Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hvordan	
  ta	
  vare	
  på	
  egen	
  energi,	
  og	
  sørge	
  for	
  god	
  
kommunikasjon	
  og	
  godt	
  samarbeid	
...
2. Hva	
  er	
  det	
  overordnede	
  formålet	
  med	
  jobben	
  vi	
  
      gjør?	
  
     	
  
     Te...
3. Diagrammer	
  og	
  språk	
  	
  vedrørende	
  innflytelse,	
  
       samspill	
  og	
  konfliktløsning	
  fra	...
Å	
  svikte	
  seg	
  selv	
  
	
  
    	
   	
                             Innskytelse/føle...
Konfliktallianser:	
  
Når	
  to	
  eller	
  flere	
  personer	
  er	
  gjensidig	
  i	
  boksen	
  overfor	
  
hverandre....
Konsekvenser	
  av	
  å	
  gå	
  i	
  boksen	
  –	
  varsellamper	
  
    	
   Jeg	
  blir	
  negativ	
         ...
4. Kommunikasjon	
  
                                                   ...
5. Prioritering	
  av	
  oppgaver	
  
    	
  
	
        Haster	
  
              	
         ...
6. Tilstander	
  og	
  stressmestring	
  
        	
  
En	
  tilstand	
  er	
  en	
  følelse.	
  Glede,	
  optimism...
 
Trøtthet,	
  stress,	
  motløshet,	
  nedstemthet	
  er	
  noe	
  vi	
  gjør.	
  Vi	
  er	
  det	
  ikke.	
  Vi	
  tenke...
9. Godt	
  samarbeid	
  
	
  
Hvem	
  gjør	
  hva	
  på	
  hvilken	
  måte,	
  når	
  vi	
  samarbeider	
  bra?	
  Hva	
  ...
•     Si	
  til	
  deg	
  selv	
  at	
  nå	
  er	
  det	
  BARE	
  x	
  timer	
  til	
  klokken	
  ringer,	
  og	
  d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag Slide 1 Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag Slide 2 Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag Slide 3 Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag Slide 4 Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag Slide 5 Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag Slide 6 Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag Slide 7 Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag Slide 8 Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag Slide 9 Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag Slide 10 Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag Slide 11 Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag Slide 12
Upcoming SlideShare
Integrating iAds (Melbourne Cocoaheads November 2010)
Next

0 Likes

Share

Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Bedre Samarbeid, Kommunikasjon og Stressmestring i en travel arbeidsdag

