Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drupal (Nivel I)

Drupal (Nivel I)

Juan Marcos Filgueira

www.gabit.org

 • Be the first to comment

Drupal (Nivel I)

 1. 1. Xestión de portais con DrupalAdministración básica e publicación de contidosPor Juan Marcos Filgueira Gomis, 2011/2012
 2. 2. Folla de ruta1. Introdución2. Que é Drupal3. A prol e en contra4. Quen o usa?5. Instalación e configuración6. Engadir un contido7. Engadir un menú8. Crear unha páxina complexa9. Ampliando a biblioteca
 3. 3. Introdución Problema:Facer unha páxina web... Farto laborioso! Facer un portal... Peor mo pos!
 4. 4. Introdución→ Solucións... » Ferramentas de autor: eXe-Learning, Kompozer, ... » Ferramentas en liña: Blogues, Wikis, Google Sites, ... » Sistemas de xestión de contidos (CMS): Drupal, Joomla!, ...
 5. 5. Que é Drupal?→ En neerlandés: Gota→ Sistema de xestión de contidos ou CMS→ As páxinas web gárdanse en Base de datos→ Multipropósito→ Xestión de sitios web de gran tamaño, comunidades ou portais→ Deseño modular: Blogues, RSS, enquisas, tipos de contidos, ...
 6. 6. A prol→ Software libre e gratuíto→ Modular e extensible » Repertorio de módulos » API de desenvolvemento→ Seguridade e permisos » Roles e permisos, actualizacións continuas, etc...→ Comunidade e soporte » Moitos profesionais e empresas implicadas
 7. 7. En contra→ Interface pouco amigable » Sistema de menús e consulta de contidos complexo → Curva de aprendizaxe » Inicialmente moi pronunciada → Temas » Escasa variedade e poucas opcións de configuración
 8. 8. Comparativa aprendizaxe dos CMS
 9. 9. Niveis de aprendizaxe (4) Soporte/documentación/actualización(1) Núcleo Drupal (5) Regras e optimizacións(2) Niveis básicos de vistas (6) Niveis intermedios de vistas e optimización(3) Niveis intermedios de vistas e módulos de propósito específico (7) Secretos ninja
 10. 10. Quen o usa?→ Educación » Webs Dinámicas, outros sitios e portais de diferentes autonomías » Universidade de Columbia: http://www.cs.ubc.ca→ Software » Ubuntu: http://www.ubuntu.com » Firefox: http://www.spreadfirefox.com→ Administración » A Casa Blanca: http://www.whitehouse.gov→ Revistas en liña » Kriptópolis: http://www.kriptopolis.org
 11. 11. Que é Drupal? CMS CMS Xestión Xestión de de sistemas de contidos comunicación DRUPAL CMS CMF Sistema de Marco e creación de API de comunidadesDesenvolve- mento
 12. 12. Sistema de xestión de contidos DRUPAL→ Creación, edición, borrado e publicación de contidos→ Categorías para organización do contido→ Control de acceso. Usuarios e roles.→ Presentación. Temas estilos e formatos.→ Sistema modular e extensible
 13. 13. Exemplos de CMS de Sw Libre→ Todas son ferramentas de Sw Libre en Php para plataformas LAMP/WAMP/LAPP/...→ Drupal » Soporte para varias Bases de datos. Moi popular.→ Joomla! » Principal alternativa a Drupal. Cun maior soporte para AJAX, pero moito menos intuitivo.→ Wordpress. » CMS evolución da creación de Blogues engadindo páxinas e menús.→ OsCommerce. » CMS orientado á creación de tendas en liña.
 14. 14. Arquitectura
 15. 15. Instalación de Drupal http://www.drupal.org/download→ Opcións de descarga » Drupal co núcleo básico » Perfís de instalación (Wiki, comunidade, e-Comercio, ...) » Temas, traducións e módulos→ Linux: » Repositorios e centros de software→ Windows: » Instaladores Bitnami ou Acquia http://bitnami.org/stacks
 16. 16. Instalación de Drupal→ Proceso de instalación básico (Sen instalador) • Dispoñemos dunha base de datos e intérprete PHP • Copiamos o ficheiro de configuración default.settings.php en /sites/default • Creamos a Base de datos referida no arquivo de configuración • Seguimos os pasos do instalador de drupal dende o navegador→ Proceso de instalación básico (Con instalador) • Realizamos a instalación do paquete BD + PHP + Drupal • Seguimos os pasos do instalador de drupal dende o navegador
