Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Theo Van Uum Mc 19 Mei 2010

968 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Theo Van Uum Mc 19 Mei 2010

 1. 1. MASTERCLASS VWS Th. W. van Uum MEVA 20 mei 2010
 2. 2. Doel masterclass <ul><li>Inzicht in vraagstukken die samenhangen met de houdbaarheid van ons zorgstelsel </li></ul><ul><li>Inzicht in wereld waarin MEVA zich beweegt </li></ul>
 3. 3. Quiz
 4. 4. Quizvraag 1 Sinds de jaren 50 leeft de gemiddelde Nederlander 8 jaar langer. Hoeveel jaar daarvan is te danken aan gezondheidszorg? <ul><li>1 </li></ul><ul><li>2 </li></ul><ul><li>3 </li></ul><ul><li>4 </li></ul><ul><li>5 </li></ul><ul><li>6 </li></ul>
 5. 5. Quizvraag 2 Hoeveel euro geeft een gezin gemiddeld uit aan zorgkosten? <ul><li>€ 2000 </li></ul><ul><li>€ 4000 </li></ul><ul><li>€ 6000 </li></ul><ul><li>€ 8000 </li></ul><ul><li>> € 10.000 </li></ul>
 6. 6. Quizvraag 3 De zorgkosten gedurende een heel mensenleven bedragen… <ul><li>€ 28.000 </li></ul><ul><li>€ 56.000 </li></ul><ul><li>€ 112.000 </li></ul><ul><li>€ 280.000 </li></ul><ul><li>€ 560.000 </li></ul>
 7. 7. Quizvraag 4 In de zorg werken…. <ul><li>900.000 betaalde krachten, 2 mln mantelzorgers/vrijwilligers </li></ul><ul><li>1 mln betaalde krachten, 2,5 mln mantelzorgers/vrijwilligers </li></ul><ul><li>1,1 mln betaalde krachten, 3 mln mantelzorgers/vrijwilligers </li></ul><ul><li>1,2 mln betaalde krachten, 3,5 mln mantelzorgers/vrijwilligers </li></ul>
 8. 8. Quizvraag 5 Bij borstkanker leeft na tien jaar nog… <ul><li>45% (1950), 55% (nu) </li></ul><ul><li>40% (1950), 60% (nu) </li></ul><ul><li>35% (1950), 65% (nu) </li></ul><ul><li>30% (1950), 70% (nu) </li></ul>
 9. 9. Quizvraag 6 Het aantal staarbehandelingen bedroeg in 1950 6.000 en bedraagt nu… <ul><li>15.000 </li></ul><ul><li>30.000 </li></ul><ul><li>45.000 </li></ul><ul><li>60.000 </li></ul>
 10. 10. Vergrijzing Medisch-technologische ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen Productiviteitskloof Meer kostbare gezondheidszorg Meer en andere vraag Openbare financiën onder druk Solidariteit onder druk Toenemende behoefte aan personeel Ontwikkeling… Effect… Leidt tot… Andere inzet van personeel & middelen
 11. 11. Vergrijzing Medisch-technologische ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen Productiviteitskloof Meer kostbare gezondheidszorg Meer en andere vraag Openbare financiën onder druk Solidariteit onder druk Toenemende behoefte aan personeel Ontwikkeling… Effect… Leidt tot… Andere inzet van personeel & middelen
 12. 12. Aantal 65-plussers voor elke 100 mensen in de beroepsbevolking Vergrijzing blijft!
 13. 13. Meer kostbare gezondheidszorg Demografie Medisch-technologische ontwikkelingen Productiviteitskloof 3,15% 1,1% Inflatie 1,75% 3,5% door: meer zorg 2,5% door: duurdere zorg 6% Sociaal-culturele ontwikkelingen Epidemiologische ontwikkelingen
 14. 14. Meer kostbare gezondheidszorg
 15. 15. Stijging collectieve zorguitgaven
 16. 16. Stijging collectieve zorguitgaven (2)
 17. 17. Vergrijzing Medisch-technologische ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen Productiviteitskloof Meer kostbare gezondheidszorg Meer en andere vraag Openbare financiën onder druk Solidariteit onder druk Toenemende behoefte aan personeel Ontwikkeling… Effect… Leidt tot… Andere inzet van personeel & middelen
 18. 18. Herverdeling van publieke goederen tussen generaties
 19. 19. Balans van de overheidsuitgaven (in miljarden) -36 0 ∑ -56 -27 63> 72 78 22-62 -52 -51 0-21 2026 2006 0 -44 94 -50 2026*
 20. 20. <ul><li>Financiële overdrachten: </li></ul><ul><ul><li>Inkomenssolidariteit: Rijk -> Arm </li></ul></ul><ul><ul><li>Risicosolidariteit: Gezond -> Ziek </li></ul></ul><ul><ul><li>Intergenerationele solidariteit: Jong -> Oud </li></ul></ul>Soorten solidariteit in de zorg
 21. 21. Beroep op solidariteit Elk jaar… … gaan de hogere inkomens steeds meer betalen voor de lagere inkomens … gaan de gezonden steeds meer betalen voor de (chronisch) zieken … gaat de jongere generatie steeds meer betalen voor de oudere generatie Solidariteitsoverdrachten