 1. 1. Hvordan  ta  vare  på  egen  energi,  og  sørge  for  god   kommunikasjon  og  godt  samarbeid  i  en  travel   arbeidshverdag.     Oppsummering  av  kursdager  for  XXX  –  helsesektor.  (Noen  punkter  er  utelatt  i   dette  dokumentet  med  tanke  på  publisering.)   Januar/Februar  2011   Skrevet  av:  Marga  Dijkman,  New  Attitude  Coaching   Temaoversikt  for  kurset:   • Kommunikasjon   • Stressmestring/egenomsorg   • Samarbeid               • Grunnleggende  innstilling.   Vår  grunnleggende  innstilling  til  andre  påvirker  alle  tre  ovennevnte   områder,  og  har  betydning  for  hva  slags  innflytelse  vi  kan  ha  på  andre   mennesker.         1. Bakgrunn  og  egne  verdier  for  XXX-­‐yrket.     Min  indre  drivkraft.     • Å  bety  noe  for  noen   • Utvikle  meg  innen  et  stort   • Gjøre  en  forskjell   fagfelt   • Gi  omsorg   • Ha  mange  jobbmuligheter   • Gi  kjærlighet   • Oppleve  variasjon   • Være  til  hjelp   • Trygghet  og  anerkjennelse   • Kunne  og  mestre  noe  viktig   • Vekstmuligheter   • Gjøre  noe  som  gir  mening   • Være  sosial   • Jobbe  med  ulike  mennesker         Dette  er  noen  av  mange  eksempler  vi  fikk  opp  på  tavlen.  Tenk  igjennom  hva  som   er  din  indre  drivkraft,  og  som  du  kan  fokusere  på.  Det  kan  gi  deg  ekstra  styrke  og   glede  i  utfordrende  tider,  og  hjelpe  deg  å  sette  perspektiv  på  ulike  situasjoner.         www.newattitude.no                           marga@newattitude.no                        tlf:  915  38  558       1  
 2. 2. 2. Hva  er  det  overordnede  formålet  med  jobben  vi   gjør?     Tenk  på  Sheila  og  hvordan  hun  begynte  å  forholde  seg  annerledes  til  alle   arbeidsoppgavene  sine,  når  hun  formulerte  en  setning  om  hvorfor  hun  gjorde   alt  det  hun  gjorde  på  legekontoret.  ”Mitt  overordnede  formål  på  jobben  er  å   gjøre  en  hver  pasients  opplevelse  hos  legen  så  god  som  mulig”,  sa  hun.               Vår  jobb     er  å……           Alle  arbeidsoppgaver     Alle  rutiner/prosedyrer     All  kommunikasjon     All  samhandling     All  problemløsning         Å  ha  det  overordnede  formålet  i  bakhodet  når  du  er  på  jobb,  kan  være  et  mentalt   triks  for  å  finne  andre  måter  å  håndtere  ulike  situasjoner  og  oppgaver  på.     Forsøk  å  se  alle  dine  gjøremål  og  handlinger  i  lys  av  et  overordnet  formål.         www.newattitude.no                           marga@newattitude.no                        tlf:  915  38  558       2  
 3. 3. 3. Diagrammer  og  språk    vedrørende  innflytelse,   samspill  og  konfliktløsning  fra  The  Arbinger   Institute     Følgende  diagrammer  viser  hvordan  problemer  vi  opplever  på  overflaten  innen   kommunikasjon,  samspill,  motivasjon  og  ledelse  kun  er  symptomer  på  ett  og   samme  problem  på  et  dypere  nivå;  selvbedrag.     Diagrammene  er  beskyttet  av  Copyright,  og  må  derfor  ikke  kopieres  eller  brukes   i  en  sammenheng  uten  godkjenning  fra  The  Arbinger  Institute.                   Adferd           Grunnleggende  innstilling         Avvisende.     Anerkjennende.   Se  person  som  objekt.   Se  person  som  person.     Å  være  i  boksen.     Å  være  ute  av  boksen.         • Redskap   • Hindring     ©  The  Arbinger  Institute   • Uten  betydning           I  relasjon  til  andre  mennesker,  er  vår  grunnleggende  innstilling  av  større   betydning  enn  vår  adferd.  Vi  responderer  på  andres  innstilling  til  oss,  og  ikke   bare  hva  de  sier  og  gjør.  Min  grunnleggende  innstilling  til  andre,  er  avgjørende   for  hva  slags  innflytelse  jeg  har.   Dette  betyr  at  det  finnes  to  måter  å  gjøre  nesten  en  hver  adferd  på.  Jeg  kan  gi   komplimenter,  smile,  tilby  hjelp,  ta  hensyn,  gi  tilbakemelding,  sette  grenser  både   når  jeg  har  en  anerkjennende  innstilling,  og  når  jeg  har  en  avvisende  innstilling.   Og  de  to  måtene  vil  oppleves  helt  forskjellig  for  mottakeren.       Har  du  kolleger,  venner,  pasienter,  kunder,  familiemedlemmer  du  synes  det  er   vanskelig  å  forholde  deg  til?   Stammer  noen  av  problemene  fra  deg  selv,  og  din  innstilling  til  de  i   utgangspunktet?       www.newattitude.no                           marga@newattitude.no                        tlf:  915  38  558       3  
