пряко и преносно значение н

48,779 views

Published on

пряко и преносно значение н

 1. 1. Пряко и преносно значение на думите Български език ІV клас По учебника на Румяна Танкова
 2. 2. Да запомним! <ul><li>Това, което думата означава и назовава, е нейното значение . </li></ul>
 3. 3. Състезание <ul><li>Кой ще измисли най-много думи за необикновени неща? </li></ul>
 4. 4. Упр. 1 Кои са думите, обяснени в тълковния речник? <ul><li>орган в устата; </li></ul><ul><li>средство за общуване; </li></ul><ul><li>резец на брава за врата. </li></ul><ul><li>чертеж на земна повърхност; </li></ul><ul><li>картонче за игра; </li></ul><ul><li>писмен документ. </li></ul><ul><li>покой, спокойствие, тишина; </li></ul><ul><li>липса на война; </li></ul><ul><li>договор за съгласие и сговор. </li></ul>мир карта език
 5. 5. Да запомним! <ul><li>Думите могат да имат едно или много значения – еднозначни или многозначни думи. </li></ul>
 6. 6. Упр.2 В скобите са описани значения на думи. Препишете текста от “Детска енциклопедия”, като използвате самите думи. <ul><li>Комети </li></ul><ul><li>Често в ( пространството над земята ) могат да се видят ( опашати звезди ). Между ( студените небесни тела ) се движат ядра от ( замръзнала вода ). Когато те попадат в ( светлината, която идва от слънцето ), ледът се превръща в ( газообразно състояние ). Така се образува опашката на ( светещото небесно тяло ). </li></ul>
 7. 7. Правилно ли работихте? <ul><li>Често в атмосферата могат да се видят комети . Между планетите се движат ядра от лед . Когато те попадат в атмосферата ледът се превръща в пара . Така се образува опашката на кометата . </li></ul>
 8. 8. Да запомним! <ul><li>Обикновено използваме думите за ясно и точно назоваване. Тогава те са в прякото си значение ( златно синджирче ). Понякога обаче назоваваме описваното, като го сравняваме с други предмети или явления. В този случай употребяваме думите в тяхното преносно значение ( златно сърце ). </li></ul>
 9. 9. Упр.6 Свържете думите по двойки в изрази с преносно значение. сладък смълчани каменно бистър танцуващ ум вятър сън лице полета
 10. 10. Т е с т
 11. 11. Кой израз е в пряко значение? <ul><li>А) Каза много горчиви думи; </li></ul><ul><li>Б) Рони горчиви сълзи; </li></ul><ul><li>В) Лекарството е горчиво. </li></ul>
 12. 12. Къде има преносно значение? <ul><li>А) Цъфна розово лале; </li></ul><ul><li>Б) Имам розово поло; </li></ul><ul><li>В) Мечтаем за розово бъдеще. </li></ul>
 13. 13. На кой ред е думата, която обяснява значението:” човек, който създава писмено произведение, в различни литературни жанрове ”. <ul><li>А) художник; </li></ul><ul><li>Б) композитор; </li></ul><ul><li>В) писател. </li></ul>
 14. 14. В кой ред са написани само многозначни думи? <ul><li>А) мравка, звезда, сбор, мост; </li></ul><ul><li>Б) България, земя, лук, гори; </li></ul><ul><li>В) син, крило, пръст, край. </li></ul>
 15. 15. В кое изречение няма многозначна дума? <ul><li>А) Аз ям хляб, сол и лук. </li></ul><ul><li>Б) Градът пламна от грипна епидемия. </li></ul><ul><li>В) Прабългарите построиха стан край Онгъла. </li></ul><ul><li>Г) Нисък мъжки глас се нарича бас. </li></ul>
 16. 16. Домашна работа <ul><li>Учебника, стр. 27/ упр.5, 6, 7 </li></ul>Йорданка Първанова СОУ “Любен Каравелов” -Димитровград

×