Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moodle (Nivel III)

Moodle (Nivel II) .

Idioma: Galego

Juan Marcos Filgueira

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moodle (Nivel III)

 1. 1. Nivel III: Virguerías nos cursos Por Juan Marcos Filgueira Gomis, 2012/2013
 2. 2. Nivel III
 3. 3. Folla de ruta1. Notación complexa (TeX, Matemática, ...)2. Engadir códigos HTML (Youtube, Slideshare, ...)3. Blogs4. Obxectos SCORM5. Actividades HotPotatoes e Jclic6. Enquisas e consultas7. Talleres (Obradoiros)8. Leccións9. Ampliando a biblioteca
 4. 4. Anteriormente no Moodle ... 1. Recursos e contidos para os alumn@s 2. Tarefas e actividades individuais ou en grupo 3. Avaliación e resolución de dúbidas - Enviar arquivos Cualificacións - Texto en liña - Avaliar fóra - Foro do Moodle - Glosario - Páxina web - Wiki - Foro - Ficheiro - BD - Chat - Cuestionarios - Vídeoconferencia1. Recursos 2. Tarefas 3. Comunicación
 5. 5. 1. Notación complexa
 6. 6. Notación complexa Recursos Dispoñemos dun filtro para engadir notacións en TeX e outros formatosEste filtro permítenos escribir calquera etiqueta Tex estándar cos signos dodólar en calquera editor do Moodle (incluídos os foros, etc.), por exemplo:» Fórmula1: $$a^2+bx+c=0$$» Fórmula2: $$LARGE x=frac{-bpmsqrt{b^2-4ac}}{2a}$$
 7. 7. Notación complexa Recursos Na páxina aparecerá a expresión complexa como unha imaxe GIF» Existe abundante documentación sobre o subconxunto de Teximplementado no Moodle, que pode consultarse na páxina Web de mimeTex» Para que non sexa preciso o conecemento da notación TeX tamén hai uneditor coñecido como LyX.
 8. 8. 2. Engadir códigos HTML Código
 9. 9. Engadir códigos HTML Recursos Podemos engadir código HTML en calquera páxina a través do editor» Así mesmo vese algo feiño, pero resulta moi útil para: → Pegar o documento dun editor externo (Kompozer, Nvu, ...) → Elaborar ou modificar elementos HTML que non deixe o editor → Inserir vídeos de Servizos 2.0 (Youtube, Vimeo, Dailymotion, ...) → Inserir presentacións (Slideshare) ou outros documentos (Scribd)
 10. 10. Engadir códigos HTML Recursos Inserindo un vídeo de YoutubePasos:(1) Todo pasa por atopar no servizo un botón tipo “Inserir”, “Embeb”,“Incrustar”, “Share”, ou similar que nos amosará o código HTML para incrustaro vídeo nun documento web.(2) Ao premer ese botón aparecerá un cadro de texto que nos deixaráseleccionar e copiar directamente o código HTML. Ese código levará un visorpara ver o documento dese servizo (Youtube) na nosa propia páxina.(3) Dentro do noso Moodle, creamos un recurso páxina web, ou editamosoutro recurso xa existente.(4) Activamos o botón “Modificar a fonte HTML”.(5) Pegamos o código que copiamos do sitio (Youtube).
 11. 11. Engadir códigos HTML Recursos Inserindo un vídeo de Youtube(1) O botón compartir nos abreabaixo unha serie de opcións:- Ligazón- Inserir- Enviar por correo- Redes sociais(2) Inserir nos abre un cadro detexto co código HTML(3) Seleccionámolo e copiámolopara levar ao noso moodle(4) InstruciónsNota: Máis abaixo poden apareceroutros parámetros como o tamañoco que se amosará.
 12. 12. Engadir códigos HTML Recursos Inserindo un vídeo de Youtube(1) Dende o editor onde queremos poñer o vídeo prememos en “Modificar a fonte HTML”.(2) Pegamos o código HTML no editor..(3) Gardamos e...
 13. 13. Engadir códigos HTMLRecursos Inserindo un vídeo de Youtube
