Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

четене с разбиране

3,719 views

Published on

1 клас

Published in: Education

четене с разбиране

  1. 1. Четене с разбиране – 12.04.2016 г. Колибри Колибрито е най-малката птичка на земята. Тежи около два грама. Телцето му е дълго между два и пет сантиметра. Храни се с прашеца и нектара на цветятата и цъфналите дървета. Яйчицата му са по-дребни от зрънца на кафе. 1 упр. Каква птичка е колибрито? 2 упр. С какво се храни то? 3 упр. Какви са яйчицата му? 4 упр. Колко изречения има в текста? 5 упр. Запиши петото изречение от текста. 6 упр. Разпредели думите от него в таблицата. Думи предмети Думи признаци Думи действия 7 упр. Запиши броя на гласните и съгласните звукове в думата. Проверил:

×