 17. 17. Instalación de Drupal Descargamos o instalador dende a páxina de Bitnami(Todo o Stack)(Só o módulo de Drupal)
 18. 18. Instalación de Drupal Base de datos Servidor web (MySQL) (Apache)http://localhost/drupalDende o meu No meu ordenador Navegador
 19. 19. Estrutura de cartafoles
 20. 20. Administración: Contidos→ O contido divídese en unidades de información: Nodos→ Tipos de nodos: Páxinas, artigos do blogue, foros, etc ...→ Organización e clasificación en categorías ou taxonomías, o que equivalería a cartafoles→ Permitir comentarios ou iteración cos usuarios→ Opcións de administración: Busca de contidos, configuración, ...
 21. 21. Vou crear unha páxina para probar!!!
 22. 22. Engadir un contido tipo páxina→ Empezamos con algo sinxelo, crear un páxina: (1) Entramos co noso usuario/a (2) Dende o noso menú de administración imos a “Crear contido” (3) Aparecerá a lista de contidos dispoñibles (4) Creamos o contido, enchendo os datos e elaborando a páxina co editor incorporado (5) Creamos un menú novo (6) Enlazamos o menú coa páxina (nodo) que acabamos de crear
 23. 23. Engadir un contido
 24. 24. Engadir un contido(1) Título da páxina(2) Categorías ou temas ásque a podemos asociar ouclasificar a páxina(3) Corpo ou código dapáxina, a crear co editor oucolando de Word(4) Engadir imaxes(5) Formatos de entrada,permitindo código PHP oucon filtrado HTML
 25. 25. Engadir un contido(6) Texto que levará a ligazón nomenú(7) Grupo de ligazóns no menú ondese incrustará a nova páxina(8) Peso da ligazón que indicará aorde na que aparece dentro do seugrupo de menús(9) Opcións para permitir ler ouescribir comentarios a outr@susuari@s(10) Engadir un ficheiro comoachega da páxina (p.ex. un PDF)
 26. 26. Engadir un contido http://www.edu.xunta.es/centros/cfrferrol/node/59 + Categorías(11) Que apareza publicado ou como borrador(12) Na páxina principal (Inicio)(13) Adianta en orde cronolóxico ás posteriores(14) Historial tipo Wiki(15) Vista previa de como quedaría(16) Mandar e listo!
 27. 27. Engadir un contido Como o ve o autor?(1) Título da páxina(2) Menú rápido para volver a editar(3) Corpo da páxina(4) Engadir un comentario (polo autor)
 28. 28. Engadir un menúOnde o temos vinculado? Imos crearlle unha sección propia... 3
 29. 29. Engadir un menú Poñemos título á sección! E imos engadirlle un menú para a nosa páxina!
 30. 30. Engadir un menú Temos que lembrar o código???? Estarás de coña!! Así é directo, pero temos alternativas!(6) Texto que levará o menú(7) Ruta ao nodo, identificador do nodo, que xa vimos(8) Enviar e listo!
 31. 31. Engadir un menúEscollemos o menú da listae gardamos de novo. Listo!
 32. 32. Engadir un menúEpa!!! Pero onde está o meu menú?? Será que Drupal no vale para nada?
 33. 33. Poñer o menú nun bloqueHai que poñer a sección demenú nun dos bloques do curso... Buscamos a nosa sección e escollemos que vaia a: - Barra lateral esq. - Barra lateral der. - Corpo - Pé - Encabezado
 34. 34. Poñer o menú nun bloque Encabezado Barra Barra lateral Corpo lateral esquerda dereita Pé
 35. 35. Poñer o menú nun bloque Agora si, home!!
 36. 36. Crear unha páxina complexa Imos completar a páxina de proba que acabamos de crear engadindo todo o que nos permita a ferramenta... (1) Filtros de busca (2) Páxinas por orde cronolóxica indicando o autorImos a “Contido” para ver (3) Prememos editar na que acabamos de crear as páxinas do sitio