 22. 22. <ul><li>De bereidheid… </li></ul><ul><li>… van “rijken” om te betalen voor de groep ‘onbekende’ armen neemt af. </li></ul><ul><li>… van “gezonden” om te betalen voor de groep ‘onbekende’, vet etende, rokende, niet-bewegende zieken neemt af. </li></ul><ul><li>… van “jongeren” om te betalen voor de ‘onbekende’ groep (‘rijke’) ouderen neemt af. </li></ul>Solidariteit Draagvlak
 23. 23. Solidariteitsoverdrachten Draagvlak Houdbare solidariteit
 24. 24. Vergrijzing Medisch-technologische ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen Productiviteitskloof Meer kostbare gezondheidszorg Meer en andere vraag Openbare financiën onder druk Solidariteit onder druk Toenemende behoefte aan personeel Ontwikkeling… Effect… Leidt tot… Andere inzet van personeel & middelen
 25. 25. Arbeidsmarkt in de gezondheidszorg
 26. 26. 400.000 200.000 Aantal extra personen 250.000 480.000 Groei arbeidsaanbod Nederland 2020 / 2025 Groei werkgelegenheid zorgsector 2020 / 2025 Arbeidsmarkt 470.000 20.000
 27. 27. <ul><li>Organisatie van de zorg rondom de patiënt verbeteren </li></ul><ul><li>Meer mensen aan de zorg binden en behouden </li></ul><ul><ul><li>Voldoende en goed opleiden </li></ul></ul><ul><ul><li>Investeren in lager opgeleiden en zij-instromers </li></ul></ul><ul><ul><li>Creëren van een prettig werkklimaat </li></ul></ul>Arbeidsmarktbeleid
 28. 28. Rekenvoorbeeld bijdrage oplossingen <ul><ul><li>Deeltijders 2 uur meer, ongeveer 75.000 arbeidsplaatsen </li></ul></ul><ul><ul><li>2 jaar later pensioen, 50.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsproductiviteitsverhoging 0,5% per jaar, 115.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Aandeel 14% naar 16%, 175.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>10% minder beroep AWBZ, 90.000 </li></ul></ul>
 29. 29. <ul><ul><li>Doelmatigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder collectief: eigen betalingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder collectief: het verzekerde basispakket </li></ul></ul><ul><ul><li>AWBZ: herordening </li></ul></ul>Oplossingen kosten gezondheidszorg (en thema’s nieuw Regeerakkoord):
 30. 31. Baten van zorg
 31. 32. Bijdrage van zorg aan levensverwachting   Levens-verwachting Infectieziekten 1,4 Hart- en vaatziekten 2,0 Kanker 0,6 Zorg rondom geboorte 1,8 Diabetes 0,3 Verpleeghuiszorg 0,2 Totaal 6,3
 32. 33. Gezondheid draagt bij aan economische groei… De BKZ Fogel (1994) “ Een derde van de welvaartsgroei in Groot Brittanni ë in de periode 1780-1980 als gevolg van verbeteringen in gezondheid ” Bloom &Williamson (1998) Circa de helft van de economische groei in Oost-Azi ë in de periode 1965-1990 via veranderingen in levensverwachting Bloom & Malaney (1998) Toename in sterfte in Rusland in 1990 zorgt voor afname in economische groei Arora (2001) Verbeteringen in gezondheid in 10 ge ï ndustrialiseerde landen gedurende de periode (1880-1992) leidde tot een toename van de groei met 30-40% Bloom et al. (2004) Stijging van de levensverwachting met 1 jaar een toename van 4% in economische groei Suhrcke et al. (2007) 2 procent sterftereductie per jaar levert in landen in Oost Europa en centraal Azi ë een stijging op in inkomen per capita van tussen de 26 en 40% afhankelijk van het land
 33. 34. … en aan een gezonde beroepsbevolking. <ul><li>Een betere gezondheid betekent: </li></ul><ul><ul><ul><li>We werken meer uren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>We werken langer door </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>We werken met meer mensen </li></ul></ul></ul><ul><li>Dit is goed voor de economie: ‘de lege werkplek kan worden vervuld’ </li></ul>De BKZ   verhoging van 0.25% gezondheid in € mln Verhoging participatie 214 Verhoging uren 102 Vermindering ziekteverzuim 40 Totaal 355
 34. 35. Intranet kennis statistieken batenbank vanaf dinsdag

×