 4. 4. Å  svikte  seg  selv         Innskytelse/følelse:     Å  spørre  min  kollega,  Sofie  om  hun  behøver  hjelp  med  noen  arb.oppg.             Følge   Valg           Ignorere   ?     Begynte  å  se  meg   Begynte  å  se   2.   1.     selv  som:   Sofie  som:     Strukturert   Irriterende     Løsningsfokusert   Håndterer  ikke     Dyktig   stress     Viktig   Uprofesjonell     Profesjonell   Ustrukturert     Nyansert   Masete     Håndterer  jobben   Dramaqueen     min   Rotete     God  kollega   Problemfokusert       ©  The  Arbinger  Institute           Når  jeg  svikter  min  egen  grunnleggende  følelse/innskytelse  av  hva  som  er  riktig   å  gjøre  overfor  et  annet  menneske,  svikter  jeg  meg  selv.   Det  viktigste  er  ikke  alltid  å  gjøre  alle  innskytelsene  mine,  men  å  bevare  synet  på   den  andre  som  en  person.  Måten  jeg  kan  sjekke  ut  dette  på,  er  å  sjekke  om  jeg   fortsatt  har  lyst  til  å  hjelpe.   Det  kan  hende  jeg  ikke  har  anledning  til  å  gjøre  det  jeg  vet  er  riktig,  men  jeg   behøver  ikke  gå  i  boksen  på  det.   Når  jeg  svikter  meg  selv/ignorerer  innskytelsen,  får  jeg  behov  for  å  bli   rettferdiggjort.  Når  jeg  rettferdiggjør  meg  selv  og  mine  anklager  mot  andre,  får   jeg  det  gale  til  å  virke  riktig.   Mitt  viktigste  behov  i  boksen  er  å  bli  rettferdiggjort,  og  dette  gjør  jeg  gjennom  å   anklage/bebreide  andre  og  fortelle  historier  som  passer  inn  i  min   virkelighetsforståelse.     De  jeg  er  i  boksen  overfor,  vil  åpenbart  merke  boksen  min.  Og  fordi  jeg  er  i   boksen,  inviterer  jeg  andre  til  å  gå  inn  i  sin  boks.     Boksen  er  en  metafor  for  min  avvisende  grunnleggende  innstilling,  og  det  er  den   mennesker  i  mine  omgivelser  responderer  på  først  og  fremst.     Hvem  bland  dine  kolleger,  venner  eller  familiemedlemmer  betrakter  du  på  en   lignende  måte,  som  jeg  betraktet  Sofie?  Er  det  bokstanker  du  tenker?   www.newattitude.no                           marga@newattitude.no                        tlf:  915  38  558       4  
 5. 5. Konfliktallianser:   Når  to  eller  flere  personer  er  gjensidig  i  boksen  overfor   hverandre.   3.  Jeg  gjør:     4.  Hans  ser:     Argumenterer   Typisk  Marga   Lytter  ikke   Barnslig   Kjefter   Provoserende   Ignorerer   Illojal   Trenerer   Uprofesjonell   Baksnakker   Vanskelig   Melder  meg  ut   Arrogant   Leverer  et  hastverksarbeid   Lite  samarbeidsvillig   Ikke  til  å  stole  på   ?   2.  Jeg  ser  den  andre  som:   1.  Hans  gjør  noe  som  irriterer  meg:   Forstår  ikke  hva  som  er  viktig   Ber  om  et  forslag  til  gjennomføring   Uprofesjonell   av  avtalte  aktiviteter  med  færre   Anerkjenner  ikke  arbeidet  mitt   ressurser.   Tenker  kun  på  penger     Autoritær   1.2     Irriterende   Bare  beslutter   Dum   Detaljstyrer   Har  feil  fokus   Fratar  oppgaver   Inkompetent   Kjefter   Ignorerer  forslag  og  innspill  på   andre  områder   ©  The  Arbinger  Institute       Når  jeg  er  i  boksen,  inviterer  jeg  andre  til  å  gå  i  boksen.  For  å  rettferdiggjøre   anklagene  jeg  hadde  mot  Hans  i  utgangspunktet,  har  jeg  behov  for  at  han   oppfører  seg  på  en  klanderverdig  måte.  Vi  inviterer  begge  til  at  den  andre  skal  se   og  gjøre  mer  av  det  vi  allerede  ser  og  gjør.   