 14. 14. Engadir códigos HTML Recursos Inserindo unha presentación de Slideshare(1) En Slideshare obtemos o códigode xeito similar, pero diferente. Imosao botón “Embed” da barra superior(2) Abrimos as opcións avanzadas(3) Seleccionamos o tamaño queterá o reprodutor incrustado(4) Copiamos o códigoNota: Como antes o código opegaríamos na vista HTML a travésdo editor do Moodle e xa estaría
 15. 15. Engadir códigos HTML Recursos Inserindo un vídeo de Vimeo(1) Prememos en “Share”(2) Copiaríamos o código(3) Configurar o reprodutor(4) Máis opcións(5) Código noutra versiónde HTMLNota: Como antes o códigoo pegaríamos na vistaHTML a través do editor doMoodle e xa estaría.
 16. 16. 3. Blogs
 17. 17. BLOG BlogsBlog de usuario:→ Característica dos blogues: Publicación en orde cronolóxica inversa→ Ferramenta de publicación e comunicación→ Cada usuario rexistrado pode ter o seu blogue compartido con toda a plataforma→ Ao publicar podemos seleccionar quen pode ver a entrada (autor/público)→ Podemos consultar o noso blogue, os dun curso ou os de todo o sitio→ Permite etiquetar e subir arquivosBlog do curso:→ Tamén podemos facer un blogue do curso→ As entradas do curso son cualificables e permiten comentariosEn xeral:→ Son blogs moi limitados, cuxas funcionalidades se solapan con foros e wikis. Quizaisa principal utilidade sexa o blogue de usuario, tanto para ter anotacións privadas axeito de e-portfolio como para compartir información con usuarios/as doutros cursos.→ Recoméndase empregar ferramentas externas como Wordpress ou Blogger...
 18. 18. BLOG Blogs Blog de usuario(1) Prememos no usuario/a(2) Pestana “Blog”(3) Entradas xa publicadas(4) Engadir novas(5) Ver as entradas de todoa sitio ou o curso(6) Busca por etiquetasNota: Ao engadir novasentradas é cando nos da aescoller quen queremosque poida vela.
 19. 19. BLOG Blogs Blog de curso(1) Cada alumno/a pode ir engadindo entradas no blog(2) O profesor pode cualificar cada entrada dun alumno/a(3) Ademais pode engadir comentarios(4) Ou ter a súa propia entrada Actividades colaborativas
 20. 20. Actividade: O meu blog de usuario1. Publica unha entrada no teu blog de usuario saudando ao resto deusuarios do sitio2. Engade 3 novas entradas que incorporen os seguintes elementos: – Un vídeo de Youtube – Unha presentación de Slideshare – Unha fórmula matemática escrita con TeX3. Bótalle un ollo ás entradas dos demais compañeiros/as
 21. 21. 4. Obxectos SCORM
 22. 22. Que ven sendo SCORM?→ Conxunto de estándares e especificacións para crear obxectos pedagóxicos estruturados→ Cada obxecto creado en formato SCORM poderá importarse en plataformas de aprendizaxe que o implemente, como Moodle, e verse nun navegador→ Con SCORM o obxecto se comunica coa plataforma, o que permite por exemplo que no Moodle se garde o resultado das actividades que leve o SCORM ou indicar que páxinas do obxecto foron visitadas polos alumnos/as Comunicación SCORM
 23. 23. Un único obxectoOds Odp Web Flash Imaxes Javascript ZIPOdt Navegador Pdf Vídeos
 24. 24. Metadatos Metadatos Metadatos SCORMCreación Empaquetado Publicación Metadatos = Datos que describen o obxecto e os seus compoñentes:Descrición dos contidos, nivel de dificultade, ensinanza á que se destina, prezo... LOM (Learning Object Metadata)
 25. 25. Recursos Un SCORM na corte do Moodle» Dispoñemos de diferentes editores para crear un SCORM: ● Reload Editor (libre) ● eXeLearning (libre) ● Hotpotatoes (libre) ● Constructor (libre) ● Xerte (libre) ● Adobe Captivate e Camtasia (de pago) ● Etc...» Tamén existen repositorios como Agrega, Merlot, Jorum ou Wisc que publicanrecursos SCORM para a súa descarga» Os SCORM dentro do Moodle presentan unha dobre función: ● Presentación de contidos = Recurso ● Cualificable (Visualización ou resultados) = Actividade
