Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש

190 views

Published on

התחלות חדשות הן זמן מצויין לסיכומים והתבוננות, גם ברמה האישית וגם ברמה העסקית ומותגית. מותגים עושים תשובה.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש

 1. 1. ‫ספטמבר‬2016 ‫נפש‬ ‫חשבון‬ ‫עושים‬ ‫מותגים‬
 2. 2. ‫לראש‬ ‫שמות‬ ‫מספר‬‫השנה‬: ‫תרועה‬ ‫יום‬ ‫הזיכרון‬ ‫יום‬ ‫הדין‬ ‫יום‬
 3. 3. ‫התבוננות‬ ‫של‬ ‫זמן‬–‫רוצה‬ ‫שהייתי‬ ‫מי‬ ‫לעומת‬ ‫אני‬ ‫מי‬?
 4. 4. ‫תשובה‬ ‫של‬ ‫זמן‬ ‫תשובה‬ ‫עושים‬ ‫מותגים‬ ‫מובילות‬‫אמתית‬‫שינוי‬ ‫לייצר‬ ‫היכולת‬ ‫זו‬ ‫דרך‬‫אמיצה‬ ‫והחלטה‬ ‫פנימה‬ ‫הסתכלות‬– ‫מה‬‫הערכים‬ ‫את‬ ‫תואם‬ ‫אינו‬ ‫כבר‬ ‫שלנו‬ ‫בפעילות‬‫שלנו‬?
 5. 5. ‫זה‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬?
 6. 6. LEGO–‫מחפשת‬ ‫תחליף‬‫לפלסטיק‬ ‫הביקורת‬ ‫סרטון‬ ‫בעקבות‬,‫עושה‬ ‫לגו‬ ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫כי‬ ‫ומודיעה‬ ‫נפש‬ ‫חשבון‬2030 ‫היא‬‫מתחייבת‬‫ירוק‬ ‫תחליף‬ ‫למצוא‬ ‫בכל‬ ‫כיום‬ ‫שנמצא‬ ‫המזהם‬ ‫לפלסטיק‬ ‫יותר‬ ‫מוצריה‬,‫אלה‬ ‫למאמצים‬ ‫ומקדישה‬150 ‫דולר‬ ‫מיליון‬
 7. 7. BARBIE‫גזרה‬ ‫משנה‬ ‫עשורים‬ ‫מחמישה‬ ‫יותר‬ ‫לאחר‬, ‫מאטל‬‫ברבי‬ ‫יצרנית‬,‫הודיעה‬ ‫מבנה‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫שתייצר‬ ‫גוף‬,‫גובה‬,‫שיער‬ ‫עור‬ ‫צבע‬, ‫רגליים‬ ‫כפות‬ ‫ומבנה‬
 8. 8. PATAGONIA‫חדש‬ ‫ביגוד‬ ‫לקנות‬ ‫לא‬ ‫מעודדת‬ ‫מראש‬ ‫מוותר‬ ‫ההלבשה‬ ‫מותג‬ ‫פריטים‬ ‫שקונים‬ ‫צרכנים‬ ‫על‬ ‫לצורך‬ ‫שלא‬ ‫חדשים‬,‫ומעודד‬ ‫הנודדת‬ ‫למשאית‬ ‫להגיע‬ ‫אותם‬ ‫חינם‬ ‫תיקון‬ ‫ולקבל‬ ‫שלו‬.
 9. 9. ‫לטייל‬ ‫וצאו‬ ‫לקנות‬ ‫תפסיקו‬ ‫מכירות‬ ‫טירוף‬‫בבלאק‬ ‫פריידי‬?‫עבור‬‫ציוד‬ ‫רשת‬ ‫דווקא‬ ‫זו‬ ‫המחנאות‬ ‫לעשות‬ ‫טובה‬ ‫הזדמנות‬ ‫ההפך‬ ‫את‬-‫סוגרת‬ ‫היא‬ ‫באותו‬ ‫שלה‬ ‫החנויות‬ ‫את‬ ‫לצאת‬ ‫לקהל‬ ‫וקוראת‬ ‫יום‬ ‫להצטרף‬ ‫במקום‬ ‫לטבע‬ ‫הגדולה‬ ‫הקניות‬ ‫לבהלת‬.
 10. 10. CVS/PHARMACY–‫מפסיקים‬‫לעשן‬ ‫המרקחת‬ ‫בתי‬ ‫רשת‬‫והפארם‬‫האמריקאית‬ ‫חד‬ ‫באופן‬ ‫הסירה‬-‫מותגי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫צדדי‬ ‫ממדפיה‬ ‫והסיגריות‬ ‫הטבק‬,‫אף‬ ‫על‬ ‫מכך‬ ‫שנובעת‬ ‫האדירה‬ ‫הכספית‬ ‫המשמעות‬, ‫לקוחותיה‬ ‫את‬ ‫ומזמינה‬‫לטיפולי‬‫גמילה‬
