזרי
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה
מחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to school by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to schoolמחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to school
מחדד הרעיונות - 1.9.16 - Back to school
Leo Burnett Israel958 views
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפשמחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש
Leo Burnett Israel241 views
מחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנט by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנטמחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנט
מחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנט
Leo Burnett Israel333 views
מחדד הרעיונות - סיכום פרסי הקליאו by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - סיכום פרסי הקליאומחדד הרעיונות - סיכום פרסי הקליאו
מחדד הרעיונות - סיכום פרסי הקליאו
Leo Burnett Israel477 views
מחדד הרעיונות - סופרבול by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - סופרבולמחדד הרעיונות - סופרבול
מחדד הרעיונות - סופרבול
Leo Burnett Israel1.6K views
מחדד הרעיונות - מבנאלי לויראלי by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - מבנאלי לויראלימחדד הרעיונות - מבנאלי לויראלי
מחדד הרעיונות - מבנאלי לויראלי
Leo Burnett Israel657 views
Crazy For Brands - מחדד הרעיונות by Leo Burnett Israel
Crazy For Brands - מחדד הרעיונותCrazy For Brands - מחדד הרעיונות
Crazy For Brands - מחדד הרעיונות
Leo Burnett Israel417 views
GSMA 2017 | 200 Plus Slides by Zohar Urian
GSMA 2017 | 200 Plus SlidesGSMA 2017 | 200 Plus Slides
GSMA 2017 | 200 Plus Slides
Zohar Urian1.1K views
מחדד הרעיונות - סיכום פסטיבל Eurobest by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - סיכום פסטיבל Eurobestמחדד הרעיונות - סיכום פסטיבל Eurobest
מחדד הרעיונות - סיכום פסטיבל Eurobest
Leo Burnett Israel716 views

סקר יום העצמאות

 • 1. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫סקר‬ ‫תוצאות‬ ‫ישראלים‬ ‫גברים‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫וחווית‬ ‫ה‬ ‫העצמאות‬ ‫יום‬-67‫לישראל‬ ‫אפריל‬2015 ‫עמותת‬ ‫עבור‬ ‫מיוחד‬ ‫סקר‬‫נט‬"‫ל‬
 • 2. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫ממצאים‬ ‫סיכום‬ 15-17/4/15 ‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4% ‫ה‬ ‫העצמאות‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬-67‫עמותת‬ ‫ערכה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬‫נט‬"‫ל‬‫ישראלים‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫מיוחד‬ ‫סקר‬ ‫בצה‬ ‫ששירתו‬"‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫בחוויות‬ ‫הקשורים‬ ‫שונים‬ ‫היבטים‬ ‫לבחון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ל‬. ‫המחקר‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫הסקר‬ZETA TOOLS‫יולזרי‬ ‫רמי‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫בפיקוח‬. ‫בצה‬ ‫ששירת‬ ‫מי‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫הגברים‬ ‫רוב‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫מהתוצאות‬"‫פטריוט‬ ‫יותר‬ ‫הוא‬ ‫ל‬.‫וגדלה‬ ‫הולכת‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬ ‫בגיל‬ ‫העלייה‬ ‫עם‬. ‫בתדירות‬ ‫שלהם‬ ‫הישרות‬ ‫על‬ ‫שחושבים‬ ‫מהגברים‬ ‫מרבע‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫מעסיקים‬ ‫וחוויותיו‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫גבוהה‬/‫מאד‬ ‫גבוהה‬.‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬ ‫ששירתו‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬"‫ל‬. ‫כיום‬ ‫שהם‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫לחוויות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫כשליש‬.‫שיעור‬ ‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬"‫ל‬.‫כמו‬‫השירות‬ ‫של‬ ‫הנתפסת‬ ‫ההשפעה‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫כן‬ ‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫הצבאי‬21-25.‫יחד‬‫בקרב‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫כשבוחנים‬ ‫מעניין‬ ‫ממצא‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצות‬ ‫בכל‬ ‫גבוהה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫חווית‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫קרביים‬ ‫חיילים‬. ‫לאחרים‬ ‫שלהם‬ ‫השירות‬ ‫חוויות‬ ‫על‬ ‫לספר‬ ‫בנוח‬ ‫מרגישים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫שליש‬ ‫רק‬. ‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬ ‫ששירתו‬ ‫גברים‬"‫שלהם‬ ‫החוויות‬ ‫על‬ ‫לאחרים‬ ‫לספר‬ ‫נוח‬ ‫פחות‬ ‫מרגישים‬ ‫ל‬.