Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Звучни съгласни в края на думата

15,925 views

Published on

за учители и ученици

Published in: Education

Звучни съгласни в края на думата

 1. 1. Звучни съгласни в края на думата Български език – 2 клас Нина Кънева - Габрово
 2. 2. Къде е мястото на всяка буква? Помогнете им. б, с, к, п, з, в, л, ш, н ф, й, г, ж, х, м звучни беззвучни
 3. 3. Къде е мястото на всяка буква? Помогнете им. Браво! звучни беззвучни б, з, в, л, н, й, г, ж, м с, к, п, ш, ф, х
 4. 4. Правилно ли са групирани съгласните? б - п в - т ж - с з - ш г - к д - ф
 5. 5. Правилно ли са групирани съгласните? б - п в - т ж - с з - ш г - к д - ф б - п в - ф ж - ш з - с г - к д - т
 6. 7. По какво се различават думите в двете колонки?
 7. 8. Запомни!
 8. 9. Кои букви са пропуснати в края на думите? Думи за проверка: бодливи гаражи врага
 9. 10. Запомни!
 10. 11. Препишете думите като поставите пропуснатите букви. сла... ло... вале... сту... мра... стро... Думи за проверка:
 11. 12. Препишете думите като поставите пропуснатите букви. сла... ло... вале... сту... мра... стро... слаб лош валеж студ мраз строг
 12. 13. Препишете изреченията като ги допълните с подходящи думи.
 13. 14. Домашна работа: Тр.упр. – стр.66/ упр. 11 а, 12, 13

×