 26. 26. Descarga dun SCORM dende AgregaRecursos Proxecto Agrega: http://www.proyectoagrega.es/ (1) Para buscar un SCORM seleccionamos “Contenidos educativos” (2) Obrigatoriamente inserimos unha cadea de busca (3) Podemos escoller algún dos metadatos do SCORM: Nivel, competencias ou tipo (4) Prememos “Ir” para buscalo
 27. 27. Recursos Descarga dun SCORM dende Agrega(1) Podemos ver a valoracióndo recurso para orientarnos nadescarga, así como outrosdatos básicos(2) Para descargalo deberemosentrar no detalle
 28. 28. Descarga dun SCORM dende AgregaRecursos Na ficha do recurso obtemos máis información e por fin o botón para descargar... ZIP co SCORM
 29. 29. Engadindo un SCORM en Moodle Recursos SCO = Obxecto/unidade de aprendizaxe avaliable (Interactúa) Assets = Contidos estáticos, recursos (Non interactúa) Engadir unha actividade...➔ Previamente teremos subido o ZIP que creamos ou nos descargamos ao cartafol “Ficheiros” do curso➔ Engádese como actividade (polos SCO) aínda que tamén funciona como recurso (polos Assets)➔ Avaliación ou Autoavaliación a través dos SCO➔ Infinidade de parámetros
 30. 30. Recursos Engadindo un SCORM en Moodle(1) Nome que irá na ligazón doSCORM(2) Descrición ou resumo(3) Seleccionamos o arquivoZIP que empaqueta o SCORM(4) Método de Cualificación:» Nº de SCO superados» Máis alta de todos os SCO» Media dos SCO» Suma total dos SCO(5) Deixar varias tentativas eescoller a cualificación da máisalta/media/última/...(6) Tamaño do Scorm napáxina (coma nos vídeos)Nota: 1 só SCO => visto/nonvisto
 31. 31. Engadindo un SCORM en MoodleRecursos Vendo como queda...(1) Podemos navegar a través das páxinas do SCORM con botóns de navegación(2) Tamén temos unha táboa de contidos (TOC) lateral, para navegar polas seccións(3) O corpo do SCORM pode ser basicamente unha páxina web con todo tipo de elementosNota: Un SCORM sinxelo pode ter a estrutura dun libro de Moodle cunha avaliación 0/1
 32. 32. Engadindo un SCORM en MoodleRecursos Outro exemplo...
 33. 33. 5.ActividadesHotpotatoes e Jclic
 34. 34. Actividades Todo tipo de actividades→ Ferramenta de autor » Software para edición e publicación de contidos→ Contidos dinámicos (actividades)→ Publicación na web ou plataformas de ensinanza-aprendizaxe (Moodle) » Java Clic: Creador de actividades Java con multitude de formatos predefinidos como quebracabezas, encrucillados, sopas de letras, ... » Hot Potatoes: Creador de actividades Javascript de tipo encrucillados, arrastrar, encher ocos, etc... agora exportables tamén a SCORM→ Pódense descargar libremente actividades que comparte a xente e incluílas no noso moodle ou traballar a partires delas
 35. 35. Publicación en MoodlePodemos engadir os conxuntos de actividades JClic empaquetados en ZIP ou outros formatos no Moodle, a través de “Engadir actividade » JClic”¿E de onde as sacamos? As creamos nós cos editores JClic e Hotpotatoes Ou ben as descargamos dalgún repositorio que atopemos na web.
 36. 36. Publicación en Moodle
 37. 37. Publicación en Moodle Ver ou probar a actividadeSe accedemos como profesor veremos os resultados acadados polos estudantes. Para ver as actividades primeiro hai que mudar o papel a Estudante