‫לנתון‬ ‫בצמוד‬ ‫רק‬ ‫זה‬6%‫בצה‬ ‫ששירתו‬ ‫מהגברים‬"‫לטיפול‬ ‫פנו‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫ל‬/‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫חוויות‬ ‫בעקבות‬ ‫ייעוץ‬.‫צעירים‬ ‫בגילאי‬21-25‫שלהם‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫בחוויות‬ ‫אחרים‬ ‫לשתף‬ ‫בנוח‬ ‫יותר‬ ‫מרגישים‬. ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫השפעת‬ ‫בבחינת‬58%‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫הפך‬‫קלים‬ ‫ליותר‬ ‫חייהם‬ ‫את‬.‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫חיילים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬.‫רק‬4%‫מהגברים‬ ‫בצה‬ ‫ששירתו‬ ‫בישראל‬"‫ליותר‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫הפך‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫ל‬‫קשים‬ ‫ששאלנו‬ ‫האחרונה‬ ‫השאלה‬:‫שוב‬ ‫זאת‬ ‫עושה‬ ‫היית‬?¾‫ששירתו‬ ‫מהגברים‬‫בצה‬,‫ל‬‫זאת‬ ‫ועושים‬ ‫חוזרים‬ ‫היו‬ ‫שוב‬.‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬ ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬"‫ל‬. ‫פאנל‬ ‫מתוך‬ ‫בדגימה‬ ‫אינטרנטי‬ ‫שאלון‬ ‫באמצעות‬ ‫נערך‬ ‫הסקר‬.‫של‬ ‫מייצג‬ ‫מדגם‬400‫בגילאי‬ ‫גברים‬21+ ‫בצה‬ ‫ששירתו‬"‫ל‬.
 • 3. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬: ‫שמי‬ ‫חושב‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ‫כחייל‬ ‫בצבא‬ ‫ששירת‬/‫ת‬ ‫פטריוט‬ ‫יותר‬ ‫הוא‬ ‫קרבי‬ ‫לאחרים‬ ‫בהשוואה‬? ‫ממצאים‬: 72%‫ששירת‬ ‫מי‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫הגברים‬ ‫מכלל‬ ‫ישראלי‬ ‫פטריוט‬ ‫יותר‬ ‫הוא‬ ‫בצבא‬. ‫עולה‬ ‫שהגיל‬ ‫ככל‬ ‫יותר‬ ‫רווחת‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬. ‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬21-25‫המחזיקים‬ ‫שיעור‬ ‫בדיעה‬‫על‬ ‫עומד‬ ‫זו‬63%‫גילאי‬ ‫ובקרב‬56+‫הוא‬ ‫של‬ ‫שיעור‬ ‫על‬ ‫עומד‬80%. ‫ששירתו‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫בולטת‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬ ‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬"‫ל‬. 15-17/4/15 ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫אפשרית‬ ‫סגורה‬ ‫שאלה‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬. ‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4% 63% 24% 5% 8% 70% 23% 4% 3% 75% 22% 1% 2% 80% 18% 1% 1% 72% 22% 3% 3% ‫פטריוט‬ ‫יותר‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫פטריוט‬ ‫פחות‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ 21-25 26-45 41-55 56+ ‫המדגם‬ ‫כלל‬
 • 4. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬:‫באיזו‬‫מידה‬ ‫על‬ ‫חושב‬ ‫אתה‬‫שלך‬ ‫חוויות‬ ‫הצבאי‬ ‫מהשירות‬? ‫ממצאים‬: 28%‫על‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫הגברים‬ ‫מכלל‬ ‫גבוהה‬ ‫בתדירות‬ ‫הצבאי‬ ‫מהשירות‬ ‫חוויות‬. ‫ל‬ ‫עד‬ ‫מגיע‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬48%‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬"‫ל‬. ‫יש‬ ‫יותר‬ ‫צעיר‬ ‫שהגיל‬ ‫ככל‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫לחשוב‬ ‫נטייה‬ ‫ץאריך‬:15-17/4/15 ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫אפשרית‬ ‫סגורה‬ ‫שאלה‬ ‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬. ‫מייצגים‬ ‫בגרף‬ ‫האחוזים‬ ‫בתדירות‬ ‫שענה‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫גבוהה‬/‫מאד‬ ‫גבוהה‬ ‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4% 48% 23% 28% 1 ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫שירתו‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫שירתו‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬
 • 5. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬:‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫על‬ ‫לאחרים‬ ‫לספר‬ ‫לך‬ ‫נוח‬ ‫הצבאי‬ ‫מהשירות‬ ‫שלך‬ ‫חוויות‬? ‫ממצאים‬: ‫רק‬‫על‬ ‫לספר‬ ‫בנוח‬ ‫מרגישים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫שליש‬ ‫לאחרים‬ ‫שלהם‬ ‫השירות‬ ‫חוויות‬. ‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬ ‫ששירתו‬ ‫גברים‬"‫פחות‬ ‫מרגישים‬ ‫ל‬ ‫שלהם‬ ‫החוויות‬ ‫על‬ ‫לאחרים‬ ‫לספר‬ ‫נוח‬. ‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬ ‫כן‬ ‫כמו‬21-25‫הגברים‬ ‫שיעור‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫על‬ ‫לספר‬ ‫בנוח‬ ‫שמרגישים‬ ‫אחרות‬ ‫גיל‬ ‫לקבוצות‬ ‫בהשוואה‬. ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬.‫האחזוים‬ ‫שענו‬ ‫למי‬ ‫מתייחסים‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ 22% 40% 34% 1 ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
