Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obradoiro Drupal de 0 a 100 - Vigo 2015

526 views

Published on

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Obradoiro Drupal de 0 a 100 - Vigo 2015

 1. 1. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Drupal De 0 a 100 Alberto Permuy Leal @apermuy De 0 a 100 Sábados Libres en Altamar Vigo – 25 Abril 2015 Galpon.org
 2. 2. Vostede é libre de: Copiar, distribuir e comunicar públicamente a obra Crear obras derivadas Baixo as siguintes condicións: Recoñecemento - Debe recoñecer os créditos da obra especificada pola autor ou licenciador. Compartir baixo a mesma licenza - Se altera ou transforma esta obra, ou xenera unha obra derivada, so pode distribuir a obra xenerada baixo unha licencia idéntica a esta. Esta está baseada na orixinal http://www.slideshare.net/apermuy/curso-38799179 de Alberto Permuy Leal, e está dispoñible baixo Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_ES
 3. 3. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Autobombo www.codery.es + Dende 2003 apoiando Software e Cultura Libre dende Mugardos
 4. 4. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Estrutura obradoiro - Introdución - Ferramentas básicas - Administración - Xestión contidos - Xestión usuarios - Práctica
 5. 5. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Obradoiro Drupal - Introdución - Ferramentas básicas - Administración - Xestión contidos - Xestión usuarios - Práctica
 6. 6. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 ¿Drupal? ● Drupal emprégase para crear sitios web. ● Software modular e de código aberto. ● Excelente exemplo de software libre colaborativo. ● Drupal.org : 27.447 módulos, 2.022 temas, 34.420 desenvolvedores. ● Incorpora función básicas(core) e engadidas(módulos contribuidos). ● Drupal :deseñado para separar deseño, administración e funcionalidades. https://www.drupal.org
 7. 7. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Emprégase Drupal en... ● Portais públicos: OpenPublic ● Xornais : OpenPublish ● Intranets : OpenAtrium ● Redes sociais: Drupal Commons ● Sitios personais : Drupal.org + Temas contribuidos ● Comercio electrónico : Drupal Commerce ● Webs molonas: Galpon.org p.e https://www.drupal.org/project/project_distribution
 8. 8. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Pila de tecnoloxía Linguaxe: : PHP Capa abstración de base de datos SBGD : MySQL, PostgreSQL, SQLite Servidor web : Apache, Nginx, IIS... Sistema operativo : GNU/Linux, OSX, Solaris, BSD, Windows
 9. 9. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Módulos en Drupal ● A arquitectura de Drupal é modular ● Cada funcionalidade está incluida nun módulo ● Para engadir funcións a un sitio web Drupal activamos ou desactivamos módulos ● Os módulos poden engadir comportamentos(p.e: envio emails) ● A estructura que permite invocar estos comportamento son os hooks
 10. 10. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 hooks ● Eventos internos de Drupal, tamén chamados “retrochamadas” ● Permiten unirse ao resto do que sucede en Drupal ● Exemplo: ● Inicio de sesión en Drupal desencadenda hook_user_login ● Neste momento invocaranse tódalas funcións que cumplan a convención : nome_modulo + nome_hook ● locale_user_login() => configuración rexional ● galpon_user_login() => comportamento 'custom' para o módulo GALPON
 11. 11. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Temas en Drupal ● En Drupal a capa de temas é a encargada de crear HTML que recibirá o navegador. ● O motor de plantillas empregado por Drupal 7 é PHPTemplate ● En Drupal 8 o motor de plantillas é Twig ● Plantillas : separan o contido e o marcado HTML ● É moi sinxelo mudar o aspecto dun sitio Drupal ● CSS : identificar as clases e sobreescribilas ● https://www.drupal.org/project/css_injector ● Opción axeitada: usar arquivos de plantillas
 12. 12. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Nodos en Drupal ● En Drupal os tipos de contido parten dun único tipo: nodo ● Páxinas, blogs ou recetas comparten estrutura base ● Este enfoque ten unha ventaxa: entidades extensibles ● Os programadores/as de módulos poden engadir novas funcionalidades sen depender do tipo de contido de nodo. ● Tódolos nodos comparten un conxunto básico de propiedades : ● nid: identificador único do nodo ● uid: identificador único do usuario “creador” do nodo ● created : data en formato unixtime de alta do nodo. ● A interfaz administrativa dispón dunha pantalla de edición destas propiedades. https://www.drupal.org/documentation/modules/node
 13. 13. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Campos en Drupal ● En Drupal o contido está formado por campos individuais ● Un título dun nodo é un campo. ● Podemos crear e usar tantos campos como se necesiten para personalizar un tipo de nodo ● checkbox ● date ● text ● textarea ● referencias a outros tipos de contido ou clasificacións(Taxonomía) ● Por suposto, temos á nosa disposición en Drupal.org moitos módulos que engaden novos tipos de campos ● O API de Drupal permite extender os campos dun xeito sinxelo e sen apenas escribir código https://www.drupal.org/project/field_nif https://www.drupal.org/project/email
 14. 14. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Bloques en Drupal ● Un bloque é a información que pode habilitar ou deshabilitar en calquera ubicación dunha plantilla de un sitio web construido con Drupal. ● Exemplo: Bloque que mostrar o número de usuarios activos ● Os bloque son configurables, tanto na posición, contido, permisos... ● A configuración e alta de novos bloques realízase dende a capa administrativa de Drupal ● O API de Drupal permite extender e crear bloques dun xeito sinxelo e sen apenas escribir código https://www.drupal.org/documentation/modules/block
 15. 15. ● includes : Contén as bibliotecas de funcións comúns usadas en Drupal ● misc: Almacena Javascript, iconas e imáxenes dunha instalación estándar de Drupal ● modules: Contén os módulos básicos, cada un nun directorio propio. NON MODIFICAR NIN ALTERAR: NUNCA! ● profiles: Contén os distintos perfiles de instalación dun sitio ● scripts: Contén secuencias de comandos para comprobar a sintaxis, limpar código... ● sites: Contén as nosas modificacións propias de Drupal: módulos, temas e librerías. ● sites/default/files: Instalación base de Drupal predeterminada. ● themes: Contén os motores de plantillas e os temas predeterminados de Drupal. Os temas adicionais descargarémolos en sites/all/themes ● cron.php: Arquivo que se usa para executar tarefas periódicas como por exemplo rutinas de mantemento de bases de datos. ● index.php: Punto principal de entrada de solicitudes. ● install.php: Punto principal de entrada do instalador de Drupal ● update.php: Actualiza os esquema de base de datos tras unha actualización. ● robots.txt: implementación predeterminada do estándar de exclusión de robots. ● xmlrcp.php: recibe solicitude XML-RPC. Non é necesario se non se habilita os servizo. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Sistema de arquivos en Drupal
 16. 16. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Servidor obradoiro SLAD ● Nome DNS: slad.galpon.org ● Drupales para argallar : http://slad.galpon.org/obradorio/$1 ● $1 => Número usuario ● Nome usuario: admin ● Contrasinal: admin ● Acceso vía SSH/SFTP ● HostName: slad.galpon.org ● Porto: 22 (TCP) ● Usuario: galpon ● Contrasinal: ************** ● Directorio de traballo: /home/galpon/www/obradoiro/$1
 17. 17. Sábados Libres Altamar – Drupal de 0 a 100 – 25 Abril 2015 Interface administrativa ● Xestión de contido ● Xestión de usuarios ● Xestión de módulos ● Xestión de apariencia (temas) ● Configuración do sitio

×