Vi  begge  rekrutterer  allierte  som  kan  hjelpe  oss  i  å  rettferdiggjøre  anklagene  våre   og  gi  oss  rett.  Vi  skaffer  oss  boksallierte.       Hvordan  ser  dine  konfliktallianser  ut,  hjemme  og  på  jobb?  Med  enkeltpersoner   og  mellom  avdelinger.  Tegn  opp  egne  konfliktallianser,  og  bruk  skjemaet  som   mal  for  hvordan  du  ser  og  tolker  den  andre,  og  det  du  gjør.  Og  hvordan  du  tror   den/de  andre  oppfatter  deg/dere  og  det  du/dere  gjør.     www.newattitude.no                           marga@newattitude.no                        tlf:  915  38  558       5  
 6. 6. Konsekvenser  av  å  gå  i  boksen  –  varsellamper     Jeg  blir  negativ   Jeg  lytter  ikke  til  det  folk  sier   Jeg  anklager   Jeg  gjentar  det  samme  poenget  om  og   Jeg  ser  meg  selv  som  et  offer   om  igjen   Jeg  overdriver  verdi  og  viktighet   Jeg  leter  etter  feil  hos  andre   Jeg  overdriver  andres  feil   Jeg  driver  prinsipprytteri   Jeg  blir  opptatt  av  å  ha  rett   Jeg  kverulerer   Jeg  blir  irritert   Jeg  himler  med  øynene   Jeg  gjør  ting  verre   Jeg  melder  meg  ut   Jeg  kategoriserer  andre   Jeg  er  opptatt  av  min  side   Jeg  har  fokus  på  meg  selv     Jeg  er  i  forsvarsposisjon           Hvilke  ting  er  det  du  gjør  eller  ikke   får  til  å  gjøre,  på  grunn  av  dine   bokser?     Hva  tror  du  bokser  og  konfliktallianser  koster  deg,  familien  og  arbeidsplassen?   Hva  koster  det?:   Personlig   Energimessig   Relasjonsmessig   Faglig   I  tapt  arbeidstid   I  arbeid  som  må  gjøres  om  igjen   I  tapte  muligheter   I  feil   I  tap  av  kunder   I  negativ  omtale       Hvis  du  vil  vite  mer  om  boksen,  filosofien  bak,  kilden  til  innflytelse  og  hvordan   du  skal  komme  deg  ut  av  boksen,  kan  du  f.eks  lese  noen  lettleste  bøker  fra  The   Arbinger  Institute.   Lederskap  og  selvbedrag.  Den  kan  kjøpes  på  nett  eller  i  de  fleste  bokhandlere.   The  Anatomy  of  Peace.  Dette  er  bok  nr.  2  i  rekken,  og  tar  deg  i  dybden  av  stoffet.   Den  kommer  på  norsk  i  slutten  av  april  2011,  og  vil  hete  Konfliktens  anatomi  –   konfliktløsning  i  praksis.     Du  kan  også  finne  gratis  artikler  og  podcasts  på  engelsk  her:  www.arbinger.com   Og  gratis  podcasts  på  dansk  her:  www.arbinger.dk         www.newattitude.no                           marga@newattitude.no                        tlf:  915  38  558       6  
 7. 7. 4. Kommunikasjon     Å  se  det  fra  mer  enn  din  side.     Øvelse  i  perspektiver.   1.posisjon   2.  posisjon   3.  posisjon       1.  posisjon:  Sett  gjennom  dine  øyne.  Dine  argumenter,  vinkling,  ståsted,  behov,   drømmer,  vanskeligheter.   2.  posisjon:  Sett  gjennom  den  andres  øyne.  Den  andres  argumenter,  vinkling,   ståsted,  behov,  drømmer,  vanskeligheter.   3.  posisjon:  Dere  begge  sett  fra  utsiden.  Samspillet  mellom  dere.           Tydelig  for  alle?  Og  hva  annet  kan  det  bety?   • Det  som  er  tydelig  i  mitt  hode,  er  ikke  nødvendigvis  tydelig  i  den  andres   hode.  Det  er  mitt  ansvar  at  mottageren  forstår  meg.   • Spør  deg  selv:  Hva  annet  kan  dette  bety?   • Vær  tydelig  på  hvilke  oppgaver  som  er  inkludert  i  standard  utsagn  og   fraser.  Ikke  alle  er  klar  over  dette.  Særlig  ikke  nyansatte.                           www.newattitude.no                           marga@newattitude.no                        tlf:  915  38  558       7  
 8. 8. 5. Prioritering  av  oppgaver       Haster     Haster  ikke     1.   2.   Viktig   Ikke  viktig   3.   4.   www.newattitude.no                           marga@newattitude.no                        tlf:  915  38  558       8  