 • 6. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬:‫פנית‬ ‫האם‬ ‫חוויות‬ ‫עכב‬ ‫טיפול‬ ‫או‬ ‫לייעוץ‬ ‫שלך‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬? ‫ממצאים‬: ‫רק‬6%‫פנו‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫בישראל‬ ‫הגברים‬ ‫מכלל‬ ‫לטיפול‬/‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫חוויות‬ ‫עכב‬ ‫ייעוץ‬. ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫לייעוץ‬ ‫הפונים‬ ‫שיעור‬ ‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬"‫ל‬. ‫לייעוץ‬ ‫פנייה‬ ‫על‬ ‫המדווחים‬ ‫שיעור‬/‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫טיפול‬ ‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬21-25. ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬.‫האחזוים‬ ‫כי‬ ‫שענו‬ ‫למי‬ ‫מתייחסים‬ ‫לטיפול‬ ‫פנו‬/‫ייעוץ‬. 10% 5% 6% 1 ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
 • 7. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬:‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫השירות‬ ‫שחוויות‬ ‫מרגיש‬ ‫אתה‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫השפיעו‬ ‫שלך‬ ‫הצבאי‬ ‫כיום‬ ‫שאתה‬? ‫ממצאים‬: ‫לחוויות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫כשליש‬ ‫כיום‬ ‫שהם‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬. ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫בצה‬ ‫קרבי‬"‫ל‬. ‫השירות‬ ‫של‬ ‫הנתפסת‬ ‫ההשפעה‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫הצבאי‬21-25. ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫כשבוחנים‬ ‫מעניין‬ ‫ממצא‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫קרביים‬ ‫חיילים‬ ‫בקרב‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצות‬ ‫בכל‬ ‫גבוהה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫חווית‬. ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬.‫האחזוים‬ ‫שענו‬ ‫למי‬ ‫מתייחסים‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ 55% 25% 34% 1 ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
 • 8. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬:‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫הצבאי‬ ‫שהשירות‬ ‫מרגיש‬ ‫אתה‬ ‫אותם‬ ‫הפך‬ ‫או‬ ‫חייך‬ ‫על‬ ‫הקל‬ ‫קשים‬ ‫ליותר‬? ‫ממצאים‬: 58%‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫ה‬]‫קלים‬ ‫ליותר‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫ך‬.‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫חיילים‬ ‫בקרב‬. ‫רק‬4%‫בצה‬ ‫ששירתו‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬"‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫ל‬ ‫קשים‬ ‫ליותר‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫הפך‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬.‫האחזוים‬ ‫שענו‬ ‫למי‬ ‫מתייחסים‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ 55% 3% 42% 58% 4% 36% 69% 6% 25% ‫קלים‬ ‫יותר‬ ‫קשים‬ ‫יותר‬ ‫השפיע‬ ‫לא‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
 • 9. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬:‫בהתחשב‬ ‫על‬ ‫היום‬ ‫יודע‬ ‫שאתה‬ ‫במה‬ ‫ניתן‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫היית‬ ‫האם‬ ‫לאחור‬ ‫לחזור‬ ‫בצה‬ ‫שוב‬ ‫משרת‬"‫ל‬? ‫ממצאים‬: 74%‫בצה‬ ‫ששירתו‬ ‫מהגברים‬"‫ומשרתים‬ ‫חוזרים‬ ‫היו‬ ‫ל‬ ‫שוב‬. ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫בצה‬"‫ל‬. ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬. 85% 15% 70% 30% 74% 26% ‫כן‬ ‫לא‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
 • 10. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫דמוגרפיה‬ ‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4% ‫גבר‬100% ‫אשה‬48% ‫איזור‬‫ירושלים‬15% ‫הארץ‬ ‫צפון‬23% ‫איזור‬‫הארץ‬ ‫ומרכז‬ ‫אביב‬ ‫תל‬35% ‫השרון‬ ‫איזור‬7% ‫הארץ‬ ‫דרום‬20% ‫מגורים‬ ‫אזור‬ ‫פייסבוק‬86% ‫אינסטגרם‬21% ‫פינטרסט‬7% ‫גוגל‬+49% ‫טוויטר‬13% ‫וואטסאפ‬77% ‫מהן‬ ‫אחד‬ ‫באף‬4% ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