 38. 38. Publicación en Moodle Ver ou probar a actividadeOs quebracabezas, sopas de letras, encrucillados ou exercicios matemáticos quedan incluídos como actividades do Moodle que se poden avaliar
 39. 39. Publicación en Moodle Se entramos como profesor veremos as cualificacións...Estas actividades ofrécennos unha información moi completa sobre osaccesos, intentos, tempo de realización e puntuación acadada por cada alumno/a. ¿Diferencia con SCORM e outras actividades do Moodle? A capacidade gráfica para elaborar certas actividades, e en calquera caso, outra alternativa!
 40. 40. 6. Enquisas e consultas
 41. 41. Actividades Sondaxes entre os alumnos/as→ En Moodle temos varias formas de realizar consultas aos estudantes: » Enquisas: Proporcionan un cuestionario pechado sobre cuestións xerais dos cursos: preferencias dos alumnos, aprendizaxe construtivista, os xeitos de empregar a plataforma, etc... non se trata de correcto ou incorrecto, senón de obter a opinión dos alumnos. » Consultas: A través de módulos engadidos como o de Consultas que deixan configurar as opcións que se lles van presentar aos estudantes.
 42. 42. Actividades Sondaxes entre os alumnos/as Engadir unha actividade...➔ Engadimos a actividade Consulta ou Consulta aberta➔ Será a que nos deixe definir os campos da enquisa/ consulta pois a actividade Enquisa ven pechada➔ Poderá ser unha consulta pública ou anónima➔ Poden publicarse os resultados ou non
 43. 43. Actividades Sondaxes entre os alumnos/as Engadir unha actividade Consulta(1) Coma sempre nome daactividade(2) A descrición da consultaserá tamén a pregunta ou temaque se presenta aos alumnos(3) Se queremos facer gruposcos alumnos/as podemoslimitar o número de alumnos/asque poden seleccionar cadaunha(4) (5) Imos engadindo opciónsNota: Podemos engadircalquera número de opcións
 44. 44. Actividades Sondaxes entre os alumnos/as Engadir unha actividade Consulta(6) Engadir novos campos(7) Disposición da consulta, horizontal/vertical(8) Pública, anónima, amosar só ao responder, ...(9) Anónima ou non(10) Deixar cambiar a resposta do alumno/a e incluír as non respondidas
 45. 45. Actividades Sondaxes entre os alumnos/as Como o ven os alumnos/as...(1) Formulario de votación(2) Táboa de resultados para cada opción (en modo anónimo)
 46. 46. 7. Talleres
 47. 47. Actividades Currando no Taller→ O módulo taller busca favorecer a interacción cos e entre os estudantes→ Viría sendo a actividade de envío de tarefas amosando o historial de envíos para que tanto o alumno/a como os seus compañeiros poidan ir seguindo a evolución e aprender do proceso→ Permite que ademais do profesor os alumnos/as poidan cualificar os envíos→ A idea tras o recurso Taller e compartir un proxecto ou traballo dende a súacreación para que os demais membros do curso poidan participar de todo oproceso de desenvolvemento Realizar tarefa Enviar e avaliar Enviar e avaliar Correcta e cualificada
 48. 48. Actividades Currando no Taller Engadir unha actividade...➔ Engadimos a actividade Taller➔ Moi complexo: Demasiadas opcións!!➔ Permite avaliar cada envío ou o traballo final➔ Permite avaliar por consenso (profesor e todos os alumnos/as)➔ Permite anonimato e traballo en grupo➔ O profesor/a pode enviar exemplos da tarefa