 9. 9. 6. Tilstander  og  stressmestring     En  tilstand  er  en  følelse.  Glede,  optimisme,  frykt,  stress,  frustrasjon,  irritasjon,   oppgitthet,  bitterhet,  forventningsfull,  takknemlighet  stolthet,  er  alle  eksempler   på  tilstander  vi  kan  være  i.   Tilstanden  du  befinner  deg  i,  avgjør  hvordan  du  ser  hele  din  verden.  Den  avgjør   hvordan  du  føler  deg,  hvordan  du  puster  og  beveger  deg,  hvordan  du  behandler   andre  mennesker  og  hvor  tilfreds  du  er.     Hva  vi  sier  til  oss  selv,  og  hvordan  vi  snakker  med  oss  selv,  spiller  en  rolle  for   hvilken  tilstand  vi  er  i.   Hvordan  vi  evaluerer  hva  ting  betyr  og  hva  vi  skal  gjøre  med  det,  avgjør  også  vår   tilstand.   Hvilken  tilstand  du  er  i,  avgjør  hvilke  tanker  og  ressurser  du  har  til  rådighet  i   øyeblikket.  Tilstanden  fungerer  som  kodekombinasjonen  som  åpner  døra  til  safen,   slik  at  skattene  kommer  fram.   Derfor  er  det  viktig  at  vi  setter  oss  i  riktig  tilstand  før  vi  skal  utføre  en  oppgave   eller  ta  en  beslutning.  Hjernen  fungerer  ikke  optimalt  med  høy  grad  av  stress.     Vi  kan  bruke  fysiologi  for  å  endre  tilstand.   Hver  tilstand  har  en  bestemt  oppskrift.  Holdning,  bevegelser,  stemmeleie,  pust.   Jmfr.  eksemplet  med  oppskrift  på  nedstemthet  eller  stress  på  tavlenà   kroppsholdning,  bevegelse,  hodestilling,  pust,  blikk,  hva  jeg  sier  til  meg  selv,  og   hvordan  jeg  sier  det.     Det  finnes  en  resept  for  hver  tilstand.       Tenk  på  hvordan  du  ser  ut,  føler  deg,  beveger  deg,  puster,  hva  du  sier  til  deg  selv,   tonefallet  ditt  når  du:   Er  munter   Er  tilfreds   Har  pågangsmot   Er  trygg   Er  skeptisk   Er  redd   Er  sint  eller  irritert   Er  leken   Er  nysgjerrig   Er  forventningsfull   Er  takknemlig   Har  tillit     Den  raskeste  måten  å  endre  en  tilstand  på  (når  du  selv  skal  ta  ansvar  for  å  endre   den,  istedenfor  å  være  avhengig  av  at  andre  trykker  på  dine  knapper  for  å  utløse   den)  er  gjennom  fysiologien,  særlig  gjennom  pusten.   • Tenk  deg  tilbake  til  en  gang  hvor  du  hadde  tilstanden.  Føl  det  du  følte,  hør   det  du  hørte  og  se  for  deg  det  du  så,  snakk  til  deg  selv  på  samme  måte,   pust  og  beveg  kroppen  på  samme  måte,  så  vil  du  snart  ha  den  ønskede   tilstanden  her  og  nå.   • Eller  stå/beveg  deg/pust  som  om  du  var  i  den  tilstanden.  Kroppen  og   følelsene  vil  straks  følge  etter.   www.newattitude.no                           marga@newattitude.no                        tlf:  915  38  558       9  
 10. 10.   Trøtthet,  stress,  motløshet,  nedstemthet  er  noe  vi  gjør.  Vi  er  det  ikke.  Vi  tenker  og   bruker  kroppen  på  en  bestemt  måte,  som  gjør  at  vi  skaper   følelsen/stemningen/tilstanden.   Hvis  jeg  har  en  av  disse  følelsene  ofte,  betyr  det  at  jeg  har  trent  mye  på  den.   Jeg  gjør  det  automatisk.     Ankring.     Bruk  ankret  ditt  for  ro  og  mestring  så  ofte  du  kan.  Du  trenger  å  bruke  det,  for  at   det  skal  vare.  Slik  bygger  du  en  ny  vane  for  kroppen  og  sinnet  ditt.     Ankre  deg  selv  når  du  merker  at  du  er  i  en  tilstand  av  ro,  mestring,  trygghet  og   lignende.  Og  utløs  ankret  ditt  hver  dag,  og  fokuser  på  pusten  din.   Dess  mer  du  øver.  Dess  lettere  blir  det  for  kroppen  og  sinnet  ditt  å  gå  inn  i  en   tilstand  av  ro  og  mestring,  når  du  trenger  det.     OBS:   Din  tilstand  smitter  over  på  dine  kolleger  og  familiemedlemmer  og  venner.   Uansett  om  den  er  positiv  eller  negativ,  kan  vi  ikke  la  være  å  bli  påvirket  av   andres  tilstand.  Tenk  igjennom  hva  du  gir  til  andre.     Når  tok  du  sist  en  kollega  på  fersken  i  å  gjøre  noe  bra,  forresten?             7. Å  gi  feeback  til  noen     +  en  ting  som  vedkommende  er  god  til   +  enda  en  ting  som  vedkommende  er  god  til   +  enda  en  ting  vedkommende  er  god  til   ”Og  når  du  neste  gang………”   =  Totalsum  av  noe  som  er  bra.     Feedbacken  skal  være  konkret  og  sansebasert.                 8. Tiltak  mot  å  føle  seg  utilstrekkelig  på  jobb   Dette  punktet  er  fjernet  i  denne  artikkelen.               www.newattitude.no                           marga@newattitude.no                        tlf:  915  38  558       10  