 11. 11. TESCO‫את‬ ‫מסירה‬ ‫הממתקים‬‫מקו‬‫הקופות‬ ‫מעל‬65%‫מהצרכנים‬ ‫של‬‫טסקו‬‫במהלך‬ ‫תומכים‬!
 12. 12. ‫מל‬"‫ג‬ ‫מסוכר‬ ‫גמילה‬–‫גביע‬ ‫אחר‬ ‫גביע‬ ‫של‬ ‫סדרה‬ ‫יצירת‬ ‫באמצעות‬ ‫מסוכר‬ ‫הצרכנים‬ ‫את‬ ‫לגמול‬ ‫החליט‬ ‫בצרפת‬ ‫סופרמרקט‬ ‫גביע‬ ‫בכל‬ ‫סוכר‬ ‫ופחות‬ ‫פחות‬ ‫שמכילים‬ ‫מעדנים‬
 13. 13. ‫מל‬"‫ג‬ ‫נדפקתם‬ ‫שבהם‬ ‫השנים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫פיצוי‬ ‫פיצה‬.. ‫גבוהים‬ ‫יותר‬ ‫מחירים‬ ‫וגבתה‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫עוול‬ ‫שעשתה‬ ‫מודה‬ ‫דומינוס‬‫בסופ‬"‫ש‬.‫לכן‬ ‫מפנקת‬‫שוות‬ ‫מתנות‬ ‫עם‬ ‫יותר‬ ‫ששילמו‬ ‫לקוחות‬ ‫אותם‬ ‫את‬:‫לשנה‬ ‫חינם‬ ‫פיצה‬,‫נורת‬ ‫המותג‬ ‫של‬ ‫ענקית‬ ‫לילה‬(‫כזאת‬ ‫צריך‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫הרי‬)....‫מגניבים‬ ‫דברים‬ ‫המון‬ ‫ועוד‬
 14. 14. ‫מל‬"‫ג‬ ‫דגים‬ ‫להאכלת‬ ‫בירה‬ ‫אריזות‬ ‫לשישיית‬ ‫מתכלה‬ ‫מתקן‬ ‫שייצר‬ ‫בירה‬ ‫מותג‬ ‫הבירה‬‫שבע‬ ‫כדי‬"‫משאריות‬ ‫ייפגעו‬ ‫לא‬ ‫ח‬ ‫שבני‬‫משאירים‬ ‫האדם‬ ‫אחריהם‬‫בטבע‬
 15. 15. ‫מצווה‬ ‫זו‬ ‫בריף‬ ‫למחזר‬ http://bbdoatl.com/regift/
 16. 16. conscious capitalism-‫לעשות‬‫גם‬ ‫זה‬ ‫טוב‬‫משתלם‬
 17. 17. ‫למדנו‬ ‫מה‬? •‫ומובילות‬ ‫עוצמה‬-‫ענווה‬‫תשובה‬ ‫ולעשות‬ ‫בטעויות‬ ‫להודות‬ ‫והיכולת‬ •‫לשינוי‬ ‫סיכוי‬ ‫יש‬–‫מותגים‬ ‫גם‬‫שמתנהלים‬‫באופן‬‫מסויים‬‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫גם‬,‫לייצר‬ ‫יכולים‬ ‫שלהם‬ ‫העסק‬ ‫פני‬ ‫את‬ ‫ולשנות‬ ‫מהפכות‬ •‫לצרכנים‬ ‫להקשיב‬–‫שינוי‬ ‫גם‬‫חיצוניים‬ ‫מלחצים‬ ‫המגיע‬‫יכול‬‫עם‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫הצרכן‬,‫ומלא‬ ‫אותנטי‬ ‫באופן‬ ‫נעשה‬ ‫אם‬ •‫מחוייבות‬‫לשינוי‬–‫לעין‬ ‫נראה‬ ‫פתרון‬ ‫כרגע‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫גם‬,‫והקצאת‬ ‫בבעיה‬ ‫ההודאה‬ ‫עצם‬ ‫טובה‬ ‫התחלה‬ ‫היא‬ ‫אותה‬ ‫לפתור‬ ‫לנסות‬ ‫משאבים‬ •‫זה‬ ‫טוב‬ ‫לעשות‬‫משתלם‬–‫טוב‬ ‫עשיית‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫רווחיות‬ ‫לייצר‬ ‫היכולת‬ ‫הוא‬ ‫קשוב‬ ‫קפיטליזם‬
 18. 18. ‫טובה‬ ‫שנה‬! ‫אחרינו‬ ‫לעקוב‬ ‫להמשיך‬ ‫מוזמנים‬

×