 49. 49. Currando no Taller Actividades(1) Cualificación para os estudantes eos seus compañeiros/as (p.ex.: 2)(2) Cualificación do profesor/a (p.ex.: 8)Nota: A cualificación final, será a sumada do profesor e a dos alumnos/as.(nos ex.: 2+8=10)(3) Para avaliar defínense unscriterios de avaliación e segundo elespódese escoller o máis importante,sumalos ou decidir en función daquelesque non se cumpran e contan comoerros(4) O estudante porase tamén unhanota(5) O estudante pode requirir poñersede acordo con quen o cualificaNota: E moitas máis opcións...
 50. 50. Currando no TallerActividades Como o ven os estudantes...
 51. 51. Currando no Taller Actividades Agora o avalían o profesor, o propio alumno/a (opcional), e os seus compañeiros/as (opcional)(1) Avaliase cada elemento oucriterio(2) Cualificación segundo foraconfigurada(3) Permite comentarios e nocaso do profesor/a enviar unarquivo de exemplo(4) Máis elementos ou criteriosavaliables(5) Visualización do envío paraconsulta, incluíndo o arquivo quese enviou
 52. 52. Currando no Taller Actividades O profesor ademais ten acceso a unha táboa de cualificación xeral con todas as avaliacións...(1) Pode avaliar como os alumnos (con comentarios xerais e arquivos de resposta)(2) Pode ver as auto-avaliacións dos alumnos e avaliacións dos traballos doutros(3) Cualificación ponderada (segundo os pesos, neste caso gaña a do profesor)(4) Suma das cualificacións de profesor e alumnos/as
 53. 53. Currando no Taller Actividades Estudantes avaliando aos compañeiros/as(1) Podemos permitir que osestudantes avalíen os exemplosque sobe o profesor/a(2) Se configuramos un númeromaior que cero para en “Númerode avaliación de envíos deestudante” ese número de envíosaparecerá dispoñible paraavaliación na vista do alumno/a
 54. 54. 8. Leccións
 55. 55. Actividades Estudando a lección→ A lección é unha actividade que mestura a presentación de contidos ao alumno con exercicios de avaliación a partir dos mesmos para continuar→ Ao final de cada páxina presenta un exercicio que haberá que superar para continuar→ Pódese definir calquera tipo de navegación ou saltos entre páxinas
 56. 56. Actividades Estudando a lección Páxina 4 Páxina 2 Páxina FinPáxina 1 (Inicio) Páxina 3 Estrutura e orde lóxico dunha lección de exemplo
 57. 57. Estudando a lección ActividadesTen moitas opcións, pero por defectoxa case vale...(1) Nome que aparecerá na ligazón(2) Control de tempo para superala enúmero de tentativas(3) Lección de práctica fará que nonapareza nas cualificacións do curso. Oresto de opcións permiten definir ocálculo da cualificación(4) Na revisión se permite aosestudantes volver atrás para modificaras respostas(5) O resto de opcións permitenconfigurar o fluxo da lección, sobretodo para aquelas con varios camiñosparalelos...
 58. 58. Estudando a lección ActividadesCentrándonos só nas opcións de configuraciónmáis destacadas:(6) Fai depender a lección doutra, de tal xeitoque só estará dispoñible se aquela da quedepende se superou con determinadacualificación, tempo ou simplemente secompletou(7) Permite seleccionar un arquivo en calqueraformato vídeo, son, web, ... que servirá deintrodución á lección(8) Pode ligarse a superación da lección acalquera das actividades do curso de xeito queunha vez superada amosara ligazón áactividade a realizar a continuación
 59. 59. Estudando a lección ActividadesUnha vez configuradapodemos comezar a crear aspáxinas da lección, noexemplo 3:(1) A páxina de inicio dalección, explicación e demais(2) Unha páxina con preguntaao final que debe superarsepara continuar(3) A páxina do final dalección(4) Podemos seguirengadindo páxinas,ordenándoas e pouco apouco definindo o fluxo