 37. 37. Crear unha páxina complexa Opcións do Editor(1) Ferramentas para texto: aliñamento, negra, subliñado, listas, ...(2) Vincular e desvincular ligazóns(3) (11) Inserir Imaxes ou outros elementos Multimedia(4) Cor de texto e fondo(5) Ver código HTML. Útil para inserir código doutros sitios como Youtube ou Slideshare(6) Emoticonas(7) Fonte, tamaño e parágrafo do texto seleccionado(8) Colar de Word (Colando doutro xeito, como con Ctrl + V, pode pasar de todo)(9) (10) Inserir táboa e ferramentas de edición de táboas(12) Marcar o límite para a vista previa do artigo ou páxina (Ler máis...)(13) Ocultar o editor e pasar a vista HTML(14) Achegar imaxes (que se poden engadir despois con (3))
 38. 38. Inserir unha imaxe(1) Prememos en inserir imaxe(2) Pídenos a URL da imaxe, pode ser da web, outra imaxe do sitio ou subimos unha nova(3) Na nova ventá, “Examinar...” para escoller o arquivo e “Upload file” para subilo(4) Podemos seleccionalo “add” da lista de imaxes subidas (con vista previa)(5) A URL da imaxe subida se garda en (2) e prememos inserir para volver ao Editor
 39. 39. Inserir unha imaxeA páxina vai quedando algo máis xeitosa...
 40. 40. Inserir unha ligazón(1) Seleccionamos o texto ou imaxe que levará a ligazón (hai que escribilo antes)(2) Prememos para inserir a ligazón(3) Na nova ventá, inserimos a URL. Pode ser: web externa, un arquivo xa subido (PDF, Word, ODT, ...) como achega, ou un dos nodos do noso portal(4) Inserir e listo!
 41. 41. Inserir unha ligazónA páxina vai quedando algo máis xeitosa...
 42. 42. Imaxe con ligazón a un PdfCombinando ambos elementos podemos crear unha ligazón nunha imaxe que permita descargar un documento en Pdf como achega da páxina. O primeiro será subir o Pdf como achega dende “Ficheiros adxuntos”:(1) Seleccionamos o arquivo a subir do noso equipo(2) Prememos “Adxuntar” para subir o documento(3) Aparece unha lista dos arquivos subidos co seu nome e tamaño(4) Aparece unha ligazón ao arquivo que nos servirá para vinculalo despois
 43. 43. Imaxe con ligazón a un PdfAgora volvemos ao Corpo para inserir a ligazón... (1) Seleccionamos a imaxe (2) Prememos en inserir ligazón... (3) Poñemos a ligazón ao Pdf que copiamos no punto anterior (4) Actualizamos para recoller a nova ligazón Agora cando premamos na imaxe abriranos o documento en Pdf!!
 44. 44. Inserir unha táboa(1) Situándonos no texto onde queremos a táboa prememos en “Inserir táboa...”(2) Definimos o número de filas e columnas así como outras propiedades: bordo, Aliñamento, ancho e alto (en píxeles ou porcentaxe), etc...(3) Inserir e listo!
 45. 45. Inserir unha táboaCoa táboa seleccionado actívanse os botóns para traballar con ela:- Modificar as propiedades de fila ou columna (cor de fondo, aliñamento, ...)- Inserir ou eliminar filas e columnas- Dividir e mesturar celas
 46. 46. Actividade: Crear unha páxina1. Crea unha nova páxina no Drupal que conteña: a) Texto con diferentes formatos e cores b) Unha ou máis imaxes entre o texto c) Un Pdf como arquivo achegado d) Unha ligazón a unha páxina externa e outra interna e) Unha táboa de mínimo 3x3 celas f) Unha pequena introdución a modo de vista previa do artigo2. Enlaza a páxina a unha nova sección de menús creada por ti que apareza na barra lateral dereita
 47. 47. Ampliando a biblioteca...Drupal➔ Páxina oficial: http://drupal.org/➔ Drupal hispano: http://drupal.org.es/➔ Video titoriais Drupal: http://www.drupalweb.com/curso-drupal-gratis-iniciacion➔ Monográfico Drupal do ITE: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/ software-general/1022-monograficodrupal-7➔ Instalador de Drupal automático (Bitnami): http://bitnami.org/
 48. 48. Rematando...Ideas, dúbidas, cuestións?
 49. 49. Créditos @ Grazas a Udon Crew pola imaxe da diapositiva 3@ Grazas a CardboardShark pola imaxe da diapositiva 6 @ Grazas a 3D Vitality pola imaxe da diapositiva 7 @ Grazas a The Ruud pola imaxe da diapositiva 21
 50. 50. Xestión de portais con Drupal FinAdministración básica e publicación de contidosPor Juan Marcos Filgueira Gomis, 2011/2012

×