 11. 11. 9. Godt  samarbeid     Hvem  gjør  hva  på  hvilken  måte,  når  vi  samarbeider  bra?  Hva  er  på  plass,  og  hva   gjør  at  vi  samarbeider  godt  med  hverandre?               Punkter  for  godt  samarbeid  er  fjernet  i  denne  artikkelen.                       Studér  det  som  fungerer  bra.  Dyrk  det,  og  gjør  mer  av  det.             9.  Ekstra     Tips  til  søvnproblemer.  Bruker  lang  tid  på  å  sovne  eller  sover  dårlig.   Slik  sørger  du  får  at  du  IKKE  får  sove  når  du  ligger  i  sengen:     • Snakk  fort  med  deg  selv,  med  en  krevende,  dømmende  eller  hektisk   stemme.   • Skru  opp  maks  volum  på  intern  dialogen.  Så  din  egen  stemme  gjaller  inni   hodet.   • Diskuterer  vilt  med  deg  selv.  Få  med  deg  alle  mulige  detaljer.   • Se  for  deg  indre  filmer  og  bilder  som  gjør  deg  opprørt,  stresset,  frustrert   eller  engstelig.  Spill  av  de  samme  scenene  om  og  om  igjen.  Zoom  inn  på   det  verste,  slik  at  du  er  sikker  på  at  du  får  det  med  deg.   • Vær  alle  andre  steder  i  tankene,  enn  akkurat  her  og  nå.   • Pust  raskt  og  spenn  kroppen.   www.newattitude.no                           marga@newattitude.no                        tlf:  915  38  558       11  
 12. 12. • Si  til  deg  selv  at  nå  er  det  BARE  x  timer  til  klokken  ringer,  og  du  MÅ  få   sove,  ellers  blir  HELE  dagen  i  morgen  et  helvete,  og  at  du  ikke  får  hentet   deg  inn  før  til  helgen  igjen,  minst.     På  denne  måten  sørger  du  får  at  du  ikke  får  sove,  og  du  programmerer  samtidig   neste  dag  til  å  bli  noe  som  er  mindre  enn  en  god  opplevelse.     For  å  få  sove,  gjør  du  simpelthen  det  motsatte:     • Fokusér  på  pusten  din.  Pust  rolig  og  med  magen   • Kjenn  etter  i  kroppen,  og  legg  merke  til  hvordan  du  slapper  mer  og  mer  av   for  hvert  pust.   • Tell  evt  pust  –  fra  300  og  baklengs  299…  298...  Ett  pust  om  gangen   • Bare  konsentrer  deg  om  pust  og  kropp   • Hvis  du  likevel  må  snakke  og  diskutere  med  deg  selv,  gjør  om  din  indre   stemme  slik  at  du  snakker  svært  sakte  og  lavt.  Gjør  om  den  indre   stemmen  til  å  bli  en  trøtt  stemme  som  så  vidt  orker  å  si  noe.  Du  vil  blir   søvnig  av  å  høre  din  egen  stemme  i  et  slikt  modus.   • Rett  fokuset  tilbake  til  pust,  kropp  og  en  søvnig  indre  stemme,  hvis  du   merker  at  du  mistet  fokus  og  var  i  gang  med  å  diskutere  og  forestille  deg   ting  fra  fortiden  eller  fremtiden.   • Utløs  ankeret  ditt  for  ro   • Hvis  det  f.eks  bare  er  5  timer  til  klokken  ringer,  sier  du  til  deg  selv:  ”nå   har  jeg  hele  10  deilige  halvtimer  å  sove  på,  før  jeg  skal  stå  opp.”     Hvis  alt  dette  er  nytt  for  deg,  vil  du  bare  trenge  litt  tid  til  å  øve  deg.  Å  bygge  nye   vaner  tar  tid.  Akkurat  som  du  må  bruke  ankeret  ditt,  må  du  bruke  dette,  for  å   gjøre  det  sterkt.  Dess  oftere  du  øver  deg  på  å  sovne  på  denne  måten,  dess  lettere   blir  det  etter  hvert.   Ha  tålmodighet  med  deg  selv.  Øvelse  gjør  mester.   www.newattitude.no                           marga@newattitude.no                        tlf:  915  38  558       12  

Views

Total views

1,520

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×