Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikacja w projekcie - Manage or Die Inspiration

"Z komunikacją w projekcie jest jak z olejem w silniku: - niedobór grozi zatarciem elementów, - ale nadmiar może doprowadzić do wysadzenia uszczelek."

Kolejna prezentacja z cyklu Manage or Die Inspirations pogłębia temat zarządzania projektem. Tym razem pogłębiamy temat komunikacji w projekcie.

Materiał przygotowany przez Jarosława Lipczyńskiego opracowany jest w formie warsztatowej (zawiera także elementy prostych ćwiczeń).

Zwarta forma dotyka kluczowych obszarów komunikacji w projekcie, jej roli, efektywności...

Serdecznie zapraszamy.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Komunikacja w projekcie - Manage or Die Inspiration

 1. 1. inspirations PROSTO O TRUDNYCH SPRAWACH… KOMUNIKACJA W PROJEKCIEWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 2. 2. inspirations CEL : 4.Zapoznanie z teorią dotyczącą komunikacji w projekcie 5.Poznanie głównych typów komunikacji i ich znaczenia 6.Nabycie umiejętności komunikowania się – zwrócenie uwagi na techniki i „triki” komunikacji - plan komunikacji w projekcie - przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań - komunikacja pisana – notatki i poczta elektronicznaWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 3. 3. inspirations Dlaczego komunikacja jest ważna ?Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 4. 4. inspirations Dlaczego komunikacja jest ważna ? Główne problemy w projektach (na podstawie badań IAB Polska):Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 5. 5. inspirations Co to jest komunikacja ? Komunikacja to efektywny przekaz informacji i interakcje pomiędzy komunikującymi się stronami.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 6. 6. inspirations Dlaczego komunikacja jest ważna ? Z komunikacją w projekcie jest jak z olejem w silniku: - niedobór grozi zatarciem elementów, - ale nadmiar może doprowadzić do wysadzenia uszczelek.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 7. 7. inspirations Co to znaczy „problem w komunikacji” ? - Ktoś nie otrzymał informacji; - Informacja jest niejednoznaczna. Strony źle się zrozumiały (parafrazowanie -powtórz jak mnie zrozumiałeś); - Informacja przyszła w nieodpowiednim czasie (np. zbyt późno); - Jakość i zakres informacji są niewystarczające; - Zbyt dużo informacji (nadmiar);Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 8. 8. inspirations Co to znaczy „problem w komunikacji” ? - Spodziewana była inna forma komunikacji; - Brak adresata (osoby odpowiedzialnej); - Świadome lub nieświadome zatrzymywanie informacji (np: w wyniku konfliktu pomiędzy stronami); - Brak zdefiniowanego planu komunikacji w projekcie.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 9. 9. inspirations Ćwiczenie 1 Zgłasza się ochotnik z każdej grupy. Ochotnicy wychodzą poza salę. Wchodzi pierwszy i słyszy pewien przekaz (np. opowiadanie, artykuł). Usłyszane słowa przekazuje kolejnemu, ten kolejnemu, aż ostatni ochotnik usłyszy i opowie historię. Ćwiczenie pokazuje, jak szybko tracone są szczegóły przy przekazywaniu informacji.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 10. 10. inspirations Po co się komunikujemy ? 1. Przekazanie informacji 2. Wymiana wiedzy 3. Podsumowania etapów 4. Rozwiązywanie problemów / rozładowywanie konfliktów 5. Podejmowanie decyzji 6. Motywacja / inspiracjaWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 11. 11. inspirations Jak się komunikujemy ? 1. Spotkania w grupie 2. Prezentacje 3. Rozmowy bezpośrednie i telefoniczne 4. Poczta standardowa + elektroniczna 5. Publikacje wewnętrzne (intranet, newsletter, biuletyn) + zewnętrzne (media internet, prasa)Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 12. 12. inspirations Plan komunikacji w projekcie ? Działanie w Cel Forma Termin / projekcie / Nadawca Odbiorca komunikacji komunikacji częstotliwość etap projektuWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 13. 13. inspirations Ćwiczenie 2 Każda grupa dostaje jeden szeroki projekt (wdrożenie systemu IT, reorganizacja działu produkcyjnego, budowa hali, wejście w nowy segment rynku). Zadaniem grupy jest opracowanie Planu komunikacji w projekcie. Plan powinien uwzględniać wszystkie etapy projektu. Ćwiczenie trenuje wykorzystanie Planu (wzór – slajd 12).Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 14. 14. inspirations Ćwiczenie 2 1. Spotkania w grupie 1. Przekazanie informacji 2. Prezentacje 2. Wymiana wiedzy 3. Rozmowy bezpośrednie i 3. Podsumowania etapów telefoniczne 4. Rozwiązywanie problemów / 4. Poczta standardowa + rozładowywanie konfliktów elektroniczna 5. Podejmowanie decyzji 5. Publikacje wewnętrzne (intranet, newsletter, biuletyn) + 6. Motywacja / inspiracja zewnętrzne (media internet, prasa) Punkty do wykorzystania w ćwiczeniu.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 15. 15. inspirations Spotkania 1. Po co organizujemy spotkanie? 2. Kogo zaprosimy? 3. Gdzie obędzie się spotkanie? (przygotowanie sali) 4. Czy są nam potrzebne materiały dodatkowe? 5. W jakiej formie poprowadzimy spotkanie? 6. Co zrobić, żeby spotkanie było efektywne? 7. Kto zrobi notatkę? Jak będzie wyglądała?Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 16. 16. inspirations Spotkania Układ i plan pomieszczenia Ułatwiony kontakt wzrokowy Podkowa Sprzyja współdziałaniu Ułatwia prezentacje z interakcją Duża liczna miejsc Dogodna prezentacja Amfiteatr Utrudnione współdziałanie Wymaga zastosowania formalnych reguł Sprzyja demokratycznej formie działania Okrągły stół Utrudniona prezentacja Formalne spotkania Prostokątny stół Utrudnia /czasami/ otwartą komunikację Wspomaga kreatywność Chaotyczne ustawienie Ułatwia pracę grupowąWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 17. 17. inspirations SpotkaniaWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 18. 18. inspirations Korespondencja mailowa 1. TYTUŁ to potęga 2. DO, DW, UDW 3. Skróty 4. Krótko i na temat 5. OczekiwaniaWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 19. 19. inspirations Ćwiczenie 3 Każda grupa dostaje aktualną wiadomość, tzw. „newsa”. Zadaniem grupy jest takie przeformułowanie wiadomości, aby przestawić jej bohatera w bardzo korzystnym lub bardzo niekorzystnym świetle. „Polityk X musiał dziś zapłacić mandat, gdyż zaparkował swój samochód na miejscu dla inwalidy. X dostał już wcześniej punkty za podobne wykroczenie.” Ćwiczenie trenuje umiejętność doboru sposobu przekazu do skutku, jaki chcemy osiągnąć.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 20. 20. inspirations Podsumowanie Dobrze prowadzona komunikacja poprawia komfort zarządzania projektem. Odpowiedzialny za poprawność komunikacji zawsze jest PM. To on jest głównym ogniwem komunikacji w projekcie (wewnątrz i na zewnątrz). Bez względu na formę i treść przekazu komunikacja musi być spójna oraz podporządkowana z góry ustalonym zasadom. Podstawą skutecznej komunikacji jest potwierdzenie, że odbiorca zrozumiał komunikat. Skutkiem dobrej komunikacji jest zawsze reakcja /działanie.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński
 21. 21. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. Zdjęcia i ilustracje: www.istockphoto.com, www.microsoft.comWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prezentację opracował Jarosław Lipczyński

×