 60. 60. Estudando a lección Actividades As páxinas de preguntas son moi similares ás actividades cuestionarioAo engadir unha páxina depreguntas podemos...(1) Escoller entre os tipos quexa vimos nos cuestionarios(2) Editar uns contidoselaborados aproveitando oeditor HTML(3) Segundo o tipo de preguntaconfiguraremos a resposta(opción que aparecerá)(4) E outros campos, como aresposta “feedback”, apuntuación e a onde “saltará”ao dar esa resposta
 61. 61. Estudando a lecciónActividades En previsualización vemos a lección tal e como o farían os estudantes (1) Corpo da páxina, cos contidos (2) Pregunta para continuar (3) Botón Enviar a resposta ou Continuar naquelas páxinas sen pregunta (4) Na lección engádese un botón para actualizar rapidamente o contido
 62. 62. Anteriormente no Moodle ... 1. Recursos e contidos para os alumn@s 2. Tarefas e actividades individuais ou en grupo 3. Avaliación e resolución de dúbidas - Enviar arquivos - Texto en liña BLOG - Fóra do Moodle - Foro - Taller/Lección - Glosario - Páxina web - Wiki Cualificacións - Web 2.0 - BD - Cuestionarios - Ficheiros - HotPotatoes - SCORM - Jclic - Foro - Consultas - Chat - Vídeoconferencia1. Recursos 2. Tarefas 3. Comunicación
 63. 63. Actividade: E máis pezas!!Ampliaremos o curso engadindo as tarefas e recursos vistos nestaParte: » Un paquete Scorm descargado de Internet » Unha actividade JClic descargada de Internet » Unha consulta aberta con dúas preguntas » Un taller, cunha pequena tarefa avaliada por varios compañeiros/as » Unha lección cun mínimo de 4 páxinas
 64. 64. 9. Ampliando a biblioteca➔ Sitio oficial de Moodle: http://www.moodle.org➔ Documentación sobre TeX: http://www.forkosh.com/mimetexmanual.html➔ Lyx, editor de notación TeX: http://www.lyx.org/➔ Youtube: http://www.youtube.es➔ Slideshare: http://www.slideshare.net➔ Vimeo: http://vimeo.com➔ Wordpress: http://es.wordpress.com/➔ Agrega: http://www.proyectoagrega.es/➔ Guía Agrega: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/172/cd/indice.html➔ Jorum: http://www.jorum.ac.uk/➔ Wisconsin Online Resource Center: http://www.wisc-online.com/➔ Merlot: http://www.merlot.org/merlot/index.htm➔ eXe-Learning: http://exelearning.org/wiki➔ Reload Editor: http://www.reload.ac.uk/editor.html➔ Sitio oficial de Hot Potatoes: http://hotpot.uvic.ca/index.php➔ Sitio oficial do Java Clic: http://clic.xtec.cat/es/jclic/
 65. 65. ¿Ideas, dúbidas, cuestións?
 66. 66. Agradecementos@ Grazas a Tomaz Lasic pola súa idea dos Lego@ Grazas a Archigraphs polas bases dos tente@ Grazas a Kaifan pola imaxe da diapositiva 2@ Grazas a Ozgur Gudersoy pola imaxe da diapositiva 5@ Grazas a Ozgur Thought pola imaxe da diapositiva 16@ Grazas a Eich Sama pola imaxe da diapositiva 33@ Grazas a Fred Gri pola imaxe da diapositiva 40@ Grazas a Skye Mc Cloud pola imaxe da diapositiva 46@ Grazas a Bea Votron pola imaxe da diapositiva 54
 67. 67. Máis presentacións, artigos, análises e publicacións:@ Na web:http://www.gabit.org@ Facebook:https://www.facebook.com/pages/Gabit/420853864605648@ Twitter:https://twitter.com/InfoGabit@ Slideshare:http://www.slideshare.net/marcosfilgueira
 68. 68. FinNivel III: Virguerías nos cursos Por Juan Marcos Filgueira Gomis, 2012/2013

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Moodle (Nivel II) . Idioma: Galego Juan Marcos Filgueira

Views

Total views

1,121

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

352

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×